విధవ అమ్మ – Part 2

Posted on

శాంత మనసులో ఒక రకమైన ఎగ్జైట్ మెంట్. ఏంటి తను? ఏం చేస్తుందీ!? సొంత కొడుకుతో ఇంతసేపు ఫోన్ లో మాటలు..అయినా అలా మాట్లాడదంలో ఏదో ఆనందం. శాంతకు వళ్ళంతా పులకరింత. వంటిమీద రోమాలు నిక్కబొడుచుకుంటున్నాయ్. వళ్ళు కోరికతో కాగుతుంది. ఏంటీ తపనా? కొడుకుతో సరసం ఇంత అద్భుతంగా ఉంటుందా!
“అమ్మా! ఏం ఆలోచిస్తున్నావ్?” అడిగాడు సుమన్..”చీర వెతుక్కుంటున్నా ఉండు.” అంది అమ్మ మెల్లగా ఫోన్ లో.
“అమ్మా, నీ పెళ్ళినాటి చీర ఉందా?” అని అడిగాడు. “అదెందుకూ ఇప్పుడూ?” అంది అమ్మ ఆశ్చర్యంగా.
“అది కట్టుకో.” అన్నాడు సుమన్. అమ్మ ఒక్కసారి సిగ్గుపడి, “ఏంట్రా..అక్కడ అత్తయ్య ఉంది..ఇప్పుడు కాదు….కావాలంటే, నువ్వు వచ్చినప్పుడు..” అంది నవ్వుతూ. మళ్ళీ “అదీ అత్తయ్య లేకపోతే..” అంది గొణుగుతూ.
“సరే! ఆ ఆరెంజ్ కలర్ శారీ ఉంది కదా, అది కట్టుకో.” అన్నాడు సుమన్ కొంటెగా..
“ఏంటో అబ్బాయిగారి అధికారం నా మీద?” అంది అమ్మ తను కూడా ఏమీ తీసిపోలేదన్నట్టు.
“ఇప్పుడు నీ మీద అధికారం నాదే కదా, నేను చెప్పినట్టు నువ్వు వినాలి.” అన్నాడు సుమన్ కొంటెగా.
శాంత మనసులో ఏదో ఒక రకమైన పులకరింత, ఏదో కావాలని తపన…వొళ్ళంతా సలపరంతో…కోరికతో వేగిపోతుంది..అయినా “అత్తయ్య ఉంది కదా, నీ ఆటలు సాగవు.” అంది అమ్మ నవ్వుతూ..
“అవును కదా, ఆ లంజ ఇంక మనకు అడ్డు…దాన్ని అడ్డు తొలగిస్తే..ఇక మనిద్దరమే కదా ఇంట్లో..” అన్నాడు సుమన్ ఏదో ఆలోచిస్తూ..
“అంటే ఏం చేస్తావురా..కొంపదీసి ఇంట్లోనుండి వెళ్ళగొడతావా!” అంది అమ్మ నవ్వుతూ.
“లేదు. దాన్ని ఇద్దరమూ కలసి ప్లేన్ చేసి చంపేద్దాము.” అన్నాడు సుమన్. శాంత ఉలిక్కిపడి “ఏంట్రా ఆ మాటలూ” జోక్ చేస్తున్నావా?” అంది అమ్మ నవ్వుతూ.
“నువ్వే ఆఅలోచించు అమ్మా..అమ్మాకొడుకుల ఆనందానికి ఇప్పుడు ఎవరు అడ్డు ఉందీ? చెప్పు. ఆ ముండే కదా..వయసయిపోయింది…ఇంకెందుకూ అది బతికేది?” అన్నాడు.
అమ్మ “అమ్మో! నాకు భయం…పోలీసులూ, గొడవలూ ఇవన్నీ..” అంది ఒకపక్క ఏదో ఆలోచిస్తూ..
“అమ్మా! ఒకమాట చెప్పు..మనిద్దరం ఆ ఇంట్లో వంటరిగా ఉండటం నీకిష్టం లేదా?” అన్నాడు సుమన్.
అమ్మ కొద్దిసేపు మౌనం తరువాత “అవునురా, నా జీవితంలో అలాంటి అనుభవం ఎప్పుడూ ఎదురు కాలేదు…అవును, నాకు మనిద్దరం వంటరిగా ఉండాలనిపిస్తుంది.” అంది అమ్మ మెల్లగా.
“దాన్ని చంపేద్దం అమ్మా..” అన్నాడు సుమన్. అమ్మ భయపడుతూనే “కానీ ఎలారా?” అంది.
“అమ్మా, దన్ని చంపి ఆ రోజు రాత్రి దాని శవం పక్కన నీతో కోరిక తీర్చుకోవాలని ఉంది.” అన్నాడు సుమన్.
శాంత మనసులో ఒక్కసారి వేడిసెగలు…అబ్బా..ఆ ఊహ తలచుకుంటేనే కసిగా ఉంది ఆమె మనసులో..
“సరే, అలాగే…దానికి నిద్రమాత్రలు ఎక్కువ ఇచ్చి చంపేద్దాం. తరవాత ఇక అబ్బాయిగారికి అడ్డేముందీ?” అంది అమ్మ ఒక రకమైన జీరబోయిన గొంతుతో.
“సరే, దాని గురించి తరవాత ఆలోచిద్దాం. ముందు నువ్వు శారీ కట్టుకో.” అన్నాడు.
“విప్పుతున్నానురా బాబూ..” అంది అమ్మ.
“ఎవరికోసం విప్పుతున్నావ్?” అన్నాడు సుమన్. “ఇంకెవరి కోసం! నా ముద్దుల కొడుకు ఆర్డర్ వేసాడుగా..” అంది శాంత..తన స్థనాలు గట్టిగా అయ్యీ వున్నాయి. ముచ్చికలు గట్టిపడి, రొమ్ములు ఒకటే సలపరంగా ఉంది.
“అమ్మా, నువ్వు లంగా జాకెట్ లో చాలా అందంగా ఉంటావు.” అన్నాడు సుమన్.
శాంత సిగ్గుపడుతూ “నువ్వెప్పుడు చూసావురా?” అంది.
“చాలా సార్లు. అందుకే కదా ఈ తపన అంతా. లంగాలో నీ తొడలు ఎలా ఉంటాయో ఊహించుకుంటున్నాను. జాకెట్ లో ఎత్తులు చూస్తే మతిపోతుంది నాకు” అన్నాడు సుమన్.
శాంతకు కొద్దిగా గర్వంగా అనిపించింది కొడుకు అలా పొగిడుతుంటే..తొడల మధ్యలో జిల మొదలయ్యింది…కొడుకుతో ఈ చిలిపి పనులు ఏదో తెలియని ఆనందాన్ని ఇస్తున్నాయి. అలా ఆలోచిస్తూ, తన తెల్ల చీర తీసి, దండెం మీద వేసి, అద్దంలో తనను తాను ఒక్కసారి చూసుకొని, వళ్ళు విరుచుకుంది శాంత ఒకరకమైన ఎగ్జైట్ మెంట్ తో. కింద పెదవిని ముని పంటితో కొరుక్కుంది సుమన్ ని తలచుకుంటూ…
ఆరెంజ్ శారీ కట్టుకొని, లోపల ఎర్రటి లంగా వేసుకుంది శాంత…చీర కట్టుకున్నాక, “కట్టుకున్నానురా.” అంది సుమన్ తో ఫోన్ లో.
సుమన్ మనసులో, నా కోసం అమ్మ ఆరెంజ్ కలర్ చీర కట్టుకుందన్న అనుభూతిని ఆశ్వాదిస్తూ..ఇక అమ్మ ముగ్గులోకి దిగింది. ప్లేన్ చేసి అమ్మను కుమ్మాలి అనుకుంటూ “థేంక్స్..అద్దంలో నిన్ను నువ్వు ఒకసారి చూసుకో అమ్మా..” అన్నాడు నవ్వుతూ.
“ఎందుకురా..అత్తయ్య వచ్చేస్తుంది, నేను వెళ్తాను బాబూ..” అంది.
“వెళ్ళకు…ఆ లంజకు ఏం తెలుస్తుందిలే…డోర్ లాక్ చెయ్.” అన్నాడు సుమన్.
“నా జాగ్రత్తలు నేను తీసుకున్నానులే..” అంది అమ్మ దోరగా మాట్లాడుతూ..
“అమ్మా…” అన్నాడు సుమన్. “ఊఁ..చెప్పు…” అంది శాంత. “ఎలా ఉంది, కొడుకు కోసం చీర కట్టుకుంటే..” అన్నాడు సుమన్.
“సిగ్గు లేకుందా ఎలా అడుగుతున్నాడమ్మా…” అంటూ, “చాలా బావుంది కన్నా, ఎప్పుడూ ఇంతగా అనిపించలేదు.” అంది అమ్మ.
“బొట్టు పెట్టుకున్నావా?” అన్నాడు సుమన్
“ఛా! బొట్టు ఎలా పెట్టుకోనూ? విధవను కదా..అందులోనూ అత్తయ్య చూస్తే..” అంది అమ్మ.
“నా కోసం.” అన్నాడు సుమన్. “ఊహూఁ..వద్దురా..” అంది అమ్మ. “నేనొచ్చి పెట్టనా బొట్టు?” అన్నాడు సుమన్ చిన్నగా.
“నీ ఇష్టం.” అంది అమ్మ లోగొంతులో. “ఎప్పుడు రానూ?” అన్నాడు సుమన్. అమ్మ కొద్దిసేపు మౌనం.. ఏమీ మాట్లాడలేదు..
“మల్లెపూలు కూడా తెస్తానమ్మా.” అన్నడు సుమన్ మెల్లగా. ఒక్కసారి సుమన్ కు ఫోన్ లో అమ్మ వేడి నిట్టూర్పు వినిపించింది. అంటే తనకు కసిగా ఉన్నట్టుంది అనుకుంటూ “చెప్పు, ఎప్పుడు రమ్మంటావ్?” అన్నాడు సుమన్.
“ఏమో నాకు తెలియదు.” అని శాంత నసిగింది. తరువాత చిన్నగా “నీకు ఆఫీస్ సెలవు లేదు కదా.” అంది అమ్మ.
“నీ కోసం అఫీస్ సెలవు పెట్టేస్తాను. రెండు గంటల్లో వచ్చేయొచ్చుకదా..” అన్నాడు సుమన్.
“ఏంటో బాబూ, నాకు టెన్షన్ గా ఉంది.” అంటూ, “నీ ఇష్టం. కానీ అత్తయ్య ఉండగా నీ పప్పులేం ఉడకవ్” అంది అమ్మ నవ్వుతూ.
“దానికేం తెలుస్తుందీ, మనం నాన్న బెడ్ రూంలో ఉంటాం కద.” అనాడు సుమన్.
“వెదవా! చేసే పాడుపనికి నాన్న బెడ్ రూం కావలసి వచ్చిందా!” అంది అమ్మ కొంటెగా.
“తమకేదో ఇష్టం లేనట్టూ….బెడ్ రూంలోకి వస్తే…లంగా ఎత్తి, ఎక్కమనవా ఏంటీ?” అన్నాడు సుమన్ చిన్నగ నవ్వుతూ.
శాంతకి ఒక్కసారిగా మొహంలో ఆవిరులు..ఒక్కసారి వళ్ళంతా ఏదో జలదరింపు…ఏంటి వీడూ!? మరీ బరితెగించి సొంత అమ్మతో..అయినా అందులో ఏదో తెలియని కసి..తనుకూడా ఏం తక్కువ తినలేదు అన్నట్టు “ఆఁ..ఎత్తుతాను..అ ముంద చూసిందంటే ఇంతే సంగతులు.” అంది మెల్లగా.
“అందుకే కదా..దాన్ని నేను వచ్చిన రోజు రాత్రే చంపేద్దాం.” అన్నాడు సుమన్ మెల్లగా. శాంతకు ఒక నిమిషం అర్ధం కాలేదు తను ఏం మాట్లడుతున్నాడో. “ఏంటి సుమన్? సీరియస్ గా చెబుతున్నావా?” అంది శాంత.
“అవునమ్మా, ఇన్ని రోజులూ వేచి చూసింది చాలు..ఆ లంజ కోసం మన ఆనందాలూ, సుఖాలూ వదులుకుంటామా చెప్పూ.” సుఖాలూ అనే పదం వత్తి పలుకుతూ.
శాంత ఏదో ఆఅలోచిస్తూ “అవును నిజమే, తను భర్తతో ఏనాడూ సుఖపడింది లేదు..అది కూడా కొడుకుతో ఉన్న ఆనందం ఏంటో ఆ కథలు చదివితే తెలిసింది..ఆ కథలు చదివిన తరువాత తను నిద్రలేని రాత్రుళ్ళు ఎన్ని గడిపిందో గుర్తులేదు…ఏదో కావాలనిపిస్తుంది..కానీ..సుమన్ చెప్పింది నిజమే తన ఆనందానికి అత్తయ్య అడ్డు..ఈ రోజు కాకపోయినా, రేపైనా తనకు అనుమానం వస్తుంది. అంత దూరం ఎందుకు తెచ్చుకోవాలీ? అనుకుంటూ, “సరేరా! కానీ ఎలా? దొరికిపోతామేమో?” అంది అమ్మ.
“ఎవరికీ అనుమానం రాదు. దానికి ఎలాగూ ఆరోగ్యం బాగాలేదు కాబట్టీ, ఏజ్ వల్ల చనిపోయిందనుకుంటారు. నేను రేపు నైట్ వస్తాను…ఏమంటావ్?” అన్నాడు సుమన్. “ఏమోరా, నాకు భయంగా ఉంది..జాగ్రత్త.” అంది అమ్మ. “అమ్మా!” అన్నాడు సుమన్ ప్రేమగా. “ఊఁ..ఏంటి చెప్పు.” అంది అమ్మ. “మనిద్దరం వంటరిగా ఇంట్లో ఉండడం నీకు ఇష్టం లేదా?” అన్నాడు సుమన్. “నుఉవు వద్దంటే మానేద్దాం..కానీ ఆలోచించు. దాన్ని చంపేస్తే, అదే రోజు మనకు శోభనం. నువ్వు నీ పెళ్ళిరోజు చీర కట్టుకొని..వంటినిందా నగలు పెట్టుకొని..నా కోసం దాని శవం పక్కన కొడుకుతో తనివితీరా కోరికలు తీర్చుకో..” అన్నాడు సుమన్ మెల్లగా తను ఏమంటుందో అన్నట్లు…
అమ్మ ఒకసారి భారంగా శ్వాస వదిలి, “నా వల్ల కాదు సుమన్..నువ్విలా మాట్లాడుతుంటే నాకేదో అయిపోతుంది.” అంటూ, మెల్లగా “దాన్ని చంపేయ్.” అంది.
“అమ్మా! నీ కోసం షాపింగ్ చేస్తాను రేపు.” అన్నాడు సుమన్. “నా కోసమా! ఏం కొంటావ్?” అంది అమ్మ నవ్వుతూ. “అమ్మా, నువ్వు నైటీలు వేసుకోవాలి..చిలకాకు పచ్చ లంగా….ఇంకా..బ్లాక్ కలర్ లంగా, పేంటీలూ..ఇంకా ఏమేమో కొంటాను.” అన్నాడు సుమన్.
అమ్మ ఒక్కసారిగా సిగ్గుపడుతూ “పాడుపిల్లోడా…నువ్వు భలే అల్లరి వాడివి..అవన్నీ అమ్మతో తొడిగిస్తావా…సిగ్గులేదూ..” అంది అమ్మ, తనకు కూడా ఎగ్జైటింగ్ గా ఉంది.
“ఈ విధవకు తెల్లచీర తప్పా వేరే గతి లేదనుకున్నా ఇంతవరకూ..కాని నువ్వు ఏమేమో కొత్త కొత్త ఆశలు పుట్టిస్తున్నావ్ నాకు..ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడితే నాకు ఈ రోజు రాత్రంతా నిద్రపట్టదు.” అమ్మ చిన్నగా అని “ఒక్క నిమిషం, అత్తయ్య నిద్ర లేచినట్టుంది, వెంటనే తెల్లచీర కట్టుకోవాలి, రేపు మార్నింగ్ కాల్ చేస్తాను. బయలుదేరే ముందు ఫోన్ చెయ్, చాలా లిస్ట్ చెప్పారు అబ్బాయిగారు..నేను కూడా అబ్బాయిగారిని ఆకర్షించాలి కదా.” అంది అమ్మ కొంటెగా నవ్వుతూ.
“నాకు కావలసింది ఇస్తావా?” అన్నాడు సుమన్ తమకంగా. “అబ్బాయి గారికి తొందరగా ఉన్నటుందీ.” అంది కొంటెగా. “నీకేమో లేనట్టూ.” అన్నాడు సుమన్. “అత్తయ్య వస్తుంది. రేపు మార్నింగ్ కాల్ చెయ్, పెట్టేస్తున్నా.” అంటూ ఫోన్ పెట్టేసింది శాంత. అప్పుడు రాత్రి మూడు అవుతుంది. సుమన్ కు మొడ్డ కాగుతుంది. బాత్ రూంకి వెళ్ళి, అమ్మ గురించి ఆలోచిస్తూ ..కసిగా చేత్తో చేసుకున్నాడు. నిద్ర ముంచుకు వస్తుండగా నిద్రలోకి జారుకున్నాడు.
శాంత బెడ్ మీద పడుకుందే గానీ, నిద్రరావడం లేదు. ఒళ్ళంతా సెగలు, ఏదో కావాలని తపన. అబ్బా, సుమన్ కు తనను అనుభవించాలని ఎంత కోరికో..మొగుడు చచ్చిన తరవాత తనకి ఇక పడక సుఖం దొరకదేమో అనుకుంది కానీ..ఇంత తీయని అనుభూతుల మధ్య…తిరిగి కొత్త జీవితం ప్రరంభించడానికి అవకాశం, అది కూడా కొడుకుతో, అబ్బా….ఆ ఊహే.తొడల్లో పురుగు తొలిచేస్తుంది.
ఆ ముండ చచ్చిన తరువాత..అన్నీ అడిగిమరీ చేయించుకోవాలి వాడితో, వాడికి చీర కప్పి, ప్రేమగా పాలు తాగించాలి, అనుకుంటూ…తన చీర పక్కకు తప్పించి.ఒక స్థనాన్ని చేత్తో పట్టుకొని, సుమన్ ను తలచుకుంటూ, తనే పిసుకుతున్నట్టు ఊహించుకుంటూ ఉంటే, ముచ్చిక గట్టిపడి…కసిగా ఉంది. దాన్ని చూపుడువేలూ, మధ్యవేలూ పెట్టి..ఒక్కసారి ఒత్తి వదిలింది శాంత. “ఆహ్..” అంటూ నోట్లో నుండి వేడి నిట్టూర్పు. అలాగే దాన్ని కెలుకుతూ నిద్రపోయింది శాంత.
ఉదయం ఎనిమిది గంటలకి బద్దకంగా నిద్రలేచాడు సుమన్. రాత్రి మాట్లాడినదంతా గుర్తుకు వచ్చి, ఈ రోజు రాత్రి ట్రైన్ ఎక్కాలి అనుకుంటూ, బ్రష్ చేసుకొని టిఫిన్ చేసాడు మెస్ లో. ఆ రోజు ఆఫీస్ కు సెలవు పెట్టేసాడు. అమ్మ కోసం షాపింగ్ చేయాలని ఆలోచిస్తూ ATM కు వెళ్ళి డబ్బులు తీసుకున్నాడు. సరిగ్గా తొమ్మిదిన్నరకు అమ్మ ఫోన్ చేసింది.
“అమ్మా, ఎలా ఉన్నావూ?” అన్నాడు సుమన్. అమ్మ మెల్లగా “ఎలా ఉంటానూ! రాత్రంతా నిద్ర పోనిస్తే కద నువ్వూ..” అంది కొంటెగా.
“ఏంటీ, మరీ అంత రెచ్చిపోయానా..” అని అడిగాడు ప్రేమగా. “బాగా..” అంది అమ్మ. “ఏం చేసానో అమ్మాయిగారిని?” అన్నాడు సుమన్ నవ్వుతూ. “అన్నీ చేసావ్..ఏమీ వదిలిపెట్టలేదు….అయినా, బాబోయ్…నా వల్లకాదు.” అంది అమ్మ. “అప్పుడే అలా అంటే ఎలా అమ్మా, కొడుకుని సంతోషపెట్టవా?” అంటూ, “అయినా ఏం చేసానో చెప్పు.” అన్నాడు సుమన్.
“ఊఁహూఁ..చెప్పను, రాత్రి వస్తావు కదా, అప్పుడు చెబుతా నీ చెవిలో.” అంది అమ్మ సిగ్గుపడుతూ. “అబ్బో, ఇంత సిగ్గు నా కోసమే” అన్నాడు సుమన్. అలా అంటూంటే మొడ్డ లేచిపోయింది బాగా. “తమరి బుజ్జిగాడు బాగా అల్లరి చేసాడు.” అంది అమ్మ చిన్నగా నవ్వుతూ. “బుజ్జిగాడు అంటే? ప్లీజ్ అమ్మా, చెప్పు. దాని పేరేంటీ?” అన్నాడు సుమన్.
“నాకు సిగ్గు బాబూ..చెప్పను.వస్తావుగా, అప్పుడు చెప్తా..చెప్పకపోతే నువ్వు ఒప్పుకుంటావా” అంది అమ్మ. “అమ్మా, ఈ రోజు దాన్ని చంపాలి, గుర్తుందిగా.” అన్నాడు. “ఉంది.” అంది అమ్మ మెల్లగా. “నువ్వు బజర్కెళ్ళి, నిద్ర మాత్రలు ఎక్కువ తీసుకురా.” అన్నాడు సుమన్. “మొన్ననే తెచ్చానురా, ఇంట్లో ఉన్నాయ్.” అంది అమ్మ.
“కరెక్త్ గా రాత్రి తొమ్మిదిన్నరకి, దానికి 20 టేబ్లెట్లు వేసి ఇచ్చేయ్ పాలలో. ఆ టైంకి నేను బయలుదేరతా..నేను వచ్చేసరికి చస్తుంది. దాని బెడ్ మీదే నీ లంగా ఎత్తుతాను.” అన్నాడు సుమన్.
“ఛీపో, పాడు పిల్లోడా, శవాల పక్కన సందడిలా ఉంది.” అంది అమ్మ నవ్వుతూ. ఆ మాటలకు ఆమె పుకులో రసాలు బాగా ఊరి, తొడలమధ్య కారుతుంటే, కుచ్చిళ్ళ దగ్గర చేయివేసి నొక్కుకుంది. “జాగ్రత్త.” అన్నాడు సుమన్. “సరేలే, లంజలా బరితెగించాను. తప్పుతుందా!” అంది అమ్మ. “ఎదో నాకోసం అన్నట్టు పెద్ద. నీ జిల కూడా అణుచుకోవాలనే కదా.” అన్నాడు సుమన్. “బాబూ, నీతో మాట్లాడలేము. ఇంతకూ షాపింగ్ కు వెళుతున్నావా? ఏం కొంటావ్?” అంది అమ్మ.
“చెప్పాను కదా, నాకిష్టమైనవి, నువ్వు నాకోసం ఎవరూ లేనప్పుడు వేసుకునేవి.” అన్నాడు సుమన్. “అవునులే, ఆ పాడు నైటీలే వేసుకుంటే, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు అబ్బాయిగారి కోసం ఎత్తవచ్చనీ..” అంది అమ్మ నవ్వుతూ. “అవును, నీమీద నాదే కదా అధికారం.” అన్నాడు సుమన్ చిలిపిగా. “ఏంటో పెద్ద అధికారం?” అంది అమ్మ కొంటెగా. “వచ్చి చెప్తాలే ఏంటో అది. చేతిలో పెడితే తెలుస్తుంది.” అన్నాడు సుమన్. శాంత వంట్లో ఒక్కసారి వేడి ఆవిర్లు. మొహం ఎర్రగా అయ్యి, గొంతు జీరబోయింది. “అమ్మా, నీ బ్రా సైజ్ చెప్పవా..బ్రాలు కొనాలి.” అన్నాడు సుమన్ చిన్నగా.
శాంతకు ఒక్కసారిగా సిగ్గు ముంచుకు వచ్చింది. “అమ్మను ఎవరైనా బ్రా సైజ్ అడుగుతారా?” అంది అమ్మ సిగ్గుపడుతూ. “కొడుకు కోసం లంగా ఎత్తడానికి రెడీ అయ్యి, బ్ర సైజ్ పెద్ద లెక్కా?” అన్నాడు. “ఏంట్రా, నన్ను లంజలాగ తయారుచేస్తావా? అవన్నీ వేసుకోలేను.” అంది. “అవును నా ఇష్టం.” అన్నాడు సుమన్. “36DD” అంది శాంత మెల్లగా. “ఓహ్..” ఒక్కసారి సుమన్ మొడ్డ ఇంకా నిగుడుకుంది. “అమ్మా, నీవి చాలా పెద్దవి.” అన్నాడు సుమన్. “రాత్రి వచ్చినపుడు కొలుద్దువుగానిలే.” అంది అమ్మ నవ్వుతూ.
“సరే, నేను షాపింగ్ కి వెళ్తాను.” అన్నాడు సుమన్, షాపింగ్ అన్న మాటను వత్తి పలుకుతూ. “అవన్న్ తీసుకుంటుంటే సిగ్గు వేయదా! ఎవరైనా చూస్తే నవ్వుతారు.” అంది అమ్మ. “వాళ్ళకేం తెలుస్తుందీ, అమ్మ కోసం తీసుకుంటున్నానని…పెళ్ళాం కోసమేమో అనుకుంటారు.” అన్నాడు సుమన్ నవ్వుతూ.
“అమ్మనే లోబరుచుకున్నాడని వాళ్ళకు తెలియదు పాపం. అబ్బయిగరికి ఎన్ని కోరికలో..” అంది అమ్మ కొంటెగా. “రాత్రి వచ్చి, అన్నీ విడమర్చి చెబుతానులే.” అన్నాడు సుమన్. “సరే, అత్తయ్య పిలుస్తుంది. వెళుతున్నా. ఇదే దాని ఆఖరి రాత్రి. నా ముద్దుల మొగుడితో తొలి రాత్రీ.” అంది అమ్మ ఒకరకమైన కవ్వింపుతో. “సరే, నువ్వు ఆ పనిలో ఉండు. నేను షాపింగ్ చేసి, ఇవెనింగ్ బయలుదేరే ముందు ఫోన్ చేస్తాను.” అంటూ ఫోన్ పెట్టేసాడు సుమన్.
శాంత ఫోన్ పెట్టేసి, బెడ్ మీద పడుకొని ఆలోచిస్తూ ఉంది. ఈ రోజు రాత్రి సుమన్ వస్తున్నాడంటే, ఒకటే ఎగ్జైట్ మెంట్. ఫోన్ లో మాట్లాడినట్టు, తను తన కొడుకుతో ఫ్రీగా ఉండగలదా? తను ఎదురుగా లేకపోతే, పచ్చిపచ్చిగా మాట్లాడింది. ఎదురుగా వచ్చి, తనను ముట్టుకుంటే..ఓహ్.తను ధర్యం చేయగలదా?? తనకు కూడా ఆ అనుభవం కావాలని తెగ ఇదిగా ఉంది.
శాంత తెల్లచీర కట్టుకొని ఉంది. తెల్ల జాకెట్, తెల్ల లంగా..నుదుట బొట్టూ లేదు. తల అక్కదక్కడ నెరిసి ఉంది. ఒక్కసారి ఒళ్ళు విరుచుకొని, బెడ్ మీద నుండి పైకి లేచింది. హాల్ లో నుండి అత్తయ్య “ఏం చేస్తున్నావే, కాస్త మంచినీళ్ళు పట్టుకురా..” అంది దగ్గుతూ. శాంత మనసులో “ఛా, ఈ ముండ వల్ల ఒక సుఖమూ లేదు, సంతోషమూ లేదు. భర్త బతికుండగా ఏనాడూ సుఖపడలేదు. ఎంత సేపటికీ అత్తయ్య చెప్పినట్టే నడుచుకునే వాడు నా మొగుడు. వాడితో సుఖం పొందిందీలేదు, పాడూలేదు.” అనుకుంటూ, “అత్తయ్యా, వస్తున్నా.” అంటూ శాంత హాల్ లోకి వచ్చింది.
మంచినీళ్ళు ఇచ్చి, “అత్తయ్యా, నేను స్నానానికి వెళ్తున్నా.” అంది శాంత. “సరే..” అంటూ అత్తయ్య హాల్ లో మంచం మీద కూర్చొని, tv చూస్తూ ఉంది.
శాంత తిరిగి తన బెడ్ రూంలోకి వచ్చింది. జాగ్రత్తగా డోర్ లాక్ చేసింది. తిరిగి ఆలోచనలు ముసురుకున్నాయి. “ఛా, అసలు తనేం చేస్తుందీ? సొంత కొడుకుతో ఈ సరసం ఏమిటీ? ఈ సాన్నిహిత్యం సమాజం అంగీకరిస్తుందా? తనకూ సుమన్ కూ మధ్య ఉండే ఈ సంభందని ఎవరికీ తెలియకుండా జాగ్రత్త పడాలి. అయినా ఎవరకి అనుమానం వస్తుందీ నా పిచ్చిగానీ. కానీ, అత్తయ్య….అమ్మో, ఆవులిస్తే పేగులు లెక్కపెడుతుంది. అందుకే సుమన్ దాన్ని లేపేద్దామన్నాడు. తనకు అదే సరైనది అనిపిస్తుంది.” అనుకుంటూ కప్ బోర్డ్ దగ్గరకు వెళ్ళి, నిద్ర మాత్రలను తృప్తిగా చూసుకుంది శాంత. “ఈరోజుతో దీని పీడ విరగడవుతుంది. నిజంగా సుమన్ ఎంత కొంటె వాడూ! సొంత అమ్మతో పడుకోవాలని, అదీ కూడా అత్తయ్య శవం పక్కన..ఓహ్..ఎంత కసుందీ ఆ ఆలోచనలో..” అనుకుంటూ, శాంత చీర కుచ్చిళ్ళ మధ్య చేయివేసి, ఒక చెయ్యి తన బరువైన కుడి స్థనం మీద వేసి ఒత్తుకుంటూ..”సుమన్, రాత్రి నీ కోసం నీ లంజ ఎదురు చూస్తుంది.” అనుకుంటూ మత్తుగా కళ్ళు మూసుకుంది.
ఇంతలో ఏదో గుర్తు వచ్చిన దానిలా, వెళి అద్దం ముందు నిలబడి, “ఏంటీ, ఈ శరీరాన్నేనా నా కొడుకు కోరుకుందీ! అంత కసి ఉందా నాలో!?” అనుకుంటూ తన్ను తాను పరీక్షగా చూసుకుంది శాంత. తెల్ల కాటన్ చీరలో 5:11 పొడవుతో, తెల్లటి శరీర చాయ, మడతలు పడిన నాభి ప్రాంతం..కొద్దిగా జారిన స్థనాలు..కాని..తెల్ల జాకెట్ లోనుండి బ్రా వేయలేదేమో, ముచ్చికలు గట్టిపడి, నల్లగా చింతపిక్కల్లా నిక్కబొడుచుకుని కనిపిస్తున్నాయి. తన జుట్టును పరిశీలనగా చూసుకుంది. అక్కడక్కడ నెరిసి ఉంది జుట్టు. మరీ పొడుగుకాదు గానీ, నడుము వరకూ ఉంది. పొట్టదగ్గర కొద్దిగా కొవ్వు పట్టి, కొద్దిగా ఎత్తుగా ఉంది. కానీ రూపాయి బిళ్ళలా కవ్విస్తూ ఉంది. “ఏంటీ, ఈ శరీరాన్నేనా నా కొడుకు కోరుకునేదీ?” అనుకుంటూ, తన్నుతాను చూసుకుంటూ, మెల్లగా పైట తొలగించింది శాంత. స్థనాలు కొద్దిగా వాలి ఉన్నా, బాగా కండ పట్టి ఉన్నాయ్. ఊహ్..పది సంవత్సరాలు అయ్యింది వీటి మీద చెయ్యి పడి. సుమన్ చెయ్యి పడితే ఎలా ఉంటుందో అనుకుంటూ ఊహల్లో తేలిపోయింది శాంత.
అయినా సుమన్ వచ్చినపుడు తను ఇలా విధవగా ఉండకూడదని చెప్పాడు కదా, అనుకుంటూ “తలకు హెన్నా పెట్టుకుందాం, అక్కడక్కడ ఉన్న తెల్ల జుట్టు నచ్చుతుందో లేదో” అనుకొని, హెన్నా తీసి తలకు పట్టించుకుంది శాంత. “ఇప్పుడు ఏం చీర కట్టుకోవలో చూడాలి, వాడేంఓ ఏమేమో షాపింగ్ చేస్తానంటున్నాడు. తను అవన్నీ చూసి సిగ్గుతో చచిపోతుందేమో. కానీ తన కొడుకు తన కోసం లో దుస్తులూ, నైటీ…ఇవన్నీ తీసుకొస్తున్నాడన్న ఊహకే శాంతకు తొడల్లో జిల మొదలయ్యింది. ఇంకా ఎంతసేపులే, ఇంకో పది గంటల తరువాత తను తన కొడుకు కౌగిట్లో నలిగిపోతూ, వాడిలో ఐక్యం అయిపోతుంది. వాడిని ఎప్పుడూ పరిశీలనగా చూడలేదు ఆ ఉద్దేశ్యంతో. తన మొడ్డ ఎలా వుంటుందో, ఎంత పెద్దదో, వాడి మొడ్డని లంజలా చీకాలి అనుకుంటూ, బీరువా దగ్గరకి వెళ్ళి, మెల్లగా బీరువ తెరిచింది.
బీరువాలో తన పాత చీరలన్నీ చక్కగా సర్ధి వున్నాయి. తన లంగాలు, పేంటీలూ, పట్టు చీరలూ, గాజులూ..ఇంకా తాళిబొట్టు కూడా లోపలే దాచిపెట్టింది. మూడు సమ్వత్సరాలు, మొగుడు పోయిన తరువాత వీటిని లోపల పెట్టేసింది, అనుకుంటూ, తన పెళ్ళినాటి పట్టుచీర తీసింది. ఓహ్..ఇదేకదా నేను శోభనం రోజు కట్టుకుందీ..కొద్దిగా పాడయినా చూడడానికి బాగానే ఉంది. ఇది కట్టుకోవాలి అనుకుంటూ, దానికి మేచింగ్ చిలకాకు పచ్చ లంగా, ఇంకా ఎర్రటి జాకెట్టూ తీసి, జాగ్రత్తగా పక్కన పెట్టింది శాంత.
బీరువా లోపలి అరలో దాచిన తాళిబొట్టు, కుంకుమ బరిణ ఉన్నాయి. అమ్మో వాటిని తీయకూడదు అనుకుంటూ పక్కన పెట్టేసి, పక్కన పట్టీలు ఉంతే వాటిని తీసుకొని జాగ్రత్తగా పక్కన పెట్టింది. తను సుమన్ వచ్చేటప్పటికి ఈ పట్టుచీర, ఈ లంగా, ఇంకా పట్టీలూ వేసుకుంటాను. బొట్టు లేకపోతే సుమన్ ఇష్టపడడేమో, అయినా వాడితో పడుకొనే లంజను, వాడితోనే బొట్టు పెట్టించుకుంటే ఏమిటీ? అనుకుంటూ, తొడల మధ్యన కారుతుంటే రెండు తొడలనూ దగ్గరకు నొక్కుకుంది శాంత.
కొడుకుతో జరిగే అనుభవాన్ని తలచుకొంటే, సిగ్గు ముంచుకు వచ్చింది శాంతకు. ఈ రాత్రి వాడు నన్ను కుమ్మి వదిలిపెడతాడేమో, వాడిది నాలో కదిలితే ఎలా ఉంటుందో, వాడు నన్ను మొదట ఎలా టచ్ చేస్తాడో, ఎక్కడ టచ్ చేస్తాడో, అనుకుంటూ పెదవులు వణుకుతుండగా వేడిగా షవర్ లోనుండి వేడిగా పడుతున్న నీటిలో కూని రాగాలు తీసుకుంటూ స్నానం చేసింది శాంత.
సుమన్ షాపింగ్ కు బయలుదేరాడు కానీ, తనకు కూడా మనసులో ఒకటే ఎగ్జైట్ మెంట్ గా ఉంది. ఈరోజు రాత్రి ఎలా ఉంటుందో? అమ్మ లంగా ఎత్తించుకోడానికి ఒప్పుకుంది. నిజంగా ఆ కథలు లేకపోతే తను ఒప్పుకునేదా? ఖచ్చితంగా ఒప్పుకోదు. అతనెవరో ఇంటర్ నెట్ లో భలే రాసాడు. చదివితే, అమ్మ తనకు తప్పకుండా పడక సుఖం అందిస్తుంది అనుకున్నాడు. నిజంగా అదే జరిగింది. తనకు కూడా ఆ కథలు చదివి పూకులో జిల మొదలై ఉంటుంది. అందుకే ఫోన్ లో బరితెగించి మాట్లాడింది. తనను ఫస్ట్ టైం టచ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో, అబ్బా..కౌగిలించుకుంటే తన మొడ్డ అమ్మ బొడ్డు మీద ఒత్తుకుంటుందేమో, అప్పుడు తన ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉంటాయో అనుకుంటూ, ఊహల్లో తేలిపోతున్నాడు సుమన్.
ఆలోచిస్తూ ఉండగానే లేడీస్ గార్మెంట్స్ ఉన్న షాప్ కనిపించింది. అందరూ చాలా వరకూ ఆడవాళ్ళే షాపింగ్ చేస్తున్నారు. కొద్దిగా మొహమాట పడ్డాడు సుమన్. కానీ ఏలాగైనా కొనాలి. అమ్మతో తొడిగించి, లంగా ఎత్తాలి అన్న కోరిక బలంగా ఉండడంచేత, చిన్నగా షాప్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు. “రండి సార్, ఏం కావాలీ?” అని అడిగింది షాప్ లోని సేల్స్ గర్ల్.“లేడీస్ ఐటమ్స్, శారీసూ అవీ చూపించండి” అన్నాడు సుమన్. “అమ్మగారి హైట్ ఎంత సార్?” అడిగింది సేల్స్ గర్ల్, తన భార్యకు కాబోలు అనుకుంటూ. “పిచ్చిముండ, అమ్మకోసం షాపింగ్ అని తనకేం తెలుసూ?” అనుకొని, “ముందు నైటీస్ చూపించు.” అని అడిగాడు. “ఇలా కూర్చోండి.” అని, ఫ్లాష్ లైట్లు వేసి, నైటీస్ తీసుకువచ్చి, తన ముందు వేసింది. రకరకాలు, కొన్ని ఫ్రంట్ బటన్ వి, కొన్ని బేక్ సైడ్ జిప్ ఉన్న టైపువీ, చాలా రకాలూ ఉన్నాయి. కాటన్ ఇంకా సిల్కూ చాలా వెరైటీలు చూపిస్తుంది. వాటిలో తనకు నచ్చినవి, ఫ్రంట్ ఓపెన్ తో రెడ్ కలర్ లో పువ్వులు ఉన్న నైటీ, ఇంకొకటి పలచగా ఉన్న లేసెస్ తో కూడిన బ్లూ కలర్ నైటీ, వాటితో పాటూ బ్రాలూ, పేంటీలూ తీసుకున్నాడు. మొత్తం 2,500 అయ్యింది. వాటిని తీసుకొని, బయటకు వచ్చి, సిగరట్ వెలిగించుకొని, అమ్మ కోసం తీసుకున్న పేకెట్ ను తనివితీరా చూసుకున్నాడు. ఇంతలో అమ్మ ఫోన్ చేసింది.
“అబ్బాయిగారు ఏం చేస్తున్నారూ?” అంటూ కిలకిలా నవ్వింది అమ్మ. “ఏంటో అమ్మగారు చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు.” అన్నాడు సుమన్. “”ఈరోజు నా రంకు మొగుడు వస్తున్నాడుగా, అందుకే.” అంది అమ్మ చిలిపిగా. “వస్తున్నాడు అన్నీ తీసుకొని..తెచ్చినవి కట్టుకొని లంజలా తయారవ్వు కొడుకు కోసం.” అన్నాడు సుమన్ నవ్వుతూ.
సిగ్గు ముంచుకు వచ్చింది శాంతకు. “లంజలా ఏంటీ, నీ లంజనేరా లంజకొడకా..” అంది అమ్మ కొంటెగా. “ఇంకో నాలుగు గంటల్లో నీ దగ్గర ఉంటా అమ్మా.” అన్నాడు ప్రేమగా. “నీ ఇష్టం.” అంది అమ్మ వణుకుతున్న గొంతుతో. “ఏంటమ్మా! టెన్షన్ గా ఉందా?” అన్నాడు సుమన్.
“ఛా, అదేం లేదురా..కానీ..” అంది అమ్మ. “ఏంటి చెప్పు.” అన్నాడు సుమన్. “ఆ లంజ చస్తుందా!?” అని అడిగింది ఆశగా, చావకపోతే ఎలా అన్నట్టు. “చావకపోతే, నేను వచ్చి చంపుతాలే..” అన్నాడు సుమన్. “తరవాతా?” అంది అమ్మ ఎగ్జైటింగ్ గా. “తరవాత తమరి పూజే కదా..లంగా ఎత్తి పూకు నాకుడే కదా.” అన్నాడు సుమన్. “ఛీ పాడూ.” అంటూ అమ్మ సిగ్గుపడుతూ “ఫోన్ పెట్టేస్తున్నాను, త్వరగా వచ్చేయ్.” అంది. “సరే అమ్మా, బై.” అన్నాడు సుమన్ నవ్వుకుంటూ.
సరిగ్గా రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి స్టేషన్ కి చేరుకున్నాడు సుమన్. లగేజ్ అంతా అమ్మకు సంబందించినదే. రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర పది మూరల మల్లెపూలు తీసుకున్నాడు అమ్మ కోసం. ఓహ్..అమ్మ కోసం, అదికూడా విధవ..తనకోసం తీసుకువెళుతున్నాడన్న ఊహే..మొడ్డని ఒకటే తొలిచేస్తుంది. అమ్మకు ఫోన్ చేసాడు. అమ్మ కొద్దిసేపటి తరువాత ఎత్త్తింది. “ఎక్కడా?” అని అడిగింది ఆత్రంగా. “ఇక్కడే, రైల్వే స్టేషన్ లో ఉన్నా, ట్రైన్ ఎక్కాను ఇప్పుడే.” అన్నాడు సుమన్. “ఓహ్..వస్తున్నావా..” అంది అమ్మ కొద్దిగా టెన్షన్ గా. “ఎందుకు అంత టెన్షన్?” అన్నాడు సుమన్. “పాపం ఏమీ తెలియదు అబ్బాయి గారికి. నోట్లో వేలు పెట్టినా కొరకలేడు.” అంది అమ్మ.
“నోట్లో పెడతానో, పూకులో పెడతానో..” అన్నాడు సుమన్ నవ్వుతూ. “నీతో మాట్లాడలేము బాబూ..ఫోన్లో అన్నీ మాట్లాడుతున్నా..నువ్వు ఎదురుగా వస్తే ధైర్యం చాలడం లేదు.” అంది అమ్మ వణుకుతున్న గొంతుతో. “అన్నీ అవే వస్తాయి, నోరు మూసుకొని చెప్పిన పని చెయ్..ఎక్కడా ఆ ముండా?” అని అడిగాడు.
“ఇప్పుడే వచ్చి వెళ్ళింది. నువ్వు వస్తున్నావని చెప్పాను. ఏదేదో నసిగి వెళ్ళింది.” అంది అమ్మ. “టేబ్లెట్స్ వేసావా?” అని అడిగాడు. “ఇప్పుడే వేసాను.” టెన్షన్ గా చెప్పింది శాంత. మళ్ళీ “ఇంకో గంటలో చస్తుంది అనుకుంటా.” అంది శాంత. “గమనిస్తూ ఉండు, చావకపోతే గొంతు పిసికేయ్.” అన్నాడు సుమన్ కసిగా. “ఈ పాడు పని కోసం ఏమేమి చేయిపిస్తున్నాడో నా కొడుకు.” అంది అమ్మ. “జిల అణుచుకుంటావో, కొడుకుతో కుమ్మించుకుంటావో నీ ఇష్టం.” అన్నాడు సుమన్. “చంపుతాం బాబూ, తప్పుతుందా..కాలింగ్ బెల్ కొట్టు. నేను దాని పక్కనే కూర్చొని చూస్తుంటా.” అమ్ది అమ్మ.
“సరే! 1:30 అవుతుంది నేను వచ్చేసరికి.” అంటూ, “ఇంతకీ కొడుకు కోసం ఏమైనా సర్ప్రైజ్ ఉందా, లేదంటే విధవ ముండలా ఉన్నావా?” అన్నాడు సుమన్. “నువ్వు వస్తే కదా తెలిసేది. నీకన్నా సరసం తెలుసు. నీ అమ్మను, గుర్తు పెట్టుకో.” అంది అమ్మ కొంటెగా. “చూద్దాం ఎంత లోపలకు దూరుతుందో.” అన్నాడు సుమన్. ఒక్కసారి వేడి నిట్టూర్పు శాంత నోటినుండి. “నీకు ఇవి తప్పా వేరే మాటలు రావా?” అని, “త్వరగా వచ్చేయ్..నీ కోసం నీ కన్నతల్లి అన్నీ విప్పుకొని ఎదురు చూస్తుంది.” అంది అమ్మ నవ్వుతూ. “సరే! సిగ్నల్ అందడం లేదు. వచ్చి కాలింగ్ బెల్ కొడతాను.” అంటూ ఫోన్ పెట్టేసాడు సుమన్.
సరిగ్గా గూడూర్ స్టేషన్ వస్తుండగా అమ్మ ఫోన్ చేసింది. గొంతులో కంగారు. “ఏమయ్యింది?” అన్నాడు ఆదుర్ధాగా సుమన్. “అత్తయ్య చనిపోయింది.” అంది అమ్మ. “సాధించావ్, ఇక మనకు అడ్డేలేదు. ఇంకో గంటలో వచ్చేస్తా.” అన్నాడు సుమన్ ఫోన్ పెట్టేస్తూ. ఇటు పక్క శాంత బెడ్ రూంలో అత్తయ్య పక్కన కూర్చొని ఉంది. అత్తయ్య నోట్లో నుండి నురగ వచ్చింది. ఊపిరి ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటే, తనే చావాలని గొంతు నులిమింది బాగా. దాంతో ఇంకేమీ మాట్లాడకుండా చచ్చింది. రేపు బాగా ఏడుపు నటించాలి. రెండు రోజులు చాలా పని అనుకుంటూ, బీరువా తెరిచింది శాంత. అక్కడ తన పెళ్ళినాటి పట్టుచీర, ఆకుపచ్చ లంగా, తెల్ల జాకెట్ ఉన్నాయ్.
తెల్లచీర మెల్లగా తీసేసింది. “ఓరి భగవంతుడా, ఏంటీ ఈ కామోద్రేకం! కొడుకుతో అంటే ఇంత కసి ఉంటూందనుకోలేదు.” అనుకుంటూ, పెళ్ళినాటి శోభనం చీర తీసుకొని కట్టుకుంది. పట్టుచీరలో ధగధగా మెరుస్తుంది శాంత. చేతులకు నిండుగా గాజులు వేసుకుంది. తరువాత బీరువా అర తీసింది. లోపల తన నగలు ఉన్నాయి. అవన్నీ తీసుకొని, జాగ్రత్తగా అలంకరించుకుంది. కాళ్ళకు పట్టీలు వేసుకుంది. కుర్ర పెళ్ళాం మొగుడుకోసం వెయిట్ చేస్తున్నట్టు, కొడుకు కోసం అత్తయ్య శవం పక్కన కూర్చొని వెయిట్ చేస్తూ ఉంది శాంత.

27148cookie-checkవిధవ అమ్మ – Part 2

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *