మళ్లీ అనే సి వూరుకోకుండా చెయ్యి మా ఇద్దరికీ మధ్యలోకి దూర్చి “నన్ను” కదల కుండా పట్టేసుకుంది. చెప్తే తప్ప వొదల్ను. ఈవిడ నీకు వొదిన అంటే నాకు అక్క వరస

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు **** నా వయసు 23 to 28 only 😂… బోర్ కొట్టకుండా కథలోకి వచ్చేస్తున్నా…. నేను లవ్ ఫెయిల్యూర్ అండి అలా అని అమ్మాయిని

వాడి చేతి మడma మీద ఒక దెబ్బ వేసి ….”రాత్రి కి గా శుభ్రం కావాల్సింది నేను చేస్తాలే” అన్నాను. అలా అన్నాను కాని ఎనీ పెంచి వేర్ రిమూవర్ ఇక్కడకు

ఆమె ఫోన్ పెట్టేయగానే చిన్నగా నవ్వాడు రాఘవ. రాధతో ఆమె సంభాషణంతా విన్నాడతను. * అంత నవ్వెందుకో చెబితే నేను కూడా నవ్వుతాగా ‘ అంది నీరజ ఫోన్ మళ్లీ హ్యాండ్

నా పేరు నేను నవీన్, నేను నెల్లూరు లో ఉంటూ దగ్గర ఒక పల్లెటూళ్లో బాంక్ లోపని చేస్తున్నాను. అప్ అంద్ డౌన్ చేస్తున్నాను. మేడ మీద రూం తీసుకున్నాను. కింద

హలో ” నేను రవిని” హా….రవీ చెప్పు… “ఎందుకు ఫోన్ చెయ్యమన్నారు”? నాతో మాట్లాడాలి అన్నావ్ కదా అందుకే చెయ్యమన్నాను… ” ఇలా కాదు ఎదురుగా కుర్చుని మాట్లాడాలి” తేడా ఏమిటంట?