నా పేరు మా ర్చి రాస్తు న్నా This is rock my first meet my partner aunt in hospital మా అక్క ని

నా పేరు రమేష్ , మాది పల్లెటూరు నాకు ఒక పిన్ని పిన్ని పేరు విజయ, బాబాయ్ దుబాయ్ లో ఉంటాడు. పిన్ని కి ఇద్దరు పిల్లలు

భవాని నన్ను వల్ల ఇంటికి రమ్మని చెప్పి కాల్ కట్ చేసింది. నేను 11గంటలుకి వల్ల ఇంటికి వెళ్ళాను. డోర్ కొడితే వచ్చి డోర్ తీసింది. రెడ్

హలో ఫ్రెండ్స్. నా పేరు కార్తిక్ (కథానుసారం పేరు మార్చాను). నేను డిప్లొమా చేసి జాబ్ సెర్చ్ చేసుకుంటున్నాను. మాది మధ్యతరగతి కుటుంబం. ఇక కథలోకి వెళ్తే.

డాక్టర్. నీరజ అంతరంగం.. వంట్లో నలతగా ఉండటంతో డా. నీరజ త్వరగా హాస్పిటల్ నుండి వచ్చేసి బాల్కనీ లో కూర్చొని ఆలోచనలో పడిపోయింది తనలో కలుగుతున్న మార్పుల