అనుభ వం రెండవ భాగం

Posted on

సుధా డోంట్ వర్రీ నేను డ్రాప్ చెస్తానులే అన్నాడు రాజేష్,
థాంక్యూ సర్ అని తన క్యుబికల్కి వెళ్ళింది.
రాత్రి 9.00 రాజేష్ బయలుదేరాడు. తనూ
సుధా వెనక సీట్లో
కూర్చున్నారు. డ్రైవర్ ఖాళీ రోడ్ల మీద స్పీడ్ గా పోనిస్తున్నాడు. హైటెక్
సిటీ నుండి వస్తొంది కారు.
సార్ పాటలు పెట్టనా అని అడిగాడు డ్రైవర్.
ఊ… కానీ అన్నట్టు తల వూపాడు.
బాల మురళీ కృష్ణ పంచరత్న కీర్తనలు మెల్లగా చెవులకు తాకుతోంటే హాయిగా వుంది. సుధ కది చాలా నచ్చింది.
మీటేస్ట్ సుపర్బ్ సార్ అన్నది.
చిన్నగా నవ్వి, నువ్వూ నా ఏజ్ కి వస్తే నీ టేస్ట్ కూడా ఇలానే వుంటుంది అన్నాడు.
చిన్నగా నవ్వుకుంది. కారు ముందుగా సుధ ఫ్లాట్ల మీదుగా రాజేష్ ఇంటికి వెళ్ళాలి.
అక్కడ కారు ఆపించి, “ఓకే సుధా గుడ్ నైట్.” అన్నాడు.
“థాంక్స్ సార్” అని దిగుతూ, “సార్, ప్లీజ్, ఒక్క సారి ఇప్పుడు మా ఇంటికి రండి.” అన్నది.
ఆ పిలుపులో యెంతో నిజాయతీ కనిపించి కాదనలేక దిగాడు.
“బండి పెట్టేసి తాళాలు అమ్మగారికిచ్చి వెళ్ళు.” అని పురమాయించి సుధ
వెనకాలే నడిచాడు.
యెప్పటినుండో తనకు సుధ ఇంటిని చూడాలని వుండేది. సుధ కు లాగే ఇల్లు కూడా చ్కగా వుంది. నీటుగా సర్ది ఉన్న ఇంటిని చూసి కాంప్లిమెంట్
చేసాడు.
సర్ టీ తీసుకుంటారా అని అడిగింది.
“ఇప్పుడేమీ వొద్దు. ఓ సారి మీ ప్రపంచాన్ని చూడలని నీ ఆహ్వానాన్ని ఆక్సెప్ట్ చే సా – చాలా థాంక్స్” అన్నాడు రాజేష్.
ఇక పెడతానన్నట్టు లేచాడు.
“సార్ ప్లీస్, వుండండి, మా ఇంటి కొచ్చి ఏమీ తీసు కోకుండా యెలా వెళతారు” అంటూ చొరవగా దారికడ్డు నిలిచింది.
“సరే నీ ఇష్టం” అంటూ మళ్ళీ కూర్చున్నాడు.

డ్రెస్ మార్చుకొని తెల్లటి నైటీలొ వచ్చింది. జుత్తు తల మీదకు పెట్టి వైర్ బ్యాండ్ వేసింది. A అందంగా, మృదువుగా మెరిసిపోతూ కనిపించింది. మొహం కడుక్కొని, స్ప్రే చేసుకొని వంటింట్లోకి వెళ్ళుతూ, కొన్ని ఆల్బమ్స్ ఇచ్చింది. లైట్ పర్ ప్యూం, సువాసన, చక్కటి శరీర సౌష్టవం, నైటీ లోనుండి బయటికి రావడానికి పొంగుతూ ప్రయత్నం చేస్తున్న వక్షోజాలు, అమె వంపుసొంపులూ, రాజేష్ ని మై మరపించాయి. ముగ్ధుణ్ణి చేసాయి. ఆమె వెనకనుండి కూడా అంద గా కంపించింది. విశాలమైన వీపు, పొడవాటి మెడ, మెత్తై పిరుదులు. నిజంగా ఆమె భర్త అదృష్తవంతుడు.
“యేమిటీ ఫొటోలు బోర్ కొడుతున్నయా? యేవో ఆలొచనల్లొ వున్నారు?” అంటూ టీ ట్రే తో సుధ వచ్చింది.
ట్రే పెట్టుతూ ముందుకి వంగింది. రాజేష్ కి చిరు చెమట్లు పట్టాయి ఆ దృశ్యం చూసి.ముందుకు వంగి టీపాయ్ మేద ట్రే పెట్టేటప్పుడు, అ బరువైన తెల్లటి బంతులు రాజేష్ కు దర్శన మిచ్చాయి. బలంగా వున్న అ రెంటి మధ్య స్పష్టంగా లోయ కనిపించింది.

తుల చివ ర చనుమొనలు మెర్రగా యెత్తుగా ముందుకు పోడుచుకొనివున్నాయి. ఆ పైన బ్రా, అపైన నైటీ వరుసగా కనిపించాయి. ఒక్క క్షణం, ఒక్క లిప్తపాటు అలా చూస్తూ వుండి పోయాడు. ఆ క్షణం అతణ్ణి పట్టించేసింది. ఆమె అతను చూస్తున్నవైపు గమనించింది. గబగబా ట్రే పెట్టెసి మవునంగా
కూచుంది.
రాజేష్ “సారీ సుధా అనుకోకుండా అలా చూపు వెళ్ళింది, సారీ” అన్నాడు చాలా ఇబ్బంది గా తప్పుచేసిన వాడిలా.

సుధ వెంటనే తేరుకొని, “సారీ దేనికండీ, its OK, మీరు యెలాంటి వారో నాకు తెలియదూ?” అన్నది.
తప్పు
కొంచం రిలాక్సెడ్ గా ఫీల్ అయ్యాడు. నిజమే, తన యేముందిందులో? ఆనుకోకుండా కని పించాయ్. చూసా. అ సర్దుకొన్నాడు. టీ తాగుతూ ఈసారి మళ్ళా ఆమె ఎద ఎత్తులను పరికించి చూసాడు. వెంటనే ఆమె మొహం వైపు చూసాడు చిన్నపిల్లాడిలా అని పించింది. ఆమె ఆమె అతడినే చూస్తోంది. దొంగలా కని పించాడు ఆమెకి.చిరునవ్వు నవ్వేడు. ఆమె నవ్వింది. ఇద్ద రూ ఫక్కున
నవ్వేశారు.
సుధ “మింగేసే లా చూస్తున్నారేంటి సార్” అన్నది.
·
అనుకోని ఈ మాటలకి రాజేష్ కి యేమి జవాబు చెప్పాలో, యేమి చేయాలొ తోచ లేదు. ఇబ్బందిగా మొహం పెట్టి, ఇక వస్తా నంటూ లేచాడు.
అంత పవర్ఫుల్ మ్యానేజర్ ఇలా నీరు కారి పోతూ వుంటే సుధకు భలే ముచ్చటే సింది. ఇం కా యేడి పించాలని పించింది.
ఇల్లు చూద్దురు కానీ రండి అని తాను ముందుకు నడిచింది.
యాంత్రికంగా రాజేష్ వెనకాలే నడిచాడు. బెడ్ రూం చూపించింది. ఇదే మా మన్మధ సామ్రాజ్యం అంటూ కిలకిలా నవ్వింది.
ఈ వయస్సులో ఇంకేం వుంటుందిలే నీకని వెక్కిరించినట్లని పించింది.

“ఊ….చాలా బావుంది సుధా. గుడ్ టేస్ట్” అని కాంప్లిమెంట్ చేసాడు రాజే ష్.
ఆగి,
తన ముందు వయ్యరంగా నడుచుకొని వెళ్ళుతూంటే రాజేష్ కి మేదో తెలియని భావం, ఒక హుషారు, యేదో చెయలనే తపన. సుధ వున్నట్టుండి కింద పడ్డ నిరొధ్ రాపర్ని చట్టుక్కున వంగితీసుకుంది. సెనకనే వస్తున్న రాజేష్ ఆమెను ఢీ కొన్నాడు. తన ముందు భాగం ఆమె పిరుదులకు బలంగా వత్తుకొంది. ఆమె ముందుకు తూలింది. రాజేష్ ఆమెని పట్టుకోడానికి ట్రై చెసాడు. కాని ఇద్దరూ ఒకరి మీదొ క రు పడ్డారు. అమె అందాలు అతని కింద నలిగాయి. గబుక్కున లేద్దామని అనుకుంటూనే ఒక్కసారి గట్టిగా పట్టుకున్నాడు ఆమెను. లేవడానికి ప్రయత్నిస్తే తెలిసింది. ఆమె కూడా ఇతన్ని గట్టిగా వాటేసుకున్నదని.
కొద్ది క్షణాలు గడిచినతరువాత ఇద్దరూ లేచారు. ఆమె సిగ్గు మొగ్గ అయింది. రాజేష్ కి పరస్త్రీ సాంగత్యం ఎన్నడూ లేదు. ఇదే మొదటి సారి తన భార్య కాకుండా మరెవరినో అలా వాటేసుకోవడం. వొళ్ళంతా తీయగా హాటుగా అని పించింది. మరి ఆమె కూడా యెంతొ సుఖన్ని పొందిన దాన్నిలా కనిపించింది. ఇద్దరూ చూసుకున్నారు. మళ్ళా ఇద్ద రూ మ్యాగ్నెట్లలా అతుక్కున్నారు. అతని తల తన గొంతు భాగంలో ఇముడుతోంది. ఆమె తన రెండు చేతులతో అతని తలను తన యద కు హత్తుకొంటోంది. ఆమె తన అందాలని అతనికి వడ్డిస్తోంది. అతను ఆమె బ్రెస్ట్ లను మొహంతో నొక్కుతూ అల్లుకుపోతున్నాడు.
ఆమె నెమ్మదిగా డబల్ కాట్ దగ్గిరగా చేరింది. ఒక చేత్తో అతన్ని హత్తుకుంటూనే మరో చేత్తో మంచంకి సపోర్ట్ చేసింది. నెమ్మది గా మంచం మీద వాలారు ఇద్దరూ. అక్కడ గాలి స్తంభించింది. వేడి పెరిగింది. ఆ రెండు శరీరాలు ఒక్కటై పోయాయి. వారిరువురి కేరింతలతో ఆ గది నలుమూలలూ దద్దరిల్లాయి. అమెని నెమ్మదిగా

వివస్త్రని చేసాడు రాజేష్, తానూ ప్యాంట్ షర్ట్ లని తీసేసి నగ్నంగా తయరయ్యాడు. మెంతో కోపరేట్ చేసింది సుధ. ఆమె మెత్తటి గుండ్రటి భుజాలను నీ మిరాడు. యెన్ని సార్లు తనకు ఈ భుజాలు కనిపించలేదు?
తాను యెన్ని సార్లు తప్పు అలా
చూడకూడదని తనను తాను
సమాధన పరచుకోలేదూ? ఇవ్వాళ్ళ ఆ అందమంతా తనదే. అమెను అటువైపు తిప్పి ఆమె విశాలమైన వీపును ఇంచి ఇంచీ ముద్దాడాడు. తన నాలిక తో తడి చేసాడు. ఆ తడికి చల్లగా అనిపించి కొచం వణి కింది సుధ. మళ్ళా కిలకిలా నవ్వింది. అ కవ్వింపుకు మరింత రెచ్చి పోయాడు రాజేష్, అలానే ఆమె పిరుదుల పైకి తన నాలికను రాస్తూ వచ్చాడు. వెంటనే ఇటు వద్దని, తన మీదకు లాక్కుంది. సుధ ముఖారవిందన్ని తనివితీరా ముద్దాడాడు. ఆమె పెదాల జుర్రుకున్నాడు. ఆమె కి స్వర్గం కనిపించి నట్టుందీ కొత్త అనుభ వంతో.
రసాలను
ఇంత నెమ్మదిగా తన వొంట్లోని శృంగారపు మీటల్ని యెంతో నేర్పు తో మీటుతున్న రాజేష్ ను మెచ్చుకోకుండా వుండలేకపోయింది సుధ.
“అమ్మా నె మ్మదీ
ప్లీస్
పోతున్నాయి కొరక్కండీ
“I
గి
ఆహ్…హా … హర్మ్… వూం…. నలిగి అంటూ గోముగా అతన్నీ హత్తుకుంది.
రాజేష్ ఆమె బలమైన స్తనాల వైపు తన దృష్టి ని సారించాడు.
నిండుకుండల్లా వున్న వాటిని నెమ్మదిగా తన చేతుల్తో నిమురుతూ, నిపుల్సును స్క్వీజ్ చేయటం మొదలెట్టాడు. ఆమె మత్తు గా మూలుగుతోంది. తన పళ్ళ మధ్య అ యెర్రటి నిపుల్స్ ను లైట్ గా
వొత్తాడు.
హమ్మా … అంటూ కేక పెట్టింది.

ష్ ష్ అంటూ తన నోటిని అమెకందించాడు.
కసిగా అతని పెదాలను కొరింది.
హబ్బా వు ష్ ష్ ష్ అనడం రాజేష్ వంతైంది.
అతని చేతులు వేగాన్ని పెంచాయ్. ఆమె యవ్వనాన్ని కొల్లగొడుతున్నాయి. అందమైన వొంటిని నిమురుతూ వొత్తుతూ, అల్లరి అల్లరి చేస్తున్నాయి. చివరకు అతని యక్పీరియన్సెడ్ వేళ్ళు ఆమె తొడల మధ్యకి చేరుకొన్నాయి.
ఇస్స్ స్ స్ స్ స్ స్ అంటూ కాళ్ళని యడం చేసింది సుధ.
తడి, రొచ్చు లో కి
బయట కూ
జారటం
ఆమె లోతుల్లోకి రెండు వేళ్ళు ఇట్టే వెళ్ళాయి. ఆ వెళ్ళిన రాజేష్ వేళ్ళు వేగంగా లోపలి కీ మొదలెట్టాయ్. వేగం పెరిగింది. రెండు కాస్తా మూడు అయ్యాయి. టైటుగా కదుల్తున్నాయి అతని వేళ్ళు. ఇంకో చేత్తో ఆమె రెండు వక్షోజాల ను దగ్గరగా చేసి నలుపుతున్నాడు. అతని మొహం ఆమె మొహన్ని, మెడనూ ముద్దుల తో ముంచేస్తున్నది. ఇద్దరికీ చెమటలు పోసి తడి తడి అయ్యారు. ఆవేశం పెరుగుతోంది. సుధ కళ్ళు తేలేసింది. అప్రయత్నంగా తన నడుం భాగాన్ని యెగరేస్తోంది. వేగంగా మరింత వేగంగా గట్టిగా అరచి రాజేష్ ను వాటేసింది.
సుధ తన కౌగిలిలొ అలా వణుకుతూ భావప్రాప్తి చెందటం రాజేష్ కి మరింత ఉద్రే కాన్నిచ్చింది. కొంత సేపు అలా వున్నాక సుధ మళ్ళా రాజే ష్ ను గట్టిగా పెదాలపైన ముద్దు పెట్టుకుంది. రాజేష్ వేళ్ళు మళ్ళీ కదిలాయి. పూర్తిగా తడిచి పోయిన తన వేళ్ళను తీసి నవ్వుతూ సుధ కు
చూపించాడు.

సిగ్గు పడుతూ “ఛీ సిగ్గులేదు” అంది.
ఒక్క సారి ఆమె అందమైన తొడలను, బలంగా వున్న కాళ్ళనూ చూసి వాటిని నిమిరాడు, మద్దాడేడు. చట్టుక్కున వంగి ఆమె అందమైన యెర్రటి పూపెదాలను ముద్దుపెట్టుకున్నాడు. వారించి మీద కు లా క్కో బోయింది సుధ. వీలు పడలేదు. అత ను తన రసాలను జుర్రుకోవడం

ఇం కో
మొదలెట్టాడు. సుధ మళ్ళా కంపించడం ప్రారంభించింది భావప్రాప్తి. కళ్ళు మూసుకుంది. రాజేష్ చేసే పనిపై మనస్సు పెట్టింది. ఓ పావుగంటయ్యాకా రాజేష్ లేచి తన అంగాన్ని యెటువంటి గైడెన్స్ లేకనే ఆమెలోతుల్లోకి తోసాడు. యెప్పుడెప్పుడా అని యెదురు చూస్తున్నట్లు ఆమె యోని ఆ అంగాన్ని మింగేసింది.
కాసేపు అలాగే వుండి ఇక జెర్క్ లివ్వటం మొదలెట్టాడు. ఓపలేక పోయింది సుధ. ఆ తోపుడికి చెమట ముద్ద అయ్యా రిద్దరూ. నాళ్ళ శృంగారపు కేరింతలతో అ రూమంతా నిండి పోయింది. ఆ రెండు శరీరాల సువాసనలు వారిద్దరినీ మరింత రమింప చేయసాగాయి. ఇలా యెంత సేపు చేసుకొన్నరో తెలియదు.
రాజేష్ కంపించి పోతూ “I am cumming, I am cumming oa its a terrific feeling” అంటు సుధ పూపొదలలోతుల్లో స్కలించాడు.
అలసటతో అలా మరింత సేపు సుధ మీద వుండిపోయాడు. సుధ అంత సెపూ అతన్ని ని మురుతూనే వుంది. ఆ హాయి సంతోషం అలా మెల్లప్పటి కీ వుండి పోతే బావుణ్ణని పించింది రాజేష్ కి.
మరునాడు హుషారుగా రెడీ అయ్యాడు. తనక్కూడా ఓ గర్ల్ ఫ్రెండ్ దొరికిందన్న ఆనందం. ఇవ్వాళ తను సుధని క్యాబిన్ లో ముద్దు పెట్టుకోవాలి ఇంకా ఇంకా ఏవేవో .

ఆఫీసులొ అడుగుపెడుతూనే నిన్న పంపిన డెమో మీద ఏవన్న కామెంట్స్
వచ్చాయా అని
అనుకున్నాడు.
చూసుకొని ఆ తరువాత
ఈలోగ సుధ “May I come in Sir” అన్నది.
yes please అన్నాడు రాజేష్.
లోనికి వచ్చిన సుధ యెటువంటి “స్పెషల్”
సుధ ను ను రమ్మనాలి
భావం లేకుండా
మామూలుగా నే తానూ చేసిన కోడ్ ను చూపించింది. కొంచం సమయం పట్టింది తనను తాను సంబాలించుకోవడానికి.
మామూలుగా
మేమీ జరగనట్టున్న సుధను చూసి సర్దుకొని తానూ ప్రవర్తించాడు. నిన్న జరిగిన సంఘటన నిజమా కలా అన్నట్లుంది రాజేష్ కి. ఈ కాలం పిల్లలు యెంత ప్రాక్టికల్ గా వున్నారనుకున్నాడు. ఇంత చక్కటి అమాయకంగా వున్న సుధ ఇంత “గట్స్” వున్న మనిషా? యెటువంటి ఫీలింగ్స్ చూపక యెలావుండగలుగుతుందీ? తనకు ఇంత కష్టంగా వుంది. మామూలుగా వుండాలంటే?
సర్ సర్ అంటూ మెంతో క్యాషువల్ గా ఇంత గుండెనిబ్బరంగా యెలా బిహేవ్ చేయగల్గుతుందీ? ఆ రోజంతా ఇవే అలోచనలు. ఇక తట్టుకోలేక ఓ గంట ముందే ఇంటి కొచ్చేసాడు.
కార్లో కూర్చొన్న రాజేష్ కి మళ్ళీ ఆలొచనలు రేగ సాగాయి. రాజేష్ కి కొత్త ప్రపంచం కనిపించింది. ఇంత ఫ్రీ గా సెక్స్ చేసుకోవచ్చన్న సంగతి అతను ఊహించలేదు. పని ఒత్తిడిలో పడి తనూ, పిల్లల పెంపకం లో తన భార్యా తలమునకలై సెక్స్ కి అసలు ప్రాముఖ్యత
ఇవ్వడం లేదు. యెంత టైం వృధా చేసాము. ఈ కాలం పిల్లలు యెంత హాటుగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అనుకొంటూ ఇంటికి చేరిన రాజేష్ ఇక టైం వేస్ట్ చేయ కూడదని నిర్ణయించుకున్నాడు.
అతనికి యెదు రొచ్చిన భార్య దేవతలా కనిపించింది.
వొంట్లో బాగా లేదా అని యెవెవో అడుగుతోంది.
దేనికీ సమాధానం చెప్పలేదు. ఆలొచనలు. తాను నిజంగా ఈ కాలాని కి పనికి రాడా? అందరూ ఇలానే వుంటారా? ఇలా ఆలోచిస్తూ తన బెడ్ రూం కర్టన్లను దగ్గిరికి లాగేసాడు రాజేష్.

7283413cookie-checkఅనుభ వం రెండవ భాగం

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *