కాదయ్యా బాబు, కింద అతులు పెరిగాయి అవి గోకాలి

Posted on

కాదయ్యా బాబు, కింద అతులు పెరిగాయి అవి గోకాలి “ఏంటి వర్షా , అంతా ok నా ”
“అంతా ok , కానీ నేనే కొద్దిగా ఫ్రెష్ కావాలి , రాత్రంతా ఇక్కడే ఉండాలిగా అదే ఆలోచిస్తున్నా ”
“నువ్వు అక్కడ ఉండడం ఎందుకు లే కాని , నేను ఉంటాను హాస్పిటల్ లో నువ్వు ఇక్కడా మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ అపార్ట్ మెంట్ ఉంది అందులో పడుకో , పొద్దున్నే ఫ్రెష్ అయి హాస్పిటల్ కు వెళ్ళొచ్చు ”
“నువ్వు ఫ్రీ గా ఉంటె , హాస్పిటల్ కు వచ్చేయ్ ” అంటూ ఫోన్ పెట్టేసింది. నాకు పని ఉంది అని చెప్పి శైలజా దగ్గర సెలవు తీసుకోని , ఆటోలో షాప్ కు వెళ్లి అక్కడ నుంచి కారులో హాస్పిటల్ కు వెళ్లాను.
నాకోసం తన అక్కడ ఎదురు చూస్తుంది.
“ఇక్కడ హాస్పిటల్ లో ఫ్రెషప్ కావాలంటే ఇబ్బందిగా ఉంది , మీ ఫ్రెండ్ వాళ్ళా ఇంటికి వెళదామా ప్లీజ్ , ఓ 10 నిమిషాలు చాలు ” అంటూ అడిగింది.
“సరే వెళదాం ” అంటూ లోనకు వెళ్లి పెద్దయను చెప్పేసి తనను తీసుకోని శైలజా దగ్గరకు వచ్చాము. వర్షాను శైలజా కు ఇంట్రడుస్ చేసి , తనకు బెడ్రుం చూపించాను. అక్కా నీతో మాట్లాడాలి అంటూ , శైలజా వర్షా బెడ్రుం లోకి వెళ్ళారు , తనతో మాట్లాడిని తరువాత శైలజా బయటకు వచ్చిన ఓ 15 నిమిషాల తరువాత స్నానం చేసి డ్రెస్ మార్చుకొని బయటకు వచ్చింది. నేను కుడా అక్కడే వాళ్లకు తోడుగా హాస్పిటల్ లోనే ఉంటాను అని శైలజాకు చెప్పి వర్షాను తీసుకోని హాస్పిటల్ కు వచ్చాను.
లోపలున్న వాళ్ళకు ఇద్దరికీ హాస్పిటల్ వాళ్ళే భోజనం ఏర్పాటు చేస్తారు, నేను బయటకు వెళ్లి ఇద్దరికీ ఓ బిర్యాని పార్సిల్ తెచ్చాను. ఇద్దరం కలిసి అక్కడే ఉన్న క్యాంటిన్ లో కూచొని బొంచేసాము.
పొద్దున్నే 9 గంటలకు ఇద్దర్ని డిశ్చార్జ్ చేసారు, ఈ లోపల వాళ్ళ డ్రైవర్ వచ్చాడు, వర్షా వాళ్ళ నాన్న నన్ను కుడా కడపకు వాళ్ళతో పాటు రమ్మాన్నాడు. అందరం బయలు దేరి కడపకు చేరుకొన్నాము. అక్కడ నాకో surprise కీర్తి వాళ్ళ నాన్న , కీర్తి ఉన్నారు. వాళ్ళు నన్ను చూడగానే
“నువ్వేంటి బాబు ఇక్కడ ?” అన్నాడు కీర్తి వాళ్ళ నాన్న
“ఏంటి ఈ బాబు నీకు కుడా తెలుసా ? ” అని అడిగాడు రాజి రెడ్డి
“అవును అన్నా , అప్పుడెప్పుడో కీర్తి కాలేజికి వెళుతుంటే, అక్కడ కొందురు పోకిరి కుర్రోళ్ళు మనమ్మాయిని ఎడిపిస్తుంటే , కాపాడినాడు ఆ తరువాత వాళ్ళను మా వీది లోంచి తరిమేసి మాకు వాళ్ళ నుంచి పూర్తికా ఇబ్బంది లేకుండా చేసాడు”. నేను అర్తం కాకుండా వాళ్ళ వైపు చూస్తుంటే రాజి రెడ్డి చెప్పాడు
“బాబు , వాడు మా అన్న కొడుకు , వాళ్ళ నాయన తొందరగా పోయాడు , వీడేమో గుడిలో పూజారిగా వుండి పోయాడు , ఈ అబ్బాయేరా మాకు ఆక్సిడెంట్ అయిన తరువాత దగ్గరుండి మా వాళ్ళను హాస్పిటల్ లో చెరిపించి వాళ్ళను ప్రమాదం నుంచి రక్షించింది.” అయితే వీళ్ళు వీళ్ళు బందువులు అన్నమాట. నాకు అర్తం కానిది ఒక్కటే పెద్దాయన కొడుకు పూజారిగా ఉండి పోయాడు కాని చిన్నాయన , ఆయన కొడుకు టౌన్ లో పెద్ద షావుకారి.
కిర్తనా , వర్షా ఇద్దరు మంచి ఫ్రెండ్స్ అని వాళ్ళ మాటలను బట్టి తెలిసింది.
వాళ్ళ ఇంట్లో బొంచేసి, అందరి దగ్గరా వీడ్కోలు తీసుకోని రాయచోటికి వచ్చి అక్కడ నుండి కారు తీసుకోని పల్లెకు వచ్చేసాను. ఈ లోపల పెద్దాయన కాలు బాగై ఇంటికి వచ్చేసాడు.
నేను వచ్చినందుకు అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా శాంతా , పల్లవి. రాజి ఇంకా వాళ్ళ ఊర్లోనే ఉన్నది. ఊరికి వెళ్ళిన యాదీ తిరిగి వచ్చింది. ఇంట్లో అంతా సవ్యంగా జరగా సాగింది.
నా సెలవలు అయిపోయే లోపల సగం లో మిగిలిన పనిని కంప్లీట్ చేసి వెళ్లాలని నిర్ణయించుకొన్నాను.
“ఏంటి అంతగా ఆలోచిస్తున్నావు ” తిరిగి చుస్తే శాంతా
“ఎం లేదు నేను వచ్చిన పని అయిపోయిందిగా , నేను వెళ్ళాల్సి ఉంది ”
“నాకు కుడా సెలవులు అయిపోయాయి ఇంకా 4 రోజులు ఆ తరువాత ఇద్దరం కలిసి వెళదాము ”
“అవునా , అయితే సరే, ఈ లోపుల మిగిలిన పని పూర్తి చేయాలి ”
“ఇంతకీ అక్కడ నివు వెళ్ళిన పని ఏమైంది ”
“వాళ్ళను వాళ్ళ ఇంట్లో దింపి వచ్చాను , వాళ్ళు ఇప్పుడు అంతా ok”
“ఇంతకీ ఆనిధి విషయం ఎం చేద్దాం ”
“మనం ఓ సారి అక్కడికి వెళ్లి రావాలి , రేపు నీకు వీలు అవుతుందా ”
“ఇంట్లో పొలానికి అని చెప్పి వెళదాము అవసరం అనుకుంటే అప్పుడు ఇంట్లో చెబుదాము ”
“సరే అయితే రేపు వెళదాము ” అని ఇద్దరం రేపు వేల డానికి నిశ్చయించు కొన్నాము. రాత్రి గడిచి పోయింది ఎటువంటి కార్యక్రమం లేకుండా. పొద్దున్నే లేచి మా పనులన్నీ చూసుకొని ఇద్దరం ఇంట్లో పొలానికి వెళుతున్నాము అని చెప్పి వెళ్ళాము.
“మనకు ఓ పలుగు కావాలి, అక్కడ తవ్వడానికి ”
“పొలంలో ఉంటాయిలే , అక్కడ నుంచి తీసుకోని వెళదాము ” సరే అంటూ ఇద్దరం కలిసి పొలానికి వెళ్ళాము. పొలం లోకి వెళ్లి అక్కడ కొట్టం లో నుంచి ఓ పలుగు తీసుకోని బావి దగ్గరం వరకు వెళ్ళాము అక్కడ నుంచి , ఎక్కడైతే మేము గుహ లోపల ఆగి పొయామో ఉజ్జాయింపుగా గుర్తు పెట్టుకొని అక్కడికి వెళ్లాలని తనతో చెప్పాను. సరే అంటూ పొలం లో అడ్డం పడి ఆ గుట్టలోకి బయలు దేరాము. ఎదో గుర్తు వచ్చి నాలో నేను నవ్వు కొన్నాను.
“ఇంతకూ ఎందుకు నవ్వు తున్నావు ” అంది
“ఎదో , తెలుగు పాదాల వాడకం లో జరిగిన తప్పు గుర్తుకు వచ్చి నవ్వు తున్నాను ”
“నాకు కుడా చెప్పు నేను కుడా నవ్వుతాను ”
“నీకు తెలుసుగా నావన్నీ , అడల్ట్ సంబందించినవి , బహుశా నీకు నచ్చక పోవచ్చు ”
“నేనేమైనా చిన్న పిల్లనా , ఎం పరవాలేదు చెప్పు ”
“అయితే విను ” అంటూ తనకు ఆ కథ చెప్పా సాగాను.
కింద కోరిగే వాడు పైనున్నాడు
ఓబులేసు కి వచ్చే నెలకి 34 నిండి 35 వస్తుంది. చిన్న టౌన్ లో మంగళ షాపు పెట్టుకొని జీవనం సాగిస్తున్నాడు. వాళ్ళ నాయన చేసిన అప్పులు పెరిగి ఓ 3 లక్షలు అయ్యాయి. షాప్ వలన ఏరోజు కు ఆ రోజు గడవసాగింది కాని అప్పు తీరే మార్గం కనబడలేదు. మిత్రులందరూ కలసి , పెద్ద టౌన్ కు వెళ్ళరా అక్కడ నీ వ్యాపారం బాగా జరుగుతుంది అని చెప్పే సరికి ఇంకో లక్షా అప్పు చేసి హైదరా బాదు చేరుకున్నాడు.
మెయిన్ రోడ్డు పక్కన ఓ గది అద్దెకు తీసుకోని అందులో షాప్ ప్రారంభించాడు. తన చేతిలో నైపుణ్యం వలన కొద్ది రోజులకే వ్యాపారం బాగా పెరిగింది. తనకు తోడుగా ఉరు నుంచి ఓ ముగ్గురు కుర్రాళ్ళను తెచ్చుకున్నాడు, కొత్త , కొత్త స్టైల్స్ తో పాటు, సిటి లో షాప్ కు కావాల్సిన హంగు లన్ని సమకూర్చు కొన్నాడు. ఓ సంవత్సరం తిరిగే కొద్ది వాళ్ళ నాయన చేసిన అప్పులన్నీ తిర్చేసాడు. చేతిలో ఇంతో అంతో కాష్ పెట్టుకొన్నాడు. ఆ ఏరియాలో తన షాప్ అంటే బాగా పేరు సంపాదించు కొన్నాడు.
కస్టమర్లు రోజు రోజు కు పెరగ సాగారు , కాని తను పెట్టిన షాప్ లో ప్లేస్ చాలడం లేదు తను ఆ ఏరియా నుంచి మార్చ లేడు , ఆ ఏరియాలోనే ఉన్న షాప్ కంటే కొద్దిగా పెద్ద ప్లేస్ కావలి అందుకని తన ఓనర్ తో మాట్లాడి తన షాప్ కు పైన ఓ మూడు రూములు కావాలని చెప్పాడు. ఓ రెండు నెలల తరువాత అవి ఖాళీ అవగానే ఆ రూమ్ లు సిటి కి అనుగుణంగా తయారు చేసి ,ఓ రూమ్ ను కొద్దిగా ప్రైవసీ ఉండేటట్లు సౌండ్ ప్రూఫ్ గా తయారు చేసి ఓ మంచి ముహూర్తాన షాప్ ను పైకి మార్చాడు. అక్కడ అడా , మగా అందరికి కటింగ్ , ఫేసియల్, హెన్నా , పెడిక్యుర్ మొదలైన వన్నీ పెట్టాడు.
ఓ వారం రోజుల తరువాత తన పాత కస్టమర్లు అందరు షాప్ కనుక్కోవడానికి కొద్దిగా ఇబ్బంది అయ్యింది , అక్కడో బోర్డ్ పెట్టు షాప్ పైకి మార్చ్ బడింది అని అప్పుడు అందరికి తెలుస్తుంది నువ్వు ఇక్కడే ఉన్నావు అని చెప్పారు. తన పాత కస్టమర్ల సలహా విని తనతో పాటు సిటికి వచ్చిన తన మిత్రుడు రాజన్నకు ఓ బోర్డు తయారు చేయమని చెప్పాడు.
రాజన్న 7 తరగతి వరకు చదువుకున్నాడు, వాడికి బోర్డ్ మీద రాయడం అంటే చాలా ఇష్టం , తన ఊర్లో ఉన్న డ్రాయింగ్ టిచర్ వద్ద కాలిగ్రఫీ నేర్చుకొని , ఇంట్లో పరిస్తుల వలన చదువు ఆపేసి సైన్ బోర్డులు రాసుకోసాగాడు. ఓబులేసుతో పాటు సిటికి వచ్చి అక్కడే ఓ పెద్ద కంపెనీలో సైన్ బోర్డ్ పైంటర్ గా సెటిల్ అయ్యాడు. తన కంపెనీలో కాప్షన్స్ అన్ని వాళ్ళు కాగితం మిద రాసి ఇచ్చే వాళ్ళు , మన వాడి దాన్ని గోడల మిద ఎక్కించడమే.
కాని మన ఓబులేసు ఏమి రాయాలో చెప్పకుండా , మాటల సందర్బంలో చెప్పాడు “కిందున్న షాప్ పైకి మార్చారు” అని రాయమని. మనోడు తన సొంత తెలివితేటలూ ఉపయోగించి బోర్డ్ ఇలా రాసాడు ” కింద కోరిగే వాడు పైనున్నాడు “. బోర్డ్ బాగా స్టైలిష్ గా డిజైన్ చేసి మనోడికి చుపిచ్చాడు. బోర్డు చూడడానికి చాలా బాగుంది. సరేలే మ్యాటర్ ఏదైనా మీనింగ్ ఒకటే కదా అనుకోని బోర్డ్ కింద తగిలించాడు. ఇంతకు మునుపు ఉన్న షాప్ దగ్గర తగిలించాడు.
ఆ బోర్డు చూసి ఆ రోడ్డు మిద పోతూ నవ్వుకొనే వాళ్ళు చాలా మంది. ఓబులేసు కస్టమర్స్ పెరగసాగారు. అతని ఆదాయం కుడా పెరగ సాగింది. ఇలా అతని బిజినెస్ మూడు పూవులు ఆరు కాయలుగా సాగుతుండగా ఆరోజు అతని వర్కర్స్ అందరు బోజనానికి వెళ్ళినప్పుడు ఓ 35 సంవత్సరాలు వయసున్న ప్రొడ షాప్ లోకి వచ్చింది. కౌంటర్ ముందు తనొక్కడే ఉన్నాడు. ఆవిడా తన ఎదురుగా రాగానే ఓబులేసు ముక్కులకు ఘాటైన మందు వాసన తగిలింది. వాళ్ళ ఊర్లో గుడిసెల్లో ఆడోల్లు తాగడం తనకు తెలిసిందే , కాని ఇలాంటి పెద్దింటి ఆడోల్లు తాగడం తను మొదటి సారి చూస్తున్నాడు. ఎవరైతే మనకేంటి అనుకోని
“మీకు ఎ సర్వీసు కావాలి మేడం ”
“కింద బోర్డు చూసాను , ఆ సర్వీసు కావాలి ”
“తప్పకుండా మేడం , అక్కడ రూమ్ ఉంది , అందులోనికి వెళ్ళండి ” అంటూ తనకు ప్రివసిగా ఉన్న రూమ్ చూపించాడు తను ఎ మెనిక్యుర్ లేదా పెడిక్యురో చేయించు కోవడానికి వచ్చింది అనుకోని. ఎవ్వరైనా కొత్త కస్టమర్స్ వస్తే , వాళ్లకు తనే స్వయంగా సర్వ్ చేయడం, వాళ్ళు కొన్ని రోజులు షాప్ కు అలవాటయిన తరువాత తన కింద వాళ్లకు అప్పచెప్పడం ఓబులేసు ప్రతేకత. తను షాప్ కు మొట్టమొదట సారిగా వచ్చింది అందుకని తన అసిస్టెంట్ కు కౌంటర్ అప్పగించి తను లోపలి వెళ్ళాడు.
“చెప్పండి మేడం , మీకు ఎ సర్వీసు కావాలి ”
“కింద బోర్డు పెట్టావుకదా ఆ సర్వీసు కావాలి ”
“మాదగ్గర అన్ని సర్వీసులు వున్నాయి , మీరు ప్రత్యేకంగా ఏమి కావాలో చెపితే ”
“అదేనయ్యా , కింద గోకాలి ” అంది
“ఏంటి మేడం ? ”
“కింద వెంట్రుకలున్నాయి అవి గోకాలి ”
“ఓ వాక్సింగా ”
“కాదయ్యా బాబు, కింద అతులు పెరిగాయి అవి గోకాలి ”
“ఆ సర్వీసు మాదగ్గర లేదు మేడం ?”
“మరి బోర్డు ఎందుకు పెట్టావు , కావాలంటే ఇంకో ఐదు వందలు ఎక్కువ తీస్కో అంతే కానీ , నన్ను మాత్రం వెన్నక్కు పంపకు ” అంటూ తన రెండు కాళ్ళు కుర్చీ కి ఇటు అటు వేసి , తన చిరా లంగా పైకి లేపి కుచోంది. అంత వరకు తను అన్న మాటలకు పిచ్చి కోపం వస్తుండగా , ఎంతైనా కస్టమర్ అందులోనా లేడిస్ అనుకోని తన కోపం కంట్రోల్ చేసుకొంటు తనను బయటకు ఎలా పంపాలా అని ఆలోచిస్తున్నాడు.
ఎప్పుడైతే తను రెండు కాళ్ళు కుర్చీ చేతుల మిద వేసి లంగాతో సహా పైకి లేపిందో , ఆవిడా కూచొన్న తీరు , ఆవిడ తొడలు వాటి మద్యన పింక్ ప్యాంటి చూసి మనోడికి ప్యాంటు బిగుసుకోసాగింది. ఓబులేసు 5.10″ ఉంటాడు , ఎత్తుకు తగ్గ లావు బాగా కాయా కష్టం చేసి వచ్చాడు పల్లెలో, అక్కడున్నప్పుడు చిలక కొట్టుడు కొడుతూ ఉండే వాడు తన పక్కింటి పంకజం తో. ఇక్కడి కి వచ్చిన తరువాత బిజినెస్ మిద ద్యాస పెట్టడం వలన మరిచి పోయాడు. మొదట కొద్దిగా బయపడ్డాడు కాని ఆవిడా బాగా తాగి ఉంది అందులోనా 5 లేదా 6 కస్టమర్స్ కు సర్వ చేస్తే కాని రాని డబ్బు తను ఒక్కటే ఇస్తా అంటుంది. అందులోనా తానెప్పుడు ఇట్లాంటి ఆడదాన్ని బొక్క ఎక్కడా చూడలేదు అనుకొంటూ బయట ఉన్న తన అసిస్టెంట్ నేను తలుపు తీసేంత వరకు నన్ను distrub చేయకు అని చెప్పి ఆ రూమ్ తలుపు వెలి బోల్ట్ వేసి తన కుర్చీ దగ్గరకు వచ్చాడు.
ఆవిడ మగతగా కుర్చీ కి అనుకోని నిద్రపోతుందో లేదా మత్తులో ఉందొ తెలిదు కానీ అన్నీ అరేసుకొని కుచోంది. షేవింగ్ కు కావాల్సిన సామాగ్రిని తన కుర్చీ పక్కన పెట్టుకొని
“మేడం , మీరు కొద్దిగా సర్దుకొని కూచోండి ” అన్నాడు
“ఎలా సర్దుకోవాలి ? ఇక్కడ సర్దుకోవాలి ” అంది. అంత వరకు తను గడ్డాలు గికాడు ,కాని ఇలా కింద గికి నప్పుడు ఏమి వేయాలో తనకు తెలిదాయే, తనకు కింద గోకా లంటే తన కింద ఏదైనా వేయాలి అనుకొంటూ , మగాళ్ళ మిద వేసే గుడ్డనే తన దగ్గరకు తెచ్చి
“ఈ గుడ్డ కింద వేసుకోండి , లేదంటే కుర్చీ పాడవుతుంది ”
“సరే వేయి ” అంటూ కుర్చీ చేతుల సాయంతో తన గుద్ద పైకి లేపింది. తన పైకి లేవగానే ఆ గుడ్డను తన గుద్ద కింద వేసాడు , ఆలా వేస్తున్నప్పుడు తన చేతులు ఆవిడా పిర్రాలకు తగిలే సరికి మనోడి ప్యాంట్ పగిలి పోయే స్తితికి వచ్చింది.
“మేడం , కొద్దిగా అది తీసేయండి , అప్పుడు పని మొదలు పెడతా ”
“ఏది తీయాలి , నివే తీసుకో అంటూ ” కుర్చికి అనుకోని అన్నీ ఫ్రీ గా వదిలేసింది. తన పైట జారిపోయి జాకెట్ మిద నుంచి పైకి ఉబికి వస్తున్న తన రొమ్ములు ఓబులేసు ను సవాల్ చేస్తున్నట్లు ఉన్నాయి.
“కింద ఉన్న దాన్ని మీరే తీయండి మేడం ”
“కింద ఏముంది , ఓ అదా దాన్ని ప్యాంటి అంటారు , నువ్వే పికేసుకో ” అంటూ కాలు తనకు అనుగునంగా చాపింది.
దినేమ్మ , ఇలా అయితే కాదు అనుకోని , తనే దగ్గరకు వెళ్లి రెండు చేతులు తన ప్యాంటి అంచులు పట్టుకొని పీకాడు,ఆవిడేమో పిర్రలు పైకి లేపి ప్యాంటి బయటకు రావడానికి సహకరించింది. ఓబులేసు తన దగ్గరకు రాగానే , తను వేసుకొన్న సెంటు మనోడి మతి పోగొట్టింది. తన ప్యాంటి అంచులు పట్టుకోన్నప్పుడు , పిట్స్ వచ్చిన వాడిలాగా చేతులు వనక సాగాయి. మనోడి అదృష్టం ఏంటంటే ఆవిడా కళ్ళు మూసుకొని ఎదో లోకంలో విహరిస్తుంది అది చూసి మనోడి ధైర్యం కొద్దిగా , నున్నగా బలిసిన ఆవిడ తొడలు వాటి మద్య అరచేయంత మందాన వెంట్రుకలతో కప్పబడిన తన పూకు చుసేకొద్దీ మనోడి మొడ్డ పూర్తిగా లేచాయి.
తన ప్యాంటి ని పక్కన పడేసి తన తొడల మిద చేతులు వేసి కొద్దిగా ముందుకు జరుపు కొన్నాడు. ఎప్పుడైతే తన తొడల మిద ఓబులేసు చేతులు పడ్డాయో తన నోటి నుంచి సన్నని ములుగు వినబడింది. ఆ ములుగుల అర్తం మనోడికి బాగా తెలుసు. తన తొడలు పాముతూ , తన లంగా ను ఇంకొద్దిగా పైకి జరిపి తన తొడల మద్య భాగం పూర్తిగా విచ్చుకోనేతట్లు తన కాళ్ళు ఇంకొద్దిగా జరిపాడు. దిబ్బరొట్టె లాగా అరచేయి మందాన ఉన్న తన ఉపాస్త వాటి మీద నెలల కొద్ది కోయకుండా ఉన్న తోట చూసేసరికి , కింద మనోడి మొడ్డ పూర్తీ స్తాయికి పెరిగి వాడికి ఇబ్బంది కలిగించ సాగింది.
“మేడం , నాకు ఇలా ప్యాంటు తో ఇబ్బందిగా ఉంది , దిన్ని తిసేయనా ”
“ఆ ” అంది మగతగా . ఆవిడ ఆ మాట అంటూనే మనోడు గబగబా తన ప్యాంట్ డ్రాయర్ తో సహా కిందకు పికేసాడు. అంతవరకూ బుట్టలో బందించిన కోడె నాగును బయటకు వదిలితే ఎలా ఎగిరి పడుతుందో అలా టంగున నిలబడింది మనోడి మొడ్డ. దాన్ని అలా గాలికి వదిలేసి పని మిద ద్యాస పెట్టాడు.
తన కాళ్ళ మద్య షేవింగ్ క్రీం పూసి , బ్రష్ ను వేడి నీళ్ళతో అద్దుకొని , అక్కడ అన్ని వైపులా సమానంగా బ్రష్ తో రుద్దసాగాడు. తను ఎప్పుడైతే బ్రష్ తో అక్కడ రుద్దుడు స్టార్ట్ చేసాడో , తన నోట్లోంచి మూలుగులు సౌండ్ పెరగ సాగింది. పూర్తిగా తన కాళ్ళ మద్య బాగా నురగ వచ్చేంత వరకు రుద్ది , బ్రష్ ను పక్కన నీళ్ళలో పెట్టి పైకి లేచి నుంచున్నాడు. అన్ని చేసినా తనేమో మగతగా కుర్చి వెనుకకు అనుకోని కళ్ళు ముసుకొనే ఉంది. అది చూసి మనోడి ధైర్యం వేడికి పెరిగిన పాదరసం లా పెరిగి
“మేడం , మీ చిర అడ్డంగా ఉంది , కొద్దిగా తీస్తారా ” అన్నాడు
“ఆ ” అంటూ తన చేతులతో పైన ఉన్న చీరను పికి తన చేతులో పెట్టింది. అది సిగ్నల్ గా గ్రహించి. తన మీదకు వంగి తన నడుం దగ్గర ఉన్న లంగా నాడిని విప్పేసి , చీర ను లంగాతో సహా తన పిర్రలు పైకి లేపగా పికి పక్కన పెట్టాడు.
రుపాయంత బొడ్డుతో, పొట్ట మిద కండ మూడు సన్నని మోడతలు పడగా ఫ్లోరోసెంట్ లైట్ లో తెల్లగా మిల మిలా మెరిసి పోతుంది. బొడ్డు పైన జాకెట్ లోంచి తన రొమ్ములు బిగుతుగా ఎప్పుడెప్పుడు బైట పడదామా అని ఎదురు చూస్తున్నట్లు ఉన్నాయి. వాటిని చూసే కొద్ది మనోడి చేతులు గజ్జి పట్టి నట్లు దురద వేయసాగాయి వాటిని పిసక మని. కంట్రోల్ చేసుకొంటూ , తన కత్తికి కొత్త బ్లేడ్ వేసుకొని తన ముందు ఓ స్టూల్ వేసుకొని కుచోన్నాడు. తన కాళ్ళ మద్య తన గజ్జల్లో ఎదో రాడ్డు పెట్టినట్లు నిగిడిన తన మొడ్డను పట్టిచ్చు కోకుండా తన వృత్తి మిద ద్యాస పెట్టాడు.
ఓ శిల్పి శిల్పాన్ని చెక్కినట్లు , పూర్తీ ఏకాగ్రతతో తన బొడ్డు కిందనుంచి మొదలు పెట్టి కిందకు గోక్కుంటూ రాసాగాడు. వెంట్రుకల కింద తోలు ఇంకా తెల్లగా మిల మిలా మెరువ సాగింది. కొద్దిగా కిందకు వచ్చే సరికి తన చేతి వేళ్ళతో తన గొల్లి ని పట్టుకొని అటు పక్కన గోక సాగాడు. తన చేయి గొల్లిమీద పడగానే ఆ మగతలోనే తన తలను అటు , ఇటు కదుపుతూ చిన్నగా సౌండ్ చేయ సాగింది. ఆవిడ కదలడం అపెయగానే గొల్లిని ఇంకో వైపుకు వంచి రెండో వైపున కుడా పూర్తిగా నున్నగా గోకాడు. తన పెదాల పక్కన గోకాలంటే వాటిని పట్టికొని గోకాలి , తప్పదనుకొని తన పూకు పెదాలు పట్టుకొన్నాడు. అప్పటికే మనోడి చేతి పట్లుకు తనకు కొద్దిగా కారి తన చేతి వెళ్ళుకు జిగట జిగట గా తగల సాగింది. మనోడు అదేమీ పట్టించుకోకుండా తన బొక్కలో ఓ వెలి పెట్టి మిగిలన వేళ్ళతో తన కుడి పూ పెదవిని పట్టుకొని వేళ్ళతో కొద్దిగా లేపి అక్కడున్న వెంట్రుకలు గోకాడు. తన బొక్కలో మనోడి వెళ్ళ ప్రవేశానికి తన బొక్కలోని ఉట ఉదృతం అయి తన చేతి వెళ్ళు జిగట జిగటగా తయారయ్యాయి. పూర్తిగా పక్కల గోకేసి కింద గోకడానికి కింద కుచోన్నాడు. కింద భాగమంతా కుర్చీలో ఉండడం వలన తనకు తన పూకు కింద ఉన్న అతులు గోకడానికి ఇబ్బందిగా ఉంది. ఆమెను కొద్దిగా కిందకు జరగా మన్నాడు. తన వేళ్ళ కేలుకుడుతో తాపం పెరగగా , తను తాగిన మత్తు విడవక పోవడం వలన ఉ అంటూ కొద్దిగా కిందకు జరిగింది.
ఇప్పుడు తన పిర్రల చివర మాత్రమె కుర్చీ మిద ఉంది , తన గుద్ద బొక్క గాలిలో తేలుతుంది. మనోడు కింద కూచొని తన ఓ చేతి వేళ్ళతో తన పిర్రలు విడ దిస్తూ, తన గుద్ద బుల్లి బొక్క చుట్టూ వున్నా బోచ్చంతా తిసేసాడు. ఇప్పుడు అక్కడంతా నీట్ గా ఉంది. కొద్దిగా వెనక్కు జరిగి తను చేసిన పని చూసుకొని మురిసిపోతూ , అదేసమయంలో తనలోని మగోడు మేల్కొని తన పూకు, గుద్ద బొక్క అందాలు చూస్తూ మనోడి మొడ్డ ఒకటే గొడవ చేయసాగింది తనను వాటితో జత చేయమని. తన చేతి పనితో తను లోని కామం పెరిగి తన పూకు లో రసాలు ఊరడం తనకు తెలుస్తూనే ఉంది, ట్రై చేస్తే ఇది కాని పడితే , జీవితం లో ఓ దొరసానమ్మను వేసుకోవడం మొదటి సారాను కొంటూ ట్రై చేద్దాం అని మనుసులో ధైర్యం తెచ్చు కొంటూ .
“మేడం , పై పైన వాటిని గికేసాను , కాని రెండో విడత గోకాలి ” అన్నాడు
“గోకు , ఇప్పుడు నీకు ఏమి అడ్డం వచ్చింది ”
“అది కాదు మేడం , మొలకలు గోకాలంటే అవి కొద్దిగా మెత్తపడితే సులభంగా గోకడానికి ఉంటుంది ” అన్నాడు.
“ఇప్పుడు నన్నేం చేయమంటావు ”
“మీరేం అనుకోక పొతే ఇందులో ఏదైనా ఉంచి కొద్ది సేపు అలా పైకి కిందకు అల్లడించాలి ”
“ఎదో ఒకటి పెట్టి పని కానిచ్చు ” అంటూ కళ్ళు ముసుకోంది
ఆమె ఇచ్చిన ఆదేశం వరం లాగా తలంచి , తన ముందర సరిగ్గా చోటు చేసుకొని నిగిడిన తన మొడ్డను , వేళ్ళతో తన పూ పెదాలు విడదీసి అందులో దుర్చేసాడు. అంత వరకు తన వేళ్ళతో వేడెక్కి కారిన తన రసాలు లుబ్రికేంట్ గా పని చేస్తుండగా సర్రున ఆమె పూకు అడుక్కంటా వెళ్లి పోయింది. అది ఆమె బొక్క అడుక్కంటా తగలగానే అంతవరకూ మగతగా కళ్ళు ముసుకొన్న ఆమె, ఓబులేసు మొడ్డ దురగానే తను కళ్ళు తెరిచి ఓబులేసు పిర్రల వెనుక కాళ్ళు వేసి తన దగ్గరకు లాక్కొంది. అలా లాక్కోవడం వలన ఇంతో కొంత బయట ఉన్న ఓబులేసు మొడ్డ పూర్తిగా ఆమె లోపలి దూరి అడుక్కంటా బిల్డింగ్ గు గునాది లాగా అతుక్కొని పోయింది.
తన వెనుక కాళ్ళు వేయగానే , తన మోడ్డంటే ఆమెకి ఇష్టమే అయ్యింది ఆనుకొని రెండు చేతులతో జాకెట్ మీదే ఆమె సన్నులు పట్టేసుకొని తన నడుం ను ముందుకు వెనుకకు ఆడించ సాగాడు. ఆయిల్ తో జిగట జిగట గా తయారయిన తన బొక్క లోంచి ముందుకు వెనుకకు బిగుతుగా వెళుతుంటే ఆ బిగుతనం ను ఎంజాయ్ చేస్తూ ఓబులేసు, రెండో పెళ్ళామైన తను, మొగుడి ముసలి మేడ్డ ఎదో నెలకోసారి చుట్టపు చూపుగా తన బొక్కలో పెట్టె మిరపాకాయంత ఆయన సుల్లికి ఎన్నో రెట్లు పొడుగు , లావు గా ఉన్న ఓబులేసు మొడ్డను తనలోకి దూరి విచ్చలవిడిగా తన పూకును కొల్లగోడుతుంటే ఆ పొడుపు , జడుపు తను తాగిన మైకాన్ని పోగోడుతుండగా, జరిగేది గ్రహించి ఇస్తున్న సుఖాన్ని వంటకి పట్టిచ్చుకొంటు, అంది నంతా ఎంజాయ చేయాలనీ వేసుకొన్న జాకెట్,బ్రా బరువుగా అనిపించి తీసి పక్కన పడేసి, పైన అనాచ్చాదిత సనుల్ని ఓబులేసు నోటికి అందిస్తూ, కింద గులేక్కి తన రసాలతో జిగట జిగట గా తయారైన తన బొక్కలో ఓబులేసు మొడ్డను తీసుకొంటూ సన్నగా ములగ సాగింది.
తను ఎప్పుడైతే పైన బట్టలు తిసేసిందో , మనోడికి ఎక్కడలేని హుషారు వచ్చి , తన చేత్తో తన నడుం పక్కన పట్టేసుకొని విచ్చుకొన్న ఆమె పూకును కుల్ల పొడవాసాగాడు. అంతవరకూ ఎప్పుడు తనలోని లోతులు చూడని ప్రదేశాలలో ఓబులేసు మొడ్డ దూరి విర విహారం చేస్తుండగా, తన పూకు పెదాలతో వాడి మొడ్డ పట్టి వదులుతూ , గుద్ద పైకి ఎగరేసి కార్చేసుకోంది. ఇంతకూ మునుపు తను దెంగిన గుడిసె ముండలు ఎవ్వరు అంత ఆనందంగా , ఇలా అన్ని విప్పుకొని కొట్టిచ్చుకోలేదు , దానికి తోడూ ఎవ్వరు ఇలా పూకు పెదాలతో తన మొడ్డను పట్టుకొని వదల లేదు, ఇంత అందంగా ఎవ్వరు కార్చుకోలేదు. ఆమె పూకు రసాలు తన మొడ్డ చుట్టూ పిచ్చికారి కొడుతుండగా, తన వట్టలు ఆమె గుద్దకు తగులుతూ “తపక్ , తపక్ ” మని రిథమిక్ సౌండ్ చేస్తుండగా , ఆ సౌండ్ కు మనోడు ఇంకా రెచ్చి పోతూ తన తొడలను ఇంకా విడదీస్తూ, తన పూకు మిద వత్తది తెస్తూ గుద్ద సాగాడు.
ఆవిడ జీవితం లో తన ముసలి మొగాడే మొదటి సారి కన్నెరికం చేసింది, ఆ తరువాత మొదటి నెలలో ఎదో రోజుకు ఓ సారి రాత్రిళ్ళు మబ్బులో అలా కానిచ్చే వాడు. రాను రాను అది వారానికి , అటు నుంచి నెలకు మారింది. తనేమో మాంచి పరువంలో ఉంది మొగుడేమో జీవితంలో సెక్స్ పరంగా తిరోగమనం లో ఉన్నాడు. బోలెడంత ఆస్తి కానీ వారసులు లేరు. పెళ్లి అయి 4 ఏండ్లు అవుతున్నా ఇంత వరకు ఆ సూచనలు కనబడ లేదు, ఇక ముందు కనబడతాయనే నమ్మకం లేదు. ఇప్పుడు అనుకోకుండా తను క్లబ్ లో ఫ్రండ్స్ తో కలసి స్విమ్మింగ్ కు దిగడం తన కాస్టుం లోంచి బయటకు వచ్చిన తన అతులు గూర్చి తన ఫ్రెండ్స్ కామెంట్స్ చేయడం భరించ లేక అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చి , బారులో కూచొని ఓ సగం బాటిల్ విస్కీ ఖాలీ చేయడం, ఆ నిషాలోనే ఇంటి దారి పట్టడం , దారిలో ఓబులేసు షాప్ కింద ఆ బోర్డ్ చూడడం , నిషాలో పైకి రావడం, తన వాళ్ళు ఓబులేసుకు అప్పగించడం, ఇప్పుడు తన మొడ్డ తన పూకు లోతుల్లో తీరుస్తున్న తీట అంతా లీలగా తన కనుల ముందు కనబడుతుండగా. బిగుతుగా , నిండుగా, అడుక్కంటా దిగుతూ , తన గోల్లి మిద వత్తది తెస్తున్నా ఆ బారాటి మొడ్డ తన పూ బొక్క లోంచి లోనకి బయటకు రావడం చూసి , కసేక్కి ఇంకో సారి కార్చేసుకోంది.
రెండో సారి తన కార్చుకోవడం పైన తన నోటి నుంచి వచ్చే ములుగులతో , కింద తన మొడ్డ చుట్టూ తను కార్చిన రసాలతో గ్రహించిన మనోడు ఇంక తట్టుకోలేక నాలుగు బాదులు బాది , తన రెండు చేతులతో తన నడుం పట్టుకొని తనను ఇంకా దగ్గరకు లాక్కొంటు, తన బలం అంతా తన పూకు మిద మోపుతూ , తన మొడ్డను పూకు అడుక్కంటా నొక్కి పట్టి విడతలు విడతలుగా తన పూకంతా నింపేసాడు. ఓబులేసు వీర్యం తన బొక్కలో వేడి ఫౌంటెన్ లా చిమ్ముతుంటే, ఆ రసాల వేడి వాళ్ళంతా పాకు తుండగా ఆ సుఖాలిచ్చిన ఓబులేసును తన మీదకు లాక్కొని అతని పెదాలను తన నోట్లోకి తీసుకోని చప్పడిస్తూ తన ఆనందాన్ని ప్రకటించింది. జీవితంలో అలాంటి అమ్మాయితో సుఖించడం తో తన జీవితం ధన్యమైందని భావిస్తున్న మనోడు , ఆవిడి చేసే చేష్టలకు తన్మయత్వం చెందుతూ తనకు పూర్తిగా సరెండర్ ఐపోయాడు.
ఓబులేసు కార్చిన రసాలు తన బొక్క లోంచి బొట్లు బొట్లు గా ఆవిడ గుద్ద మిద నుంచి కారి , కుర్చీ మిద కారుతుండగా , తన గుద్ద మిద కారిన రసాల స్పర్స తో ఈ లోకానికి వచ్చి, ఓబులేసుని పైకి లేపింది. ఆవిడ బొక్కలోంచి మెత్తబడి బయటకు వస్తున్నా తన మొడ్డను పీకేసి, పక్కనే వేడి నీళ్ళల్లో ఉంచిన టవల్ తీసుకోని తన పూకు మిద ఉంచి కారుతున్న రసాలను ఆ టవల్ లో పట్టేస్తు , తన పూకు పెదాలను వేడి టవల్ తో వత్త సాగాడు.
అప్పటివరకు తన బారటి మొడ్డతో బాదిన బాదుడుకు ఆవిడ పుకంతా వాచి పోయింది, ఎప్పుడైతే ఓబులేసు మూలికలతో కాచిన వేడి నీళ్ళలో ముంచిన వేడి టవల్ తో తన పుకంతా కాపడం చేయగా ఆ వెచ్చదనం అనుభవిస్తూ ఓబులేసు మొడ్డకు బానిస అయిపొయింది.
ఓపిగ్గా మనోడు ఆవిడ పూకు పెదాలో టవల్ తో వత్తుతూ బొక్కలోంచి కారిన రసాలన్నిటిని పూర్తిగా టవల్ తో తుడిచి , అదే టవల్ తో తన మొడ్డ కుడా తుడుచుకొని పక్కనే పడేసి.
“టి వుంది తాగుతారా మేడం ” అన్నాడు
“ఇవ్వు ” అనగానే , పక్కనే ప్లాస్క్ లో ఉన్న వేడి వేడి టిని ప్లాస్టిక్ కప్పులో కి వంచి ఆవిడకు ఇచ్చాడు.
“నువ్వు తాగవా ?”
“ఇంకొద్దిగా పని మిగిలి పోయింది , పూర్తయిన తరువాత తాగుతా ” అంటూ అంతకు మునుపు తన పూకు పైన రాసిన బ్రష్ తీసుకోని తన ఉపాస్త మిద పూర్తిగా బ్రష్ తో నురగ వచ్చేంత వరకు రాసి , తన ముందు స్టూల్ వేసుకొని కూచొని తన కత్తి తో మరో సారి పూర్తిగా గోకేసాడు.
తన గోకు తుండగా తన వెళ్ళు ఆవిడ పూకు పెదాలపై , ఆవిడ గోల్లిపై చేస్తున్న విన్యాసాలకు అప్పటికే రెండు సార్లు కార్చు కొన్నా , కోరిక తీర నట్లు పుకంతా టిమ టిమ లాడ సాగింది. అదేమీ పట్టనట్లు మనోడు పూర్తిగా గోకేసి , ఇంకో వేడి టవల్ తీసుకోని , ఆ టవల్ తో పూర్తిగా తుడిచేసి , గడ్డం గిసిన తరువాత పూసే ఆఫ్టర్ షేవ్ లోషన్ తన చేతి మిద పురుకొని తన వుపస్త అంతా పట్టిస్తూ , తన గుద్ద కింద వరకు వేళ్ళతో రాస్తూ , పక్కనే ఉన్న అడ్డం తీసుకోని తన గుద్ద కింద ఆ అద్దం పెడుతూ.
“మేడం , చూడండి మీకు ok” నా అన్నాడు. తనుచ్చిన టి తాగేసి , నవ్వుతూ అద్దం లో చూసి తెల్లగా మెరుస్తున్న తన బుజ్జి ముండను చూస్తూ
“చాలా బాగా చేసావు ” ఇంతకూ నీ పేరు ఏంటి అని అడిగింది
“ఓబులేసు మేడం ”
“ఓబులేసు , నీ పనితనం నాకు బాగా నచ్చిందయ్యా ” అంటూ అతన్ని తన మీదకు లాక్కొని తన మొహం అంతా ముద్దులతో నింపేసింది. మనోడు ఆవిడ మిద పూర్తిగా వొరిగి ఆవిడ పెదాల రుచి చూస్తుండగా , ఆ రుచికి మనోడి రోకలి బండ పూర్తీగా ప్రాణం పోసుకొని ఆవిడ పూకు మిద వాత్తడి తెసాగింది. మనోడి మొడ్డ చేసే వత్తడికి ఆవిడకి పూకు నరాల తీట పెరుగు తుండగా , ఇప్పుడే కార్చు కొన్న మొడ్డ , రోకలి బండలా తయారు కాగానే , తన ముసలి మొగుడు ఎప్పుడు రెండో సారి ఇలా తాయారు కాలేదే అని ఆశ్చర్య పోతూ , తన చేతిని కిందకు తెచ్చి మనోడి మొడ్డ పట్టుకొంది. ఆవిడ స్పర్శకు మనోడు ఇంకో ఇంచి పెరిగాడు. తన చేతిలో ఇమడకుండా సాగుతున్న వాన్ని పూర్తిగా ఆరాదనతో చూస్తూ , తను కుర్చీ లోంచి లేచి మనోడిని తన ఎదురుగా ఉన్న స్టూల్ మిద కుచో పెట్టి , మనోడు ముందర తన కూచొని తన పెదాలతో మనోడి మొడ్డ గుండును ముద్దాడుతూ. నాలుకతో మనోడి బొక్క మిద తాటించ సాగింది.
ఈ రోజు ఎవరి మొహం చూసానురా దేవుడా , అన్ని సుఖాలు ఇలా కలసి కట్టుగా వచ్చేస్తున్నాయి అనుకుంటూ కళ్ళు మూస్తే ఎక్కడ కళ్ళ ముందున్న కల చెదిరి పొతుందేమో నని గుడ్లప్పగించి , ఎర్రని పెదాల మద్యన ఉన్న తన మొడ్డ ను చూస్తూ ఆవిడ నోటి లోని వేడిని తన మొడ్డ ద్వారా ఎంజాయ్ చేయసాగాడు. ఓ అయిదు నిమిహాలు తన మొడ్డ కుడిచే కొద్ది ఆవిడకు దవడలు నొప్పి పుట్టసాగాయి, అది చూసి మనోడు
“మీరు పైకి రండి మేడం ” అంటూ ఆవిడని కుర్చీ మీద కుచో పెట్టి , ఆవిడ పుకుపై తన నాలుకతో దాడి చేసాడు. ఆకురాయి కంటే గరుగ్గా ఉన్న మనోడి నాలుక దెబ్బకు ఓ రెండు నిమిషాలకు రెండు చేతులతో మనోడి తన తన పూకు కేసి వత్తుకుంటు కార్చేసుకోంది. ఆవిడ కార్చిన రసాలను మెత్తం పిల్చేసి పైకి లేచిన మనోడి ముక్కుకు అంటు కున్న తన రసాలు చూసు , తన మీదకు లాక్కొని తన నాలుకతో మనోడి మొహం మీదున్న తన రసాలను నాకేసి , తన చేత్తో మనోడి మొడ్డను పట్టుకొని తన పూకు పెదాల మద్య సర్దుకొని తన రెండు కాళ్ళు అతని పిర్రల మీద వేసి తనలోకి లాక్కొంది.
ఓ 20 నిమిషాలు తన బొక్క లోతుల్లో వీర విహారం చేసి తన పూకు పెదాలు మనోడి దెబ్బకు పూరీల్లా పొంగు తుండగా , అప్పటికే మనోడి వీరంగానికి రెండు సార్లు కార్చుకొని ఇంక కార్చే ఓపిక లేక , మనోడి మొడ్డకు దాసోహం అంటూ అన్నీ అరేసుకొని కుర్చికి అనుకోని పడుకోండి పోయింది.
తన సన్నులు పిసుకుతూ, తన పెదాలను చికుతూ , తన ముచ్చికలు నలుపుతూ , ఆవిడ బాడీ లోని ఆణువణువూ స్పుసిస్తూ, తన లోకి మమైక్యం మై ఇంకో సారి తనతో పాటు కారుస్తూ తన బొక్కంతా నింపేసాడు.
మనోడు కార్చిన వేడి వేడి రసాలు తన గర్బ కుహరం అంచులు తాకు తుండగా , తన జీవిత పరమార్తం తెలిసి నట్లు, ఓబులేసును తన కాళ్ళు, చేతులతో పూర్తిగా చుట్టేసుకొని ఇద్దరు ఒక్కటై నట్లు ఉండి పోయారు.
ఓ పదినిమిషాలకు ఇద్దరు వేరై , బట్టలేసుకొని ఆవిడ గురించి తనకు చెపుతుండగా అన్నింటికీ వుకోడుతూ వినసాగాడు.
తను ఎ విదంగా తన షాప్ లోకి వచ్చిందో చెపుతూ, ఓబులేసు ద్వారా తనకో బాబో పాపో పుడితే చాలని , తను అప్పుడప్పుడు వస్తుంటానని చెపుతూ వీలున్నప్పుడు తను ఫోన్ చేస్తే తన ఇంటికి రమ్మని చెపుతూ ఇద్దరి ఫోన్ నంబర్లు మార్చుకొని వెళ్లి పోయింది.
ఆ విదంగా మన ఓబులేసు ఓ సంవత్సరానికి తనతో ఓ బాబుకు తండ్రైనాడు. మరో ఏడాదికి ఆవిడ ముసలి మొగుడు పరమ పదించగా , అతని ఆస్తంతా ఆవిడ పరం కాగా, ఏడాది తరువాత , మన ఓబులేసు ఆవిడని పెళ్లి చేసుకొని ఆవిడ వంటిని, ఇంటిని , ఆస్తిని ఎంజాయ్ చేయ సాగాడు.

2660cookie-checkకాదయ్యా బాబు, కింద అతులు పెరిగాయి అవి గోకాలి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *