కామసూత్రకండోమ్ ప్యాకెట్

Posted on

“లోపలి వచ్చి చూస్తే మాధవి నైటీ వేసుకొని హాల్ లో సోఫా మీద దర్జాగా కూర్చొనిఉంది అర్చన. మాధవి అలా అర్చన ని తన బట్టలో చూడగానే మాధవికి మనసుచివుక్కుమంది. ఏంటి అర్చన ఇలా నా బట్టలు వేసుకున్నావ్ అని ఆమె వైపుకొంచం అసహనం గా చూసింది మాధవి. చీరలో చిరాకుగా వుంటే నైటీ వేసుకున్నఏంటి నీకేమ్మనా ఇబ్బందా అంటూ ఆమె వైపు చూసింది అర్చన.అబ్బే అదేమిలేదు అనేసి తీసుకొని వచ్చాను నువ్వు అడిగినవన్నీ అని బాగ్ ఆమె ముందు పెట్టితొందరగా కానిచ్చి వెళ్ళు అర్చన మా వాళ్ళు వచేస్తారు అంది మాధవి. సరేలేముందు తలుపేసి రా, రాత్రి దాక ఎవరు రారు , నీ తమ్ముడు రాత్రికి వస్తాడు ఆఫీసుకి , నీ మరదలు పుటింటికి వెళ్ళింది అని లేచి మాధవి బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళిందిఅర్చన .
ఒక రెండు నిమిషాల తర్వాత మెయిన్ డోర్ లాక్ చేసి మాధవిఅయోమయంగా బాగ్ తీసుకొని తన వెంట వెళ్ళింది , ఆల్రెడీ అర్చన తన రూం లోనిఏ/సి ఆన్ చేసి ఉండడంతో చల్లగా వుంది రూం అంతా , రూం లో మాధవి మంచంమీద మాధవికోసం అన్నటుగా కూర్చొని ఫోన్ లో ఏదో చూస్తోంది అర్చన. రాత్రి దాకఎవరు రారు అని నీకు ఎలా తెలుసు అని ఒక చూపు చూసింది మాధవి , అదా నీతమ్ముడు ఆఫీసు వెళ్తూ శీనుని పిలిచి ఇవ్వని చెప్పాడు , పైగా నీకేమ్మనాఅవసరమైతే కాస్త చూసుకో అని రిక్వెస్ట్ ఒక్కటి చేసాడు , వీడు తెగ సంబరపడిపోతు అలాగే సర్ అలాగే సర్ అంటూ నిన్ను ఎలా వాడుకోవాలో కలలు కంటూచెప్పాడు మొత్తం నాకు .
అవ్వని సరే కాని బీర్ ఇచ్చి కాళ్ళు పట్టు మాధవి , కాళ్ళు ఒక్కటే నొప్పెస్తోంది, అనిమాధవి సలలను చూస్తూ కసిగా తన నాలికతో పెదాలను తడుపుకుంటూ అందిఅర్చన. ప్లీజ్ అర్చన ఇది నీకు న్యాయంగా ఉందా ? అసలు నువ్వు ఇంత అలుసుతీసుకొని నన్ను ఇలా ట్రీట్ చేయడం నీకు ఎమ్మన బావుందా అర్చన ప్లీజ్ఆలోచించు అంది మాధవి. అలుసు నేను కాదు మాధవి , నీ రంకు మొగుడు శీనుగాడు తీసుకునే వాడు, నీ వీడియోతో…. ఏదో నేను నిన్ను కాపాడాను వాడిచేతినుండి , నువ్వేమ్మో అలుసు ఇది అది అని అంటున్నావ్ నువ్వేగా నేనేం చెప్పినచేస్తాను అన్నావ్ అందుకే చెప్తునా , నువ్వేమో చెప్పిన ప్రతి పనికి సమాధానాలుచెప్పడం తప్ప ఇంకేమి చేయడం లేదు అని అర్చన మాధవి వైపు తన చేతిలోవున్నా సెల్ ఫోన్ చూపిస్తూ అంది.
ఆ స్క్రీన్ మీద మాధవి రాసలీలలు ప్లేఅవుతోంది. మాధవి కి ఇంకో దారి లేదు , అర్చన చెప్పిన మాటలకి తల వంచడంతప్ప అన్న విషయం అర్థం అవ్వడానికి ఎక్కువ సేపు పట్టలేదు. సరే ఇంకేంటి లేట్ కాళ్ళు పట్టు మాధవి అంది బీర్ బాటిల్ ఓపెన్ చేసి తాగుతూ ,మాధవి అర్చన కాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని ఆమె కాళ్ళను తన ఒళ్ళో పెట్టుకొని పట్టడంమొదలెట్టింది. ఇంకా కసెకి పోతోంది అర్చానకి , పైగా అర్చన ఎప్పుడు ఆడాలంటేపెద్దగా ఇంటరెస్ట్ కూడా చూపదు, అలాంటిది మాధవిని చూస్తుంటే అసలు ఆగట్లేదుతనకి , కోజ్జలకు కూడా మతేక్కించే అందం అని వినడమే కాని ఇదే ఫస్ట్ టైం అర్చనచూడడం , పైగా మాధవి ఇప్పుడు తన గుప్పిట్లో ఉంది. మెల్లగా కాళ్ళు పడుతున్నమాధవి సల్లను తన పాదాలతో తాకుతోంది అర్చన , మాధవి కొద్దిగా ఇబ్బందిగాఫీల్ అవుతూ మెలికలు తిరుగుతోంది , అర్చన వెళ్లి ఒక గ్లాస్ తీసుకొని రా అంటే ,ఎందుకు ఏమి అని అడగకుండా గ్లాస్ తీసుకోచింది మాధవి. గ్లాస్ నిండా బీర్ పోసిమాధవికి ఇచ్చి తాగు అంది. మాధవి ప్లీజ్ నాకు అలవాటు లేదు ప్లీజ్ అంటూబ్రతిమలాడుతోంది, నువ్వు ఎంత తొందరగా తాగేస్తావో అంత తొందరగా నేను ఇక్కడనుండి వెళ్లి పోతాను తరవాత నీ ఇష్టం అంది , మాధవి ఇంకేమి మాట్లాడకుండాకళ్ళు మూసుకొని బీర్ తాగి గ్లాస్ పక్కకి పెట్టేసింది. మాధవి ఇంకా ఆ బాగ్ లోఏమ్మునాయో చూడు అంది. సిగరెట్లు తప్ప ఇంకేమి వుంటై అంటూ బాగ్ తీసిఅర్చానకి ఇచ్చింది మాధవి. బాగ్ లోనుంచి ఒక సిగరెట్ ప్యాకెట్ , ఒక కామసూత్రకండోమ్ ప్యాకెట్ తీసింది.
తన పర్స్ నుండి లైటర్ తీసుకొని సిగరెట్ వెలిగించుకొని ,దీనేందుకు తీసుకోచావ్ మాధవి అని కండోమ్ ప్యాకెట్ చూపెట్టింది అర్చన. అసలే ఫస్ట్ టైం తాగింది మాధవి , మెల్లగా నష ఎక్కుతోంది తనకి , అర్చన వైపుచూసి నేను తేలేదు , షాప్ అతనికి అర్చన అంటే వాడే వేసుంటాడు అని మెల్లగాఅంది , అర్చన నవ్వుకుంటూ , మాధవిని తన పైకి లాకుంది. మాధవి ఏంటి ఎంచేస్తున్నావ్ అర్చన అంది మత్తుగా , ఏమి చేస్తానో చూద్దువు కాని అంటూ ఆమెసల్లను పట్టుకొని ఆమె పెదాలను తన పెదాలతో మూసేసింది అర్చన. మాధవిఅర్చన నోటి నుండి వస్తున్న ఘాటైన మందు , సిగరెట్ పొగ వాసనతో ఒపిరి ఆడకఉకిరి బికిరి అయిపోతోంది. హే అర్చన వదులు వదులు అంటూ బలవంతంగాఅర్చన నుండి విడిపించుకొని లేచి కూర్చుంది మాధవి. ఏమి చేస్తున్నావ్ అర్చనఅంది కొద్దిగా బలహీనంగా , మందు ఎఫెక్ట్ తో ఆమెకి కొద్దిగా కళ్ళు తిరుగుతున్నట్టుఅనిపిస్తోంది. ప్లీజ్ ఒక్కసారి ఒప్పుకో తర్వత నేను నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టాను , నాకుఎప్పుడు ఆడదాని చూసి మొడ్డ లేవలేదు , ఫస్ట్ టైం నిన్ను చూసి లేచింది ప్లీజ్కాదనకు ప్లీజ్ అంటూ మాధవిని తన పైకి లాకొని ఆమె సల్లను చపాతి పిండిలాగాపిసకడం మొదలెట్టింది అర్చన. ఆమె పిసుకుడికి , మందు మత్తుకి మాధవికిమూడ్ ఎక్కుతున్న ఎక్కడో కోజ్జతో ఏంటి ఈ పని అనే చులకన భావన ఆమెనుఆడుకుంటోంది. ప్లీజ్ అర్చన ఇది కరెక్ట్ కాదు ప్లీజ్ వదిలేయ్ నన్ను , ప్లీజ్ అంటూవేడుకుంటున్న, అర్చన ఆమెను పట్టుకొని పిల్చి పిప్పి చేస్తోంది తన చేష్టలతో.మెల్లగా అర్చన మాధవిని పడుకో పెట్టి ఆమె గుండల పై చేరి తన నైటీ విప్పిపడేసింది.
అప్పుడు చూసింది మాధవి , అర్చన సల్లని , 36 సైజు ఉంటుందేమో ,నల్లటి ముచికలతో , అచ్చం ఆడదానిలాగానే ఉంది తను , తన సలలను మాధవినోటికి అందించిది, చీకు మాధవి చీకు ఈరోజు మనమిద్దరం స్వర్గ సుఖాలలోతేలిపోవాలి, అంటే మాధవి రెస్పొంద్ కాకుండా మొఖం పక్కకు తిప్పుకుంది, చూడుమాధవి నేను మళ్ళి ఈ వీడియో సీనుకి ఇవ్వడానికి పేద టైం కూడా పట్టదు తర్వాతనీ ఇష్టం నన్ను సుఖపెట్టు , నువ్వు సుఖ పడు, అర్థం అవుతోందా అని ఘద్దించిందిమాధవిని అర్చన. ప్లీజ్ అలా చేయకు నువ్వు చెప్పినట్టే చేస్తాను అంటూ అర్చనసల్లు అందుకొని ఆమె నల్లటి నిప్ప్లేస్ ని చీకడం మొదలెట్టింది మాధవి, ఆ ఆఅంటూ మెలికలు తిరిగి పోతు మాధవి జాకెట్ హుక్స్ విప్పి ఆమె బ్రా ను పైకి లేపిమాధవి సల్లను పిసుకుతూ ఆమె ఆమె తేనె రంగు ముచికలను తన వెళ్ళ మధ్యలోపట్టుకొని నలుపుతూ రెచ్చిపోతోంది అర్చన. అలా కాసేపు అర్చన తనివితీరా తనసల్లను చీకిన్చుకొని మాధవి సల్లతో తో ఆడుకొని మాధవి పైనుండి లేచి మాధవినిఆణువణువూ ముదాడుతూ , వివస్త్రన చేస్తూ మాధవికి ఆగ్గిని రాజేస్తోంది అర్చన,అర్చన అందించే సుఖానికి మాధవి పరవశిస్తూ మెలికలు తిరిపోతోంది, ఆమెనుపూర్తిగా దిగంబరంగా తయారు చేసి తనుకూడా ఒంటి మీద వున్నా అండర్ వేర్ నితీసి పడేసి మాధవి పక్కకి చేరుకుంది అర్చన.
మెల్లగా మాధవి ఆణువణువూ తాకుతూ, ఆమె అందాని చూసి ఈర్ష పడుతూ ,ఆమె ముచికలను తన పెదాల మధ్య తీసుకొని చీకుతూ , మాధవి చేతిని తీసుకొనితన మొడ్డ మీద అనించిది అర్చన, అప్పటికే బాగా వేడెక్కడంతో మాధవి మెల్లగాఅర్చన మొడ్డ పట్టుకొని తడిమి చూసింది, అది తన భర్త కంటే , శీను లవాడ కంటేపెద్దదిగాను , లావుగాను ఉంది. అలా కాసేపు ఆమె సల్లను చీకిన తరువాతమాధవిని లేపి ఆమె మోడ్డను చూపించి చీకు మాధవి , కానివ్వు అంది నవ్వుతు,ఆమె మోద్దను చుసిన మాధవి షాక్ అయింది , ఇంత అందమైన , బలమైన లవాడవుంటే ఇది ఎందుకు కొజ్జ లాగ తయారైంది అనుకోని , అర్చన మొడ్డ మీద ఒక్కముద్దు పెట్టి మెల్లగా తన మోడ్డను నోట్లోకి తీసుకొని చీకడం మొదలెట్టింది మాధవి ,తను నోట్లోకి సగం మొడ్డ వెళ్తేనే ఊపిరి ఆడడం లేదు మాధవికి , కాని మెల్లగాచీకుతూ ఆమె ఒట్తలను తాకుతూ , నలుపుతుంటే అర్చన తటుకోలేక మాధవి తలపట్టుకొని అమాంతం తన మొడ్డ కేసి ఒత్తుకుంది, అర్చన మొడ్డ పూర్తిగా తననోటిలోకి దిగాబడడంతో మాధవికి ఊపిరి ఆడడం కష్టమై పోతు , గింజుకున్తోందిఆమెను అలా చూస్తుంటే అర్చనకు ఇంకా కైపెకి పోతోంది , అర్చన మొడ్డ తననోటిలోపల ఇంకా బలపడటం మాధవికి అర్థమవతోంది. కాసేపు మాధవితో తనమొడ్డ చీకిన్చుకొని ఆమె తలను వదిలింది అర్చన.
అలా అర్చన తన తలనువిడవంగానే అర్చన దగ్గుతూ , వేగంగా ఊపిరి పిల్చుకుంటూ అర్చన తొడల పైకివాలిపోయింది. వెంటనే అర్చన మాధవిని బోర్ల పడుకోపెట్టి , ఆమె పిర్రాలను ముద్దులు పెడుతూ ,చిన్నగా కొరుకుతూ, శీను గాడు చెప్పాడు , ఎలాగైనా నీ గుద్ధని దెంగాలని , వాడికికన్నా ముందు నేను బోని చేస్తాను అంటూ ఆమె పిర్రాలను విడదీసి ఆమె గుద్దానువాసన చూస్తూ నాకుతూ , ఆమె గుడ్డ కన్నం ని తన వేలితో నిమురుతోంది అర్చన.వెంటనే మాధవి లేవడానికి ట్రై చేస్తూ , ప్లీజ్ అర్చన అక్కడ వద్దు , ఇంత వరకుఎప్పుడు నేను అక్కడ చేయించుకోలేదు ప్లీజ్ అర్థం చేసుకో అంటూ బ్రతిమాలుతుంటే, అర్చన ఆమెను అలానే కదలకుండా పట్టి వుంచి ఆమె గుదను నాకుతూ . అదేంకుదరదు , ఎంత మంది నా గుడ్డను దెంగరు తెలుసా, ఇవాళ నాకు ఆ ఛాన్స్వచ్చింది నేను ఎందుకు వదులుకుంటానె లంజ అంటూ లేచి ఆమె పిర్రాలను బాగావిడదీసి కొద్దిగా ఉమ్ము వేసి ఆమె గుడ్డ బొక్కను బాగా రుదుతోంది. అప్పటికేమాధవి ఎంగిలితో బాగా తడిచిన అర్చన మడ్డ బెడ్ రూం లోని లైట్ వెలుతురు లోనల్లగా నిగ నిగ లాడి పోతోంది. ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా అర్చన తన మొడ్డముందు వున్నా గుండుతో మాధవి గుడ్డ కన్ననికి ఆనించి లోపాలకి నెట్టడానికి ట్రైచేస్తోంది. కొద్దికొద్దిగా అర్చన మొడ్డ మాధవి గుద్దలోకి వెళ్తుండడంతో మాధవికి పైప్రాణాలు పైనే పోతున్నాయి. అయో నొప్పి అమ్మో నొప్పి , ప్లీజ్ బయటకు తీసే ప్లీజ్,అర్చన నేను చచ్చి పోయేలా వున్నాను ప్లీజ్ తీసే అంటూ అరుస్తోంది పిచ్చి పట్టినదానిలా , కాని మాధవి అరుపులు అర్చానకి చెవిటోడి ముందు శంకు ఊదినట్టుగాఇవేమీ పట్టించుకోకుండా, మెల్లమెల్లగా తన మొడ్డ మొత్తం మాధవి గుద్దలోకి దింపేసి, ఏమి బయపడకు , కాసేపటికి అలవాటు అయిపోతుందిలే , నీకు ఇది కొత్తేమో ,నాకు రోజు జరిగేదే , అంటూ మెల్లగా ఉగడం మొదలెట్టింది అర్చన .
ప్రతి ఊపుకిఆమె మొడ్డ మాధవి గుద్ధని చీరేస్తోంది, మాధవి గుద్దకి తన మోడ్డకి లింక్విడిపోకుండా దాగ్గి స్టైల్ లోకి తెచ్చి మెల్లగా మొదలెట్టిన అర్చన క్రమంగా వేగానిపెంచుతూ ఆమె పై వాలి ఆమె సల్లను పిసుకుతూ , తన సల్లను మాధవి వీపుకిఆనించి గట్టిగా స్ట్రోక్స్ ఇస్తోంది, అర్చన చేసే పనికి మాధవికి చచ్చేంత నొప్పిపుడుతోంది, తొందరగా కానివు అర్చన ప్లీజ్ అంటూ వేడుకోసాగింది మాధవిఅర్చనని. ఇది వింటున్న అర్చన వైయరంగా నవ్వుకుంటూ మాధవి సల్లను వదిలిఒక చేతితో ఆమె జడను పట్టుకొని ఇంకో చేతితో ఆమె పిర్రల పై గట్టిగ చరుస్తూ, ఏదోగుర్రం స్వారిలాగా ఉందా దృశ్యం చూడానికి.
అర్చన కొట్టే ప్రతి దెబ్బకి మాధవి గుదకన్నం నొప్పికి చిన్నదవడం అర్చన మడ్డను స్క్వీజ్ చేస్తునట్టు అవడంతో అర్చానకిహాయిగా ఉండడంతో పాటు , ఉద్రేకం ఎక్కవైపోతోంది, ఇంకా ఆమె పిర్రల పైకొడుతూ , కొడుతూ , బలంగా ఒక రెండు మూడు స్ట్రోక్స్ ఇచ్చి , కర్చేసుకుందిఅర్చన. మాధవి దిండులో తన మొఖాని దాచుకొని ఏడుస్తోంది, ఆమె గుద్దనుందిఅర్చన తన మోడ్డను బయటకు తీసి మాధవి జుట్టు పట్టుకొని లేపి చూపించింది .ఆమె వీర్యం , తన గుద్దనుంది కారిన రక్తం , మలం అంటుకొని బయంకరంగా వుందిచుడానికే, లేసి రావే అంటూ మాధవిని అలా జుట్టు పట్టుకొని గుంజుకుంటూబాత్రూమ్లోకి లాకేళ్లి తన మోడ్దని , ఒంటిని శుబ్రంగా మాధవి చేత కడించుకొని ,మాధవికి అర్చన స్నానం చేయించి మళ్ళి మంచం మీద తీసుకెళ్ళి పడుకో పెట్టింది ,మాధవి ఒక్క మాటైన మాట్లాడకుండా , అర్చన దెంగడం ఆపినప్పటినుండిఏడుస్తూనే ఉంది. అర్చన మాధవిని కౌగలించుకొని , కాసేపు రెస్త్ తీసుకో ,తరువాత దీని పని పడతాను అని ఆమె ఉబ్బెత్తుగున్న పూకుని పాలకోవాముక్కలాగ పట్టుకొని నలిపింది, మాధవి అర్చనను పట్టించుకోకుండా అటు వైపుతిరిగి పడుకుంది…

25050cookie-checkకామసూత్రకండోమ్ ప్యాకెట్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *