Gayathri pinni-1

Posted on

గాయత్రి పిన్ని……
చీర కట్టుకుంటూ ఉంటే, బయట వాళ్ళ మాటలు వినిపిస్తూ ఉన్నాయి. అతను

అడుగుతున్నాడు.

“పిన్నెక్కడా?”

“లోపల స్నానం చేస్తుంది.. ఏం తెచ్చావ్?”

“బిరియానీ, తిందామా..”

“పిన్నిని రానివ్వూ..”

“తను రాకపోతే ఏంటంటా? పొద్దున్న నన్ను కొట్టిందిగా, గుర్తు లేదా?”

“మ్.. అయితే మాత్రం భోజనం పెట్టొద్దా?” “అవసరం లేదు. ఆకలేస్తే తనే తింటుంది, మనం తిందాం పద…”

“నీకు ఆకలేస్తే నువ్వు తిను, నేను పిన్నితో తింటాను.. మళ్ళీ అలిగి తిననూ

అంటుంది..”

అతను ఏం మాట్లాడలేదు. వింటున్న నాకు గుండె దడదడా కొట్టుకుంటుంది, ఏం

అంటాడో అని, ఇంకా కోపం పోలేనట్టుంది బాబుకి. కొన్ని క్షణాల మౌనం తరవాత

బదులిచ్చాడతను.

“ఇప్పుడు నేను బతిమాలి పెట్టాలా!..”.

“అవును.. నువ్వు పెడతావని తను ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది.. పోయి పెట్టేదేదో పెట్టు.. పాపం చాన్నాళ్ళుగా ఆకలితో ఉంది.”

“అదేంటీ! పొద్దున్న తినలేదా?” “లేదు. అందుకే పెట్టమని అంటున్నా

.. వెళ్ళరా.. మన బుజ్జి పిన్నే కదా…

“మ.. నువ్వు చెప్తున్నావు కాబట్టి సరే..”.

“గుడ్ బాయ్.. పిన్ని వచ్చేలోగా నువ్వు స్నానం చేసేసి రా..”

“ఎలా? తను చేస్తుందిగా..”

“తను లోపల చేస్తుంది. నువ్వు బయట బాత్రూంలో చెయ్యి….

“చేసి ఏం కట్టుకోవాలి? లుంగీ లోపలే ఉంది.”

” ఆమె మేము కొన్న పట్టు పంచ ఇచ్చి, “ఇది కట్టుకో..” అంది.

| “ఇదెక్కడిదీ?”

| “పూజలో పెడదామని కొన్నా. ఇంకోటి ఉందిలే, నువ్వు కట్టుకో..”

అతను బాత్రుంలోకి వెళ్తున్నట్టు అడుగుల చప్పుడు. లలిత అతన్ని పిలిచి, “తలంటు పోసుకో..” అంది. “ఇప్పుడా! పొద్దున్న చేస్తాలే..” అన్నాడతను. “అబ్బా.. ఈ రోజు మంచి రోజురా… తలంటుకోవాలంట..”

” మంచి రోజూ?”

. “అబ్బా… ప్రశ్నలు ఆపి వెళ్తావా, వెళ్ళవా?” ” ” అబ్బా.. సరేలే..” చిరాకుగా అంటూ బాత్రూం డోర్ వేసుకున్న శబ్దం.

అబ్బో, బాబుకి ఎంత చిరాకో అనుకుంటూ ముసిముసిగా నవ్వుకున్నాను. అంతలో లలిత నెమ్మదిగా తలుపు తట్టింది. నేను | కొద్దిగా తెరిచి “ఏంటీ?” అన్నట్టు చూసాను. ఆమె రహస్యం చెప్తున్నట్టుగా “వాడిని స్నానం తరవాత లోపలకి పంపిస్తాను. ఏం చేస్తావో, ఏం చేయించుకుంటావో నీ ఇష్టం. తెల్లారే వరకూ బయటకు పంపకూడదు.” అంది. నేను కాస్త సిగ్గుగా “పాపం, | వెంటనే పంపకు. కాస్త ఏదైనా పెట్టి పంపించు. ఆకలితో ఉంటాడు.” అన్నాను. “అబ్బో.. ఎంత ప్రేమో కొడుకంటే! లోపల స్వీట్లు పెట్టాను. ఆ స్వీట్స్ తో పాటూ నీ

స్వీట్లు కూడా పెట్టు, ఇంకా తీరకపోతే నీ పాలు కూడా పట్టు. పాపం పొద్దున్న సగమే తాగాడుగా.. ఆకలంట ఆకలి.” అని తలుపు వేసి వెళ్ళిపోయింది. ఆమె అలా అనగానే, నా సళ్ళు బరువెక్కిపోయాయి.

కట్టిన చీర, బ్లౌజ్ వైపు చూసుకున్నా. లోపల ఏం

వేసుకోకపోవడంతో, ఇట్టే ఊడిపోతుందేమోనని గుబులుగా ఉంది. బ్రా లేకపోవడంతో శాటిన్ బ్లుజ్ లోంచి ముచ్చికలు బయటకి పొడుచుకు

వచ్చేస్తున్నాయ్. “ఉఫ్ఫ్..” అనుకుంటూ, వాటిని సముదాయిస్తూ ఉన్నాను. అలా

ఎంతసేపు సముదాయించుకున్నానో తెలియదు కానీ, అంతలో బయట అక్క,

తమ్ముళ్ళ మాటలు వినిపించసాగాయి. “అమ్మో.. స్నానం అయిపోయినట్టుంది..”

| అనుకొని, మల్లెపూలు తీసి పెట్టుకుంటూ, వాళ్ళ మాటలు వింటున్నాను.

“ఇంకా రాలేదేంటి?”

“ఎవరూ?”

“.. ఇంతసేపు ఏం చేస్తుందీ లోపల?”.

“ఏమో, నువ్వే వెళ్ళి చూడు..” “నువ్వే పిలవొచ్చుగా..”

“అబ్బా.. నువ్వొకడివీ. పాపం పొద్దున్న జరిగిన దానికి ఏడుస్తూ ఉందిరా..” “మ్..ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి ఊరుకోపెట్టాలా?”

“ఏం పెట్టాలన్నా నువ్వే కదా.. తనకు నువ్వు తప్ప ఎవరున్నారు చెప్పూ..”.

“ఉఫ్ఫ్.. సరే.. తప్పుతుందా!”

అతను గది తలుపులు తీస్తూ ఉండగా, నాకు సిగ్గేసి,

బాత్రూంలోకి దూరి పోయాను. అతను గది లోకి అడుగు పెట్టగానే, లలిత బయట నుండి తలుపు వేసేసింది. అతను ఆశ్చర్యపోతూ “అక్కా.. ఏం చేస్తున్నావ్?” అన్నాడు..

“భోజనం చేస్తున్నా.. నువ్వు పిన్నిని ఊరుకో పెడతానన్నావుగా, బాగా ఊరుకో బెట్టి, అప్పుడు బయటకి రా..” అంది. అతను అయోమయంగా చూస్తూ, బాత్రూంలో అలికిడి విని, తలుపు తోసాడు. నేను సిగ్గుతో అరచేతుల్లో మొహం దాచేసుకొని నిలబడ్డాను. అయ్యగారికి నన్ను అలా తెల్ల చీరలో చూడగానే మతి పోయినట్టుంది. అలాగే చూస్తూ “పిన్నీ.. ఈ తెల్ల చీరా, మల్లెపూలూ! ఏంటిదీ!?” అన్నాడు ఆశ్చర్యంగా, ఆశ్చర్యపోయాడే గానీ, ఇంకా కోపం పోనట్టుగా తెలుస్తుంది.

| “ఏమో బాబూ! నాకేం తెలీదు. మీ అక్కే ఇలా ఏర్పాటు చేసింది.” –

“అక్క ఏర్పాటు చేయడం ఏంటి?” ఇంకా కాస్త కోపం ఉంది అతని మాటల్లో “అంటే అక్కకి తెలిసిపోయిందా!

, అదే

కోపంతో అంటున్నాడు.

“..”

“”అయితే పెట్టడం అంటే, ఊరుకోబెట్టడం కాదన్నమాట..” అంటూ లోపలకి వచ్చి, నా చెయ్యి పట్టుకొని “రా..” అంటూ బయటకి తీసుకువచ్చాడు. ఏం చేస్తాడో అన్న భయంతో నా కాళ్ళు సన్నగా వణుకుతున్నాయి. అతను నన్ను తలుపు దగ్గరకి లాక్కెళుతూ ఉన్నాడు. ఆ తలుపు దాటితే, మళ్ళీ ఇంతవరకూ తీసుకురావడం | కష్టం. ఇక ఏం చేయాలో అర్ధం గాక, తెగించేసి, అతన్ని గట్టిగా వాటేసుకున్నాను.

“ప్స్.. పిన్నీ..” అంటూ దూరంగా తోసేయబోయాడు. కానీ, నేను అలాగే గట్టిగా వాటేసుకొని “ప్లీజ్ హరీ! నన్ను వదలేయకు.” అన్నాను. అతను మళ్ళీ నన్ను వదిలించుకోబోయాడు. కానీ ఇంతకు ముందు ఉన్న ఫోర్స్ లేదు. నేను మరింత

| కరుచుకుపోయి, “ప్లీజ్ రా.. సారీ.. ఏదో జరిగిపోయింది.. నీ పిన్నినే కదా.. నా

మాట వినవా.. ప్లీజ్..” అంటున్నాను గారంగా. బాబు కాస్త కరిగినట్టునాడు. నన్ను

తోసేయకుండా, “సరే.. పద భోజనం చేద్దాం..” అన్నాడు. నేను వదలకుండా అలాగే

పట్టుకొని, “ఊఁహూటు వదిలితే పారిపోతావ్..” అన్నాను అతని పెదాలతో ఒత్తుతూ. అతను చిన్నగా నవ్వుతూ “పారిపోనులే సిన్నీ, పద

మెడ మీద

అన్నాడు.

“ఊహూ.. ఇక్కడే ఉండిపోదాం..” అతని చెవిలో గుసగుసలాడాను. “ఎంతసేపూ??” చిలిపిగా అడిగాడతను.

“తెల్లారే వరకూ.. నీ వేడి చల్లారే వరకూ..” అలాగే గుసగుసలాడుతూ.

“అయితే మొత్తం చల్లార్చడానికి రెడీ అయిపోయావన్న మాట..” “ఇస్స్.. అదేగా చెప్తుందీ! అన్నీ సిద్ధం చేసి ఉంచా.. నువ్వు చల్లారడానికి

ఏం కావాలో తీసుకో..”
“సరే.. ఒక్కసారి వదులు.”
“ఎందుకు…”
“చల్లార్చడానికి ఏం సిద్ధం చేసాలో చూడాలిగా..”.

“చూసావుగా! చాలు.. ఇలాగే ఉండు..” “ప్లీజ్ పిన్నీ.. నీ అందాలని ఒకసారి చూడొద్దా!”

‘ఊహూ….

“అయితే ఈ అందం నా కోసం కాదా..!

” అహ్.. నీ కోసమే..

“అయితే ఒక్కసారి ప్లీజ్.. సిన్నీ ప్లీజ్..”.

అతను అలా అడుగుతూ ఉంటే, నాకూ మొత్తం చూపించాలనిపించింది. మరి ఇంత ఇలా తయారయింది ఎవరి కోసం? అతన్ని వదిలి పెట్టి, సిగ్గుతో తల వంచుకొని, చిన్నగా నవ్వుతూ దూరంగా జరిగాను,

అతను నన్ను అలానే చూస్తున్నాడు. అతను అలా చూస్తుంటే, తమకంతో నా

కాళ్ళు వణుకుతూ ఉన్నాయి.

అలాగే చూస్తూ, “అబ్బా..పిన్నీ! ఎంత అందంగా ఉన్నావే..” అంటుంటే, “మ్..”

అంటూ తీయగా మూలిగాను. పెద్దమనిషిని అయ్యాక, దాదాపు పాతికేళ్ళ నుండి నా ముత్యపు చిప్ప వాన చినుకు కోసం ఎదురు చూస్తుంది. ఆ ఆలాపనలోనే నా శరీరం నా ఆదీనంలో లేకుండా పోతున్నట్టుగా ఉంది. అతను అలాగే నా దగ్గరకు

వచ్చి నా మొహాన్ని రెండు చేతుల మధ్య తీసుకొని, పెదవుల మీద వేడి ఊపిరి

వదులుతూ “పిన్నీ..” అన్నాడు. ” etc..” అన్నాను కష్టం మీద గొంతు పెగుల్చుకొని. “నేనంటే ఇష్టమేనా!”

c..

“ఎంత?”

“చ.. చాలా…”.

“మరి నాతో ఉండిపోతావా?”

“ఉంటా.. మరి నువ్వూ? అంటూ ఉండగా, తన పెదాలతో నా పెదాలు

మూసేసాడు. కొన్ని క్షణాల తరవాత వదిలి “నేనూ నీతోనే అంటూ చిన్నగా నా బుగ్గను కొరికాడు.

ఉండిపోతాను” |

“ఇస్స్.. హరీ.. ఎందుకమ్మా, నేనంటే అంత పిచ్చి నీకూ?”

“ఈ పిచ్చి ఇప్పటిది కాదు..”.

“మరీ!?” ఆశ్చర్యంగా అడిగాను. ” నువ్వు మా ఇంటికి వచ్చిన మొదటి రోజు నుండి…”

“అప్పుడు నువ్వు చిన్న పిల్లాడివిగా…

“చిన్న పిల్లాడినేం కాదు, టెంత్ చదువుతున్నా అప్పుడు.”

“అయితేనేం? నేను నీ కంటే పదిహేడేళ్ళు పెద్దదాన్ని. పైగా పిన్నిని….

“యితే అసలు అప్పుడే నిన్ను చూస్తేనే ఏదో అయిపోయింది నాకు.”

“అ.. ఆ వయసులోనే! ఏం అయిపోయింది బాబూ!?’ “ఏం అయిందో అప్పుడు తెలియలేదు. కానీ ఇంటర్ అయ్యాక తెలిసింది.”

“ఏం తెలిసిందీ?” “నువ్వంటే నాకు పిచ్చి అనీ…

“ఎందుకో అంత పిచ్చి?”

“అప్పుడప్పుడేగా అమ్మాయిల గురిచి తెలుస్తూ ఉంది..”

“మరి ఈ అమ్మాయిలో అంత పిచ్చెక్కించేది ఏం చూసావో..

“మ్.. ముందుగా నీ పెదాలని చూసాను.”

“అబ్బా.. ఎంత లేతగా ఉన్నాయో అనుకున్నా… “మ్.. అనుకొని?”

| “ఒక్కసారి ముద్దు పెట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుందో అనుకున్నా..”. ” ” ఇన్స్.. మరి పెట్టుకోలేకపోయానా!”

“పెట్టుకుంటే కరిగిపోతాయేమో అని భయపడ్డా..”

“మ్.. అప్పుడేమో భయపడ్డావ్, ఇప్పుడేమో ఏకంగా తినేస్తూ ఉన్నావ్. ” “అబ్బ.. పిన్నీ..” అంటూ ఒకసారి నా పెదాలను లలితంగా చప్పరించాడు. నేను.

“..మ..” అని కమ్మగా మూలుగుతూ,

“ఇంకా.. ఏం చూసావ్ ?”

“ఒకసారి, నేను డిగ్రీ చదువుతూ ఉండగా, నువ్వు నాకు టీ అందిస్తుంటే, నీ పైట జారింది.”

“లోపల అందాలు కాస్త దోబూచులాడుతూ కనిపించాయ్..” “.. 5y

“ఒక్కసారి వాటిని పట్టుకుంటే.. ఆహ్… “ఉఫ్ఫ్.. మరి పట్టుకోలేకపోయావా!!.

“అమ్మో.. అసలే పిన్నిని పట్టుకుంటే కొడతావేమోనని భయం వేసింది.”

“ఉప.. మరి ఇప్పుడు భయం పోయిందా! ఏకంగా నలిపేసి, చీకేస్తూ ఉన్నావూ… “మ్.. నా పిన్ని దగ్గర నాకు భయం ఏంటి అనిపించి, అలా చేసేసాను.”

“అబ్బో.. ఇంకా ఏమేం చూసావూ?” “నీ అందాల నడుము, దానికున్న మడత..

“అవ్స్ ఇలాగే నలిపేయాలనిపించిందా!” “ఆఁ.. తట్టుకోలేక సలిపేసాను కూడా.. నీకు గుర్తు లేదా?!!

“నలిపేసావా! ఎప్పుడూ?” అన్నాను. ఒకసారి మధ్యాహ్నం నువ్వు నిద్రపోతూ ఉన్నప్పుడు నీ నడుమును నలిపేసాను.” “మ్.. తరవాత??”

“నువ్వు కదిలావు. భయం వేసి పారిపోయాను.”

“ఓ.. ఆ ఒక్కసారే నలిపావా!?”

“ఒకసారి కాదు, చాలా సార్లు.” “అమ్మో.. అది నువ్వేనా!” అంటూ అతని పెదవిని చిన్నగా కొరికి “నువ్వు నిజంగా

పోకిరేవే..” అన్నాను.

“ఇంకా చాలా చేసానులే..” “అమ్మో.. ఏం చేసావో చెప్పు”

“నీ పిర్రలని నిమిరేసానూ..”

“”అహ్హ.. ఇంకా..”

” నీ సళ్ళ మధ్య లోయను ముద్దాడాను..”..

“ఒహ్లి.. నేను నిద్రలో ఉండగానేనా!” “మరి మెలుకువగా ఉంటే తంతావుగా..”

“ఉఫ్ఫ్.. నీకో విషయం తెలుసా!” “ఏంటి?”

“నువ్వు ఆ చిలిపి పనులు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నేను మెలుకువగానే ఉన్నాను.”

అతను ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యి, “పిన్నీ.. ఏం అంటున్నావ్?” అన్నాడు.

“”అవును.. నువ్వు అలా చేస్తూ ఉంటే, నాకు వేడెక్కిపోయేది. ఇంకా ముందుకు

వెళ్తావేమోనని ఎదురు చూసేదాన్ని. మ.. నువ్వేమో తడమడం ఆగిపోయావ్.”

దగ్గరే

“అబ్బా.. ఛాన్స్ మిస్ అయిపోయానా! పానీ నువ్వయినా చెప్పి ఉండొచ్చు కదా..?

“ఏం చెప్పనూ? కొడుకా, కొడుకా! నువ్వు చేసే పనులకు నాకు వేడెక్కిపోయిందీ..

కాస్త చల్లార్చూ అనా? సిగ్గు లేకపోతే సరీ…

“అలా డైరెక్ట్ గా కాకపోయినా, కొంచెం హింట్ ఇచ్చుంటే బావుండేది కదా ‘అవునా! ఎప్పుడూ?’

..”

“చాలాసార్లు ఇచ్చాను.”

“మ.. నువ్వు తడుముతుంటే, నీకు అనుకూలంగా ఉండడానికి నీ వైపుకు తిరిగే

దాన్నిగా… “ఉఫ్.. నిద్రలో తిరిగాననుకున్నా… “మ్.. బ్లౌజ్ హుక్స్ కూడా రెండు మూడు తీసేసి ఉంచేదాన్ని.. నువ్వేమో లోపల

కాస్త తడిమేసి, వెళ్ళిపోయే వాడివి..”

“”అహ్హ.. పిన్నీ..”

“కావాలనే, నేను స్నానానికి వెళ్తున్నా, పోయి పడుకుంటా.. అని చెప్పేదాన్ని.” ” ” ఒస్త్.. పిన్నీ.. పిన్నీ..” “మీ నాన్న సాయంత్రం వరకూ రారు. ఉన్నది మనమిద్దరమే అని ఎన్నో సార్లు

చెప్పాను..?

“హ.. ఇ

“ఎన్ని హింట్స్ ఇచ్చినా నీకు అర్ధం కావడం లేదనే, నన్ను నీతో పాటు తీసుకుపో అని సిగ్గు లేకుండా అడిగేసా.. బాబుకి ఇక్కడకి వస్తే గానీ, ధైర్యం రాలేదు.. మొద్దు మొద్దు..

“ఉస్స్.. అయితే, ఇక నేను లేట్ చేయకూడదు..”

“మ్.. చేసిన లేటంతా చేసి, ఇప్పుడు కబుర్లు చెప్తున్నావా!”.

“అబ్బా.. ఇక తట్టుకోలేనే..” అంటూ నన్ను అమాంతం ఎత్తుకొని బెడ్ మీద పడేసాడు. అలా పడడంతోనే చీర కుచ్చిళ్ళు ఊడిపోయాయి. అతను నన్ను మొత్తం పరిశీలనగా చూస్తూ ఉంటే, గిలిగింతలు పుడుతున్నాయి. పరిశీలిస్తున్న కళ్ళు సరిగ్గా నా బొడ్డు దగ్గర ఆగాయి. “ఇస్స్..” అనుకుంటూ కళ్ళు మూసుకున్నానే గానీ, బొడ్డు దగ్గర కంపనాలు వస్తూ ఉండడం నాకు తెలుస్తూనే

ఉంది. చేతులు రెండూ తల కింద పెట్టుకొని కళ్ళు మూసుకున్నా, అతని తాకిడి

కోసం ఎదురు చూస్తూ…

8984717cookie-checkGayathri pinni-1

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *