గొడ్డుకారెం దంచన్నా……28

Posted on

ఇవ్వకుండా…
“మీరే కదా టాప్ లెస్ గా ఉండొచ్చని చెప్పారు.. అయినా ఇంత మంది చూస్తుంటే లేని సిగ్గు.. మావారు చూస్తే వచ్చిందా మీకు… “, అని ఆవిడను ఉడికి స్తుంటే…

గొడ్డుకారెం దంచన్నా……27→

తను తల దించుకొని…
“మీవారు మరీ అలా చూస్తుంటే నాకెదోలాగుంది.. “, అంటూ చేతులతో రొమ్ములను కప్పుకున్నది.. నేను మావారి వంక చూసి…
“అబ్బ! మీరు ఆవిడను అలా కొరుక్కుతినే లాగా చూస్తే ఎలాగండి.. నేనూ టాప్లెస్ గా ఉన్నాను కదా… నావి చూడండి.. అవునులే ఎదురుగా ఉత్తబిత్తల పెళ్ళాము బట్టలు వేసుకుంటున్నా.. పక్కింటి ఆవిడ పైట జారితే చాలు చొంగ కార్చుకుంటా చూస్తారు… “, అని కోపముగా చూశాను.. మా వారిని
మావారి
వాయించే సరి కి .. ఆవిడ
“అబ్బా!… వారినెందుకు అంటారండి.. మనకై మనమే పిప్పదీసుకొని చూపిస్తున్నాము కదా…”, అని మా వారి వంక చూసింది..
“అది … అలా చెప్పండి.. ఏదో కొత్త కదా… అందులో మీరిద్దరూ అలా పక్కపక్కన ఉంటే.. కవల పిల్లల్లగా ఉన్నారు.. అందుకే మీ ఇద్దరిని

పోల్చుకుంటా చూశానంతే.. ”
“అయ్యో! మీ ఆవిడ ముందర నేనేమి పనికొస్తానండి.. మీరెంత అద్రుష్టవంతులండి.. అప్సరసలాంటి పెళ్ళాం దొరికింది.. ”
“అది అంతా మీ చలువే కదండి .. ఎప్పుడూ పట్టుచీరలో కనపడేది.. ఈరోజు ఆరుబయట ఇలా చెడ్డీ వేసుకొని తిరుగుతుందంటే.. మీరే మి మాయ చేశారో గాని..”, ఇక ఇలా కబుర్లు చెపుతూ పోతుంటే.. అయ్యేపని కాదని..
కదా.. ఇక దాని గురించి
“ముగ్గురమూ చెడ్డీలలోనే ఉన్నాము ఎందుకు… రండి అలా నీళ్ళల్లో నడుద్దాము..

“అవునండి… సాయంత్రం 3 గంటల వర కూ
ఉండాలి కదా..
ఆచివరివరకూ నడుద్దాము పదండి.. “, అని సుధ కూడా రెడీ
అవుతుంటే..
అమ్మో.. 3 గంటల వరకూ
ఇలా విశ్వరూపం
చూపిస్తుందా
కొంపదీసి.. తిండి పెట్టిస్తుందోలేదో మరి.. నావి చూసుకుంటా కడుపునింపుకోరా అని కిందిది కూడా తీస్తుందా ఈ వయ్యలాడి….
అను కుంటూ …
“అమ్మో! అంతదూరమా.. మళ్ళీ అక్కడనుంచి వెనక్కు రావాలి

కదా… అక్కడ కూడా బీచేకదా..
చూశాను..

‘ అని నేను మావారివంక
“లేదండీ.. అక్కడ rocky area కదా.. ఆగుట్టల మీద కూర్చొని స ముద్ర పు లోపలి నుంచి వచ్చే అలలను చూస్తుంటె చాలా బాగుంటుంది.. ఒక పని చేద్దాము.. మీరిద్దరూ నడుస్తూ రండి.. నేను కారు తీసుకొని అక్కడికి వస్తాను.. అక్కడనుంచి మన ము భోజనానికి వెళ్ళొచ్చు..”, అని నన్ను చూసి కన్ను గొట్టింది.. ఓహో మమ్మల్నిద్దరిని ఇలా వదిలేసి తను వెళ్తుందా.. అనుకుంటూ.. సరే అన్నాను…
వొంటరిగా
ఇక నేనూ మావారూ అలా
అబ్బ ఎంత హాయిగా ఉంది..
నీళ్ళల్లో చేయి చేయి పట్టుకొని నడుస్తుంటే మావారు నన్నే చూస్తూ..
తిరగడానికి నీకు
“ఏమే…వరం… ఇలా పాంటి మీద సిగ్గుగాలేదూ.. 3 రోజుల్లోనే ఎంత మారి పోయావే.. అబ్బ ఈ బికినీ లో ఎంత అందముగా ఉన్నావే.. ఇప్పుడే మూడు తెప్పిస్తున్నావు కదే.. ఆవిడ ఉండి సరిపోయింది కాని .. నువ్వు అలా నా మీద పడి వాటేసుకునేసరికి అక్కడే పడుకోబెట్టి కుమ్మేద్దామని పించింది..”

“అమ్మో!..అమ్మో!… పట్టపగలే … నీకు మూడు వచ్చిందా.. ఇదెక్కడి వింతండి బాబూ… అయితే ఇప్పుడు ఆవిడ లేదుకదా.. మరి.. ఒక పట్టు పడతారా.. “, అని చుట్టూ దగ్గరలో ఎవరూ లేనిది చూసి..

మావారి ముందర
నిలబడి..
బికినీ ని కిందకు కొద్దిగా లాగి..
నాది మ్మను చూపించాను……
మావారు షాక్ తిని..
“హేయి.. ఏమిటే.. మరీ బరితెగించావు.. ఛీ..ఛీ.. ఎవరైనా చూస్తే.. ఏదో తమాషాగా అన్నాను.. ఊరు గాని ఊరు.. ఇంకే మన్నా ఉందా.. హోటల్ కు పదా.. రాత్రి భరతము పడతాను…. ”
“రాత్రి డోసు రాత్రి ఇవ్వండి.. ఇప్పుడు దీని సంగతి చూడండి.. “, అని కాళ్ళను ఇంకా ఎడం చాపాను..
“అబ్బ చంపేస్తున్నావు కదే…”, అని నా పిర్ర మీద ఒక్కటిచ్చాడు..
ఎవరూ
నాకు ఇదే చాంసనుకొని.. మావారిని పెనవేసుకొని.. నీళ్ళల్లో కి తోశాను.. ధభీ మని ఇద్దరమూ నీళ్ళల్లో పడ్డాము.. చుట్టూ చూశాను.. దగ్గరలో ఎవరూ లేరు… నీళ్ళల్లో ఇద్దరి నీ పట్టించుకుంటారులే అను కుంటూ మా వారి షార్టులో చెయ్యిదూర్చాను.. అమ్మో.. మావారిది నీళ్ళల్లో కూడా ఎంత వేడిగా కొడుతుంది.. అవును మరి సు ధ సళ్ళను చూసి..
బయటి కి వద్దామా
ఇందాకటినుంచి చూస్తున్నాను.. ఎప్పుడెప్పుడు షార్టును చీల్చుకొని అన్నట్లు అంత బాగా ఉబ్బికనబడుతుంది.. వదిలేసింది.. షార్టును కిందకు లాగి.. నాతొడల మధ్య రుద్దుకుంటుంటే.. ఇక కాదని పించింది.. అంతే కసుక్కున
అందుకేనేమో సుధ నన్ను ఇలా దాన్ని గుప్పిట్లో పట్టుకొని.. ఆగడము నా సాధ్యము

నానడుమును ముందు కు జర్కిచ్చి.. మొత్తం నాది మ్మలో దూర్చుకున్నాను..
మావారు కూడా నాపిర్రల మీద చేతులు వేసి తన కు అదుము కుంటూ..
“అమ్మో! అమ్మో! నిన్ను కంట్రోల్లో పెట్టడము నాతరం కాదు… ఎవరైనా చూస్తారేమోనే…”
“ఆ ఎవరు చూస్తారూ.. చూసినా మనిద్దరి మీద చెడ్డీలు ఉన్నాయికదా.. కౌగలించుకొని నీళ్ళల్లో దొర్లుతున్నారనుకుంటారులెండి.. అబ్బ! ఈ నీళ్ళల్లో ఎంతహాయిగా ఉందండి.. ఇలాగే నీదాన్ని దూర్చుకొని ఉండి పోదా మని పిస్తుంది.. “, అని మావారితో రెండు దొర్లులు దొర్లించాను.. ఆదొర్లడములో మా వారి గూటం నాదాని అడు గంటా తగిలి లోపలి అంచులు చూస్తుంటే.. నాకు బాగా కసిరేగి మావారిని రెండుచేతులతో వీపును చుట్టేసి ఇంకా హత్తుకున్నాను.. మావారు అటూ ఇటూ చూసి.. మెల్లమెల్లగా ఎవరికీ అనుమానము రాకుండా.. నడుమును కొద్దికొద్దిగా పైకిలేపి పొడుస్తున్నాడు.. ఉప్పునీళ్ళ దెబ్బకు.. పూకులో మవారి గునపం దిగుతుంటే.. సర్రుసర్రున కోసుకున్నట్లుంది..

“అబ్బ! స్పీడు పెంచండి.. నేను ఆగలేకున్నాను.. ఊ.. ఊ… పొడవండి.. అబ్బ! ఎంత హాయిగా ఉందండి.. ఇలా బీచిలో కుమ్మించుకుంటుంటే.. అంటూ నేను కూడా నడుమును పైకి ఊపుతున్నాను.. మావారు

ఎవరికీ మేము చేస్తున్నాము అని అనుకునేలా కాకుండా.. మళ్ళీ రెండు దొర్లులు దొర్లించి.. స్పీడు పెంచాడు.. నాపిర్రలు నీళ్ళల్లో కవరయి ఉండటము వలన.. మావారు కుమ్ముతుంటే.. తొడల మధ్య తపక్.. తపక్… మంటూ ఇంకా కసిరేపుతుంటే.. కాళ్ళను ఎడం చేసి మావారి కాళ్ళను పెనవేసుకున్నాను.. మధ్య మధ్య అలలకు ఊపిరాడకుంటే తలెత్తి చుట్టుపక్కల చూస్తూ..
“ఎవరూ చూడట ములేదుకదా.. కసిదీరా కుమ్మండి.. అబ్బాహా… ఎంత హాయిగా ఉంది.. ఊ.. ఊ.. అంటూ నడుమును ఊపుతుంటే.. మావారు ఇక ఆగలేక..
“అబ్బా! ఇక ఆగలేనే… వచ్చేస్తుందే.. “, అంటూ తన లావానంతా నాది మ్మలో చిమ్మేసి అలాగే నన్ను హత్తుకపోయాడు.. వారే అప్పుడే కార్చుకున్నాడే… అవునులే ఇద్దరమూ అలా సళ్ళను పోటీ పడి
చూపిస్తూ కనువిందు చేపిస్తుంటే.. ఇంతసేపు దెంగడమే గొప్పపని..
అను కుంటూ ..

“పదండి…. మళ్ళీ ఆవిడ మనకొరకు ఇక్కడికే వస్తుందేమో.. అబ్బ! ఎంత హాయిగా ఉందండి.. ఇప్పుడు… నిన్నటి రాత్రి డోసు తీర్చుకున్నానులెండి.. ” అని మావారి పట్టును విడిపించుకొని.. దిమ్మను శుభ్రముగా కడుక్కొని.. మావారితో ఆ గుట్టలవైపు నడుచుకుంటూ.. వెళ్తుంటే… నాకే ఆక్షర్యమేసింది.. ఎమిటీ నేను ఇలా మావారితో బీచ్ మీద కుమ్మించుకోడమా… ఇది కలా నిజమా అనిమావారి పిర్రల మీద గిచ్చాను.. మావారు నా వైపె చూస్తూ..
అమ్మో! అమ్మో! బీచిలోనే నన్ను దెంగమన్నావంటే… ఎంత ముదిరిపోయావే… రాత్రి ఆ కర్రెముండతో చీకించుకుంటుంటే.. నీ చూపులు చూస్తేనే తెలిసిపోయింది.. అబ్బ ఈరెండురోజులకే ఆకళ్ళల్లో అంత కసిరేగిందా అనిపించింది.. ఈ ఆవిడ నిన్ను ఎంత మార్చిందే…
“ఏమి నిన్ను మార్చ లేదా.. ఇంతకూ ఆవిడ మీద అలా దొర్లినప్పుడు..
ఆవిడను
కూడా వేద్దామని పించింది కదూ..
మావారిభుజాన్ని ఒక్కపోటు పొడిచి..
“I
అంటూ
“అలాంటి వేషాలు వేశారంటే.. ఇక మీ పిర్రలను వాయిస్తాను జాగ్రత్త.. ”
‘ఛా… ఛా.. అలాంటిదే మీ లేదులెయ్యే.. ఆవిడను చూస్తే నాకసలు అలాటి ఉద్దేశ్యమేలేదు.. కాని ఆవిడ నన్ను రెచ్చగొడుతుందేమోనని నా అనుమానం.. లే కుంటె ఆ గ్రీకుది అంతసేపు చూపించేదాకా పట్టించుకోలేదంటే అందు కే నాకు ఎలా నిగ్రహించుకోవాలో
తెలియడము లేదు..

“ఏమోనండి.. ఇక్కడి వాళ్ళంతా ఇంతేనేమో..
మనల నిద్దరినీ ఎలాగూ ఈ దేశానికి వచ్చాము కదా ఉన్న రోజులూ బాగా ఎంజాయ్ చెయ్య మని రెచ్చగొడుతుందేమో మరి .. అయినా నేనుండాను కదా.. మీ మీద

నాకాన మ్మక ముంది లెండి.. అదిగో చూడండి.. తను మన కొరకే ఎదురుచూస్తుంది..”, అని ఆవిడ దగ్గరికి వచ్చాము..
ఆవిడ భుజానికి ఒక బ్యాగుంది.. ఒకచేతిలో టవర్లు ఉన్నాయి.. ముగ్గురమూ.. ఆగుట్టలగుండా లోపలికి వెళ్ళాము.. నిజమే.. ఇక్కడ ఎంత ప్రైవసీ ఉంది.. ఒక గుట్ట నీళ్ళలోకి ఉంది.. 3 అడుగుల ఎత్తులో ఉండి.. పైన నున్నగా ఉండి.. ఒక డబుల్ బెడ్డంత స్తల ముంది కూర్చోడానికి.. ముగ్గురమూ ఆగుట్ట మీదికి ఎక్కాము..
అబ్బా! నిజమే బీచిలో ఉన్న జనాలకు మేము అసలుకు కనపడం.. అలలు వచ్చి ఆగుట్టను ఢీకొని.. మధ్య మధ్యలో నీటితుంపరలు ఆగుట్ట మీద పడుతుంటే.. ఎంత హాయిగా ఉందో…
తుంపరలు
వంటి మీద
పెట్టినట్లుంది…
ఆహా.. నీటి పడుతుంటే.. వళ్ళంతా గిలిగింతలు
ఆవిడ బ్యాగులో నుంచి పెప్సీ క్యానులు చిప్స్ తీసి మాకిస్తూ..
“అబ్బ! ఎంత లక్కీనండి.. ఈరోజు ఎవరూ లేరిక్కడ.. ఇలాగే సముద్రాన్ని చూస్తూ సాయంత్రం వరకూ ఇక్కడే ఉండిపోవాల ని పిస్తుంది.. “, అని తను సముద్రము వైపు తలబెట్టి. ఆ గట్టు మీద బోర్లా పడుకొని.. పడుకొని.. రెండు చేతులను రెండు చేతులను గడ్డం కింద ఉంచుకొని.. సముద్రాన్ని చూస్తూ..

నాకాన మ్మక ముంది లెండి.. అదిగో చూడండి.. తను మన కొరకే ఎదురుచూస్తుంది..”, అని ఆవిడ దగ్గరికి వచ్చాము..
ఆవిడ భుజానికి ఒక బ్యాగుంది.. ఒకచేతిలో టవర్లు ఉన్నాయి.. ముగ్గురమూ.. ఆగుట్టలగుండా లోపలికి వెళ్ళాము.. నిజమే.. ఇక్కడ ఎంత ప్రైవసీ ఉంది.. ఒక గుట్ట నీళ్ళలోకి ఉంది.. 3 అడుగుల ఎత్తులో ఉండి.. పైన నున్నగా ఉండి.. ఒక డబుల్ బెడ్డంత స్తల ముంది కూర్చోడానికి.. ముగ్గురమూ ఆగుట్ట మీదికి ఎక్కాము..
అబ్బా! నిజమే బీచిలో ఉన్న జనాలకు మేము అసలుకు కనపడం.. అలలు వచ్చి ఆగుట్టను ఢీకొని.. మధ్య మధ్యలో నీటితుంపరలు ఆగుట్ట మీద పడుతుంటే.. ఎంత హాయిగా ఉందో…
తుంపరలు
వంటి మీద
పెట్టినట్లుంది…
ఆహా.. నీటి పడుతుంటే.. వళ్ళంతా గిలిగింతలు
ఆవిడ బ్యాగులో నుంచి పెప్సీ క్యానులు చిప్స్ తీసి మాకిస్తూ..
“అబ్బ! ఎంత లక్కీనండి.. ఈరోజు ఎవరూ లేరిక్కడ.. ఇలాగే సముద్రాన్ని చూస్తూ సాయంత్రం వరకూ ఇక్కడే ఉండిపోవాల ని పిస్తుంది.. “, అని తను సముద్రము వైపు తలబెట్టి. ఆ గట్టు మీద బోర్లా పడుకొని.. పడుకొని.. రెండు చేతులను రెండు చేతులను గడ్డం కింద ఉంచుకొని.. సముద్రాన్ని చూస్తూ..

“మీరు బీచిలకు వచ్చి రంగు తప్పి నట్లున్నారు.. బ్రా కింది మచ్చలే చెబుతున్నాయి..

“అవునండి.. ఇక్కడ పెద్ద ఎండ ఉండదు కదా.. ఎండలో ఇలా పడుకోవడం నాకు బాగా అలవాటయ్యింది.. ఇంట్లో కూడా పూల్ పక్కన ఒక్కొక్కసారి అలాగే పడుకుంటాను.. అల వాటయ్యింది… హరే.. మీరు కూడా ఈ పదిరోజులూ నల్ల బడకుండా చూసుకొండి.. ఉండండి.. బాడీ లోషనిస్తాను.. పట్టించుకొండి.. అని.. పక్కనున్న బ్యాగును తీసి.. అందులో ఉన్న ఒక బాటిల్ తీసి నాకు ఇచ్చింది..
“మీరూ పట్టించుకొండి.. “, అని తిరిగి ఆ బాటిల్ ను ఆవిడ చేతికి ఇస్తుంటే.. ఆవిడ నా వంక ముసి ముసి నవ్వులు నవ్వి..
“అబ్బ! మీకన్నీ నేర్పించాలి మరి.. సరే మీరు పడుకొండి.. నేను పట్టి స్తాను..”, అని తను కూర్చుని నన్ను బోర్లాపడుకొమ్మని సైగచేసింది.. మావారి వంక చూసి ఇక తప్పదన్నట్లు.. నేను బోర్లా పడుకున్నాను..
ఆవిడ లోషన్ తీసుకొని నా వీపు మీద పట్టిస్తుంటే, వెన్నులో గిలిగింతలు పుడుతుంది.. రెండుచేతులతో మెడ దగ్గర నుంచి.. నడుము వరకూ వీపంతా రుద్దుతుంటే.. మసాజ్ చేస్తున్నట్లుంది.. పక్కల కూడా రుద్దుతూ.. బయటకు తన్నుకొస్తున్న రొమ్ములను

కూడా వేల్లతో వత్తింది. ఒసేయి మొదలు పెట్టావా వాటి మీద చేతులేస్తే
వల్లంతా జివ్వు మంటుందే
అను కుంటూ …
మళ్ళీ కసిరేపుతున్నావు కదే….
“అబ్బ.. గిలిగింతలు పెడుతున్నారు.. ఇక చాలండి బాబూ.. “, అంటూ ఆవిడ వైపు చూశాను..
ఇంకా ఉంది….

656269cookie-checkగొడ్డుకారెం దంచన్నా……28

One thought on “గొడ్డుకారెం దంచన్నా……28

Leave a Reply

Your email address will not be published.