అమ్మ చీర తడిసింది

Posted on

ఆ తరవాత కొద్ది రోజులకి మా నాన్నగారు ఆఫీసు పని మీద టూర్ వెళ్ళారు వెళుతూ వెళుతూ కాలేజికి మానకుండా వేళ్ళు. కాలేజి నుండీ వచ్చాక ఇంటికాడ ఉండి అమ్మ కి ఏమికావాలో చూస్తూ ఉండు నాకు నాలుగురోజులు పడుతుంది రావడానికి అన్నారు సరే నాన్నా అన్నాను నాన్న నన్ను కాలేజి బస్ దగ్గర దింపేసి తను ఊరువెళ్ళిపోయారు. ఆరోజు స్తాయంత్రం కాలేజీ నుండీ వచ్చేసరికి అమ్మ గుమ్మం ముందు వరండాలో కుర్చుని బియ్యం ఏరుకుంటుంది ఏంటి పాపం మొగుడు ఊరులో లేకపోయినా కాళీగా కుర్చుందీ అనుకుని నవ్వుకున్నాను. నన్ను చూసి ఏంటిరా నవ్వుకుంటూ వస్తున్నవ్ అంది ఏమిలేదమ్మా కాలేజిలో ఒక పని గుర్తువచ్చి అంటూ లోపలికి వెళ్ళి అమ్మని వెనుక నుండీ సరిగా చూశా తెల్ల చీరమీద లైట్ ఆకుపచ్చ రంగు చిన్న చిన్న పువ్వులు ఉన్నా చీర లైట్ ఆకుపచ్చ రంగు జాకీటు ఈ శారీలో అదిరిపోయింది అనుకున్నాను. అమ్మ ఈలోపు లోపలికి వచ్చింది పొద్దున్నా నాన్న చెప్పింది గుర్తు ఉందిగా అంది ఏంటీ అన్నాను ఊరిమీదకి పోకుండా కొంపలోనె ఉండి అమ్మకి ఏమికావాలో చూసుకోమని అంది ఓఓ అదా హా గుర్తు ఉంది. ఇప్పుడు నీకేమన్న కావాలా?? అన్నాను నీకు గుర్తు ఉందో లేదో అని చెప్పాను అంతే అంది ఓహో అన్నాను.
అమ్మా నీళ్ళు కాచావా అన్నా లేదురా సన్నీళ్ళు చేసెయ్ కొంచెం వేడి తగ్గుద్ది అంది నన్ను చూస్తూ సర్లే అని నేను స్తానం చేయ్యడానికి పోయి బట్టలు అన్ని విప్పేసి స్తానం చేస్తన్నప్పుడు గుర్తువచింది అమ్మ అన్న మాట వేడి తగ్గడం ఏంటి?? అమ్మ ఎందుకని అందీ ఈ మాట?? అనుకుని సర్లే అనుకుని స్తానం చేసేసి వచ్చా. కొంచెం సేపటికి నేను స్తానం చేసివస్తా అంటూ బట్టలు తీసుకుని వెళ్ళింది.బట్టలు అన్ని బాత్రూం లోనే కట్టుకుని వచ్చింది.చీర అక్కడక్కడా కొంచెం తడిసింది అమ్మ చీర తడిసిందిగా అన్నాను హా కట్టుకునేటప్పుడూ తడిసిందిరా అంది. బాత్రూం లో ఎందుకమ్మా గదిలోకి వచ్చేసి కట్టుకోవచ్చుగా అన్నాను హుమ్మ్ అవునా?? అంది నన్ను చూస్తూ గదిలో కట్టుకుంటే ఇలా తడవదు కదా?? అన్నాను అవునవును అంది.
లైట్ గులాభీరంగు చీరమీద తెల్లటి పువ్వులు ఉన్నాయి ఇందాకటి చీరకన్నా ఈ చీరలో ఇంకా బాగున్నవ్ అమ్మా అన్నాను హుమ్మ్మ్ అప్పుడప్పుడూ నువ్వన్నా ఇలా పొగుడుతూ ఉండరా మీ బాబుకివేమి పట్టవు అంది. నాన్నా నిన్ను అస్సలు పొగడరా అన్నాను. పొగడడమే కాదు ప్రేమగా మాట్లాడడమే రాదు నీ బాబుకి అంది. ఓహో అని అవునమ్మ నువ్వు ఇంత అందంగా ఉంటావ్ కదా నాన్నని ఎలా చేసుకున్నావ్ అన్నాను ఇప్పుడవన్ని ఎందుకురా అంది. నాకు చెప్పకూడదా?? సర్లే ఐతే వద్దులే అని బుంగమూతిపెట్టాను అదికాదురా కన్నా దీనిలో చెప్పకూడనిది ఏముంది పెళ్ళికి ముందు మీ నాన్న ఫొటో నాకు చూపించలేదు అంది. అవునా?? పెళ్ళి చూపుల్లో కూడా చూడలేదా?? అన్నాను పెళ్ళి చూపులు లేవురా తాతయ్య వాళ్ళు చూసి సంభంధం ఖాయం చేసుకుని వచ్చేశారు అంతే అంది అవునా అదన్నమాట అసలు సంగతి అన్నాను. ఏంటీ అంది ఇంత అందమైన అమ్మ నాన్నని ఎల చేసుకుందా అని ఎప్పుడు అనుకుంటాను ఇప్పుడూ తెలిసిందిగా అన్నాను ఉమ్మ్ గొప్పేలే అది అమ్మ.
అమ్మ ఒక్కసారి ముద్దు పెట్టుకోనా అన్నాను ఏమి అక్కరలేదు మొన్న ఒక్క ముద్దు పెట్టుకుంటాను అని మీ నాన్న వచ్చేవరకూ అదే పని మీద ఉన్నావ్ అమ్మో ఇప్పుడూ ఆయన ఊరిలో కూడా లేడు అంది. అబ్బహ్ అప్పుడూ సరిగ్గా ముద్దుపెట్టుకునే టైంకి వచ్చేశారు ఇప్పుడూ ఆయన ఊరు వెళ్ళారుగా ఇంక అడ్డురారు ఒక్కసారి పెట్టుకుంటానమ్మా అన్నాను.
పౌడర్ రాకుంటుంటే వెనుకనుండీ గట్టిగా ఊపిరాడనివ్వకుండా పట్టుకుని మరీ నా మెడమీద ముద్దులు పెట్టుకున్నవ్ కదరా ఇంకా సరిగా ముద్దుపెట్టుకోకపోవడం ఏంటి అంత సేపు పెట్టకా కూడా అంది. అబ్బహ్ ఒక ముద్దు పెట్టుకుంటే అరిగిపోతావా?? అన్నాను అరిగిపోను అంది మరి పెట్టుకోనివ్వ వచ్చుకదా?? అన్నాను సరే ఒక్క ముద్దే మరి అంది. హుమ్మ్ మా మంచి అమ్మ అంటూ డైరక్ట్ గా కౌగిలించేసుకుని నా కౌగిలిని భిగించాను. ఇస్స్స్ష్హ్ ఏంటా ఆత్రం అంది అమ్మ నువ్వు ఎక్కడ మళ్ళి కాదనటావో అని అన్నాను గొప్పేలే ఊపిరాడటంలేదు కొంచెం వదులు అంది అబ్బాహ ఆశ ఆ వంక పెట్టి వదిలించుకుందాం అనా అన్నాను.
అబ్బహ్ అదేమికాదులేరా ఐనా ఎదో ముద్దు పెట్టుకుంటావ్ లే అనుకుంటే నువ్వేంటి ఇలా అంది ఇలా ముద్దు పెడితేనే బాగుంటుంది అమ్మ అన్నాను అబ్బోఓ ఎంతమందికి పెట్టావేంటి అంది. దొరికిపోయానురా బాబు నోటి దూల అనుకుని నన్నునేనే తిట్టుకుని అది కాదమ్మా మొన్న నీ వెనుకనుండీ పట్టుకుని ముద్దు పెట్టుకున్నాను కదా అప్పుడూ ఏమి బాలేదు అదుకనే ఈసారి ముందు నుండి పట్టుకున్నాను అంది. పట్టుకోవడం ఏంటిరా పట్టుకోవడం కౌగిలించుకున్నాను అను అంది. ఓహో దీనిని కౌగిలించుకోవడం అంటారా?? అన్నాను. అబ్బహ్ అమయకపు పిల్లాడమ్మా అస్సలు ఏమి తెలియదూ అంది నిజమే అమ్మా నాకు తెలియదు అన్నాను. సర్లే ఆ ముద్దేదో తొందరగా పెట్టుకుని నన్ను వదలరా బాబు యముకలు విరిగేలా ఉన్నాయ్ అంది అమ్మ.
అమ్మ బండ సళ్ళు నా గుండెల మీద నలిగిపోయిన్నాయ్ అంతంత సళ్ళు కూడా బలే మృదువుగా నలిగిపోతున్నాయ్. నిదానంగా నా చేతులు అమ్మ నడుం మీదకి జరిపి అక్కడ నొక్కాను ఆబ్బహ్హ్హ్ హుమ్మ్మ్ అంది అమ్మ ఏంటమ్మా అన్నాను ఏమిచేశావో నీకు తెలియదా కొంటె పిల్లాడా? అంది. అలా అనేసరికి నా చేతులు అమ్మ నడుం మీదనుండీ కిందకి పోనిచ్చి అమ్మ పిర్రలమీద వేసి నొక్కి పట్టుకున్నా అబ్బహ్హ్హ్హ్హాహ్ మ్మ్మంస్సిసిసిసిస్ అంది ఏంటమ్మా అన్నాను ఒరేయ్య్ ఎందుకురా అక్కడ అంత గట్టిగా నొక్కిపట్టుకున్నావ్ అంది ముద్దు పెట్టుకోవడానికి సరిగ్గా పట్టు కుడరడంలేదమ్మా అన్నాను హుమ్మ్మ్మ్హ్హాహహ్ అని మళ్ళీ మూలిగింది అమ్మ. నా చేతులు కొంచెం లూజ్ చేసి అమ్మ పిర్రలు రెండిటి మద్యనుండీ నా రెండు చేతులని అమ్మ రెండు పిర్రలూ విడదీసి వాటంగా నొక్కి పట్టుకున్నా అమ్మ అబభహ యయాయయ్ ఇస్స్స్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ ఒరేఏఏయ్య్య్య్య్య్ ఏమి చేస్తున్నవ్ రా ముద్దు లేదు ఏమి లేదు వదులు ముందు అంది అబ్బహ్ ఇప్పుడే సరిగా పట్టుకుదిరింది ఉండమ్మా అన్నాను.
ఏమి పట్టుకుదరడమో ఏంటో నీ ముద్దుకన్నా ముందు నాకు ఐపోయేలా ఉంది అంది. ఏంటమ్మ ఐపోయేది అన్నాను హ హా.. ఏమి లేదులే నువ్వు ముద్దు తొందరగా పెట్టుకో ఐనా ఒక ముద్దు కోసం ఇంతసేపా అంది. సరిగా పట్టుకుని ముద్దు పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది కద అమ్మా ఇదిగో ఇప్పుడే సరైన పట్తు కుదిరింది అంటూ నాచేతులలో వడిసిపట్టుకున్నా అమ్మ పిరలు ఇంకొంచెం విడతీస్తూ ఇంకా కట్టిగా నొక్కాను ఆబ్బహ్హ్హా ఇస్స్స్ష్హ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ ఐపోయిందిరా అంది. అవలేదమ్మ ఇప్పుడే మొదలెడుతున్నా అంటూ అమ్మ పెదవులమీద నా పెదవులు ఆంచాను వెంటనే అమ్మ నన్ను విడిపించుకోవడనికి చూసింది ఎందుకా అని నేను వదిలా హుమ్మ్ ముద్దు పెట్టుకోవడం ఐపొయింది గా ఇంకా చాలు నువ్వు వెళ్ళి చదువుకో అంటూ వంటింటిలోకి వెళ్ళింది ఏంటా అని నేను వంటింటీలోకి వెళ్ళాను అమ్మ అక్కడ లేదు ఏదీ అని చూస్తే వెనుక ఉన్నా తలుపు తెరిచి ఉంది బయటకి వెళ్ళిందా అని చూశా బాత్రూంలొ లైట్ వెలుగుతుంది. ఇప్పుడు బాత్రూం లొకి వెళ్ళిందేంటి ఓహో ఐఫొతుంది ఐపోయింది అంటే అదా?? అమ్మకి కారిపోయిందా?? కడుక్కోవడనికి వెళ్ళిందా?? ఏంటి మొదల్లేకుండానే కార్చేస్తే అసలు పని మొదలెడితే ఎన్నిసార్లు కార్చుకుంటుందో?? అనుకుని నవ్వుకున్నాను.

25210cookie-checkఅమ్మ చీర తడిసింది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *