పండు 6 వ భాగం

Posted on

ఇంతలో ఇంకో అతను వస్తూ కనిపించాడు. అమ్మగారు వెంటనే ఒక బెలూన్ తీసుకొని అత ని మీద కి విసిరేసింది. అది ఆతని కడుపికి తగిలి ఫట్ మని పగిలింది. మేము వెంటనే మళ్ళీ దాక్కున్నాము.

పండు 5 వ భాగం→

అమ్మగారు పెద్ద గా నవ్వుతున్నారు. అలా నవ్వుతూ వుంటే అమ్మగారి సల్లు పైకీ కిందకీ యెగిరి యెగిరి పడుతా వుంటే నేను కళ్ళు అప్పగించి వాటినే చూస్తూ
నేను: మీరు కరెక్ట్ గా కొట్ట లేదు, అది వెళ్ళి అతని కడుపికి తగిలింది, కొంచెం కిందకి కొట్టాల్సింది.
అమ్మగారు: ఛి నేను నీలాగా కాదు ఎక్కడ ఎక్కడో కొడటానికి.
ఇంతలో అక్కడ కింద ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు వెళ్తున్నారు.
నేను అమ్మగారూ ఇప్పుడు చుడండి ఆ ఇద్దరు ఆడ వాళ్ళలో ఎవరిని కొట్టాలి? ఎడమ అమ్మాయా కుడి అమ్మాయా చెప్పండి.

అమ్మగారు: ఎడ మ అమ్మాయిని
నేను: చిలిపి గా నవ్వుతూ ఎక్కడ కొట్టాలి. ఎడమ వైపా కుడి వైపా
అమ్మగారు: ఎడమ వైపు
నేను ఎడమ లో వున్న అమ్మయి, ఎడమ సల్లు మీద వేసి కొట్టి దాక్కున్నాము
అమ్మగారు వోర చూపుతో నవ్వుతూ నన్ను చూస్తూ నీకు కొడటానికి ఆ ఒక్క చోటు తప్ప ఇంకేమీ దొరక లేదా అని పెద్దగా నవ్వేస్సారు.
మళ్ళీ నిలపడి అమ్మగారు రోడ్ మీదకు చూసేరు యెవరు వస్తున్నారా అని. నేను కొంచెం వెనకకి వెళ్ళేను.
అమ్మగారు ఇంక మీకు రంగు రాస్తాను కొంచెం ఇక్కడకి రండి అన్నాను.
అమ్మగారు కొంచెం నా దగ్గరగా వచ్చేరు.

అమ్మగారు: లేదు రా నాకు భయం వేస్తోంది. నాకు రంగు రాయొద్దు.
నేను: భయం యెందుకు. ఇక్కడకి రండి.
అమ్మగారు: లేదు నేను రాను రా
నేను: అయితే నేనే వస్తాను అని ముందుకి వెళ్ళాను.
అమ్మగారు నవ్వుతూ మేడ మీద నేను నీకు దొరకను అంటూ పరిగెత్తింది.
నేను చేతిలో కలర్స్ తీసుకొని అమ్మగారి వెనకాలే పరిగెత్తి పట్టుకోటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నా
నేను: అమ్మగారూ. రండి.. హ హ హ.. నాదగ్గర నుంచి మీరు తప్పించుకోలేరు.
అమ్మగారు: హ హ హ. నా దగ్గరికి రామాక, నన్ను పట్టుకోలేవు అంటూ పరిగెత్త సాగింది.

కొంచెం సేపు అలా పరిగెత్తిన తరువాత నేను అమ్మగారిని పట్టేసుకుని మొఖము మీద రంగు పూసాను. అమ్మగారు తప్పించు కుంటాని కి వీలు లేకుండా ఒక చేయి ఆమె నడుము చుట్టూ వేసి గట్టిగ వడిసి పట్టుకున్నా.
నేను: హ హ హా. .యేవ్ అమ్మగారూ మిమ్మల్ని పట్టేసుకున్నా. ఓహ్ హలీ హై.
నేను అమ్మగారి మొఖం మీద, చెక్కిళ్ళ మీదా రాస్తూ వుంటే అమ్మగారు విడి పించుకోటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ, అటూ ఇటూ గింజుకుంటా వుంది. అలా చేయడం తో నా చెయ్యి తన నడుము మీదనుంచి ఆమె సల్లు మీద కి వెళ్ళింది. ఆమె సల్లు నా చేయికి మెత్తగా తగులుతా వుంటే, నా మొడ్డ మెల్లగా గట్టి పడ సాగింది. ఆ తన్మయత్వంతో నా చేయి పట్టు కొంచెం సడలింది.
అమ్మగారు: మ్మ్య్. చాలు చాలు. ఎక్కువ రంగు పెట్టొద్దు రా అని అరుస్తూ నా దగ్గర నుంచి తప్పించుకుని మళ్ళీ పారి పోయింది.

నేను తన వెంట పరిగెత్తాను. రంగులు అన్నీ ఎక్కడ పెట్టానో అక్కడకు వెళ్ళాకా, అమ్మగారిని వెనక నుండి పట్టేసుకున్నా. అలా పట్టు కోవటంతో నా చెయ్యి అమ్మగారి సల్లు మీద పడ్డాయి, అలానే పట్టుకొని సల్లని మెల్ల గా వత్తుతూ, ఇంకా రంగు పోసాను.
నేను: ఊ. అమ్మగారూ . వోలీ ఏమ్ .
అమ్మగారు: వదలరా. ర్మ్ మ్మ్య్
మేము ముందర గోడ నుంచి దూరం గా వుంటం చేత మమ్మల్నీ యెవరూ చూడలేరు. రంగు, బెలూంస్ల దగ్గారె వుండ బట్టి, నేను ఒక చేతి తో అమ్మగారిని గట్టి గా పట్టుకొని, ఇంకో చేతితో ఒక బెలూన్ అందుకొని అమ్మగారి పొట్ట మీద పగల కొట్టి, పక్కన బకెట్ లో కలిపి పెట్టిన రంగు నీళ్ళు ఒక చెంబులో తీసుకొని అమ్మగారి మీద పోసాను.
అమ్మగారు: ఓహ్. నువ్వు నన్ను అంతా తడిపేసావు కద రా పండూ. నన్ను వదులు అని వదిలించుకోటాని కి ప్రయత్నం చేసింది.

నేను: అమ్మగారూ. హోలీ ఇప్పుడే కదా మొదలు పెట్టింది అని ఇంకో చెంబుడు రంగు నీళ్ళు తీసుకొని అమ్మగారి మీద పోసేసాను.
మొత్తం తడిసి పోయి, నైటీ వంటికి అతుక్కు పోయింది. తడిసిన నైటీ లోనుంచి నల్లని బ్రా చాలా స్పష్టం గా కని పిస్తూంది. వంటి కి అతుక్కుని వుంటం చేత అక్కడక్కడా వళ్ళు కూడా కని పిస్తోంది. ఖొంచెం రంగు తీసుకొని అమ్మగారి మెడకు రాస్తూ, ఇంకో చేయితో మెల్లగా నడుమునీ పొట్ట నీ వత్త సాగాను. అమ్మగారికి గిలి గింతలు అయి నవ్వుతోంది.
ఇంకా ఉంది.

9551912cookie-checkపండు 6 వ భాగం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *