పేరు చెప్పండి 1 వ భాగం

Posted on

పాఠకులకి ఒక చిన్న విన్నపం. ఈ కథకి పేరు ఏం పెట్టాలో నాకు తెలియ లేదు. అందు చేత ఈ కథకి పేరు మీరే పెట్టండి.
చుట్టు తిప్పి బొడ్లో దోపుకున్న పమిట చెంగుతో ఒంగి ఇల్లు తుడుస్తున్న ఒదినగార్ని దీక్షగా చూస్తున్నాడు విశ్వనాధం. బంగారాన్ని ధిక్కరించే పచ్చటి శరీరం తో ముఖాన కుంకం బొట్టుతో కాళ్ళకి మెట్టెలు మెడలో తన అన్న కట్టిన మంగళ సూత్రం నల్ల పూసలు పట్టు చీరలో దేవతా మూర్తిలా ఉన్న ఈవిడనేనా తను రాత్రి చూసింది అనే ఆశ్చర్యంతో చూస్తున్నాడు విశ్వనాధం.
పైట చాటునుంచి జాకెట్టులో బరువుగా కనపడుతున్న ఆవిడి పొంగులు గుండ్రటి వాటి ఆకారం గుర్తు కొచ్చాయి అతనికి. చీర కట్టుకూ జాకెట్టుకూ మధ్యలో జానెడు పోడవున ఆ మధ్యలో కనపడుతున్న ఆవిడ నడుము ఒంపుని

దాని మీద మడత నీ చూస్తూంటే అతని రక్తం ఉడుకెత్తి పోతోంది..
రాత్రి తన అన్నగారి మీదకి ఎక్కి ఆవిడ కదుల్తున్నప్పుడు అవి ఊగిన తీరు ఒక్కసారి మళ్ళీ కళ్ళ ముందు మెదిలింది విశ్వనాధానికి . దానితో బాటు తన అన్న వాటి ని పిసికేస్తూంటే గట్టిగా గట్టిగా పిసికెయ్యండి అంటూ ఆవిడ రెచ్చగొట్టిన విధం తన అన్నకి అటూ ఇటూగా వేసిన ఆ గుండ్రటి పచ్చటి బలమైన తోడలు. అవి కలిసే స్తానం లో నల్లగా ఒత్తుగా ఉన్న ఆవిడ యవ్వన కేశాల మధ్యలోంచి కనీ కనపడకుండా ఊరించే ఆవిడ రహస్యాంగపు అందం కళ్ళ ముందు కదిలే సరికి టంగున లేచిపోయింది. విశ్వనాధం మొగతనం. ఇంక అక్కడుండడం ప్రమాదం అనిపించి చటుక్కున తన గదిలోకి వెళ్ళిపోయాడతను. గదిలోకి వెళ్ళి కళ్ళు మూసుకున్నా అతని కళ్ళముందు రాత్రి తను చూసిన దృశ్యాలే కదలాడుతున్నాయి.
జరిగిందే మిటంటే..
ముందురోజు రాత్రి ఒక రాత్రప్పుడు దాహం వేసి మంచినీళ్ళకని లేచాడు విశ్వనాధం. అన్నగారి గదిలోంచి సన్నగా మూలుగులూ నవ్వులూ మంచం శబ్ధాలూ వినపడ్డం తో చూడ్డం తప్పు అని తెలిసినప్పటికీ కుతూహలం ఆపుకొలేక కిటికీ రెక్కకున్న కాళీ లోంచి అన్నగారి గదిలోకి చూసాడు. లోపల లైట్ ఆపలేదు. ఆ తెల్లటి ట్యూబ్ లైట్ వెలుగులో ఈవిడగారు తన అన్న మీదకెక్కి స్వారీ చేస్తోంది.
ఒంటి మీద సూత్రాలూ నల్లపూసలూ మిన హాయించి నూలుపోగన్నది లేదు. ఆవిడని అలా చూసేసరికి విశ్వనాధం గొంతు ఆరిపోయింది. ఆవిడతో బాటు పై కీ కిందికీ ఊగుతున్న రొమ్ముల మీద చేతులేసి కసి కసిగా పిసుకుతున్నాడు తన అన్న.
పచ్చగా బలంగా గుండ్రంగా ఉన్న తొడలు అటూ ఇటూ వేసి శివమెత్తినట్టు పై కీ కిందకీ కదుల్తోందీవిడ. పైకి లేచినప్పుడు ఆ నల్లటి గుబురు లోంచి కనీ కనపడకుండా ఉన్న ఆవిడ ఆడతనం లోకి కనిపిస్తూ మాయమౌతున్న అన్నగారి పురుషత్వం తెలుపూ పసుపూ కలిసి ఉన్న రంగులో గుండ్రటి స్తనాల మధ్యలో చాక్లెట్ రంగులో ఉన్న చిన్న గుండ్రటి మచ్చలూ, వాటి మధ్యలో ఉన్న మొనలని మొత్తంగా వేళ్ళ మధ్యన ఇరికించి పట్టుకుని నలిపేస్తున్నాడు. వాటి సైజు షేపు చూసేసరికి మతి చెదిరింది విశ్వనాధానికి జాకెట్ లో ఉండగా అప్పుడప్పుడు పమిట జారినప్పుడు వాటిని ఎన్నోసార్లు చూసాడు తను. ఇంత పెద్దవని అనుకోలేదు. గట్టిగా నలిపెయ్యండీ అంటూ ఆవిడ గొంతు. కసి కొద్దీ పిసికించుకొంటోందావిడ. తపక్ తపక్ అనే చిన్న చిన్న శబ్దాలు వినపడుతున్నాయి వారిద్దరి మొత్తలూ ఒకదానికి ఒకటి తాకినప్పుడు.

అలా చూస్తూ ఉండగానే ఆవిడ చుట్టుకున్న ముడి
విడిపోయింది. నల్లటి వెంట్రుకలు ఒత్తుగా ఆమెకి ఆచ్చాదన
క ల్పించాయి. పరాయి వాళ్ళు చూడకూడదన్నట్టు. మరొక
నిముషం గదిచేసరికి ఆహో.. అహో.. అంటూ ఆవిడ
ఒక్కసారిగా అన్నగారి మీద పడిపోయారు. కొద్దిసేపటి
తరవాత లేచి బాత్రూం లోకి వెళ్తుండగా చూసాడు చిన్న
సైజు బిందెల్లాటి పిరుదులు పైకీ కిందికీ కదుల్తున్నాయి.
తట్టుకోలేక తన గదిలోకి వెళ్ళిపోయాడు.
“ఏమిటి మరిది గారూ అంత దీర్ఘం గా ఆలోచిస్తున్నారు. మీరు కొద్దిగా తప్పుకుంటే మీ గది తుడుస్తాను” అంటూ ఒచ్చింది లలిత.
ఆవిడకి మరిది మనసులో జరుగుతున్న సాగర మధనం తెలీదు. కుర్చీ లోంచి లేచి వెళ్ళి మంచమ్మీద పడుకున్నాడు విశ్వనాధం. గది తుడుస్తోంది లలిత. ఒంగి తుడుస్తోంటే కొద్దిగా పక్కకి తప్పుకున్న పెట చాటు న దోబూచులాడుతున్న ఒదినగారి యవ్వన కలశాలవేపు పేపర్ చాటునుంచి దొంగ చూపులు చూస్తున్నాడు విశ్వనాధం. ఇవేమీ గమనించని లలిత తన పని తాను చేసుకు వెళ్ళిపోయింది.

అది మొదలు
అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా అన్న ఒది న ల
కామకేళి చూస్తూనే వున్నాడు విశ్వనాధం. రోజు రోజుకీ
ఒదిన గారి మీద కోరిక పెరిగిపోతోందతనికి. విశ్వనాధం
చూపుల్లోని మార్పు మొదట గమనించింది విశ్వనాధం తల్లి.
ఆవిడ విశ్వనాధానికి జాగ్రత్తలు చేప్పివుంటే ఏలావుండేదో
తెలీదు. కొడుకుని ఏమీ అనలేక కోడలికి జాగ్రత్తలు
చెప్పిందావిడ.
చూడమ్మా నీ మరిది నీకేసి అదోలా చూడ్డం నేను గమనించాను. కొంచెం జాగ్రత్తగా వుండు తల్లీ. ఏమైనా జరిగితే కొంపకి లేనిపోని అప్రథిష్ట చుట్టుకుంటుంది. అసలే పెద్దడికి కోపం జాస్తి అంటూ.
అదే ఆవిడ చేసిన పొరపాటు. అంతకుముందు ఒకటి రెండుసార్లు మరిదిగారు చెయ్యి జాడించుకోడం చూసిన లలితకి అతని పొడవూ, బలుపూ చూసి కొద్దిగా టిమటిమ లాడిన మాట నిజం. ఆ సమయం లోనే లలితకి అతని మీద చిన్న కోరిక లాటిది కలిగింది.
ముందు తనే చొరవ చేస్తే చులకన అయిపోతాననో, లేక తప్పు అనే భావన తోనో ఊరుకున్న లలిత కి మరిదికి కూడా తన మీద కొరిక ఉందని తెలిసేటప్పటికి ఇంకే ముంది మరిదిని ముగ్గులోకి లాగడానికి ప్రయత్నాలు మొదలెట్టేసింది.

విశ్వనాధం ఎదురైనప్పుడు పైట జార్చెయ్యడం అతన్ని గుద్దెయ్యడం ఇలాటి పనుల్తో మొదలు పెట్టింది. అతని గది తుడుస్తున్నప్పుడు ఆవిడ పైట మూడొంతులు జారిపోయి ఉండేది. జాకెట్టు పై హూక్స్ ఒకటో రెండో ఊడి పోయి ఉండేవి. చీరె మొకాళ్ళ పైదాకా లేపి కుచ్చిళ్ళు బొడ్లో దొపి ఆవిడ తన గది తుడుస్తూంటే విశ్వనాధం కోరిక తో కాలి పోయేవాడు.
ఏం చేసినా అత్తగారు ఎదురుగా వుంటే మాత్రం బుద్దిగా ఒళ్ళంతా కప్పుకుని నేనేం ఎరగను అన్నట్టుండేది. ఒక పదిహేను రోజుల తర్వాత ఆవిడ ఎదురు చూస్తున్న అవకాశం దొరికింది. ఆరోజు హరికథకి వెళ్ళింది విశ్వనాధం తల్లి. విశ్వనాధం అప్పటికి ఇంకా కాలేజ్ నుంచి రాలేదు. లలిత భర్త ఊరికెళ్ళాడు. ఆవిడ వెళ్ళిన ఒక పావుగంటకల్లా విశ్వనాధం ఒచ్చేసాడు. లలిత మనసు ఆనందం గంతులే సింది. అత్త గారు ఇం కో రెండుగంటల వర్కూ రారని తెలుసు బాత్ రూం లొకి వెళ్ళి జాకెట్టు విప్పి బ్రా కూడా విప్పేసింది. ఆ బ్రాని మాసిన బట్టల్లోకి గిరాటెసి జాకెట్టు ఒక్కటే తోడుక్కుంది. అది కూడా ఒక్కపై హూక్ ఒక్కటే పెట్టుకుని పొద్దున్న తుడిచిన గదినే మరోసారి తుడవడానికి చీపురు పుచ్చుకు బైలుదేరింది. జాకెట్టు వెనకవేపు హూక్స్ మొత్తం ఒదిలేసేసి.. ఒంగుని అద్దం లో వెనక్కి చూసుకుంది. రొమ్ములు మొత్తం ముచ్చికలతో సహా కనపడి పోతున్నాయి. అవకాశం దొరికితే

అతను చూడ్డానికి ప్రయత్నం చేస్తాడని తెలుసు కాబట్టి గదిలోకి వెళ్ళి తుడవడం మొదలు పెట్టింది.
కావాలని విశ్వనాధం వేపు వీపు పెట్టి ఒంగుని తుడుస్తోంది. తన ముచ్చికలు మరిదికి కనపడుతున్నాయని తెలిసినా ఏమీ ఎరగనట్టు తుడుస్తోంది మధ్య మధ్య మరిదిని ఓరకంట చూస్తూ. విశ్వనాధం చూపులు వాటికి అంటుకు పోయాయి. దొరికావురా నా ముద్దుల మరిదీ అనుకుంది లలిత. ఏమీ ఎరగనట్టు చటుక్కున వెనక్కి తిరిగింది. విశ్వనాధం చటుక్కున చూపు తిప్పుకున్నాడు.
ఏమిటి మరిది గారు ఈ మధ్య నాకేసి దొంగ చూపులు చూస్తున్నారు అంది.
లేదు. లేదు. అంటూ తడబడ్డాడు విశ్వనాధం.
నేను మిమ్మల్ని గమనిస్తూనే వున్నాను. మీరు నాకేసి పేపర్ చాటునుంచీ పుస్తకం చాటునుంచీ తెగ చూస్తున్నారు. ఎప్పటి మాటో ఎందుకు . ఇప్పుడు మీరు నాకేసి చూడ్డం లేదూ అంటూ డబాయించింది లలిత.
కన్నం లో తేలు కుట్టిన దొంగలా అయింది విశ్వనాధం పరిస్థితి. నేనూ.. అంటూ నట్లు కొట్టడం మొదలేట్టాడు విశ్వనాధం.
అలా దొంగతనం గా ఎందుకండీ చూడ్డం? నన్ను అడిగితే నేనే చూపించేదాన్నిగా అని లలిత అనే సరికి నిర్ఘాంత పోయాడు విశ్వనాధం.
పూర్తిగా జార్చేసింది లలిత వీటి నే నా చూడాలనుకుంటున్నారు అంటూ. వీటి నే నా
అయ్యో ఒదిన గారూ అంటూ పక్కకి తిరిగి పోయాడు.
మరేం పరవాలేదు లేండి మరిదిగారూ చూడండి అంత మాత్రానికి మీ అన్నగారికి ఒచ్చే నష్టం ఏం లేదు అంటూ నాం కా వాస్తే గా మిగిలిన రెండు హుక్కులూ విప్పేసి.. జాకెట్టు అంచులు పక్కకి తీసింది లలిత. గుడ్లప్పగించి చూస్తూ వుండి పోయాడు విశ్వనాధం.
ఎదురుగా ఒదిన గారి ఉరోజాలు నగ్నం గా గుటకలేసాడు.
ఏమ్మరిదిగారు అలా ఉండిపోయారూ బాగున్నాయా! అంది లలిత.
నోట మాట రాలేదు విశ్వనాధానికి. అలా చూస్తూ వుండిపోడమేనా లేక ఏమైనా చేస్తారా?
అప్పటి కి షాక్ లోంచి కొద్దిగా తేరుకున్నాడు.. విశ్వనాధం. ఏమిటి ఒదినగారికి ఈ మరిది మీద ఉన్నట్టుండి ఇంత దయ కలిగిందీ? అంటూ ఆ పచ్చటి పొంగుల మీద చెయ్యి వేసాడు.
చీపురు ఒదిలేసి వెళ్ళి ఆచ్చాదనలేని మరిదిగారి చాతీకేసి వాటిని ఒత్తుతూ అతన్ని అల్లుకు పోయింది మెత్తటి పొంగులు ఒత్తుకొనేసరికి చిన్న విశ్వనాధం టంగున లేచి కూర్చున్నాడు. ఏమిటి మరిదిగారు చూసి లోట్టలు వెయ్యడమేనా వాటి పని చూస్తారా అంది
చెయ్యి ముందుకు తెచ్చి ఒదిన గారి ఎడమ రొమ్ము అందుకున్నాడు. ఒక చెయ్యి చాలడం లేదు
ఉండండి ఇలా నిలబెట్టే పని కానిచ్చేసేటట్టున్నారు అంటూ మంచం మీదకెక్కి మరిదిని మీదకి లాక్కుంది లలిత. ఆకలిగావున్న పులిలా పడ్డడు విశ్వనాధం ఒదిన గారి మీద కుదుళ్ళతో ఒడిసిపట్టి పిసికేస్తున్నాడు ముచ్చికల్ని ముద్దులు పెట్టుకుంటూ. లలిత కూడా అతనికి సహకరిస్తోంది.
చీర మోకాళ్ళు దాటి పచ్చటి ఆమె తోడలు బైట పడ్డాయి విశ్వనాధం చెయ్యి కిందకి దిగుతోంటే అపేసింది లలిత.
అమ్మా ఆశ. నా బంగారాన్ని చూసేద్దామనే. ముందు మీ
ఆయుధం బైటికి తియ్యండి అంటూ చెయ్యి కిందకి పోనిచ్చి
మరిదిని అందుకుంది.
అండర్వేర్ లాగి పారేసాడు విశ్వనాధం. దాదాపు ఏనిమిది అంగుళాల పొడవుతో పిడికిలి పట్టనంత లావుగా ఉన్న మరిది పురుషత్వాన్ని చేతినిండుగా బిగించి పట్టుకుని నెమ్మదిగా ముందుకీ వెనక్కీ కదిలిస్తోంది లలిత.
ఒదినగారి మెత్తటి చేతిలో ఆ మృదువైన వేళ్ళ మధ్య లో తన
ఆయుధం కదుల్తూంటే పిచ్చెక్కినట్టుంది విశ్వనాధానికి.
తాను చెయ్యి జాడించుకున్నప్పటికీ దీనికీ తేడా బేరీజు
వేస్తున్నాడతను. లలిత కి అప్పటికే కిందంతా చెరువులాగా
అయిపోయింది. ఆవిడ అసలు ఆ గదిలోకి రావడమే కోరిక తో
ఒచ్చింది. ఆ త ర వాత తన పొంగుల మీద మరిది గారి
చేతులూ, నోరూ చేస్తున్న అల్లరి. చేతినిండుగా వేడిగా
కాల్తూ తగుల్తున్న మరిది విశ్వరూపం. అప్పటికే బాగా పైకి లేచిపోయిన చీరని చేత్తో మరింత పైకి లేపేసాడు విశ్వనాధం “ఒదిన గారిని” చూడ్డానికి.
సిగ్గూ లజ్జా అన్నీ గాలి కొదిలేసింది లలిత.
ఏమిటయ్యా మరిదీ ఎందుకంత ఆత్రం చూపిస్తాన న్నాను గా అంటూ ఆ కాస్తా ఆచ్చాదనా పైకి లాగేసి పరాయి మొగాడి కంట పడకూడని తన రహశ్యాంగాన్ని బహిర్గతం చేసింది అంతటితో ఆగకుండా చూడవయ్యా బాగా చూడు. దీన్ని చూడ్డానికేగా అంత తొందర పడుతున్నావు అంటూ తన పచ్చటి తొడలని పచ్చిగా విడదీసింది. కళ్ళు జిగేల్మన్నాయి విశ్వనాధానికి.
మిగతా త ర వాత భాగం లో..

938058cookie-checkపేరు చెప్పండి 1 వ భాగం

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *