దమయంతి ఆంటీ – Part 11

Posted on

పాత జ్ఞాపకాలు 18 వ భాగం
“ఏం గౌరి 69 చేసుకుందా మా?” అని అడిగా.
“అంటే ఏమిటి?” అంది.
” మరి నువ్వు సిగ్గు పడకూడదు, చెప్పినట్లు చెయ్యాలి” అన్నా.
“సరే, నువ్వు చెప్పినట్లు చెయ్యడానికి సిగెందుకు” అంది.
నేను నా లుంగి ఇప్పి నగ్నంగా గౌరి పక్కన పడుకున్నా. గౌరి వోణి లేకుండా లంగా, జాకెట్లో ఉంది.
“గౌరి, లంగా జాకెట్ ఇప్పేసి రా” అన్నా.
గౌరి “నాకు సిగ్గుగా ఉంది”
“అన్నీ చూపించే సావు కదా ఇంక దేనికి సిగ్గు, అయినా నేను చెప్పినట్లు చెయ్యడానికి సిగ్గేందుకు అని నువ్వే అన్నావు గా”.

గౌరి లేచి లంగా జాకెట్ ఇప్పి సిగ్గుగా నిలబడి ఉంది. గౌరిని పూర్తి నగ్నంగా వెలుగులో చూడటం ఇదే
మొదట సారి కావడంతో ఆగలేక గౌరి చేయి పట్టుకుని నా మీద కు లాగా. గౌరి వచ్చి నా గుండెల మీద తల పెట్టుకుని పడుకుంది.
“గౌరి ఎప్పుడన్నా ఐసు ఫూట్ తిన్నావా”
“ఓ బోల్డన్ని సార్లు తిన్నా, అది కూడా నీ
దానిలాగే లావుగా పొడుగ్గా ఉంటుంది” అంది.

అమ్మో దీనికి ఎక్కువ చెప్పనవసరంలేదు అనుకుంటు “అయితే నా ఐసు ఫూట్ చీకు” అని బుజాలు పట్టుకుని కింద కి తోసా.
గౌరి కిందకి జరిగి నా మొడ్డని నోటితో సవర తీయసాగింది. ఇది పెద్ద ఆరిందాలాగే ఉంది. ఏమి తెలియదంటోంది కాని థీరీ అంతా తెలుసు అనుకుని
” గౌరి ఇప్పుడు పైకి వచ్చి నీ పూకు నా మొహం మీద పెట్టి నా మొడ్డ చీకు” అన గానే వెనక్కి తిరిగి దాని పూకు

సరిగ్గా నా మొహం దగ్గర పెట్టి మోకాళ్ళ మీదు గా వంగి నా మొడ్డని చేత్తో పట్టుకుని నోట్లో పెట్టుకుని గుడవడం మొదలు పెట్టింది.
నేను దాని కాళ్ళు రెండు విడదీసి పూకు మద్య ఉన్న గొల్లిని నా నాలుకతో కెలకడంతో అది మరింత రెచ్చిపోయి
మరింత వేగంగా న మొడ్డని వెనక్కి ముందికి తన నోటితో ఆడిస్తు నాకుతున్న దాని పూకుని పైపైకి ఎత్తుతోంది. గౌరి మొడ్డని చీకుతూ తలని ఆడి కొంటె దాని సళ్ళు లయబద్దంగా ఉగుతూ నా కాళ్ళకి తగులుతున్నయ్ నేను నా వేళ్ళతో దాని పూకు రెమ్మలు విడదీసి నా నాలిక మరింత లోపలికి దూర్చి చుట్టు తిప్పుతూ ఉంటే ఆగలేక
“ఇంక వద్దు రవి, మామూలుగా చేసుకుందాం” అని పైకి లేచి నా పక్కన పడుకుంది.
అప్పటికే దాని పూకు బాగా చెమ్మగిల్లి రసాలు కారుతున్నాయి. నేను పైకి లేచి దాని కాళ్ళ మద్య మో కాల్ల
మీద కూర్చుని గురిచూసి నా మొడ్డని ఒక్కసారిగా లోపలికి తోసేసరికి “అమ్మో” అంటూ గట్టిగా నన్ను

కావులించుకుంది నాన్ను పైకి లేవని వ్వ కుండ పట్టు కుంది.
నేను అలాగే నా నడుము పైకి ఎత్తి గట్టిగ వాయించడం మొదలు పెట్టే సరికి తను కూడా పట్టు సడలించి ఎదురొత్తులు ఇవ్వడం మొదలు పెట్టింది. నేను నా శక్తి కొద్ది నా మొడ్డని లోపలి కి తోస్తు దరువు వేయసాగాను.
గౌరి దెబ్బ వేయించుకుంటూనే రొప్పుతూ “చాలు, ఇంక చాలు” అంటొంది.

నేను కసిగా మరింత వేగంగా ఆడిస్తూ నా సరుకంతా దాని పూకులో కార్చి గుండెల మీద పడుకున్నా. ఆవేశం, ఆయాసం తీరాక నేను పక్కకి దొర్లాను. గౌరి పైకి లేచి బట్టలు కట్టుకుని బాత్ రూంలోకి వెళ్ళింది. మళ్ళీ ఎవరో తలుపు కొట్టడంతో నా లుంగీ సరిచేసుకుని బహుశా ఆంటీ అయి ఉంటుందని ఊహించి తలుపు తీసాను. నేను ఊహించి నట్లే ఆంటీ నిలబడి ఉంది.
నన్ను తోసుకుంటూ లోపలికి వచ్చి “తోందరగా తలుపు వెయ్య వయ్యా బాబు, ఎవరైనా చూస్తారు” అంది.

నేను సమాదానం చెప్పేలోపు తనే తలుపు వేసి నన్ను గట్టి గా కాగలించుకుని నన్ను మాట్లాడనివ్వకుండా నా పెదాలు అందుకుంది.
“ఆంటీ ఉండు, నే చెప్పేది విను”అంటున్నా వినకుండా రెచ్చిపోయి నా లుంగీ లాగే సింది.
గౌరి ఎక్కడ వచ్చి చూస్తుందో అన్న భయంతో “ఆంటీ బెడ్ రూంలోకి వెడదాం” అన్నా.
అన్నదే తడవుగా నన్ను బెడ్ రూం లోకి తోసుకుంటూ వెళ్ళి నన్ను మంచం మీద కు తోసి నా మొడ్డని చూసి
“ఏంటి తడిగా ఉంది, పాపం చేత్తో చేసుకున్నావా” అంటూ నోటిలోకి తీసుకుని చీకడం మొదలు పెట్టింది.
నేను మాత్రం గౌరి వస్తుందని గుమ్మం కేసే చూస్తున్నా ఆంటీ వెనక్కి తిరిగి ఉండడంవల్ల వచ్చేవాళ్ళు తనకి కనపడరు.

గౌరి చూసిందంటే ఇంక నా దగ్గరకు రాదు, కన్నె పూకుని పొగొట్టుకున్నవాడిని అవుతాను. అంటీ బాగా రెచ్చిపోతోంది. పాపం చాలా రోజుల నుంచి దెబ్బలేక మంచి ఆవేశంగా ఉంది. ఆంటీ చీకుడికి నా

మొడ్డ మళ్ళి రెడీ అయిపోవడంతో ఆంటీ లేచి నుంచుని జాకెట్ ఇప్పేసింది సళ్ళు రెండు బయట పడ్డాయ్.
ఆ సళ్ళని చూస్తోంటే వేల్లాడినట్లుగా కనిపిస్తున్నాయి. ఒక ప్పుడు ఆ సళ్ళే నాకు అమృత భాండాలు. ఆంటీ చీర పైకి ఎత్తి ఒక్కాసారిగా నా మీద కు ఎక్కేసింది. నా మీద
మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని నా మొడ్డని చేత్తో పట్టుకుని తనకి తానే పూకులో పెట్టుకుని పైకి లేచి చేతులు మంచం మీద ఆంచి నా మీద కు వంగి దెంగడం మొదలు పెట్టింది.

నా ధ్యాశ అంతా గౌరి మీదే ఉంది. గౌరి ఏ క్షణ మేనా రావచ్చు. వచ్చు చూస్తే నా పని అయిపొయింది అనుకుంటూ గుమ్మంకేసే చూస్తున్నా. ఆ అనుకున్న క్షణం రానే వచ్చింది.
గౌరి లంగాతో పూకు తుడుచుకుంటూ లోపలికి వస్తూనే గదిలోకి చూసి వాళ్ళ అమ్మ నా మీద ఎక్కి వీర ఆవేశంగా దెంగుతుండడం చూసి గుమ్మం దగ్గరే స్తాణువులా ఉండి పోయింది.
నేను గౌరి వంక చూసి పక్క గదిలోకి వెళ్ళమని చేతులతో సౌజ్ఞ చేసాను. పాపం గౌరి మొహం మాడ్చుకుని పక్క గదిలోకి వెళ్ళి

పొయింది. ఆంటీ కి ఇదే మి తెలియక తన మానాన్న తన పని కానిస్తోంది. జరిగింది ఎలనూ జరిగింది కదా అని నేను ఆంటీని తుప్తి పరచడానికి సళ్ళు రెండు చేత్తో పిసుకుతు కిందనుంచి ఎదురొత్తులు ఇవ్వడం మొదలు పెట్టాను.
దానితో రెచ్చిపోయిన ఆంటీ మరింత వేగంగా వీరంగం చేస్తోంది. ఆంటీ పూకులోంచి కారే రసం నా మొడ్డ మీదు గా నా వట్టలని తడిపేస్తోంది. నేను మరింత కసిగా ఆంటీ సళ్ళు పిసకడంతొ ఆంటీ నొప్పికి మూలుగుతో నా మీద కి వాలి పోయి నా పెదాలను అందుకుని గట్టిగా కొరికేస్తూ నాలో రసాన్నంతా కార్పించి నా మీద కు వాలి నా గుండెల మీద తల పెట్టి పడుకుంది.

నేను “ఆంటీ ఇప్పుడు త్రుప్తి గా ఉందా?” అన్నా.
“నీ చేత ఎంత దెంగించుకున్నా తుప్తి కలగటంలేదయ్యా” అంటూ పైకి లేచి జాకెట్ సరిచేసుకుని “తలుపులు దగ్గరకి వేసి వచ్చానయ్య, మీ అంకుల్ లేచారో ఏమిటో, వెడతానేం” అని గబ గబా చీర సర్దుకుని వెళ్ళి పోయింది. నేను నా లుంగి సరిచేసుకుని గౌరి ఉన్న గదిలోకి వెళ్ళా. (ఇంకా ఉంది)