పేకాటలో శృంగారం|Part 4

Posted on

ఆకాశ్ ఆ మాట అనే సరికి ముగ్గురు ఆడవాళ్ళూ ఒంటికాలు మీద లెగిసారు. తిట్ల పురాణం మొదలు పెట్టారు. నేను అందరినీ గమనిస్తున్నాను. మార్గరెట్ ను చూస్తుంటే నాకు ఈ ఆటలో తప్పు లేదని పిస్తుంది. తన ఎక్స్ పోస్డ్ టాప్ నుంచి తన సళ్ళు దాదాపు సగం కనిపిస్తున్నాయి. తన రెండు సళ్ళ మద్య సందు, ఆ సళ్ళ షేపు……. ఒక్కసారి ఆ ఆకాశ్ గాడు ఓడిపోతే!! ఆహా కనీసం వాడు చీకుతున్నప్పుడయినా తన సళ్ళు పూర్తిగా చూడవచ్చు అనుకున్నాను. కానీ పేకాట లో షో కొట్టడం ఉంటుంది. మరి ముగ్గురు ఆడితే వాళ్ళలో ఓడిపోయేవారెవరు? అమ్మో!! బహుశా వీళ్ళు ఒక ఆట మొత్తం గురించి మాట్లాడుతున్నారేమో. అదే నిజమయితే ఒక్క ఆటకు రెండుమూడు గంటలు గడుస్తుంది. పొరపాటున నేను ఓడిపోతే……!! అమ్మో!!!
“రేయ్……”
ఆకాశ్ గాడు గట్టిగా నన్ను పిలిచే సరికి ఉలిక్కిపడి ఆలోచనలు వదిలి పెట్టి వాళ్ళ లోకంలోకి తిరిగి వచ్చాను.
“నువ్వు ఏం మాట్లాడవేరా?? ఈ ఆడవాళ్ళు నానా గోల చేస్తున్నారు. ఇతకీ నువ్వు ఆటలో ఉన్నట్టా లేనట్టా??”
“ఇంతకీ ఈ ఆటలో ఓడిపోయిన వాళ్ళు ఎవరు అవుతారు??”
అన్ని ఆలోచనల మద్య వాడు సడన్ గా ఆ ప్రశ్న వేసేసరికి నా మెదడు లో ఉన్న అనుమానం పెదాలనుండి టక్కున వచ్చింది.
“అంటే నీకు ఇష్టమే నన్న మాట!! హా.. హా.. హా….”
వాడు గట్టిగా నవ్వేసాడు. ఇక ముగ్గురు ఆడవాళ్ళూ యుద్దం నామీద మొదలు పెట్టారు. నేను కేవలం డవుట్ అడిగానని సర్దిచెప్పినా వాళ్ళు వినలేదు. బావకూడా పక పకా నవ్వుతున్నాడు.
“నేను మాత్రం ఆటకు రెడీ. ఇప్పుడే చబుతున్నా…. ఒకవేళ నేను గనక ఓడిపోతే నా భార్య ఒప్పుకోకపోయినా బలవంతంగా నయినా ముద్దుపెడతాను.”
బావ ఆ మాట అనగానే ఆకాశ్ గాడు తన మాటను సరి చేస్తున్నాడు.
“బేర్ బూబ్స్ మీద బావా!!”
“ఆ…… అక్కడే పెడతా!! అంత దమ్ము ఉన్నవాడు ఎవడయినా ఆటలో ఉండవచ్చు.”
“ఐ యామ్ ఆల్ రెడీ ఇన్ బావా!!”
అంటూ వాడు నా వైపు చూసాడు.
నేను ఏంచేయాలో పాలుపోక అయోమయంగా చూస్తున్నాను. బావతో సహా ముగ్గురు ఆడవాళ్ళూ నన్ను తదేకంగా చూస్తున్నారు. వెంటనే నా డవుట్ క్లియర్ చేయడానికి అన్నట్టు వాడు చెప్పాడు.
“షో కొట్టిన వాడు గెలిచినట్టయితే, ఎక్కువ స్కోర్ వచ్చినవాడు ఓడిపోయినట్టు. ప్రతి రౌండ్ లోనూ ఓడిపోయినవాడు తన భార్యను ముద్దు పెట్టుకోవాలి.”
“బేర్ బూబ్స్ మీద!!”
ఈ సారి బావ సరిచేసాడు ఆకాశ్ గాడి మాటలని. ఆకాశ్ గాడు పక పకా నవ్వేసాడు. అప్పుడు నాకనిపించింది. కనీసం పది పదిహేను రౌడ్స్ అయినా ఆడతాం కదా ఈ రోజు. ఒక్క సారయినా వాడికి ఎక్కువ కవుంట్ రాక పోతుందా, ఒక్కసారయినా మార్గరెట్ బూబ్స్ చూడక పోతానా అనిపించింది. అయితే నా భార్యను కూడా చూసుకోవాలికదా! ఈ ఆటలో లూప్ హోల్ ని కనిపెట్టాను. నేను వీలయినంత తక్కువ కవుంట్ వచ్చేట్టు చూసుకుంటాను. అప్పుడు నేను షో కొట్టక పోయినా నా భార్యకి వచ్చిన నష్టం ఏం ఉండదు. ఇలా ఆలోచిస్తూ దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తున్నట్టు నటిస్తూ సరే అన్నట్టు మెల్లిగా తల ఊపాను. వెంటనే శ్వేత నా మీద పడిపోయింది.
“ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరసలు??…. మీకు మతి ఏమయినా పోయిందా??….”
తన కోపానికి అవధులు లేకుండా పోయింది. కానీ మిగతా ఇద్దరు ఆడవాళ్ళూ నన్ను ఏమీ అనడం లేదేంటి అని వాళ్ళ వైపు చూసాను. ఇద్దరూ అసహ్యంగా ఆకాశ్ వైపు చూస్తున్నారు. వాడు వాళ్ళని పట్టించుకోనట్టుగా తల పక్కకు తిప్పుకుని ఉన్నాడు. బహుశా వాళ్ళిద్దరికీ ఆకాశ్ గాడి ఛీప్ ప్లాన్ అప్పుడే అర్ధమయ్యినట్టుంది. ఈ లోపు శ్వేత నన్నుఎన్ని తిట్లు తిట్టిందో నేను విననుకూడాలేదు. తిడుతూ తిడుతూ
“ఛీ!!…. మీ మగాళ్ళు!!”
అని ఛీదరిచుకుని అక్కడ నుంచి లెగిసి వెళ్ళి పోయింది. వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఒక్కసారిగా వెనక్కు తిరిగి కోపంగా నావైపు ఏలు చూపించి,
“నా దగ్గరకు వచ్చి పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేసావో…… భర్తవని కూడా చూడను జాగ్రత్త!!”
తన మాటల్లో బహువచనం పోయింది. ఏక వచనం వాడుతుంది. మిగతా ఇద్దరూ అసహ్యంగా ఆకాశ్ నే చూస్తూ లెగిసి నా భార్య వెనుక వెళ్ళి పోయారు. ఆకాశ్ మెల్లిగా మమ్మల్ని చూస్తూ వార్నంగ్ ఇస్తున్నాడు
“ఏం గాయ్స్ ఇంకా ఆటలో ఉన్నారా గుర్తుంచుకోండి ఓడిపోయిన వాళ్ళు రూల్స్ మర్చిపోకూడదు.”
“ముక్కలు పంచు”
బావ ఆవేశంగా అన్నాడు. ఆకాశ్ ముక్కలు పంచాడు. పదమూడు ముక్కలూ పేర్చి చూసుకున్నాను. ఆల్ రెడీ లయిఫ్ ఉంది. రెండు జోకర్లు కూడా ఉన్నాయి. మనసు కొంచెం తేలిక పడింది. కానీ ఎక్కడో టెన్షన్ గానే ఉంది. ఇంత వరకూ ఎన్ని సార్లు పేకాట ఆడినా ఇంత టన్షన్ పడలేదు. ఆట రెండు రౌండ్లు తిరిగినా నాకు సీక్వెన్స్ లు రాలేదు. ఇంతలో ఎవరో నా వెనుక నుంచి నా ముక్కలు చూస్తున్నట్టుగా అనిపించింది. వెనక్కితిరిగి చూసాను. శ్వేత! నా పేక ముక్కల్లో ముఖం పెట్టి చూస్తుంది. నేను వెనక్కి తిరిగి తనని చూడడం చూసి నా కళ్ళలోకి చూసింది. ఏమీ మాట్లాడడంలేదు. తను ఎందుకు అలా చూస్తుందో పట్టించుకునే మూడ్ లేదు. వెంటనే ఆటలో మునిగిపోయాను. ఎలాగయినా నా భార్యను కాపాడుకోవాలంటే కనీసం కవుంట్ తగ్గించుకోవాలి. మరో రెండు రౌండ్లలో పెద్దముక్కలన్నీ పడేసి చిన్న చిన్న ముక్కలు తీసుకున్నాను.
“షో……!!!”
తను మూయవలసిన కార్డ్ ని గట్టిగా నేలమీద కొట్టి, పిడికిలి బిగించి గట్టిగా అరిచాడు ఆకాశ్ గాడు. ‘అనుకున్నంతా అయ్యింది! దేవుడా!!’ అనుకున్నాను.
“కవుంట్ ఎంత??”
ఆత్రంగా చూస్తూ అడిగింది శ్వేత.
“ఆరు”
కొంచెం టెన్షన్ గా అంటూ బావ వయిపు చూసాను. బావ ముఖంలో రంగులు మారిపోయాయి.
ఆకాశ్ గాడు బావ చేతిలో ముక్కలు లాక్కుని స్కోర్ కవుంట్ చేసాడు.
“తొమ్నిది.. హా.. హా.. హా….!!”
వెటకారంగా నవ్వుతున్నాడు. శ్వేత ముఖంలో చిరునవ్వు కనిపించింది. కానీ ఆ చిరునవ్వు కొన్ని క్షణాలుకూడా లేదు. కళ్ళు పెద్దవి చేసి కోపంగా బావ వయిపు చూస్తున్న గీతను చూడగానే శ్వేతకు మళ్ళీ కోపం వచ్చేసింది.
“ఇంక చాలు మీ వెధవ ఆటలు.. ఏయ్ గీత పదవే లోపలికి వెళ్దాం….”
అసలు అంత కోపంగా అసహ్యంగా లోపలికి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఎప్పుడు వచ్చి మా పక్కన కూర్చున్నారో మా ఎవరికీ తెలియదు. వాళ్ళు కూడా టెన్షన్ ఫీల్ అయినట్టు ఉన్నారు. ఈ ఆట మొదటి సారే భలే థ్రిల్ ఇచ్చింది. కానీ ఓడిపోయింది బావ కాకుండా ఆకాశ్ గాడు అయ్యిఉంటే భలే ఉండేది. బావా గీతలు ఒకళ్ళ నొకళ్ళు చూసుకుంటూనే ఉన్నారు. మిగతా నలుగురం వాళ్ళనే చూస్తున్నాం ఏంజరగ బోతుందో అని. కాసేపు అలా చూసుకున్న తరువాత బావ చూపు మరల్చుకుని, తలదించి రెండు క్షణాలు ఆలోచించి నిట్టూర్చాడు. అందరం బావనే గమనిస్తున్నాం. సడన్ గా బావ తన చేతిని తీసి గీత భుజం మీద వేసాడు. విసురుగా గీత ఆ చేతిని తోసేసి అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోడానికి లెచింది. బావ కూడా వెంటనే లెచి నిలబడి బలవంతంగా గీత చెయ్యి పట్టుకుని వెళ్ళనివ్వకుండా ఆపాడు.
“వదలండి!! పిచ్చి పిచ్చి గా ఉందా??…. ఏంచేస్తున్నారు.??”
బావను వదిలించుకోబోయింది.
“ఇది ఆట గీతా!!”
బావకు ఏమయ్యిందో నాకేం అర్ధంకాలేదు. తను ఏం మాట్లాడుతున్నాడో అసలే అర్ధం కావడంలేదు.
“మీ పిచ్చి పిచ్చిఆటలు నాదగ్గర కాదు…………….వదలండి!!”
తను బావను వదిలించుకునే తపనలో కొద్దిగా వంగే సరికి తన పైట జారింది. అదే అదునుగా బావ పైటను వడిసి పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ తన చేయి వదిలేసాడు. గీత బావని బలవంతంగా వదిలించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుండే సరికి బావ పట్టు చేతిని వదిలీ వదలగానే నాలుగడుగులు వెనక్కు వెళ్ళి సోఫాకుతగిలి సోఫాలో పడిపోయింది. తవ పైట బావ చేతిలోనే ఉండే సరికి తన జాకెట్టు లోనుండి తన సళ్ళు స్పష్టంగా తెలుస్తున్నాయి. తను విసురుగా సోఫాలో పడే సరికి తన సళ్ళు బౌన్సంగ్ బాల్స్ లాగా ఊగిపోయాయి. తన బొడ్డు దగ్గర కుచ్చిళ్ళు కూడా సగం దాదాపూ ఊడిపోయాయి. తన నడుమూ, బొడ్డూ స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఆహా!! ఎంత అందంగా ఉందీ!! ఆ సీన్ చూసీ చూడగానే నాకు మొడ్డ లేచింది. తనని ఎన్నిసార్లు బట్టలు మార్చుకుంటుండగా చూసినా, పైట లేకుండా జాకెట్టు మీద నా చెల్లెలిని చూడగానే అబ్బ!! పిచ్చి మూడ్ వచ్చేసింది. ఆపిల్ పళ్ళలాగా గుండ్రంగా ఉండి, జాకెట్టు లోనుండి తన్నుకుంటూ బయటకువస్తున్న ఆ సళ్ళను చూడగానే తన శోభనం రోజు గుర్తుకువచ్చింది. వెంటనే బావను తోసేసి నేను నా చెల్లెలి మీద పడిపోయి రెండు సళ్ళనూ రెండు చేతులతో పిసికేద్దామనిపించింది. కానీ బావ నాకాఅవకాశం ఇవ్వకుండా సోఫా లోంచి లెగుస్తున్న గీతను మళ్ళీ సోఫాలో తోసే క్రమంలో తన రెండు చేతుననూ తన రెండు సళ్ళమీద పెట్టి సోఫాలోకి నెట్టి తన సళ్ళనీ తననీ అదిమి పెట్టాడు.
“ఏమండీ!!…. ఏం చేస్తున్నారు??…. అందరూ చూస్తున్నారు…. ప్లీస్!!.. వదలండీ!!…..
తను గట్టిగా అరుస్తుంది. బావ తన మాటలు పట్టించుకోకుండా తన పనిలో తాను ఉన్నాడు. సళ్ళమీద తన చేతులను గీతను లెగవనివ్వకుండా అదిమి పెడుతూనే సళ్ళమద్యలోని జాకెట్ హుక్స్ ని తీయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. ఇంతలో శ్వేత మద్యలో వచ్చి బావ చేతులు పట్టుకుని గీత సళ్ళమీద నుంచి తన చేతులు తీసేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ
“అన్నయ్యా!!… ఏం చేస్తున్నావు??…. తనని వదులు”
వాళ్ళ ముగ్గురి పెనుగులాటలో బావ రెండు హుక్స్ మాత్రమే తీయ గలిగాడు మిగతావి తెగిపోయాయి. ఇక లాభం లేదనుకుని నా భార్య కూడా బావను ఆపడం మానేసింది. ఒక చేతిని తన నడుము మీద మరో చేతిని తన తలమీద పెట్టుకుని తను చూస్తున్నది నిజమేనా అన్నట్టు నోరుతెరచుకుని బావని చూస్తూనే ఉంది. గీత జాకెట్టు హుక్స్ ఊడిపోగానే బావ తన జాకెట్టుని పూర్తిగా ఓపెన్ చేసేసి, తన చేతులని సోఫాకి అదిమి పెట్ట్టాడు. బ్రా లో తన సళ్ళు మరింతగా కనిపిస్తున్నాయి. అవి గుండ్రంగా, చాలా స్టిఫ్ గా ఒక మోడల్ కి ఉన్నట్టు ఉన్నాయి. బావ చేయబోయే పని నేనే చేస్తే బాగుండునని పించింది. ఆ బ్రా లాగేసి తన సళ్ళు తనివితీరీ చీకేద్దామని అనిపించింది. బావ త్వరగా ఆ బ్రా కూడా తీసేస్తే బాగుండు. తన సళ్ళను పూర్తి నగ్నంగా చూడాలని పిస్తుంది. గీత తనని ఆ పొజిషన్లో చూస్తున్నవాళ్ళందరినీ గమనిస్తూనే ఉంది. తను నన్ను కూడా చూసింది. తను నన్ను చూస్తుంది కదా అని కళ్ళు తిప్పుకోలేక పోయాను. తదేకంగా తన సళ్ళను చూస్తూ ఉండిపోయాను. నా మొడ్డ గట్టి రాయి లాగా తయారయ్యంది. పాంటు మీద నుంచే నా మొడ్డను చేత్తో వత్తుకుంటున్నాను. అది గమనించి శ్వేత గట్టిగా నా వీపు మీద కొట్టింది.
“ఏం చేస్తున్నారు??.. ముందు మీ బావను ఆపండి…… తను మీ చెల్లెలు!!”
గట్టిగా అరిచింది. నేను అస్సలు పట్టించుకోలేదు. బావ ఎప్పుడు ఆ బ్ర తీస్తాడా…ఒక్క క్షణం కూడా మిస్ కాకుండా చూస్తామా అని అనిపిస్తుంది. ఆకాశ్ గాడు సోఫాకి అటు వయిపుగా వచ్చి మా బావా చెల్లెళ్ళ షో మొత్తం చూస్తున్నాడు. బావ తన బ్రా లాగేయడం కోసం సోఫాకి అదిమి పెట్టిన తన చేతులని వదిలి బ్రా మీద చేయి వేయబోయాడు. తను వెంటనే ఆ చేత్తో తన సళ్ళను కప్పేసుకుంటూ
“ఏమండీ…. వద్దూ….”
అంటూ గట్టిగా అరుస్తుంది. బావ మళ్ళీ తన చేతిని బలవంతంగా తీసి మళ్ళీ సోఫాకి అదిమి పెట్టాడు. బలవంతంగా రెండుచేతులనూ గీత వెనుకకు మెలితిప్పి పట్టుకున్నాడు. ఒక చెత్తో రెండు చేతులనూ గట్టిగా పట్టుకుని మరో చెతిని తన బ్రా మీదకి తీసుకుని వచ్చాడు.
“అయ్యో!!…. ఏమండీ ప్లీస్!!…… అయ్యో!!…….. వద్దు.. ప్లీస్!!…… అందరూ చూస్తున్నారు.”
బావ తన మాటలు అస్సలు పట్టించుకోవడంలేదు. తన సళ్ళమీద ఉన్న బ్రా కప్ ను ఒక్కసారిగా పైకి ఎత్తేసాడు. అప్పుడు కనిపించింది తన సంపద. ఎంత తెల్లటి రంగు!! చందమామ లాగా ఉంది. ఆ చందమామ మీద నల్లగా ఓ చిన్నమచ్చ, ఆశ్చర్యంగా తన నిపుల్ నిక్కబొడుచుకుని ఉంది. అంటే తనకి కూడా టెంప్టింగ్ ఉందన్నమాట. మరి ఇంత గోల ఎందుకు చేసినట్టు!! నిక్కబొడుచుకుని ఉన్న నిపుల్ అందరూ చూసేస్తే తన బండారం బయట పడుతుందనా!! అవునులే అలా బయట పడిపోతే ఏ అమ్మాయికీ గౌరవం ఉండదుకదా!! ఈ లోపు బావ తన నిపుల్ మీద పెదాలు పెట్టేసాడు.
“ప్లీస్…. ప్లీస్…. ప్లీస్…….. ఏమండీ!!.. అన్నయ్య చూస్తున్నాడు….”
బావ తన నిపుల్ మీద తన పెదాలతో గట్టిగా ముద్దు పెట్టీ పెట్టగానే ఆకాశ్ గాడు
“సక్సస్”
అంటూ చప్పట్లు కొడుతూ నవ్వుతున్నాడు.
శ్వేతకు పట్టలేని కోపం వచ్చింది.
“ఆకాశ్!!.. ఇదంతా నీవల్ల!!.. ఛీ!!…. ఒక ఆడపిల్లకి ఇలా జరిగితే నవ్వుతున్నావా??”
“ఇది కేవలం ఆట శ్వేత”
“నోర్ముయ్!!…. ఇంక ఈ ఆట చాలు ఆ అవుటింగూ చాలు వెళ్దాం పదండి.”
బావ గీతని వదిలేయగానే గీత తన బ్రా సరిచేసుకుని తల దించుకుని జాకెట్ హుక్స్ పెట్టుకుంటుంది. కింద నుంచి రెండు హుక్స్ మాత్రమే పెట్టుకుంది. మిగతావి తెగిపోయాయి. వెంటనే పైట కప్పేసుకుని తను కూడా కోపంగా అంది
“ఇంక వెళ్ళిపోదాం పదండి. ఇది ఎక్కడ వరకూ వెళుతుందో అనిపిస్తుంది.”
తన నక్కబొడుచుకుని ఉన్న నిపుల్ అందరూ చూసారని కాబోలు చాలా సిగ్గు పడుతుంది. ఇంతలో బావ అన్నాడు
“ఆట ఇప్పుడే మొదలయ్యింది!!.. అప్పుడే వెళ్ళిపోవాలా??!!”
“మొదట్లోనే చేసిన ఘనకార్యం చాలు!.. ఇక వెళ్దాం అన్నయ్యా”
నా భార్య ముఖం ముడుచుకుని అన్నది. దానికి బావ చాలా కోపంగా అన్నాడు.
“అంటే నేను చెయ్యాలిగానీ మిగతావాళ్లు చెయ్యరా??”
“అంటే………… నీ ఉద్దేశం ఏమిటీ????……”
శ్వేత కళ్ళు పెద్దవి చేసి అడిగింది. ఆ ప్రశ్న అడిగిన తరువాత మళ్ళీ తన నోట మాట రాలేదు. అలాగే నిలబడిపోయింది. బావ తల దించుకుని వెంటనే మార్గరెట్ వైపు చూసి మళ్ళీ శ్వేతను చూసాడు. నిన్ను ఉద్దేశించి ఆ మాట అనలేదు అనేది తన ఉద్దేశం. మొత్తానికి బావ కన్ను కూడా మార్గరెట్ పైన పడింది. ఏదో ఒకటి. ఒక్కసారి ఆ నా కొడుకు ఓడిపోతే వాడూ మార్గరెట్ సళ్ళు బయటకు తీయాల్సిందే. అప్పుడు బావా నేనూ ఇద్దరం ఎంజాయ్ చేస్తాం. నాకు కూడా ఈ ఆట ఆపబుద్దికాలేదు. కానీ ఇక్కడ ఒక్క విషయం మాత్రం నాకు అర్ధం కావడం లేదు. శ్వేత గీత మాత్రమే గొడవ చేస్తున్నారు. మార్గరెట్ మాత్రం ఏం మాట్లాడడం లేదు.
పైగా గీత సళ్ళమీద బావ ముద్దు పెడుతున్నప్పుడు తనుకూడా నవ్వుతూ చూస్తుంది. ఇప్పటివరకూ ఆడిన ఆటల్లో దాదాపూ అన్ని షోలూ ఆకాశ్ గాడే కొట్టాడు. బహుశా ఆ దైర్యం అయ్యిఉండవచ్చు. అయినాగానీ, బావ ఓడిపోతే గీతకు మాత్రమే నష్టం కానీ శ్వేత కూడా గొడవ చేస్తుంది కదా, మరి మార్గరెట్ అసలు పట్టించుకోవడం లేదు!! ఆ విషయం మిగతా ఇద్దరు ఆడవాళ్ళూ గమనించే ఉంటారు.
“ఏం బావా??…. ఆట కొనసాగిద్దామా??….”
వాడు బావనుద్దేశించి అన్నాడు
“తప్పకుండా”
“ఏమండీ ప్లీస్..!! ఇక ఆపేయండీ”
దీనంగా, మెల్లిగా సోఫాలో అలాగే కూర్చుని అంది గీత. పాపం అవమానంగా ఫీల్ అవుతున్నట్టు ఉంది. అది తన ముఖంలో స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. బావా, ఆకాశ్ మళ్ళీ ఆటలో కూర్చుండి పోయారు. వాడి గెస్ట్ హవుస్ హాల్ లో సిట్టింగ్ ఏరియా లోని సోఫా, కుర్చీల మద్య టేబుల్ తీసేసి కార్పెట్ మీద మా ఆట, ఈ తతంగమూ జరుగుతున్నయి. నేను కూడా వాళ్ళతో పాటు కూర్చుడిపోయాను.
“మీ మగాళ్ళు ఎక్కడి వరకు వెళుతున్నారు??!!”
పళ్ళు బిగించి నాకు వినిపించేలా గొణుగుతుంది శ్వేత. ఆట మొదలయ్యింది. ఈ సారి బావ పంచాడు. మళ్ళీ నాది అదే స్ట్రాటజీ. కవుంట్ ఎంత తక్కువ వీలయితే అంత తక్కువ ఉంచుకుంటున్నాను.మొత్తానికి కవుంట్ రెండుకి తెచ్చాను.
“షో……..”
మళ్ళీ ఆకాశ్ గాడే! బావలో పిచ్చి టెన్షన్ కనిపించింది. నన్నే చూస్తున్నాడు నా కవుంట్ తెలుసుకుందామని.
“నా కవుంట్ రెండు బావా”
బావ మళ్ళీ డీలా పడిపోయాడు. ఫక్కున నవ్వు వినిపించే సరికి అందరం అటువైపు చూసాం. మార్గరెట్ తన నవ్వును పెదాలమీద బలవంతంగా ఆపేసుకుంది.
“ప్లేయర్లకే భంగపాటు తప్పడం లేదు.”
వెటకారంగా అంది. బావ చాలా అవమానంగా ఫీల్ అయ్యాడు. అది ఆసరాగా తీసుకుని ఆకాశ్ గాడు బావను మరింత రెచ్చగొట్టాడు.
“పోనీ ఆట ఇక్కడితోటి ఆపేద్దామా బావా??”
“అవసరం లేదు…. ఆట కొనసాగించాల్సిందే”
అంటూ ఠక్కున లేచి నిలబడ్డాడు. వెనక్కితిరిగి గీత పైట లాగేసాడు. తను జాకెట్టుకి రెండు హుక్స్ మాత్రమే పెట్టుకుని ఉంది. తన బ్రా సగం దాదాపూ కనిపిస్తుంది. గుండ్రటి సళ్ళ షేపు మళ్ళీ స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. అప్పుడప్పుడే చల్లారుతున్న నా మొడ్డ మళ్ళీ లెచింది. గీత వెంటనే తన చేతులతో తన సళ్ళను కప్పేసుకుని దీనంగా బావ కళ్ళలోకి చూస్తుంది.
“ఏమండీ…. ప్లీస్!!”
తను ఏదో చెబుతుండగానే బావ తన చేతులను తన సళ్ళ మీద నుంచి తీసేసాడు. ఇప్పుడు గీత అంతగా ప్రతిఘటించడం కూడా లేదు. వెంటనే రెండు హుక్స్ ని విప్పి జాకెట్ ఓపెన్ చేసాడు. మళ్ళీ తన సళ్ళమీద బ్రా కప్ ని పైకి ఎత్తాడు.
“ఈ సారి అటు పెట్టు బావా”
ఆ మాట విని చిరాగ్గా ఆకాశ్ వైపు చూసాడు బావ.
“అహా…. ప్రతి సారీ ఒక వైపేనా అనీ!!”
మరీ వెటకారంగా అంటున్నాడు ఆకాశ్. బావ ఇందాక ఏ కప్ ని ఓపెన్ చేసి ఏ సళ్ళ మీద ముద్దు పెట్టాడో అదే కప్ ఇప్పుడూ ఓపెన్ చేసాడు. ఈ సారి రెండో సళ్ళ మీద ముద్దు పెట్టమని ఆకాశ్ గాడి ఉద్దేశం. బావ మళ్ళీ తల గీత వైపు తిప్పి రెడో కప్ ని కూడా పైకి లాగేసాడు. నేను తల ఎత్తిమరీ తన సళ్ళను తదేకంగా చూస్తున్నాను. ఆహా గుండ్రటి చందమామల్లాగా తన రెండు సళ్ళు స్టిఫ్ గా కనిపిస్తున్నాయి. నాకు తెలియకుండానే నా చేయి నా మొడ్డమీదకి వెళ్ళి పోయింది. గీత అది అంతా గమనిస్తుంది అనుకుంటా. కానీ తన కళ్ళలోకి చూడ బుద్దికాలేదు. తన సళ్ళ మీద నుంచి నా కళ్ళు అస్సలు తిప్పబుద్ది కాలేదు. బావ తన రెడో సళ్ళ మీద ముద్దు పెట్టి తనని వదిలేసాడు. తను వెంటనే తన బ్రాని సళ్ళమీదకు లాగేసుకుని, జాకెట్ తో తన సళ్ళను కప్పేసుకుంది. అప్పుడు కళ్ళు పైకి ఎత్తి తన కళ్ళలోకి చూసాను. తను నన్నే గుచ్చి గుచ్చి చూస్తుంది. వెంటనే కళ్ళు పక్కకు తిప్పేసుకున్నాను. తల తిప్పి నా భార్యను చూసాను. తను నన్ను అంతకంటే అసహ్యంగా చూస్తుంది. మళ్ళీ కళ్ళు తిప్పేసుకుని ఆటలో మునిగి పోయాను.
“అదేంటి బావా??…. ముద్దంటే పెదాలు అంటిచి తీసేస్తున్నావు??!!”
వాడు మళ్ళీ వెటకారంగా అన్నాడు.
“అది ముద్దు కాదా??”
బావ మాటల్లో కొద్దిగా కోపం, అసహనం కనిపిస్తున్నాయి.
వాడు ఏం మాట్లాడలేదు. ఈ సారి నేనే పంచాను. నాలగు రౌండ్లు కూడా తిరగకుండానే ఈ సారి బావ షో కొట్టాడు. తన ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయింది. కానీ నాకు నీరు గారి పోయింది. నాకు ఇప్పటి వరకూ లయిఫ్ కూడాలేదు. ఖచ్చితంగా ఆకాశ్ గాడికి తక్కువ స్కోర్ ఉండి ఉంటుంది. అనుకున్నట్టుగానే వాడి కవుంట్ పది. నాది ఫుల్ కవుంట్. నాకు ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది. అనవసరంగా ఆటకు ఒప్పుకుని తప్పుచేసామేమో నని. అంత ఎక్స్ పీరియన్స్ ఉన్న బావ షో కొట్టడానికి ఇంత సమయం పట్టింది. వాడేమో షోలమీద షోలు కొడుతున్నాడు. వీడేమయినా జిమ్మిక్కులు చేస్తున్నాడా అనిపేంచింది. అదలా ఉంచితే ఇప్పుడు నా పరిస్తితి ఏమిటా అని ఆలోచిస్తూ శ్వేత వైపు చూసాను. తను పెద్ద పెద్ద కళ్ళతో తల అడ్డంగా తిప్పుతూ మెల్లిగా చేయి పైకి ఎత్తి వెలు చూపిస్తుంది. తను సోఫా దగ్గర నిలబడి ఉంది. ఇక తప్పదన్నట్టు లేచి తన వద్దకు అడుగులు వేసాను.
“దగ్గరకొచ్చావంటే పుచ్చ పగిలి పోతుంది”
నన్ను బెదిరిస్తూ సందు చూసుకుని అక్కడ నుడి పరిగెత్తబోయింది. వెంటనే తనని ఒడిసి పట్టుకున్నాను. తను నన్ను వదిలించుకోవడానికి గింజుకుంటుంది. తన చేతులు వదిలితే నన్ను కొట్టనయినా కొడుతుంది కాబట్టి తన చేతులు మడిచి వెనుకకు కట్టి తనను వెనుకనుండి పట్టుకున్నాను. తన చేతులు వెనుకకు విరిచేసరికి తన సళ్ళు ముందుకు పొడుచుకుని వచ్చినట్టు కనిపించింది. ఎదురుగా బావా ఆకాశ్ గాడూ ఈ షో కన్నార్పకుండా చూస్తున్నారు. ఒక చేతిని ముందుకు పోనిచ్చి పైట లాగేసాను. ఒక అందమైన ఆడదాన్ని అందులోనూ పరాయి ఆడదాన్ని పైట లేకుండా జాకెట్టు మీద చూస్తే ఎవ్వడికైనా మతిపోతుంది. ఇందాక నా చెల్లెలని కూడా లేకుండా నా మొడ్డ లేచి నిలబడింది. ఇప్పుడు బావ మొడ్డ ఆకాశ్ మొడ్డ కూడా అలాగే లెచి ఉంటాయి. ఇప్పుడు నా భార్య జాకెట్టు కూడా తీసి తన సళ్ళు వాళ్ళిద్దరికీ చూపించాలి. అది తలచూకోగానే మొదటి సారి మా శోభనం గదిలో తనను పైట తీసేని తన జాకెట్టు మీద తన సళ్ళు వత్తిందీ, తన జాకెట్టు తీసి మొదటి సారి తన పెద్ద పెద్ద సళ్లు చూసిందీ గుర్తుకువచ్చి నా మొడ్డ మరింత గట్టి పడింది. నేను తనని వెనక నుండి పట్టుకుని ఉండే సరికి తన పిరుదులకు నా మొడ్డ తగులుతుంది. అది గట్టి పడడం గమనించి తను మరింత చీదర పడుతుంది.
“ఛీ!!…. నాలుగు గోడల మద్య చేయాల్సిన పని నలుగురి మద్య చేస్తారా??…. ఇంత బరి తెగించి, సొంత భార్య బట్టలు అందరి ముందూ ఊడదీస్తారా??…. వదలండీ!!”
తను చాలా కోపంగా ఉంది. తనను పట్టుకోవడం నా వల్ల కావడం లేదు. ఇక తన జాకెట్టు తీయడం కష్టమని తన సళ్ళ మద్యలోని హుక్స్ సందుల్లోకి నా చేతి వేళ్ళు పోనిచ్చి గట్టిగా లాగేసాను. ఒక్క హుక్ కూడా మిగల కుండా అన్నీ తెగిపోయి తన ఒక సళ్ళ దగ్గర జాకెట్ పూర్తిగా ఊడిపోయింది. ఆలస్యం చేయకుండా నా చేతిని తన సళ్ళమీదకు పోనిచ్చి ఒక్క సారిగా బ్రా పైకి లాగేసాను. తన సళ్ళలో ఒకటి పూర్తిగా ఎక్స్ పోజ్ అయ్యే సరికి తను కెవ్వున అరిచి ఒక్కసారిగా నన్ను వదిలించుకో బోయింది. ఆ కుదుపుకి ఇద్దరం బేలంస్ తప్పి కింద పడిపోయాం. తను వెల్లకిలా పడింది. సరిగ్గా ఆట మీద, పేక ముక్కల మీద పడింది. ఆకాశ్, బావా అక్కడే కూర్చుని ఉన్నారు – వాళ్లిద్దరి మద్యలో పడింది. తన జాకెట్టు పూర్తిగా చెదిరి పోయి ఉంది. రెండో సళ్ళ మీద నుంచి కూడా జాకెట్టు పక్కకి జరిగి పోయి ఉంది.
రెండు సళ్ళలో ఒకటి మాత్రం బ్రా కూడా పైకి జరిగి పోయి పూర్తి నగ్నంగా కనిపిస్తుంది. బావా ఆగాశ్ ఇద్దరి కిద్దరూ కన్నార్పకుండా దాన్నే చూస్తున్నారు. తను వాళ్ళిద్దరినీ చూసి, తన జాకెట్టు పరిస్తితిని, తన బేర్ బూబ్ నీ చూసి –
“హుహ్”
నిట్టూరుస్తూ అలాగే పడుకుండి పోయింది. ఇక అంతా అయిపోయింది అన్న ఫీలింగేమో. నాకూ ఇలా చేయడం ఇష్టంలేదు. కానీ చేయక తప్పలేదు. నేను లెగిసి తన మీదకు వచ్చి అందరికీ కనిపిస్తున్న తన నగ్న సళ్ళ మీద చిన్నగా ముద్దు పెట్టాను.
వెంటనే తను లెగిసి తన చిరిగిన జాకెట్టు తో తన సళ్ళను కప్పుకుని, చీర పైటను భుజాన వేసుకుని విసురుగా బెడ్ రూం వైపు నడుచుకుటూ వెళ్ళిపోయింది. మొత్తానికి ఈ రోజు నేను నా సొంత భార్య జాకెట్టు అందరి ముందూ చించి మరీ తన సళ్ళను అందరికీ చిపించాను, కేవలం ఒక పరాయి ఆడదాని సళ్ళు చూడడం కోసం. ఛీ!! నా మీద నాకే చిరాకు అనిపించింది.
మళ్ళీ ఆట మొదలు పెట్టాము. ఈ సారి షో నాది అయ్యింది. బావ కొంచెం కాన్ఫిడెంట్ గా నా కవుంట్ మూడు అని చెప్పాడు. ఇద్దరం ఆకాశ్ గాడి వైపు చూసాం. వాడి కవుంట్ రెండు కాకుండా ఉంటే బాగుండు అనుకున్నాను. వాడు వెంటనే వాడి పేకలన్నీ మూసేసి కింద పడేసి,
“ఈ సారి భార్యని ముద్దు పెట్టుకునే అవకాశం నాకు వచ్చింది.”
అన్నాడు. మా మూఖాలు వెలిగి పోయాయి.
“నిజంగానా”
గీత ఆత్రంగా సోఫా లోనుచి ఆకాశ్ ను చూసింది. ఆ మాటలు వినబడ్డాయో లేదో శ్వేత కూడా మళ్ళీ హాల్ లోకి వచ్చింది. తను జాకెట్ మార్చుకుని ఉంది. మా ఇద్దరికంటే ఈ ఇద్దరు ఆడవాళ్ళ ఆత్రం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. అప్పుడు అర్దమయ్యింది మార్గరెట్ మీద ఎంత కసి పెంచుకున్నారో. వాళ్ళ జాకెట్ ఊడదీసే టప్పుడు తను నవ్విoది, ఇప్పుడు వీళ్ళు నవ్వడానికి రెడీ గా ఉన్నారు.
“నో ఆకాశ్……”
మార్గరెట్ రాగం తీస్తుంది.
“ఒక్క క్షణం లో అయిపోతుంది డార్లింగ్. అసలు ముద్దంటే ఎలా పెట్టుకోవాలో వీళ్ళకి చేసి చూపిస్తాను. రా”
అంటూ తనకు కొద్దిగా దూరంగా కూర్చున్న తనని దగ్గరగా లాక్కున్నాడు. తను మోకాళ్ళ మీద నడుచుకుంటూ వచ్చి అలాగే మోకాళ్ళ మీద తన పక్కన కూర్చుంది. తను జీన్స్ పేంట్ వేసుకుని ఉంది. పైన టాప్ ట్రాన్స్ పరెంట్ గా ఉంది. లోపల మరో కట్ బనియన్ లాగా వేసుకుంది. అయినా గానీ తన క్లీవేజ్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. వాడు మెల్లిగా తన టాప్ లోపల నుంచి తన నడుం మీదకు చేతులు పోనిచ్చాడు.
“వద్దు ఆకాశ్”
తను కొద్దిగా సిగ్గు పడుతుంది. తను తన జీన్స్ లో వయిట్ కలర్ కట్ బనియన్ టక్ చేసింది. ఆకాశ్ తన కట్ బనియన్ని పైకి లాగేసాడు. తన ట్రాన్స్ పరెంట్ టాప్ కి కేవలం నాలుగు గుడీలు ఉన్నాయి. ఆ గుండీలు తీసేసి తన టాప్ ని ఓపెన్ చేసాడు. తన ఒంటికి గట్టిగా అతుక్కుని ఉన్న తన వయిట్ ఇన్నర్ బనియన్ లో తన షేపులు స్పష్టంగా తెలుస్తున్నాయి. తన నడుము ఒంపు, తన పొట్టమీద కనిపించీ కనిపించనట్టు ఉన్న కండ షేపు అబ్బ బాలీవుడ్ భామలానే ఉంది. తన బొడ్డు దగ్గర చిన్న గుంట లాగా పడి తన డ్రస్ లో నుండి స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఇక తన సళ్ళ దగ్గరకి వస్తే, అబ్బ!! వర్ణనాతీతం. తన నడుము ఎంత సన్నగా ఉందో తన సళ్ళు అంత పెద్దవిగా ఉన్నాయి. తన వయిట్ ఇన్నర్ ను పూర్తిగా సళ్ళ మీద నుండి పైకి లాగేసాడు. తన బ్రా కప్స్ రెండు చేతులతో పట్టుకుని గట్టిగా వత్తుతూ పైకి లాగేసాడు. మేం ప్రతి సారీ ఏ సళ్ళ మీద అయితే ముద్దు పెట్టామో ఆ సళ్ళమీద బ్ర కప్ మాత్రమే ఓపెన్ చేసాము. వాడు మమ్మల్ని కవ్వించడానికి అన్నట్టు పూర్తిగా రెండు సళ్ళ కప్స్ నూ పైకి లాగేసాడు. రెండు చేతులతో సళ్ళను కొద్దిగా నలుపుతూ వంగి ఒక సళ్ళను నోటితో అందుకున్నాడు. నా మొడ్డ రాయి లాగా తయారయ్యింది. మరింతగా పెరగడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఇంకాసేపాగితే మొడ్డ పగిలిపోతుందేమో అనిపించింది. వాడు తన సళ్ళను పూర్తిగా తన నోట్లోకి పెట్టేసుకున్నాడు. అవి పెద్ద పెద్ద మామిడి పళ్ళలాగా ఉన్నాయి. వాడు మామిడి పళ్ళను పిసికి నట్టుగా గట్టిగా పిసికి కొనను (నిపుల్ ని) చీకుతున్నాడు. వాడు కనీసం 60 సెకన్ల పాటు అలాగే చీకి, వదిలేసేముందు తన నిపుల్ని గట్టిగా కొరికి వదిలి పెట్టాడు.
“అబ్బా!!….”
వాడి భుజం మీద సరసంగా కొట్టింది. వాడు నవ్వుతూ తన వైపు చూస్తున్నాడు. తను కొంటెగా వాడి వైపు చూస్తూ తన బ్రా కప్స్ తన సళ్ళ మీదకు లాగేసుకుని తరువాత తన ఇన్నర్ కట్ ని కూడా లాగుతుండగా చూసాను – తన బొడ్డూ తన పొట్టా నడుమూ – నేను వర్ణించలేను – ఎంత అందంగా ఉన్నాయంటే – చెప్పలేను. నా మొడ్డను నా పేంటు మీద నుంచే గట్టిగా నలుపుకుంటున్నాను. వాడు ఇంకా తన వైపు చూస్తూనే ఉన్నాడు. తను నవ్వుతూనే నా వైపు బావ వైపు చూసి, మళ్ళీ వాడి వైపు చూసి
“ఇంక చాలు”
సరసంగా అంది. వాడు మా వైపు చూసి,
“ముద్దంటే అది”
అన్నాడు. నా పక్కన నిలబడి ఉన్న నా భార్య వైపు చూసాను. తను తదేకంగా నా కళ్ళవైపు చూస్తూ నా చేతివైపు కళ్ళు తిప్పింది. నేను నా చేతిని చూస్తే అది నా మొడ్డను నలుపుతూ ఉంది. ఠక్కున చేయితీసేసి తల పక్కకు తిప్పేసాను. అటు వైపు నా చెల్లెలు కూడా నన్ను చూస్తుంది. నేను తనను చూడగానే తను ఫక్కున నవ్వేసింది. ఆ నవ్వుకి అందరూ పక పకా నవ్వేసారు. నేను తల మీద చెయ్యి పెట్టుకుని నాలోనేను నవ్వుకుంటూ సిగ్గుగా తల దించాను.
“ఏం ఫీల్ అవ్వకు రా. బావ కూడా అదే చేస్తున్నాడు.”
వాడు ఆ మాట అనే సరికి అందరూ మళ్ళీ నవ్వేసారు. ఆట మళ్ళీ మొదలయ్యింది. ఈ సారి కూడా నాదే షో అయ్యింది. వాడికే కవుంట్ ఎక్కువ వచ్చింది.
“శహబాష్”
బావ నన్ను అభినందించాడు.
“అబ్బా ఆకాశ్ నువ్వు షో కొట్టడం లేదేంటి??”
మార్గరెట్ గారంపోతూ కవ్విపుగా అంది.
“ఈ ఒక్కసారికి వదిలేసేయ్ డార్లంగ్. తరువాత ఆట నుండి చూపిస్తా నా తడాఖా. అప్పుడు వాళ్ళు కూడా ముద్దుని మద్దు లాగా పెట్టక పోతే అప్పుడు చూస్తా వాళ్ళ పని.”
అంటూ తన సళ్ళ మీద చెయ్యి వేసి గట్టిగా పిసికాడు.
“స్.. ష్…. ముద్దు పెట్టాలి…. ఇంకేమీ చెయ్యకూడదు!!……”
9

5603cookie-checkపేకాటలో శృంగారం|Part 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *