నా Lover తో & Lover వల్ల చెల్లెలు(మరదలు)తో

Posted on

Introduction : – నా పేరు రవి. మా ఊరు…….. తన (lover) ఊరు రాజమండ్రి. నేను నా డిగ్రీ చదవుతున్నా రోజుల్లో (2013-2016) 2nd Year లో ఒక అమ్మాయినీ love చేశాను. కానీ తనతో ఎలా చెప్పాలో తేలిక భయంతో ఒక రోజు నేను నిన్ను కొద్ది రోజులు మాత్రమే love చేస్తాను అని చెప్పాను. తన కూడా ఒకే అన్నట్లు చెప్పి చెప్పానట్లు సమాధానం ఇచ్చింది. ఎందుకు కొద్ది రోజులు మాత్రమే love చేస్తాను అన్నాను అంటే ఎక్కువ గా love చేసి బాధ పడడం కంటే love కొద్ది రోజులే బాగుంటుంది అని నా అభిప్రాయం. కానీ ఇప్పటికి ఎప్పటికి తననే love చేస్తూ ఉన్నాను నేను i love you my Darling ❤.

Interwell :- తన పేరు దియా, చాలా బాగుటుంది నా మనసుకు బాగా నచ్చింది. కొలతలు పొట్టి గా మరీ లావు గా కాకుండా చామన ఛాయి రంగులో మంచి మనసుతత్వం ఉన్నా అమ్మాయి.

తను కూడా నన్ను బాగా అర్థం చేసుకుంది కొద్ది రోజులోనే, ఒక రోజు నేను తనని అడిగాను నాకు ఒక hug కావాలి అని, తను నేను కాలేజీ లో ఎవరు లేని చోటుకు వెళ్ళాము ఒక చోట నడుచుకుంటూ మెట్లు ఎక్కుతు తను కావాలి అనే మెట్లు మీద నుంచి జరుతున్నట్లు నాకు టచ్ అయేది, నేను అప్పుడు అన్న hug ఇవ్వాలి అనుకొంటే సరిగ్గా ఇవ్వు అని, గట్టిగా hug చేసుకున్నాను….

తన బూబ్స్(స్థానాలు) నా శరీరానికి తగులుతుంటే ఆ అనుభవం మాటల్లో చెప్పలేనంత ఆనందం. అలా ఒక 10 ని”లు తర్వాత సిగ్గుతో వెళ్ళిపోయాము.

2nd Hero love Story :- నా lover నాతో hug అయినా తర్వాత నడుచుకుంటూ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు చెప్పింది. నా Ex lover తో కిసెస్ & hugs చేసుకున్నప్పుడు కూడా ఇంత సిగ్గుగా అనిపించలేదు. నీతో చేస్తున్నప్పుడు మాత్రం చాలా సిగ్గుగా అనిపిస్తుంది అని అన్నది.

తన ex lover పేరు గిరి అంట, తన ఇంటికి కూడా వెళ్ళేవాడు అంట, చాకిట్లు గిఫ్ట్స్ ఇచ్చేవాడు అని చెప్పింది, నా lover వల్ల చెల్లెలుకు కూడా చాకిట్లు గిఫ్ట్స్ ఇచ్చేవాడు అంట, వాడు నా lover వల్ల అన్నయ్య friend అంట, అలా నా lover వల్ల ఇంట్లో కూడా వాడు నచ్చాడు అంట, night time కూడా వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉంటూ, మేడ మీద తను వాళ్ళ చెల్లెలు తో నిద్రపోతున్నప్పుడు, నా lover వాళ్ళ చెల్లెలుకి తెలియకుండా తనతో సరసాలు ఆడుకుంటూ కిసెస్ & hug లు చేసుకొనేవారు, నైట్ time కుదిరితే మెల్లిగా చేతులు తన మీద వేస్తూ బూబ్స్ ని నొక్కడం, వామ్మో మామూలుగా లేదుగా నా lover ప్రేమ పురాణం అనిపించింది. తను చెపుతున్నప్పుడు వింటున్న నాకు కోపం, బాధ రెండు వచ్చాయి…. 😭😡

Next ఏమి అయింది ? 🤔
Part – 2