తన బాడీ లోంచి ఫ్రెష్ గా సోప్ స్మెల్

Posted on

పెళ్ళిలో అమ్మాయిలు శాంతా ను “నీ కేప్పుడే ” అంటూ అట పట్టించడం గమనించాను. వాళ్ళ మాటలకు శాంతా చిరునవ్వుతో నా వైపు చూడ్డం నా ద్రుష్టి నుంచి తప్పుకోలేదు.  మరుసటి రోజు వరకు ఉండక తప్ప లేదు , మధ్యలో ఓ ఛాన్స్ దొరికితే భారతి బొక్క నిండా నింపి వేడి చల్లార్చు కొన్నాను. ఆ రోజు పెళ్లి కూతురిని అత్తవారింటికి పంపి మేము శాంతా వాళ్ళ ఉరికి వచ్చాము, మాతో పాటు శాంతా వాళ్ళ అమ్మ కుడా వచ్చింది.
ఆ రోజు రాత్రికి అక్కడే పడక పొద్దున్నే వెళ్దాం అని చెప్పగా , నేను సర్పంచ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళదామని బయలు దేరి దార్లో అంగడి ఓబులేసు ను కలిసి అక్కడే ఓ సిగరెట్ ముట్టించి, వాళ్ళ ఇంటికి ఎదురుగా ఉన్న లతా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లాను.
లతా వాళ్ళ నాన్న ఇప్పుడు కొద్దిగా ఆరోగ్యం గా ఉన్నాడు , నిధి తాలుకా డబ్బులు తనకు అందాయి , మంచి వైద్యం అందడం వలన తొందరగా కోలుకో కలిగాడు. నేను వాళ్ళ నాన్నతో మాట్లాడుతుండగా “ఎవరు నాన్నా ” అంటూ లతా వచ్చింది
“అన్నా , బాగున్న వా , ఎప్పుడు వచ్చినా వు ” అంటూ క్షేమ సమాచారాలు అడిగింది.
“మీరు పెళ్ళికి రాలేదా ”
“వాళ్ళు మాకు కుడా కార్డ్ ఇచ్చారు , కానీ నాన్నని చూసే వాళ్ళు ఎవ్వరు లేకుంటే , మేము రాలేదు , నేను నిర్మలక్క కు ఫోన్ చేసి చెప్పాలే , నేను నాన్న దగ్గర ఉండాలి రాలేను అని , అక్క ok అంది “
వాళ్ళ నాన్న అన్నారు , ఇంక దీనికి పెళ్లి చేసి పంపాలి బాబు అని ఆ మాటకు
“నేనేం పెళ్లి చేసుకోను , నేను వెళితే ఎవ్వరు చూసుకుంటారు నిన్ను , నువ్వన్నా చెప్పన్నా , నాకు పెళ్లి వద్దు ఎ మీ వద్దు అని “
“నేను ఇప్పడు బాగానే ఉన్నా కదమ్మా , చిన్నగా కట్టి తో నడుస్తున్నాగా, ఎన్నాళ్ళు నా దగ్గర ఉంటావు ఇలా గే”
“మీ చెల్లెలి కొడుకు ఉన్నాడు అన్నట్లుగా గుర్తు , ఆ అబ్బాయి అయితే మీకు తెలిసిన వాళ్ళే కదా , బాగా చూసుకుంటారు” అన్నాను
“ఉండడం మాత్రం నిజమే, లత తో పెళ్ళికి వొప్పుకొన్నదీ నిజమే , కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఈ పెళ్ళికి ఒప్పుకోవడం లేదు ” అన్నాడు
“మీరు ఇద్దరికీ నచ్చే ఓ మాట చెప్పనా”
“చెప్పు నాయనా అంతకంటే కావలసింది ఏముంది, అయిన వాళ్ళు మమ్మల్ని దూరంగా ఉంచారు , నీవే గానీ సహాయం చేయకుంటే దానికి ఇంత విషమిచ్చి , నేను ఇంత తినాల్సి వచ్చేది , నువ్వు మా పాలిటి దేవుడి లాగా వచ్చి సహాయం చేసావు” అన్నాడు.
“ఇప్పుడు అవన్నీ అవసరం లేదు , గానీ , లతా పెళ్లి కావాలి ,కానీ తను మీకు దూరంగా ఉండ కూడదు అంతే గా కావలసింది, ఇల్లరికం అల్లుడిని తెచ్చు కొండి , కూతురు అల్లుడు ఇద్దరు మీ దగ్గరే ఉంటారు అప్పుడు , అందులోనా మీకు ఉన్నది ఒక్కటే కూతురు కదా, బాగా ఉన్నవాళ్లు ఇల్లరికం రావడానికి ఒప్పు కోరు, మన స్థాయి కి తగ్గ వాళ్ళు కానీ , మన స్థాయి కంటే తక్కువ ఉన్నవాళ్లు అయినా పరవా లేదు అబ్బాయి మంచిగా ఉంటే చాలు ” అన్నా
“నిజమే , అలాగే , నేను అలాంటి అబ్బాయినే చూడ మంటాను , మా కున్న ఈ భూమి , ఈ ఇల్లు అంతా అమ్మాయికే కదా నా తరువాత ” మేము మాట్లాడుతూ ఉండగా లతా coffe తెచ్చింది ఇద్దరికీ
“రాత్రికి ఇక్కడే బొంచేసి వెళ్ళు , నీవు చేసిన సాయానికి ఇంతకంటే ఎం ఇచ్చు కోలేము” అన్నాడు లతా వాళ్ళ నాన్న.
“ఇదిగో , మామా( శాంతా చిన్నాన్న వరుసకు నాకు మామ అవుతాడు గా ) మాటి మాటికి ఇలా నన్ను పొగడడం ఎం బాగా లేదు , నేను చేసింది ఏమీ లేదు ఇందులో , అది మీ పూర్వీకుల సొత్తు , అందులో నీకు రావాల్సిన భాగం నీకు వచ్చింది. అంతే నన్ను మాటి మాటికి పొగడ కండి” అన్నాను
నేను మామా అన్న పిలుపు తనకు ఎక్కడో తాకి నట్లు ఉంది, చెమ్మగిల్లిన కళ్లతో “అందరూ అలా అను కోరుగా , మా పెద్దల, నా వ్యసనాలతో మేము ఇలా తయారు అయ్యా ము , నా తప్పు తెలుసు కొనే లోపుల ఇదిగో నా శరీరం ఇలా తయారయ్యంది. నీ పుణ్యమా అని ఇప్పుడు కొద్దిగా తిరుగ గలుగుతున్నాను, ఇంక పొగడను లే , మామా అని పిలిచావు గా , అల్లుడిని పొగిడితే ఆయుష్షు తగ్గుతుంది అంట , నీ లాంటి వాళ్ళు పది కాలాల పాటు బ్రతకాలి” అంటూ ,
“బాబు ఇక్కడే తింటాడు తల్లీ , ఓబులేసు కి చెప్పి కోడిని కోయించు” అని లతకు చెప్పాడు.
“నేను అలా సర్పంచి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరకు వెళ్లి వస్తా , భోజనం టైం కు వస్తా లే ” అంటూ వాళ్ళ దగ్గర సెలవు తీసుకొని సర్పంచ్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్లాను.
ఇంటి ముందరే మంచం వేసుకొని కూచున్నాడు కొండా రెడ్డి నన్ను చూడగానే “ఎమబ్బీ బాగున్నావ్, పెళ్లి నుంచి ఎప్పుడోచ్చినావు ” అన్నాడు ,
పెళ్ళికి కొండా రెడ్డి కొడుకు రామి రెడ్డి వచ్చి నాడు , నేను తనను అక్కడ చూసి మాట్లాడాను.
“ఇంతకు ముందే పెద్దయ్యా అన్నా”
“ఇంకా పెద్దయ్యా ఏంటి మామా , నాకు అన్నీ తెలుసు లే , మా శాంతా నీకు ఖాయం వేసుకున్నారంటా గదా , మా పెద్దనాన్న చెప్పి నాడులే, శాంతా కాకుంటే , నా కూతురుకు చేసుకునే వాన్ని, ఏదైతే నేమి లే మా ఇంటికి అల్లుడిగా వస్తున్నావు మాకు అదే సంతోషం”
“ఇంతకీ బిజినెస్ ఎలా ఉంది , రామి రెడ్డి రాయచోటి లోనే ఉన్నాడా ?”
“ఆ , బిజినెస్ , నీ పుణ్యమా అని బాగా జరుగుతుంది , ఇప్పుడు వాడు ఇంటి పట్టునే ఉంటాడు , వాని కొడుకు , పెండ్లాము తో అక్కడే ఉంటాండాడు , నేను వెళ్లి వస్తుంటా అప్పు డప్పుడు” అంటు
“తల్లీ ,ఎవరొచ్చారో చూడు ” అంటూ ఇంటి వైపు చూసి కేక వేసాడు. ఓ నిమిషం తరువాత కవిత వచ్చి వాకిట్లో నుంచి
“బాగున్నావన్నా” అంది
“ఇంకా అన్నా ఏంటి , మీ అక్కను పెళ్లి చేసుకో బోతున్నాడుగా, వరసలు మార్చు” అన్నాడు కూతురు వైపు చూసి.
“అలానే లే నాన్న ఇప్పుడే కదా వచ్చింది , ఇంతకూ ముందు అంతా అన్నా అని పిలిచా కదా , కొద్దిగా టైం పడుతుంది లే , ఇంతకూ ముందే శాంతా వచ్చింది ఇక్కడికి”
“నేనేల్లి coffe పెట్టు కోస్తా మీరు మాట్లాడుతూ ఉండండి” అంటూ తను లోపలి వెళ్ళింది.
కొద్ది సేపటికి వాళ్ళ ఇంటి ముందర దాదాపు 10 మంది దాకా వచ్చారు , నేను ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు నాకు హెల్ప్ చేయడానికి వచ్చిన పిల్లలు , సర్పంచి ఇంటి వెనుక ఉన్న వాళ్ళు అంతా. కవితా వాళ్లను అందరిని చూసింది అనుకుంటా , లోపలి నుంచి వచ్చేటప్పుడు పెద్ద చెంబుతో coffee ఇంకో చేత్తో చిన్న స్టీల్ గ్లాస్ లు పట్టుకొచ్చింది.
తను వాకిట్లో ఉండగానే అక్కడున్న ఓ పిల్లాడు , “నాచేతి కీ అక్కా” అంటూ తన చేతిలోని గ్లాస్ లు తీసుకొని తలా ఒకటి ఇచ్చి , చెంబు లోని coffee పోసు కొంటూ వచ్చాడు. వాళ్లతో పాటు మేము కూడా coffee తాగుతూ మాట్లాడు కో సాగాము. ఊళ్లో అందరికి నేను డ్రైవర్ కాదు అని, software ఇంజనీర్ అని, శాంతా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు శాంతా ను నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేయడానికి ఒప్పు కొన్నారు అని. నేను హైదరాబాదు లో ఉంటాను అని. వాళ్ళల్లో వాళ్ళు మాట్లాడుకో సాగారు.
“అన్నా , నీ నంబర్ ఇవ్వన్నా ఎప్పుడన్నా హైదరా బాదు వచ్చినప్పుడు కలుస్తాము ” అంటూ నేను నెంబరు చెప్పగా , కొందరు నోట్ చేసుకున్నారు. వాళ్లతో కొద్ది సేపు మాట్లాడి వచ్చేస్తుండగా కవిత వాళ్ళ నాన్న అన్నాడు “భోంచేసి వెళ్ళు అల్లుడు”
“లే దండీ , గంగి రెడ్డి మామ రమ్మన్నాడు , అక్కడ తింటా అని చెప్పా , ఇంకో సారి వస్తాలే ” అంటూ వాళ్ళకు బై చెప్పి శాంతా వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చా. కొద్ది సేపు అక్కడే శాంతా వాళ్ళ తాతతో మాట్లాడి భోజనానికి లతా వాళ్ళ ఇంటికి వెళుతున్నా అని శాంతా కి చెప్పి అక్కడ నుంచి లతా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళా.
అప్పటికే రాత్రి 8.30 అయ్యింది, నేను వెళ్ళే సరికి లతా నా కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంది. వాళ్ళ నాన్న అప్పటికే తినేసి పడుకున్నాడు అని చెప్పింది.
పీట వేసి కుచోమంది “నువ్వు కూడా కూచో ఇద్దరం తిందాం ” అన్నా
“నువ్వు తిన్నాకా నేను తింటాలే ” అంది. నేను బలవంతం చేయగా తను కూడా నాతొ పాటు కూచుంది.
“కూర బాగా చేసావబ్బా” అంటూ తనతో మాట్లాడుతూ
“మీ మేనమామ ఎందుకు చేసుకోనన్నాడు ?”
“ఏమో , నాకైతే తెలీదు , సచ్చినోడు , చేసుకొంటాను అని నన్ను వాడుకొని ఇప్పుడు రాయచోటి లో ఎవత్తో తగిలింది దాన్ని పెళ్లి చేసుకొంటాడు అంట”
“పోనేలే , నీకే మంచిది వాడు ఇట్లాంటి వాడని పెళ్ళికి ముందే తెలిసింది, లేకుంటే నువ్వు బాధ పడాల్సి వచ్చేది”
“బాధ ఏంటికి, పెళ్లి అయిన తరువాత చేసుంటే , తినే తిండిలో ఎలుకల మందు కలిపే దాన్ని ” అంది రోషంగా.
“పోనీ లేబ్బా , ఎవరికీ ఎక్కడ ఎలా రాసిపెట్టి ఉంటే అలా జరుగుతుంది” అంటు భోజనం ముగించాను. తను కూడా నాతొ పాటు తినేసి , కంచాలు తీసేసింది. ఇద్దరం ముందు గదిలోకి వచ్చి మంచం మీద కూచున్నాము. మేము కూచున్న గది వెనుక గదిలో వాళ్ళ నాన్న పడుకున్నాడు రెండు రూములకు మధ్యలో చెక్క తలుపు ఉంది. తను కంచాలు పెట్టి వచ్చేటప్పుడు ఆ తలుపు మూసి వచ్చింది.
“నువ్వు ఎప్పుడు వెళుతున్నా వు , ఉరికి “
“రేపు వెళ్ళాలి , మీ నాన్నని తిరిగి ఎప్పుడు రమ్మన్నాడు డాక్టరు ” అన్నాను. (నిధి లో వాళ్ళ షేర్ అందగానే , లతా వాళ్ళ నాన్న హైదరాబాదు కు వచ్చి , వాళ్ళ నాన్నను అక్కడ డాక్టర్ కు చూపించి , కొద్దిగా కోలుకో గానే వాళ్లను ఇంటికి పంపాను , కానీ మల్లీ ఎప్పుడు రావాలా అనే విషయం నేను గుర్తు పెట్టు కోలేదు )
“మందులు ఇంకా ఓ నెలకు అయ్యేటట్లు ఉన్నాయి , అయిపోయిన తరువాత రమ్మన్నారు , ఇంకో నెలకు వస్తాము అనుకో “
“వచ్చే ముందు నాకు ఫోన్ చేసి రా ” అన్న మాటకు సరే అంది. నేను వెళతాను అని బయలు దేరగా , అప్పుడే వెళ్ళాలా , నాన్న పడుకున్నాడు కొద్ది సేపు ఉండొచ్చు గా అంటూ హింట్ ఇచ్చింది.
“నువ్వు అంత దూరంలో కూచున్నావు, ఉండి లాభం ఎం , కొద్దిగా దగ్గరకు రావచ్చు గా ” అన్నా
ఆ మాటకు తను ఉన్న చోటు నుంచి లేచి వచ్చి నా పక్కన కుచోబోతుండగా ,చెయ్యి పట్టుకొని నా మీద కు లాక్కున్నాను. సరిగ్గా వచ్చి నా వల్లో పడింది.
వంట చేసిన తరువాత స్నానం చేసినట్లు ఉంది , తన బాడీ లోంచి ఫ్రెష్ గా సోప్ స్మెల్ వస్తుంది.
రెండు చేతులు ముందుకు వేసి శారీ మీద నుంచి తన రొమ్ములు పట్టుకొని నలుపుతూ , పెదాలతో వీపు మీద సున్నాలు చుడుతూ , తన చెవి తమ్మలు పెదాలతో పట్టి చప్పరించాను.
“హ్మ్ , హ్మ్ …….” అంటూ సన్నగా మూలుగుతూ , తన రొమ్ములు నా చేతులకప్పగించి తన వీపును నా కేసి అనిచ్చింది.
నా పెదాలను తన చెవి మీద నుంచి తన మెడ వంపుల్లోకి మారుస్తూ , ఓ చేతిని తన రొమ్ము మీద నుంచి జార్చి తన బొడ్డు చుట్టూ పాముతూ , ఓ వేలిని తన బొడ్లో దోపి అక్క డక్కడే కెలక సాగాను.
బొడ్లో నా వేలు చేస్తే చేష్టలకు తను మెలికలు తిరుగుతూ తన మొహాన్ని నా వైపుకు తిప్పింది. తన మెడ వంపుల్లో ఉన్న నా పెదాలకు ఆహ్వానిస్తున్న తన పెదాలు కనబడగానే ఇనుమును ఆకర్షించే అయస్కాంతం లా తన పెదాలకు అతుక్కొని పోయి , నా నాలుక తన నోట్లో కి దూసుకొని పోయింది.
తన రొమ్ముల మీద ఆడుతున్న చేయి , తన పైట పై నుంచి , జాకెట్ లోపలి వెళ్లి తన ముచ్చికలను నలప సాగింది.
బొడ్లో వీరంగం చేస్తున్న చేయి , అంతకంటే లోతున్న బావిలో నీళ్ళు తీయగా ఉంటాయి అన్న ట్లు , అక్కడ నుంచి కింద కు దిగి , పై నుంచి లంగా లోపల నా చేతిని దూర్చి , అర చేతి నిండుగా తగిలిన తన ఉపస్త పట్టుకున్నాను. చేతి నిండుగా కుడుములా దొరికిన తన మానాన్ని మెత్తగా పాముతూ , నిన్ననో మొన్న నో గోకిన తన అతుల గరుకు గా నా అర చేతికి తగులు తుండగా , ఓ వేలిని తన నిలువు పెదాల మద్య దూర్చి , బొటన వేలితో తన బొక్క గొల్లిని నలప సాగాను.
చేయి తిరిగిన వాయిద్య గాడు గిటారును మీటి నట్లు నాలుగు సార్లు మీటాను తన గోల్లని , మరి నిజమైన గిటారు మీటితే సంగీతం వస్తుందో లేదో కానీ , ఇప్పుడు మాత్రం, తన నోటి నుంచి వచ్చే సంగీతం తో పాటు ఆ సంగీతానికి వర్షించిన మేఘాల్లో , తన పూకు పెదాలు ధారలు ధారలు గా తన బొక్కలో ఎవ్వరో నిల్చొని కుండ తో తన పూకు లోంచి రసాలు తోడి బయటకు పోసినట్లు గా కార సాగాయి.
చిత్తడి చిత్తడి అయిన నా చేతి వేలిని తన పూకు పెదాలు పట్టేసుకుంటుండగా, తన బాడీ నాకు అతుక్కొని పొతూ కార్చుకుంది. మా ఇద్దరి పెదాలు విరామానికి యుద్దాన్ని నిలిపిన సైనికుల్లా ఊపిరి తీసుకోసాగాయి.
అరమోడ్పు కళ్లతో , నా పేదల ఉమ్మి తో నిగ నిగా ట్యూబ్ లైట్ కాంతిలో మెరుస్తున్న తన పెదాలను చూడగానే , కసేక్కిన సైనికుడు కదన రంగానా దుమికినట్లు , నా పెదాలు తన పెదాలను చుట్టేయగా , తన లంగాలో పూర్తిగా తడిచిన నా అరచే తిని తన లంగా గే తుడిచి, ఎడం చేతికి తోడూ అన్న ట్లు , కుడి రొమ్ము మీద కు జరిగింది.
అంత వరకు బలిసిన తన పిర్రలు మద్య నలుగుతున్న నా మొడ్డ నా లుంగీ ని తొలిచి తన పిర్రల సందులో దూరాలి అన్న ట్లు నిక్కి నిగిడింది. తన వంటి మీద బట్టలు వేరు చేద్దాం అన్న ట్లు తన పైట పిన్ను పట్టుకొని లాగాను. నా పెదాల మద్య నలుగుతున్న తన పెదాలను విడదీసుకొని , చీర ఉండని నీ కోసం ఎవరన్నా రావచ్చు , కావాలంటే పై ది తీసేయు అంటూ , తనే గబ గబా తన పైట పిన్ను విప్ప దీసి , తన జాకెట్ గుండీలు తీసి కొవ్వేకిన కోడె గిత్తల్లా బయట పడ్డ తన రొమ్ములను నా చేతికి అందించింది.
రెండు చేతులతో , ఎటువంటి ఆటంకం లేకుండా దొరికిన తన సన్నుల పిండు కొంటూ , నా తొడల మీద కూచున్న తనను కొద్దిగా పైకి లేపి , నా లుంగీ చేరు గులు తప్పించి. తన లంగా అంచును పట్టుకొని నా వైపుకు గుంజాను. చీరతో పాటు తన లంగా నా వైపుకు రాగా , వెచ్చగా తన పిర్రలు నా మొడ్డకు తగిలాయి.
తన చేతుల సపోర్ట్ తో కూచున్న తను ఎప్పుడైతే నా మొడ్డ తన పిర్రలకు తగిలిందో , అప్పుడు నా మీద కుచోంది. గట్టిగా తన పూకు పెదాలకు తగులు తున్న నా మొడ్డను తన బొక్కలో దూర్చు కోవాలి అన్న ట్లు తన గుద్దను అటూ ఇటూ తిప్పింది. తన తిప్పడు చూసి.
“కొద్దిగా పైకి లే ” అంటూ తను చేతుల సపోర్ట్ తో పైకి లేవగా , నా చేతిని మా ఇద్దరి మధ్యకు నెట్టి నా మొడ్డను తన పూకు పెదాలకు అనిచ్చి “ఇంక కూచో ” అన్నా.
కందను చీలుస్తూ దూరిన కత్తిలా , నా మొడ్డ తన పూకు మట్టాన దిగబడి పోయింది వెచ్చగా.
నిలువుగా తన పూకు లోకి ఎక్కుతున్న నా మొడ్డ తన పూకు పెదాల వెచ్చదనం ఆస్వాదిస్తుండగా , పిర్రలు కొద్దిగా పైకి ఎత్తి ఎగ నూకాను. ఆ నూ కుడు తో నా మొడ్డ తన గర్బసంచిలోంచి దూరి తన నోటిలోకి వచ్చిందా అన్న ట్లు తన నోటిని పూర్తిగా తెరుస్తూ , కోడి కేక్కరించి నట్లు అపోహలు పడ సాగింది.
వాటంగా దొరికిన తన రొమ్ములు వడే సి పట్టుకొని , పిర్రలను ఎగేస్తూ , గుల్లిచ్చ సాగాను. బోర్లు వేసే డ్రిల్లింగ్ బిట్టు నీళ్ళు ఉన్న ప్లేస్ చేరుకోగానే ఆ నీళ్ళు బిట్ ను తడుపుతూ ఎలా ఎగబడి బయటకు వస్తాయు అలా తన పూకు రసం నా మొడ్డను తడిపేస్తూ తన బొక్క లోంచి ధారలు గా నా మొత్తను తడప సాగింది.
కింద నుంచి నేను పైకి ఎగ నూకి నప్పుడల్లా తన నోట్లోంచి గాలితో పాటు సన్నని మూలుగు లు రాసాగాయి. తన బొక్క బిలంలో దిగబడిన నా మొడ్డను బయటికి తీకుండా తనను కొద్దిగా సైడ్ కి తిప్పి తన వెనుక నే మంచం మీద పడుకున్నాను.
ఇప్పుడు తన పిర్రలు పూర్తిగా నాకు దర్శనం ఇస్తున్నాయి , నా మొడ్డ తన పిర్రల సందు నుంచి తన పూకు లోకి దూరడం 3D లో కనబడుతుంటే , తన నడుం పట్టుకొని పూర్తిగా చివకంటా లాగి గుద్ద సాగాను.
ఎంతో సేపు గుద్ద కుండా నే తన పూకు పెదాలు బిగిస్తూ నా మొడ్డను పట్టే సు కొని , నా మొడ్డ చుట్టూ మరో మారు కార్చు కొంది. తన పూకు పెదాలు చేసే విన్యాసాలను నా మొడ్డ అనుభవిస్తుండగా , జిగట జిగట గా తయారయిన నా మొడ్డను తన పూకు లోంచి బయటకు పీకి తన లంగా కు తుడిచి , మంచం మీద నుంచి కింద కు దిగాను.
నా మొల చుట్టూ ఉన్న లుంగీ ఎప్పుడో జారిపోయి మంచం కింద కు చేరుకొంది. మొలకు కట్టిన రబ్బరు సుత్తిలా పైకే కింద కు ఆడుతున్న నా మొడ్డను చూస్తున్న తన కాళ్లు రెండు పట్టుకొని వెడల్పుగా చీలుస్తూ , తన బొక్కలో అంచులో నా మొడ్డ కొనను తాటించి కాళ్లు కొద్దిగా వెనక్కు మంచం height కు వచ్చే ట్లు జరిపి నా నడుం ను ముందుకు నెట్టాను.
నా మొడ్డ తా పిడికి తన కాళ్లు ఇంకొద్దిగా వెడల్పు చేసి , తన ముడ్డిని కొద్దిగా పైకి లేపింది. ఆ చర్యకు నా మొడ్డ తన పూకు మట్టాన దిగబడి పోయింది.
తన తోడ మొదళ్లు పట్టుకొని వెనక్కు వంచుతూ , తన బొక్క మీద దరువెయ్యసాగాను. గుద్దు గుద్దు కు తన గుద్ద పైకి లేపుతూ ఎదురు గుల్లిచ్చ సాగింది.
వేగంగా ఓ 20 పోట్లు వెసెకొద్దీ నా మొడ్డనరాలు మొద్దు బారిన ట్లు అనిపిస్తుంటే. కింద తన పూకు పూర్తి స్టాయిలో విచ్చుకొని ఇంకో పర్యాయం చిప్పిల్ల డానికి రడి అవుతుంటే. తెరిచినా తన కాళ్లు రెండు నా నడుం వేసి నా పిర్రల్ని తన కేసి ఒత్తు కొంటూ నన్ను గట్టిగా కరిచి పట్టుకొని బుస కొడుతూ కార్చు కో సాగింది.
తన లోని మార్పుని గమనించి , అక్క డక్కడే అణిచి గుద్దుతూ నా మొడ్డను తన పూకు అడుక్కుంటా నొక్కి పట్టి , వెచ్చగా తన బొక్కం తా నా రసాలతో పిచ్చికారి చేసాను.
నా కాల్లు కింద తన రొమ్ముల పైన నా తల తన రెండు చేతులతో పట్టుకొని తన పెదాలను నా తలకే సి ఒత్తు కొంటూ తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేసింది. మెత్తబడిన నా మొడ్డ మా ఇద్దరి రసాలతో పాటు బయటకు రాగా , తనే తన లంగా తో నా మొడ్డను తుడిచి, తన కాళ్ల మద్య ఒత్తు కొంది.
మంచం కింద లుంగీ ని తీసి నా మొలకు చుట్టుకొని ,తన పెదాలను మరో మారు రుచి చూసి తనకు బాయ్ చెప్పి ఇంటికి వచ్చేశాను.
ముందే చెప్పి ఉండడం వలన నా బెడ్డింగ్ మిద్దె మీద కు చేరింది. వెళ్లి బెడ్ తాకీ తాకగానే నిద్ర పట్టేసింది.
మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

2642cookie-checkతన బాడీ లోంచి ఫ్రెష్ గా సోప్ స్మెల్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *