తప్పెవరిది – Part 12

Posted on

తన మాటలకు నా గుండె
మంది.

“నేను.. ఆవిడతో? తను అక్కడ నోరు పెట్టి..నా బుజ్జిదానిని ..” ఆ అలోచన నా మదిలోకి రాగానే నా తొడల మధ్య ఒక్కసారిగా జీలపరం మొదలయింది.
ఏమి మాటలాడ కుండా అలా కూర్చున్న నన్ను చూస్తూ “నిన్నే అడిగేది.. మనిద్దరం కూడా అలా చే సి చూద్దామా.. ఆ రుచి ఎలా ఉంటుందో?” అని అంటూ నవ్వారు ఆవిడ.
అప్పటికే నా వళ్ళు నా స్వాధీనం తప్పుతుంది. ఎక్సైట్ మెంట్ తో నా నరాలు చిట్లి పోయేలా ఉన్నాయి.. తన ముఖం లోకి చూడాలంటే కూడా సిగ్గేస్తుంది..
“నిన్నేనమ్మా.. మరదలా అడిగేది” అంటూ మళ్ళీ రెట్టించి అన్నారు ఆవిడ.
మీ ఇష్టం..” అంటూ సిగ్గుగా రెండు చేతుల్తో నా ముఖాన్ని దాచుకున్నాను.
“అదంతా సిగ్గే.. కొంపతీసి నా తమ్ముడి దగ్గరా, కొడుకు దగ్గర కూడా ఇలానే సిగ్గు పడతావా?” అంటూ ఆవిడ తన చేతిలోని పుస్తకాన్ని పరుపు మీద విసిరేసి నా వైపు తిరిగి తన చేతుల్ని నా చేతులపై వేసారు.
తన చేతులు అప్పటికే నులివెచ్చగా కాలి పోతున్నాయి. “ఏది ఒక్క సారి నా కొడుకు, త మ్ముడు నీ ఎత్తుల్ని ఎంత సాగదీసారో చూడనీ” అంటూ చీర మీదనించే నా ఎద మీద చెయ్యి
వేసారు.
తన చేష్టలకు వళ్ళాంతా మళ్ళీ జల్లు మంది. “ఒక ఆడది అందులో మా వారు అంత గౌరవంగా చూసుకునే కస్తూరి వదినేనా ఇలా మాట్లాడుతుంది ? ” అనుకున్నాను.
నేను అలా ఆలోచనలో ఉండగానే నా పవిట కొంగుని లాగేసి నా రవిక హుక్కులు విప్పడం మొదలు పెట్టారు ఆవిడ.
సడెన్ గా నాకు ఎక్కడ లేని సిగ్గు ముంచుకొచ్చింది. “అయ్యో.. వద్దు.. వదినా” అంటూ రెసిస్ట్ చెయ్యబోయాను.

“పరవాలేదులే..నేను నీ లాగ ఆడ దానినే గా. నాకు లేనివి నేకెమి ఎక్స్ట్రా లే వులే..” అంటూ అప్పటికే నా రవిక హక్కులన్నిటినీ తీసిన ఆవిడ నన్ను మెల్లిగా మంచం మీద నించి లేపి నిల్చోబెట్టారు.
మరి ఇంకే మీ మాటలాడ కుండా శరీరం మొత్తాన్ని ఆవిడకే వదిలేసి సిగ్గుగా నా చెతుల్తో ముఖాన్ని దాచుకున్నాను. మరో రెండు నిమిషాల్లో చీర, రవికా, లంగాలు నా వంటి మీద నుంచి వేరు అయ్యాయి. ఇప్పుడు నేను వంటి మీద నూలు పోగు కూడా లే కుండా ఆవిడ ముందు పూర్తి నగ్నంగా నిలబడి ఉన్నాను.
“అబ్బా.. ఆడదాన్ని నాకే ఎంత ముద్దోస్తున్నాయో ఇవి అమ్మాయ్!” అంటూ తను వంగి నా కుడి రొమ్ము మీద చటుక్కున ముద్దు పెట్టారు.
తన చేష్టలకు నా వంట్లోని రక్తమంతా ఒక్క సారిగా నా తొడల మధ్యకు పాకినట్లుగా నా తొడల మధ్య జివ్వు మంది.
“ఉమ్.. వదినా.. నాకు సిగ్గేస్తుంది” అంటూ గొణిగాను.

“సిగ్గా? సిగ్గెందుకే అమ్మాయ్, నేను ఆడదానినే కదా..” అంటూ మళ్ళీ అన్న మాటే అని నన్ను పరుపు మీద పడుకొ బెట్టారు.
నేను నా ముఖాన్ని అలగే చేతుల మధ్య దాచుకుని పరుపు మీద పడుకున్నాను.
“అక్కడ రోజూ సబ్బు రాస్తావా ఏమిటి? కొవా బిళ్ళలా మెరిసి పోతుంది” అన్న ఆవిడ మాటల్ని బట్టి తన చూపు ఎక్కడ వుందో అర్ధం అయ్యి నా ముఖాన్ని కప్పుకుని వున్న చేతుల్ని చటుక్కున కిందకి జరిపి నా బుజ్జిదాని మీద బోర్లించాను.
“అయ్యో, అలా కన్నె పిల్లలా సిగ్గు పడతావేంటే మరదలు పిల్లా.. కాస్త చూడనియ్యి.. చూసినంత మాత్రాన అరిగి పోదులే..” అంటూ ఆవిడ నా తొడలని మూసి ఉన్న చేతుల్ని బలవంతంగా తియ్య బోయారు.
“ప్లీజ్.. వదినా.. సిగ్గేస్తుంది!” అంటూ మత్తుగా గొణి గాను.
“ఇంతవరకు వచ్చి సిగ్గే మీటే పిచ్చి పిల్లా? ఓహో, అర్ధం అయ్యింది.. నేను ఇంకా బట్టలు వేసుకునే వున్నానని కదూ నీ సిగ్గంతా” అంటూ తను పట్టుకుని వున్న నా చేతుల్ని విడిచి పెట్టి మంచం మీదనించి దిగి తన బట్టలు కూడా విప్పుకో సాగారు.
కస్తూరి వదిన వయసులో నాకంటే కనీసం ఒక 6, 7 సంవత్సరాలు అయినా పెద్దది. ఇంచు మించు నా పొడుగే ఉన్నా నా కంటే కొంచం లావుగా ఉంటారు ఆవిడ. కోల మొహంతో, నాకంటే తెల్లగా మంచి రంగుతో ఉంటుంది తను.
అలా మంచం మీద నుంచి లేచిన తను మెల్లిగా తన చీరను విప్పినేల మీద వేసింది. ఆంతవరకూ పరిశీలనగా చూడ లేదు కానీ ఆమె ఎద సైజులు రవిక మీద నుంచి చూస్తేనే నా ఎద కన్నా రెండు రెట్లు పెద్దవిగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నాయి. చీర విప్పి కిందవేసిన తను మెల్లిగా రవిక మీద చేతులేసి ఒక్కొక్క హుక్ విప్పసాగింది.
తను ఒక్కొక్క హుక్ విప్పుతుంటే తన ఎద ఎత్తులు కొంచెం కొంచెం బహిర్గత మవుతూ నాలో ఏదో తెలియని కోరికని రేపుతున్నాయి..
మెల్లిగా రవికకు ఉన్న అన్ని హుక్కులూ విప్పి రవికని తన శరీరం మీద నుంచి వేరుచే సి
కింద వేసారు.

అలా చేసేప్పుడు తన భుజాల కింద సంకలో గుబురు గుబురుగా వెంట్రుకలు ఉండడం గ మనిచాను. శాస్త్రికి అలా సంకల కింద, కాళ్ళ మీద, మొల మీదా ఒక్క వెంట్రుక వున్నా భలే కోపం వస్తుంది. బహుశా అన్నయ్య గారి కి అదే ఆవిడ గారి భర్తకు ఆ పట్టింపులే మీ ఉన్నట్లు లేవు. ఆలోచనలు ఆపి తన వైపు చూసాను. తను ఇప్పుడు కేవలం లంగా, బ్రా మాత్రం వేసుకుని వుంది.
ఆవిడకంటే 6. 7 సంవత్సరాలు చిన్నదాన్ని అయిన నేనేమో బ్రా వేసుకోకుండా వుంటే, తనే మో ఈ వయసులో కూడా బ్రా వేసుకోవటం చూసి ఆశ్చర్యమేసింది. నేను తన బ్రా వైపు ఆశ్చర్యంగా చూడటం గమనించిన తను
“నావి నీలా బత్తాయిలు కావమ్మా.., ఇవి గుమ్మడి కాయలు అందుకే బ్రా వేసి బంధించాలి ‘ అంటూ నవ్వారు. తన మాటలకు నాకూ నవ్వు వచ్చింది. కానీ బలవంతంగా ఆపుకున్నాను.

ఇంతలో తను తన చేతులని వీపు మీదగా నెనక్కు పోనిచ్చి బ్రా హుక్ వూడ దేసి బ్రా ని తన
వంటి మీద నుంచి వేరు చేసారు.
తను చెప్పింది నిజమే.. ఆ రెండూ నా రొమ్ములకన్నా రెండింతలు పైనే ఉన్నాయి. తన ఎద నిండుగా ఆక్ర మించుకుని వున్నాయి అవి. తను బ్రా తీయగానే వూపిరి పోసుకున్నట్లుగా
ముందుకు ఉబికాయి.

నేను అలా తన ఎద ఎత్తుల వంక చూస్తుండగానే కస్తూరి వదిన తన లంగా బొందును కూడా విడదీసి లంగాని పాదాల దగ్గరకు జార్చేసి నా ఎదురుగా వచ్చి నిలబడి..
“చూడవే అమ్మాయ్, నేను ఏమన్నా సిగ్గు పడుతున్నానా” అంటూ ప్రశ్నించింది.
నేను తన ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పకుండా నా చూపును ఆమె ఎద మీద నించి చిన్నగా మొల మీదకు మర్లించాను. తను ఇందాక నన్ను అడిగిన ప్రశ్నను బట్టి తను కూడా అక్కడ సబ్బు రాసి వెంట్రుకలు తీసేట్లుంది. మరి ఆ సబ్బు రాసి ఎన్ని రోజులయిందో ఏమో గానీ అంతా గుబురు గుబురుగా ఉంది. తన బుజ్జిది ఆ గుబురు మధ్యలో ఎక్కడ దాక్కుందో
కానీ నాకు సరిగా కనపడలేదు.
“ఏమే అమ్మాయ్, అలా చుస్తున్నావు. మాకు మీ పట్నపు వాళ్ళ లాగా రోజు సబ్బు రాసుకునే తీరిక, చోటు దొరకవు తల్లీ, అందుకే అక్కడ అడవిలా పెంచేస్తా.. ఎప్పుడన్నా మీ అన్నయ్యగారికి తీరిక దొరికితే తనే అక్కడ రేజరుతో శుబ్రం చేస్తారు” అంటూ వచ్చి పరుపు మీద నా పక్కనే కూర్చుంది.
తన మాటలు వింటూ, తను ప్రవర్తించే విధానం చూస్తుంటే అసలు ఈమె మా కస్తూరి వదినేనా ని పించింది. “మా ఇద్దరిని ఈ పరిస్తితిలో చూస్తే శాస్త్రి ఏమవుతాడో? ” ఇలా ఆలోచిస్తున్న నేను నా నడుము మీద తన చెయ్యి పడటంతో ఈ లోకం లోకి వచ్చాను.
మంచం మీద నా పక్కనే పడుకుని వున్నతను నన్ను దగ్గరగా లాక్కుని తన తలని వంచి నాకుడి రొమ్ముని తన నోటిలోకి తీసుకుని చప్పరించ సాగారు. ఒక ఆడ మని షి ఇలా నా రొమ్ముల్ని చీకడం నాకు కొత్తగా, వింతగా, గుబులుగా.. ఏదోలా అనిపించసాగింది. నా రెండు చేతులు తన తల మీద వేసి మత్తుగా నా రొమ్ము కేసి అదుముకున్నాను.
“ఇదేమీ మొగుడూ పెళ్ళాల కోలాటం కాదే అమ్మాయ్. అంతా నేను చేస్తుంటే నువ్వు ఆనందించే దానికి. కాసేపు నేను నీ మొగుడిని, మరి కాసేపు నువ్వు నా మొగుడివి” అంటూ తను కొంచం పైకి జరిగి తన ఎడమ రొమ్ముని నా ముఖం మీద వేసి రుద్దారు.
తన వుద్దేశ్యం అర్ధమైన నేను మెల్లిగా దానిని ఒక చేత్తో పట్టుకుని నా నోటిలోకి తీసుకున్నాను.
“అంత సున్నితం పనికి రాదమ్మాయ్, కాస్త గట్టి గా చీకు.. ఉర్మ్ అదీ.. అలా.. ఆ ముచ్చిక ని కాస్త ముని పంటితో కొరుకుదూ.. అదీ.. అలా.. సమ్మగా ఉందే అమ్మాయ్..” అంటూ ఆవిడ అడిగి అడిగి తన రొమ్మును తనకు కావాల్సిన రీతిలో చీకించుకుంటూ తన చేతుల్ని నా రొమ్ముల మీద వేసి పిసక సాగారు.

తరువాత ఏమి చెయ్యాలో అర్ధం కాని నేను అలాగే తన రొమ్ముని చీకుతూ ఉండి పోయాను. కాసేపు నా చేత కమ్మగా చీకించుకున్న తను ” ఇక చీకింది చాలు గాని అసలు పనిలోకి దిగుదామా అన్నారు.
“మీ ఇష్టం” అన్నట్లు తల వూపాను.

వెంటనే తను ” అయితే ఇప్పుడే వస్తాను వుండు” అంటూ లేచి అలాగే నగ్నంగా నడుచుకుంటూ వంటగది వైపు వెళ్ళారు. తను వెళ్ళింది ఎందుకో అర్ధం కాని నేను అలాగే పడుకుని అక్కడే పడి వున్న ఆ విదేశీ బొమ్మల పుస్తకాల్ని తీసుకుని పేజీలు తిరగెయ్య
సాగాను.
ఆ బొమ్మలు చుస్తున్న కొద్దీ నా తొడల మధ్య జిల పరం మరీ ఎక్కువ కా సాగింది. కస్తూరి వదిన వచ్చే వరకు దానిని బుజ్జగిద్దామని మెల్లిగా ఒక చేతిని తొడల మధ్యకు పోనిచ్చి నా అర చేతిని దిమ్మ మీద బోర్లించి మెల్లిగా పైకీ కిందకూ రుద్ద సాగాను. నా చేతిని అక్కడకు జరపగానే అక్కడ తగిలిన చెమ్మని చూసాక గానీ నేను ఎంత వేడెక్కిపోయి వున్నానో అర్ధం కాలేదు.
అలా ఆ బొమ్మలు చూస్తూ, నా రెమ్మల్ని, బొటి మనీ ఒక చేత్తో రుద్దుకుంటున్న నేను “వెధవది.. ఈ సారి బజారుకు వెళ్ళినప్పుడు కాస్త పొడవు చూసి తీసుకురా” అంటు కస్తూరి వదిన మాటలు వినపడి తల తిప్పాను.
తను అప్పుడికే నేను పడుకుని వున్న మంచం దగ్గరగా చచ్చారు. ఆవిడ చేతిలో రెండు వంకాయలు వున్నాయి. నీళ్ళతో కడిగి తీసుకొచ్చినట్లున్నారు, నిగ నిగ మెరిసి పోతున్నాయి. నేను తన వైపు చుస్తుండగానె ఆ రెండిటినీ పరుపు మీద పెట్టి మెల్లిగా తన తల వంచి నా రెండు కాళ్ళు విడదీసి వంగి న పప్ప మీద “మ.. ప్..” అంటూ ముద్దు పెట్టారు.
నా
తన చేష్టలకు నా వళ్ళంతా ఒక్క సారిగా పులకరింతతో జల్లు మంది. “ఇష్.. వదినా..” అన్నాను.
నిజంగా కోవాబిళ్ళలా ముద్దోస్తుందే నీ కొబ్బరి ముక్క” అంటూ ఆవిడ మెల్లిగా మంచం మీదకు ఎక్కి తన వీపుని నా ముఖం వైపు పెట్టి నా గుండెల మీదుగా అటొ కాలు ఇటో కాలు వేసి మెల్లిగా వంగుని నా తొడల మధ్యకు తన తలని వంచారు.

తను వంగున్న పొజిషనుకు తన తొడలు రెండూ నా ముఖం మీదకు వచ్చాయి. తొడలు రెండూ చీలి వుండటంతో గుబురుగా పెరిగిన వెంట్రుకల మధ్య లోనించి తన పప్పనా కళ్ళముందు దర్శన మిచ్చింది.
దాని వైపే చుస్తున్న నేను కస్తూరి వదిన నాలుక నా రెమ్మల మధ్య దూరడంతో ఒక్కసారి గా ఈలోకం లోకి వచ్చాను. మొదటి సారిగా నా జీవితంలో మరో ఆడది నా బుజ్జిదాన్ని నాకుతుంది. ఎంతో అనుభ వ మున్నదానిలా తను నా రెండు రెమ్మల్ని విడదీసి పట్టుకుని తన నాలుకను నా గుహ లోపలకు పోనిచ్చి ఆబగా నాకుతున్నారు ఆవిడ.
తన నాకుడుకు నాలోని నరాలన్నీ పురి విప్పుకున్నట్లు స్పందించ సాగాయి. వళ్ళంతా గాలిలో తేలి పోతున్న అనుభూతి.. ఇక ఎటువంటి సందేహం లేకుండా వెంటనే నేనూ తన తొడల్ని నా నోటికి దగ్గరగా లాక్కుని, రెమ్మల్ని విడదీసి ఆవిడ గారి బుజ్జి ముండని నా నోటిలోకి తీసుకున్నాను.
ముందు వుప్పగా, వగరుగా తగిలింది.. అయినా ఆపకుండా రెండు రెమ్మల్ని బాగా విడదీసి నా నాలుకను తన రెమ్మల మధ్యనించి లోపలికి పోనిచ్చి, తన గుహలోపలి గోడలకే సి రుద్ద సాగాను.
నా చేష్టలకు విపరీతంగా రెచ్చి పోయిన తను తన తలని మరింత గట్టిగా నా తొడల కేసి అదు ముతూ నా క్లిటోరిస్ ని తన నోటిలోకి తీసుకుని చప్పరించ సాగరు. అంతే ఆమె చేసిన పనికి నా వళ్ళు పూర్తిగా నా స్వాధీనం తప్పి పోయింది. తని ఇస్తున్న సుఖాన్ని తట్టుకోలేని నా నడుము ఎగిరెగిరి తన నోటి కి ఎదురొత్తులు ఇవ్వ సాగింది.
మరొ పక్క నా నోరు తన పప్ప రసాల్ని పీల్చి పిప్పిచెయ్య సాగింది. గుబురుగా ఉన్న వెంట్రుకల మధ్య ఎర్రని ఎరుపుతో చీలి వున్న ఆమె రెమ్మల మధ్య నా నాలుక పిలయ తాండవం చెయ్య సాగింది. మామూలుగా బాలు గాడు నా పప్ప నాకుతున్నప్పుడు వాడు ఎక్కడెక్కడైతే నాకితే నాకు ఎక్కువ సుఖం కలుగుతుందో తెలిసిన నేను, కస్తూరి వదిన పప్పని అదే ప్రదేశాల్లో నాక సాగాను.
ఆ గదిలో కాసేపటివరకు మా ఇద్దరి మూలుగులతో, “ప్స్.. ప్స్..” అంటూ మా నోటి పీల్పుళ్ళ శబ్దాలతో నిండి పోయింది. అలా మేము ఇద్దరం ఎంత సేపు ఒకరి పప్ప ఒకరం నాకుకుంటూ వున్నామో తెలియ లేదు.
కొంత సేపు గడిచాక కస్తూరి వదినే.. మెల్లిగా తన తల ఎత్తి నా వైపు చుసి నవ్వుతు.. పక్కనే పడి ఉన్న వంకాయని తన చేతుల్లోకి తీసుకుని మరో వంకాయని నా చేతికి ఇచ్చి “ఇక దంచుడు మొదలు పదామా” అన్నారు.
నేను సమాధానం చెప్పేలోపలే తను ఇందాకటి పొజిషన్ లోనే మళ్ళీ వంగి నా రెమ్మల్ని విడదీసి మెల్లిగా ఆ వంకాయని నా రెమ్మల మధ్య దూర్చితన చేతిని కిందకి పైకీ ఆడించ
సాగారు.
వంకాయ అంత పొడుగు లేనందు వల్లో ఏమో, నాకే మో ఈ వం కాయ తొట్టుడు కంటే తను ఇందాక నోటితో ఇచ్చిన సుఖమే బాగుంది అనిపించింది. నేను కూడా మెల్లిగా నా చేతిలోని వంకాయని ఆవిడ రెమ్మల మధ్య సర్ది.. నా చేతిని కూడా కిందకీ పైకీ ఆడించ సాగాను.
నేను అలా వంకాయని దోపిన మరుక్షణమే తను ఆ వంకాయని జంభం గా వూహించు కున్నట్లున్నారు.. వెంటనే రెచ్చిపోయి “అదీ.. అలా.. వూపు.. ఇంతా.. అదీ..ఈ. ఈ. అడుగు త గ లాలి .. ఏమీ ది గుతుందో.. రా..ఉమ్.. మ్.. మ్.. అదీ.. ఇష్.. ” అంటూ మత్తుగా మూలగడం మొదలు పెట్టి మరో రెండు నిమిషాల కల్లా నా మీద నుంచి పక్కకు దొర్లి
బెడ్ మీద సోలి పోయారు.
es..
ఆ ఆవేశంలో తను నా రెమ్మల మధ్య ఉంచిన వంకాయ సంగతి కూడా మర్చి పోయినట్లున్నారు. అంతవరకూ తన రెమ్మల మధ్య ఆడించిన వంకాయ మాత్రం ఇంకా నా చేతిలోనే ఉంది.
చేతిలో ఒక వంకాయతో, రెమ్మల మధ్య మరో వంకాయతో పూర్తి నగ్నంగా ఉన్న నేను లేచి పూర్చుని నా చెతిలోని వంకాయని పక్కన వేసి, నా రెమ్మల మధ్య ఇరుక్కుని వున్న వంకాయని కూడా చిన్నగా లాగి కింద వేసి, కింద పడి వున్న బట్టలు తీసుకుని బాత్రూం వైపు నడిచాను.
నేను బాత్రూం నించి తిరిగి వచ్చేసరికి కస్తూరి వదిన కూడా లేచి బట్టలు కట్టుకుంటున్నారు. నేను రావడం చూసిన తను నవ్వుతూ “ఇప్పుడు చెప్పు.. ఇద్దరు ఆడ వాళ్ళు చేసుకుంటే సుఖం వుంటదా వుండదా?” అన్నారు.
నేను ఏమి సమాధానం చెప్పాలేదు. “నిన్నేన మ్మ.. అడిగేది” అని ఆవిడ రెట్టించె సరికి నేను
“ఆ.. ఎంతైనా మగవాని.. తరువాతే.. ఐనా” అంటూ నానుస్తూ గొణి గాను.
అందుకు ఆవిడ “అహ.. అదే మీ లేదమ్మాయ్, సమయానికి నీ దగ్గర మచి పొడ గాటి వంకాయలు లేవు కానీ, మంచి 5 అంగుళాల వంకాయ గనుక దొరికి వుంటే.. అప్పుడు చూడాలి .. ని అభి ప్రాయం తప్పని నువ్వే ఒప్పుకుంటావు” అన్నారు.

వెంటనే నేను ” వదినా నేను ఒక విషయం అడుగుతాను.. ఏమి అనుకోరు కదా?” అన్నాను.
“ఏమి అనుకోను గానీ ఏమిటా విషయం?” అన్నారు.
” మీకు ఇలా ఇంకో ఆడదానితో గడపటం ఇదే మొదటి సారి కాదు కదూ?” అన్నాను.
అందుకు ఆవిడ “భలే కనిపెట్టావే? నేను ఏమన్నా ఇదే మొదటి సారి అని నీకు చెప్పానా?” అంటూ నవ్వారు.
“అంటే..?” అన్నాను.
“ఇంత దాక వచ్చాక ఇక నీకు నాకు మధ్య రహస్యాలు ఎందుకు కానీ, ఇది మొదటి సారి కాదు. అలాగని నువ్వు రెండో దానివీ కాదు. కాలేజిలో చదువుకునే రోజుల్లోనే నాకూ, నా స్నేహితురాలి కీ కుదిరింది.. అప్పటి నుంచీ ఏదో అవకాశం దొరికి నప్పుడల్లా దొరికిన ఆడ వాళ్ళతో క క్కుర్తి పడటం అలవాటయిపోయింది..”.
తను చెప్పిన మాటలకు ఆశ్చ్యర్య పోయిన నేను, ఆ ఆశ్చర్యం లోనించి తెరుకుని ఏదో అనే లోపల తనే మళ్ళీ “అంతెందుకు? ఏదో పని పిల్లని ఉద్దరించాలని బాలు గాడిని తెచ్చి నా కొంప ముంచారు అన్నావు కదా. ఆ పని పిల్లతో కూడా నాకు..” అంటూ వాక్యాన్ని సగం లో ఆపి నావైపు చుసారు.
“ఏమిటీ పని పిల్లతో.. మీకు?” అన్నాను మరింత ఆశ్చర్యంతో.
అవును లలితా, ఆ పని పిల్లతో కూడా నాకు అనుకోకుండా కుదిరింది. అది ఒక సారి పడక పడక మీ అన్నయ్య గారి కళ్ళల్లో పడింది.. దానిని అవకాశంగా తీసుకుని, మమ్మల్నిద్దర్నీ బెదిరించి ఆయన కూడా అదే పని పిల్లని లొంగ దీసుకున్నారు.. ఇక బాలు గాడు కూడా అదే పని పిల్లని మరిగితే మా ఇద్దరి గుట్టు ఎక్కడ బయట కొస్తుందో అని భయపడి వాడిని వెంటనే తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాము తప్పితే వాడు నీకే ఎసరు పెడుతాడని కలలో కూడా అనుకో లేదు” అంటూ షాక్ మీద షాక్ ఇస్తూ చెప్పారు ఆవిడ.
నేను మాత్రం “ఏమిటీ.. పని పిల్లతో మీకు.. అన్నయ్య గారికీ.. ఇది నిజమా?” అంటూ
మాటలు రాని దానిలా గొణిగాను.
“అవున మ్మాయ్, నేను చెప్పేది నూటికి నూరు పాళ్ళు నిజమే. మీ అన్నయ్య అలా అమాయకుడు లా ఉంటారు కానీ, అసాధ్యుడు తెలుసా? కొన్ని సంధర్బాల్లో మా గౌరిని నన్ను ఇద్ద ర్నీ ఒకే సారి, ఒకే మంచం మీద.. చేస్తారు” అన్నారు.

తన మాటల్ని బట్టి గౌరి అంటే వాళ్ళ పని పిల్ల పేరు అని అర్ధం అయ్యింది.
“మరి మీరు అందుకు ఒప్పుకున్నారా? మీకు అలా అన్నయ్య గారు మీ కళ్ళ ముందే వేరే స్త్రీ ని.. అలా చేస్తుంటే మీకు కష్టం కలగదా?” అన్నాను.
“మొదట్లో కొంచం కష్టం గానే ఉండేది కానీ రాను రాను అందులో ఉన్న మజా ని ఆనందించడం మొదలు పెట్టాను. అయినా తను నా కళ్ళ ముందే గౌరి తో కులుకుతుంటే ఒక్కో సారి కడుపు భగ్గు మనేది. అందుకే తనకు తగిన శాస్తి చెయ్యాలని..” అంటూ ఏదో చెప్పబోయి ఆపారు.
“తగిన శాస్తి చెయ్యాలని.. ఏమి చేసారు?” అని నేను రెట్టించి అడిగే సరికి
“మరి ఎవ్వరితో ఈ మాట చెప్పనని ప్రమాణం చెయ్యి” అంటూ నా చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుని నా చేత వొట్టు వేయించుకుని తిరిగి చెప్పటం ప్రారంభించారు.
‘తనకు తగిన శాస్తి చెయ్యాలని తనకు తెలియకుండా మా పాలేరు వెధవతో కూడా సంబంధం పెట్టుకున్నాను. వెధవ.. వళ్ళంతా కుళ్ళబొడిచి వదుల్తాడు అనుకో..” అంటూ
ఆపారు.
తను చెబుతున్న విషయాలు వింటున్న నాకు నోటిలోనించి మాటలు కూడా రావడం లేదు. ని మిషానికి ఒక బాంబ్ పేలిచినట్లు ఆవిడ తన రహస్యాలన్నీ అలా చెప్పుకుంటూ పోతుంటే “ఇది కలా, నిజమా? నిజంగానే కస్తూరి వదినేనా ఇవ్వన్నీ చెబుతుంది” అన్నట్లు గా అలా మంచం మీద కూర్చుండి పోయాను.
మంచం మీద కూర్చుని అలానే నోరు వెళ్ళబెట్టి తను చెబుతున్నది వింటూ
కూర్చుండి పోయిన నా ముఖంలోకి ఒక సారి చూసి తిరిగి తను చెబుతున్న విషయాల్ని కంటిన్యూ చేసారు.
“ఇంతెందుకు అమ్మాయ్. నిన్న నువ్వు మా బాలు గాడి చేత చెయ్యించుకున్న విషయం చెప్పాక, అంత చిన్న కుర్రాడితో చెయ్యించుకున్నప్పుడు నువ్వు ఎంత సుఖాన్ని అనుభ వించావో తలుచుకుని నా తొడల మధ్య ఒకటే జిలపరం పుట్టిందనుకో.. అందుకే నీ సమస్యకు ఒక పరిష్కారం ఆలోచించాను” అని ఒక్క క్షణం ఆపి “ఇంతకూ నేను చెప్పేది నువ్వు వింటున్నావా?” అన్నారు.

“ఆ..ఆ! అ, ఆ వింటున్నాను. చెప్పండి” అన్నాను.
“మా వాడి స్నేహితుడు అదే.. మీ ఇద్దరిని బెదిరిస్తున్నాడే, వాడి పేరేమిటి?” అన్నారు ఆవిడ.
” మధు” అన్నాను.
“నువ్వు ఎలాగైనా మా బాలు గాడిని మేనేజ్ చేసి ఆ మధుని రేపు మధ్యాన్నం మన ఇంటికి పిలి పించు. ఎలాగైనా బాలు గాడు రాకుండా ఆ మధు గాడు ఒక్కడే వచ్చేలా చూడు. వాడితో నేను మాటలాడి నీ సమస్య శాస్వితంగా పరిష్కరిస్తాను” అన్నారు ఆవిడ.
“అంటే మీరు.. రేపు.. వాడితో.. అదే ఆ మధు గాడితో..?” అంటూ నసిగాను.
“అహా.. అక్షరాల నువ్వు వూహించేదే కరెక్ట్ నేను ఇంత వరకూ బాలు గాడి వయసున్న కుర్రాళ్ళతో ఎపుడూ కక్కుర్తి పడలేదమ్మాయ్. వాడేమో నా కొడుకు అయి కూర్చున్నాడా.. అందుకే వాడి వయసే ఉన్న మధు గాడితో.. ఏదో నా తంటాలేవో నేను పడి వాడు నీ జోలికి ఇక రాకుండా చేస్తాను కదా?” అన్నారు ఆవిడ.
కస్తూరి వదినకు మరీ ఇంత యావ ఉందని నాకు నమ్మబుద్ది కావడం లేదు. కానీ ఎదురుగా జరుగుతున్న విషయాలు చూస్తుంటే నమ్మక తప్పటం లేదు.
“మా బాలుని ఎలా ఒప్పిస్తావో నీ ఇష్టం. నేను వాడు వచ్చే లోపల భోజనం చేసి మార్కెట్ కు వెళ్తాను. తిరిగి 3 గంటల తరువాతే ఇంటికి వస్తాను. ఈ లోపల వాడిని ఎలాగోలా వప్పించి మంచి వార్త నాకు చెప్పేందుకు రెడీ గా ఉండు.. సరేనా” అన్న ఆవిడ మాటలకు
“సరే” అన్నట్లు తల వూపాను.
ఆవిడ చెప్పినట్లు గానే 12 గంటల లోపలే భోజనం పూర్తి చేసి ఒక సంచి పట్టుకుని మార్కెట్ కు బయలు దేరారు. వెళ్తూ వెళ్తూ “అన్నట్లు చెప్పడం మరచి పోయాను అమ్మాయ్. ఆ మధు గాడు మన ఇంట్లో ఉండే టైములో బాలు గాడు మన ఇంటికి రాకుండా ఏదో ఒక ఏర్పాటు చెయ్యి. ఎంతయినా వాడు నా కొడుకు కదా. వాడు ఇంట్లో ఉండగానే వాడి స్నేహితుడితో.. చేయించుకోవాలంటే కొంచం ఇబ్బందే” అని చెప్పి వెళ్ళారు.
జరుగుతున్న విషయాలు చూస్తుంటే నా జీవితంలో ఇంకెన్ని మార్పులు రాబోతున్నాయో అని పిస్తుంది. కానీ ఇక్కడ నేను గ మనించిన ఒక విషయం ఏమిటంటే నాకు తెలియకుండానే నాలో చిన్నగా ఆ యావ ఎక్కువ అవుతుందని. కొంచం టైం దొరికినా శ్రుంగార పరమైన ఆలోచనలే నా మదిలోకి వస్తున్నాయి.. ఇదంతా ఎక్కడికి దారి తీసుందో మరి?

సరికి “అత్తయ్యా, అమ్మ ఎక్కడ?” అన్నాడు.

. (ఇంకా వుంది)

862706cookie-checkతప్పెవరిది – Part 12

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *