న పెళ్ళాం పూకు పురాణం

Posted on

నా పేరు — నా వయసు 39. నా భార్య పేరు వాని ఏజ్38 మంచి కసి గా ఉంటుంది 38 సళ్ళు 40 పిర్రలు నా పెళ్ళాం చల్ల అందంగా ఉంటుంది ఒక బజారు లంజే లాగా ఉంటుంది దాని పూకు బాగువతమే ఈకదా .
మేము హైదరాబాద్ లో ఉంటునం మాకు ఒక బాబు ఏజ్ 17 వాడు ఇంటర్ చదువుతున్నాడు వాడు కూడా వల అమ్మ లనే మంచి రసికుడు వాడు ఏపుడు అమ్మ అమ్మ అని న పెళ్ళాం కొంగు వెంక ఉంటాడు..
ఇక కదా లోకి వెళ్దాం నేను ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ లో పని చేస్తున్నాను న పెళ్ళాం ఒక స్కూల్ లో చిన పిల్లలకు పాటలు చెప్తుంది(న పెళ్ళాం ఒక లంజ లాగా రెడి అవుతుంది రోజు తలలో మల్లెపూవులు పెట్టుకొని మంచి చీర కట్టుకొని హై హిల్స్ వేసుకొని అచ్చు లంజే లాగా రెడి ఆయ్ వెళ్తుంది. ఈపడివారకు న పెళ్ళాం చల్ల మంది తో ర్యాంకుల పెట్టుకుంది నాకు అని తెలిసి కూడా నేను ఇంకా దానికి సపోర్ట్ చేస్తాను కాని అమీ అనను న పెళ్ళాం సుఖ పాడడమే నాకు ముక్యం )
నా కొడుకూని మోనే ఇంటర్ 1స్ట్ ఇయర్ లో చేర్చమ్ .
ఒక రోజు సాయంత్రం నేను ఆఫీస్ నుండి ఇంటికి వేలే సరికి 6 అయంది
న కొడుకు వాడి రూమ్ లో చదువుకుంటునడు మరూమ్ లో నుండి ఏవో చప్పుడులు విన్పిస్తున్నాయి నేను వెళ్లి చూసేసరికి న పెళ్ళాం బాటలు ఏమి లేకుండా లాప్టాప్ లో బ్లూ ఫిలిం చూస్తూ పూకులో 7ఇంచుల కండెల్ పెట్టుకొని ఆమ్మ్మఆ aaaaaa hmmmmmma ఆయా దెంగరా దెంగరా అని మూలుగుతుంది నేను మెలిగా లోపాలకి వెళ్లి న పెళ్ళాం పూకులో నుండి కండెల్ తీసి నా పెళ్ళాం ని మంచం ములకి లగి దాని నోట్లో ఆ కండెల్ పెట్టి నా నాలుక తొ పూకులో నిండి ఉన్న రసాలు పీల్చుకుంటున నా పెళ్ళాం ammmaa అరే నాకు అపకు aaammaa ప్లీస్ నను సుకపేటరా పూకులో దులగా ఉంది ఇంకా నకర అమ్మ ఏముండీ ammmaa chbaaapppaa ర న మొగుడా aaaaaaammmaa అని కేకలు పెడుతుంది
నేను నాకడం అపి ఏమిటి ఈరొజు ఇంత కసి మిద ఉన్నావ్ ఏంటి విషయం అణా
ఏమండీ నేను స్కూల్ నుండి వస్తుంటే ఒక కత్తి లాంటి కురాడు కనిపించాడు అండి చాలా హ్యాండ్సోమ్ గా ఉన్నాడు చూడగానే నా పూకులో తిమిరి వేసింది జిమ్ బడీ తో పిచెకించాడు వాడు మళ్ళీ కన్పిస్తే మాత్రం వాదలను .
(నాకు మొత్తం అర్థం అయంది ఆలాయిన దేనికి అవాడ్ని ఆయన సెట్ చేయాలనుకునే లేకపోతే న సులి బాలి అవుతుందది అలా ఆయన ద్ధినికి అవడనైన సెట్ చేస్తా )
నేను ఫ్రెషప్ ఆయ్ బాయ్టికి వెళ్లి తాగడానికి మందు తినడానికి చికెన్ ఫ్రై నా పెళ్ళాం కి మల్లె పూవులు ఒక ఫామిలీ పాక్ ఐస్ క్రెఎం తీసుకొని.న పెళ్ళాం కి కాల్ చేసి డార్లింగ్ సెక్సీగా రెడి ఆవు ఫ్రెష్ గా కసి గా ఉండు ఇంకా ఆ క్రీమ్ కలర్ ట్రాన్స్పరెంట్ నైట్య్ వేసుకుని రెడి గా ఉండు అన.
మీ బాస్ ని తీస్కొస్తున్నార న పూకు దెంగడనికి (మా బాస్ అంటే నా పెళ్ళాం కి మోజు ఆ విషయం తర్వాత చెప్తాను).
లేదే నీకోసం కొత్త లాలీపాప్ తెస్తున్న రెడి గా ఉండు కొత్త మొడ రుచి చూడడానికి
మన బాబూని తొర్గ పడుకోపెట్టు ..
నేను కార్ లో దీపక్ ని పికప్ చేసుకున్నా (మా ఆఫీస్ లో కొత్తగా చేరిన టీంలీడర్ చాలా హ్యాండ్సోమ్ గా ఉంటాడు , రెండు వరరాలో ముగురుని దెంగాడు చాలా స్టామినా ఉన్న రసికుడు అని టాక్ ఆఫీస్ లో) విడ్ని న పెళ్ళాం కి సెట్ చేస్తే నాకు కొంచం హెల్ప్ అవుతుంది అని .
నేను దీపక్ ని పికప్ చేసుకొని మా ఇంటికి వేలేసారికి న పెళ్ళాం మంచి కసిగా రెడి ఆయ్ ఉంది దాని మంచి షాప్స్ చూసి దీపక్ కలలో కామం కన్పిస్తుంది నాకు .న పెళ్ళాం అసలీ 38-40 సళ్ళు మరి దాని పిర్రలు అబ్బబా చల్ల సెక్సీ గా ఉంది. దీపక్ కి న పెళ్ళాం వాని అని పేర్చయం చేసాను wow ని వైఫ్ చాలా సెక్స్ aaaa చాలా ఆంధ్ గా వుంది బ్రో ఆనాడు
వాని(న పెళ్ళాం) కిచెన్ లోకి వెళ్లి నను పిలిచింది నేను వెళ్లి న పెళ్ళాం తలలో పూవులు పెట్టి శోభన రాత్రికి సిద్ధమా రాణి గారు అన.
నా పెళ్ళాం నను వాటెస్కొని చల్ల థాంక్స్ అంది
మొగుడు అంటే మీరే నండీ పెళ్ళాం అడగకుండానే ఆమ్ కావాలో తెలీస్కోని నా కోసం కత్తి లాంటి వాడ్ని తెచ్చారు లవ్ యు అంది. నేను నా పెళ్ళాం పిర్రల పయిన కొట్టి నువ్ వెళ్లి దీపక్ ని ముగ్గులోకి లాగు నేను వెళ్లి మన బెదరూమ్ రెడి చేస్తా అని బెడ్రూమ్లో లోకి వెళ్లి అంత సిదం చేసి హాల్ లోకి వచ్చేసరికి న పెల్మ్ సోఫా లో వాడి చెయ్ పాటుకోని మాట్లాడుతుంది
నేను వెళ్లి వాలా ముందు కూర్చుని మందు తాగడం మొదలు పేటం న పెళ్ళాం మెలిగా వాడ్ని ముటుకుంటు మీరు చాలా హ్యాండ్సోమ్ గా ఉన్నారు మీ వైఫ్ లక్కీ అంది
దీపికా: మీరు కూడా చాలా సెక్సీ గా ఉన్నారు న పెళ్ళాం మి అంత అందంగా ఉండదు
వాని:మీరు అని పేగులు తగుతారు అంది
దీపక్:8-10 పీగ్లు తగుతాను
వాని; మీరు సుపర మీ స్టామినా సూపర్ మా వారు అయితే 2 పేగులకే ఔట్ అయిపోతారు
మా ఆయన ఆ పని సరిగా చేయరు
దీపక్: మీరు ఆమె టెన్షన్ పడకండి ఈరోజు నుండిమీకు నేను కంపెనీ ఎస్తను
నేను: దీపక్ కి కూడా హైదరాబాద్ లో ఎవరు ఫ్రెండు లేరు అంత మనమే
వాని: అవునా ఈరోజు నుండి నీకు నేను ఉన్న మనం మంచి ఫ్రెండ్స్ నువు అపుడైన రావొచ్చు మా ఇంటీకి ఆమ్ కావలసిన మొహమాటం లేకుండ అడుగు
నాకు ఫొన్ వచింది చూస్తే న పెళ్లమ మెల్లిగా నాకు కను కొట్టి కల్తో బైటికి వేళ్ళు అని సైగ చేసింది
దెప్పక్ నాకు అర్జంట్ కాల్ అని బాయ్టికి వేలెజ్ మెలివ్ హాల్ లోక్ చూస్తున
నేను వెళ్లగానే న పెళ్ళాం వాడ్ని హూగ్ చేసుకొని వాడి నోట్లో నోరు పెట్టి కిస్ పెట్టి నేను చూసి షాక్ అసలు వాడు పరిచేయం అయే 1hr కూడా కాలేదు అపుడే కిస్ పెటింది
దీపక్: ని అందం నను పిచెక్కిస్తుందే నేను ఆగలేను అని నా పెళ్ళాం సల్ళ పిసుకుతూ మెడ పయిన కొరుకుతూ ఉన్నాడు న పెల్మ్ మాత్రం వాడి పంట లో చెయ్ పెట్టి సుల్లిని నలుపుతుంది
నాకు ఫుల్ మూడ్ వస్థానంది కానీ వలని వదిలేస్తే న ముందే చేసుకుంటారు అని నేను సౌండ్ చేస్తూ వెలను
ఇద్దరు బాటలు సారి చేసుకొన్నారు
నేను వెళ్లగానే నా పెళ్ళాం నను కోపంగా చూస్తూ చి చి అంది మెలిగా
దీపక్: ఫేస్ లో నిరాశ కన్పిస్తుంది
నాకు వలని ఇంకా ఈభంది పెట్టడం ఇస్టం లేదు
నేను లాస్ట్ పేజీ తాగి దీపక్ నువు బొట్టలే మొత్తం తాగి వెల్ల వాని దీపక్ కి ఆమె కావాలన చూస్కో ఫ్రిజ్ లో ఐస్ క్రీమ్ కూడా వుంది ఎంజాయ్ అది అని చెప్పాను ఇంకా నేను వెళ్లి న కొడుకు రూమ్ లో పడుకున్న
పడుకున్న అంటే నిజంగా కాదు మెలిగా వెళ్లి దకోని చూస్తున
నేను వెళ్లగానే న పెళ్ళాం వాడి పయిన కూర్చుంది వాడు నా పెళ్లా. సళ్ళు పిసుకుతూ మెడ పయిన కొరుకుయూనాడు న పెళ్ళాం వాడి పయిన కూర్చొని పిర్రల్ని పయికి కిందకి ఊపుతూ అమ్మ అమ్మ అని అంటుంది వాడు మెలిగా న పెళ్ళాం ని సోఫా పాయనికి తోసి దాని నైట్య్ పయికి అని వాడు కింద కూర్చుని పూకులో నకీల పెట్టి నాకడం మొదలు పెట్టాడు ణ aaabbbaaa ఏం నస్కుతునవ్ ర దీపక్ abbbaa అని న పుకులో నుండి రసాలు చేయింది
దీపక్ గాడు న పెళ్ళాం రాసారు నాకి దాని సోఫా నుండి కిందకి కూర్చోపెట్టి నోట్లో మొద పెట్టి
చెకవే ముండ లంజే ని లాంటి కాసి ముండ నాకు ఎనలకి దొరికింది అంటున్నాడు న పెళ్ళాం వాడి మొద చూసి అమ్మోఓ ఎంటపెద్గ ఉంది ర ని అమ్మ అలా కంది ర నిను అని నోట్లో పెట్టుకొని ఒక 5మెయిన్ చికి డాగీ లాగ ఒంగో దెంగరా అంది వాడు మెలిగా న పెళ్ళాం పూకు నాలికతో నాకి మొడ తీసి దెంగడం మొదలుపెట్టాడు ఇద్దరు మూలుగుతునరు అమ్మా ammaaaaaa అని అల్లా ఒక పది నిమిషాల తర్వాత వాడ్ని అప్పి
ఉండు అని ఫ్రిడ్జ్ లో ఉన్న ఐస్ క్రీమ్ తీస్కోని మా బెడ్ రూమ్ లోకివెళ్లి ఇద్దరు డోర్ వేసుకున్నారు.
నాకు ఆమె కనపడలేదు ఒక 1hr చల్ల కేకలో వ్యినిపించాయి
నేను ఇంకా చూసిన ఏం కనపడడం లేదు అని పడుకున్న మంచి నిద్రలో ఉండగా న పెళ్ళం వచ్చి నిద్ర లేపింది
తర్వాత పాట్ లో ఇంకా చాలా ఉంది

52714cookie-checkన పెళ్ళాం పూకు పురాణం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *