ఫోన్ మూడవ భాగం

Posted on

జరిగిన కధ:-
నా నడుము వంపులో రవి పెదవులు, గుచ్చుకొని,
గుచ్చుకోనట్లు
స్టార్ట్…..
గా..తన మీసాల.. వల్ల నాలో ఆవిర్లు

ఫోన్ రెండవ భాగం→

తన నాలుకతో నా బొడ్డు చుట్టూ, బొడ్డు లో…. నాకుతూ ఉంటే నాకు ఏదో హాయి.!…. నా సల్లు బరువెక్కుతున్నాయి, ముచ్చికలు నా 3, నా జాకెట్టు
ని
చీల్చుకొని…..బయట కు రావడాని కి విశ్వ ప్రయత్నం
చేస్తున్నాయి…..
ఇంతలో ….తలుపు మీద … Knock
మేము వెంటనే
సర్దుకొని…..కూర్చొన్నాము…..ఒకరి
కళ్ళలోకి….ఒకరం చూసుకోలేక…. కళ్ళు వాల్చేసి
కూర్చున్నాము….

వచ్చిన వాళ్ళు రవి పోయారు….వెంటనే …
సంత కాలు
తీసుకొని వెళ్ళి
కి
నేను: వెళ్ళొస్తాను…. (అక్కడ ఉండడాని కి …..సిగ్గు పడుతూ)
రవి : ఉండండి…నేను డ్రాప్ చేస్తాను…
నేను: యెందుకండి.. మీకు శ్రమ….I can go by auto
రవి :ఆ మొహమాట మే…. వద్దండి… బయట చూడండి..మెంత ఎండగా ఉందో… నేను కారు లో డ్రాప్ చేస్తాను….
కొంచెం సేపు టైం
అలా బయలుదేరిన మేము, దారి లొ ice cream తింటూ, కొంచెము సేపు, మాట్లాడు కొంటూ స్పెండ్ చేసి…. సాయంత్రం వేళ కి చేరి….హుస్సేన్ సాగర్ లో బోటింగ్
కి
Tank bund
వెళ్ళాము ….. స్పీడ్ బోట్ లో ……నేను… రవికి ఎడమ ప్రక్కన కూర్చున్నాను .
నాకు
చాలా
భయం
వేసి…తనని
గట్టి గా… పట్టుకొన్నాను…. రవి తన ఎడమ చేతితో …నా గట్టిగా.. నడుము పట్టుకొని…నన్ను తనలో పొదవుకొన్నాడు …
స్పీడు కి, తన స్పర్శ కి..నా వళ్ళు…చి న్నగా
వణి కింది…..
తన చేయి… మెల్లగా…నా చీర క్రింద
నుంచి.. మెల్లగా నా
కొట్టుకోసాగింది…ఊపిరి బరువుగా
జాకెట్ పైకి జరిగింది….నా
గుండె… స్పీడు గా తీస్తున్నాను……..నా
ఉఛ్వాస నిశ్వాసాలతో, నా సల్లు, నా సల్ల తో పాటు, తన చెయ్యి…పై కి … క్రిందకి ..ఊగ సాగాయి.
తను
మెల్ల గా… మృదు వు గా.. నా… ఎడమ సన్నుని….తన గుప్పెటితో మూసి…. తన బొటన వ్రేలు, చూపుడు వ్రేలులతో, నా నా చనుమొన వత్త సాగాడు….నా క్రింది పెదవి, నా పళ్ళ మధ్య… పాపం నలగ సాగింది.., నా చెయ్యి, తన తొడను…వ్రత్తసాగింది…
Bad Luck అంత లోనె… ఒడ్డు వచ్చింది…
(నా ఆలొచనలు: అక్కడినుంచి బయలుదేరి… రూం కి వచ్చి……అత ని … వెచ్చటి… బాహువులలో బందీని అయె….నా ని….(కన్యత్వం)
స్త్రీత్వం
ని
తనకి
అర్పిచు కొని …….యెంతో కాలం గా ఎదురు చూస్తున్న ఆ తీయటి …నొప్పిని,బాధ ని ….అందుకోవాలి .. అనుభ వించాలి)

ఇంక
రూం దగ్గర పడుతోందనగానే…తన mobile
…tring…tring..tri…
రవి : Hello
అవతల నుంచి : మీ ticket confirm అయింది….. మీరు ఒక
సారి
వచ్చి… ప్రెజెంటేషన్
అను కొంటా..ఇది నా version)
ఫైనల్ చెయాలి ….(ఇదే
రవి : గుడ్…ఇప్పుడే వస్తున్నా… వాళ్ళంద రి నీ …. entertain∞, keep them busy….. I’ll b there by 15 min……0.K
రూం వచ్చింది…
రవి : సారి రా… urgent conference ఉంది.. అది అయిపోయెట ప్పటి కి లేట్ అవుతుంది….ప్లస్ రేపు తెల్లవారుయా మునే నా ఫ్లయిట్ ..i’ve to move….But..i’ll
b in touch

నేను : (కోపం ఆపుకొంటూ) ALL the Best, Have a nice journey…and take care of ur self..and b in touch
(కోపం యెందుకు అంటారా…ఆల్రె డి….రెండు సార్లు… నా ప్యాంటీ …త డి సి పోయెట్లు..చేసి…. క సిర గిల్చి, ప్పుడూ…slip కాని నన్ను ..ఇంత..టెంప్ట్ చేసి…పని ఉందని వెళతాడా.. వాడు అసలు మగాడా???…చె ప్పండి…. మీకు కోపం రాదా?)
మీకు కోపం వచ్చిందా లేదా… అయితే మీ అభి ప్రాయం .. E- Mail చేయ్యండి….
సారి… క ధ
బోరింగ్ గా ఉంది కదా…..ఏమి చెయను…నాకు….ఈ మధ్య ఈ కధని తెలుగు టెలివిజన్ సీరియల్ లాగా…అందులో చూపించే ఆడవాళ్ళ మంగ ళ సూత్ర మంత పొడవుగా…. వ్రాయాలని పించి …ట్రయ్ చేసాను….ఇంకా..ఒకటి…రెండు…ఎపిసోడ్
ఆపేస్తానులెండి……
ఇప్పటి వరకూ శృతి మించని శృంగార ము చదివారు తో…ఇక నుంచి.. కొంచె ము శృతి మించుతుందని భావిస్తున్నాను….అదేంటి… వ్రాసేవాడికే తెలియదా అంటే… online script preparation అనేది…. ప్రస్తుత కాలం లో సినీ ప్రపంచం లో చలామణి లో ఉంది…. నేను దానినే ఫాలో అవుతున్నాను….. ఈ కధ విషయం లో…..

8913918cookie-checkఫోన్ మూడవ భాగం

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *