ట్రాప్ – Part 12

Posted on

నా పూ..లో ఓ సు.. పెట్టి”
“ఇది ఏలు ఆట ?”

“ఈ ఆట నీకు నచ్చిందా?”
“నువ్వు బాగా ఆడుతున్నావు మోహన్…. దెం..టంలో నువ్వు ఇంత మొనగాడవని నేను ఊహించలేదు…. నీ దండం వాయించేస్తుంది….. నా పంట పండింది…. నా పప్పకు ఇక రోజు పండగే!”
“రొజూ వాయించుకుంటావా?”

‘ప ఇష్టం……ప ఓపిక….. నా పప్ప మీది………ఓపీ గునపం నాది.”
అతను ఇంకేం మాట్లాడలేదు. వూపిరి బిగించి వూగుతున్నాడు…… మెత్తగా….. లోతుగా గునపాన్ని ఆ చిత్తడి నేలలో దించుతున్నాడు బిగుతుగా.
“మోహన్! నేను నచ్చానా? నా పప్ప నచ్చింది” అడిగిందామె.
“ముందు నువ్వు నచ్చావు…….ఇప్పుడు నీ చిన్ని బొక్క నచ్చింది….’

“మోహన్! మరి నన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటావు కదూ? నీ కడ్డిని నాకు శాశ్వతంగా సొంతం చేస్తావు కదూ?” “తప్పకుండా”

మీ అమ్మగారు వొప్పుకోకపోతే?”
‘ఒప్పుకుంటుంది, లేదా నేను ఎవ్వర్ని లెక్క చేయను. నెలకి పది వేలు సంపాదిస్తున్నాను. మనం వేరే వెళ్ళి హాయిగా బ్రతకవచ్చు”

“థాంక్యూ వెరీ మచ్!”
“దేనికి థ్యాంక్స్!”
“నన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటునందుకు”
“మరి దీనికి?” నడుమును పైకి లేపి బలంగా తన గునపంతో పొడుస్తూ అడిగాడు మోహన్.
“దీనికి డబుల్ థ్యాంక్స్!!” అంది పకపకా నవ్వుతూ.
దాంతో మోహన్ వూపుల్లో వేగం పెరిగిపోయింది.
దబక్……..దబక్……..దబక్…….బలంగా పడుతుంది దెబ్బ..
దిమ్మ అదిరిపోతుంది.
“కొట్టు
…. మోహన్….. ఇంకా బలంగా…. వేగంగా దించు….. పువ్వు చిరిగిపోవాలి…. నీ దడ్డు దెబ్బకి నా రెమ్మలు వుబ్బిపోవాలి”ఆరాటంగా అరుస్తోంది మాధం.
మోహన్ పిచ్చి పట్టినవాడిలా వూగిపోతున్నాడు.

‘అది వరస….. అది అలానే వాయించు…..దంచు…. బలే సమ్మగా వుంది మోహన్!”
పచ్చిపచ్చిగా అరుస్తోంది మాధం.
ఇద్దరు రెచ్చిపోతున్నారు.., గుద్దుకుంటున్నారు….నలిపేసుకుంటున్నారు….
వారి అవేశం అంరయింది…. మదజలం …..ఇరువేపులనుండి వేగంగా చిమ్ముకువచ్చింది.
అమె బొక్క నిండిపోయింది……
అతని తొండం తడిసి ముద్దయిపోయింది….

చెమటలు కక్కుతున్న శరీరాలతో ఇద్దరూ పది నిలుశాలు పాటు ఒకరినొకరు అతుక్కుని వుండిపోయారు.
ఆ తరువాత బాత్రూంలోకి వెళ్ళారు.
“ముందు నన్ను వెళ్ళనివ్వండి”
“ఇద్దరం ఒకేసారి వెళ్తాం”
“ఎందుకూ?”

“నాది నువ్వు కడుగు…… నీది నేను కడుగుతాను.”
“ పీ ఇష్టం” అంది మాధం నవ్వుతూ.
ఇద్దరూ బాత్రూంలోకి వెళ్ళారు. నీళ్ళ తొట్టి మీద కూర్చున్నాడు మోహన్.
వడిలిపోయిన వంకాయలా వ్రేలాడుతోంది అతని తొండం.
జగ్తో నీళ్ళు అందుకుని ఆ తొండాన్ని నిమురుతూ, నీళ్ళతో శుభ్రంగా కడిగింది మాధం.
“ఇప్పుడు నీకు” అంటు జగ్ని తను అందుకున్నాడు.
అమె బాత్రూం గోడకు అనుకుని నిలబడి కాళ్ళు ఎడం చేసి, తొడలను దేశాలం చేసింది.
ఆమె దిమ్మ మీద నీళ్ళు జల్లుతూ అరిచేత్తో రుద్దుతూ….. వేళ్ళను లోపలకి జొనిపి, అక్కడు స్టాకున్న రసాన్ని బయటకు లాగుతూ., నీట్గా కడిగేసాడు మోహన్.
ఇద్దరు అలానే నగ్నంగా నడుచుకుంటూ, వాళ్ళ గది వద్దకు వచ్చి అలానే మంచం మీద వాలిపోయారు.
“ఎవరన్నా వాళ్ళు చూస్తారేమో,….. మీరు వెళ్ళరూ?”

“నిన్ను వదిలి వెళ్ళాలనిపించటం లేదు….. వాళ్ళు లేవకముందే వెళ్ళీపోతాను”
“అంటే……ఇంకో దెబ్బ వేసుకుంటారన్నమాట…..” అందామె ముసిముసిగా నవ్వుతూ.
“అవును మధూ! నిన్ను ఇంకోసారి తనింతీరా అనుభవించాలని వుంది”
“మో.. హ.న్” ప్రేమగా పిలుస్తూ, లతలా అల్లుకుపోయింది మాధం. అతని చేతులు మెల్లగా ఆమె రొమ్ములు పద చేరాయి. అమె చేతులు అతని తొడల మధ్యకు చేరి ఆడుకోవటం మొదలు పెట్టినాయి.
మరో పది నియిషాల తరువాత……..వారిద్దరు……వంగొని…….నించొని…….రకరకాలుగా.. …తపక్…..తపక్……. చిత్రమైన శబ్దాలు….నలుగుతున్న శరీరాలు……
నవ్వులు… గుసగుసలు…..
తియ్యటి మూల్గులు……..
ఉదయం పది గంటలకి కాఫి కప్పుతో గదిలోకి వచ్చి నిద్ర లేపింది మోహన్ చెల్లెలు.
“సారి! మత్తుగా నిద్రపోయాను.”అంటూ కాఫీ కప్పును అందుకుంది మాధం.
అ తరువాత గబగబా స్నానం చేసి రెడీ అయ్యిపోయి క్రిందకి వెళ్ళింది మాధం.
క్రింద జగదాంబ నవ్వుతూ” రాత్రి సర్రిగా చూడలేదు……. చక్కని చుక్కవే….. ఆ నవ్వుకే ఇవ్వవచ్చు పదివేలు”
అంటూ మెటికలు కరిచింది.
ఆ తరువాత మాధం వద్దంటున్నా నకుండా, ఆమెకు కొత్త బట్టలు, ఓ బంగారు గొలుసు, వుంగరాలు, గాజులు కొనిపెట్టింది జగదాంబ. అ తరువాత అటునుంచే ఓ బ్యూటిఫార్లర్కి తీసుకుపోయి అనేక షోకులు చేయించింది. వాళ్ళిద్దరు ఇంటికి వచ్చేసరికి మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట అయ్యింది. వెంటనే బోజనాలకి డైనింగ్ హాల్లో కూర్చున్నారు.

వంట మనిషి వడ్డించటం ప్రారంభించింది.

“ఆయన రానీయండి! వచ్చాక తింటాను” అంది మాధం మొహమాటంగా.
‘ఆయనా? ఆయనెవ్వరూ?” అంది జగదాంబ.
మాధం అయోమయంగా చూస్తూ” అదేనండి! మీ అబ్బాయిగారు!” అంది.
“ఓహో! నువ్వు చెప్పేది మోహన్ గురించా?”
అవునన్నట్టు తలూపింది మాధం.
“వాడి కోసం నువ్వు ఎదురుచూడొద్దు. మళ్ళి ఏదయినా పిట్ట బుట్టలో పడితే తప్ప వాడు కనిపించడు మనకి.”
“పేరు ఏమంటున్నారో నాకు అర్ధం కావటం లేదు”
‘చూడమ్మాయ్ ! ౦షయం ఇంత దాక వచ్చింది కాబట్టి చెపుతున్నాను. మోహన్ నా కొడుకు కాడు… వాడు అందమైన అమ్మాయిలను అమ్మే ఖరీదయిన బ్రోకర్ !… నిన్ను నాకు ఏభై వేలకి అమ్మేసాడు… వయస్సులో వున్నావు…బుద్దిగా నేను చెప్పింది అని నాలుగు డబ్బులు సంపాదించుకో…ఇక్కడ అందరు నీలాంటి వాళ్ళే… అందర్ని నా కన్నబిడ్డల్లా చుసుకుంటున్నాను… అలాకాక ఎదురుతిరిగావా?… ఏం చేయాలో నాకు బాగా తెల్సు…

జగదాంబ చెప్పుకుంటూ పోతుంది…..
మాధంకి తలతిరిగిపోతుంది…. మళ్ళా తనూ మోసపోయింది….ఒక దానిని తప్పించుకుని…..మరో అందమైన వుచ్చులో చిక్కుకుపోయింది……….
వేరే దారి లేక మనుసు రాయి చేసుకుని……గతా అమ్మాయిలతో పాటు అలంకరించుకోవటం మొదలు పెట్టింది….
ఆ రాత్రి ఓ మార్వాడిని సుఖ పెట్టడంతో మొదలుయింది అమె వ్యభిచార జీవితం……

707276cookie-checkట్రాప్ – Part 12

1 comment

  1. ఆడపిల్లలు ఎట్టిపరిస్థిుల్లోనూ ఎవ్వరినీ నమ్మవద్దు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *