అందమైన ఆంటి|Telugu Boothu Kathalu

Posted on

మా ఇంటి పక్క పొర్షన్ లొ ఒక కుటుంబం కొత్తగా అద్దెకి దిగారు ఆంటీ అంకుల్ వాళ్ళకి ఇద్దరు పిల్లలు ఒక అమ్మయ్ ఒక అబ్బయ్. అమ్మయ్ ఇంటర్ లొ జాఇన్ అయిందంట అబ్బయ్ 9 క్లాస్ చదువు తున్నాడు అంకుల్ మిలట్రీ లొ జాబ్ చెస్తారంట ఈ విషయాలన్ని అమ్మ చెప్పింది ఈ గొలంతా నాకెందుకు నాకు ఎందుకు చెపుతున్నవ్ నన్ను చదువుకొనివ్వు అని చిరాకు పడ్డాను అమ్మ మీద నేను కాలేజి కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆంటీ బయట ఏదొ పని చెసుకుంటుంటే చుసాను చాలా చాలా అందంగా ఉంది మంచి కలర్ లొ బలే ఉంది అలా చుస్తూ కాలేజికి వెళ్ళను ఆ రొజు సాయంత్రం ఒకసారి మళ్ళి ఆంటి కనిపించింది నా కళ్ళతొ ఆంటి ఒల్లంతా
తడిమేసాను సళ్ళు ఈజిగా 36 ఉంటాయ్ నడుము చాలా సన్నగా ఉంది ఇంక కిందకి వస్తే పెద్ద గుద్ద వాఔ నిపిచే ఫిగర్ ఆంటీది ఇంత అందాన్ని ఇంట్లొ ఉంచి అంకుల్ ఎక్కడొ జాబ్ చెస్తున్నాడా వాడు నిజంగా వేస్ట్ ఫెలొ అనుకున్నాను రాత్రి అన్నం తినేటప్పుడు అమ్మని ఆంటి గురించి అడిగాను పొద్దున చెపుతుంటే చిరాకు పడ్డవ్ ఇప్పుడు నువ్వే అడుగుతున్నవ్ ఏంటి అంది అదేమి లేదమ్మ కాలేజి లొ ఈరొజు యక్జాం ఉంది దానికి చదువ్కుంటుంటే ఆ టైం లొ నువ్వు చెప్పవ్ అందుకే కొపం వచింది అన్నాను పొద్దున చెప్పిన విషయాలన్ని మళ్ళి చెప్పింది మరి అంకుల్ ఎప్పుడు వస్తారు అన్న ఆరు నీలలకి ఒకసారి వస్తారంట అంది అమ్మ సరే అమ్మ నాకు నిద్దర వస్తుంది నేను పడుకుంటాను అని నా రూం లొకి వెళ్ళి పడుకున్నాను నా కళ్ళు మూసినా తెరిచినా నా కళ్ళౌందు ఆంటి రూపమే కనిపిస్తుంది అప్పుడు డిసైడ్ అయ్య అంకుల్ ఆరు నెలలకి ఒకసారి వస్తాడంట ఏదొ ఒక రకంగా ఆంటిని లైన్ లొ పెడితే అంకుల్ వచే వరకూ కుమ్ముకొవచు అనుకున్నాను ఆ ఆలొచన రావడం తొనే నా సుల్ల రాడ్ లా ఐపొఇంది ఆటీ ని ఊహించుకుంటూ చెతి పని కానిచ్హాను.
ఆ తరవాత రొజు ఉదయమే అమ్మ నాన్న ఊరు వెళ్ళారు కొంచెం సేపటికి పక్కన ఆంటి వచ్చి నీకు ఏమన్న కావలంటే మొహమాటం లేకుండా అడుగు నేను ఏమి అనుకూను మీ అమ్మ వాళ్ళు వచేవరకు నిన్ను చుసుకూ మని నాకు చెప్పారు అంది అలాగే ఆంటి అన్నాను ఆంటి వాళ్ళ ఇంటిలొకి వెళ్ళింది నేను ఈరొజు కాలేజ్ మానేద్దం అని డిసైడ్ అయ్యను 9 కి ఆంటి వాళ్ళ అబ్బయి అమ్మయి స్కుల్ కి కాలేజ్ కి వెళ్ళరు ఆ టైం లొ ఆంటి నైటీ ఉంది నేను కుడా బయటే ఉన్నాను నన్ను చుసి నువ్వు కాలేజ్ కి వెళ్ళవా అంది కడుపు లొ నొప్పిగా ఉంది ఆంటి అందుకె వెళ్ళటం లేదు అన్నాను టి.వి చూస్తూ కుర్చున్నాను కొంచెం సేపటికి ఆంటి మళ్ళి మాఇంట్లొకి వచింది కడుపునొప్పి బాగా వస్తుందా కొంచమేనా అంది కొంచ్మే ఆంటి అన్నాను బొజనానికి బయటకి వెళ్ళకు మా ఇంట్లొ చేద్దువ్ గాని అంది మీకెందుకండీ స్రెమ అన్నను దీంట్లొ స్రెమ ఏముంది నాతొ పాటె నీకు కుడ వడుతాను అంది మీఇష్టం ఆంటి అన్నాను సరే నేను స్త్నానం చేసి వంటపని కానిస్తాను అంటూ వెనక్కి తిరిగింది అబ్బ ఆంటి గుద్ద నైటి లొపల నుండే నాకు పిచెకిస్తుంది పట్టుకుని పిసకాలి అనిపిస్తుంది కంట్రొల్ చేసుకున్న దీనిని గుడ్డలు లేకుండ చుడాలి అనుకున్నా అనుకొవడం తొనే నాకు ఒక ఆలొచన వచింది ఎలాగొ ఆంటి బాత్ కి వెళ్తుంది మాది వాళ్ళది బాత్ రూంస్ పక్క పక్కనే ఉంటాయ్ అక్కడనుండి ఎదైనా చాన్స్ వస్తుందేమొ అనుకున్నా వెంటనే నేను బాత్ రూం లొకి దూరాను కరంట్ పైప్ పెట్టడానికి మా బాత్ రూంస్ కి మద్యలొ హొల్ పెట్టారు అక్కడ నుండి చుసాను వాళ్ళ బాత్ రూం చక్కగా కనపడుతుంది ఆహ ఏమి చాన్స్ దొరికింది అని వైట్ చేస్తున్ననుకొంచెం సేపటికి ఆంటి బాత్ రూం కి వచింది నేను ఊపిరి బిగపట్టి చుస్తున్నాను వాళ్ళ బాత్రూం లొపలికి వెళ్ళి తలుపు గెడ పెట్టింది.

[IMG]

నేను అల్లనె కన్ను ఆర్పకుండా చుస్తున్నను వెంటనే నైటి జిప్ తీసి బుజాల మీదనుండి కిందకి తొసింది వావ్ ఆంటి లొపల ప్యంటి బ్రా వేసుకొలెదు నైటి కింద పడిన వెంటనే దానిని హ్యంగర్ మీద వెద్దం అని నేను చూస్తున్న వైపు తిరిగింది నా కంటికి ఆంటి ముందు వైపు మొత్తం కనపడింది నాకు ఒక్కసారే మైండ్ బ్లొక్ ఐనది ఆంటి తెల్లని పాల రాతి బొమ్మలా ఉంది సళ్ళు చాల పెద్దవి నెను 36 ఉంటాయి అనుకున్నను కాని ఇంకా పెద్దవే ఉంటాయి అవి చాలా స్టిఫ్ గా ఉన్నాయి ఎందుకు ఉండవు అంకుల్ ఎప్పుడొ ఆరు నెలలకి ఒకసారి చేయి వేస్తాడుకదా అనుకున్నాను ఇంకొంచెం కిందకి దిగితే ఆంటి బొడ్డు లోతు ఒక అంగుళం ఉండవచ్చు గుండ్రంగా చుడగానే నాలుక పెట్టి కెలకాలి అనిపిస్తుంది ఇంకొంచెం కిందకి దిగితే అబ్బో అక్కడ ఒక అడివి ఉంది అంకుల్ లేడుగా దాని పని ఎవరూ చూస్తునట్టు లేరు అందుకే బాగా ఒత్తుగా పెరిగిన ఆతులు పూకు కనపడకుండా కప్పేసినాయి ఇంకా కిందకి వస్తే అబ్బ అబ్బా ఆ తొడలని చుస్తే మంచి కండ పట్టి తెల్లటి తెలుపు రంగులో మెరుస్తున్నాయి నేను ఇలా చూస్తూ ఉండగానే ఆంటి స్త్నానం చేయడం మొదలు పెట్టింది సొప్ తొ ఒల్లంతా రుద్దుతూ సళ్ళ దగ్గరకి వచింది వాటికి సొప్ పట్టించి రెందిటిని పట్టుకుని సుతారం గా నలుపుకుంటుంది అలా రుద్దేసరికి సళ్ళ ముచికలు గట్టి పడి ఆంటి చేతులకి గుచుతున్నాయి అప్పుడప్పుడు వాటిని కూడా నలిపి లాగి వదులుతుంది పక్క బాత్ రూం లొ ఆ సీన్ చుస్తుంటే నా సుల్ల లెగిసి బుసలు కొడుతుంది దానిని చెతితొ నలుపుకుంటు బొక్కలొనుండి చూస్తున్నాను ఆంటి సళ్ళు వదిలి పొత్తమీద సొప్ రాస్తుంది అలా రాస్తూ చుపుడు వేలు బొడ్డు లొ పెట్టి కెలుకుతుంది అయ్యబాబొయ్ ఇది మామొలుది కాదురొయ్ అనిపించింది ఇంకొచెం కిందకి వచ్చి అదివిలో చేయి పెట్టి ఆటులు పక్కకి జరిపి పూకు రెమ్మలు విడదీసింది అప్పుడు ఆంటి ఫూకు దర్సనం ఐనది నాకు గొల్లి కుడా బలేకనిపిస్తుంది వేళ్ళతొ అక్కడ అంతా కెలికి అల అలా పూకు బొక్క దగ్గరకి వెళ్ళి వేళ్ళని బొక్కలో తొసింది అలా కొంచెం సేపు ఉంచి బయటకి లొపలికి అడింఛడం మొదలు పేట్టింది ఆ సీన్ చూస్తుంటే నాకు పిచేక్కిపొయేలా ఉంది అల చాల సేపు ఊపి ఆగిపొఇంది అప్పుడు ఆంటి పూకు నుండి తెల్లటి రసం కారుతుంది అప్పటి వరకు పూకు లొ ఆడించిన చేతి వేళ్ళని ఆంటి నోట్లొ పెట్టుకుని చీకుతుంది అబ్బో ఇది చాలా గుల లంజలా ఉందే దీనిని ఎలా ఐనా కసి తీరా దెంగాలి అని డిసైడ్ అయ్యాను అంతా కారిపొయకా స్త్నానం పూర్తి చేసి టవల్ సళ్ళ వరకు కట్టుకుని డోర్ ఒపెన్ చేసింది అది ఇంట్లొకి వెళ్ళిన కొంచం సేపటికి నేను బయటకి వచ్చి మా ఇంట్లొకి వెళ్ళాను నాకు కళ్ళు మూసినా తెరిచినా ఆంటి వేళ్ళ తో కొట్టుకునే సీనే కనపడుతుంది అల అల టైం ఒన్ ఐనది ఆంటి మాఇంట్లొకి వచింది నగ్నంగా వస్తుంది ఇదేంటి ఇంతడైరక్ట్ట్ గా వచేస్తుంది.
అని ఒక్కసారి కళ్ళూ నులుముకుని చూసాను ఆంటి చీర కట్టుకుంది మరి నాకు ఎందుకు లా కనిపించింది బాత్ రూం ఎఫ్హెక్ట్ ఇంకా పొలేదన్నమాట అనుకున్నాను రా బొజనం చేద్దం అంది ఎందుకులే ఆంటీ అన్నాను ఏమి పర్లేదులే రా అని నా ఛేతిని పట్టుకుంది నాకు ఒక్కసారే కరంట్ షాక్ కొట్టినట్టు ఇనది ఏమైనది ఆంది ఆంటి ఏమిలేదు ఆంటీ పదండి అని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను ఆంటి నాకు అన్నం పెట్టింది తనుకూడ పెట్టుకుంది నాకు మాత్రం బాత్రూం సీనే కళ్ళముందు కదులుతూ ఉంది ఏంటి అలా ఉన్నవ్ అంది ఆంటి ఏమిలేదు అన్నను నీకు పొద్దున్నే చెప్పను కదా ఏమి మొహమాట పడకుండా అడగమని అంది అదేమిలేదాంటి అంకుల్ గురించి అడుగుదాం అనుకున్న మీరు ఏమన్న అనుకుంటారేమొ అని అన్నాన్ను దీనిలొ అనుకొవడానికి ఏమిఉంది ఆంకుల్ మిలటరీ లొ జాబ్ చేస్తారు అంది అక్కడికి మింలని తీసుకుని వెళ్ళవచ్చు కదా అన్నాను అక్కడ వాతావర్ణం బాగొదంట చాలా చలిగా ఉంటుందంట అంది ఒహొ అలాగా అన్నను మరి ఆంకుల్ ఎప్పుడువస్తారు అన్నాను కుదిరితే ఆరు నెలలకి లేకపొతే సంవత్చ్రానికి వస్తారు అలా వచ్చి ఒక నెల ఉండి వెళ్ళి పొతారు అంది అంకుల్ వచ్చే వరకూ మీరు వైట్ చేస్తారన్నమాట అన్నను మరి అంతేగా అంది మీరు చాలా గ్రెట్ ఆంటి అంకుల్ లేకుండా మీరు ఒక్కళ్ళే ఫ్యమిలి ని నడుపుతున్నారు అన్నాను అదేంటి చిన్నా అంకుల్ ఇక్కడ లేకపొతే నాకు మీరంతాలేరా నాకు ఏదన్న కావలంటే నువ్వు చేయవా? అంది బలేవళ్ళాంటి ఎందుకు చేయను మీకు ఎలాంటి పని కావలన్న మొహమాటపడకుండా నన్ను అడగండి అది ఎంత కష్టమైనా మీకోసం చేస్తాను అన్నాను చాలా ట్యంక్స్ చిన్నా అంది మనలొ మనకి ఇవన్ని ఏంటి ఆంటి నేను మీసొంటవడిని అనుకోండి అన్నాను.కూరలన్ని బలేఉన్నయ్ ఆంటి మీలాగనే అన్నాను నాలాగానా అదేంటి అంది మీరు చాలా బాగుంటారు కదా అలానే మీకూరలు కూడా చాలా బాగున్నయి అన్నాను ఆంటి ఒక్కసారే నవ్వి నేను అంత బాగుంటానా అంది మీరు సూపర్ గా ఉంటారు అనేసా నేనేని అంత బాగొనులే చిన్నా నువ్వు మరీచెపుతున్నవ్ అంది యాహూ అని మనసులొ అనుకుని లైన్ లొకి వస్తుంది అనుకున్నాను ఎవరి అందం వారికి తెలియదు ఆంటీ వాళ్ళౌందున్న వాళ్ళకే తెలుస్తుంది నేను చెపుతున్ననుగా మీరు సూపర్ గా ఉంటారు అన్నను మళ్ళి ఆంటి కొంచెం సిగ్గుపడి చిన్నా నాకు సిగ్గేస్తుంది అంది నాదగ్గర సిగ్గేందుకు ఆంటి నేనేమన్న పరాయివడినా నేను మీవాడిని అని చెప్పాను కదా అని నొక్కి చెప్పను ఇంక చాలు ఆపరా బాబు నాకు ఏదోలా ఉంది అంది ఆంటి పిట్ట లైన్లొ పడుతుంది దీనిని ఇలాగే మాటల్లో పెట్టి మన పని కానిచ్చేయాలి అనుకున్నాను అన్నం తినేసి మా ఇంత్లోకి వచేసాను కొంచెం సేపటికి ఆంటి వచ్చి చిన్న నీకు కంప్యుటర్ ఉంది కదా నాకు నేర్చుకోవాలని ఉంది నేర్పుతావా? మీరడిగితే కానంటానా ఆంటి రండి నేర్పుతాను అని నా రూంలొకి తీసుకుని వెళ్ళాను. మీకు ఏమన్న వచా అసలు ఏమి రాదా అన్నాను ఏమి రాదు నువ్వే నేర్పాలి అంది సరే అని నా కంప్యుటర్ చైర్ లొ కుర్చొమని సిస్టం ఆన్ చేసాను ఎలా ఆన్ చేయాలో చెప్పాను ఆన్ ఐనతర్వత మౌస్ ని ఆపరేట్ చేయమన్నాను ఆంటి కి కొత్తకదా సరిగ్గా చేయలేక పొతుంది నేను ఇదే కరక్ట్ టైం అని..

[IMG]

ఆంటి చేయిని పట్టుకున్నాను బలే మెత్తగా ఉంది అలా పట్టుకునేటప్పుడు నేను పక్కన్ అనిలపడి ఆంటి మీదకు వంగాను దానితొ ఆంటి కుడి జబ్బకి నాగుండేలు తగిలాయ్ నా వొల్లంతా వేడెక్కిపొఇంది కింద ఫ్యంట్ లొ బుజ్జిగాడి లో కూడా కదలిక వచింది లొపల డ్రయర్ కూడ లేదు పైకి లేచిపొద్దెమొ అనుకున్నాను ఆంటి ని అల్లనే పట్టుకుని మౌస్ ఆపరేటింగ్ నేర్పాను ఆ టచింగ్లకు మావాడు లేచిపోయాడు ఇంక లాబం లేదని ఇప్పుడే వస్తాను అని బాత్రూం కి వెళ్ళి చేతి పని కానిచాను కడుకుని మళ్ళీ ఆంటి దగ్గరకి వెళ్ళాను కరక్ట్ గా మావాడి దగ్గర ఫ్యంట్ తడిచింది దానిని నేను చూసుకోలేదు ఆంటి చూసి ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటుంది ఏంటి ఆంటి నవ్వుతున్నరు అన్నను ఏమిలేదులే అని మళ్ళి నవ్వుకుంటుంది ఏమైనది అని నేను ఒకసారి చూసుకున్నాను సరిగ్గ అక్కడ తడిచి ఉంది ఒహొ అది చూసి నవ్వుతుందా అంటే దీనికి నాది లేచి నేను బాత్రూం కి వేళ్ళానని అర్దం ఐనది అన్నమాట అనుకున్నాను మరి ఇంకెదుకు ఆలస్యం అని నిదానం గా స్తార్ట్ చేసాను కంప్యుటర్ లొ ఏదొ ఊపేన్ చేస్తున్నట్టు నటిస్తూ నా మొచేతితో ఆంటి సళ్ళను నొక్కుతున్నాను ఆంటి ఏమి అనటం లేదు అలా అని వెనక్కీ జరగడం లేదు ఒహొ దీనికి నాతొ కుమ్మించు కొవాలని ఉంది అన్న మాట ఇంక టైం వేస్ట్ చేయకుడదు అనుకుని నా చేతితొ ఇంకా గట్టిగా నొక్కుతున్నాను ఇస్స్ హా అంది అంటి ఏమైనది ఆంటి అన్నాను నీ మొచేతితొ ఇక్కడ నొక్కేస్తున్నవ్ అని తన సళ్ళు చూపించింది అయ్యో సొరి ఆంటి చూసుకొలేదు ఆంటి మీకు బాగా నొప్పి పుట్టి ఉంటాయ్ అందుకె అలా మూలిగారు అన్నను పర్లేదులే చిన్నా మరి అంత గట్టిగా పిసకలేదులే అంది నేను నొక్కను అంటే ఇది పిసికాను అంటుందేంటి అంటె దీని పూకు లో కూడా జిల మొదలైయిందన్న మాట అనుకుని సరే ఆంటి మీరు ఇది చూస్తూ ఉండండి ఇప్పుడే వస్తాను అన్నాను సరే అంది నేను మా ఫ్రిజ్ లొనుండి రెండు డ్రింక్స్ తీసుకుని వచ్చాను ఆంటికి ఇస్తూ కావలనే కరక్ట్ గా పూకు మీద పడే టట్టుగా వంచాను డ్రింక్ ఆంటి పూకు ఉన్న ప్లేస్ లొ ఒలిగింది అయయ్యో సారి ఆంటీ అంటూ ఆంటి చీర కుచ్చిళ్ళని రుద్దుతూ లొపలికి నొక్కుతున్నాను నా చేతిని ఆంటి పూకు మీదకి వెళ్ళే టట్టుగా నొక్కుతున్నాను నా వేళ్ళకి పూకు మీద ఆతులు తగులుతున్నాయ్ పర్లేదులే చిన్నా అంతుంది మీరు ఉండండి ఆంటి ఇదంతా తుడిచేస్తాను అని నేను నా వేళ్ళని ఇంకా లొపలికి పెట్టి పూ చీలికలొ నా వేళ్ళని ఆడిస్తున్నను ఆంటి చిన్నా హా హా ఇస్స్ అంటూ చిన్నగా ఈ అవకాసాన్ని వదల కూడదు అని నేను ఇంకా ఇంకా రెచ్చి పోతున్నాను ఆంటి మూలుగులు ఇంకా ఎక్కువ ఐనాయి తల పైకి ఎత్తి చూసాను ఆంటి కళ్ళు ముసుకుని ఏదో లొకాలలొ ఉంది నేను మెల్లగా చీర కుచ్చిళ్ళని లాగేసాను ఆంటి అద్దు చెప్పటం లేదు నా పంట పండింది అనుకుని నేను ప్రొసీడ్ ఐపోయాను చీర పక్కకి జరిపి లంగా ముడి విప్పటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను అప్పుడు ఆంటి నాపనికి అడ్డు పడి వద్దు చిన్నా వద్దు అంటుంది నేను అదేమి పటించుకునే పరిస్తితి లొ లేను నాపని నేను చేసుకుని పోతున్నాను
లంగా ముడి విప్పేసి దానిని కిందకి లాగి పూకు మీద డైరక్ట్ గా చేయి వేసాను ఆంటి ఒక్కసారే అదిరి పడింది.
నేను నా చేతితో పూకుని తడమడం మొడలు పెట్టేను ఊ హా హూ అంటు రకరకా ల సౌండ్స్ చెస్తుంది ఆంటి ప్పుచీలికలో వేళ్ళ తొ ఆడిస్తూ ఆంటి పు గొల్లి ని పట్టుకుని
నొక్కేను ఆంటి ఒక్కసారే అదిరి పడింది అబ్బా అని గట్టిగా మూలిగింది నేను గొల్లిని మళ్ళి మళ్ళి నొక్కేను ఆంటి ఎగిరెగిరి పడుతూ గట్టిగా అరవడం మొదలు పెట్టింది నేను అలానే కొంచెం కిందకి వెళ్ళీ పూకు బొక్కలొ వేలు తోసాను అక్కడ అప్పటికె తడి తడి గా ఉంది అబ్బో అన్నటి కారి పోతుంది అనుకున్నను నా వేలు పూర్తిగా పూకు లోకి నెట్టాను అక్కడ చాలా వేడిగా ఉంది ఇంకొ వేలుని కూడ పెట్టాను లూపల అంతా జిగురు గా జారుతుంది నా వేళ్ళని లోపలికంట్టా పెట్టాను ణేను అలా చేస్తుంటే ఆంటి కేకలు ఫెట్టెస్తుంది నా వేళ్ళని ఆదించడం మొదలు పెట్టను అల్ల అడిస్తూ నా బొటన వేలుని పూ గొల్లి మీద పెట్టి కదుపుతున్నాను ఆంటి పిచ్చి పట్టినట్టూ అరుస్తుంది నాకు బయంవేసి ఆపేసాను ఆంటి ఒరేయ్ ఆపకు రా ఆపకు ఇలానే నన్ను చంపేయ్ అంటూ కేకలు వేస్తుంది నాకు బయం వేసి ఆగిపొయాను ఎందుకు ఆగావ్ రా దా వచి నాపూకుని కుళ్ళపొడిచెయ్ రా రా నేను ఇంక ఆగలేను అంటుంది నేను వెంటనే ఆంటిని ఎత్తుకుని పక్కనేఉనా మంచం మీదకి తీసుకుని వెళ్ళాను అప్పుడు మొదలైనది అసలు పని
ఆల్రడి లంగా ముడి తీసేసాను కదా మంచం మీదకి తీసుకుని వెళ్ళేట్టప్పుడు అది కింద పడిపొయింది ఆంటి ని మంచం మీద పడుకొపెట్టి తొడలని విడదీసాను వావ్ ఆంటి ఆతుల పూకు ఇప్పుడు నాకు చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది దానిని అలా చూస్తుంటే నాకు నోరు ఊరిపొతుంది ఇంక ఆలస్యం చేయకుండా ప్పుకు మీద ముద్దు పెట్టాను ఆంటి ఒల్లు ఒక్కసారే జలదరించింది ఏయ్ చిన్నా చీ అక్కడ నోరు పెడుతున్నావేంటి చీ చీ వదిలేయ్ అంది ఆంటి నేను అదేమి వినకుండా పూకు పైనుండి కిందకి
ముద్దులు పెడుతున్నను అలా చేస్తుంటే ఆంటి మెలికలు తిరిగిపోతుంది నా చేతులతొ ఆంటి పంగ ఇంకా వెడల్పు చేసాను పూకు చీలిక కనిపించింది ఆతులని పక్కకి తప్పించి నా నాలుకని పూ చీలికమీద పెట్టాను ఆంటి ఒక్కసారే ఎగిరి పడింది నా నాలుక సూదిగా చేసి పూ చీలికలో పుడుస్తున్నను ఒరేయ్ చిన్నా చంపేస్తున్నవ్ రా అమ్మొ అమ్మొ హ హ ఇస్ ఇస్ అని కేకలు పెడుతుంది ఆంటి నేను అల్లనే చేస్తూ పూకు గొల్లి మీద నాలుక పెట్టి కదిపాను ఆంటి ఒరెయ్ నన్ను చంపేస్తావా ఇవాళ ఏమి సుకాన్ని ఇస్తున్నవు రా అక్కడే ఇంకా పొడవరా నువ్వు కెలుకుతుంటే బలేఉంది అబ్బా ఇస్స్ హో హా అంతు కేకలు పెడుతుంది నేను దాని గొల్లిని నా పెదవులతొ పట్టి చప్పరిస్తున్నను ఆంటి చేతులు నాతల మీద వేసి తన పూకు మీదకి నొక్కెస్తుంది.

[IMG]

పూకు లోనుండి వచ్చే మదన వాసన నాకు చాలా గాటుగా వస్తుంది నా ముని పంటితో పూ గొల్లిని కొరికాని అమ్మో అని అరచింది ఆంటి నేను మళ్ళి అలాగే కొరికాను ఒరెయ్ ఇంక నేను ఆపుకోలేను నాకు ఐపొతుంది నాకు ఐపొతుంది రా అంటు పూ బొక్కలొనుండి రసాన్ని కార్చేసింది మగాళ్ళ లాగా ఆడవాళ్ళు కూడా రసాన్ని కారుస్తారని అప్పటివరకూ నాకు తేలియదు ఆ రసం ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం అని నాకేను అది ఉప్పగా చేదుగా అదోరకం గా ఉంది కాని చాలా బాగుందనిపించింది చీ దానిని కుడా వదలవా నువ్వు ఇంక చాలు వదలరా బాబో అంది ఆంటి రసాన్ని నాకుతుంటే దీనికి గుల లెగుస్తుంది అనిపించి పూకు లోనుండి గుద్ద మీదకి కార్చిన రసాన్ని నేను జుర్రుకొవడం మొదలు పెట్టను అల్ల చేస్తున్నప్పుడు అనుకూకుండా నా నాలుక ఆంటి గుద్ద బొక్క దగ్గర తగిలింది అంతే ఆంటి కెవ్వు మని రచి ఎగిరి పడింది అబో దీఅని గుద్దని కెలికితే దీనికి పిచెక్కి పొతుంది ఈపని కూడా చేసేద్దం అనుకుని నా నాలుకని స్సుదిగా చేసి దని గుద్ద బొక్క దగ్గర కెలకటం మొదలు పెట్టాను ఆంటి పిచ్హి పట్టినదనిలా అరుస్తూ నా తల మీద చేతులు వేసి నా మొకాన్ని దాని గుద్ద మీదకి నొక్కేసుకుంటుంది నాకు ఊపిరి ఆదటంలేదు ఐనా వదలకుండా కెలుకుతూనే ఉన్నాను అల్ల కొంచెం సేపు చేసినతర్వాత ఆంటి ఒరెయ్ ఒరెయ్ నాకు మళ్ళీ ఐపోతుంది రా అమ్మో అమ్మో హో హో ఇస్ స్ స్ అంటూ బళుక్కున మళ్ళి కార్చేసింది ఆ రసాన్ని కూడా జుర్రేసుకుని పైకి లేచాను నా మూతి మొకం అంతా ఆంటి రసాలతో తడిచిపోఇంది వెంటనే నన్ను ఆంటి తన మీదకి లాక్కుని నాకు లిప్ కిస్ ఇచిందిఆటీ అలా ముద్దు పెడుతుంటే నేను ఆంటిని గట్టిగా కౌగిలించుకున్నాను మా ఇద్దరి మద్యలొ ఆంటీ సళ్ళు నలిగిపొతున్నయి అలా కొంచెం సేపు ముద్దు పెట్టుకున్నాకా ఆంటీ వదిలింది అప్పుడు నేను ఎలా ఉంది ఆంటీ అన్నను స్వర్గం చూపించవ్ నేను పెద్దమనిషిని ఐనతర్వాత వెంట వెంటనే రెందుసార్లు కార్చుకోవడం మళ్ళీ పూకు నాకించుకోవడమూ ఇదేమొదటిసారి నీది ఇంక పెట్టకుండానే రెండుసార్లు కర్పించావ్ అంటే నువ్వు మామోలు వాడివి కాదు ఒరెయ్ ఆ పూకు నాకడం ఏంటిరా పూకుని అలా నాకుతారని కూడ నాకు తెలియదు అదొక కొత్తరుచి చూపించావ్ అలా నాకుతుంటే నాకు మాటల్లో చెప్పలేని సుకం వచింది ఇంత సుకాన్ని ఇప్పటి వరకూ మిస్స్ ఐపోయానో తెలిసింది ఒరెయ్ గుద్ద బొక్కదగ్గర నీ నాలుకని పెట్టవ్ చూడూ అబ్బో అబ్బొ తలుచుకుంటేనే మల్లీ కారీ పొయేటట్టు ఉంది ఏక్కడ నేర్చుకున్నావు రా ఈ పనులన్నీ ఎంతమందిని దెంగావు రా అంది.
నేను ఆడదాని ఒంటి మీద చేయి వీసింది ఇదే ఫస్ట్ టైం ఆంటీ అన్నాను నాకు అబద్దలు ఎందుకు చెపుతున్నవ్ అంది ఆంటి నేను చెప్పేది నిజమే ఆంటీ నువ్వే నా ఫస్ట్ బోణివి అన్నాను ఓరినీ మరి అంతలా ఎలా చేసావ్ రా పెళ్ళైనకాడనుండి మొగుడి పక్కలొ పడుకున్నా నాకు ఇప్పటి వరకూ తెలియని రుచులని చూపించావ్ నీకు ఎలా తెలిసినయ్ రా ఇవన్ని అంది ఇంటర్నేట్ లొ బూతు కదలు చదివాను అందులో నేర్చుకున్నవే ఇవన్ని నీమీద ప్రయోగించాను అన్నాను అలాటివి కూడా ఉంటాయా నాకు తెలియని విషయాలు నీదగ్గర చాలా నేర్చుకోవాలి నేర్పుతావా? అంది నేను నీవాడిని అని ముందే చెఫ్ఫాను కదా అన్నాను పద ఇథే కడుక్కుని వచ్చి నేర్పుదువు కాని పదా అంది కడుక్కుని వచ్హాం ఆంటి సళ్ళమీద టవల్ కట్టుకుంది ఆంటీ ని అలానే చూస్తూ ఉన్నాను ఏంటి అలా చూస్తున్నావ్ నాకు సిగేస్తుంది అంది చూపించాల్సినవి అన్ని చూపించి ఇప్పుడు సిగ్గుపడుతున్నవ్ ఏంటి నువ్వే కదా నాకు తెలిసినవి అన్ని నేర్చుకుంటాను అన్నావు కదా రా మరీ నేర్పుతాను అంటూ టవల్ లాగేసాను ఆంటి నాముందు నగ్నంగా ఉంది అలా చూసేసరికి నా సుల్ల లేచిపోఇంది ఇంక ఆగలేక వెంటనే ఆంటీ ని కౌగిలించుకుని గట్టిగా బిగించాను అమ్మో నాకు ఊపిరి ఆడటం లేదు అంది నా కౌగిలి కొంచెం వదులు చేసి ఆంటీ మొకమంతా ముద్దులు పెడుతున్నను అలా కొంచెం కిందకి దిగి మెదమీద నాలుకతో రాయడం స్తర్ట్ చేసాను ఆంటీ చిన్నగా మూలగటం మొదలు పెట్టింది నేను అలా మెడను నాకుతూ ఇంకొంచెం కిందకి దిగాను ఆంటి సళ్ళు నా నోటి ముందు ఉన్నాయ్ వాటి మీద ముద్దులు పెట్టి ముచికలను నోట్లో పెట్టుకున్నను ఆంటీ ఒరేయ్ చీకరా చీకు హా అంటూ నా తల మీద చేతులు వేసి సళ్ళమీద కి నొక్కేస్తుంది నేను ముచికల్ని సప్పరించి నా ముని పంటితో కొరికాను ఆంటిఎ ఆఆఆఅ.. అంటూ గట్టిగా అరచింది ఏమైనదో తెలియక నేను వదిలేసాను ఏంటిరా వదిలేసావ్ కొరకరా అల్లనే కొరుకు నా బాయల్ని తినేయ్ రా నా రంకు మొగుడా అంది ఆ మాటకి నాకు కసెక్కి పోఇంది వెంటనే రెండు సళ్ళమీద చేతులు వేసి నలపడం మొదలు పెట్టాను ఆంటీ నోటి తో గాలి పీల్చుకుంటుంది ఆ సౌండ్స్ నాకు క్లియర్ గా వినపడుతున్నయ్ నేను సళ్ళని గట్టిగా పిసికేస్తున్నాను పిసికేకొద్ది అంటీ సళ్ళు ఇంకా నునుపు దేరిపోతున్నయ్ నా చేతులకి ఎదురు తిరుగుతున్నాయ్ నేను ఇంకా కసిగా పిసుకుతూ ముచికలు నలుపుతున్నాను ఒరెయ్ చిదిపెయ్ రా వాటిని పిండేయ్ రా అంటూ కేకలు పెడుతుంది అలా కొంచెం సేపు పిసికి కిందకి వచాను అంటీ బొడ్డు వావ్ గుంట బొడ్డు బలే సెక్సీ గా ఉంది వెంటనే నేను నా నాలుక దానిలొ పెట్టి లొపలికి బయటకి ఆడిస్తున్నాను ఆంటీ మూలుగులు ఇంకా ఇంకా పెరిగిపోతున్నాయి అల్ల బొడ్డుని కెలుకుతూనే నాచేతితో ఆంటీ పీఉకుని టచ్ చేసాను పూకు అంతా తడి తడి గా తగిలింది దీనికి రసాలు మళ్ళీ కారుతున్నట్టు ఉన్నాయి ఈ టైం లోనే దీని ప్పుకులో పెట్టలి అనుకుని ఆంటీని మంచం మీద పడుకో పెట్టీ కాళ్ళూ వెడల్పు చేసాను.2

3180cookie-checkఅందమైన ఆంటి|Telugu Boothu Kathalu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *