అనుకోకుండా ఒక రోజు -1

Posted on

ఈ కధ ఒకసారి మీతో పంచుకోవాలి అనుకుంటున్నాను .ఈరోజు నేను నాకు మా వదిన మధ్య జరిగిన కథ గురించి చేపబోతున్నాను

మా డాడీ అసెంబ్లీ వర్క్ వల్ల ఎప్పుడు ఒక చోటున ఉండే వాళం కాదు. ఆలా ప్రతిసారి మారుతూ. మా అన్నయ్య వాళ్ళు ఉంటున్న ఊరికి చేరుకుంటారు. పేరుకి చుట్టాలే గాని బాగా దూరపు వరస. మేము కొత్త ఇంటికి మారినప్పుడు మొదటి సారి మా వదిన చూసాను. నిజం చెప్తున చూడగానే లేపి దెంగాలి అనిపించింది. నా మోడ్ నా మాట వినకుండా రాడ్ల తయారైంది.
వదిన సళ్ళు అమ్మో తలుచుకుంటే ఇప్పుడు కూడా మోడ మాట వినడం లేదు, అనుష్క సళ్ళకి ఏమాత్రం తీసిపోదు. కొలతలలో చెప్పాలి అంటే 36 24 36.
చూడటానికి పోటీగా కూడా ఉండటం వల్ల ఇంకా సెక్సీగా కనిపిస్తుంది. అప్పుడే కొత్త ఇంటికి రావడం వల్ల మేము వంట చేసుకోలేదు.
వదిన వాళ్ళు వల్ల ఇంటికి భోజనానికి రమ్మని పిలిచారు. పిలిచారు కథ అని అంత భోజనానికి వేలం. అక్కడ ఇంటినిండా ట్రాఫిలి మెడల్స్ ఉన్నాయి.
వాటిని చూసి నేను ఆశ్చర్యపోయాను. అప్పుడు అన్నయ్య చెప్పారు పెద్ద అన్నయ్య ఫుట్బాల్ కొచ్ అని.

అక్క ఇక్కడికి వచ్చినందుకు థాంక్స్ నేను కొచ్ కావడం వల్ల ఇంట్లో సరిగా ఉండలేక పోతున్నాను.
అనుష్క (పేరు మార్చబడింది ) కూడా ఉండడానికి భయమేస్తుంది అని అంటుంది.
ఈ మధ్యనే పెళ్లి అయ్యింది కదా మెలిగా అలవాటు పడుతుంది అనుకున్నా తన భయం తగ్గలేదు, మీరు వచ్చారు కదా ఇంకా మీతో కలిసి ఉంటుంది.

హ్మ్మ్… వదిన మేము చూసుకుంటాములేరా.
నేను మనసులో నేను వదిన సంగతి చూస్తాను లే అన్నయ్య అనుకున్నాను. ఈ సంభాషణ వల్ల నాకు రెండు విషయాలు అర్ధమయ్యాయి. ఒకటి వదిన అన్నయ్య సుఖం ఇవ్వడం లేదు, రెండు నేను వదిన దెంగులాటకి ఓపించడానికి నాకు కావాల్సినంత టైం ఉంది అని. ఇంకా వదిన ఎలాగైనా దెంగాలి అని ఫిక్స్ అయ్యా.
భోజనం ఐపోయాక మేము మా ఇంటికి వెళ్లి సామాన్లు సాధించడం మొదలుపెటం. కాసేపటికి అన్నయ్య వచ్చి.అక్క నాకు కాల్ వచ్చింది నేను వెళ్ళాలి. అనుష్క చూసుకోండి.
సరే లేరా మేం చూసుకుంటాం లే,అన్నయ్య అక్కడి నుండి వెళ్లిపోయాక

ఏవండీ ఇప్పుడు మన ఇంట్లో సామాలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉన్నాయి. అనుష్క ఎలా ఉంటుంది ఎక్కడ.

ఏముందే ఈ రోజుకి మన ఆనంద్ అక్కడికి వెళ్లి పడుకుంటాడు. ఎలాగో ఎక్కడ పడుకోడానికి చోటు లేదుగా.

అక్క నా వైపు చూసి వెళతావరా అని అడిగింది. నేను మీరు వెలమంటే వెళ్తా అక్క నాకు ఏ ప్రాబ్లెమ్ లేదు అని చెప్పా.అక్క సరే ఐతే పో అంది.ఆ నిమిషం నాకు ఇంకా గుర్తుంది. ఇంకా ఈరోజు నైట్ నాదే వదిన దెంగా బోతున్నాను అనే ఆనందంలో నా మోడ్ లేచి డాన్సలేసింది. ఫ్రెష్ అయి వదిన వల్ల ఇంటికి వెళ్ళాను వదిననైటీలో ఉంది. డోర్ ఓపెన్ చేయగానే వదిన అలా చూసి అక్క వదిన ఈమని ఇచ్చిన డ్రెస్సుని కింద పడేసా. వదిన దానిని తీయడానికి వంగినాపాడు. వదిన తెలని సళ్ళు చిన్నగా కనిపించాయి. వాటిని చూడగానే నా మోడ్ లేవడం స్టార్ట్ ఐయ్యింది వదిన పక్కనే ఉందని వరకు కంట్రోల్ చేసుకుందాం అనుకున్నా కానీ నా మోడ్ రోడ్ లా తయారైంది. వదిన చూస్తుందేమో అని భయంతో నా మొకం పక్కకి తిప్పుకున్నా. వదిన వెంటనే పైకి లేచింది నాకు బయమేసింది. చిన్నగా నావి లోపలికి రా ఆనంద్ అంది. హామాయ వదిన చూడలేదు లే అని ఊపిరి తీసుకున్న.
నేను లోపలికి వెళ్ళాను వదిన అమ్మ నీకు తోడుగా పడుకో మంది అని చెప్పాను.వదిన చిన్నగా నవ్వి సరే అంది. వదిన నేను టీవీ దగ్గర కూర్చున్నాము.వదిన టీవీ చూస్తుంటే నేను వదిన వైపు ఆశగా చూస్తూ ఎలా దెంగాలా అని ఆలోచిస్తున్న.కాసేపటి తరవాత ఇంకా ఇద్దరం పాడుకున్నాము వదిన బెడ్ పైన నేను సోఫా లో పాడుకున్నాము.ఇంకా ఈరోజుకి ఛాన్స్ దొరికింది కదా ఇంకా కొట్టుకుని పాడుకుందాం అనుకున్న మొబైల్ లో చూస్తే డేటా ఐ.వదిన ఫోన్ హాల్లోనే వదిలేసింది. వదిన ఓపెన్ చేయగానే సెక్స్ వీడియో కనిపించింది. ఫోన్ నుండి “ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ఎస్ ” అంటూ సౌండ్స్ వినిపించాయి వదిన నన్ను చూస్తూ అలా నిల్చుండి పోయింది. నేను అదే ఛాన్స్ అని వదిన దగరికి వెళ్లి వదిన

వదిన నిజం చెప్తున నువ్వు సెక్సీగా ఉన్నావు నిన్ను చుసినప్పటి నుండి నిన్ను ఎలాగైనా దెంగాలి అనుకున్న కానీ దీనిని అడపెట్టుకుని ఐతే కాదు. నాకు అర్ధమైంది బాబాయ్ ని సుఖాన్ని త్రిచట్లేదాని అందుకే నువ్వు ఈ దారిని వెతుకున్నావ్ కానీ, నువ్వు ఒప్పుకుంటే దీనికి మించిన సుఖాన్ని ఇస్తాను. అని అన్నాను.

వదిన నిజానికి ఇది చూడటానికి కారణం నువ్వేరా నువ్వు నన్ను మొదటిసారి చూసినపుడే ని మోడ్ లేగడం చూసా. అందుకే ఈ వీడియో చూస్తూ నిన్ను ఊహిస్తూ కొట్టుకుంటున్న. నిజమే మీ అన్నయ్య నాకు సుఖాన్ని ఇవ్వడం లేదు. ఇక దానికి వడ్డీ నువ్వే కట్టాలి అని వచ్చి లిప్ కిస్ ఇచ్చింది. నేను నా రెండు చేతుల్ని వదిన వెనక్కి తీసుకుని వదిన గుడ్డలని గట్టిగా పట్టుకుని నా మోడ్ వైపు లాగాను. నా మోడ్ రోడ్ లా తయారై ఉండటం వల్ల నా మోడ వదిన పూకుకి లైట్గా తకడం వల్ల వదిన ములిగింది. ఆ అరుపుకి నేను వదిన గుడ్డని ఇంకా టైట్ గా లాగాను.నా వదిన టైట్ గా హాగ్ చేసుకుని గోడ దగ్గరకి స్లోగా తీసుకు వెళ్ళాను. నైటీని పట్టుకుని పైకి లాగి తీసేసాను. వదిన లోపల ఏమి వేసుకోలేదు. వదిన సళ్ళులని రెండు చేతులతో పట్టుకుని గట్టిగా నోకాను వదిన మల్లి ములిగింది. అక్కడి నుండి మెలిగా వదిన పూకు దగ్గరకి వచ్చాను. అసలు ఇంకా సీల్ ఓపెన్ చేయనట్టు కనిపించింది. ఇంకా నేను లేట్ చేయకుండా పుకు మొత్తాని నోట్లో పెట్టుకుని నాలుకతో పుకుని నాకడం స్టార్ట్ చేశాను. వదిన తట్టుకోలేక ఇంకా ఇంకా అని అరుస్తూ తన చేతిని నా తలపై పెట్టి పూకుకేసి గట్టిగా నొక్కుకుంది. నాకు మూడ్ ఇంకా పెరగడంతో ఇంకా కసిగా నాకసగాను.

అలా కాసేపు చేసాక ఇంకా చాలురా దెంగడం స్టార్ట్ చేయి అంది. నేను నిల్చుని నా మోడని పూకుపైన రుద్దుతూ ఉంటే. ఇంకెంత సేపు త్వరగా పూకులో పెట్టు అంది. నేను లేట్ చేయకుండా. మోడని పూకులో పెట్టి వదిన గోడకి అంచి ఒక కళ్ళు పైకి లేపి దెంగడం స్టార్ట్ చేశా. నా మోడ్డ పెద్దగా ఉండటం వల్ల దెబ్బ డిబేకి పూకులోపాలి గోడలకి తగిలేదు వదిన తట్టుకోలేక ఇంకా ఇంకా ఫాస్ట్ గా దెంగు ప్లీజ్ ఆపకు మీ అన్నయ్య కూడా ఇప్పుడు ఇలా దెంగలేదు. అలాగే దెంగు అనే అరుస్తుంది. ఇంకా నాకు కరిపోయేలా ఉండటంతో మోడని బయటకి తీసేసా. వదిన ఏరా అని అడగబోతుంటే. లిప్ కిస్ ఇచ్చి పూకులో నా రెండు వెళ్ళను పెట్టి వెళ్ళడంతో దెంగడం స్టార్ట్ చేశా వదిన నోటా మాట కూడా రావట్లేదు. ఆ సుఖానికి ములుగుతూ ఉండిపోయింది అలా కాసేపు చేసేసరికి వదిన పూకునుండి రసాలు బయటకు వచ్చాయి. వాటితో నా చేయి మొత్తం తడిసిపోయింది. ఆ చేతి యొక్క రెండు వెళ్లాలని వదిన పెట్టాను. వదిన ఏమి మాట్లాడకుండా నా వేళ్ళు క్లీన్ చేసింది.

మళ్ళీ నా మోడ్ ఫామ్ లోకి రావడంతో వదిన రెండు చేతులతో ఎత్తుకుని దెంగడం స్టార్ట్ చేశా వదిన నా దెంగుడికి ఇంకా ములుగుతూనే ఉంది. అలాగే తనని తతులతో పట్టుకుని బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్లి బెడ్ మీద ఒక ఏడగేనా కూర్చోపెట్టి అలా కాసేపు దెంగాక వదిన పూకులోనే కార్చేసా.
దెంగులాట వల్ల బాగా అలసిపోయి వదిన సళ్ళు మీద పడి అలా ఉండిపోయా.

ఏది పార్ట్ మాత్రమే.. మీ ఫీడ్ బ్యాక్ బట్టి మిగతా కధ రాస్తాను .
మీ ఫీడ్ బ్యాక్ or msg కోసం saisporty@gmail.com

9661622cookie-checkఅనుకోకుండా ఒక రోజు -1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *