యవ్వనం ఒక అద్భుతం

Posted on

రాత్రి భోజనం చేసి, సినిమా చూసిన తరువాత అభి తన ప్రియురాలిని వూరు బయటగ వున్నా ప్రశాంతమయిన హోటల్ కి తీసుకుని వెళ్లాడు. దారి లోనే మేరీ కి పెదవుల తో పెదవులు కలిపినా ముద్దు ఇచ్చి సిద్ధపరిచాడు. కసిగా మేరీ ని హతుకుని వీపున వున్నా బ్రా హుక్స్ తీసే సరికి, అకస్మాత్తుగా విదిలించుకుని ​మేరీ ​అక్కడి నుండి ఇంటికి పరుగెత్థిన్ది.

ఆ రాత్రి మేరీ తన డైరీ లో ‘అమ్మాయి కి ప్రాణ స్నేహితులు, తన ​రొండూ కాళ్ళే’ అని రాసుకున్ది.

కొన్నాళ్ళ తరువాత ​మళ్ళి అభి అలంటి సందర్బం లో ఉత్తేజితు డయ్యాడు. వాడు మేరీ స్కర్ట్ లోపల అరచెయ్యి పోనిచి తొడలు విడదీస్తూ… సుతి మెత్తని నిలువు ​పూకు పెదాలని తాకే లోపు​…… ​ మేరీ విదిలించుకుని ఇంటికి వెళ్లి పొయిన్ది.

ఆ రాత్రి మేరీ తన డైరీ లో ‘నిశ్చయంగ చెప్తున్నాను​!​ అమ్మాయి కి ప్రాణ స్నేహితులు, తన ​రొండూ కాళ్ళే’ అని రాసుకున్ది.

ఇంకొన్నాళ్ళకి, ఇద్దరు మళ్ళి కలుసుకుని ​పక్క మీద పడి దొర్లుతూ హద్దులు లేని స్వర్గ ​​సుఖాలని ఒకరి నొకరు ఎక్కి దెంగించుకున్నారు.

ఆ రాత్రి మేరీ తన డైరీ లో ‘ప్రాణ స్నేహితులు కూడా కొన్ని సమయాలలో విడి పోవాల్సిన ​వస్తుంది.’ అని రాసుకున్ది.

ఇప్పటికి పది మంది పనిమనుషులని మార్చాను.కానీ ఒక్కత్తి
కూడా పట్టుమని పది రోజులు కూడా పని చెయ్యట్లేదుమా ఇంట్లో.
ఎందుకో కారణం చెప్పరు.చెప్పా పెట్టకుండా మానేస్తున్నారు ఇప్పటికి
పది మందినిమార్చాను. విసుగుపుడుతోంది. అసలు సమస్య
ఏంటని ఆ మానేసే పనిమనుషులని అడిగితే..”అవ్వన్నీ అడగద్దమ్మా… మేము మీ ఇంట్లో పని చెయ్యలేం..మా వల్ల కాదు.”అంటూ సమాధానం చెప్పేసి అప్పటిదాకా పని చేసిన నెలలకి జీతం కూడా తీసుకోకుండా వేళ్ళిపోతున్నారు. వాళ్ళ మాటలు చాటుగా విని అమ్మా పెద్దమ్మలు ముసి ముసి నవ్వులు రువ్వటం గమనించాను. ఎందుకలా నవ్వుతున్నారు వాళ్ళు అని కొద్దిగా ఆలోచించాను.

నేను పొద్దున్న ఆఫీసుకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాతనే
మా ఇంటికి పనిమనిషి వస్తుంది. సాయంత్రం నేను వచ్చేటప్పటిదాకా
ఇంట్లో వాళ్ళకి హెల్పుగా ఇంట్లోనే ఆ పని మనిషి ఉండేట్టు
మాట్లాడుతుంటాను సాధారణంగా…ఇంట్లో ఉండేది అమ్మా,పెద్దమ్మా, నేనూ.అమ్మని పెద్దమ్మనీ ఉమ్మడిగా అంటే అక్కా చెల్లెళ్ళీదరినీ కలిపి పెళ్ళి చేసుకున్నాడు నాన్న.. నేను పెద్దమ్మకి కూతురినా లేదా మా అమ్మకి కూతురినా అన్న సందేహం ఉండేది కానీ నాకొక చెల్లి అదీ పెద్దమ్మకి పుట్టటంవల్ల నాకు ఇద్దరమ్మలూ అలానే వాళ్ళకి కూడా ఇద్దరం కూతుళ్ళలాగే మెలిగాము.నాకు చెల్లికీ ఆరేళ్ళు తేడా..

నాన్న పోయిన తర్వాత ఇంటికి పెద్ద దిక్కుని నేనే అయ్యాను.సాఫ్టు వేరు
కంపెనీలో పని దొరికింది డబ్బుకి ఇబ్బంది లేదు.చెల్లిని బోర్డింగు
స్కూల్ లో చేర్పించాను.వారం లో ఆదివారం ఇంటికి వచ్చి
ఉంటుంది చెల్లి.

నాకు ఊహ తెలిసినప్పటినుండీ నన్ను వేరేగా పడుకోబెట్టినా బెడ్
రూములో నవ్వులు నాన్నా అమ్మా పెద్దమ్మా ముగ్గురూ కలిసి
చేసుకునే వికౄత కామ చేష్టలూ కొన్ని వింటం మరి కొన్ని చూడటం
జరిగింది. అమ్మా పెద్దమ్మలు నా ముందే ఒకళ్ళనొకళ్ళు ముద్దులు
కూడా పెట్టుకునేవాళ్ళు. ఈ మధ్య అమ్మ పెద్దమ్మని బాగా
చప్పుడొచ్చేట్టు ముద్దుపెట్టుకుంటం, ఎప్పుడూ లేనిది నా ముందు
పచ్చి బూతులు మాట్లాడటం లాంటివి చేస్తున్నారు అమ్మా
పెద్దమ్మలిద్దరూను.. నాన్న పోయిన తర్వాత ఈ ముద్దూ ముచ్చట్లు
బాగా ఎక్కువయిపోయాయి అమ్మకీ పెద్దమ్మకీ మధ్య. అప్పుడప్పుడు
పెద్దమ్మ అమ్మ పెద్ద చళ్ళని నా ముందే రెండు చేతులతో పట్టుకుని
గట్టిగా వత్తుతూ పిసికేసేది.నేను చూస్తున్నానన్న ధ్యాశ కూడా లేదు
వాళ్ళకి.

నా ముందే పెద్దమ్మ ని ఒంగో పెట్టి దాని పిర్రల మీద అమ్మ “ఇలా చేసావంటే ఇలానే ఒంగో పెట్టి నీ గుద్దని తబలా వాయిస్తా..” అంటూ పెద్దమ్మ పిర్రలని బాగా పిసుకుతూ గట్టిగా వత్తి పారేస్తూ తపతపా పిర్రల మీద వాయించటం లాంటివి చేస్తుంటం గమనించాను.

నా ముందే ఒకళ్ళ నోటి ఎంగిలిని మరొకళ్ళు తింటం,అమ్మ
పెదిమలని పెద్దమ్మ నాకటం చీకటం,అమ్మ సన్నుని పెద్దమ్మ
పిసకటం నా కళ్ళ ముందే ఇద్దరూ బాత్రూములోకి స్నానం కోసం
కలిసి వెళ్ళటం,,లోపల గంటల తరబడి ఇక ఇకలూ పకపకలూ
మధ్యలో మూలుగులూ.. “లంజా కొరికెయ్యవే…నా గొల్లిని….”అని అమ్మ అంటుంటే… “పిసికెయ్యవే నా పిర్రలనీ గుద్దనీ…”అని పెద్దమ్మ
సమాధానమివ్వటం…

“తెగ బలిసిందే లంజా నీ గుద్ద…ఎంత పిసికినా ఇంకా
పిసకాలనిపిస్తున్నది. ఒంగోవే లంజా… నీ పిర్రలని సబ్బుతో
తోముతూ పిసుకుతా…” అని అమ్మ తిరిగి అంటమూ. ” రోజూ సబ్బుతో రుద్ది రుద్ది కడుగుతావు కదవే నా గుద్దని..ఇవ్వాళ్ళ నీ గుద్దని నేను సబ్బుతో రుద్దుతూ కసితీరా పిసుక్కుంటానే…నువ్వు నా సళ్ళని సబ్బుతో రుద్దు..నేను నీ గుద్దని రుద్దుతా..” అని పెద్దమ్మ అంటమూ..” ఇంకా గట్టిగా పిసకవే నా సళ్ళని…గేదె పూకు లంజా..” నువ్వూ పిసకవే నా పిర్రలనీ..ఇంకా గట్టిగా…”
“ఆవ్..నాకు ఉచ్చ వచ్చేస్తున్నాయ్యే…”

“పొయ్యవే నీ ఉచ్చని నా పూకు మీద పొయ్యి…”

“నాకూ వచ్చేస్తున్నయ్యే ఉచ్చ…నువ్వు ఒంగో..నీ పిర్రల మీద
పోస్తా…”

ఇలా పచ్చి బూతు మాటలతో వాళ్ళు బాత్రూములో జలకాలాడే తీరు
విన్న కన్న తర్వాత.. ఇంట్లో ఈ పనిమనుషులు వెళ్ళిపోవటానికి
అమ్మా పెద్దమ్మలకి ఏదో సంబంధం ఉండి ఉండాలనిపించింది.

(అమ్మ ,పెద్దమ్మల గురించి కొద్దిగా మీకు చెప్తాను. అమ్మకి 40
ఏళ్ళు వచ్చినయ్ ఈ మధ్యే…పెద్దమ్మ అమ్మ కంటే రెండేళ్ళు
పెద్దది.. నాకు 22.. నాకు లాగా తెల్లగా
మిసమిసలాడిపోతుంటుంది ఇద్దరి ఒళ్ళు.ఎక్కడా ఒక్క మచ్చ కూడా
కనబడదు మమ్మీ ఒంటి మీద కానీ పెద్దమ్మ ఒంటి మీద కానీ.
ఒక్క చళ్ళ నిపుల్స్ ని మినహాయిస్తే దాదాపు ఒళ్ళంతా ఒకటే
కలరు. ఇద్దరి కళ్ళూ ముత్యాల్లాగా మెరుస్తూ ఉంటాయి.కానీ
పెద్దమ్మ చూపులకంటే యమ సెక్సీ చూపులు మమ్మీవి. ఆడా మగా
ఇద్దరినీ ఒకేచూపుతో పడగొట్టగలవ్ అవి.పెద్దమ్మ ముక్కు కొద్దిగా
లావుగా ఉంటుంది కానీ అమ్మ ముక్కు మాత్రం కోటేరు ముక్కే.ఆ
ముక్కుకి పుడక పెట్టి మరింత అందంగా కనభడేఏట్టు చేస్తుంది.ఇద్దరి
మొహాల్లోనూ అన్నిటికంటే సెక్సీగా కనబడేది వాళ్ళ నోళ్ళు.నోళ్ళు
చిన్నవయినా నాలికలు మాత్రం బాగా పొడుగు. నాకు ఆలస్యంగా
తెలిసినదేమంటే ఆ ఇద్దరి లో ఎవరినాలికయినా కానీ గుద్దలో కానీ
పూకులో కానీ దూరిందంటే పూకు లోతులనీ గుద్ద గోతినీ
తొలిచెయ్యాల్సిందే ఆ నాలిక. ఈ మధ్య ఆ నాలికలకి ఒకటే పని..
ఒకళ్ళనొకళ్ళు వాళ్ళ ఒంటినీ ,చళ్ళనీ చంకలనీ పూకునీ గుద్దనీ
తొడలనీ కాలి బొటన వేళ్ళనీ… ఇలా ఎక్కపడితే అక్కడా
నాకడం,దెంగటం…అందుకే తెగ గరుకుదేలిపోయినయ్ అవి.)

కానీ ఎలా… తెలుసుకోవటం?

ఇంట్లో ఉంటేనే అది సాధ్యం కదా… అందుకే ఒక ప్లాను వేసాను.
నా ఫ్రెండు సుజా వాళ్ళింట్లో పని చేసే పారూ ని మా ఇంట్లో
కొన్నాళ్ళ వరకూ పని చేసిపెట్టమని సుజా చేత దానికి చెప్పి
ఒప్పించాను. పెళ్ళయినది కదా పారు దీనితో పెద్ద ఇబ్బంది
ఉండదులే అనుకున్నాను. నిజంగానే అది పనిలో చేరి ఇప్పటికి
దాదాపు నెల రోజులపైగా అయ్యింది. ఇప్పటిదాకా అది వెళతానని
కానీ నేను ఈ ఇంట్లో పని చెయ్యలేనని కానీ నాకిప్పటిదాకా దాకా
చెప్పలేదు. విచిత్రమనిపించింది నాకు.నాకు ఇంకా అనుమానం
పెరిగింది..

నేను ఇంట్లో లేని టైములో ఈ లంజ ముండలిద్దరూ ఈ పారూ తో
ఏం కలిసి చేస్తున్నారో నన్న ఉత్సుకత పెరిగింది నాకు. మా ఇంట్లో
నాకు తెలియకుండా ఏదో జరుగుతున్నది. దొంగ చాటుగా
చూద్దామనిపించినా మరొక అయిడియా వచ్చింది. నాకున్న సాఫ్టు
వేరు పరిజ్ఞానం తో అమ్మా పెద్దమ్మా వాళ్ళ బెడ్ రూములో,
హాలులో రెండు చిన్న కెమేరాలని సీక్రెటుగా అర్రేంజి చేసాను వాళ్ళకి
తెలియకుండా.ఆ కెమేరాలని నా బెడ్ రూములో ఉన్న పీసీ తో
కనెక్టు చేసాను. నా పీసీ ని ఆన్ లోనే పెట్టి నెట్ ద్వారా ఆఫీసు
నుండీ కూడా ఆ కెమేరాలని ప్లే చెయ్యగల సాఫ్టు వేరుని
కొన్నాను.ఇప్పుడు నేను ఆఫీసులో ఉన్నా ఇంట్లో ఏం జరుగుతోందో
స్పష్టం గా తెలుస్కోవచ్చు. ఈ కెమేరాలు ఆ రూముల్లో ఏం
జరుగుతున్నా కళ్ళకి కట్టినట్టు నాకు చూపెడతాయి పీసీ మానిటరు
మీద.బాగా జూం కూడా చెయ్యచ్చు రకరకాల యాంగిల్స్ లో.. ఆరు
నుండీ తొమ్మిది అడుగుల దూరం లో ఉన్నా మాటలు కూడా స్పష్టం
గా వినబడతాయి.

ఎందుకని ఇంత మంది పని వాళ్ళు మా ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోతున్నారో
వాళ్ళకీ అమ్మకీ పిన్నికీ ఉన్న లింకు ఎలాంటిదో కొత్తగా వచ్చిన ఈ
పారూ ఎందుకని ఇప్పటిదాకా అలా వెళ్ళనందో నాకు బుర్ర
చించుకున్నా అర్ధం కాలేదు. ఇలా అమ్మ మీద పిన్ని మీద
స్పయింగ్ చెయ్యటం తప్పని తెలిసినా నాకు ఇంత కంటే బెటర్
అయిడియా తోచలేదు అప్పటికి.

ఒక్కసారి ట్రైయలు వేసుకున్నాను . ఇంట్లో కెమేరాలని ఆన్ చేసి.
మమ్మీ బెడ్ రూములోకి జూం చేసాను… అబ్బా ఎంత స్పష్టం గా
కనబడుతున్నాయి అన్నీ.. అమ్మా పిన్నీ కలిసేపడుకుంటారు ఆ గదిలో ఉన్న డబల్ కాటు బెడ్ మీద.

అన్నీ సక్రమంగా ఉన్నయ్యని కంఫరం చేసుకున్నాక ముందుగా ఒక
రోజు ఆఫీసునుండీ ఇంట్లో అసలేం జరుగుతున్నదో కనుక్కుందామని
ఆఫీసులో పీసీ ఆన్ చేసి నెట్ కి కనెక్టు అయ్యి ఇంట్లో ఉన్న
కెమేరాకి లాగిన్ అయ్యాను.

అక్కడ జరుగుతున్న సీను చూసి అవాక్కయ్యను…

లోపల అమ్మా పారూ పెద్దమ్మ ముగ్గురూ ఉన్నారు.. అప్పుడు
టైము దాదాపు పొద్దున్న పదకొండు గంటలు..

అప్పుడే స్నానం చేసినట్టున్నది అమ్మ. అమ్మ ఆ టైములో తన
బట్టలు మార్చుకుంటున్నది.

అమ్మ మొహం కెమేరా వైపుకు ఉన్నది.తెల్లటి మేని చాయ
అమ్మది.కొద్దిగా బొద్దుగా ఉంటుంది అమ్మ. అందువల్ల అమ్మ ఒంట్లో
ఎక్కడ చూసిన ఫ్లెష్ బాగా పేరుకుపోయినట్టు కనబడుతుంది
చూసేవాళ్ళకి.

పెద్దమ్మ అమ్మ వెనక మాటుగా నిలబడి అమ్మ కట్టుకుంటున్న చీరెని
ఎత్తి పట్టుకుని ఉన్నది.

పారూ అమ్మ పిర్రల వెనక ముడుకుల మీద కూర్చుని ఉన్నది అమ్మ
పిర్రలకి దగ్గరగా తన రెండు చళ్ళని తెచ్చి తన సళ్ళని గట్టిగా
వత్తుతున్నది.. అలా పారూ వత్తుతున్నప్పుడు అమ్మ పిర్రల మీదకి
పారూ సళ్ళ లోనుండీ పాలు బయటకి చిమ్ముతూ ఉంటే అమ్మ కిలా
కిలా నవ్వుతున్నది.. పెద్దమ్మ పారూ వంక చూస్తూ అమ్మ పిర్రల
మీద పారూ సళ్ళలో నుండి చిందుతున్న పాలని అమ్మ పిర్రల మీద
పాముతున్నది. చూస్తుంటే అమ్మ గుద్దని పెద్దమ్మ పారూ
చనుబాలతో కడుగుతున్నట్టున్నది…

ఆ.. అదే కరెక్టు…

అంటే పారూ చనుబాలూ… అమ్మ గుద్దా.. హవ్వ… అమ్మ
గుద్దని పారూ చనుబాలతో కడగటం..?

ఇదేం చోద్యం… ఇదా వీళ్ళు చేస్తున్నది ఇన్నాళ్ళూ?

పాపం పల్లవి నా పేరు రవి (30) మా ఆవిడ పేరు పల్లవి, వయస్సు 27, మా పెళ్ళయి 2 సంవత్సరాలు అయ్యింది. పల్లవి 5 అడుగుల 7 అంగుళాల ఎత్తుతో పచ్చని మేలిమి బంగారు రంగులో మెరిసిపోతూ రతీ దేవతలా ఉంటుంది, ఇంత అందమైన అప్సరలాంటి పల్లవి నా పెళ్ళాం కావటం నా పూర్వ జన్మ అదృష్టం అనుకొంటూ ఉంటా ఎప్పుడూ. రోడ్డు మీద మేము ఇద్దరం కలిసి నడుస్తూ ఉంటే 36-30-38 షేప్ తో ఉండే తన శరీరం జనాల్ని తల తిప్పి మరీ చూసేవిదంగా ఆకర్షించేది. పల్లవి పిరుదులు గుండ్రంగా ఉండి లయబద్ధంగా ఊగుతూ, పైనున్న తన బలిసిన సళ్లు ఏమో పెద్దగా, నిండుగా ఉండి ఊళ్ళో మగాళ్లంతా తనని ఆకలిగా చూస్తూంటే నేను ఎంతో గర్వపడేవాడిని. పల్లవి సాధారణంగా చీరలు కట్టడానికే ఇష్టపడుతుంది. చీరలో లోతైన బొడ్డు కనిపిస్తూ మగాళ్ళకి దేవకన్యలా కనిపిస్తుంది తను. ప్రతీ మగాడు తనని కసిగా తినేసాలా చూడటం నేను చానా సార్లు చూసాను, అంత అందం ఆమె సొంతం మరీ.ఆ రోజు మేమిద్దరం కలిసి మా బంధువుల పెళ్ళికి వెళ్లాం, ఆ ఊరుకి హైదరాబాదు నుండి 4 గంటలు ప్రయాణం. మా కారులో ప్రొద్దున్నే వెళ్ళి పెళ్ళి చూసుకొని మధ్యాహ్నం భోజనం చేసి నా ప్లాన్ ప్రకారం తిరిగి 6 గంటలకి బయలుదేరాం, పదింటి కల్లా ఇంట్లో ఉంటామని. పల్లవి ఆరెంజ్ చీరలో అద్భుతంగా కసెక్కస్తోంది, తవ అందం చూసి మనసులో అనుకొన్నా ఇంటికి వెళ్లకా దీన్ని ఒక రౌండ్ వాయించాలి అని. అలా మా ప్రయాణం ఒక గంట చక్కగా సాగింది, పచ్చని పొలాలు, నిండు వెన్నెల చూసుకొంటూ హాయిగా వెళుతున్నాం, సుమారుగా 7 గంటల సమయంలో నా దరిద్రమో మరియు నా టైమ్ బాలేదో కానీ మా కారు చక్రం పంక్ఛర్ అయ్యింది, చూస్తేనేమో హైవే చిమ్మచీకటిగా ఉంది, నా దురదృష్ఠాన్ని తిట్టుకొంటూ కిందకి దిగి టైర్ మార్చటం ప్రారంభించా, పల్లవి ఏమో నాకు సాయం చేస్తోంది మొబైల్ లైట్ పట్టుకొని, నేను కష్టపడతా టైరు మారుస్తున్నా, ఇంతలో దూరం నుండి నాకు లైట్ వస్తూ కనిపించింది, దగ్గరకి వచ్చాక తెలిసింది అది ఒక కార్ అని, ఆ కార్ మమ్మల్ని దాటి కొంచెం దూరం ముందుకి వెళ్లి ఆగింది, ఆ కార్లోనుండి ఇద్దరు టార్చ్ లైట్ తో దిగి మా వద్దకు వచ్చారు. ఆ ఇద్దరు కొంచెం నల్లగా, లావుగా, రఫ్ గా ఉన్నారు, వచ్చి ఏంటి గురూ, టైర్ పంక్చరా, మేము సహయం చేస్తాం అన్నారు, వద్దులేండి అన్నా వినిపించుకోకుండా కలగచేసుకొని మరీ నాకు టైర్ మార్చాటంలో హెల్ప్ చేసి 10 నిముషాల్లో పూర్తిచేసి పెట్టారు.టైరు మార్చాక వాళ్ళ కారులో నుండి ఇంకొకడు దిగి వచ్చాడు, వాడు 6.2 ఎత్తుతో, నల్లగా తుమ్మమొద్దులా కండలు తిరిగి భీకరంగా ఉన్నాడు, వాడు వీళ్లతో ఏరా పని అయిందా, ఇంక వీళ్ళని కారులోకి ఎక్కించండి అన్నాడు. నేను వెంటనే ఎవరు మీరు అంటే, వాడు జేబులో నుండి గన్ తీసి నాకు చూపించి నోరు మూసుకొని కారు ఎక్కు అన్నాడు, ఇదంతా చూసిన పల్లవి భయంతో కెవ్వున అరిచింది, వెంటనే మొదట వచ్చిన ఇద్దరు పల్లవిని గట్టిగా పట్టుకొని బలవంతంగా మా కారు వెనక సీట్లో ఎక్కించారు, కొత్తగా వచ్చినవాడుచేతిలో గన్ నాకు చూపిస్తూ కామ్ గా కార్ ఎక్కు అని నన్ను ముందు సీట్లో ఎక్కించాడు, తను వచ్చి డ్రయివింగ్సీట్లోకి ఎక్కి, గన్ వెనక ఉన్న వాళ్ళకి ఇచ్చి కారు సార్ట్ చేసి ముందుకు పోనించాడు. మా కారు వెనకే వాళ్ల కారు కూడా రావటం మొదలు పెట్టింది. నాకు ఇంక టెన్షన్ మొదలయ్యింది వీళ్లు ఎవరో, మమ్మల్ని ఇప్పుడు ఏమి చేస్తారో అని, ఎక్కడికి తీసుకొనిపోతున్నారో మమ్మల్ని అని. వాళ్లని బ్రతిమాలాడ మమ్మల్ని వదిలేయమని, కార్ నడిపేవాడు చెప్పాడు, భయపడకు, మిమ్నల్ని ఏమీ చేయం, మాకు చిన్నపని ఉంది మీతో అది అయ్యాక వదిలేస్తాం అని. నేను ఇంక నిశ్శబ్ధంగా ఉండిపోయా ఆలోచిస్తూ, వీళ్లకి మాతో ఏమి పనబ్బా అని. పల్లవి కూడ వెనక సీట్లో వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యలో నిశ్శబ్ధంగా ఉండిపోయింది.ఒక పావు గంట ప్రయాణించాక రెండు కార్లు ఒక ఫామ్ హౌస్ ముందర ఆగాయి. మా ఇద్దరిని ఆ ఇంట్లోకి తీసుకొని వెళ్ళారు, అది ఒక పాత ఇల్లు, అక్కడ ఒక హాల్ ఉంది, హాల్ చాలా పెద్దగా ఉంది, దానికి ఆనుకొని కిచెన్ ఉంది. హల్లో ఒక మంచం, ఒక సోఫా సెట్, చిన్న డైనింగ్ టేబుల్ 4 కుర్చీలు ఉన్నాయి. మా కారు నడిపినవాడు, వాళ్ళ గాంగ్ బాస్ (జబ్బర్) పల్లవిని వెళ్ళి సోఫాలో కూర్చోమంటే తను వెళ్లి కూర్చొంది, మేము నలుగురం డైనింగ్ టేబుల్ చుట్టూ ఉన్న కుర్చీల్లో కూర్చొన్నాం. ఒకడు వంట గదిలోకి వెళ్ళి కొన్ని గ్లాసులు, మందు బాటిల్, కొన్ని చిప్స్ తెచ్చి టేబుల్ మీద పెట్టి గది తలుపులు మూసి వచ్చి కూర్చొన్నాడు. జబ్బర్ అడిగాడు మందు తాగుతావా నువ్వు అని, నాకు అలవాటు లేదు అని చెప్పా, సరే అని నాకు పోయకుండా వాళ్లందరు మందు పోసుకొన్నారు. వాళ్లు ఛీర్స్ చెప్పుకొని ఒక గుక్క తాగి గ్లాసులు కింద పెట్టాక వాళ్ల లీడర్ చెప్పాడు నాకు, బాసూ మిమ్మల్ని ఏమి చేయం భయపడమాక కానీ చేయి పల్లవి వైపు చూపించి “జస్ట్ దాన్ని మాత్రం ఎంజాయ్ చేసి పంపేస్తాం, సరేనా” అన్నాడు. నాకు ఏమి అనాలో తెలియలేదు, పల్లవి వంక చూసా, తన కళ్ళలో భయం కనిపిస్తోంది కానీ పల్లవికి అర్ధం అయిపోయింది ఇంకాసేపట్లో తన శీలం పోతుందనీ, తనకి తప్పించుకోవటానికి దారి లేదు అని. నాకు వాళ్ల దగ్గర గన్స్ ఉన్నాయని తెల్సు కాబట్టి వాళ్లతో గొడవ దండగ అని తెలుస్తోంది, ఇంక ఏమీ చేయలేక జబ్బర్ ని బ్రతిమాలటం సార్ట్ చేసా, కానీ వాడు పట్టించుకోలేదు, ఇంక వాళ్ళని బ్రతిమాలటం దండగ అని నిర్ణయించుకొని నిశ్శబ్ధంగా కూర్చొని జరగబోయేది చూస్తున్నా.పాపం పల్లవి 2జబ్బర్ ఒక పెగ్ విస్కీ పూర్తి చేసి లేచి పల్లవి దగ్గరికి వెళ్లాడు, తను ఏమో వణికిపోతోంది జరగబోయేది తలుచుకొని. పల్లవి అంది, ప్లీజ్, నన్ను వదిలేయండి, మీకు దండం పెడతా అని, జబ్బర్ అన్నాడు, ఇంత అందంగా ఉన్నావే లంజా నిన్ను ఎలా వదులుతాను అని తనని భుజాలు పట్టుకొని లేపాడు, లేపి గట్టిగా కౌగిలించుకొన్నాడు, పల్లవి విడిపించుకోవటానికి ప్రయత్నించింది కానీ వాడి బలమైన పట్టులో నుండి బయటకు రాలేకపోయింది. ఒక చెయ్యితో ఆమె గుద్దలు పిసుకుతూ ఇంకో చేతిని కిందకు జరిపి ఒక్కసారిగా చీర సేఫ్టీ పిన్ను లాగి కుచ్చిళ్ళు లాగేసాడు. పాపం పల్లవి చీర కుప్పగా కిందకి జారిపోయింది, జబ్బర్ ఆమె నడుము పై చెయ్యి వేసి తన వైపుకు లాక్కొని తవ బలమైన చేతులతో ఆమె పిరుదలపై చేతులేసి కస్సున పిసికసాగాడు..శాటిన్ లంగా లోనుండి మరింత మెత్తగా అతని చేతుల్లో నలుగుతున్న వాటిని పట్టి పిసుకుతూ.. “లంజా…ఏమున్నాయే నీ గుద్దలు మెత్తగా అంటూ.. పిసుకుతున్న ఆమె పిర్రలు వదిలి జాకెట్ పైనే ఆమె పాల బిందెలను మర్దించి..నేర్పుగా ఆమె 4 హుక్కులు తప్పించి వదిలాడు.. సాగదీసి వదిలిన రబ్బరులా ఆమె జాకెట్ చంకల కిందదాకా పోయి గులాబీ రంగు పుషప్ బ్రా లో మూడొంతులు కనపడుతున్న ఆమె బంతులు పొగరెక్కిన జోడుగిత్తల్లా కనిపించాయి.. ఆమె గుండెల మీద వేలాడుతున్న ఆమె మంగళ సూత్రాలు చూసి జబ్బర్ లో మరింత కోరిక రగిలింది. వేరే వాడి పెళ్ళాన్ని వాడి ముందే.. దెంగబోతున్నాడు అన్న ఊహతో కసిగా ఆమె ఎత్తులపై మొహాన్ని వుంచి రాపాడిస్తూ ఆమెని చేతుల్లో ఎత్తుకున్నాడు..తనని అవలీలగా చిన్న పాపని ఎత్తినట్టు ఎత్తి మంచం మీద విసురుగా పడేసాడు..ఆ విసురుకు లంగా తొడలవరకు పోయి..అరటి బోదే

ఉపోద్గాదం:-
ప్రేమికుడు కొంచం కవ్వించి అల్లరి చేస్తూ అమ్మాయిల మనసు తేలికపరిచే ప్రక్రియ లో పండిపోతే, ఇంక అమ్మాయిలు ఆ ప్రేమికుడిని రసికుడు లాగ కొలుస్తారు. ప్రేమికుడు కనక అమ్మాయి పూకు లో సుతిమెత్త గ పూకు రసాలు ఊట పడే విదంగా ప్రియురాలిని ఉత్తేజపరిచి, ఆనందింప చెయ్యగలిగితే.. ఎప్పటికి ప్రియురాలు మరచిపోదు. ఒక జీవితం పాటు మర్చి పోదు.
అమరిక
అమ్మాయి పూకు అమరిక ని ఒకసారి తెలుసు కుంటే నిజంగా ప్రియుడికి ఏమి చేసి ప్రేమించ వచ్చో, ఏమి చేయటం వలన ఇబ్బంది పడుతుందో తెలుసుకోవాచు. అమ్మాయి పూకు లో లోపలి లబియా వెలుపలి లబియా వుంటాయి. అవి వజిన ని కప్పి పెట్టి, కిందగా తెరుచుకుని పైన క్లితోరిస్ – రోజా పువ్వు రేకులు లాగ వుంటుంది. ఈ క్లితోరిస్ గుండు రోజా పువ్వు లాగ ముద్ద గ వుంటుంది, ఎప్పుడూ పూకు లోపలి చర్మం కింద దాగి వుంటుంది. ప్రియురాలు ఇంక ఎక్కువగా వుత్తేజపదలంతే, ఈ క్లితోరిస్ నిక్క పోడుసుకుని పూకు లోతుల నుండి పైకి గుండు గులాబి లాగ విచ్చుకోలేక విచ్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ.. ఎగసి పడుతుంది. ఇదే ప్రియురాలిని ఉత్సాహ పరిచే ముక్యమైన ప్రక్రియ. దీనిని సాదించాలి అంటే ప్రియుడు పూర్తిగా పూకు ని తెరిచి నాలుక తో చీకి, నాకి మొహం మొత్తం లోతుగా దాచిపెట్టి…పూకు మొత్తం తిరుగుతూ…. ఎక్కడ ‘జి-స్పాట్’ వుందో వేలు పెట్టి నొక్కి మృదువుగా చాల సేపు రుద్దుతూ వుండాలి.

‘జి-స్పాట్’

‘జి-స్పాట్’ అమ్మాయిని ఉత్తేజ పరచటానికి రొండో కేంద్రం. ఇది సరిగ్గా పూకు లోపలి ముందు గోడ దగ్గర కొవ్వు పట్టిన సుతి మెత్తని నరాలతో చిన్న బిళ్ళ లాగ గుండ్రం గ అమర్చపడి వుంటుంది. ఇది పూకు లో వుచ్చని ఆపి, వుత్తేజపడి దెంగుడు కావాలనే కోరిక తో జిగట రసాలు మందం గ విడుస్తుంది.

పూ ప్రపంచం

ప్రియుడి ప్రతి మడ్డ ప్రత్యేకం లాగ, ప్రతి అమ్మాయి పూకు చాల ప్రత్యేకం గ వేరుగా వుంటుంది. పువ్వులలో ఎన్ని రకాలు వున్నాయో, అమ్మాయి పూకు కూడా అన్ని రకాలలో వుంటాయి. ఇవి ఎన్నో రకాలలో, రంగులలో, సైజులలో వుంటాయి. కొన్ని బాదుష లాగ పూకు పెదాలు ముందుకు వచ్చి నిన్ను పలకరిస్తున్నట్లు వుంటాయి. ఇంక పూకు దట్టమైన ఆతులు మద్య దాచి పెట్టబడి వుంటుంది.

మొదటిసారి తెలుసుకుంటున్న వాళ్ళు

బాగస్వామి ని నోటి దెంగుడు కి ఆహ్వానించటానికి ఉత్తమమైన పని ఏమిటంటే, లయ బద్ధం గ క్లితోర్సి ని నాలుక తో తాకి రుద్దటం. నాలుక మొదలు తో తడిముగ్గులు వెయ్యటం. ఎక్కువ మంది అమ్మాయిలు పూర్తిగా తమ క్లితోరిస్ నిక్క పోడుసుకుని లేచి నిలపోడుచుకునే దాక ప్రియుడి పోటు ని ఆశించారు. అందుకోసం ప్రియుడు సరాసరి కాకుండా, పక్కనుండి గుండ్రం గ ఎక్కువ సేపు లయ బద్ధం గ పూకు ని బాది చీకటం నేర్చుకోవాలి. ఊపు గ తల ని పూకు లోపలి గోడలకి బుగ్గలు ఆనిస్తూ ప్రియుడు తన నాలుక ని క్లితోరిస్ తో తిప్పి తిప్పి శృంగారం ఆడాలి.

మృదువైన దెబ్బలు

ఎక్కువగా క్లితోరిస్ ని జుర్రుకు చీకటం ఉత్తమం, అలాకాకుండా పూకు లోపలి తడి గోడలని చీకటం ఎక్కువ సేపు వృదా ప్రయాసం. బాగా నాలుక ని మడిచి, కోపు గ తిప్పి, ఎన్నో రకాల సృజనాత్మక చర్యల తో క్లితోరిస్ మీద ఇరగ చీకి సుఖ పెట్టవచ్చు. మధ్య మధ్య లో నాలుక తో సొగం మడిచి పూకు క్లితోరిస్ ని బాది బాది మొహం ముందుకి లేపి పూకు లోపల అద్ది ఇరగ దేన్గోచు. ఇంక క్లితోరిస్ చుట్టూ పెదాలని అద్ది పట్టి కసిగా నొక్కి పెడుతూ… ప్రియురాలి మూలుగుడు ని, ఆవేసపు కోరిక ని దృష్టి లో పెట్టుకుని సున్నితంగా క్లితోరిస్ ని బాదటం కాని, పెదాల మధ్య నొక్కి పట్టి వుంచటం కాని చెయ్యొచ్చు. కుతి తీర దేన్గించుకునే ప్రియులై క్లితోరిస్ ని ఇంక ఇంక బాది మెల్లిగా మృదువుగా నాలుక తో దెబ్బలు వేయ్యోచు.

ఇది నిన్ను రేచ్చాదేన్గుతుందా?

ప్రియుడు ప్రియురాలిని మధ్య మద్య లో సుఖ పడుతుండ లేదా అని అడిగి తెలుసు కోవాలి. ఇది అడగ కుండ అనుభవిస్తూ కూడా అర్ధం చేసుకోవచ్చు, ప్రియురాలు తన గుప్పెట్లో ప్రియుడి తల ని తీసుకుని తన పూకు లోపలి ఇంక లోపలి నొక్కి నేడుతుంతే, మొహం తో మూలుగుతూ, తన పిర్రాలని గుండ్రం గ తిప్పుతూ, ఇంక పిర్రాలని పైకి కిందకి లేపి దించుతూ వుండి అంటే ప్రియుడు సరిగ్గా చేస్తున్నాడు అని. అంటే ఇరగ రెచ్చిపోవచ్చు. ప్రియుడు చేసేది తాను అనుభవిస్తుంది అంటే, పూకు రసాలు రెచ్చి పోయి ఊట పడతాయి. అల అనందం గ అనుభవిస్తున్నప్పుడు… చేసేది మార్చ కుండా ఎక్కువ సేపు అలానే చేస్తూ.. పరవసిమ్ప చేయాలి. ఇక ప్రియురాలు ఆవేశం తో ప్రియుడి బుజాలు పట్టుకుని తన మీదకి లాక్కోవటం మొదలు పెడితే, తాను తన పూకు లో ప్రియుడి మడ్డ తో పోటేసి దేన్గమని అస్సా పడుతుంది అని అర్ధం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆలస్యం చేయకుండా… ఇంక పూకు మీద పడి చీకటం ఆపి, తొందరగా లాక్కునట్లు పైకి ఎగ పాకి, బలిసి లేచిన మడ్డ ని పూకు లోతుల్లో పోటేసి పొడిసి దెంగాలి. ఇది చురుకైన ప్రియుడి తెలివిని ప్రియురాలి కసి ని తీర్చటం లో ప్రేమని పెంచుతాయి.

ప్రియురాలు ని హతుకుని, సళ్ళు నలుపుతూ పూకు దేన్గేటప్పుడు ప్రియుడు బూతులు తిడుతూ…. పచ్చిగా మాట్లాడుతూ… శృంగారం గ ప్రియురాలి శరీరం ని పచ్చిగా పొగుడుతూ… ఇరగ దేన్గుతున్తే… పిచ్చెక్కి సంతోషిస్తూ… ఇంక లోతుకి దేన్గమని ప్రియురాలు విచుకుని ఇస్తుంది. కాని జాగ్రత్త గ ప్రియురాలి మనసు హత్తుకునే ఏ బూతు చెప్పకూడదు. ఇంక మార్చి మార్చి పూకు లోతులు కనిపెడుతూ కొత్త కొత్త పోట్లు వేస్తూ దేన్గుతున్తే….. ఆ అనుభవం స్వర్గం గ మారుతుంది. ప్రియుడు దేంగే ప్రతి పూకు ని నువ్వీ ప్రత్యేకం అని పొగడాలి.

రుచి పరీక్ష

కొంత మంది మగాళ్ళు పూకు వాసన చేపల కంపు కొడుతున్దనో లేక కిందకి వెళ్లి పూకు నాకటం ఇంక ఇబ్బంది గ ఉంటుందనో అనుకుంటారు. అలంటి వాళ్లకి ఒక చిట్కా. దెంగుడు కి వెళ్ళే ముందు కలిసి స్నానం చెయ్యాలని ఆలోచించాలి. అక్కడి నుండి శృంగారం మొదలు పెట్టి, అదే వేడి లో పక్క మీద ఎక్కి పూకు నాకుతూ దేన్గుతున్తే దెంగుడు లో స్వర్గం చూదోచు. ఇలా కలిసి స్నానం చేసే తప్పుడు, మొదటి నీతి బొట్టు నుండి మొత్తం శరీరం మీద నీళ్ళు పడే వరకు పూర్తిగా చేతులతో అద్ది రుద్దాలి ఒకరి నొకరు. ప్రుయుడు ప్రియురాలి సల్లని పోర్తిగా ముద్ద చేసి కసిగా గుప్పెట్లో పట్టి పిసుకుతూ.. నిక్క పోడుసుకున్న చను మొనలని నాలుక తో తాకించి, మొహం మొత్తం సల్ల మధ్య పెట్టి చంకల కింద, వొళ్ళు మొత్తం సబ్బు రాస్తూ.. పూకు ని మొత్తం కడిగి, చిన్న గా ఎక్కువ సేపు పూకు ని చీల్చి వేలుతో లోతుగా కడిగి, నాలుక తో అద్ది వెతకాలి. పూకు ని పచ్చిగా వెడలు గా బైటికి తీసి, వేలిని ని వొత్తి నిలువు గా రుద్దుతూ, మృదువుగా క్లితోరిస్ ని నొక్కాలి. పూకు లోపలి వాగిన సందు లోకి వేలుని పొడిసి, నీ లేచిన మడ్డ ని ఆమె గుప్పెట్లో పెట్టి ఆడుకో మని ఇవ్వాలి.

పూకు ని చాక్లేట్ తో నింపు

పూకు దుర్వాసన్ ని పోగొట్టాలి అంటే ఇంకో మార్గం చాక్లేట్ ని పూకు మొత్తం నింపి చీకటం. ఇంక, తేనె, క్రీం లాంటివి కూడా వేసి పూకు రసాలు నోట్లో కి తీయగా జుర్రుకు పీల్చుకుంటూ నాకి దేన్గోచు.

చిన్ని చిన్ని ఆస
ప్రియురాలి అందాలని బట్టలు వొలిచి మెల్లిగా అనుభవించటం కూడా ఒక మధురానుబూతి. మెల్లిగా ప్రియురాలి బట్టలు వోలిచేటప్పుడు, సపోటా పండు తొక్క తీసినట్లు మెత్తగా తీస్తూ బైట పడే ప్రతి అందాన్ని ముద్దు పెట్టి అబినందిస్తూ, నాలుక తో చీకి రుచి చూస్తూ, కసిగా ముందు పళ్ళ కింద కొరికి తీసి మాలి గాటు కనపడకుండా ముద్దాడి తడి చెయ్యాలి. ఇలా చేసేటప్పుడు ప్రియురాలి శరీరం లో ఏ బాగాన్ని వొదిలి పెట్టకూడదు. మెడ దగ్గరి మెత్తటి వొంపు కావచ్చు, కిందకి వస్తే సుతి మెత్తని బలిసిన సల్ల మధ్య లోతైన గీత కావచ్చు, రొండు సల్ల మీది నిక్క పోడుసుకున్న చను మొనలు కావచ్చు, పొట్ట మీది లోతైన బొద్దు కావచ్చు, కిందకి దిగితే రొండు తొడల మధ్య విశాలమైన నిలువు చీలిక పూకు పెదాలు కావచ్చు, ఇంక కిందకి వెళ్ళితే పూకు వెనుక వున్న ఎర్రటి గులాబి పువ్వు లాంటి గుద్ద సందు కావచ్చు… ఏదైనా సరే… ఏ ఒక్క అంగుళం వొదిలి పెట్టకుండా.. చీకి నాకి కొరికి పెట్టాలి. ప్రియుడి వెళ్ళని మెల్లిగా నున్నగా ప్రియురాలి గుద్ద సందు మీదకి పోనిచ్చి….. గుద్ద నుండి పిర్రాలని వేరు గా తీసి…. పిర్రల అతుకు మొత్తం నాలుక తో చీకి నాకుతుంటే… ఆహ…. ప్రియురాలు అంత ఇచ్చేసి ఎక్కు మావా అని అర్పిస్తుంది తన అందాలు.

దొంగ పనులు
ఇలాగ ప్రియుడు పూకు దగ్గరికి వెళ్లి నప్పుడు, వెంటనే క్లితోరిస్ ని చీకటానికి ప్రయత్నించకూడదు. దొంగ లాగ పూకు మీద మెల్లిగా పాకుతూ వెళ్ళాలి. పూకు చుట్టూ వున్న బాగాన్ని మొదటగా ముద్దు పెట్టాలి. అక్కడ అంతా చాల సున్నితంగా వుంటుంది. అమ్మాయిలు కొంత మంది అసలు పూకు ని తెరవటానికి కూడా వొప్పు కోరు. ముక్యంగా, వెంటనే పూకు లోకి వెళ్ళు పోనిచ్చి రుద్ధ టానికి ప్రయత్నించొద్దు. అప్పుడు అంత పూకు ఏందీ పోయి ఉండొచ్చు….. అల వుంటే ప్రియురాలు గాబరా పడుతుంది. మళ్ళి మొదతకి వచేసి, తొడలు మూసి పారేస్తుంది. అందుకని, అల జరగా నియ్య కుండా… ముందు పూకు ని తడి చేసే మార్గం ఆలోచించాలి. పూకు ని చీల్చే ముందు తప్పని సరిగ పూకు లోపలి తడి ఉబికి బైటికి రావాలని పించాలి. అందుకని ముందు గా కసి తీర మూసినా పూకు నిలువు చీలిక పెదాలని మూతి తో మూసి జుర్రుకు ఏమ పీల్చుకు లాక్కోవాలి. ఇలా చేసే టప్పుడు, ఒకటి గుర్త్ పెట్టుకోవాలి, ఇది పరుగు పందెం కాదు…. అమ్మాయిలు అల తోందరి పడితే అస్సలు ఇష్ట పడరు. ప్రియురాలిని మెల్లిగా బుజ్జగించి, ఇచ్చి ఇవ్వనట్లు ఊరించి అల్లరి చెయ్యాలి. అల అల్లరి చేసే టప్పుడు ప్రియురాలి లో ఆస కలిగి కుతి పెరిగి తనకి తాన నడుము పైకి లేపి పూకు ని చీల్చు కో మని అందిస్తుంది. లేదా నడుము పైకెత్తి ఏమి చేస్తావో చేసుకో అని చెప్తుంది. అది నిజంగా ప్రియురాలి మనసు గెలుచుకుని ఆహ్లాద పరచటం.

వేడిని పెంచటం

ప్రియురాలి లోపలి తోడ చాల సున్నితంగా, అరటి బోదె లాగ మెత్తగా వుంటుంది. తొడల లోతుగా అరచేతిని పోనిచి, చేతిలోకి తీసుకుని మోకాళ్ళ మీద పైకి లేపి ముద్దుల్ఉ పెడుతూ, నాకి, నాలుక తో ముగ్గులు వేయాలి. నాలుక ని తొడల మధ్య లోతుగా తీసుకెళ్ళే ప్రయత్నం చెయ్యాలి. ఇలా చేస్తే, ప్రియురాలి లో కోరిక కుతి పెరుగుతుంది. నిజంగా తాను వుత్తేజితురాలు ఐతే, పూకు ని కప్పిన పైంటి తడి గ మారిపోతుంది. ఇప్పుడు పైంటి ని పూకు మీద నుండి కిందకి లాగి, నాలుక ని పూకు చీలిక నిలువు పెదాల మీదకి గీస్తూ ….. మళ్ళి పైంటి ని పైకి తోదిగేస్తే, ఈ గిలిగింత అమ్మాయి లో చెక్కిలి గింతలు రేపుతుంది. ఇంక వొంట్లో ఏదో కావలి అని కసి పెంచుతుంది. అప్పుడు, మళ్ళి పైంటి ని తీసి, పూకు మీద వున్న ఆతులలో మొహం దాచుకుని మెత్తగా వొత్తి రుద్దాలి. మెల్లిగా గాలి పీల్చుకుంటూ… పూకు మీద గాలిని వొదిలితే, ప్రియురాలు పూకు వేడి శ్వాస కి విచుకుంటుంది.

మంచి భంగిమలు

ప్రియురాలి పూకు ని సులభంగా అందుకునే బంగిమ ని ఎంచుకోవాలి. ఇలా చెప్పినట్లు యాంత్రికంగా కాకుండా, మెల్లిగా సుతి మెత్తగా ప్రియురాలిని పరుపు మీద పండపెట్టే బంగిమ లోకి తీసుకోవాలి, ఆ తరువాత ప్రియుడు తన చేతులని ప్రియురాలి శరీరం మీద ఆక్రమించి రుద్దుతూ.. నెట్టి మెల్లిగా వెడల్పు గ తెరిచే ప్రయత్నం చెయ్యాలి. ఇద్దరికీ మంచి బంగిమ అంటే, ప్రియురాలి నున్నటి వీపుని పరుపు మీద ఆనిచ్చి…తన తొడలు వెడల్పు చేసి, ప్రియుడు మోకాళ్ళ మీద నుంచుని ప్రియురాలి మడిచిన కాళ్ళ మధ్య అదిమి పెట్టి, ప్రియురాలి మొకాళ్ళని ప్రియుడి ఛాతీకి ఆనిచి వుంచటం. ఇంక ప్రియురాలిని కుర్చీ లో కూర్చో పెట్టటం కూడా చేయ్యోచు. అప్పుడు ప్రియుడు ప్రియురాలి తొడల మధ్య తల మధ్య పెట్టి మోకాళ్ళ మీద నుంచోవాలి. ఎక్కువ కసిగా వుంటే, ఇద్దరూ 69 బంగిమ లో పోటి పడి ప్రియురాలు ప్రియుడి బలిసి లేచిన మడ్డని గొంతుక వరకు పోనిచ్చి, అదే సమయం లో ప్రియుడు ప్రియురాలి పూకు ని అరటి ఆకులాగా తెరిచి చీల్చి నాలుక తో ఒకరి తరువాత ఇంకొకరు ఎగబడి చీక్కోవచ్చు.
మౌలిక చిట్కాలు

ప్రియురాలు ముందస్తు గ తన పూకు ని వూరపెట్టుకుని, ప్రియుడి నాలుక తాకిడి కోసం తహ తహ లాడుతున్నప్పుడు, ప్రియుడు తన పెదాలని సరాసరి పూకు చీలిక లోపు పెట్టి అక్కడ ఘాడం గ ముద్దు పెట్టాలి. మెల్లిగా మొదలు పెట్టి, గట్టిగ ముద్ర పడేలా బలంగా వొత్తి పెట్టాలి. ప్రియుడి నాలుక వుపయోగించి పూకు పెదాలని వేరు చెయ్యాలి. ఇప్పుడు పూకు విచ్చుకుని పైకి లేపితే, ప్రియుడి నాలుక వేరు వేరు పూకు లోపలి తడి గోడల పొరల మధ్య గుద్ద దగ్గర నుండి మొదలు పెట్టి బొడ్డు వైపుగా పైకి అటూ ఇటూ ఊపి ఆడిస్తూ కదిలించాలి. ఇంక పూకు లోని వేరు వేరు మాంసపు కృతుల మధ్య నాలుక సరస మాడుతూ నొక్కి పైకి లేపాలి. సహజంగా, ప్రియురాలి పూ పెదాలు కలిసి వుంటాయి. బాగా కుతి పుట్టినప్పుడు, ఆ పూకు పెదాలు చిరునవ్వు నవ్వునట్లు కొద్దిగా విచ్చుకుంటాయి. ప్రియురాలి లో గుల పుట్టించటానికి పూకు లో ప్రియుడు ముద్దు పెట్టి ఊదాలి. నాలుక ని అడ్డుగా పెట్టి, పూకు పెదాలని వేరుగా చెయ్యాలి. అల వేరు చేసి, పూకు పెదాల మధ్య దూరం తగ్గ కుండా… నాలుక ని బిగించి పోటుగా పట్టాలి. ఎక్కువ సేపు చీకుతూ.. పూకు గుద్ద మొదలు నుండి నాలుకని అద్ది పెట్టి గట్టిగా పూకులోపలికి పొడుస్తూ ప్రియురాలి బొడ్డు వైపుకి ఎక్కించాలి. ఇలా చెయ్యటానికి, నాలుకని మధ్యకి మడిచి సన్నగా, వెడల్పుగా మారుస్తున్డాలి.

క్లితోరిస్ మీద చక్రాలు
ప్రియుడి నాలుక ని పూకు గుద్ద సందు నుండి అద్ది పెట్టి రుద్దటం మొదలు పెట్టినప్పుడు మెల్లిగా నాలుక మొన ని క్లితోరిస్ కి దగ్గర గ తీసుకొచ్చి, గుండ్రం గ తిప్పాలి. క్లితోరిస్ మీదకి నాలుక ని రాపిడి గ పోనిచ్చి, కిందకి గుచ్చి నొక్కి పట్టాలి. ప్రియురాలు కనుక వెనక్కి జరిగిన, అరుపు అరిచిన, రాపిడి తగ్గించాలి. ఈ రాపిడి పూకు లోపలి క్లితోరిస్ కండి పోయే వరకు కొనసాగించా వచ్చు. ఇది బాగా సున్నతమైనది అవ్వటం వలన, చాల జాగ్రత్త గ చీకాలి.

ప్రియురాలి ఉత్సాహాన్ని అంచనా వెయ్యాలి
ప్రియురాలి మొహం ని చూసి, తాను సంతోషం గ అనుభవిస్తుంద లేదా అని అని గమనించాలి. తను కనక, తన పూకు ని పైకి లేపి గాలిలోకి ఎత్తి, పూకు లో కారే రసాలని ఉత్సాహంగా కేరింతలు కొడితే, ప్రియుడు కూడా వొదిలి పెట్టకుండా గాలి లోకి నోటిని లేపి… పూకు రసాలని జుర్రుకోవాలి. తనలో ఆనందాన్ని ఉత్తేజ పరచటానికి, వేలు తో దెంగాలి ఇంక అదే సమయం లో పూకు నాకుతూ వుండాలి. రొండు వెళ్ళు పోనిచ్చి, పూకు లోపల ఇబ్బంది కలగా కుండ వేళ్ళ తో వేరు చేసిన పూకు రసాలని జుర్రుకు తాగాలి. మెల్లిగా మొదలు పెట్టి, కొద్ది కొద్దిగా వేగం పెంచాలి. లయబద్దం గ దేన్గాలి. మళ్ళి పూకు మీద పోటు ఎక్కడ పడుతుందో తాను ఊహించి…. సరిగ్గా తన పూకు ని పోటు కోసం అక్కడ కి అందించే ల వివరంగా శరీర భాష లో చెప్పగలగాలి. ప్రియురాలి ఊపిరి ని గమనించాలి. పూకు నాకుతూ, వేలుతో పూకు ని ఒకే సరి దెంగ గలిగితే, మడ్డ పెట్టి కుమ్మిన అనుబూతి కంటే అద్బుతమైన అనుబూతి ఆస్వాదిస్తుంది.

అక్కడే వుంది పో!

ప్రియురాలు పూకు రసం ఊట పడటం మొదలు పెట్టినప్పుడు, ప్రియుడు ఏమి చేస్తున్నాడో అది ఆపకుండా సాగించాలి. క్లితోరిస్ ని వోదలకుండా మొదటి పూ రసం ఉడుకు తగ్గే లోపు, నాలుక ని క్లితోరిస్ కి కిందగా వొత్తి నొక్కి పట్టి, ప్రియుడి నోటి పేదలని పైకి కప్పి నొక్కాలి. ఇలా నాలుక ని పూకు సందులోపలికి బైటికి తీసి పెట్టాలి. ఇదే సమయం లో ప్రియుడి వేలు పూకు సండులోపల వుంటే, వేలుని కూడా ఆడించాలి.

ముక్యంగ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏమిటంటే, నాలుక ని పూకు లోని అన్ని కోణాల నుండి మార్చి మార్చి చీకుతూ, ప్రియురాలి సున్నితమైన మనసుని, పూకు కండరాల్ని మృదువుగా నియంత్రించాలి. కొన్ని సార్లు ప్రియురాలు కొంత విశ్రాంతిగా, నిదానంగా వుండాలని… ఇంకొన్ని సార్లు ఇరగ పడి ఎక్కి దేన్గాలని కోరుకుంటుంది. ప్రియుడు మెల్లిగా మొదలు పెడితే, ప్రియురాలు తనకి ఎలా చేస్తే కసి ఎక్కుతుందో లేక ఎలా అల్లుకు పోతే బాగుంటుందో చెప్తుంది. ‘ఇంకా ఇంకా వేగం గ, నిదానంగా, అక్కడ… అక్కడ.. అల’. తొందరగా ప్రియురాలు పూకు పైకి లేపి మొహం మొత్తం పూకు మీద పెట్టుకు రుద్దుతుంది అంటే…… ఇరగ పడి వేగంగా దేన్గమని.

సరిగ్గా ప్రియురాలు పూకు రసం ఊట పడే సమయానికి ప్రియుడు పక్కకి జరిగితే, పూకు రసం ఊట పడటం ఆగి పోతుంది. ఒక వేళ ప్రియుడు సరదాగా ఎక్కిరించాలి అనుకుంటే అది పరవాలేదు. కాని, ఇంకా ఎక్కువ కష్టపడి మొదటి నుండి పూకు రసాలని ఊట పడే ప్రయత్నం చెయ్యాలి….. ఒక్కో సారి ప్రియురాలు విసుగు చెందితే, మళ్ళి చేర తీయక పోవచ్చు.

ప్రత్యనన్యాలు
ఇలా చెప్పుకు పోతుంటే, చాల వున్నాయి. అన్ని కాక పోయిన ఏదో కొన్ని ప్రయత్నించాలి. ప్రియుడు తన నాలుక ని ప్రియురాలి పూకు పెదాల సండులలోకి నెట్టాలి, నిలువు పెదాలని అడ్డ పెదాలతో కసి గ నొక్కి పెట్టి పూకు రసం జుర్రుకు లాగాలి, బొటన వేలుని పూకు లోపలి తడి సందు మీద నొక్కి పెట్టి పైకి లేపి పట్టుకుని ప్రియురాలి గుద్ద దగ్గర నాలుక తో నాకాలి, పూకు లోకి క్లితోరిస్ ని నోట్లో పట్టుకు చొచ్చుకు పీలుస్తూ.. వేలుని పైకి కిందకి పూకు సందులో తిప్పి రుద్దుతూ వుండాలి, క్లితోరిస్ ని చోచుకు చేకే టప్పుడు గట్టిగ శ్వాస తీసుకుంటూ పూకు సందు లోకి గాలి నింపాలి, ఒక చిన్న గ్లాస్ లో ఐస్ ముక్కలు తీసుకుని పూకు చీలిక దగ్గర పైకి కిందకి నున్నగా పూకు పెదాలు అయ్యేలా రుద్దాలి. తరువాత టీ తాగిన వేడి నాలుక తో ప్రియురాలి పూకు నాకాలి. చల్లని మంచు కొండల లో వేడి నిప్పు రాజేసినట్లు ప్రియురాలి పూకు పరవసిస్తుంది ఆనందం తో.

జి-స్పాట్ గుల

ఇప్పటికి ప్రియుడు పూకు నాకతంలోను, ప్రియురాలి ని సంతోష పెట్టటం లో మాస్టర్ అయ్యాడు అని చెప్పాలి. ఇంకా ఈ శృంగార విన్యాసాలని జి-స్పాట్ తో సమ్మేళనం చేసి పూకు ని ప్రియుడు తన గుత్తదిపత్యం లోకి తీసుకుంటాడు. జి-స్పాట్ ఒక నరం, వాగిన పరిసర ప్రాంతం లో ఎక్కువ దెంగుడు కి సహకరించే నరాల తో గుత్త గా వుంటుంది. ఈ నరాల గుత్తిని స్పందింప చేస్తే, దెంగుడు ప్రక్రియలో పూకు లోని రసాలని ఊట పడి ఉరకలు వేయిస్తాయి.

జి-స్పాట్ ని ఎలా కనుగొనాలి
దీనిని కనుగొనాలి అంటే, మీ ప్రియురాలు వీపుని పరుపు కి ఆనిచ్చి తన రొండు తొడలు వెడల్పు గ తెరిచి పెట్టుకున్దనుకోండి. ప్రియుడు ప్రియురాలి తొడలు తెరిచినా మోకాళ్ళ మధ్య కూర్చున్నాడు. ఒక అరచెయ్యి తీసుకుని, మెల్లిగా చూపుడు వేలు కాని మధ్య వేలు కాని పూకు సందులోకి పోనివ్వండి. మీ అరచెయ్యి ఆకాశం వైపుకి చూపిస్తూ, మీ వేలుని పూకు సందులోకి లోతుగా నెట్టి, ఎవర్నో పిలవటానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు మీ వేలుని పూకు సందు లోపల మడిచి బారుగా తెరవండి. ఇలా బాగా ఎక్కువ సార్లు వెతుకులాడుతున్తే, సుతి మెత్తని పూకు తగులుతుంది. ఇది కాని, దీని దగ్గరలో జి-స్పాట్ వుంటుంది. ఇలా ప్రతి పూకు సందులోని అంగుళం అంగుల ఎంతో వోపికగా మెల్లిగా వొత్తి నలుపుతూ ఇష్టం గ చెయ్యాలి.

ఆ తరువాత?
ప్రియురాలు పూరసాలు వొదిలి కొంత విశ్రాంతి తీసుకున్న తరువాత నిద్ర లోకి వెళ్తుంది అనుకోవటం తప్పు. తన తో మాట్లాడాలి, తన శరీరం ని మెల్లిగా చేతితో నిమురుతూ, తన సళ్ళని గుప్పెట్లో మూసి తెరిచి పిసుకుతూ ప్రియుడు వుండాలి. మామూలు గ తనని దెంగుతూ వున్నట్లు ప్రేమానుబూతిని పంచాలి. ప్రియురాలు బైట వున్న మూడు రోజులలో కూడా కసి పిచ్చెక్కి వుంటారు, ఎక్కువమంది. నోటి దెంగుడు ని ఆ రోజులలో ఇరగ ఇష్టపడతారు. ఇద్దరు ఇష్ట పడితే, ఈ సమయం లో దెంగుడు మామూలు గ తడి పూకు లోకి మడ్డ ఎక్కించటం, నోటి దెంగుడు లేదా రోన్డూ కావాలా? అని చెప్పుకుని చేసుకోవచు. ప్రియురాలు కనుక ఆ సమయం లో కూడా పోఉ దేన్గించుకోవటానికి ఇష్టపడితే, ప్రియుడు కూడా సరే అంటే, పూర్తిగా చేసుకుని అనుభావిన్చోచు. ఒక వేళ ప్రియురాలు పూకు లోని రక్త స్రవం ఇబ్బంది పెడుతుంది అనుకుంటే, ముందు గ వేడి నీళ్ళ స్నానం చేసుకుని మంచం ఎక్కోచు. లేదా మంచం మీద పాట కండువాలు కూడా వాడుకోవచ్చు. పక్క ఎక్కువగా పాడు అవకుండా.

సెక్స్ పరికరాలు, ఆట వస్తువులు
వైబ్రేటార్ ని ఉపయోగింకాతం కూడా ఏమి తప్పు కాదు. నిజానికి కొంత మంది కెక్కిన అమ్మాయిలు వీటిని ప్రియుడి దెంగుడు తో పాటు సమాంతరం గ వాడి తృప్తి పొందాలి అని అనుకుంటారు. ముందుగ ప్రియుడు మాట్లాడి తన అనుబూతిని, రుచిని తెలుసుకోవాలి.
గుద్ద మరియు నోటి దెంగుడు

ఇద్దరు గుద్ద దేన్గుడుకి ఇష్టపడితే, ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఈ గుద్ద దెంగుడు ని పూకు ని పరికించి దేంగే ప్రక్రియ తరువాత పెట్టుకోవాలి. ఒక ముక్య విషయం ఏమిటి అంటే, గుద్ద దెంగిన మడ్డ ని తరువాత కడగా కుండ పూకు దేన్గాతానికి ఉపక్రమించ కూడదు. ఇది ఏమైనా చెడు ఇంఫెక్ట్శాన్స్ కి దారి తియ్యకుండా ముందు జాగ్రత్త. వేలుని నూనె తో బాగా నున్నగా పరిచి ప్రియురాలి గుద్ద చుట్టూ రాయాలి. ఇలా ప్రియురాలు మానసికంగా గుద్ద పోతుకి సిద్ధ పడేలా చాల సేపు చెయ్యాలి. గుద్ద తాయారు గ వున్నపుడు తనే మీకు చెపుతుంది. ఒక వేళ, ప్రియుడు తొందర పడితే అసలు అక్కడ రింగులు తిప్పటం ఆపేసి పక్కకి వచ్చేయమని చెప్పచ్చు కూడా. తాను ఇష్ట పడి ఇంకెక్కు అంటే, వేలుని గుద్ద సండులోపలికి వెలుపలికి రాపిడి గ నొక్కి తియ్యాలి. ఇంకో వైపు, పూకు లో నాలుక పెట్టి పూకు సందు ని నాలుక లోపలి నెట్టి మార్చి బాదుతూ… గుద్ద సందులో కూడా వేలితో దెంగాలి. ఇలా చాల సేపు చేసిన తరువాత, పాటుగా గుర్రం ఎక్కినట్లు, ప్రియురాలి గుద్ద సందు లో లేచిన వేడెక్కిన మడ్డ ని పోటుగా కుమ్మాలి. కొంత మడ్డ పొడవుని గుద్ద సందు కి పరిచయం కోసం చూపించి, ఇంకా మడ్డ గట్టి కండరాలు గుద్ద సందులోకి ఎక్కాయి అనిపించిన తరువాత, మిగిలిన మడ్డ ని సరాసరి ఎక్కించి కుమ్మి దేన్గాలి.

ఇంకా సరిన తృప్తి ప్రియురాలికి ఇవ్వాలి అనుకుంటే, ఒకటి లేదా రొండు వెళ్ళని ప్రియురాలి పూకు లోకి పోనిచ్చి, పూకు లోని జి-స్పాట్ ని తాకిస్తూ.. చేతిని బొడ్డు వైపుకి తిప్పి సృతిబద్ధంగా పూకు మెడ బాదుతూ… గుద్ద లోకి మడ్డ ని కుమ్మలి. దీనికి వేలు చివర కాకుండా, వేలు పొడుగుని వాడాలి. ఈ విదమైన దెంగుడు శ్రుతిని క్రమ బద్ధం గ నిర్మించి ప్రియురాలి తృప్తి ని పెంచాలి.
జి-స్పాట్ ని గుద్ద దెంగుడు ని కలిపి కుమ్మి దేన్గటం లో మగాడి శృంగార క్రియా శీలత ప్రియురాలు ఎక్కువగా అనుభవిస్తుంది. దీనిని కొంత మంది గుద్ద కడిగి చేయించుకోవటం ఇష్టపడతారు. ప్రియుడి నాలుక ని ప్రియురాలి పిర్రలు చీల్చి వేరుగా చేసి మొత్తం లోతుగా తాకిస్తూ రుద్దుతున్తే, కసి గ పోటి పడి రెచ్చదేన్గిన అనుబూతి పంచుకుంటారు.
జాగ్రత్త పడవలిసిన మాట.

గుద్ద దేన్గటం లేక చీకటం చేసేటప్పుడు, కండూం వాడటం శ్రేయస్కరం. లేక పోతే, ఏదైనా దాగి వున్న క్రిములు కింది ప్రేగుల దగ్గర వి పైన వున్న ప్రేగుల వద్దకి పొంప బడితే ప్రమాదమైన రోగాలు వచే అవకాసం వుంది.

ఆమెకి ఊట పడలేదు/ ఇంకా పడదు?

ఒక్కోసారి ప్రియుడు ఎంత సేపు పూకు చీకిన, నాకిన, పూకు మొత్తం ముద్దులతో నింపినా ఆమెకి పూకు లో రస ఊట పడదు. ఎక్కడ తప్పు? ప్రియుడు కనక ఇదివరకు ఇలా చేసి పూ రసాలు వురికించిన అనుభవం వుంటే, ఇప్పుడు కూడా అలాగా చెయ్యటం తనకి ఇష్టం లేదు అని. లేదా ప్రియుడు తాను ఇష్ట పడ్డ రీతి లో చెయ్యట్లేదు అని. అప్పుడు ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అని ఆమెనే అడగండి. నిజంగా తన పూకు రసాలు ఊట పడాలి అనుకుంటే, తనని అడిగి ప్రేమతో తెలుసుకోవాలి తనకి ఏమి ఇష్టం అని. పూకు లో మడ్డ అనేది ఒకే తాళం పెట్టి తీసే తాళంకప్పు కాదు. ప్రతి సారి తాలంకప్పు ని తెరవాలి అంటే మడ్డ బలం ని పరిమాణం ని మర్చి మర్చి ప్రయత్నించి తీయాలి. దీనిని సాదించటానికి, వేలు తో దెంగాలి, ఇంకా క్లితోరిస్ ని నాలుక తో స్పృశిస్తూ మార్చి మార్చి పూకు లోతులకి బలంగా వేగంగా దెంగుతూ పోవాలి. ఇదంతా చేసిన, బహుశా అప్పుడు చచ్చేంత సిగ్గు బిడియం వల్ల కూడా తాను ప్రియుడి కి ప్రోత్సహించి పూకు దేన్గమని ఊట ఇవ్వక పోవచ్చు. అప్పుడు ప్రియుడు ప్రియురాలిని ఉత్సాహపరిచి సిగ్గు లేకుండా పూరి ఇష్టం తో మనం దేన్గించుకోవాలి అని దైర్యం చెప్పాలి. తనని అందం గ కసి పుట్టించే కోరిక నిధి ల వర్ణించాలి. ఇద్దరు ఒకరి నొకరు తనివి తీర వోళ్ళని నగ్నం గ రుద్ది స్పృశిస్తూ ఒకరి మీద ఇంకొకరికి ప్రేమని పెంపొందించు కోవాలి. ఒకరి నమ్మకం గెలుచుకున్నాక, ప్రియురాలు సునాయాసంగా తన పూకు లోకి ప్రియుడి మడ్డ ని ఎక్కించి దేన్గించుకుంటుంది.