ఒక కుటుంబం – పార్ట్ Part 5

Posted on

తను ,కోడలు..ఇద్దరూ కూతురుకి దొరికిపోయామని అర్ధమై “హె!! హె!!..అదేమీ కాదురా..మీ వదిన కు గది తలుపు వెయ్యడం అలవాటు..” అంటూ ఒక కుంటిసాకు పడేస్తూ మంచం మీదకు వచ్చి కూర్చున్నాడు ప్రసాద్. బాత్రూములో ఉన్న పద్మ ఈ మాటలన్నీ వింటున్నది..రమ్య మీద పీకల దాక కోపం వచ్చింది పద్మకు..తను ఇప్పుడే రావాలా..చాల సేపు బాత్రూమ్ లో ఉంటే మంచిది కాదని..పక్కనే మగ్ తీసుకొని నీళ్ళు శబ్దం చేస్తూ వాటిని కింద పోసి..ఒక నిముషం ఆగి బాత్రూమ్ తలుపు తీసి బయటకి వచ్చింది..రమ్య ని చూడగానే “ఏంటి రమ్యా..నువ్వు ఇక్కడ..ఈ టైములో?” ఆశ్చర్యం నటిస్తూ అడిగింది పద్మ..”
మ్మ్మ్!!..అదే ప్రశ్న నేను నిన్ను కూడా అడగచ్చు..దాదాపు గంట సేపటి నుంచీ..నాన్న గది లో నువ్వేం చేస్తున్నావు అని..అదీ తలుపు గడియ పెట్టి..” కొంచెం కోపంగా అదిగింది రమ్య.
“తలుపు దగ్గరిగా వేసుంది రమ్యా..గడియ పెట్టలేదు..మీరంతా వచ్చారు..ఇక ఇల్లంతా సందడిగా ఉంటుంది అని నేను మీ నాన్న కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నాము..ఇంతలోకి మామగారి చేతిలో టీ కప్పు వొలికి నా చేతి మీద పడితే..చేయి కడుక్కోవడానికి బాత్రూమ్ లో దూరాను..అంతలో నువ్వు వచ్చావు..” అంది మూతి తిప్పుకుంటూ..” అయినా మీ నాన్నను నేను ఏమీ తినేయను లే..మా కబుర్లు అయిపోయాయి..ఇక నేను వెళతాను..పైగా నాకు కిచెన్ లో చాలా పనులు ఉన్నాయి..మీ అన్నయ్య వచ్చే వేళ కూడా అయింది..” అంటూ రమ్య ను దాటుకుంటూ గది బయటకు వెళ్ళిపోయింది..పద్మ వెళ్ళిపోగానే “నాన్నా!!..ఏమి జరుగుతోంది ఇక్కడ..ఇందాక మేము వచ్చిన్నప్పుడు తలుపు తెరవడానికి చాలా సేపు పట్టింది..చూస్తే ఇద్దరూ..నువ్వూ..వదిన అప్పుడే స్నానం చేస్తున్నారు..అదీ వేళ కాని వేళలో..ఇప్పుడు ఇద్దరూ ఒకే గదిలో తలుపు గడియ పెట్టుకొని ఏమి చేస్తున్నారు?” అంటూ కోపంగా అడిగింది రమ్య..
“అదేమీ లేదు అంటే వినవేంటమ్మా..మా మధ్య ఏమీ లేదు” అన్నాడు ప్రసాద్ కాస్త చిరాగ్గా..”ఏమీ లేక పోతే..మరి ఇందాకటి నుంచి ఇది అంతలా ఎగిసిపడుతోంది ఎందుకని?” అంటూ ప్రసాద్ పంచెలో గూడారం వేసిన మొడ్డ వేపు చూపిస్తూ. “నన్ను బుకాయించద్దు నాన్నా..నేను మొత్తం చూసాను..” అంటూ ప్రసాద్ పక్కన కూర్చుంది రమ్య. ప్రసాద్ సిగ్గుతో తలవంచుకున్నాడు..”నాకు తెలుసు నాన్నా..అమ్మ పోయిన తరువాత నీకు కష్టంగానే ఉండి ఉంటుంది..నీ శారీర సుఖం కోసం ఒక ఆడది అవసరమే..కాని అది వదిన రూపంలో ..నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది..వదిన కూడా మీతో సహకరిస్తోంది..వదినని ఎట్లా లైన్లో పెట్టావు?” అంటూ ప్రసాద్ మొడ్డవేపు ఆశగా చూస్తూ..అప్పటి దాకా జరిగిన అన్ని విషయాలు పూసగుచ్చిన్నట్లు రమ్య కు చెప్పాడు ప్రసాద్..పద్మకు కూడా శర్మ నుంచి సుఖం లేదు కాబట్టి తనతో సంభంధం పెట్టుకున్నట్లు చెప్పాడు..”మ్మ్..మీరు చెప్పింది బాగానే వుంది..కానీ వదిన లాంటి మంచి భార్య ఉండి కూడా తనను ఎందుకు సుఖ పెట్టడం లేదు..కొంపదీసి అన్నయ్య బయట ఎవరినైనా తగులుకున్నాడా ఏంటి?” అంటూ అడిగింది రమ్య..
“అంత సీను లేదమ్మా వాడికి..ఇంటి భారమంతా వాడి భుజాల మీదే..ఆఫీస్ లో టెన్షన్లు..ఇంట్లో బాధ్యతలు..ఇవ్వన్నీ వాడిని క్రుంగ దీసాయి..అంతే తప్పితే ఇంకేమీ కారణాలు లేవు.” అంటూ పంచె చెరుగుల్లో లేచిన మొడ్డని సవరిచ్చుకుంటూ..తన కూతురు తో సెక్స్ గురించి మాట్లాడడం వల్ల ప్రసాద్ మొడ్డ గాలి పోసుకుని బారెడు పెద్దదై పంచె చెరుగుల్లో ఎగిసిపడడం మొదలు పెట్టింది..తండ్రి మొడ్డను చూస్తూ “నాన్నా మీ దానికి అస్సలు సిగ్గు లేనట్లుంది..కూతురు తో మాట్లాడుతున్నా ..అది లేచి గొడవ చేస్తోంది..!” అంది రమ్య ప్రసాద్ ని ఆటపట్టిస్తూ..”అవును మరి..దానికి కావల్సిన దాన్ని తరిమి కొట్టావు ఈ గది లోంచి..ఇప్పుడు ఇది ఆకలి తో ఎగిరి పడుతోంది” అని నవ్వుతూ అన్నాడు..”నాన్నా..మీకు అస్సలు సిగ్గు లేదు..ఒక పక్క కోడలిని ఇప్పటికే ఒక మూడు సార్లు దెంగావు..ఇప్పుడు మీ కూతురు మీద లైన్ వేస్తున్నారా?” అంది రమ్య పచ్చిగా..కూతురు బూతులు పెట్టేసరికి ప్రసాద్ కి కొంచెం ధైర్యం వచ్చింది..అయినా తను ఎంతైనా కన్న కూతురు..
“ఏమంటున్నావు నువ్వు..లేదమ్మా..నువ్వు నా కన్న కూతురు ..నీ గురించి అట్లా ఎందుకు ఆలోచిస్తాను చెప్పు” అన్నాడు కొంచెం ఉదాసీనంగా..”అవునులే..మీ అందమయిన కోడలు ముందు నేనెంతా..తన అందం ముందర మేము బలాదూరు కదా..!!” అన్నది కొంచెం ఉడుక్కుంటూ..ప్రసాద్ మొడ్డ వేపు చూపిస్తూ “అయినా దీనికి వదిన తప్పితే ఇంకే ఆడదీ కనిపించదు ఇప్పుడు” అన్నది రమ్య కొంచెం నవ్వుతూ..రమ్య అలా అనంగానే..ప్రసాద్ తన కూతురుని ఒక క్షణం పై నుంచి కింద దాకా చూసాడు..మొట్టమొదటి సారి రమ్య ను కూతురి గా కాకుండా ఒక ఆడదాని గా చూసాడు..ముగ్గురి పిల్లల తల్లి అయినా ఇంకా అవయవాల పట్టు సడలలేదు..తను కూడా అందంగా ఉంది..కొంచెం పట్టి చూస్తే ఒక పాతిక ఉంటై అనుకోవచ్చు..అనుకుంటూ “లేదురా పండూ..నువ్వు కూడా అందంగానే ఉంటావు” అన్నాడు ప్రసాద్ కూతురి అందాన్ని పొగుడుతూ..”అబద్ధం చెప్పకండి..మీకు వదినంటేనే ఇష్టం..వదినే బావుంటుంది” అంటూ మళ్ళీ ఉడుక్కుంది రమ్య. “అరే!!..నిజమే చెప్తున్నాను రా..నువ్వు కూడా చాలా బావుంటావు..మీ అమ్మ అందం నీది” అన్నాడు ప్రసాద్ పెళ్ళాన్ని గుర్తుతెచ్చుకుంటూ..”నిజంగా..నేను బావుంటానా !!” అంటూ లేచి నుంచుని చీర కొంగు ఫ్యాషన్ పెరేడ్ లాగా పెట్టి..దాన్ని ఇటూ అటూ ఊపింది..అలా ఊపుతున్నప్పుడల్లా రమ్య ఎద..నడుము ప్రసాద్ పంచె లో ఇంకా అల్లరి పెట్టాయి..
కూతురు ఆరబోస్తున్న అందాలను చూస్తూ పంచె లో ఎగిసిపడుతున్న మొడ్డని పిసుక్కుంటున్నాడు ప్రసాద్..అది చూసి రమ్య నవ్వుతూ “నాన్నా..నా వల్ల దీనికి ఇవ్వాళ పస్తులే” అంటూ తండ్రి చేతి పనిని చూస్తూ..రమ్య పైట పూర్తిగా తొలగిపోయింది..రమ్య వక్ష సంపద..చదునైన నడుము..లావు పిర్రలు ప్రసాద్ కు పిచ్చెకించ సాగాయి..”నిజమే కదా..పద్మని బెదర గొట్టి పంపించేసావు..ఇప్పుడు నీ అందాలని చూపెట్టి దీన్ని లేవగొట్టావు..ఈ రాత్రి దీనికి జాగారమే..” అన్నాడు ప్రసాద్ ఇంకాస్త వేగంగా మొడ్డని ఊపుతూ..”హుం!!..ఎంత వెధవ వీడు..ఒక్క రాత్రి కూడా ఉందలేడా వీడు మీ కోడలు లేకుండా..” అంటూ ప్రసాద్ దగ్గరకి వచ్చి మొడ్డని పంచె పైనుంచే పట్టుకుని పిసకసాగింది..కూతురు చేయి మొడ్డ మీద పడంగానే..”అబ్బా…హుమ్!!..అవును వీడు ఉండ లేదు మీ వదిన స్మర్శ లేకుండా..ఈ పూటకి వీడ్ని చేత్తొనే శాంత పరచాలి..” అంటూ కళ్ళు మూసుకొన్నాడు..”లేదు నాన్నా..నేనే కదా వదిన పంపించేసింది..కాబట్టి నేనే దీన్ని శాంత పరుస్తాను”..అంటూ తండ్రి పంచె లాగి అవతల పడేసింది..
తండ్రి ముందర మోకాళ్ళ మీద కూర్చుంటూ .ప్రసాద్ గాడిద మొడ్డ చేత్తో పట్టుకొని ఆశ్చర్యంగా “అమ్మో!!..ఎంత పెద్దది నాన్నా నీది..వదిన ఎట్లా తట్టుకుందో నీ పోటుని..” అంటూ మొడ్డని కింద నుంచి పై దాకా చూస్తూ..”అందుకే వదిన దీనిని వదలట్లేదు..ఇది లోపల పెట్టుకుంటే..పూకు మొత్తం నిండిపోతుంది” అంటూ పెదాలను నాలుక తో తడుపుకుంటూ గుటకలు వేసింది..కింద కూర్చుని తన మొడ్డని సవరిస్తూంటే..ప్రసాద్ కూతురు రొమ్ములు జాకెట్ పైనుంచే చేత్తో పట్టుకొని గట్టిగా పిసకడం మొదలు పెట్టాడు..”అమ్మ్మా..హుమ్మ్మ్!!..నెమ్మదిగా నాన్నా…నొప్పి” అంటూ ప్రసాద్ మొడ్డ బోడిపి మీద ముద్దు పెట్టి..నాలుకతో మొడ్డ కింద నుంచి పై బొడిపి దాక నాకడం మొదలు పెట్టింది..”అత్తయ్యా..అత్తయ్యా..నాన్న వచ్చారు..ఎక్కడున్నావు నువ్వు ?” అని లలిత పిలిపుకి ఇద్దరూ ఉలిక్కిపడ్డారు..రమ్య హడావుడి గా లేచి..పైట సర్దుకుని..ప్రసాద్ మొడ్డని ఒకసారి గట్టిగా వత్తుతూ..”నాన్నా..రాత్రికి నీ గది తలుపు తీసి వుంచు..నేను వస్తాను” అంటూ ప్రసాద్ ను గట్టిగా కౌగిలించికొని వేగంగా బయటకి వెళ్ళిపోయింది..ఇటు ప్రసాద్ కు కన్నీళ్ళే తక్కువ..రమ్య తనని కౌగిలించుకున్నప్పుడు దాని సళ్ళు తన ఛాతీకి గట్టిగా హత్తుకున్నాయి..అటూ కోడలూ పాయే..ఇటు కూతురూ పాయే..ఇప్పటికి చేతి పని తప్పదని..బాత్రూమ్ లోనికి వెళ్ళి స్పీడుగా మొడ్డని ఊపుతూ ఇటు కూతురునీ అటు కోడలినీ కలిపి దెంగుతున్నట్లు ఊహించుకొని మొడ్డ రసాలను కార్చుకున్నాడు..
లలిత, రమ్య ఇద్దరూ హాల్లోకి వచ్చారు..అప్పటికే శర్మ కుర్చీలో కూర్చుని టీ తాగుతున్నాడు..”అన్నయ్యా !!..బావున్నవా?” అంటూ రమ్య అన్నయ్యని పలకరించింది..చెల్లెల్ని చూడగానే శర్మ మొహం వికసించింది “బావున్నానురా..నువ్వు ఎలా ఉన్నావు..బావ రాలేదా” అని అడిగాడు శర్మ టీ తాగుతూ..”నీకు తెలుసు కదరా ఆయన సంగతి..ఎప్పుడూ బిసీ..ఒక వారం తరువాత వస్తానన్నారు.” అంటూ అన్నయ్యని ఎగాదిగా చూసింది. నాన్న చెప్పింది నిజమే..అన్నయ్య బాగా తగ్గిపోయాడు..ఇంతలో పద్మ వచ్చింది “ఏవండీ !!.. తొందరగా స్నానం చేసి రండీ..అందరికీ భోజనం వడ్డిస్తాను.” అంటూ శర్మని పురమాయించి..”రోహిణీ, లలిత..మీరు ఇటు రండర్రా!!..కంచాలు, గ్లాసులు పెట్టడానికి సహాయం చేయండి.” అంటూ కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది..రోహిణి, లలిత తో పాటు రమణి, గీత కూడా కిచెన్ లోకి వెళ్ళారు సహాయం చేయడానికి..ఈ లోపల రఘు, రమేష్ లు డైనింగ్ టేబుల్ ని పక్కకి జరిపారు..శర్మ, రమ్య పిల్లలు లైనుగా ఒక వేపు..ప్రసాద్, పద్మ పిల్లలు ఇంకో వేపు కూర్చున్నారు.
ఇటు పద్మ, రమ్య వడ్డించసాగారు..పద్మ వడ్డిచ్చినప్పుడల్లా..రమేష్ ద్రుష్టి అంతా పద్మ సళ్ళు మీదనే..రమ్య వడ్డిచ్చినప్పుడు..రఘు చూపంతా అత్తయ్య పిర్రలు, సళ్ళ మీదనే..రమేష్ తన అమ్మ అందాలని చూస్తున్నడని రఘు..అట్లానే రఘు తన అమ్మ షేపులని చూస్తూ లొట్టలేస్తున్నాడని రమేష్ ..అట్లా చూసుకుంటూ ఒకరికి తెలీకుండా ఒకరు ఇంకొకళ్ళ కంటబడ్డారు..అట్లానే అప్పుడప్పుడు రఘు చూపులు రమణి, గీత ల మీద కూడా పడ్డాయి..రమేష్ కూడా రోహిణి, లలిత లను తినేసెలా చూడడం రఘు కంటబడ్డది..పిల్లలు తినడం తరువాత పద్మ, రమ్య లు కూడా అన్నాలు తిని, అంట్లు అన్నీ సర్దేసి పడుకోవడానికి వాళ్ళ వాళ్ళ గదుల్లోకి వెళ్ళిపోయారు. రమేష్ రఘు గదిలో, రమణి రోహిణి గదిలో, గీత లలిత గదిలో పడుకున్నారు. రమ్య తన రూములోకి వెళ్ళి ఎప్పుడెప్పుడు అన్ని లైట్స్ ఆఫ్ అవుతాయా అని ఎదురు చూస్తూ పడుకుంది. శర్మ పద్మ పక్కన చేరుతూ కౌగిలించుకొని పడుకున్నాడు..అప్పటికే పద్మ నిద్ర పోయింది..ప్రొద్దుటి నుంచీ పని చేసీ చేసీ అలసిపోయి.
రమేష్ రఘు గది లోకి వెళ్ళేసరికి అప్పుడే రఘు బట్టలు మార్చుకుంటున్నాడు..షార్ట్ ఒక్కటే వేసుకొని మంచం మీద కూర్చున్నాడు రఘు..రమేష్ కూడా తన బ్యాగ్ లోంచి ఒక షార్ట్ తీసి వేసుకొని అక్కడే ఉన్న కుర్చీ లో కూర్చున్నాడు..కాసేపు స్నేహితులు, చదువులు, సినిమాలు గురించి కబుర్లాడుకున్నారు ఇద్దరూ..ఇక రమేష్ ఉండబట్టలేక అడిగాడు “ఏంటి !!..ఇందాక..మా అమ్మని అదే పనిగా చూస్తున్నావు..?” కొంచెం కోపంగా..దానికి రఘు “నువ్వేం తక్కువ తిన్నావు బాబూ !! నువ్వు కూడా మా అమ్మ మీద లైను వేయడం నేను..చూశాను..ఏంటి కత?” అంటూ రివర్సులో అడిగేసరికి ఇద్దరూ తోడు దొంగలే అని అర్ధమయింది..ఇద్దరూ నవ్వుకున్నారు..
“చూస్తూంటే..ఇప్పటికే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నట్టుందే..” అన్నాడు రఘు రమేష్ ని..”ఆం!!..మా కాలేజ్ లో ఇద్దరిని ఎక్కాను..మరి..నీకు” అని అడిగాడు రమేష్..”ఆం..నేను కూడా..ఇద్దరిని చేసాను..” అన్నాడు రఘు..ఆ ఇద్దరూ ఎవరో చెప్పకుండా..కాసేపటికి..”అబ్బ!!..ఈ గదిలో చాలా వేడిగా ఉంది” అంటూ రమేష్ షార్ట్ ఇప్పేసాడు..వంటి మీద ఒక్క డ్రాయర్ మాత్రమే ఉంది..”హమ్మయ్యా!!..వీడికి అండర్వేర్ లో పడుకోవటం అలవాటు ఉంది..” అనుకుంటూ..”అవునురా..ఈ గది లో రాత్రి పూట చాల వేడి గా ఉంటుంది” అంటూ రఘు కూడా షార్ట్ ఇప్పేసి డ్రాయర్ లోకి మారాడు..రఘు డ్రాయెర్ ని చూస్తూ రమేష్ అన్నాడు “ఆరెయ్..నీది బానే పెద్దది గా ఉంది రా..ఎంత సైజు?” తన డ్రాయెర్ పైనే మొడ్డని పిసుక్కుంటూ..”నీది కూడా బానే సైజు ఉంది కద రా..నాది ఫుల్ గా పెరిగితే తొమ్మిది అంగుళాలు పొడవు..మూడు అంగుళాలు లావు” అంటూ గొప్పగా చెప్పుకున్నాడు రఘు..”అవునా !!..నీదాని కంటే నాది ఒక అర అంగుళం పొడవెక్కువ..కాని ఒక అర అంగుళం లావు తక్కువ.” అంటూ ఇద్దరూ వాళ్ళ వాళ్ళ మొడ్డ సైజులు కంపేర్ చేసుకుంటున్నారు.
“అరేయి!! రఘు..నువ్వు ఎమీ అనుకోకపొతే ఒక మాట చెప్తాను” అన్నాడు రమేష్..” ఊం..చెప్పు”..”మీ అక్క..రోహిణి చాల అందంగా ఉంటుంది రా..దాన్ని చూడంగానే నా బుడ్డోడు..అమాంతం లేచిపోతాడు” అంటూ మొడ్డని నలపసాగాడు రోహిణి ని తలుచుకుంటూ..రఘు కూడా రోహిణి ని తలుచుకుంటూ..తను అక్కని దెంగిన మధుర క్షణాలు గుర్తు తెచ్చుకుంటూ..”అవునురా..నువ్వు చెప్పేది నిజమే..మీ రమణి అక్క కూడా తక్కువేమీ కాదు..అది కూడా అందంగా ఉంటుంది కదరా!!..దాన్ని చూడంగానే గట్టిగా కౌగిలించుకొని దాని బంతులని నలిపేయాలనిపిస్తుంది.” అంటూ ఇంకాస్త గట్టిగా మొడ్డని వత్తుకోసగాడు..అక్క రమణి ప్రస్తావన రాగానే..రమేష్ ఒక్క ఉదుటున లేచి అండర్వేర్ ఇప్పేసి పక్కన పడేసాడు..అది చూసి రఘు కూడా తన డ్రాయర్ ఇప్పేసి కింద పడేసాడు..ఇద్దరూ మంచం మీద కూర్చుని వారి వారి మొడ్డలని చేతులతో మర్దించసాగారు..”రమేష్..ఎప్పుడైనా రమణిని బట్టలు లేకుండా చూసావా?” అంటూ అడిగాడు రఘు..”పూర్తి నగ్నంగా చూడలేదు ఎప్పుడూ..కాని ఒక రోజు ఇల్లు ఊడుస్తూ ఉంటే..దాని సళ్ళు మొత్తం చూసాను..కిందకు వంగి ఊడుస్తోంది..ఆ రోజు బాగా డీప్ నెక్ టీ షర్ట్ వేసుకుంది..యమగుంటాయిరా..దాని బంతులు” ఆ సంఘటని గుర్తు తెచ్చుకుంటూ తన మొడ్డని ఇంకాస్త వేగంగా ఊపసాగాడు రమేష్.
“మరి నీ సంగతి ఏంటి..నువ్వు చూసావా మీ అక్కని నగ్నంగా?” అంటూ రఘు ని అడిగాడు రమేష్..”ఆం!!..చూసాను..మస్తుగుంటది రోహిణి..ఆ సళ్ళు..సన్నని నడుము..దాని తొడలు..ఆ పెదాలు..తేనె గారుతూ..కొరికేయాలనిపిస్తుంది” అంటూ తను కూడా మొడ్డని వేగంగా ఊపసాగాడు. “కాని వీళ్ళిద్దరూ మీ అమ్మ ముందర బలాదూరు..మీ అమ్మని చూడంగానే నా మొడ్డ రసం బయటకు వచ్చేసింది.” అంటూ ఇందాక పద్మ తన మొడ్డని నొక్కిన విషయం గుర్తు తెచ్చుకున్నాడు రమేష్..”మా అమ్మ లో ఏమి కనిపించింది రా..మీ అమ్మ..మా అమ్మ ఒకే వయసు కదరా..” అన్నాడు రఘు. “నీ యమ్మ..వయసుదేముంది రా..మీ అమ్మ..సళ్ళు..బలిసిన తొడలు..ఇందాక చూస్తూంటే..దాన్ని అక్కడే హాల్లో సొఫాలో పడేసి దెంగాలనిపించింది.” అని సిగ్గులేకుండా అన్నాడు రమేష్..వాళ్ళ అమ్మని తలుచుకుంటూ రఘు “అవునురా..కానీ మీ అమ్మ కూడా తక్కువేమీ కాదు..ఆ పిర్రలు..ఆ నడుము..వత్తైన జడ..కాలేజ్ పోరి లాగా ఉంది…నాకు ఇందాక మీ అమ్మని గెస్ట్ రూములో పడేసి దెంగాలనిపించింది..” అంటూ తన కోరిక ని బయటపెట్టాడు..
“అబ్బా!!…మీ అమ్మ..మీ అక్కని తలుచుకుంటూంటే నాకు కారిపోతోంది రా..ఆం!!..ఉమ్మ్..!” అంటూ లేచి రమేష్ ఇంకా వేగంగా తన మొడ్డని ఊపసాగాడు..”..”అరేయి..నాది కూడా అదే పొసిషన్..మీ అమ్మని..రమణి ని కలిపి దెంగాలిరా..ఆం..అబ్బా…హామ్మ్!” అంటూ రఘు కూడా లేచి రమేష్ ముందర నిలుచుని మొడ్డని ఫాస్టుగా ఊపసాగాడు..ఇద్దరూ కాసేపు మౌనముగా మొడ్డలని ఊపుతూ..”ఆం..అత్తా..అక్కా..ఉమ్మ్.” అంటూ ఇద్దరూ ఆయాసపడుతూ ఒకే సారి తమ రసాలని కార్చుకున్నారు..కాని ఇద్దరూ ఎదురెదురుగా నుంచుని ఉండడంతో రఘు మొడ్డలోంచి రసాలు రమేష్ పొట్ట మీద..రమేష్ మొడ్డ రసాలు రఘు పొట్ట మీద పడ్డాయి..ఇద్దరూ నవ్వుకుంటూ..ఇంకా వాళ్ళ మొడ్డల్ని ఊపుతూనే ఉన్నారు..
అప్పుడు రమేష్ అడిగాడు రఘు ని “నువ్వు ఎప్పుడైనా ఎవరిదైనా మొడ్డని చీకావా”..దానికి రఘు ఆశ్చర్యపోతూ..”లేదు..నువ్వు చీకావా?” రమేష్ మొడ్డని చూస్తూ అన్నాడు..”లేదు..ట్రై చేద్దామా..”అన్నాడు తను కూడా రఘు మొడ్డ వేపు చూస్తూ..రఘు కొంచెం భయమేసి..”ఇప్పుడొద్దులే..ఇంకోసారి చూద్దాము..నాకు రేపు చివరి పరీక్ష ఉంది..ఇక నేను పడుకుంటాను..రేపొద్దున తొందరగా లేవాలి” అంటూ అక్కడే ఉన్న టవల్ తో పొట్టని తుడుచుకొని నగ్నంగా మంచం మీద బోర్లా పడుకున్నాడు..ఒకళ్ళ మొడ్డ ఒకళ్ళు చీక్కుందామన్నాడే కాని రమేష్ కు కూడా అది మొట్టమొదటి సారి కావడంతో ఆ మాట అన్నప్పుడు తనకు కొంచెం భయమేసింది ఎక్కడ రఘు ఒప్పుకుంటాడో అని..ఎప్పుడైతే రఘు ఇప్పుడు కాదు అన్నాడో మనసు కాస్త కుదుటపడింది..తను కూడా టవల్ తో పొట్ట,మొడ్డ ని తుడుచుకొని..వెల్లికిలా పడుకున్నాడు..
వాడి మొడ్డ ఇంకా సీలింగ్ వేపు ఎగిసిపడుతూనే ఉంది..ఇక్కడ ఇద్దరమూ మొడ్డలు కార్చుకొని పడుకొన్నాము అక్కడ రోహిణి, రమణి ఏం చేస్తున్నారో అని ఆలోచిస్తూ నిద్రకు ఉపక్రమించాడు రమేష్..
ఇటు రోహిణి,రమణి ఇద్దరూ ఒకే ఈడు వాళ్ళు కావడంతో..బాగా కలిసిపోయారు..వాతవరణం బాగా వేడిగా ఉండడంతో ఇద్దరూ నైటీలు వేసుకొని పడుకున్నారు..కానీ ఇద్దరికీ నిద్ర రావటమ్లేదు.
“రమణీ !!..ఒక మాట అడగనా?” అంటూ అడిగింది రోహిని రమణి వేపు తిరిగుతూ
“ఊం!..అడుగు” అంటూ రోహిణి సమాధానమిచ్చింది
“నీకు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా?” అడిగింది రోహిణి.
“ఆం!!..ఒకడు ఉండేవాడు..కాని ఇప్పుడు లేడు..వాళ్ళ నాన్నకి వేరే ఊరు ట్రాంస్ఫర్ అయింది..వెళ్ళిపోయాడు.” అంటూ సమాధానమిచ్చింది రమణి.
“ఊం!..చెప్పు.చెప్పు..ఎక్కడి దాక నడిచింది మీ మధ్య..టిఫిన్లు, లంచ్..అయిపొయాయా?” అంటూ రోహిణి ఎంతో ఆత్రుతతో అడిగింది.
“అబ్బ!!..అవన్నీ ఇప్పుడు ఎందుకు గుర్తు చేస్తావు రోహిణీ..అసలే గదిలో వేడిగా ఉంది..అవి తలచుకుంటే..వళ్ళు ఇంకా వేడెక్కుతుంది.” అంది రమణి రోహిణి వేపు తిరుగుతూ..”నా సంగతి పక్కన పెట్టు..నీ సంగతి చెప్పు ముందర..నీకు తగిలాడా ఎవడన్నా?”
“అంత అద్రుష్టం కూడా నా నాకు…మాది అమ్మాయిల కాలేజ్.” అంటూ మూతి తిప్పింది రోహిణి.
“అయితేనేం..మీ ఇంటీ పక్కల ఎవ్వరూ అబ్బాయిలు లేరా..”అంటూ అడిగింది రమణి.
“ఆం!..ఉన్నారు…కాని రఘు కి భయఫడి ఎవ్వరూ అంత సాహసం చెయ్యలేదు ఇప్పటి దాకా..వీడు బాడీ బిల్డర్ కదా..” అన్నది రోహిణి..”అందుకే నిన్ను అడిగాను..చెప్పు..నీ బాయ్ ఫ్రెండ్ గురించి..బావుంటాడా..ఎలా మొదలైంది మీ ఇద్దరి మధ్య..ముద్దు ముచ్చట అన్నీ అయిపోయినాయా..ఇంకేం చేసుకున్నారు” అంటూ ప్రశ్నల వర్షం కురిపించింది రోహిణి.
“ఆగాగు..అన్నీ ఒకే సారి అడిగేస్తే ఎట్లా..ఒకొక్కటి చెప్తా..అబ్బా!!..బాగా ఉక్క పూస్తోంది..నైటీ ఇప్పేస్తాను..నీకు ఓకే కదా..” అంటూ రమణి తన నైటీ ఇప్పి పక్కన పడేసింది..రోహిణి సమాధానం కోసం వెయిట్ చేయకుండా.
రమణి బ్రా, ప్యాంటీ తో మంచం మీద వెల్లెకిలా పడుకొని ఒక చేయి తల కింద పెట్టుకొని..ఇంకో చేత్తో పొట్ట నిమురుకుంటూ చెప్పడం మొదలు పెట్టింది.
“వాడీ పేరు మహేష్..అచ్చం మహేష్ బాబు లా ఉంటాడు..కాలేజిలో ఎందరో అమ్మాయిలున్నా..వాడు నా వెంటే పడేవాడు..ముందర పట్టించుకునేదాన్ని కాదు..నేను క్లాస్ లో లెనప్పుడూ..గ్రీటింగ్ కార్డ్స్, పూలు నా బ్యాగ్ లో పెట్టేవాడు..”
రమణి అంగ పౌష్టవాన్ని చూస్తూ తను చెప్పేది వింటోంది రోహిణి..గుండ్రం మొహం..సన్నని మెడ..ఎర్రరంగు బ్రా వేసుకొని ఉంది రమణి..మీడియం సైజు దోసకాయల సైజు లొ సళ్ళు..పట్టుకుంటే అరచేతిలో చక్కగా సరిపోతాయి..నిపుల్స్ దగ్గర బ్రా కొంచెం ఉబ్బెత్తుగా ఉంది..బ్రా సైడులోంచి సళ్ళు రెచ్చగొడుతున్నాయి. నునుపైన సన్నని నడుము..నడుము మధ్యలో పావలా సైజులో బొడ్డు..కొంచెము కిందకి వస్తే..ప్యాంటి లోంచి కొద్దిగా కనిపిస్తున్న వెంట్రుకలు..టోనెడ్ తొడలు..పొడవైన కాళ్ళు..చాలా అందంగా ఉంది రమణి.
“ఒక రోజు క్లాస్ కి లేటయింది..క్లాస్ కి త్వర త్వరగా వెలుతూంటే..కారిడర్ లో మహేష్ అడ్డంగా తగిలాడు..రెండు చేతులు చాచి దారికి అడ్డంగా నుంచున్నాడు..నాకు భయంవేసింది. ఏం మాట్లాడకుండా అక్కడే నించున్నాను..మహేష్ నాకు దగ్గరగా వచ్చి ఎదురుకుండా నించున్నాడు..ఆ రొజు శుక్రవారం కావడంతో తలంటి పోసుకొని..లంగా వోణీ కట్టుకొని కాలేజ్ కి వచ్చాను..మహేష్ నెమ్మదిగా తన కుడి చేతిని నా లంగా జాకెట్ మధలో ఉన్న ఖాళీ ప్రదేశం లో వేసి నా నడుముని పట్టుకొని వేళ్లతో నొక్కాడు..” అంటూ ఆగింది రమణి.
ఇదంతా వింటున్న రోహిణి కి వంట్లో సలపరం మొదలైంది..”నాకు కూడా వేడిగా ఉంది” అంటూ నైటీ ఇప్పేసి నీలం రంగు బ్రా ప్యాంటీ తో రమణి పక్కన పడుకుంది..”ఊం!!..కంటిన్యూ”
“అలా వాడు నా నడుము పట్టుకోగానే నాకు షాక్ కొట్టినట్లు అయింది..మత్తుగా కళ్ళు మూసుకొని..పెదాలు బిగించి..ఉమ్మ్..అంటూ మూలిగాను..నా నడుము పిసుకుతూ వాడు ఇంకొంచెం దగ్గరిగా వచ్చి..చటుక్కున నా పెదాల మీద ముద్దు పెట్టాడు..అంతే..నేను వాడిని గట్టిగా కౌగిలించుకొన్నాను..వాడు కూడా నన్ను గట్టిగా రెండు చేతులతో బంధించేస్తూ వాడి నాలుకని నా పెదవుల మీద రాస్తూ నా నోట్లోకి తోశాడు. వాడి నాలుక కి దారి ఇచ్చి వాడి నాలుకను చీకుతూ ఉంటే.నా పిర్రల చుట్టూ చేతులు వేసి..వాటిని పిసుకుతూ తన లోకి గట్టిగా నొక్కుకున్నాడు. అప్పటికే వాడి మొడ్డ లేచి ప్యాంటు లో ఉబ్బుగా నా లంగా మీద నుంచే నా పూకుని గట్టిగా నొక్కుకుంది..నాకు మళ్ళీ కరెంట్ షాక్ కొట్టినట్లయింది..అదిరిపడ్డాను నేను..అక్కడే ఉంటే ఇంకేం చేస్తాడో అని వెంటనే వాడిని పక్కకి తోసి..క్లాస్ కి పరిగెత్తాను..” అంటూ రమని ప్యాంటి మీద నుంచే పూకుని నొక్కుకుంది..
ఇదంతా వింటున్న రోహిణి కి కూడా పూకులో జిల మొదలయింది..తను కూడా పూకు పిసుక్కుంటూ..”ఊం!!..చెప్పు..తరువాత ఏం చేశాడు” అంటూ రమణి ని తొందర పెట్టింది.
“ఉండవే చెప్తాను గానీ..ఇంకో రోజు..కాలేజ్ కి సెలవిచ్చారు..అది నాకు తేలీదు..చ్లస్స్ రూమ్ లొకి వెళితే అక్కడ ఎవ్వరూ లేరు..బయట ప్యూన్ చెప్పాడు కాలేజ్ కి సెలవని..సరే ఇక్కడి దాక వచ్చాము కదా అని నేను లైబ్రరీ కి వళ్ళాను..అక్కడా ఎక్కువ మంది లేరు..మాది చాలా పెద్ద లైబ్రరీ..సైన్సు బుక్స్ చివరి రో లో ఉంటాయి..సైన్స్ బుక్ తీసుకుందాము అని చివర వరుసలోకి వెళ్ళాను.. నా ధ్యాసలో నేను వుండి ఒక సైన్స్ బుక్ కోసం వెతుకుతున్నాను..ఒక చిన్న దగ్గు వినిపించింది..పక్కన చూద్దునుకదా..అక్కడ మహేష్ కనిపించాడు..నాకు గుండె జారిపోయింది..మళ్ళీ ఒంటరిగా దొరికిపోయాని వీడికి..ఇవ్వాళ ఏం చేస్తాడో అని భయపడుతూ..నా మానాన నేను పుస్తకం కోసం వెతక సాగాను. వాడు నా వెనకాలే వచ్చి నుంచుని నా రెండు చేతులని చాచి పట్టుకొని అక్కడే అరల మీద పెట్టాడు..ఆ రోజు నేను లాంగ్ స్కర్ట్..టీ షర్ట్ వేసుకొన్నాను..నెమ్మదిగా నా స్కర్ట్ చుట్టూ ఎడమ చేత్తో పాముతున్నాడు..నెమ్మదిగా కుడి చేయి నా పిర్ర మీద వేసాడు..నా వళ్ళంతా అదో రకమైన మత్తు ఆవహించింది..వాడు పిర్ర మీద చేయి వేసి రాయడం మొదలుపెట్టాడు..మెల్లగా బలిసిన నా పిర్రల మీద, ప్యాంటీ అంచుల మీద రాస్తూ..ఇంకో చేత్తో ముందర నుంచి నా స్కర్ట్ ని మెల్లగా పైకెత్తాడు..” అంటూ ఆగింది రమణి. ఒక చేత్తో కుడి సన్నుని నొక్కుకుంటూ..ఇంకో చెత్తో ప్యాంటీ ని పక్కకి తప్పించి పూకులో ఒక వేలు దూర్చింది.
“ఊం!!..మధ్యలో అట్లా ఆపకు..కంటిన్యూ” అన్నది రోహిణి తమకంతో తను కూడా సన్నుని పిసుక్కుంటూ
“సరేలేవే..చెప్తాను.” అంటూ మళ్ళీ మొదలు పెట్టింది రమణి. “నా పిర్రలని వదిలేసి వెనాకల నుంచి పూర్తిగా ఆనుకున్నాడు..సడెన్ గా జిప్ సౌండ్ వినిపించింది..వాడు మొడ్డ బయటకి తీసినట్లున్నాడు..అలా మొత్తం నా వెనుక ఆనుకుంటూ ఒక చేత్తో మొడ్డని నా పిర్రల మధ్య పెట్టి రస్తూ..ముందర నా స్కర్ట్ ని పైకి లేపి..అదే చేతిని నాప్యాంటీ లో దూరుస్తూ..నాపూపెదాలని పట్టుకొని పిసికాడు..నా ప్రాణం జిల్లార్చుకుపోయింది..తొడలు రెండూ దగ్గరగా పెట్టి..వాడి చేతిని నా పూకు మీద లాక్ చేశాను..నా కుడి చేత్తో వాడి మొడ్డని పట్టుకున్నాను..వేడిగా కాలిపోతోంది..ఎప్పుడైతే వాడి మొడ్డని పట్టుకున్నానో..వాడు ఇంకో చేతిని నా టీ షర్ట్ లొ దూర్చాడు..వాడి మొడ్డని గట్టిగా పట్టుకొని నా స్కర్ట్ పై నుంచే నా పిర్రల మధ్యలో రాసుకుంటున్నాను..నా టీ షర్ట్ లొ ఉన్న వాడి చేయి..నా బ్రా ని పైకి లేపుతూ..ఒక సన్నుని చేజిక్కించుకొని..దానిని గట్టిగా పిసికాడు. నేను అమ్మా…ఉమ్మ్..అంటూ మూలిగాను..” ఈ వంతు చెప్తూ మళ్ళీ ఆగింది రమణి..బాగా ఎగ్జైట్ అయినట్లుంది..పక్కనే రోహిణి ఉందని కూడా లెఖ్ఖ చేయక బ్రా ఇప్పి పక్కన పడేస్తూ రోహిణి వేపు చూసింది..అప్పటికే రోహిణి బ్రా ఇప్పేసి తన సళ్ళని పిసుక్కుంటోంది.
“మహేష్ నన్ను తన వైపుకి తిప్పుకొని బ్రా లోంచి బయట పడ్డ నా సన్నుని నోట్లోకి తీసుకొని చీకడం మొదలుపెట్టాడు..నేను వాడి మొడ్డని ఇంకా వదల లేదు..దాన్ని పిసుకుతూనే దాన్ని పట్టుకొని నా పూకు మీద రాస్తున్నాను..వాడు నా సన్ను మొత్తం నోట్లో కుక్కుకొని..వాడి లాలాజలంతో తడిపేశాడు..చివరికి నా చనుమొనని పళ్ళతో సుతారంగా కొరికాడు..నేను అబ్బా అని వాడి మొడ్డని ప్యాంటీ పైనుంచే ఇంకాస్త గట్టిగా నా పూకు మీదకి నొక్కుకున్నాను..వాడు నా సళ్ళని వదిలి..మోకాళ్ళ మీద కూర్చుంటూ..ప్యాంటి ని కిందకు లాగి..నా పూకు ని వాడి నోటితో మూసేశాడు..నేను అనుకోలేదు ఇలా జరుగుతుందని..నాలుకతో నా పూకు పెదాలని నాకుతూ..నా రసాలు పీల్చేస్తున్నాడు..నాకు కైపెక్కిపోతోంది..వాడి మొహాన్ని నా పూకు మీదకు గట్టిగా వత్తుకున్నాను..అలా వాడు నా రసాలన్నీ పీల్చేస్తూంటే..నా కాళ్ళు నిసత్తువుగా అయిపోయాయి..నించునే శక్తి లేదు..నేను కిందకు జారిపోతూంటే..వాడు నా పూకు నాకడం ఆపి పైకి లేచాడు..వాడి పెదాల చుట్టూ నా పూకు రసాలు..వాడి మొహం దగ్గరకు లాక్కొని పెదాల మీద ముద్దు పెడుతూ నాలుకతో నా పూకు రసాలు నాకేశాను…ఉప్పగా భలే ర్చిగా ఉన్నాయి. ఈ లోపల మహేష్ వాడి లాఠీ ని నా పూపెదాల చుట్టూ రాస్తూ లోపల పెట్టటానికి ట్రై చేస్తున్నాడు..నాకు కొంచెం భయం వేసింది..కానీ ఏది జరిగితే అది జరిగిందిలే అని నా నడుము ముందుకు నెట్టబోయాను..అంతలో వాడి చేయి తగిలి ఓ రెండు లావు పుస్తకాలు ధడేలుమని కింద పడి పోయాయి..ఇద్దరికీ భయం వేసింది..అంతలో లైబ్రేరియన్ పుస్తాకాలు జాగ్రత్త అన్న అరుపు వినిపించి ఇద్దరం బట్టలు సర్దుకొని అక్కడి నుంచి జారుకున్నాము..ఆ మరునాటి నుండి వాడు కనపడ లేదు..ఆరా తీయగా ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోయారని తెలిసింది..అదమ్మా జరిగింది..” అంటూ ఒక వేడి నిట్టూర్పుతో చెప్పడం ముగించింది రమణి.
“ఊం!!..ఇప్పుడు నీ టర్న్..నీ సంగతి చెప్పు..నీ సీల్ ఓపెన్ అయిందా…” అంటూ తన్న సళ్ళని రుద్దుకుంటూ అడిగింది రమణి. దానికి రోహిణి సిగ్గు పడుతూ..”అహాం!..నా తమ్ముడు రఘు నాకు కన్నెరికం చేసాడు.” అంటూ ఆ రోజు ఇస్ క్రీం తినడం..ఎలా రఘు తనని లోబరుచుకున్నాడో..ఇద్దరూ ఎట్లా కలిసారో పూస గుచ్చినట్లు చెప్పింది రోహిణి.
“అమ్మనీ !!..చూడడానికి అమాయకుడు లా ఉంటాడు మీ తమ్ముడు..అలాంటిది నిన్ను ఎక్కశాడా?” అంటూ ఆశ్చర్యంగా అని.”ఎట్లాగూ మీ తమ్ముడు కి ఇప్పుడు అనుభవం ఉంది కాబట్టి..మీ తమ్ముడిని రేపటి నుంచి లైనులో పెడతాను..నా సీల్ వాడితోనే ఓపెన్ చేయిస్తాను..” అంటూ తను కోర్కెను బయట పెట్టింది రమణి.
“రేపటి సంగతి దేవుడు ఎరుగు..నీ మహేష్ చేసిన దానికి..నా తమ్ముడు చేసింది గుర్తు తెచ్చుకొని..నాకు కింద మొత్తం తడిసి పోయింది..దీని జిల తగ్గాలి అంటే ఏదన్నా చెయ్యాలి” అంటూ లేచి ప్యాంటి కూడా ఇప్పేసింది రోహిణి. “నాది కూడానే..ఇందాకటి నుంచి కారిపోతోంది.” అంటూ తను కూడా లేచి ప్యాంటి ఇప్పేసింది రమణి.ట్యూబ్ లైటు వెలుగులో ఇద్దరి శరీరాలు తెల్లగా నిగ నిగ మెరుస్తున్నాయి..ఇద్దరూ ఒకరి కెదురుగా ఒకరు నించున్నారు.

6153cookie-checkఒక కుటుంబం – పార్ట్ Part 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *