భర్తల మార్పిడిసంధ్య

Posted on

Telugu Sex Stories పుస్తకాల్లో, ఫొటోల్లో చూడడమేగానీ , మరో మగాడి…ది ప్రత్యక్షంగా చూడ్డం మొదటిసారికదా!?…ఐనా పసుపుకొమ్ములు దంచుకునే గూటంలా…అంత…లావేంటే బాబూ!…ఎలా ఓర్చుకుంటున్నావ్!?…అంది తమకంగా…
…తప్పుతుందా తల్లీ!…ఐనా బావకేం తక్కువనీ!?…మాంఛి హైటూ!…ఎక్సస్రైజ్డ్ బాడీ… పచ్చగా ,చాకులా ఉంటాడుగా!…ఇం…త…న్నట్లున్నావ్ కదూ?…అంది కవిత ,ఎఱ్ఱబడ్డమొహంతో మూరలో ఓ సగం పైగా చూపిస్తూ…
(ఈ మధ్యే మొగుళ్ళ సైజులు చెప్పేసుకున్నార్లెండి…)
…ఔననుకో!…ఐనానూ!… అంటూ అరమోడ్పుగా కళ్ళు మూసేసుకుంది పరిమళ…
… సర్లే, విషయం చెప్దూ…అంటూ బ్రతిమాలుకుంది కవిత…
…ఏముందీ , మీదడిపోయాడూ!… ఎ…క్క…డ…గుచ్చుకుందోగానీ ..ఏ…య్…ఛీ…అంటూ చటుక్కున వెనక్కి తిరిగిపోయింది…కుడిచేత్తో ఆవిడ ఎడం తొడని తన నడుంమీదకిలాక్కుంటూ మొత్తనూపాడు!…ఈసారెక్కడ గు..చ్చు…కుందో…కెవ్వుమంటూ మీ ఆయనభుజాలమీద చేతులేసి, పైకి లేచి కుడితొడనికూడా నడుంమీదేసేసింది… అతగాడి దండలడ్డురావడంతో నాక్కనిపించలేదుగానీ…చెరో చేత్తో చెరో గుబ్బనీ అంకించుకుని,పిసి…కే…డం మొదలెట్టినట్టున్నాడూ… …ఏ…య్…అంటూ మత్తుగా మూలిగి , బలే ఉపాయంగా తప్పించుకుందే మర్దింపుల్నీ… అంటూ తలొంచుకుని ముసిముసినవ్వులకి లంకించుకుంది పరిమళ…
…ఏంచేసిందేంటీ ఆ ముండ!?…కసిగా అంది కవిత…
…తిడతావెందుకే పాపం!…మనమూ వాడుకోవచ్చా ట్రిక్కుని…అంటూ కన్ను గీటింది పరిమళ…
…ముందు విషయం చెప్పు…వాడుకోడం తర్వాతమాట!…అంటూ బుసకొట్తింది…
…చెప్తాలే విను…ఒద్దన్నానా!నా ఒళ్లిట్టే కందిపోతుందిబాబూ!… అని గారాలుపోతూ కాసేపు మీ ఆయన దండల్ని నిమిరి , చేతి వేళ్ళని చంకల్లోకి జొనిపి కితకితలెట్టిందేమో , గుబ్బల మీద పట్టుజారింది… అదే అవకాశంగా అతగాడి చేతుల్ని పక్కకి తప్పించి, తన చేతుల్నిమెడచుట్టూ పెనవేస్తూ మీ ఆయన ఛాతీకి తాపడమైపోయింది… బలే ట్రిక్కు కదూ మర్దనాలు తప్పించుకోడానికీ!…అంటూ కవిత కళ్ళల్లోకి చూసింది పరిమళ…
…కొత్త…కనక ఫలించిందేమో దానికి!…నేనైతే ఛాతీమీదో , వీపుమీదో ఉన్న జుత్తంకించుకుని పీకేస్తా!…అంటూ చేతివేళ్ళు చాపి …అది సర్లే!… ఫలించిందా?!…
…ఉహూఁ…విదుల్తాడా నా మరిదీ? మోచేతుల్నినిలువుగా గోడమీదాన్చి , అరచేతుల్ని రెండు శరీరాల మధ్యా చొప్పించి , మళ్ళీ గుబ్బల కుదుళ్లనొడిసిపట్టుకున్నాడు… అని పరిమళ అంటూటే…
…నే చెప్పలా!…ఊఁ!…
…అ…బ్బ…ఒద్దంటే విన్రుగదా!..ఈ చేతులకి సంకెళ్ళేస్తే తప్ప లాభంలేదు… అంటూ మీ ఆయన భుజాల్ని అరచేతుల్తో కిందికి నొక్కుతూ పైకిలేచి , చెరోకాల్నీ చెరో మోచేతి వంపుమీదా వేసేసి కూచుండిపోయిందోయ్ , అంత…దిట్టమైన గూటాన్నీ రెండు శరీరాలమధ్యా బంధించేస్తూ… గృహా…ప్రవేశానికి… వీలుగా ఉంటుందనో ,ఆవిడ బరువునాపుకోడానికో, చేతులు కిందకిజార్చాక తప్పలేదు నా మరిదికి…మరుక్షణం తన తొడల్ని నడుంకి చుట్టేసిందోయ్…మెసలడానికి వీల్లేకుండా!!…అ…బ్బ!…ఏం పట్టమ్మా!…పోటెద్దుకి ముకుతాడేసినట్లు…అంటూ మత్తుగా కళ్ళుమూసేసుకుంది పరిమళ…
…లొంగాడా??…అంది మూడ్లోకొచ్చేసిన కవిత…
…లొంగుతార్టమ్మా మగాళ్ళూ!…ఆవిడ మొత్తని గోడకొత్తేస్తూ అరచేచేతుల్లో ఆవిడ పిఱ్ఱల్నిముడ్చుకుని పైకెత్తి, అనువుగా మొహం ముందుకొచ్చిన ఆవిడ స్థనాల్ని ముక్కుతో తవ్వేస్తూ, మో చేతుల్తో బక్క పల్చటి తొడల్ని గోడకొత్తేసి…కసు…క్కున…దిగేశాడమ్మా … …కళ్ళూ బైర్లు కమ్మాయేమో ఆ…గెం…టు…కీ…, … మీ ఆయన జుత్తట్టుకుని మొహాన్ని గుబ్బలకొత్తేసుకుందోయ్…నోట మాట రాకా!…కాస్త ఎత్తుమీంచి చూస్తున్నానేమో!…నా మరిది …మొ…త్తం మగతనం…ఆవిడ రెమ్మల్ని చీల్చేస్తూ లోపలికి చొచ్చుకుపోడం…చీలిన పూరెమ్మల్లోంచి …తెల్లటి మదం… ఉబ…కడం…స్పష్టంగా కనిపించిందోయ్ కనుల పండుగ్గా!… రెమ్మలు చెమ్మ బారడంతో…కదలిక సులువైనట్లుంది… దం…పు…డు…మొదలెట్టాడు చూడూ!…అరవై మైళ్ల స్పీడుతో వెళ్ళే రైలింజను పిస్టన్ కదలిక గురొచ్చిందమ్మా!…ఒకటే తేడా!!… అంటూ ఆగిపోయింది పరిమళ మైమరుపుగా…
…చెప్పేంటదీ?… అంటూ కసిరింది కవిత…కోపం, తమకం కలగాపులగమైన గొంతుకతో…
…వినూ!…రైలింజను పిస్టన్ పులుముకున్నది నల్లటి గ్రీజైతే …నా మరిది…పట్టించు…కున్నది… తెల్లటి గ్రీజూ!……ఇక స్పీడు పెంచి ఆవిడ పూ బిళ్ళ మీద …ఫట్…ఫట్…ఫట్…మంటూ జోడు గుళ్ళ మరపా మొదలెట్టాడుచూడూ… …పక్క్…పక్క్…చప్పుళ్లతో, …ఆఁ…ఆఁ…ఆఁ…మూలుగుల్తో……థపక్..థపక్… చప్పుళ్ళతో…బాత్రూం దద్దరిల్లిపోయిందనుకో!… అవునూ!…ఆవిడ పేరేంటీ?…అంది పరిమళ మైకంగా…
…మాలతి… ఊఁ…కానీ!…
…మనూ…అన్నట్లున్నావ్?…
…అబ్బ!…రెండూ అదే!…
…అదెలా అవుతుందీ?…అంటూ సాగదీసింది పరిమళ…
…దానిపూర్తిపేరు మాలతీ మనోరమ…మనూ , అని కూడా అంటాం…ఐతే ఏంటిటా?!…అంది కవిత అసహనంగా…
…ఏంలేదూ…ఆ మాలతీ మనోరమ స్థానంలో నేనుంటే!?… భగవంతుడా!?…అనిపించిందోయ్!… అంటూ మైకంగా కళ్లుమూసుకుంది పరిమళ…తొడలమధ్య అరచేతులొత్తుకుంటూ…ఛీ!… సిగ్గులేకపోతే సరీ!…బావ ని మోసం చేస్తావా?…అంటూ కసిరింది కవిత…
…తప్పేముందీ?…ఈ మగాళ్ళు మన్ని మోసం చెయ్యట్లే!…వాళ్ళల్లాగే మనమూనూ!…అంది పరిమళ అంతే ఘాటుగా…
…సర్లే తల్లీ…ఆ విషయం తరవాత…ఇంతకీ ఆ …నాలుగోరకం… చప్పుళ్ళెక్కడ్నుంచో!?…అంటూ మాట మార్చింది కవిత…
…తప్పించుకుంటున్నావ్ కదూ!…సరే విషయంకొస్తా…మొదట నాకూ అర్థంకాలా!…కాస్త జాగ్రత్తగా చూసింతర్వాత తెలిసింది , పోటు ధాటీకి …ఆవిడ ములుకుల మీద ఎగసెగసిపడే మంగళసూత్రం బిళ్ళలు చేస్తూన్నవని!… అంది పరిమళ షెర్లాక్ హోమ్స్ లాగ!…
…సర్లే!…ఐపోయిందా బాత్రూం సరసం అక్కడితో!?…అంది కవిత , ఇంక ముగించమన్నట్లుగా…
… అప్పుడే ఎక్కడా!?…ఇంట్రవెల్ కొచ్చాం!… అంది పరిమళ కవ్వింపుగా!
…అది కూడా చెప్పూ!…అంది కవిత…
…గెడ్డం భుజం మీదాన్చి ఆ…పూ!…ఛం…పేస్తా…వా?…అని మత్తుగా గొణుగుతూ, చేతి గోళ్లని భుజాల్లోకి దిగేస్తూ తొడల్ని నడుం చుట్టూ పెనవేసి మడమల్ని మీ ఆయన పిఱ్ఱల మీదేసి తన మొత్తకొత్తుకుందోయ్… …దాంతో ఐ…పో…యిం…దేమో ఆవిడకి!…కళ్ళు మైకంగా మూతలడిపోయాయ్…ఎంత …కార్చు…కుందో గానీ , నా మరిది కాఫీ రంగు తొడలమీద తెల్లటి చారలు కనిపించాయంటే నమ్ము!…
…మానేశాడా!?…
…ఐపో…యిం…దావిడొక్కర్తికే!…నా మరిదికి …అవ…క్కర్లే!?…
…అంటే?!…మళ్ళీ లంకించుకున్నాడా?…
…ఆఁహాఁ…కాకపోతే కాస్త సున్నితంగా!…
…అంతేలే!…రంకు ముండల దగ్గరే సున్నితత్వం…ఎలా లంకించుకున్నాడో అదీ చెప్పు…
…తిట్లు తగ్గించి విను…అలిసిపోయావా!?…అంటూ కాసేపావిడ వీపు నిమిరి , ఆ పైన మెల్లిగా గోడమీదికి వాల్చి, కాసేపు మెడవంపునీ , చెంపల్నీ, ఆ పైన గుబ్బల్నీ ముద్దాడుతూ మెల్లిగా …కదల్డం…మొదలెట్టి , ఉన్నట్లుండి ఆవిడ పెదాల్నందుకున్నాడే!… …కాసేపప్పగించేసినా… ఆ తరవాత కోర మీసం గిలిగింతలు తట్టుకోలేక పోయిందేమో! …ఊఁ…ఊఁ…ఊఁ…అంటూ ఒళ్ళంతా కదిపేస్తూ పెనుగులాట మొదలెట్టిందే!…ఆ కదలికలకి వెఱ్ఱెత్తిపోయిందేమో నా మరిదికి!… స్పీడు …పెంచేశాడు…
…ఊఁమ్మ్ఁ……ఊఁమ్మ్ఁ……ఊఁమ్మ్ఁ… అంటూ మూతి కట్టేసిన ఆడ గుఱ్ఱంలా సకిలిస్తూ జుత్తట్టుకుని మీ ఆయన మొహాన్ని గుబ్బలమీదికి లాక్కుంది… వాటి స్పర్శకింఇంత రెచ్చిపోయాడేమో!…ఫుల్ స్పీడులో మొత్తనాడించడం మొదలెట్టేశాడే!…అంత బిర్రైన ఆవిడ గుబ్బలూ పైకీ కిందికీ అల్లల్లాడిపోయాయనుకో!… చేతుల్తో వాటి అల్లల్లాటని అదుపుచేయడానికి బలహీనంగా ప్రయత్నం చేస్తూ అ…మ్మఁ…మ్మఁ…మ్మఁ… అంటూ మూలుగుతూ వాట్ని మీ ఆయన మొహానికొత్తేసిందే… వాటి వెచ్చటి స్పర్శకి వెఱ్ఱెక్కి అంకిన మేరకి నోట్లో ఇముడ్చుకుని కొరికేశాడేమో!…ఏ…య్య్…అంటూ నోట్లోకెళ్ళిపోయిన రొమ్ము కండని బైటికి లాక్కుని , …ఛీ!…అంటూఫాట్ మనేలా మీ ఆయన చెంపమీదోటేసిందే…సడెన్ గా దంపుడాపేసి , ఆవిడ కళ్ళల్లోకి చూశాడు… సా…రీ!… అంటూరెండు చెంపలమీదా , పెదాలమీదా ముద్దుల వర్షం కురిపించేసి, అలా …కొ…రి…కే…స్తే… ఆ… పళ్ల…గాట్లేం…టంటూ…ఆరా తీయడూ మా ఆయనా!?… అని రొప్పుల మధ్య గారాలు పోయింది…
telugu sex stories
…మరేం చేయాలీ!?… అన్నాడే మీ ఆయన ప్రసన్నంగా…
సుతారం…గా… మోజు…తీర్చు…కోవాలి… అందే ఆవిడ సిగ్గుపడిపోతూ… అంటూ ఆగింది పరిమళ…
…దాని సిగ్గు చిమిడిందిలే! కానీ!!…
…ఆఁహాఁ!…అంటూ ఊపుడు…మొదలెట్టడంతో తుళ్ళి పడుతూన్న గుబ్బల్ని అందిన చోటల్లా ముద్దులెట్టేసుకుంటూ… ఆ …బొడిపెలేవీ?… అన్నాడే …ఆవిడ మంగళ సూత్రం బిళ్ళలచుట్టూ పెదాల్తో వెతికేస్తూ… ఛీ!…వాట్ని బొడిపెలన్రు… అంటూ భుజాల్ని తిప్పేస్తూ రొమ్ముల్ని నా మరిది మొహానికి రుద్దడం మొదలెట్టిందావిడ
…ఇంకేవంటారూ!…అన్నాడే ఆవిడ్ని రెచ్చగొడ్తూ…
…చను…మొనలు!…అందే కందగడ్డలా మొహం చేసుకుని…
…పేరేమైతేనేం!…పొద్దున్న…పొద్దుఉన్నే. నా ఛాతీని గీరేశావ్…అవీ !… అన్నాడు ముక్కుతో ఓ బిళ్ల ని పక్కకి జరపడానికి ప్రయత్నిస్తూ … ఛీ!…గీసుకునేవేం కావవి!… అంటూ మంగళసూత్రం మెడవెనక్కెళ్ళేలా భుజాల్ని కుదిపి , గులాబి మొగ్గల్లాంటి చను మొనల్ని బైట పెట్తిందే!…నావే…పొడుగనుకుంటే…అంటూ చూపుడు వేల్లో మొదటి అడ్ద గీత దాకా చూపించి ,… ఆవిడవి ఇంతంతేసున్నాయంటే నమ్ము… అంటూ చూపుడు వేల్లో రెండొ గీత పైగా చూపించి…కవిత రొమ్ములవైపు తీక్షణంగా చూసి ,కళ్ళెగరేసింది పరిమళ ,…నీ…వాటి సైజెంతన్నట్లు!…
…ఏమో!…అన్నట్లు భుజాలెగరేసి …కానీ!… అంది కవిత…
…ఇక్కడ…దాచుకున్నావా!?…అంటూ ఓ …దా…న్ని…చుపుక్కున నోట్లోకి పీల్చుకుని, పెదాల్తో గుండ్రాలు తిప్పుతూ ఉండిపోయాడే!…కాసేపా చేష్టలు భరించి ఆ పైన ఓర్చుకోలేకపోయిందేమోనమ్మా నీ మాలతి…ఓ చేత్తో ఆ రొమ్ముపైభాగాన్నట్టుకుని , మరో చేత్తొ నీ మొగుడి జుత్తట్టుకుని బలంగా తన ఒంటికొత్తేసుకుంటూ , పాములా మొత్తని ముందుకీ వెనక్కీ కదిపేస్తూ మైకంగా కళ్ళు మూసేసుకుందే!…ఒంట్లో రక్తమంతా మొహంలోకీ చను మొనల్లోకీ తోసుకొచ్చేసిందేమో! …ముదురెరుపురంగుతో మెరిసిపోయాయే అవీ! ..
…అవకాశం దొరికిందికదా! …అనుకుని ఆ మొన ని కొరికేసినట్లున్నాడూ!… ఇ…స్స్… గాట్లడేలా కొరకద్దన్నానా!…అంటూ నా మరిది చెవులు మెలేసిందే ఆవిడ… …ఓ అరక్షణం నడుంపనీ ముని పళ్ళ పనీ ఆపి…మీ ఆయనెట్టిన గాట్లల్లో కలిసిపోతాయ్ లే!… అంటూ కన్ను గీటి మళ్ళీ మొదలెట్టాడే… …ఛీ!…అంటూ ఆ చనుమొనని బైటికి లాక్కుని మరోదాన్ని మీ ఆయన నోట్లోకి దోపి , ఎదురెత్తులివ్వడం మొదలెట్టిందే!… దున్నుడు స్పీడు పెంచి, దానికీ అదే సన్మానం చేశాడు నా మరిదీ!… ఏ…య్య్… అంటూ దాన్ని బైటికి లాగేసుకున్నదే… పొంగిపోయిందేమో ఆ సన్మానాలకీ… వంతులవారీగా చనుమొనల్ని మీ ఆయన నోట్లోకి దోపేస్తూ , ఓ నిముషం పాములా మెలికలు తిరిగిపోయి… ఏ…వం…డీ!… అంటూ ఓ కేకెట్టి మీ ఆయన మెడని గాఠ్ఠిగా పెనవేసుకుని భుజం మీద తలవాల్చేసిందే మైకంగా!… …నా మరిదీ చివరకొచ్చేసినట్లున్నాడు… గోడనీంచి ఏ అడుగు వెనక్కేసి , ఆవిడ పిఱ్ఱల్నట్టుకుని తన మొత్తకొత్తేసుకుంటూ పిచ్చ స్పీడుతో ఊగిపోయాడే!…ఆ స్పీడు పెరుగుతూన్న కొద్దీ నీ ఫ్రెండు మొహంలో చిరునవ్వు వైశాల్యం పెరిగిపోయిందే!…
…మీ ఆయన భుజాల మీద మోచేతులానిస్తూ కాస్త వెనక్కి వంగి…తీరలే…కోరికా!… అని కువకువలాడుతూ చకచకా మొత్తనూపేసరికి , ఆవిడ్ని గోడకదిమేసి , భళ్ళు మని చిప్పిల్లిపోయాడే నా మరిదీ!… ఎంత మురిసిపోయిందోనమ్మా నీ ఫ్రెండూ…ఎడతెరిపిలేకుండా మీ ఆయన మొహం మీద ముద్దులమీద ముద్దులు కురిపించేసి బిఱ్ఱు గా కావలించేసుకుందే!… చూస్తూన్న నాకూ …అవుట్… ఐపోడంతో గోడ మీదే తలెట్టుకుని కళ్ళు మూసేసుకున్నానమ్మా!…
…ఎంత సేపలా ఉండిపోయానో తెలీలేదుగానీ … గదిలోకి తీస్కెళ్ళండి బాబూ!… అంటూన్న నీ మనూ వేడికోలు వినిపించేసరికి తెలివొఛ్ఛి , చూశానమ్మా వాళ్ళ వైపూ… ఎంతెంత కార్చేసుకున్నారో గానీ..నా మరిది తొడలమీంచి చిక్కటి తెల్లటి ధారలు నేల మీదికి కారిపోతున్నాయనుకో!…అంటూ తొడలమధ్య ఒత్తుకుంది పరిమళ…
…సర్లే!…ఆ తర్వాతైనా గదిలోకెళ్ళిపోయావా!?…అంది కవిత కోపాన్నణుచుకుంటూ …
…వెళ్దామనుకుంటూటే …అవసరం…గుర్తొచ్చి , ఆ పనిలో కూర్చున్నానే…ఇంతలో …కదల్రేంటీ?… అంటూన్న మనూ గొంతు వినిపించేసరికి …అలాగే!…అంటూన్న నా మరిది గొంతూ… ఆవెంటే ఓ రెండు…థప్…థప్ …చప్పుళ్ళు…వినిపించేసరికి ఇక్కడే ఒంకో షో నా!?!…అనుకుంటూ ఆగిపోయా!… , ఛీ!…ఈ కదల్డం కాదు నేనన్నది!…గదిలోకని!!…ఐనా ఇంత వెఱ్ఱేంటి బాబూ మీకూ… ఇది మూడో…సారి…అంటూన్న ఆవిడ గొంతులో తమకం వినిపించేసరికి చెవులు రిక్కించా!
…అక్కడికి మీకు లేనట్టూ!… పక్కమీదికెళ్దామా?…అంటున్న మరిది మాటలూ బరువుగా అడుగుల చప్పుడూ వినిపించి మా బెడ్రూంలోకెళ్దామనుకుంటూంటే , … అమ్మో!…మళ్ళీ బిగుస్తున్నారు…ఒద్దుబాబూ… మా ఆయనొచ్చేస్తారేమో!…నన్ను పక్కమీద పడుక్కోబెట్టెళ్ళిపోండి …ప్లీజ్…అంటూన్న మాలతిగొంతు దూరంగా వినిపించింది…బాత్రూం తలుపెయ్యకుండా బెడ్రూంలోకెళ్ళారని అర్థమైపోడంతో …ఇంకే…మైనా…వినిపిస్తాయని అక్కడే ఉండిపోయానోయ్… ఒక్క మాలతి గొంతే సన్నగా…తమకంగా వినిపిస్తూంది… …ఒద్దం…టున్నా…నా!… ఇష్ష్ …విన్రు కదా!…ఇందా…కట్లా…కాకుండా… తొందరగా ఆపేయాలి మరి!…ఉఁ…సరేనా!!… ఏయ్…ఛీ…ఇలా…గేంటీ?…ఒ…ద్దు…బాబూ!…ఉఁహుఁ…ఉఁహూఁ… అంటూన్న మనూ దొంగేడుపూ…ఆపైన ఆవిడ మైకపు మూలుగులూ ,గాజుల చప్పుళ్ళూ , మంగళ సూత్రం బిళ్ళలు కొట్టుకుంటూన్న చప్పుడ్లే వినిపిస్తూంటే నాకు పిచ్చెక్కిపోయి …గొల్లిని…కెలుక్కుంటూ కూర్చుండి పోయానమ్మా!… నాక్కూడా… ఐ…పో…యిం…తర్వాత …కడు…క్కుని…,ఓ నిర్ణయానికొచ్చేస్తూ కడుక్కుని మా బెడ్రూంలోకెళ్లిపోయానోయ్…అంటూ కవిత మొహం లోకి చూసింది పరిమళ…ఆ నిర్ణయమేంటో అడగవా!?…అన్నట్లు…
…మరి నిన్నేనాకెందుకు చెప్పలే?…అంది కవిత ఆవిడ చూపుని లక్ష్యపెట్టకుండా…
…ఎక్కడా?…నువ్వింటికొచ్చిన కాసేపట్లోనే మళ్ళీ సింగారించుకుని , మనూ ,ఆవిడ మొగుడూ తో షాపింగ్ కి బైల్దేరావ్ గా?…అంటూ కవిత మీదే తోసేసింది , మాట మీదుంచుకోకుండా…
…హుఁ…ఇంత ద్రోహం చేసి నాకు చీర కొనిసుందా లంజముండా!?…దాని మొహాన్న కొడతానది…ముందు ఈ మనిషిని నిలదియ్యాలి…అంటూ హుంకరించింది…
…అలాగే చేద్దుగానికానీ…మిగిలిన …మూడు…సార్లూ…ఎలా చేసుకున్నారో కనుక్కునీ!… అంటూ రెచ్చగొట్టింది పరిమళ…
…చెమడాలెక్కదీసి మరీ కనుక్కుంటాను…అంటూ చిందులు తొక్కి లేచింది కవిత
…నీ ఇష్టం!… నేనైతే … భర్తల మార్పిడిసంధ్య…సుశీలా శీల భంగం ఎంక్యైరీ… లా… నీ బావ చేత …చేయిం..చు…కుంటూ కనుక్కున్నా!… రేపు పూసగుచ్చినట్లు చెప్పాలి మరి!…అంటూ అగ్ని మీద ఆజ్యం పోసింది పరిమళ

22151cookie-checkభర్తల మార్పిడిసంధ్య

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *