RUKSANA THO RAASALEELA

Posted on

అమ్మాయి రుక్సానా
తను వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో మాఇంట్లో అద్దెకు వుండేవాళ్ళు ,తనునాకన్నా 2 years పెద్దది ,వాళ్ళ ఇంట్లో తన అన్న, అమ్మ ఉండేవారు. తన అక్కకు పెళ్లి అయిపొయింది, వాళ్ళు మా ఇంట్లో ఉన్నది 8 నెలలు మాత్రమె,వాళ్లు జూలై లో వచ్చారు, మార్చ్ లో వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళ అన్నకు ట్రన్స్ఫెర్ వచ్చి
తను ఇంటర్ mpc ఫెయిల్ అయ్యి ఇంట్లో ఉంది, suplimentary appear అవుతూ, తను, maths, physics fail అయింది,
నేను కూడా MPC నే కదా, అందుకు తను నాతొ కలిసి చదువుకునేందుకు వచ్చేది,మద్యాహ్నము నేను కాలేజీ నుంచి వచ్చాక తను వచ్చేది, ఇద్దరమూ కలసి చదువుకునే వాళ్లము
ఇంతకీ తను ఎలా వుంటుందో చెప్పలేదు కదా
5’ ఎత్తు, తెల్లగా, ముట్టుకుంటే మాసిపోతుందేమో అనేలా, ముద్దుముద్దుగా, గుండ్రటి మోహము, చాలా అందంగా ఉండేది,ఎప్పుడూ పైటలే వేసేది, పొట్టి జాకెట్,చేతికి నిడుగా సరిపోయే సళ్ళు, లావు,సన్నమూ కాని నడుము, తన బొడ్డు చిన్నగా తీర్చినట్లుగా, మొత్తానికి భలే సెక్సీ గా అనిపించేది
కొద్ది రోజులు మాములుగానే గడిచాయి,మెల్లమెల్లగా తను నాకు తగలడము
తరువాత, తను చేతులు కాళ్ళు తగిలించడము, అప్పుడప్పుడు తన తొడలు, అనుకోకుండా తగిలినట్లు సళ్ళను తగిలిం చడము, తరువాత,తను నన్ను అనుకోని కూర్చోవడము మొదలుపెట్టింది, ఎవరైనా వస్తున్నట్లు ఉంటె దూరం జరిగేది, లేకుంటే అనుకోని కూర్చునేది, నాకు అర్తము అయింది ఈ అమ్మాయి త్వరలోనే నాపక్కలోకి వస్తుంది అని. నేను నా వైపునుంచి కొంచము ముందుకే వెళితే చాలు ఈ అందమైన పుత్తడి బొమ్మను హాయిగా సొంతము చేసుకోవచ్చు అని నిర్ణయించుకున్నాను.
తరువాత ఒక రోజు తను నేను చెప్పిన తరువాత కూడా ఒక ప్రాబ్లం తప్పుచేసింది, వెంటనే నేను తన తొడపై చెయ్యి వేసి గట్టిగ్గా గిల్లినాను
తను “అబ్బ అల్లా గిచ్చకు, నొప్పిపెడుతుంది” అంది, నేను “సరే నువ్వు కరెక్ట్ చెయ్యి నేను గిచ్చను” అని తన తొడపై చెయ్యి అలాగే ఉంచా,తను ప్రాబ్లం చేస్తుండగా నేను మెల్లమెల్లగా తన తోడ నిమురుతూ మెల్లగా తొడల మధ్యవరకూ చేతిని పోనించ.
నా మోచేతికి తన సళ్ళు గట్టిగా, మెత్తమెత్తగా తాకుతున్నాయి, మెల్లగా తన తోడ నిమురుతూనే సళ్ళను మోచేతితో వత్తుతున్నా, తన ముచ్చికలు హార్డ్ అయ్యి నామోచేతికి తగులు తున్నాయి, అప్పటికి తను ప్రాబ్లం కర్రెక్టగా చేసింది, మెచ్చు కున్నట్లు తొడపై చిన్నగా నిమిరి వత్తా
“అబ్బా అలా చెయ్యకూ”అంది
“నేను నిన్నేమి గిచ్చలేదు కదా ఇలా చిన్నగా వత్తాను” అంటూ మల్లి వత్తా
“నీకు ఎలా చెప్పాలో నాకు అర్థము కావడము లేదు, అలా అనకురా” అంది నేను “సరేలే చెప్పడము రాకపోతే ఏమీ చెప్పవద్దు తరువాత ప్రాబ్లం చెయ్యి” అన్న అక్కడ నుంచి చెయ్యి తీయకుండా,
“ఛీ పోరా” అంటూ తను ప్రాబ్లం చెయ్యడము మొదలుపెట్టింది
తను ప్రాబ్లం చేస్తుండగా, నేను మళ్ళి చిన్నగా తొడలను నిమురుతూ, కొద్దికొద్దిగా చేతిని పైకి జరుపుతూ సరిగ్గా నా చిటికిన వెలికి తన పూకు తగిలి తగలనట్లుగా తగిలే వరకు వెళ్ళ, తనలో చిన్న జలదరింపు గమనించా,(ఇదంతా డ్రెస్ పైననే )
తను ప్రాబ్లం చేసింది కర్రెక్ట్గా,అప్పడు నేను మళ్ళి తన తోడను చిన్నగా వత్తా, ఇప్పుడు పూకుకు కూడా ఆ వత్తడి తగిలేల, తను చిన్నగా ” ఉఫ్ఫ్ఫ్ఫ్ఫ్ఫ్ఫ్ అలాఆ చెయ్యకురా” అంది
“ఎందుకో చెపితే చెయ్యను”అన్నా, అంతలో ఎవరోవస్తున్నట్లు చప్పుడు అయితే చెయ్యి తీసేసా తను కొద్దిగా దూరం జరిగింది
తను ముందుకు వంగి ఇంకొక ప్రాబ్లం చేయడము మొదలెట్టింది, అప్పుడు చూసా తన నడుముపై చిన్న మడత, ఉండి లేనట్టుగా ఉంది, భలే సెక్సీ గా, అబ్బ ఈ అందాన్ని ఎప్పుడు సొంతము చేసుకుంటానో, దీని పూకును ఎప్పుడు చూస్తానో అని ఆలోచిస్తూ మల్లి ప్రాబ్లం వైపు చూపు మరల్చినాను.
మరుసటి రోజు మళ్ళి తను ప్రాబ్లం తప్పు చేసింది అప్పుడు తన నడుము మడతపై చిన్నగా గిల్లినాను, తను టేబుల్ పై తల పెట్టి “ అలా చెయ్యకురా నాకు ఎలాగ్గో ఉంటుంది” అన్నది,
“ఎలాఉంటుందో చెపితే చెయ్యను, లేకపోతె అలాగే చేస్తుంటా, తొడపైన చేయ్యివేస్తే ఎలాగూవుంది అన్నావు, ఇప్పుడు ఇక్కడ చేయ్యివేసినా అలాగే అంటున్నావు, ఇలా అయితే ఎలా, నువ్వు చెప్పేదాకా అలా అంటూనే ఉంటా” అన్నాను
“నీకు ఎలా చెప్పాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు, నువ్వు అర్థం చేసుకోవు, ఎలా చెయ్యాలి నీతో”అంది
“చెపితే చెప్పు లేకపోతె నేను చేసేది నేను చేస్తా, నువ్వు చేయించుకో” అన్నాను
ఆరోజు నుంచి తన నడుము మడత వత్తడము, తొడలు నిమరడము, తొడలనువత్తుతూ పూకుపైన చిన్నగా వత్తిడి పడేలా చెయ్యడము, మోచేతితో సళ్ళను వత్తడము చేస్తూనే ఉన్న, అలా రెండు మూడురోజుల పాటు జరిగింది, నా పిసుకుల్లు కొద్దిగా పెంచా, తను ఎంజాయ్ చేస్తోంది “అల్లా చెయ్యకురా, అబ్బా” “వద్దు రా ” అంటూనే
ఆరోజు నేను ఇంటికి వస్తూనే, అమ్మ పేరంటానికి వెళుతున్న కొద్దిగా ఆలస్యము అవుతుంది రావడానికి అని వెళ్ళింది. నాకు భలే సంతోషం వేసిది. నేను డ్రెస్ మార్చుకొని,భోజనము చేశా, అంతలో తను వచ్చింది, నేను అప్పటికే underware తీసేసి లుంగీ బనియన్ పై ఉన్న.
తను పక్కన నన్ను అనుకోని కూర్చుంది, కొంత సేపటికి ఎప్పటిలాగే తన తొడపై చెయ్యివేసా, తను ఒకసారి నావైపు చూసి మళ్ళి ప్రాబ్లం చెయ్యడము మొదలు పెట్టింది
అంతలో మా చిన్నోడు (మడ్డ) చినగా లెగటము మొదలుపెట్టింది, లుంగీ కొద్ది కొద్దిగా పైకి లేస్తుంటే తను చూసి “ఏంటి అక్కడ కదులుతోంది”అంది
వెంటనే నేను ఒక చేతితో దానిపై మూసి ఏమి ఎదులే అన్నా, తను వినలేదు “ ఏదో ఉంది అక్కడ నాకు చూపించు“
“అబ్బే ఏమిలేదన్ననుకడ” అంటూ ఇంకొక చేతిని కూడా అక్కడ అడ్డుగా పెట్టా
“చూపిస్తావ లేదా, లేకపోతె మీ అమ్మకు చెపుతా“ అంది
“సరే చూపిస్తా, నాకు ఒక ప్రాబ్లం ఉంది అది ఎవరికీ చెప్పాలో తెలియట్లేదు, నీకు చెపుతాను, నువ్వు ఎవరికీ చెప్పావు కదా” అన్నాను అమాయకంగా
“సరే ఏంటి నీ ప్రాబ్లం” అంది
“ఏమవుతుందో ఎండుకవుతోందో తెలియదు, అప్పుడప్పుడు ఉన్నట్లుంది నాది గాటిగా పొడుగ్గా అవుతుంది, ఎందోకో తెలియదు”అన్నాను
“నీది అంటే” అడిగింది, “నేను పాస పోసేది” అన్నాను అమాయకంగా మొహం పెట్టి
తను చిన్నగా నవ్వుతూ “సరే చూపియ్యి నేను నీ ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ చెపుతాను” అంది
నేను చేతులు పక్కకు తీసా, తను లుంగీ పాక్కకు తప్పించి నా మడ్డను చూసి “అమ్మో ఇంత ఉందేమిటి లావుగా” అంది
“అలా ఉండకూడదా” అన్నాను, “లేదు చాలా బాగుంది, లావుగా పొడుగ్గా” అంది
ఎందుకు అలా అవుతుంది అని అడిగా, “అది అంతే వయసులోకి వచినపుడు కోరిక కలిగినపుడు అలా అవుతుంది, నీకు తెలియదా” అంటూ మడ్డను చేతిలోకి తీసుకుంది
“నాకు తెలిస్తే నిన్ను ఎందుకు అడుగుతాను, అయినా, పాస అలా అవుతుంది అని, నీకు ఎలా తెలుసు” అని అడిగా, “నేను మా బావడి చూసా, అయినా దాన్ని పాస అనరు” అంది
“ఎలా చూసావు, పాస అనకపోతే ఇంకేమంటారు” అని అడిగితె “ అబ్బా మా అక్క బావ అది చేసుకుంటుంటే, చూసా, కాని మాబావ దాని కన్నా నీది పెద్దది, దీన్ని ఏమంటారు అంటే, అబ్బా వదిలైరా” అంది
“చెపుతాను అని ఇప్పుడు వదిలై అంటావే, అవును మీ అక్క బావ ఏమిచేసుకున్నారు”అనిఅడిగా,
“ఏదో చేసుకున్నరులే”అంటూ తన చేతితో నా మడ్డను పైకి కిందకు అనసాగింది, నేను తన పూకుపై చెయ్యి వెస డ్రెస్ పైనుంచే వత్తినాను
“అమ్మో ,రేయ్ అదేంటి అలా చెయ్యి వేసి చేసావు” అంది
“నువ్వు నా పాసాని పట్టుకున్నవుగా అందుకే నేను నీది పట్టుకున్న” అంటూ ఇంకా గట్టిగా వత్తాను అక్కడ
“ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్, దాన్ని పాస అనరురా,”అంది
మరేమంటారూ చెప్పు అన్నాను
సరే చెపుతా అంటూ చెవి దగ్గరకు వచ్చి “మగవాల్లదాన్ని మడ్డ, ఆడవాళ్ళ దాన్ని పూకు” అంటారు అంది
“సరే నీకు ఒకటి ఇవ్వాలని ఉంది” అన్నది
సరే ఏమిస్తావు అన్నాను, “ముద్దు” అంది
సరే అని నాబుగ్గను చూపించ “అక్కడ కాదు” అంటూనా మొహం తన వైపు తిప్పుకొని పెదవులపై ముద్దు పెట్టింది, నేను వెంటనే పెదవులు తెరచి తన పెదవులను నాపెదవుల మధ్యకు తీసుకొని, నా చేతిని తన సళ్ళపై వేసి చిన్నగా పిసికినాను
ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్ అంటూ తను ముద్దు వదలి “అదేంటి అలా చేసావు”అంది
ఏంటి అన్న“అదే అక్కడ చెయ్యి వేసి ఎందుకు అల వత్తినావు” అంది “ఏమో తెలియదు తీసేయనా” అన్నాను వద్దులే అని మల్లి పెదవులు కలిపింది, నేను ఇంకా ముద్దు పెడుతూ సళ్ళుపిసుకుతున్న
5min తరువాత విడిపోయాము నేను సిగ్గు సిగ్గుగా (నటన) చూసా తనను
“ఇవి చూస్తావా” అని అడిగింది సళ్ళను చూపిస్తూ, తల ఊపా అవును అన్నట్లు
తను వెంటనే అటుతిరిగి, blouse hooks తీసేసి, సళ్ళను చేతులతో కప్పుకొని నావైపు తిరిగింది
అలా చేతులతో కప్పుకుంటే ఎలా కనిపిస్తుంది అన్నా, తను చిన్న చిన్నగా చేతులు తీసింది, భలే ఉన్నాయి తన సళ్ళు, నిజంగా చాలా అందముగా pink కలర్ ముచ్చికలు, భలే బిగుతుగా ఏమాత్రము సడలకుండా stiff గా, చాలా అందంగా ఉన్నాయి, తన ఎడమ సళ్ళపై ఒక చిన్న తేన రంగు పుట్టుమచ్చ సల్లకు ఇంకా అందాన్ని ఇస్తోంది
తన సళ్ళను అలా చూస్తుండి పోయా, అంతగా నచ్చాయి నాకు ” ఏంటి అలా చూస్తున్నావు, ఎప్పుడూ ఎవరివి చూడలేదా” అంది, చూడలేదు అన్నట్లు తల ఊపి, ముచ్చికలు చూపిస్తూ అక్కడ ముద్దు పెట్టనా అని అడిగా
తను ఏమి మాట్లాడకుండ అలాగే వెనకకు పడుకుంది, వెంటనే నేను, తన పక్కకుచేరి, ఒక ముచ్చిక నోట్లోపెట్టుకొని చీకుతూ, ఇంకొకటి వేళ్ళతో నలుపుతున్న, అలా కొద్ది సేపు చీకి తరువాత ఇంకొక ముచ్చిక నోటిలోకి తీసుకున్న, అలాగే నా చేతిని తన పూకుపై వేసి (డ్రెస్ పైననే) వత్తుతూ, చిన్నచిన్నగా తన పావడా పైకి జరపడము మొదలెట్టా .
తన సళ్ళు మార్చిమార్చి చీకుతూ, పావడాను నడుము వరకు లేప, లేపి తన పూకుపై చెయ్యివేసి వత్తడము మొదలెట్టా,
తను, “ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్,హాఆఆ, అబ్బాఆఆ,” అంటూ మూలుగుతోంది
అంతలో తలుపు చప్పుడు అయింది, వెంటనే నేను తనను వదలి, డ్రెస్ సరిచేసుకొని,వెళ్లి తలుపు తీసా
ఎదురుగా మా నాన్నగారు, అనుకోని టైములో, తనకు క్లాసెస్ కాన్సుల్ అయ్యాయని ఇంటికి త్వరగా వచ్చారు, లోపలకు వచ్చే సరికి, తను బుద్దిగా ప్రాబ్లం చేస్తూంది,
అలా ఆరోజు తప్పి పోయింది. నాకు చాలా నిరుత్సాహము కలిగింది, తను కూడా ఏదో తప్పిపోయినట్లు మోహము పెట్టింది.
తరువాత మేము ఇద్దరమూ బాగా దగ్గర అయ్యాము, ఎవరు లేకపోతె నేను తన సళ్ళు వత్తడము, మెడపై ముదద్దు పెట్టడము, నడుము మడతన చిన్న చిన్నగా వత్తడము, తొడలు నిమురుతూ పూకుపైన చెయ్యి వేసి వత్తడము, బొడ్డులో వెలి పెట్టి వత్తుతూ తన చెవిని నోటిలో తీసుకొని పెదవులతో వత్తడము, వెనక పిర్రాలపై చెయ్యి వేసి వత్తడము చేసేవాడిని
తనేమో నేను తనకు ఎక్ష్ప్లైన్ చేసేటప్పుడు, నా మడ్డ చేతిలోకి తీసుకుని, ఆదించడము చేసేది
అనుకోకుండా, వారము రోజుల తరువాత మా అమ్మ, బందువుల పెళ్ళికాని అందరమూ ఊరికి వెళ్ళాలి అంది
“నేను రాను, practicals ఉన్నాయి మిస్ కాలేను, అందుకే మీరు వెళ్ళండి నేను ఒక్కడినే ఉంటాను” అని చెప్పి, అమ్మను వప్పించా, మరుసటి రోజు మా వాళ్ళు అందరూ పొద్దుటే వెళ్లి పోయారు,
నేను కాలేజీ కి వెళ్లి 10.30 కి ఇంటికి వచేసా, వెంటనే బట్టలు మార్చుకొని, లుంగీ కట్టుకున్నాను, అంతలో తను వచ్చింది
వెంటనే తనను వాటేసుకున్న “అబ్బ వదలరా డ్రెస్ అంటా పాడు చేస్తావు” అంటూ విదిపించుకుంది
మరి డ్రెస్ నలగకుండా ఉండాలి అంటే తీసేస్తావా అన్నా
“నిజముగా తీసెయమంటావా” అంది
“తీసేస్తే చూడాలి అని ఉంది” అన్నాను తనను దగ్గరకు తీసుకుంటూ
“పాపం అబ్బాయి గారికి చాలా కోరికలు ఉన్నాయే” అంది
“నీకు లేదా కోరికగా, నాకు చూపించాలి” అని అని అడిగాను
చిలిపిగా నవ్వుతూ “ఊహు నాకు లేదు నీకు చూపించాలి” అని అంది
“అయితే నేనే తీసేసి నీ బట్టలు, నీవి అన్ని చూసుకుంటాను” అని తన జాకెట్ పైన చేయి వేసాను
“ఎయ్ నువ్వు అలా చేయకు నేనే తీసేస్తాను” అంటూ నన్ను విదిపించుకుంది
తను చిన్నగా నవ్వుతూ జాకెట్ హుక్కులు మెల్లమెల్లగా తీసేసింది,నేను ఇక ఉండలేక వెంటనే తనను కౌగలించుకొని పెదవులపై ముద్దుపెట్ట, భలేగా చాలా కసిగా ముద్దు పెట్టింది, తను ఎంతగా కోరికతో ఉందొ ఆ ముద్దులోనే తెలిసిపోతోంది
నేను తనకు ముద్దు పెడుతూనే నా లుంగీ విప్పెసాను
తన బిగుతైన సళ్లు నా ఛాతికి ఒత్తుకొని పోతున్నయి, తన వీపుపై ఒక చేతితో నిమురుతూ, ఒకవైపు ముద్దు పెడుతూ, తన సళ్ళు నొక్కుతూ, ఇంకొక చేతిని చిన్నగా కిందకు చెయ్యి పొనొంచి, తన పావడా బొందు ను విప్పెసా, అలాగే లోపలి లంగా బొందు కూడా విప్పెసా, తరువాత లంగా పైనుంచే తన పిర్రలను పిసుకుతూ నా వైపుకు అడుముకుంటున్నా తనని, నా మడ్డ బాగా నిగడి పోయి తన పొత్తికడుపుకు వత్తుకుంటోంది, అలాగే ముద్దు పెడుతూ తన పెదవుల మదురాన్నిజుర్రుకుంటున్న
15 min, తరువాత మాపెదవులు విడిపోయాయి, తన కళ్ళలో కోరిక, సిగ్గు, కసి,అన్ని కనిపిస్తున్నాయి
మల్లి తన పెదవుల కోసం ముందుకు వంగినాను, తను నన్ను తోసి వెనక్కు పోయింది, అంతే తన పావడా, లోపలి లంగా కిందకు జారి పోయాయి
తనను పూర్తిగా చూసేలోపు తను నన్ను వాటేసుకొని “ఎలా తీసావు ఛీ, నువ్వు భలే దొంగవు”

Unsatisfied auntys, girls, hostel girls and sinkge women’s meeku sex kavali ante sex chatting kavalanna naa mail id ki message epettandi.. Mee details anni safe ga unchuthanu.. Iam genuine person.

Naa mail id :: pboy10471@gmail.com

Google chat id:: pboy10471@gmail.com

Mee messages kosam wait chestuntanu.. Naaku age tho sambandham ledu.. Meeru ekkadiki rammante akkadiki vacchi meeku sex anubhavanni istanu.

8666716cookie-checkRUKSANA THO RAASALEELA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *