Pakkinti thalli kuthurlu 177

Posted on

నేను వెల్లిపోదామే అన్నా ఆంటీ నోరు మూసుకో ఆయనే నీతో నన్ను చెయ్యమన్నాడు నన్ను నీతో పడుకో అంటుండు ఎందుకు ఇంకా వెళ్లిపోవడం అంది నేను అది కాదే నువ్వు నాకే కావాలి అన్నా ఆంటీ నేను నిదానే నువ్వు నాకు మాత్రమే సొంతం అంది నేను ఆంటీ ఇంకా గట్టిగా అల్లుకొని

Pakkinti thalli kuthurlu 176→

బుజం మీద ముద్దు పెట్టినా ఆంటీ మ్మ్ పదా మొకం కూడా కడుకోలేదు అలానే ఎక్కేసావు స్నానం చేపిస్తా అంది నేను కాసేపు ఆగవే అన్నా ఆంటీ మ్మ్ అలానే అంటావు టైం ఐతుంది నాకు ఆకలిగా ఉంది నీకు తినిపిస్తూ నేను తినాలనే ఇంకా తినలేదు అంది నేను అవునా అన్నా ఆంటీ మ్మ్ అంటూ పెదాలు ముద్దు పెటింది ఇక ఇద్దరం వెళ్లి ఫ్రెషప్ అయి వచ్చాం ఆంటీ ఉండు బావ వెళ్లి టిఫిన్ తీసుకొస్తా అంది నేను వస్తా అక్కడే తిందాం అన్నా ఆంటీ మ్మ్ వద్దు నువ్వు ఎక్కడికి వస్తే అక్కడే కావలి అంటావు నావల్ల కాదు అంది నేను అందుకే ఎక్కువ తినవే అన్నా ఆంటీ మ్మ్ ఎంత తిన్నా నువ్వు నన్ను నలిపే నలుపుడికి ఆమ్మో నావల్ల కాదు బాబు ఉండు అంటూ వెళ్తుంది నేను తనని లాగి హగ్ చేసుకొని అందుకేనా కొలతలు పెరుగుతున్నాయి అన్నా ఆంటీ చి సిగ్గు లేదు ఐన నీకు తెలియదా ఎంతలా మారిపోయానో అంది నేను మ్మ్ ఇంకా పెంచ్చవే మోసేది నేనేగా అన్నా ఆంటీ చి సిగ్గులేనోడా వదులు అంటు నా నుండి విడిపించుకోవడానికి ప్రయత్తిస్తుంది నేను ఎత్తుకొని తీసుకెళ్లా ఆంటీ ఒరేయ్ ఇలా ఎత్తుకొని తిరుగుతావు తినిపించమంటావు స్నానం చేపిస్తావ్ నావెనకాలే తిరుగుతావు ఎలారా బాబు ఇలా అలవాటు ఐతున్నావు అంది నేను మ్మ్ ని కొంగుకు ముడేసుకో నీతోనే ఉండిపోత అన్నా ఆంటీ చి పోరా అలాంటి అవకాశం ఉంటె ఎపుడో తాళి కట్టించుకునేదాని అంది నేను మ్మ్ అపుడు పింకీ పరిస్థితి ఏంటి అన్నా ఆంటీ పోరా నాతో ఉన్నపుడు కూడా దాని గురుంచి మాట్లాడుతావ్ అంది నేను అంతేగా మరి నిన్ను చేసుకుంటే దాని కూడా చేసుకోవాలి గా అన్నా ఆంటీ ఒరేయ్ నువ్వు నా సొంతం దాని పెళ్లి చేసి పంపుతా అంది నేను నవ్వుతు చేసుకుంటదా అన్నా ఆంటీ నాకు అదే అనుమానంగా ఉందిరా అంది ఆలా మాట్లాడుకుంట తినేసాం ఆంటీ బావ కాసేపు నన్ను వదిలేయ్ పనులున్నాయి అంది నేను సరే అని రూమ్ లోకి వచ్చేసా ఒక ౩౦ నిమిషాల తరువాత ఏం చేస్తుందా అని చూదాం అని వేళ్ళ హల్ లో కిచెన్ లో లేదు పింకీ రూమ్ కి వెలా పింకీ రూమ్ నీటుగా సర్దుతుంది నేను వెళ్లి వెనక నుండి హగ్ చేసుకున్నా ఆంటీ ఆమ్మో దొంగ సచ్చినోడా భయం అయిందిరా అంది నేను ఎందుకే భయం నేనేగా అన్నా ఆంటీ వెధవ వదిలేయ్ అంటే అలానే వెళ్ళిపోతావా అంది నేను వెళ్లినా నువ్వు ఆపొచ్చుగా అన్నా ఆంటీ మ్మ్ ఆపితే పది నిమిషాల్లో పనిని అరగంట అయ్యేలా చేస్తావు అంది నేను తనని బెడ్ తోసి తన మీద పడిపోయా ఆంటీ ఏం చేస్తారా అంది నేను మ్మ్మ్ రేప్ చేస్తా అన్నా ఆంటీ మ్మ్ చేస్తావు ఇన్ని రోజులు చెడింది ఏంటో మరి అంది నేను అంటే ఏంటే ఇన్నిరోజులు రేప్ చేసానా అన్నా ఆంటీ మ్మ్ మరి కొడతావు కోరుకుతావు గిచ్చుతావు వద్దు అంటున్నా చేస్తావ్ అంది నేను ఎప్పుడు చేసానే అవ్వని అన్నా ఆంటీ మ్మ్మ్ ఇలా పడుకునపుడు కొరికితావు అవి పిసుకుతావ్ వంగుంటే వాటిని కొడతావ్ గిచ్చుతావ్ పిసుకుతావు నిలబడితే నడుము గిచుతూ వీటిని గిచుతూ పిసుకుతూ కొడతావు అది పోనిలే అని అది చీకుతుంటే జుట్టు పట్టుకొని చేస్తావు ఇలా చేస్తే రేప్ అనకుంటే ఇంకేం అంటరు అంది నేను నవ్వుతు అవని చేస్తేనే బాగుంటాదే అన్నా ఆంటీ మ్మ్ బాగుంటది ఇంకా నాది నోట్లో పెట్టుకొని జుర్రుతావు కోరుతుంటావు మామూలుగానే జుర్రుతుంటే నా ప్రాణం జివ్వుమాంటది కొరికితే ఎలారా అంది నేను అలాంటప్పుడు చెప్పొచ్చుగా అన్నా ఆంటీ సుఖపెడుతుంటే ఎలా రా వద్దు అనేది అంటు కిస్ చేసింది నేను ని అమ్మ మరి ఎందుకే అలా అంటున్నావు అన్నా ఆంటీ బావ నువ్వు ఎలా చేసినా నచ్చుదిరా కొన్నిసార్లు అయితే రాక్షసుడిలా చేస్తున్నావ్ అంది నేను సర్లే వెళ్తా అని లేస్తున్నా ఆంటి చెంప పగులుది ఎందుకు ఎక్కావు ఎందుకు వెళ్తున్నావు అంది నేను అదేంటే పని చేసుకుంటా అన్నవని వెళ్తున్నా అన్నా ఆంటీ మ్మ్ మూసుకొని ఉండు అంటు అల్లుకుంది నేను పనులు చేసుకొని రా నీకోసం వెయిట్ చేస్తా అన్నా ఆంటీ మ్మ్ చిన్న బావ గుచ్చుకుంటుండు నా చెల్లి నోట్లో పెట్టు చీకుది అంది నేను నువ్వే పెట్టుకో ని చెల్లి నోట్లో అంటు నా నడుము పైకి లేపినా ఆంటీ తన చేత్తో మొడ్డ పట్టుకొని పుకు పెదాల కి అనిచ్చి బావ అంది నేను చిన్నగా తోస ఆంటీ ఉమ్మ్మ్ బావ ఇలానే చిన్నగా పెట్టొచ్చుగా ఎప్పుడు అంది నేను చిన్నగా స్ట్రాక్ ఇస్తూ అబ్బా హాయి గా ఉందే ఇలా చిన్నగా చేస్తుంటే అన్నా ఆంటీ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్మ్ స్స్ స్స్స్ బావ అంటు ములుగుతుంది నేను చిన్నగా స్ట్రోక్స్ ఇస్తున్నా ఆంటీ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ స్స్స్స్ బావ ఉమ్మ్మ్ ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ అంటుంది నేను స్పీడ్ పెంచి గట్టిగా స్ట్రోక్స్ ఇస్తూ ఒసేయ్ లవ్ యు అన్నా ఆంటీ ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్ ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్ ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ ఉమ్మ్మ్మ్మ్మ్ ఉమ్మ్మ్మ్ అహ్హ్హ్హ్హ్ లవ్ యు రా బావ అంది అలానే కాసేపు చేసుకొని పూకులో కార్చేసా ఆంటీ ముద్దు పెట్టింది నేను ఒసేయ్ కొంచం లావు అవ్వవే అన్నా ఆంటీ ఎందుకు బావ ఇప్పటికే అన్ని టైట్ అయితున్నాయి వద్దు ఇక చాలు అంది………..
ఇంకా ఉంది ఫ్రెండ్స్…………

1006015cookie-checkPakkinti thalli kuthurlu 177

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *