నా మొడ్డ పట్టుకుని భలే ఉంది బావ అంటూ

Posted on

10వ తరగతి చదువుతున్న రొజులు. వేసవి సెలవులకు మా చుట్టాలు అందరూ మా ఇంటికి వస్తారు. ముఖ్యంగా అత్తయ్యలు. నా కంటె 3 సం||ల చిన్నదైన మా 3వ అత్తయ్య కూతురు. ఆమె పేరు శరణ్య అందరూ సరళ అని పిలుస్తారు. వేసవిలో అందరు ఆరుబయట పండుకుంటే కొత్తగా పెళ్ళి అయిన మా బాబాయి మాత్రం ఇంట్లొ పండుకునేవాడు. మధ్య రాత్రిలో మెలుకువ వచ్చి పాస్ పొసుకొవటానికి వెళ్తుండగా ఏవొ శబ్దాలు వినిపించి కిటికిలొనుండి తొంగిచూసాను. అంతే కాళ్ళల్లో వొణుకు మొదలు అయింది. నగ్నంగా ఉన్న మా బాబయి పిన్ని మీద పండుకుని దెంగలాడుకుంటున్నారు. కొంచం సేపు చూసి తిరిగి వెళ్ళి పండుకుందామని అనుకుంటుండగా పక్కన ఎవరొ నిల్చున్నట్లనిపించి తిరిగి చూస్తే మా సరళ నిల్చుని పూకులోకి వెళ్ళు పెట్టుకొని చూస్తుంది.
నేను సరళకి ఏదొ చెప్పలని ప్రయత్నిస్తుంటె తను నా నొరు మూసి ష్ అని అంది మెల్లగా. తర్వాత నేను మెల్లగ వెళ్ళి నా చాప మీద పండుకున్నాను. సరళ మెల్లగ వచ్చి మనం కూడా అలా చెసుకుందామా మని అడిగింది. నేను సరె అని అన్నాను. ఇప్పుడు కాదు రేపు మధ్యాన్నం అంది. ఎక్కడ చేసుకుందాం అని అడిగాను. గడ్డివాము వెనక అంది తర్వాత ఇద్దరం నిద్రపొయ్యాం. మరుసటి రోజు మధ్యాన్నం.
మరుసటి రోజు మధ్యాన్నం ఇంట్లొ అందరు కలిసి అన్నాలు తినేసి ఎవరి గదుల్లొకి వారు వెళ్ళీ పండుకున్నారు. ఎండ బాగ ఎక్కువ ఉండటంవల్ల మా అమ్మ నన్ను బయటకు వెళ్ళోద్దు ఇంట్లోనే ఆడుకో పెద్దబాబు అంది. (నన్ను చిన్నప్పుడు అందరు పెద్దబాబు అని పిలిచేవాళ్ళు) నేను సరే అని మెల్లగ మా ఇంటి వెనకకు వెళ్ళాను ఆడుకొవటానికి. అక్కడ చాల కాళిస్థలం ఇంకా గడ్డివాము, కొన్ని కొబ్బరి చెట్లు, చింత చెట్టు ఉన్నాయి. అప్పటికే సరళ ఇంకా మిగిలిన అత్త కూతుళ్ళు, బాబాయి కూతురు ఇంకా నా తమ్ముడు కలిసి చింతచెట్టుకింద చేరి కథలు చెప్పుకుంటున్నారు. నన్ను చూసి సరళ సైగ చెసింది ఇక్కడినించి వెల్దాం అని. నేను మెల్లగా అక్కడనించి జారుకుని నేరుగా మా ధాన్యం బస్తాలు ఉన్న గదిలోకి వెళ్ళాను. సరళ కూడ మెల్లగ నావెనకగా నడిచి అదే గదిలోకి వచింది. నేను మెల్లగ అటు ఇటు చూసి తలుపు దగ్గరకు జారేసి, సరళ దగ్గరకు చేరుకున్నాను. సరళ తొందరగా నిక్కర్ విప్పెయ్యి బావ అంది. నేను నా నిక్కర్ విప్పేసి చూసే సరికి సరళ ధాన్యం బస్తాల మధ్య పండుకుని తన స్కర్ట్ ని పైకెత్తుకుని ఉంది. నాకు అదే మొదటసారి ఒక అమ్మాయి పూకు చూడటం. దగ్గరకు వెళ్ళి సరళ పూకు మీద చెయ్యి వేసి నిమురుతూ పూ రెమ్మలు విడదీసి చూస్తున్నాను. అదే సమయంలో సరళ అప్పటికె లేచి ఉన్నా మొడ్డ పట్టుకుని పిసుకుతూ తొందరగా చెయ్యి బావ ఎవరైన చూస్తే చాల ప్రమాదం అంది. నాకు కూడ మొదటి సారి కావటం వల్ల ఎమి చెయ్యాలో ఎలా చెయ్యాలో అర్దం కాలేదు. అంతలో సరళ తన మీద పండుంకొమని చెప్పింది. నేను సరళ మీద పండుకున్నను, సరళ నా మొడ్డ ని పట్టుకుని తన పూ రెమ్మల మధ్య పెట్టుకుని లొపలికి తొయ్యి బావ అంది. సరిగ్గ అదే సమయానికి మేము ఉన్న గది తెలుపు తెరుచుకుంది.
సరళ నా మొడ్డ పట్టుకుని తన పూ రెమ్మల మధ్య పెట్టుకుని తొయ్యి బావ అంది. సరిగ్గా అదే సమయానికి మేము ఉన్న గది తెలుపు తెరుచుకుంది. నేను ఉలిక్కిపడి సరళ మీద నించి లేచి చూసే సరికి మా అత్తయ్య (అదేనండి సరళ వాళ్ళ అమ్మ సుజాత) కనిపించింది. నా పైప్రాణాలు పైనే పొయ్యాయి, నా కాళ్ళు చెతులు వణకటం మొదలయ్యాయి. వెంటనే మా అత్తయ్య ఎమిట్రా వెధవ ఎమి పని చెస్తున్నవ్, అని నా దగ్గరికి వచ్చి నగ్నంగా ఉన్న నా పిర్రల మీద వాతలు పడెలా లాగి నాలు దెబ్బలు కొట్టింది. బాగ గుద్ద బలిసి కొట్టుకుంటున్నవురా, తిన్నది అరగక బాగ మదం పత్తిందిరా అంది. నేను అత్తయ్య కాళ్ళ మీద పడి క్షమించు అత్తయ్య ఇంకెప్పుడు అలా చెయ్యను అని అన్నాను. అంతలో ధాన్యం బస్తామీదినించి లేచి కూర్చున్న సరళని చెవిపట్టుకుని పిండుతూ ఎమిటె దొంగముండా అప్పుడే నీకు దెంగులాటలు కావల్సివచ్చినవా అని ఈడ్చి తన్నింది. అంతలో సరళ వెంటనె తన లొచెడ్డి వేసుకుని(పైకి లాక్కొని) అక్కడనించి పరిగెత్తి వెళ్ళీఇపొయింది. అప్పుడు మా అత్త కళ్ళ దగ్గర ఉన్న నన్ను లాగి కాలుతొ డొక్కలొ తన్నింది. తన్నులు తింటున్నాకాని లెక్కచెయ్యకుండా అత్త కాళ్ళు పట్టుకుని బతిమిలాడసాగాను. అత్తయ్య ప్లీస్ ఎవరికి చెప్పకు ఇంట్లొ తెలిస్తే చంపెస్తారు నన్ను. ఇంకెప్పుడు ఇలా చెయ్యను అత్తయ్య నీ మీద ఒట్టు అని బతిమిలాడ సాగాను. కొంచం నెమ్మదించిన అత్త ఒరేయ్ చవట అసలు ఇలా చెయ్యాలనె బుద్ది మీ ఇద్దరికి ఎందుకు వచ్చింది అని అడిగుతూ మళ్ళి నన్ను కాలుపెట్టి గుండెల మీద తన్నింది. నేను మెల్లగ పిన్ని బాబాయి చేసుకొవటం అదే సమయలొ ఇద్దరం చూడటం అన్ని విషయాలు వివరంగా చెప్పాను.
ఇంకొంచం శాంతపడి వెధవ అలాంటివి పెళ్ళీ అయినవాళ్ళు చేసుకుంటారు మళ్ళి ఇంకెప్పుడైన అలా సరళతొ అలా చెయ్యటం చూసాన మీ ఇంట్లొ వాళ్ళు కాదు నేను చంపేస్తాను వెధవ అని మళ్ళి ఒక తన్ను తన్నింది.
అయిన వదలకుండా అత్త ప్లీస్ …. ఎవరికి చెప్పద్దు అత్త ప్లీస్ … ఒట్టు అత్త ఇంకెప్పుడు అలా చెయ్యను అన్నను. అప్పుడు అత్త నా చెవి పట్టుకుని పిండుతూ పైకి లేపి మళ్ళి ఇలా చూసానొ బాగుండదు అని అక్కడనించి వెళ్ళీపొయింది. వారం రొజుల తర్వాత ఒక రాత్రి సరళ మెల్లగా లేచి నిద్రలొ ఉన్న నా పక్కకు వచ్చి నా దుప్పటిని ఇద్దరికి సరిపొయ్యెలా కప్పి పండుకుంది. మెల్లగ తన చెయ్యి నా నిక్కర్ బొత్తలు విప్పి నా మొడ్డను చెతిలో తీసుకుని పిసకుతూ ఆడిస్తుంది. సరిగ్గ మొడ్డ లేస్తున్నప్పుడు నాకు మెలుకువ వచ్చి చూస్తె సరళ నా వంక చూసి నవ్వింది (ఆ రొజు నిండు పౌర్ణమి లెండి అందుకె చీకట్లొ నవ్విన కనిపించింది). వొద్దు సరళ మళ్ళి మీ అమ్మ చూస్తే చంపేస్తుంది అని తన చెవిలొ చెప్పను. సరళ మెల్లగా నవ్వి నా చెవిలొ చిన్నగ మా అమ్మ, నాన్న ఇద్దరు 2వ ఆట సినిమాకి వెళ్ళారు అంది. అంతే నాకు దైర్యం వచ్చి సరళ వైపు తిరిగాను. అంతలొ ఇటు పక్కన పండుకున్న
సరళ మెల్లగా నవ్వి నా చెవిలొ చిన్నగ మా అమ్మ, నాన్న ఇద్దరు 2వ ఆట సినిమాకి వెళ్ళారు అంది. అంతే నాకు దైర్యం వచ్చి సరళ వైపు తిరిగాను. అంతలొ ఇటు పక్కన పండుకున్న చిన్నబాబు (నా తమ్ముడు) నా మీద కాలు వేసాడు. నేను మెల్లగా వాడి కాలు తీసి వాడిని అటుపక్కకు తిప్పి పండుకొబెట్టాను. వాడు నిద్రలో కలవరిస్తూ కొంచంసేపటికి గాఢనిద్రలోకి జారుకున్నడు. అది గమనించి మళ్ళి సరళ వైపు తిరిగి తన స్కర్ట్ లొ చెయ్యిపెట్టి తన పల్చటి రెమ్మలు నిమరటం మొదలుపెట్టాను. సరళ నా నిక్కర్ బొత్తాలు తీసి నా మొడ్డ పట్టుకుని భలే ఉంది బావ అంటూ మొడ్డ పట్టుకుని నలపసాగింది. తన రెండొచేతితొ నా చేయి తీసుకుని తన నిమ్మకాయల సైజు ఉన్న తన సళ్ళ మీద వేసుకుని పిసుకు బావ అంది. తన సళ్ళను జాకెట్టు మీదనించే పిసుకుతూ నీకు ఇవన్ని ఎలా తెలుసు సరళ అని అడిగాను చెవిలో, తను నవ్వి ఇంటి పక్క అంకుల్ నేర్పించాడు అంది. ఓసి నీయమ్మ అప్పుడే నువ్వు దెంగులాటలు గురించి నేర్చేసికున్నావ్ అన్నాను. చాల విషయాలు నేర్పాడు బావ. అంకుల్ దగ్గరికి వెల్తె చాల హాయిగా ఉంటుంది. మొడ్డ చీకడం నేర్పాడు, నా పూకు చాల సేపు నాకుతాడు, నా సళ్ళు చీకుతాడు, నా గుద్ద కూడ నాకాడు, నా పూకు మీద మొడ్డ పెట్టి రుద్దుతాడు, పూకులో వేలు పెట్టి ఆడిస్తాడు అప్పుడు ఎంత సుఖంగా ఉంటుందో మాటలలో చెప్పలేను. కొంచం కొంచం గా అంకుల్ మొడ్డని నా పూకులొ నొప్పి లెకుండా దూర్చి మెల్లగా దెంగుతాడు బావ అంది. బావ నీ మొడ్డ చాలా బాగుంది బావ ఒక్కసారి చీకుతా బావ అంది. కొంచం సేపు ఆగవె నీ సళ్ళు కొంచం సేపు చీకిన తర్వత నా మొడ్డ చీకు అంటె మెల్లగ తన జాకెట్టు ఫ్రంట్ సైడ్ ఉన్న హుక్స్ విప్పి తన చిన్న చన్ను నా నొటికి అందించి బాగ చీకు బావ చాల హాయిగా ఉంది ఇస్స్ బావ నువ్వు చీకుతుంటె భలె ఉంది బావ అంకుల్ కంటె బాగ చీకుతున్నవ్ ఇంకా గట్టిగా చెకు. నా చన్ను మొత్తం నొట్లొకి తీసుకుని చీకు. ఇస్స్.. మ్మ్ ఎంత సుఖంగా ఉందో చాల రొజుల తర్వాత, దా బావ రెండొ చన్ను కూడా చీకు అంది. అప్పుడు నేను మార్చి మార్చి రెండు సళ్ళను చీకడం మొదలుపెట్టాను. నా మొడ్డని మాత్రం వదలకుండా పిసుకుతూ ఆడిస్తూ ఉంది సరళ.
బాగా సళ్ళు చీకించుకుటూ నా మొడ్డపట్టుకుని పిసుకుతూ ఇంక రా బావ నా నాట్లొ నీ మొడ్డ పెట్టు అంది, నేను సళ్ళు చీకడం ఆపి సరళ తలను నా మొడ్డవైపు నెట్టను. మొడ్డని నొట్లొకి తీసుకొకుండా నా తొప్పిని తీసి గుండు చుట్టు నాలికబెట్టి రాసింది దంతో నా ప్రాణాలు జివ్వుమని లాగినట్లయింది. మ్మ్ . మ్మ్.. మూగులుతూ నీయమ్మ భలె ఉందే నాది నాకుతుంటే అంతుండగా సరళ నా మొడ్డచుట్టు తన నాలికబెట్టి రాస్తూ ఒక్కసారిగా మొడ్డ చివర ఉన్న కన్నానికి నలికబెట్టి పొదిచింది. మ్మ్ . .. ఇస్స్ అని మూగులుతూ ఒక్కసారి ఉలిక్కిపడ్డాను ఏదొ తెలియని హాయి, ఏదొ చెయ్యాలని, వొల్లంతా తిమ్మిరి తిమ్మిరిగా తయారయ్యి తెలియని సుఖం వొల్లంతా ఆక్రమించింది. సరళ నా మొడ్డని నొట్లోకి తీసుకుని చీకుతూ కొచం కొంచంగా నొట్లొకి నెట్టుకుంటూ సమ్మగా చీకడం మొదలుపెట్టింది. నా మొడ్డకి ఉద్రేకం ఎక్కువయ్యి ఎక్కడ నొట్లొ కార్చేస్తానేమొ అని ఇంక చాలు సరళ అన్నను.
వూహు చాల రోజుల తర్వాత నాకు మొడ్డ దొరికింది అసలు వదలను అంటూ చీకడంలొ తనకు ఉన్న నెర్పరితనం, ప్రావీణ్యం మొత్తం చూపిస్తూ స్పీడ్ గా కుడవడం మొదలుపెట్టింది. సరిగ్గా అప్పుడు 2వ ఆట సినిమాకి వెళ్ళిన అత్త మామ తిరిగివచ్చారు. సరళ దుప్పట్లొ ఇద్దరి దెంగులాట చూసి అరగంట ఆగిన తeర్వాత మావయ్యతో ఒక రౌండు వేయించుకొని ఉక్కపోత గదిలో ఎక్కువ ఉండటంతో అందరు పడుకున్న అరుబయటకి అత్త మావయ్యలు ఇద్దరు వచ్చి పడుకున్నారు, మరదల్ని అత్త తిట్టి నానుంచి దూరంగా పడుకోమని పంపేసింది, నాకు అప్పటివరకు తెలియదు నా మొడ్డ మీద చెయ్యి పెట్టి దుప్పటిలోనే నైటీ ఎత్తి డైరెక్ట్ గా పూకులోకి నా మొడ్డ దోపింది, మీ మావయ్యకి మొడ్డ సరిగా లెగదు ఇప్పుడు కూడా ఒక్క నిమిషం అంటే ఒక్కనిమిషం కూడా దెంగలేదు చూడు ఎలా గురకి పెట్టి నిద్రపోతున్నడో చూడు బాధగా దెంగించుకుంటూ అత్త పూకు కూడా టైట్ ఉండటంతో అత్త చెప్పేది నిజమేనని అర్థం అయ్యింది. వేసవి సెలవలు ముగిసేదాకా అత్తని 50 సార్లకి పైగా దెంగాను. అప్పటినుంచి నా మరదలికి తెలియకుండా అత్తని, అత్తకి తెలియకుండా మరదలిని దెంగేవాడిని, అలా 5 సంవత్సరాల దెంగుడుతో పెల్లిచేసారు నా మరదలికి ట్విస్ట్ ఏమిటంటే నాకి కాదు, ఎవడికో అదృష్టవంతుడికి, అత్తని మాత్రం ఇప్పటికి దెంగుతూనే ఉన్నాను, వీలు దొరికినప్పుడల్లా అత్తమవయ్యలని చూడాలని ఉంది అని ఇంట్లో చెప్పడం, మావయ్య ఇంటికి వెళ్లి మావయ్య హలో ఉండగా కిచెన్ లో ఒంకో బెట్టి దెంగడం, మావయ్య స్నానం చేస్తుండగా అదే గదిలో తలుపు దగ్గర అత్తని కుమ్మడం, మావయ్య గురకలు పెట్టి నిద్రపోతుంటే నేను అత్త పూకుని గుద్దడం అబ్బో మహా సరదాగా తీట తీర్చుకునే వాళ్ళం, నా అదృష్టం ఏమిటంటే నా వెర్రి మావయ్యగాడికి ఒక్కసారి కూడా దొరకలేదు, కనీసం మా మావయ్యకి అత్త పూకు మరి అంత లూస్ అయ్యిందో డౌట్ వచ్చిందో లేదోకూడా డౌటే, మొత్తానికి ఎంతైనా నా మొడ్డమీద మచ్చలు ఉన్నాయి కదా.

1473cookie-checkనా మొడ్డ పట్టుకుని భలే ఉంది బావ అంటూ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *