క్లాస్ మేట్ తోనూ , వాళ్ళ వదినతోనూ శృంగారం. ఇప్పుడు క్లాసు మేట్ ని పెళ్లి చేసుకోవచ్చా? (1వ భాగం)

Posted on

ఇది నాకు సంభందించిన విషయం కాదు, నా ఫ్రెండ్ వాడికి జరిగింది చెప్పాడు, నేను దాన్ని ఈ రూపంలోకి మార్చాను.చదివి మీ అభిప్రాయం చెప్పండి.*****నా ఈ ప్రస్తుత సమస్యకి కారణం రెండునరేళ్ళ క్రితం జరిగిన సంఘటన. నా సమస్యేమిటో చివరలో చెపుతా, మీరు నేనేం చేయాలో చెప్పండి.అప్పుడు ఇంజనీరింగ్ 2వ సంవత్సరంలో ఉన్నాను. హైదరాబాద్లో ఉన్న పెద్ద కాలేజీలలో మాదికూడా ఒకటి. మొదటి సంవత్సరం అమ్మాయిలతో పెద్దగా పరిచయాలు లేవు. రెండో సంవత్సరం మొదలైన తర్వాత అమ్మాయిలతో మాట్లాడటం, పరిచయాలు మొదలయ్యాయి. అలా పరిచయమైన వాళ్ళలో నాకు బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అయ్యింది రమ్య. రమ్య వాళ్ళది రాజకీయ కుటుంబం. వాళ్ళ అమ్మ, నాన్న, అన్న ఎప్పుడూ రాజకీయాల మీదనే తిరుగుతుంటారు. ఇంట్లో ఉండేది రమ్య, వాళ్ళ వదిన మానస. అప్పటికి వాళ్ళ అన్నకి మానసతో ఒక సంవత్సరం క్రితం పెళ్లి అయింది. రమ్య, నేను దరిదాపుగా ఒకే వయసు వాళ్ళం. మానస మాత్రం మాకంటే రెండేళ్ళు పెద్దది. రమ్య, మానస మరీ ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉండరు, అలాగని మరీ వదిన ఆడబిడ్డ ల్లాగా కూడా ఉండరు. వాళ్ళ ఇల్లు చాలా పెద్దది, ప్రతి ఒక్కరికి ఒక రూమ్ ఉంది, ఆ రూమ్లే కాక ఇంకా ఐదారు రూమ్లు ఎక్కువే ఉండేవి. మొత్తం మూడంతస్తుల ఇల్లు. ఒకళ్ళ రూమ్లో ఏం జరుగుతుందో వేరే వాళ్లకి తెలియటం చాలా కష్టం.
మా ఫ్యామిలీ రమ్య వాళ్ళంత పెద్ద ఫ్యామిలీ కాదు కానీ కొంచెం ఉన్నవాళ్ళమే. రమ్య క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అయ్యాక చదువు కోవటంకోసం నేను వాళ్ళింటికి వెళ్ళటం, తాను మా ఇంటికి రావటం, రెండో సంవత్సరం మధ్యలో ఉండగా మొదలయ్యింది. మొదట్లో నాకు వేరే ఉద్దేశ్యాలు ఏమి లేవు, కేవలం కలిసి చదువుకోవటం కోసం వెళ్ళేవాళ్ళం. అటు వాళ్ళింట్లోను, ఇటు మా ఇంట్లోను ఎవరూ అభ్యంతరం పెట్టలేదు. వాళ్ళింటికి వెళ్ళే కొద్దీ నాకర్ధమైంది ఏంటంటే వాళ్ళ వదిన అదే మానస చాలా ఒంటరిగా ఫీల్ అవుతుందని. వాళ్ళ నాన్న, అన్న బయటకు వెళితే ఒకొకసారి 15 రోజులవరకు కూడా ఇంటికి రారంట.
ఎక్కువగా రమ్య వాళ్ళింటికి వెళ్తుండడంతో మానసతో కూడా మాట్లాడటం మొదలయ్యింది. ఒక నెల తర్వాత మానస నా వైపు అదో రకంగా చూడటం గమనించా. అయినా నేను సీరియస్ గా తీసుకోలేదు, మాములుగానే మాట్లాడే వాడిని. అప్పుడప్పుడు టీ ఇచ్చేటప్పుడు, లేదా మరేమైనా తినటానికి పెట్టేటప్పుడు నన్ను తగిలేది, నేను అది అనుకోకుండా జరుగుతుందనుకున్నా. నేను వాళ్ళింటికి వెళ్ళటం మొదలుపెట్టిన మూడు నెలల తర్వాత ఒక శనివారంనాడు, ఎప్పటిలాగానే సాయంత్రంపూట వాళ్ళింటికెల్లాను. మానస తలుపు తీసింది, నన్ను చూసి రమ్య ఇంట్లో లేదు, ఎవరినో ఫ్రెండ్ ని కలవటానికని బయటకెల్లిందని చెప్పింది. సరేనండి, తాను వచ్చేవరకు తన రూమ్లో చదువుకుంటానని చెప్పా. ఆమె సరే అని తన రూంకి వెళ్ళిపోయింది. నేను రమ్య రూమ్లో కూర్చున్నా. కాసేపటి తర్వాత తను కూడా నేను కూర్చున్న రూంలోకి వచ్చింది. చాలా మాములుగా జనరల్ విషయాల మీద మాట్లాడటం మొదలు పెట్టింది. నేను కూడా ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతున్నా. ఇద్దరం ఒకే సోఫాలో కూర్చున్నాం. అలా మాట్లాడుకొనేటప్పుడు అనుకోకుండానే కొంచెం దగ్గరికి జరిగాం. అప్పుడు ఫ్యాన్ గాలికి టీపాయ్ మీదున్న పేపర్ కింద పడిపోయింది. ఆ పేపర్ని తీయటానికి ముందుకు వంగింది. జీవితంలో మొట్టమొదటసారి రొమ్ముల్ని అంత దగ్గరగా చూడటం. నా గుండెలు ఒక్కసారి ఆగి కొట్టుకున్నట్లు అనిపించింది. తాను పేపర్ తీసి టీపాయ్ మీద పెట్టి మాములుగానే కూర్చుంది. కానీ నాకు మాత్రం ఆమె వైపు చూడాలంటే అదోఇదిగా ఉంది. నా పరిస్తితి అర్ధమైనట్లుంది. ఏం జరిగిందో తనకు కూడా తెలిసిపోయింది. బట్టలు సర్దుకొని నా వైపు నవ్వుతూ చూసింది. నాకు నవ్వాలో, ఏం చేయాలో అర్ధమవలేదు. అప్పుడు, ఎందుకు అలా బిగుసుకు పోయావు, మామూలుగా కూర్చో అంది. కానీ మామూలు స్టితికి రాలేకపోయా. అప్పుడు తనే నా చేయి పట్టుకొని లైట్ తీస్కో అంది. తాను నాచేయి పట్టుకోవటంతో టెన్షన్ తగ్గి మాములుగా అయ్యా. కానీ ఒక అమ్మాయి అంత చనువుగా నా చేయి పట్టుకోవటం అదే మొదటిసారి. కాసేపయ్యాక తను చేయి తీసేయబోయింది, కానీ నేను తన చేతిని పట్టుకున్నా. తాను ఏమీ అనలేదు, పైగా ఇంకొంచెం దగ్గరకు వచ్చింది. నేనేం చెయ్యాలో అర్ధంకాక బిత్తర చూపులు చూస్తున్నా. తాను రెండో చేత్తో నా మెడని పట్టుకొంది. అలా పట్టుకొని నా బాడీ దగ్గరకు వచ్చింది. నాకు ఏం చేయాలో అర్ధం కాకపోయినా నేను ఇంకొంచెం ముందుకు జరిగి తన మొహం దగ్గరికి జరిగా. అలా జరిగి ముద్దుపెట్టుకోటానికి ట్రై చేశా. తను కూడా ముద్దుకు ఓకే అనుకున్నట్లు తన బుగ్గల్ని నా పెదాల దగ్గరికి తెచ్చింది. నేను బుగ్గలమీద ముద్దు పెట్టుకున్నా. తాను నన్ను ఇంకా గట్టిగా వాటేసుకుంది. నేను కూడా ఆగలేక ఆమె పెదాల మీద ముద్దుకోసం ప్రయత్నం మొదలెట్టా. ఆమె బాగానే రియాక్ట్ అయి నాపెదాలకి ఆమె పెదాల్ని అందించింది. జీవితంలో మొదటి ముద్దు, ఎందుకో ఒకవైపు గాభరా, మరోవైపు ఎక్కడాలేని ఆనందం. వయసులో ఉన్నవారికి ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాల్నో ఒకరు చెప్పే అవసరం లేదనుకుంటా… సమయమొచ్చినప్పుడు ఆటోమాటిక్ గా అవే జరిగిపోతాయి. ఆ ముద్దుకు తట్టుకోలేక, నేను ఆమెను గట్టిగా హత్తుకుంటూ, జాకెట్ మీద చేతులు వేశా. తను చీర కొంగుని పక్కకు వేసి జాకెట్ విప్పటానికి ప్రయత్నం మొదలు పెట్టింది, అదిగో అప్పుడు వినపడింది బెల్ సౌండ్. ఎవరో ఇంటి బెల్ కొడుతున్నారు, సడన్గా ఇద్దరం ఈలోకంలోకి వచ్చాం. తను గబగబా బట్టలు పైపైన సర్దుకొని తలుపు తీయటానికి వెళ్ళింది, నేను కొంచెం సరిచేసుకొని సరిగా కూర్చున్నా. బెల్ కొట్టింది రమ్య. నేరుగా తన రూంలోకి అంటే నేను కూర్చున్న రూంలోకి వచ్చింది. నన్ను చూసి మాములుగానే, ఎప్పుడొచ్చావు, సారీ, ఫ్రెండ్ ని కలవటానికి బయటకి వెళ్ళా అని అన్నది. మొట్టమొదటిసారి ఇప్పుడే ఎందుకొచ్చావు, కాసేపు ఆగి రావచ్చుగదా అనుకొన్నా. వాళ్ళ వదిన మాత్రం తన రూంలోకి వెళ్ళి
పోయింది. ఆ తర్వాత రమ్యతో కలిసి చదువుకున్నాగానీ నా బుర్రకేం ఎక్కలేదు. ఎప్పుడు ఆ సీనే మైండ్ లో మరలా మరలా రిపీట్ అవుతుంది. మరుసటి రోజు మామూలుగానే వాళ్ళింటికెల్లా. వాళ్ళ వదిన కూడా మాతో మామూలుగానే, నిన్న ఏమీ జరగనట్టు, ఎప్పటిలాగానే మాట్లాడింది. కానీ తనవైపు చూడాలంటే నాకే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది. ఆ తర్వాత మరో నాలుగురోజుల కనుకుంటా – ముగ్గురం టీవీ చూస్తున్నాం. మధ్యలో రమ్య మంచినీళ్ళ కోసమని లేచి వెళ్ళిపోయింది. అప్పుడు మానస చెప్పింది – ఈ రోజు చదువైపోయిన తర్వాత బయటకి వెళ్ళినట్లే వెళ్లి, రమ్య లోపలికి వెళ్ళిన వెంటనే, నా రూంలోకి వచ్చేయ్, డోర్ లాక్ చేయకుండా ఉంచుతా అని చెప్పింది, అర్ధం కానట్లు ఆమె వైపు చూశా. మరలా అవే మాటలు మరలా చెప్పి నవ్వింది. నేను కూడా నవ్వేశా. రమ్య వచ్చి ఏంటి ఇద్దరు తెగ నవ్వుకుంటున్నారు, ఆ జోకేంటో నాక్కూడా చెప్పండి, నవ్వుతా అంది. మానసే ఎదో చెప్పి బాగానే కవర్ చేసింది.
మిగిలిన భాగాలు చదివి నేనేం చేయాలో చెప్పండి…

1325cookie-checkక్లాస్ మేట్ తోనూ , వాళ్ళ వదినతోనూ శృంగారం. ఇప్పుడు క్లాసు మేట్ ని పెళ్లి చేసుకోవచ్చా? (1వ భాగం)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *