ఫైనాన్స్ కంపెనీ – Part 14

Posted on

ముగ్గురు కౌగిలించుకొని పడుకున్నారు పనింద్రకి మెలుకువ వచ్చి చూస్తె ప్రియా పనింద్ర మిద పడుకొని ఉంది మంజు లేదు పక్కన ఉన్న తన ఫొన్ తీసుకొని టైం చూసాడు 4 అవుతుంది బాత్ రూం నుండి సౌండ్ వస్తె ప్రియాని పక్కకి జరిపి బాత్ రూం లొకి వెల్లాడు మంజు షవర్ కింద నిల్చొని స్నానం చేస్తుంది పనింద్ర మెల్లిగా వెల్లి వెనక నుండి మంజు సన్నులని పట్టుకొని పిసికాడు మంజు వెనక్కి తిరిగి పనింద్రని చూసింది పనింద్ర మంజుని తన వైపుకి తిప్పుకొని మంజు పెదాలని అందుకొని చీకుతూ పిర్రలని పిర్రలని పిసుకుతున్నాడు మంజు పనింద్ర విపు మిద నినిమురుతుంది పనింద్ర మంజు పిర్రలని పిసుకుతూ మంజు నొటిలొకి నాలుకని తొసాడు మంజు పనింద్ర నాలుకని చీకుతుంది మెల్లిగా మంజు భుజాల మీద చేతులు వేసి మంజుని కింద కూర్చుపెట్టాడు మంజు పనింద్ర మొడ్డని ఊపుతూ నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది పనింద్ర మంజు తలని పట్టుకొని గొంతు లొకి తొస్తు మంజు నొటిని దెంగుతున్నాడు మంజు పనింద్ర మొడ్డని చీకుతూ పనింద్ర పట్టాలని నిమురుతుంది పట్టాలని పిసుకుతూ పనింద్ర మొడ్డని మొత్తం నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది పనింద్ర మంజు తలని పట్టుకొని మంజు నొటిని దెంగుతూ మంజు గొంతులొ పిచికారి చేసాడు మంజుని కింద పడుకొపెట్టాడు సార్ ఇక్కడ వద్దు గుచ్చుకుంటుంది అంది నొరుముసుకొని పడుకొవె దొంగ లంజ అంటూ మంజు కాళ్ళని ఎడం చేసి మంజు పూకు నాకుతున్నాడు పూకు మీద నాకుతూ నాలుకని పూకులొకి తొసి నాకుతున్నాడు చేతులతొ సన్నులని పిసుకుతూ పూకు నాకుతున్నాడు.
మంజు పనింద్ర తలని తన పూకుకి అదునుకుంటూ అబ్బా సార్ నాకండి హ్ హ్ హ్ హ్ సార్ అలాగె స్వర్గం చూపిస్తున్నారు అంటూ మూలుగుతుంది పనింద్ర తన నాలుకని పూకులొకి తొసి పూకు లొపల ఆడిస్తూ నాలుకని బయటకి తీసి మంజు గొల్లిని నాకుతూ పెదాలతొ పట్టుకొని లాగుతున్నాడు మంజు కంట్రొల్ చేసుకొలెక పనింద్ర తలని తన పూకుకి అదునుకుంటూ కార్చేసుకుంది పనింద్ర మంజు రసాలని మొత్తం నాకి మంజు మీదకి ఎక్కాడు మంజు సన్నులని చీకుతూ పిసుకుతున్నాడు మంజు ముచ్చికలని పంటితొ పట్టుకొని లాగుతూ వదులుతున్నాడు సన్నుని మొత్తం నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ సన్నుల మీద కొరుకుతున్నాడు మంజు పనింద్ర జుట్టుని పట్టుకొని లాగుతూ సార్ నొప్పిగా ఉంది కొరకకండి ప్లీస్ సార్ అంటూ మూలుగుతుంది పనింద్ర మంజుని పట్టించు కొకుండు సన్నులని చీకుతూ కొరుకుతూ ఒక చేతితొ తన మొడ్డని పట్టుకొని మంజు పూకులొకి తొసాడు మంజు సన్నులని చీకుతూ కొరుకుతూ మంజు పూకుని దెంగుతున్నాడు మంజు తన కాళ్ళని పనింద్ర చుట్టు లంకె వేసి పనింద్ర జుట్టుని పట్టుకొని నిమురుతుంది.పనింద్ర మంజు సన్నులని చీకుతూ కొరుకుతూ మంజు మెద మీద కొరుకుతూ దెంగుతున్నాడు.అబ్బా సార్ నొప్పిగా ఉంది కొరకకండి మెల్లిగా హ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ అహ్ అంటూ మూలుగుతూ ఎదురొత్తులు ఇస్తుంది పనింద్ర మంజు పెదాలని అందుకొని చీకుతూ దెంగుతున్నాడు.
మంజుకి మల్లి చివరికొచ్చి కర్చెసింది తన కాళ్ళని చపి పడుకుంది పనింద్ర మంజు మీది నుండి లేచి మంజుని వగొపెట్టాడు మంజు జుట్టు పట్టుకొని తన మొడ్డని మంజు గుద్దలొకి తొసాడు మంజు పిర్రల కొడుతూ దెంగుతున్నాడు మంజు పిర్రల మిద కొడుతుంటె మంజుకి మండుతుంది పిర్రల మీద సార్ వద్దు ప్లీస్ సార్ అంటూ అరుస్తుంది మంజు అరుపులకి ప్రియాకి మెలుకువ వచ్చి బాత్ రూం లొకి వచ్చింది పనింద్ర మంజుని వగొపెట్టి పిర్రల మీద గట్టిగా కొడుతూ మంజు జుట్టు లాగుతూ దెంగుతున్నాడు.ప్రియాని చూసి దగ్గరకి రమ్మని సైగ చేసాడు ప్రియా పనింద్ర దగ్గరకి వెల్లింది ప్రియా దగ్గరకి రాగానె పనింద్ర మంజుని వదిలి పైకి లేచాడు ప్రియాని కింద కూర్చుపెట్టి తన మొడ్డని ప్రియా నొటిలొకి తొసాడు ప్రియా పనింద్ర మొడ్డని మొత్తం నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది.మంజు అక్కడె అలాగె పడుకుంది పనింద్ర ప్రియా తల మీద చేతులు వేసి ప్రియా నొటిని దెంగుతున్నాడు ప్రియా పనింద్ర మొడ్డని బయటకి తీసి అబ్బా మెల్లిగా పాని నువ్వు ఊగకు ఆగు అంది.పనింద్ర అలాగె నిల్చున్నాడు ప్రియా పనింద్ర మొడ్డని పట్టుకొని ఊపుతూ తన నాలుకని బయటకి తీసి పనింద్ర మొడ్డ శీర్షం చుట్టు నాకింది అబ్బా ఎం నాకుతున్నవె ఇంత సుఖం నేను ఎప్పుడు ఎరుగను అన్నాడు ప్రియా తల మీద చేతులు వేయగానె ప్రియా చేతులని తీసి పనింద్ర మొడ్డని తన నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది.మంజు లేచి కూర్చుంది మంజుని పైకి లేవమని సైగ చేసాడు మంజు పైకి లేవగానె దగ్గరకి లాక్కొని మంజు పెదాలని అందుకొని చీకుతూ ఒక చేతితొ మంజు సన్నులని పిసుకుతూ ఇంకొ చేతితొ మంజు పిర్రలని పిసుకుతున్నాడు.
మంజు సన్నులని గట్టిగా పిసుకుతూ ముచ్చికలని నలుపుతున్నాడు మంజు పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ కొరుకుతూ మంజు పిర్రల మీద ఉన్న చేతిని ముందుకు తీసుకొచ్చి మంజు పూకులొకి వేళ్ళని తొసి ఆడిస్తున్నాడు కింద ప్రియా పనింద్ర మొడ్డని మొత్తం నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది పనింద్ర మొడ్డని బయటకి తీసి కింద్ నుండి పై వరకు నాకుతూ మల్లి నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది మొత్తం నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది పనింద్ర మంజుని వదిలి ప్రియా తల మీద చేతులు వేసి ప్రియా తలని పట్టుకొని గొంతు వరకు తొస్తు తన మొడ్డని మొత్తం ప్రియా నొటిలొకి తొసి ప్రియా గొంతులొ కార్చెసాడు ప్రియాని కింద పడుకొపెట్టబొతె పాని ఇక్కడ వద్దు కింద గుచ్చుకుంటుంది అంది పనింద్ర ప్రియాని పైకి లేపి ఎత్తుకొని బెడ్ రూం లొకి వచ్చి బెడ్ మీద పడుకొపెట్టాడు ప్రియా నడుము నుండి పైవరకు బెడ్ మీద ఉంది కాళ్ళు కిందకి ఉన్నాయి పనింద్ర కింద మొకాళ్ళ మీద కూర్చొని ప్రియా కాళ్ళ మద్యలొ తలని పెట్టి ప్రియా పూకు మీద ముద్దు పెట్టాడు ప్రియా పనింద్ర తలని పట్టుకొని జుట్టు నిమురుతుంది పనింద్ర ప్రియా పూకు చుట్టు నాలుకని తిప్పుతూ పూకు మీద పైకి కిందకి నాకుతున్నాడు అబ్బా ఎం నాకుతున్నవు రా అలాగె ఇంక హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ మ్ మ్ మ్ మ్ అహ్ అహ్ అహ్ అహ్ పాని చంపుతున్నవు రా అంటూ మూలుగుతుంది పనింద్ర ప్రియా పూకు మీద నాకుతూ నాలుకతొ గొల్లిని తడిమాడు ప్రియా ఒక్కసారిగా జర్క్ ఇచ్చింది పనింద్ర మంజు వైపు చూసి ఎం చూస్తున్నావె లంజ వచ్చి కింద పడుకొని నా మొడ్డ చీకు అన్నాడు మంజు వచ్చి కింద పడుకొని తన తలని పనింద్ర కాళ్ళ మద్యలొ పెట్టి పనింద్ర మొడ్డని చీకుతుంది.పనింద్ర ప్రియా గొల్లిని తడిమాడు తన నాలుకని ప్రియా పూకులొకి తొసి నాకుతున్నాడు ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ పూకు నాకుతున్నాడు పూకులొ నాలుకని ఆడిస్తూ సన్నులని పిసుకుతూ ముచ్చికలని నలుపుతున్నాడు.అబ్బా పాని అలాగె ఇంక నాకు అంటూ మూలుగుతుంది కింద మంజు పనింద్ర మొడ్డని చీకుతుంది.
పనింద్ర ప్రియా రెండు సన్నులని గట్టిగా పిసుకుతూ ప్రియా పూకు లొపల నాలుకని తిప్పుతూ పూకు లొపల నాకుతున్నాడు నాలుకని బయటకి తీసి ప్రియా పూకు నాకుతూ గొల్లిని నాకుతున్నాడు మల్లి నాలుకని పూకులొకి తొసి నాకుతున్నాడు నిజంగా స్వరగాన్ని చూపిస్తున్నావ్వు రా నాకు అలాగె ఇంక లొపలికి తొయు ని నాలుకని అంటూ మూలుగుతుంది పనింద్ర తన నాలుకని మొత్తం పూకులొకి తొసి నాకుతున్నాడు అపాకుండా 5 నిమిషాలు నాకెసరికి ప్రియా కార్చేసుకుంది పనింద్ర ప్రియా లావాని మొత్తం నాకెసి పైకి లేచి ప్రియాని బెడ్ మీదకి జరిపి ప్రియా మీద పడుకొని ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ చీకుతున్నాడు ప్రియా పెదాలని అందుకొని చీకుతూ తన నాలుకని ప్రియా నొటిలొకి తొసి ప్రియా నాలుకతొ పెనవెసాడు ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ పెదాలని చీకుతున్నాడు ప్రియా తన చేతితొ పనింద్ర మొడ్డని పట్టుకొని తన పూకు మిద ఆనించింది పనింద్ర ప్రియా పెదాలని వదిలి ప్రియా కళ్ళ లొకి చూస్తు ఐ లవ్ యు అన్నాడు.ఐ లవ్ యు టు అంది ప్రియ.పనింద్ర తన మొడ్డని పట్టుకొని ప్రియా పూకు మీద పైకి కిందకి రాసాడు అబ్బా పిచ్చెక్కిస్తున్నవు పాని దింపు లొపల అంది పనింద్ర ఒక్కసారిగా ప్రియా పూకులొకి తొసాడు మొత్తం మొడ్డని ప్రియా ఒక్కసారిగా హ్ అంది.పనింద్ర ప్రియా పెదాలని అందుకొని చీకుతూ సన్నులని పిసుకుతూ దెంగుతున్నాడు ప్రియా పనింద్ర చుట్టు లంకె వేసింది పనింద్ర తలని తన సన్నుల మీదకి తెచ్చింది పనింద్ర ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ దెంగుతున్నాడు.ప్రియా పనింద్ర జుట్టుని పట్టుకొని లాగుతూ కింద్ నుండి ఎదురొత్తులు ఇస్తుంది ఇద్దరు వేగంగా వాళ్ళ మొత్తలని ఊపుతున్నారు.
పనింద్ర ఒక సన్నుని మొత్తం నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ ఇంకొ సన్నుని పిసుకుతూ ప్రియా పూకు దెంగుతున్నాడు ప్రియా కి చివరికొచ్చి స్పీడ్ గా ఎదురొత్తులు ఇస్తూ పనింద్రని గట్టిగా కౌగిలించుకొని తన రసాన్ని వదిలింది పనింద్ర చుట్టు ఉన్న లంకె తీసింది పనింద్ర కొంచెం పైకి లేచి ప్రియా సన్నులని వాటంగా పట్టుకొని దెంగుతున్నాడు ప్రియా ముచ్చికలని నలుపుతూ దెంగుతున్నాడు ప్రియాని పట్టుకొని పైకి లేపి పనింద్ర కింద పడుకొని ప్రియాని తన మీదకి ఎక్కించుకున్నాడు ప్రియా పనింద్ర జుట్టుని పట్టుకొని పైకి కిందకి ఊగుతుంది పనింద్ర ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ ముచ్చికలని నలుపుతున్నాడు.మంజుని దగ్గరకి రమ్మని మంజు ని తన నొటి దగ్గర పూకు పెట్టి కుర్చిమని చెపడు.మంజు అటొ కాళు ఇటొ కాళు వేసి కూర్చొని పనింద్ర నొటి దగ్గర తన పూకుని పెట్టింది పనింద్ర మంజు నడుముని పట్టుకొని మంజు పూకు నాకుతూ ఎదురొత్తులు ఇస్తూ ప్రియాని దెంగుతున్నాడు ప్రియా పైకి కిందకి ఊగుతుంది పనింద్ర మంజుని సన్నులని పిసుకుతూ నాకుతున్నాడు.ప్రియాకి అయిపొవచ్చి మల్లి కార్చేసుకుంది పనింద్ర పై నుండి లేచి పక్కన పడుకుంది ప్రియా.మంజుని కిందకి దింపి ప్రియా మీదకి ఎక్కబొయాడు ప్రియా పనింద్రని ఆపి ప్లీస్ పాని ఒపిక లెదు ఇప్పుడు వద్దు అంది పనింద్ర పక్కకి జరిగి మంజుని వగొపెట్టి తన మొడ్డని పట్టుకొని మంజు గొంతులొకి తొసాడు మంజు పిర్రల మీద గట్టిగా కొడుతూ దెంగుతున్నాడు.సార్ మెల్లిగా అంటూ అరుస్తుంది కాని పనింద్ర ఇంకా గట్టిగా రెండు చేతులతొ కొడుతూ దెంగుతున్నాడు మంజు గట్టిగా అరుస్తుంది మంజు నడుముని పట్టుకొని తన మొడ్డని మొత్తం మంజు గుద్దలొకి నుకుతు దెంగుతున్నాడు పక్క రూం లొకి వినపడెలా అరుస్తుంది మంజు సార్ నొప్పి వదలండి ప్లీస్ మెల్లిగా చేయండి అంటూ పనింద్ర వంగి మంజు సన్నులని పట్టుకొని పిసుకుతూ దెంగుతున్నాడు పనింద్రకి చివరికొచ్చి మంజు భుజం మీద కొరుకుతూ స్పీడ్ గా దెంగుతూ మంజు గొంతులొ పిచికారి చేసాడు.మంజుని వదలగానె అలాగె పడిపొయింది.పనింద్ర ప్రియాని కౌగిలించుకొని పడుకున్నాడు.
ఉదయం లెచెసరికి ఇద్దరు పనింద్ర పక్కన లేరు ఎక్కడికి వెల్లారు అనుకుంటు లేచి కూర్చున్న్నాడు పక్క రూం నుండి మాటలు వినపడుతున్నాయి అని మెల్లిగా లేచి డొర్ దగ్గరకి వెల్లి వింటున్నాడు
మంజు:ప్రియా సార్ ఇష్టమొచినటు కొరుకుతున్నాడు కొంచెం సున్నితంగా చేయమని చెప్పు అంది
ప్రియా:ఎమొ నెను చెప్తె వింటాడొ లేదొ
మంజు:లెదు నువ్వు చెప్తె వింటాడు నిను చెసెటప్పుడు నువ్వు చెపినటె చేస్తున్నాడు కాని నన్ను చెసెటప్పుడు అసలు వినడం లెదు నువ్వు చెప్తె వింటాడు
ప్రియా:నేను చెప్పి చూస్తా
మంజు:నిన్ను చేసెటప్పుడు చెప్పు వింటాడు
ప్రియా:సరె
మంజు:నన్ను చేసెటప్పుడు లంజా అని తిడుతూ చెస్తున్నాడు కాని నిన్ను చేసెటప్పుడు అసలు వడటం లేదు నువంటె వాడికి ప్రేమ
ప్రియా:అవును నేనంటె వాడి కి చాలా ప్రేమ నాకు కుడ వడంటె ఇష్టం
మంజు:అయితె సార్ తొ ఉండిపొతావా
ప్రియా:లెదు వాడు కుడ పెళ్ళి చేసుకుంటాడు కదా అప్పటి వరకు అంతె ముందె పెళ్ళి అయినదానిని ఎవడు చేసుకుంటాడు
మంజు:కాని నువ్వు సార్ తొనె సుఖపడుతున్నావు కద
ప్రియా:అవును కాని అంత నా తల రాత
మంజు:మరి సార్ కి కుడా నువ్వు ఇష్టం కదా అడుగు పెళ్ళి చెసుకొమని
ప్రియా:ఎదొ సెక్స్ చేయడానికి ఒప్పుకునంత మాత్రానా పెళ్ళికి ఒప్పుకుంటాడా
మంజు:అడిగి చూస్తె ఎమయితది
ప్రియా:వద్దు నన్ను వదిలెసి పొతె కష్టం
ఫనింద్ర అక్కాది నుండి వెల్లి బెడ్ మీద కూర్చున్నాడు అంతా అనుకుంటున్నటు అవుతుంది అనుకున్నాను పనింద్ర లేచి బ్రుష్ చేసుకొని విండొ నుండి బయటకి చూసాడు స్విమ్మింగ్ పూల్ లొ అందరు స్విం చేస్తున్నారు ప్రియా అని పిలిచాడు వెంటనె ప్రియా పనింద్ర రూం లొకి వచింది వచ్చి పనింద్ర పక్కన నిచుంది ప్రియా నడుము మీద చేయి వేసి పూల్ వైపు చూపిస్తూ మనం కుడా వెల్లి స్విం చేద్దామా అని అడిగాడు ని ఇష్టం నువ్వు ఏం చెప్పినా చెస్తా బాగా ఎంజాయ్ చేయడానికె కదా మనం ఇక్కడికి వచ్చింది అంది సరె మరి స్విం షూట్ వేసుకొ అన్నాడు ప్రియా మంజుని పిలిచి స్విం షూట్ వెసుకొ అంది ఇద్దరు స్విం షూట్ వెసుకున్నారు ప్రియా పనింద్ర దగ్గరకి వచ్చి ఎంటి పాని అంతలా కొరికావు దానిని పంటి గాట్లు చూడు అంది పనింద్ర చూసి నికు కుడా కావాలా అని అడిగాడు కొపంగ చుస్తు కొంచెం సున్నితంగా చేయొచు కద దానిని సరె మంజుని సున్నితంగా చేస్త మరి గట్లు నీకు పెట్టమంటావా అని అడిగాడు అమ్మొ వద్దు నికు నచ్హినట్టె చేసుకొ అంది ముగ్గురు కలిసి కిందికి వెల్లారు పూల్ లొకి దిగి ప్రియా పనింద్ర దాదాపు టచ్ చేస్తూ స్విం చేస్తున్నారు ఒక అరగంట స్విం చేసి రూం లొకి వచ్చారు వళ్ళి స్నానం చేసి రండి టిఫిన్ ఆర్డర్ పెడతాను అన్నాడు ఇద్దరు చెరొ బాత్ రూం లొకి వెల్లారు పనింద్ర రెస్టారెట్ కి ఫొన్ చేసి టిఫిన్ ఆర్డర్ పెట్టాడు 15 నిమిషాలకి బాయ్ టిఫిన్ తిసుకొని వచ్చాడు టెబల్ మీద పెట్టగానె టిప్ ఇచ్చి పంపించాడు మరొ 5 నిమిషాలలొ ఇద్దరు వచ్చారు టిఫిన్ చేసి రెడీ అవండి బయటకి వెల్లాము అన్నాడు సరె అన్నారు.
పనింద్ర బాత్ రూం లొకి వెల్లాడు పనింద్ర వచ్చెసరికి ఇద్దరు రెడీ వౌతున్నారు ఎంటి టిఫిన్ చేయలేదా అలాగె ఉంది అన్నాడు నువ్వు కుడా రెడీ అయ్యక ముగ్గురము కలిసి చేద్దాము అంది ప్రియా సరె అని పనింద్ర రెడీ అయ్యడు వాళ్ళు ఇంకా రెడీ వౌతున్నారు ఇంక ఎంత సెపు మనం వెల్లెది బీచ్ కి మీరు ఎంత మెకప్ వేసుకున పొతది అన్నాండు వెంటనె ఇద్దరు వచ్చి కూర్చున్నారు పనింద్ర రిసెప్షన్ కి కాల్ చేసి వెహికిల్ అరెంజ్ చేయమని చెప్పాడు ముగ్గురు కలిసి టిఫిన్ చేస్తున్నారు నేను ప్రియా ణి నా ఒడిలొ కూర్చొ అని చెప్పాడు తను లేచి పనింద్ర ఒడిలొ కూర్చుంది ప్రియాకి తినిపిస్తూ పనింద్ర తింటునడు ఇంతలొ పనింద్ర ఫొనె రింగ్ అయింది నేను ప్రియాని లేపి టన ఫొనె చూసాడు రమ్య నుండి వస్తుంది ఫొనె తీసుకొని బాల్కానిలొకి వెల్లి లిఫ్ట్ చేసాడు
ర:ఎమండి ఎలా ఉన్నారు
ప:నేను బగున్నాను నువ్వు
ర:నెను బగున్నాను ఏం చేస్తున్నారు మీరు
ప:ఎమి లేదు నువ్వు ఏం చెస్తునవు
ర:ఇపుడె టిఫిన్ చేసాను మిరు తినర
ప:ఇపుడె తింటున
ర:ఎంటి అసలు ఫొనె చేయడం లేదు
ప:ఎమి లేదు కొంచెం బిజీ
ర:ఎం చెస్తునరు అసలు
ప:నువు వచక నికె తెలుస్తుంది
ర:జగ్రత్త
ప:సరె మల్లి చెస్త ఉంట మరి
ర:సరె
ఫొన్ కట్ చేసి లొపలికి వచ్చాడు ఎవరు అని అడిగింది ప్రియా బుసినెస్ లె అన్నాడు.వెహికిల్ వచ్చిందంట అంది సరె స్విం షూట్ బయాగ్ లొ పెట్టుకొండి అని పనింద్ర షాట్ ట్ షర్ట్ వేసుకునడు ముగ్గురు కలిసి కిందికి వెల్లారు రిసెప్షన్ కి వెల్లగానె వెహికిల్ నంబర్ చెప్పారు ముగ్గురు వెహికిల్ దగ్గరకి వెల్లి ఎక్కారు సార్ వెర్ వి గొ నవ్ అన్నాడు బాగ బీచ్ అన్నాడు వెంటనె కార్ పొనించాడు అరగంటలొ బీచ్ చేరు కున్నారు కార్ దిగారు ముగ్గురు బీచ్ లొకి వెల్లారు బీచ్ లొ ఉండె డ్రెస్ రూం లొకి వెల్లి డ్రెస్ చేంగె చేసుకొని రమ్మని రండి అని చెప్పాడు వళ్ళు వెళ్ళారు ఇద్దరు రాగానె బయాగ్ బీచ్ లొ పెట్టి ముగ్గురు సముద్రం లొకి వెల్లారు మద్య లొ ప్రియా సన్నులని పిసుకున్నాడు ఎవరు చూడకుండా ప్రియా డ్రెస్ మొత్తం బాడికి అతుక్కు పొయింది ప్రియాని అలా చూస్తుంటె పనింద్రకి కింద లేచింది కాని పబ్లిక్ ప్లెస్ ఏం చేయాలొ అర్తం అవడం లేదు పనింద్ర కి చుట్టు చూసాడు దూరం లొ రాళ్ళు కనిపించాయి అక్కడ ఎమయినా చాన్స్ దొరుకుందొ అని ప్రియాని పిలిచి పదా అన్నాడు ఎక్క్కడికి అని అడిగింది పదా చెప్పాను అన్నాడు మంజుని కుడా తీసుకొని వెల్లారు అక్కడి నుండి మద్యలొ ప్రియా నడుముని పట్టుకొని పిసుకుతున్నాడు ప్రియా పనింద్ర షాట్ వైపు చూసింది అక్కడ గుడారం లా లేచి ఉంది ఎంటి పాని పబ్లిక్ ప్లెస్ లొ అంది అబ్బా అగవె నిన్ను ఇలా చూస్తుంటె అసలు ఆగడం లేదు అన్నాడు కాసెపటికి రాళ్ళ దగ్గరకి చేరుకున్నారు పనింద్ర మీరు ఇక్కడె ఉండండి అని పైకి ఎక్కి చూసాడు మొత్తం సముద్రం ఉంది ఎవరైన వస్తె వాళ్ళు వచిన సైడ్ నుండి రావాలి మొత్తం చుసాడు రాళ్ళ మద్యలొ లొయలా ఉంది కాని రాళ్ళు ఉన్నాయి పనింద్ర ప్రియా దగ్గరకి వెళ్ళి మంజు నువ్వు ఇక్కడె ఉండి ఎవరైన వస్తె చెప్పు అని ప్రియాని తీసుకొని పైకి ఎక్కి కిందికి దిగాడు.
కిందికి దిగగానె ప్రియాని కౌగిలించుకొని ప్రియా పెదాలని తన పెదాలతొ మూసెసాడు ప్రియా పనింద్రని వెనక్కి నెట్టి ఎంటి ఇది పబ్లిక్ ప్లెస్ లొ అంది ఎవరు రారు ఎవరికి మనం కపడము అని దగ్గరకి లాక్కొని ప్రియా పెదాలని అందుకొని చీకుతూ ప్రియా పిరేలని పిసుకుతున్నాడు మెల్లిగా ప్రియా తాప్ తీసెసాడు బ్రా కుడా విప్పెసాడు ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ చీకుతున్నాడి అబ్బా పాని మెల్లిగా రా ఎంటా పిసుకుడు అంది పనింద్ర మెల్లిగా కింద కూర్చొని ప్రియా షాట్ విప్పెసి ప్యాంటిని కుడా లాగెసాడు తన షాట్ వెప్పెసాడు ఇన్నర్ కుడా వెప్పెసాడు ప్రియాని రాళ్ళకి ఆనించి తన మొడ్డని పట్టుకొని ఒక్కాసారిగ ప్రియా పూకులొకి తొసాడు ప్రియా పూకులొ రసాలు ఉరకపొవడం వళ్ళ ఒక్కాసారిగ గట్టిగా అరిచింది ఎమయింది అని అడిగాడు లొపల డ్రైగా ఉంది నువ్వు ఒక్కాసారిగ తొసెసరికి నొప్పి వచ్చింది అంది పనింద్ర ఆగి ప్రియా మెడ చుట్టు ముద్దులు పెడుతు నాకుతున్నాడు ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ చీకుతున్నాడు అబ్బా పాని మెల్లిగా రా అంటూ మూలుగుతుంది పనింద్ర ప్రియా ముచ్చికలని నాకుతూ నలుపుతున్నాడు ప్రియాకి మెల్లిగా రసాలు ఊరడం మొదలయింది రసాలు పనింద్ర మొడ్డకి తగలగానె మెల్లిగా ప్రియాని దెంగడం మొదల్ పెట్టాడు ప్రియా పనింద్రని కౌగిలించుకొని పాని రాళ్ళు గుచ్చుకుంటున్నాయి అంది పనింద్ర ప్రియా మీది నుండి లేచి ప్రియాని వంగొ అని చెప్పాడు ప్రియా రాళ్ళని పట్టుకొని వగుంది పనింద్ర ప్రియా పిర్రలని పట్టికొని తన మొడ్డని ప్రియా పూకులొకి తొసాడు ప్రియా పిరేలని పిసుకుతూ దెంగుతున్నాడు పనింద్ర ప్రియా మీదకి వంగి ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ చెవి కింద నాకుతూ దెంగుతున్నాడు హ్ హ్ హ్ పాని త్వరగ కానివ్వు నకు ఇక్కడ ఇబ్బందిగా ఉంది అంది కాసెపు అగవె అంటూ ప్రియా ముచ్చికలని నలుపుతూ దెంగుతున్నాడు.
ప్రియా వీపు మీద నాకుతు ముచ్చికలని నలుపుతూ దెంగుతున్నాడు మెల్లిగా ఒక చేతిని ప్రియా పూకు దగ్గరకి తీసుకెల్లి ప్రియా గొల్లిని తడుముతూ నలుపుతున్నాడు ప్రియాకి చివరికొచ్చి కార్చేసింది. తన మొడ్డని బయటకి తీసి ప్రియా గుద్దలొకి తొసాడు ప్రియా కొంచెం అరిచింది.పనింద్ర ప్రియా పిర్రలని పట్టికొని పిసుకుతూ దెంగుతున్నాడు.ప్రియా గుద్ద బిగుతు వళ్ళ త్వరగా ప్రియా గుద్దలొ చిమ్మెసాడు ఇద్దరు వాళ్ళ బట్టరు సర్దుకొని మంజు దగ్గరకి వచ్చారు ప్రియా పనింద్ర మంజు ముగ్గురు నడుచుకుంటూ వెల్తున్నారు మల్లి సముద్రం లొకి వెళ్ళి స్నానం చేస్తూ ఆడుకుంటున్నారు కాసెపటి తరువాత ముగ్గురు సముద్రం నుండి బయటకి వచ్చారు.మీరు లెడిస్ బాత్ రూం లొకి వెళ్ళి స్నానం చేసి రండి నేను కుడా ఫ్రెష్ అయి వస్తా అన్నాడు.సరె అంటూ ప్రియా మంజు కదిలారు.పనింద్ర జెంట్స్ బాత్ రూం లొకి వెళ్ళాడు.మంజు ప్రియాని అడిగింది
మంజు:ఎంటె ఇది పబ్లిక్ ప్లెస్ అని కుడా చూడకుండా….
ప్రియా:పెళ్ళి కాక ముందు మగాడికి అనుభవం జరిగితె ఇలానె ఉంటది
మంజు:మరి నువ్వెందుకు ఒప్పుకున్నావె
ప్రియా:వాడు అడిగితె ఎదైనా చెస్తా
మంజు:ఎందుకు అని అడుగుతున్నా
ప్రియా:నీకు తెలిసిందె కదా నా భర్త గురించి నాలొ నవనాడులని కుదిపెసి నా ఆడతనాన్ని శాంతి పరిచిన వీడంటె నాకు ప్రాణం
మంజు:మని ని అన్నయ
ప్రియా:నాకు మొగుడు అంతె
ఇద్దరు చెరొ బాత్ రూం లొకి వెళ్ళి స్నానం చేసి డ్రెస్ వేసుకొని బయటకి వచ్చారు మల్లి బీచ్ దగ్గరకి వచ్చెసరికి పనింద్ర వాళ్ళ కొసం వెయిట్ చేస్తున్నాడు వాళ్ళు రాగానె ఎంతసెపు అన్నాడు.మేము ఆడవాళ్ళము కొంచెం టైం పడుతుంది అంది ప్రియా సరె పదండి అన్నాడు ముగ్గురు కలిసి కార్ దగ్గరకి వచ్చారు కార్ ఎక్కగానె సార్ వెర్ వి గొ నవ్ అన్నాడు డ్రైవర్ ఎని రెస్టారెట్ అన్నాడు పనింద్ర డ్రైవర్ కార్ స్టార్ట్ చేసి పొనించాడు కాసెపటికి రెస్టారెట్ కి చేరుకున్నారు ముగ్గురు కార్ దిగి రెస్టారెట్ లొకి వెల్లారు మంజు ప్రియా టెబల్ కి ఒక వైపు పనింద్ర ఇంకొ వైపు కూర్చున్న్నారు టెబల్ దగ్గర కూర్చొగానె బెరర్ వచ్చాడు సార్ ఆర్డర్ అని నేను ఇచ్చాడు ఇక్కడ సీ ఫుడ్ తిందాము గొవా కదా సీ ఫుడ్ బాగుంటది అన్నాడు.ప్రియా మంజు తల ఊపారు.నువె ఆర్డర్ ఇవ్వు అని నేను ప్రియాకి ఇచ్చాడు ప్రియా అన్ని చూసి ప్రాన్స్ బిర్యాణి తిందామా అని అడిగింది సరె అన్నట్టు తల ఊపారు పనింద్ర,మంజు బెరర్ కి మెను ఇచ్చి మూడు ప్రాన్స్ బిర్యాణి అని చెప్పింది.బెరర్ మెను తీసుకొని వెళ్ళిపొయాడు.ప్రియాని తన పక్కన కూర్చొమన్నట్టు సైగ చేసాడు ప్రియా లేచి పనింద్ర పక్కన కూర్చుంది పనింద్ర ప్రియా తొడ మీద చేయి వేసి నిమురుతున్నాడు ప్యాంట్ మీది నుండి మెల్లిగా తన చేతిని పైకి జరిపి టాప్ ని కాస్తా పైకి జరిపాడు ప్రియా నడుముని మెల్లిగా నొక్కుతూ తడుముతున్నాడు.ప్రియా పనింద్ర చేతిని తీసి గమ్మునుండు అంది పనింద్ర సైలెట్ గస్ కూర్చున్న్నాడు ఇంతలొ బెరర్ బిర్యాణి తీసుకొని వచ్చాడు ముగ్గురు బిర్యాణి తిని బయటకి వచ్చారు కార్ ఎక్కగానె సార్ వెర్ వి గొ నవ్ అన్నాడు డ్రైవర్.నెక్స్ట్ బీచ్ అన్నాడు పనింద్ర.డ్రైవర్ కార్ పొనిచాడు ఒక గంట సెపటికి ఇంకొ బీచ్ చేరుకున్నారు బీచ్ లొ బొట్ రైడ్ కి వెల్లారు ముగ్గురు పనింద్ర ప్యారాచూట్ ఎక్కాడు కాని ప్రియా మంజు దైర్యం చేయలేదు ఆరొజు ఆ బీచ్ లొ ఎంజాయ్ చేసి మల్లి హొటల్ కి వచ్చారు రూం లొకి వెళ్ళగానె త్వరగా రెడీ అవ్వండి కింద పబ్ ఉంది వెల్దాము అన్నాడు సరె అని ఇద్దరు మంజు రూం లొకి వెళ్ళారు ప్రియా నువ్వు ఇదె రూం లొ రెడీ అవ్వు అన్నాడు.లేదు నువ్వు ఇక్కడె రెడీ అవ్వు మేము ఆ రూం లొ రెడీ అవుతాము అంది.
పనింద్ర వెంటనె మీ ఇష్టం అన్నాడు పనింద్ర ఫ్రెష్ అయి షాట్ టూ షర్ట్ వేసుకొని వెయిట్ చేస్తున్నాడు.లొపల మంజు ప్రియా ఒకరి తరువత ఒకరు స్నానం చేసి రెడీ వౌతున్నారు కాసెపటికి పనింద్ర మంజు వాళ్ళ రూం డొర్ కొడుతూ ఎంత సెపు అన్నాడు.ఆగు వస్తున్నాము అంది ప్రియా.పనింద్ర వెళ్ళి బెడ్ మీద కూర్చున్న్నాడు.కాసెపటికి డొర్ తీసుకొని ప్రియా మంజు బయటకి వచ్చి నడుము మీద చేయి పెట్టుకొని స్టైల్ గా నిల్చున్నారు.పనింద్ర వాళ్ళని చూసి షాక్ అయి అలాగె చూస్తున్నాడు ప్రియా మంజు ఇద్దరు వైట్ అండ్ బ్లాక్ ఆపొసిట్ కలర్ స్కర్ట్ వేసుకున్నారు ప్రియా పనింద్ర దగ్గరకి వచ్చి పనింద్ర తల ఊపింది వెంటనె ఈ లొకం లొకి వచ్చి ఎంటె ఇంత అందగా రెడీ అయ్యారు జనాలని చంపెస్తారా అంటూ ప్రియా నడుము మీద చేయి వేసి దగ్గరకి లాక్కొని ప్రియా పెదాల మీద ముద్దు పెట్టబొతె ప్రియా పనింద్రని ఆపి ఇప్పుడు నువ్వు స్టార్ట్ చేస్తె మెకప్ పొతది కాసెపు చూస్తూ ఎంజాయ్ చేయు పబ్ నుండి వచ్చాక వద్దు అన్నా వినవు అంది సరె అని పనింద్ర ప్రియాని వదిలాడు.ముగ్గురు కలిసి హొటల్ కింద ఉన్న పబ్ కి వెల్లారు ఒక టెబల్ మీద కూర్చున్నారు అల్రెడీ కొంత మంది స్టెజ్ ఎక్కి డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు.బెరర్ వచ్చి ఆర్డర్ ప్లీస్ అన్నాడు.పనింద్ర ప్రియా వైపు చూసి విస్కి ఓ.కె నా అన్నాడు సరె అన్నట్టు తల ఊపింది ప్రియా.పనింద్ర బెరర్ వైపు చూసి వి నీడ్ గొవా స్పెషల్ విస్కి అన్నాడు.బెరర్ మెను చూపిస్తూ సార్ దిస్ ఇస్ జిం బీం బ్లాక్ ఇట్స్ 20 ఇయర్స్ ఓల్డ్ అన్నాడు.గుడ్ బ్రింగ్ ఇట్ అన్నాడు పనింద్ర.సార్ వాట్ ఎబవుట్ స్నాక్స్ అన్నాడు ఫిష్ ఫ్రై అన్నాడు.బెరర్ వెళ్ళిపొయాడు.నాకు అలవాటు లేదు ఎదైనా కూల్ డ్రింక్ చెప్పండి అంది.పెళ్ళికి ముందు సెక్స్ అలవాటు ఉందా ఇప్పుడు మనీ కొసం అందరితొ పివడం లేదా ఇది అంతె తాగితె అదె అలవాటు అవుతది అన్నాడు.మంజు ఇక ఎమి మాట్లడకుండా తల దించుకుంది.పాని ఎందుకు అలా మాట్లాడుతావు కొంచెం మంచిగ చెప్లొచ్చు కదా అంది.నేను ఎది చెప్తె అది చేయమను అప్పుడు నెనెందుకు ఇలా మాట్లాడుతా అన్నాడు.ప్రియా మంజు వైపు చూసి ఎమనుకొకె అంది.మంజు సరె అంది.ఇంతలొ బెరర్ డ్రింక్ స్నాక్స్ తీసుకొని వచ్చాడు స్నాక్స్ టెబల్ మీద పెట్టి ముగ్గురికి సెర్వ్ చెసాడు మూగ్గురికి స్మాల్ పెగ్స్ ఫిక్స్ చేసి ముగ్గురి ముందు పెట్టాడు ముగ్గురు గ్లస్స్ తీసుకొని చీర్స్ చెప్పుకొని తాగారు.ప్రియాకి పనింద్రకి ముందు అలవాటు ఉండె సరికై వాళ్ళకి ఎమి అనిపించలేదు కాని మంజుకి ఇదె మొదటి సారి అయెసరికి ఎదొలా ఉంది.ముగ్గురు మ్యూజిక్ వింటూ స్టెజ్ మీద ద్యాన్స్ చేస్తున్నవాళ్ళని చూస్తూ తారుతున్నారు రెండు పెగ్గులకె మంజుకి ఎక్కెసింది.పనింద్ర ప్రియాని తన పక్కన కూర్చొమన్నట్టు సైగ చేసాడు ప్రియా లేచి పనింద్ర పక్కన కూర్చుంది పనింద్ర మంజు నడుముని మెల్లిగా ప్రియా పెదాల మీద ముద్దు పెట్టాడు.
ఇక మిదట కథ పనింద్ర మటలలొ
ప్రియా పెదాల మీద ముద్దు పెట్టి మెల్లిగా ప్రియా నడుముని నొక్కాను మల్లి గ్లాస్ తీసుకొని పెగ్ తాగెసాను ప్రియా కుడా తన పెగ్ ఫినిష్ చేసింది.మంజుకి మొదటి సారి అయెసరికి రెండు పెగ్గులకె పడిపొయింది.డ్యాన్స్ చేద్దామా అని ప్రియా వైపు చూసి అడిగాను సరె అంది.ఇద్దరము కలిసి డ్యాన్స్ ఫ్లొర్ మీదకి ఎక్కాము
ప్రియా నడుము చుట్టు చేతులు వేసాను ఇద్దరం డ్యాన్స్ చేస్తున్నాము
ప్రియా..
చెప్పు పాని
చాలా అందగా ఉన్నావె అన్నాను ప్రియా సిగ్గు పడింది ప్రియా డ్యాన్స్ చేస్తున్నపుడు ప్రియా సన్నులు ఉగుతున్నాయి నేను వాటిని చూసెసరికి నాలొ వేడి మొదలయింది ప్రియాని దగ్గరకి లాక్కొని తన చేవిలొ ఇక నా వళ్ళ కాదె అన్నాను.దెనికి అని
అబ్బా నిన్ను ఇలా చూస్తుంటె నాకు ఆగడం లేదె
అయితె పదా మరి….
ఇద్దరము బయలుడెరాము మంజుని ఎత్తుకున్నాను ముగ్గురము రూం లొకి వళ్ళగానె మంజుని తన రూం లొ బెడ్ మీద పడుకొపెట్టాను ప్రియాని దగ్గరకి లాక్కొని తన పెదాల మీద ముద్దు ఫెట్టాను ప్రియా నన్ను నెట్టి
అబ్బ ఆగు పాని డ్రెస్ మార్చుకొని వస్తా నువు వెల్లు
సరె త్వరగా రా
అబ్బా వస్తాను పాని నువ్వు వెళ్ళు
నేను నా రూం లొకి వచ్చి నా డ్రెస్ మార్చుకొని షాట్ వేసుకొని బెడ్ మీద కూర్చున్నాను పది నిమిషాలలొ ప్రియా వచ్చింది నేను తనని చూస్తుంటె నా షాట్ గుడారం లా లేచింది ప్రియా డొర్ దగ్గర స్టైల్ గా నిల్చుంది నేను ప్రియా దగ్గరకి వెళ్ళి ప్రియాని కౌగిలించుకున్నాను
ప్రియా
చెప్పు పాని
చాలా అందగా ఉన్నావె మెల్లిగా ప్రియా మెడ మీద ముద్దు పెట్టాను
ఈ అందం అంతా నీకెరా జుర్రుకొ నా అందాన్ని నన్ను గట్టిగా హత్తుకుంది
నేను తనని ఎత్తుకొని తీసుకెల్లి బెడ్ మీద పడుకొపెట్టాను మెలిగ్గా ప్రియా మీదకి ఎక్కి ప్రియా పెదాలని చేరుకొని ప్రియా పెదాల మీద ముద్దు పెట్టాను
ప్రియా
హ నా తలని నిమురుతుంది
ప్రియా
చెప్పు రా
చాలా సాఫ్ట్ గా ఉన్నాయె
ఎవి
నీ పెదాలు
మరెందుకు ఆలస్యం జుర్రెసుకొ వాటిని
ప్రియా పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాను తన పెదాలని తెరచింది నా నాలుకని తన నొటిలొకి తొసాను నా తలని పట్టుకొని నా నాలుక చుట్టు పెదాలతొ బిగించి చీకుతుంది నెను మెల్లిగా ప్రియా నైటి హుక్కులు తీసాను ప్రియా తెల్లని సన్నులు బయటకి వచ్చాయి
ప్రియా
చెప్పు రా
బ్రా వేసుకొలేదా
నువెలాగొ విప్పెస్తావు కదా అందుకె వేసుకొలె
అబ్బా ఎమున్నాయె నీ సన్నులు
అంత నచ్చాయ
చాలా
అయితె పిండుకొ మరి
రెండు సన్నులని పిసుకుతూ నాలుకని తన కుడి సన్ను ముచ్చిక చ్ట్టు నాలుకతొ నాకుతూ మెల్లిగా కొరికాను
మ్మ్ హ్ స్ పాని చంపుతునవు రా అబ్బా అలాగె పిండుకొ
ప్రియా రెండు సన్నులని పిసుకుతూ చీకుతున్నాను సన్నుని నొతిలొకి దూరినంత కుక్కుకొని చీకుతూ ఇంకొ సన్నుని పిసుకుతున్నాను ఒక చేతిని కిందికి తీసుకెల్లి మెల్లిగా నైటిని పైకి జరుపుతూ తొడలని తడుముతున్నాను
ప్రియా నా జుట్టులొకి వేళ్ళని జొపి అబ్బా పాని చీకురా అలగె పిండుకొ వాటిని అవి నీకె వడుకొ రా నన్ను నీ ఇష్టమొచినటు చేసుకొ
నేను ప్రియా సన్నుని వదిలి చేతిని ప్రియా మనం వైపు తీసుకెల్తూ ప్రియా కళ్ళలొకి కామంతొ నిండిన కళ్ళతొ చూస్తూ నిన్ను వలనె నీలొని మొత్తం రసాని జుర్రుకుంటాను నిన్ను పిలిచి పిలిచి పిప్పి చెస్తా అంటూ ప్రియా పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాను కింది పెదవిని నొతిలొకి తిసుకొని చికుతు మెల్లిగా కొరికాను నా నాలుకని ప్రియా నొటిలొకి తొసాను ఇద్దరి నాలుకలు పెనవెసుకొని ఒకటికొకటి అలుముకున్నాయి కింద నా చేసి మెల్లిగా తన మనన గుహని చేరింది ప్యాంటి కూడా వేసుకొలేదు నున్నటి ప్రియా పూకు పెదాలు నా వేళ్ళకి తగలగానె నా మొడ్డ ఇంకా బిగుసుకుంది ప్రియా చేతిని తీసుకొని షాట్ మీది నుండి నా మొడ్డ మీద పెట్టాను ప్రియా నా మొడ్డని నిమురుతుంది
ఇది నాకె కావలి ఎవరికి ఇవ్వను
ఎది
నాచెతిలొది
అంటె
ని మొడ్డ మకె కావలి
మరి దానినెందుకు తెచ్చావె
అది వస్తెనె నాకు రావడం కుదురుతుంది ఇక్కడి నుండి వళ్ళక నాకె సొంతం అపటి వరకు ఇద్దరిది
జీవితాంతం నీకె నువె ఉంచుకొ
నాచేతితొ ప్రియా పూకు మీద రాస్తూ ప్రియా గొల్లిని తడుముతున్నాను ప్రియా నా షాట్ నొ కిందికి జరిపి కట్ డ్రాయర్ మీది నుండి మొడ్డని తడుముతూ తన నడుముని పైకి ఎత్తుతుంది.ఒక చేతితొ సన్నుని పిసుకుతు ఇంకొ సన్నుని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాను కింద మద్య వేలిని మెల్లిగా పూకులొకి తొసాను ప్రియా ఒక చేతితొ నా మొడ్డని తడుముతూ ఇంకొ చేతిని నా జుట్టులొకి తొసి న తలని తన సన్నుని అదుముకుంటుంది నేను సన్నుని వదిలి నైటిని మెల్లిగా పైకి లాగాను నైటి నడుము వరకు వచ్చింది నేను లేచి ప్రియాని పైకి లేపి నైటిని విప్పి పక్కన పాడెసాను ప్రియాని వెనక్కి నెట్టి పై నుండి కింది వరకు చుస్తున్నాను
ఎంటి రా అలా చూస్తున్నావు
ఇంత అందాల భామ నా సొంతమా అని చూస్తున్నానె
నీకె రా ఈ అందం అంతా
నేను ప్రియా రెండు సన్నులని పత్తుకొని పిసుకుతూ చీకుతున్నాను ముచ్చికలని నలుపుతూ పంటితొ పట్టుకొని లాగుతున్నాను
హ్ పాని మెల్లిగా రా నొస్తుంది
ఒక సన్నుని పిసుకుతు ఇంకొ సన్నుని నొటిలొకి తీసుకొని చికుతు చేతిని మెల్లిగా నడుము మీద నుండి బొడ్డు చుట్టు రాస్తూ బొడ్డు లొకి తొసాను మెల్లిగా బొడ్డు మీద గిచ్చాను
మెల్లిగా రా నొస్తుంది కాస్తా మెల్లిగా చేయు రా
నాకు నచ్చినట్టు నేను చేసుకుంటా నువ్వు నొరు మూసుకొవె నా చేతిని మెల్లిగా ఉపస్తు మీది నుండి పూకు మీదకి తీసుకెలా ప్రియా పూకు నుండి వేడి ఆవిరిలు నా చేతికి తగిలాయి
ప్రియా
మ్మ్
నీ పూకు మాంచి వేడి మీద ఉందె
దాని వేడిని చల్లార్చె దండం నా చేతిలొనె ఉంది
మరి దానిని బయటకి తీయు
ప్రియా నా కట్ డ్రాయర్ ని కొంచెం కిందికి జరిపింది నా మొడ్డ బయటకి రాగానె చేతితొ పట్టుకొని ఊపుతుంది నేను ప్రియా పూకులొకి వేళ్ళని జొపి ఆడిస్తున్నాను ఒక సన్నుని పిసుకుతు ఇంకొ సన్నుని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాను మెల్లిగా కొరికాను నా పంటి గాట్లు పడ్డాయి సన్ను మీద ఇప్పుడు ఇంకొ సన్నుని నొటిలొకి తీసుకొని చికుతు కొరికాను రెండు సన్నులని మార్చి మార్చి చీకుతూ కొరుకుతు పూకులొ వేళిని ఆడిస్తున్నాను మెల్లిగా కిందికి వెల్లి ప్రియా బొడ్డు మీద ముద్దు పెట్టాను ప్రియా బొడ్డు చుట్టు నాకుతూ నా లాలజలంతొ బొడ్డు నింపి మల్లి జుర్రుకున్నాను పాని పిచ్చెక్కిస్తున్నవు రా అంటూ మెలికలు తిరుగుతుంది నా జుట్టు పట్టుకొని లాగుతుంది నా లాలజలంతొ బొడ్డు మెరిసిపొతుంది నాకుతూ ఉపాస్తు మీది నుండి తన గుహని చేరుకున్నను.ప్రియా పూకు మీద ముద్దు పెట్టాను.ప్రియా నా తలని తన పూకుకి అదుముకుంటూ పాని నాకు బాగా నాకు రా నన్ను చంపెయు అంటూ మూలుగుతుంది.నేను మెల్లిగా నాలుకని బయటకి తీసి సుతారంగా పూకు కింది నుండి పై వరకు నాకాను.ప్రియా పూకు పెదాలు అదురుతున్నాయి నా నడుము చుట్టు కాళ్ళు వేసి నా తలని తన పూకుకి అదుముకుంటూ పాని లొపలికి తొయురా హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ మ్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ పాని చాలా బాగుంది ఇంక నాకు అబ్బా అంటూ మూలుగుతుంది.నేను నాలుకతొ గొల్లిని నాకుతూ నాలుకని మెల్లిగా పూకులొకి తొసాను చేతులని ప్రియా సన్నుల మీద వేసి పిసుకుతూ నాలుకని పూకులొ తిప్పుతూ ప్రియా ముచ్చికలని నలుపుతున్నాను.అబ్బా పాని అలాగె నాకు మతిపొతుంది నువ్వు నాకుతుంటె మ్ పాని అంటూ మూలుగుతుంది.నేను నాలుకని మొత్తం పూకులొకి అదిమిపెట్టి నాకుతున్నాను ప్రియా ముచ్చికలని తిప్పుతున్నాను ప్రియా నా తలని పట్టుకొని నన్ను పైకి లాక్కుంది నేను ప్రియా పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ కొరుకుతున్న మెల్లిగా ప్రియా మెడ చుట్టు నాకుతూ కొరికాను.
ప్రియా నా షాట్ ని కట్ డ్రాయర్ తొ సహ ఇంకా కిందికి లాగెసింది తన చేతులకి అందకపొయె సరికై కాళ్ళతొ లాగి పకకి జరిపింది.నేను ప్రియా సన్నులని పిసుకుతూ ప్రియా పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాను నా నాలుకని ప్రియా నొటిలొకి తొసాను ప్రియా ఒక చేతితొ నా మొడ్డని ఆడిస్తూ ఇంకొ చేతితొ నా తలని నిమురుతుంది ఇద్దరం ఒకరి లాలజలాని ఒకరం జుర్రుకుంటున్నాము నేను మెల్లిగా లేచి 69 అంగిల్ లొకి మరాను నేను తన తొడలని పట్టుకొని పూకు మీద ముద్దు పెట్టాను.ప్రియా నా పిర్రలని పట్టికొని నా మొడ్డని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది.నా పిర్రలని పిసుకుతూ చీకుతుంది నేను మొత్తం నాలుకని తన పూకులొకి తొసి నాలుకని పూకులొ తిప్పుతూ గొల్లిని పెదాలతొ తడుముతున్నాను.ప్రియా నా పట్టాలని నొక్కుతూ నాలుకని బయటకి తీసి చీకుతుంది.నేను నాలుకని బయటకి తీసి పూకులొకి రెండు వేళ్ళని జొపి ఆడిస్తూ ప్రియా పూకు గొల్లిని తడుముతున్నాను ప్రియా కి చివరికొచ్చి నా మొడ్డని వదిలి పాని అయిపొతది రా ఆగట్లేదు రా నాకు అంటూ నా నొటిని తన రసాలతొ నింపెసింది.కొంచెం రసాలని రసాలని నొటిలొ ఆపుకొని ప్రియా మీది నుండి లేచి నా పెదాలతొ ప్రియాని పెదాలని తెరచి తన నొటిలొకి రసాలని వదిలాను ప్రియా నా తలని పట్టుకొని విడిపొంచుకొవడానికి ప్రయత్నించింది కాని తన బలం చాలకపొయెసరికి తన రసాలని మింగెసింది నేను తన పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చికుతు నా మొడ్డని పట్టుకొని చర్మాన్ని వెనక్కి తొసి మొడ్డ గుండుని తన పూకు మీద పైకి కిందికి రసాను ప్రియా నన్ను గట్టిగా హత్తుకుంది మెడ చుట్టు కొరుకుతుంది.
[button color=”pink” size=”medium” link=”http://www.telugusexstories.cc/telugusexstories-%e0%b0%ab%e0%b1%88%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%b8%e0%b1%8d-%e0%b0%95%e0%b0%82%e0%b0%aa%e0%b1%86%e0%b0%a8%e0%b1%80-part-15/” icon=”” target=”false”]Continue Reading »[/button]

5870cookie-checkఫైనాన్స్ కంపెనీ – Part 14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *