సతివ్రతుడు |Part 2

Posted on

మీకు కానీ నిజంగా నా మీద ప్రేమ వుంటే.. ఇంకో మగాడూ .. ఇంకో మగాడు.. ఎన్దుకు.. ఇప్పుడు మీ అబ్బాయినే పిలిచి నా మీద ఎక్కించండి.. మీరు చూస్తుండగా వాడితో కసిగా దెంగించుకుంటాను.. అలా .. నేను మరో మగాడి పక్కలో నగ్నంగా పడుకుని దెంగించుకుంటుండగా చూడాలన్న మీ కోరికా తీరుతున్ది.. ఎన్నిసార్లు నన్ను దేన్గినా ఇంకా ఇంకా నన్ను దెంగాలని తహ తహలాడిపోతున్న మీ అబ్బాయి ముచ్చటా తీర్చినట్లు వుంటున్ది.. ముందు వాడిని పిలవండి.. అన్నది.. మా ఆవిడ..అదేమిటే ఆ రెండు రోజుల్లో నిన్ను నీ కొడుకు 6 /7 సార్లు దేన్గేడు అన్నావు? .. అది పూర్తిగా చెప్పకుండానే మళ్ళీ వాడి మొడ్డ కావాలంటున్నావు.. అనేప్పటికి.. మా ఆవిడ నా మాట అడ్డుకుంటూ..
ఆరోజు మీ అబ్బాయి నన్ను దెంగినది గుర్తుకోచ్చేప్పటికి నా పూకులో గుల రేగిపోయింది.. ఇప్పుడు నాకు వాటంగా నా పూకులో దిగబడే వాడి మొడ్డ కావలి. బలంగా.. వాడిగా.. వేడిగా.. కసి.. కసిగా.. పడే మీ అబ్బాయి మొడ్డ పోట్లు కావాలి .. ముందు మీ అబ్బాయిని పిలవండి.. మీరు దెగ్గరవుండి మీ అబ్బాయితో నన్ను దేన్గించండి అన్నది మా ఆవిడ.
——————————————————————— సతివ్రతుడు (భార్య సుఖపెట్టడం కోసం ఏదైనా చెయ్యగలిగే ఓ భర్త కధ) – 4వ భాగం
అదేమిటే.. ఇప్పుడే అరగంట క్రితమే గదా వాడు నిన్ను దేన్గుతుంటే నేను చూడబట్టే కదా నువ్వు మీ ఇద్దరి మధ్య రంకు ఎలా మొదలయ్యిందో చెప్పడం మొదలెట్టింది.. మళ్ళీ అప్పుడే కొడుకు మొడ్డ కావలసి ఒచ్చిందా అన్నాను నేను, పూకు మడతల్లో దూరి సుఖపడాలని ఆవురావురంటున్న నా మొడ్డని తన పూకులో దోపనివ్వలేదన్న అక్కసుతో దానికి మా ఆవిడ నా కేసి చూస్తూ..
చూడండి రవిగారూ.. మీరు gulf నించీ తిరిగి ఒచ్చిన తరువాత మీరు రోజూ రాత్రి ఒక్కసారే దేన్గుతున్నారు.. కానీ మీ అబ్బాయి పగలు ఓ నాలుగుసార్లు .. రాత్రి మీరు నన్ను దెంగి పడుకున్నాక ఓ రెండు సార్లు నన్ను.. నా పూకుని దెంగి దెంగి అరగదీసి సుఖపెడుతున్నాడు.. ఇంక మీరు ప్రశ్నలు వేసి నన్ను విసిగించడం మానేసి మీ అబ్బాయితో నన్ను దెంగిచే పనికి శ్రీకారం చుడితే.. మీ కళ్ళ ఎదురుగా మీ అబ్బాయితో దేన్గించుకుని నేను మరో మగాడితో దేన్గించుకోవడం చూడాలని ముచ్చట పడిన మీ కోరికని తీరుస్తాను.. లేదా.. నేను మరో మగాడి పక్కలో పడుకుని దెంగించుకుంటుండగా చూడాలన్న మీ కోరికని మీరు ఇంక ఒదిలేసుకోండి .. అన్నది మా ఆవిడ.. నన్ను బెదిరిస్తూ..
ఒసినీ యమ్మా.. అంటే నేను ఇంట్లో వున్నాగానీ.. నీ కొడుకుతో రోజూ 5/6 సార్లు దెంగిన్చేసుకుంటున్నావా? నీకెంత దూల ముదిరిందే.. కన్నా కొడుకుతో అంతలా దెంగిచుకోవడానికి అలవాటు పడ్డాక ఇంకా నా మొడ్డ నీకు ఎందుకు ఆనుతుంది చెప్పు.. సరే పిలవక చస్తానా.. నీ కొడుకునే పిలుస్తాను.. వాడితో దూల తీరేలా దేన్గించుకున్డువు గాని అంటూ.. మా అబ్బాయిని పిలిచెను..
ఒరేయి.. ఇలా రారా.. మీ అమ్మకి ఏదో సాయం కావాలిట .. సాయం చేద్దువుగాని అని ..
ఏంటి నాన్నగారూ పిలిచేరు .. అంటూ మా అబ్బాయి ఒచ్చేడు..
వాడు నడుముకి లుంగీ కట్టుకున్నాడు కానీ పైన ఏమీ లేదు..
మీ అమ్మకి ఏదో సాయం కావాలంట పాపం చేసిపెట్టు అన్నాను నేను.. ఇంక అంతకన్నా ఎం చెప్పాలో తెలియక.. వాడు వాళ్ళ అమ్మ వైపు తిరిగి..
ఎం కావలె? నేను ఎం చెయ్యాలి అని అడిగేడు..
నాకు ఎం కావాలో మీ నాన్న కి చెప్పెను. ఆయన్నే అడుగు అంటూ.. ఏంటి వాడిని నామీదకి వుసికోల్పుతున్నారు? .. నాకు ఏమి కావాలో మీకు చెప్పెనుగా.. మీ అబ్బాయికి మీరే చెప్పి చేయించండి.. నాలో కొత్త కొత్త కోరికలు .. కొత్త కొత్త ఆలోచనలో ఎక్కించింది మీరు.. ఇప్ప్పుడు అలా నీళ్ళు నమిలెతే ఎలా? అన్నది నా కళ్ళలోకి కౌవ్విన్చేట్లుగా చూస్తూ..
చూస్తూ .. చూస్తూ.. అంత డైరెక్ట్ గా మీ అమ్మకి పూకులో జిల రేగింది.. మీ అమ్మ పూకుదెంగి దాని పూకులో జిల తీర్చు అని కన్న కొడుక్కి ఎలా చెప్పగలను? అందుకే నీళ్ళు నములుతూ.. మీ అమ్మకి దెంగుడు కావాలిట .. అదేదో చూడు అన్నాను మా అబ్బాయితో!!!
అంత డైరెక్ట్ గా నేను అలా చెపుతానని వాడు ఊహించినట్లు లేదు దానితో.. వాడు ఎన్టీ? అని నోరేల్లబెట్టేసాడు..
మా ఆవిడ కల్పించుకుంటూ.. మీరు అంత అయిష్టంగా చెపితే నాకు అక్కరలేదు. నేను వెళ్ళిపోతాను.. రాత్రిళ్ళు రోజూ మరో మగాడు మరో మగాడు అంటూ నన్ను కాల్చుకుతిన్నరుగా.. విషయం తిన్నగా సూటిగా వివరంగా చెప్పండి మీ అబ్బాయికి అలా అయితేనే నేను చేయించుకునేది అని కుండ బద్దలు కొట్టేయ్యడంతో.. ఇంక వేరే దారిలేక నా కొడుకుకి డైరెక్ట్ గా విషయాన్ని చెప్పాలనే నిర్ణయించుకున్నాను.
నా కొడుకు వైపు తిరిగి.. ఒరేయి.. మీ అమ్మకి పూకులో జిలగా ఉందిట.. దాని పూకు జిల నీ మొడ్డ పోట్లతోకానీ తీరదట. అందువల్ల నీ మోడ్దని మీ అమ్మ పూకులో దిగేసి దాని పూకులో జిల దాని వొంటిలో కామం కరిగిపోయేలా కసిగా కుతిగా నేను చూస్తుండగా మీ అమ్మని దెంగి సుఖపెట్టారా అని చెప్పెను.
కన్న తండ్రి అలా కన్న కొడుకుని పిలిచి మీ అమ్మని దెంగరా అని చెపుతాడని ఊహించని మా అబ్బాయి.. బిక్కచాచ్చిపోతూ..
నాన్నగారూ.. మీరేమంటున్నారో మీకేమన్నా తెలుస్తున్నాదా అన్నాడు.. దానితో నాకు మంట నషాలానికేక్కింది..
ఒరేయి దొంగనాకొడకా.. నేను gulf వెళ్ళినప్పుడు నా పెళ్ళాన్ని నీ పెల్లంలా వాడుకున్నావే? అదే ఇప్పుడు నా కళ్ళ ఎదురుగా చెయ్యమని చెపుతున్నాను.. ఇప్పుడు అర్థమయ్యిండా అన్నాను ఒకంట అక్కసుగా..
చిన్న పిల్లాడిమీద ఎందుకు అలా చిరాకు పడతారు అన్నది మా ఆవిడ.. మరి చూడు వీడిని.. నువ్వు నేను ఈ గదిలోకి ఒచ్చ్నది మొదలూ గది గుమ్మంలో నిలబడి నువ్వూ నేనూ మాట్లాడుకునే మాటలన్నీ వింటున్నాడు.. నేను స్వయంగా పిలిచి చెప్పేప్పటికి ఎలా నాటకాలాడుతున్నాడో చూడు అన్నాను నేను ఉడుక్కుంటూ..
మా ఆవిడ నన్ను కవ్వించేలా.. కైపుగా నవ్వుతో.. చూసేరా మరో మగాడు మీ ఆవిడని దేన్గుతుండగా చూడ్డం మీరు అనుకున్నట సులువు గాదు అన్నది మా ఆవిడ.
సరేకానీ రోజంతా మీరిద్దరూ ఇలా కబుర్లతోనే గడిపెస్తారా ఇంక పనిలోకి దిగేది ఎమన్నా ఉందా అన్నాను నేను..
మీ నాన్నగారు అంతే గానీ నువ్వు ఇలా రారా అన్నది మా అబ్బాయిని పిలుస్తూ మా ఆవిడ.. మా అబ్బాయి వెళ్లి వాళ్ళ అమ్మ పక్కన కూర్చున్నాడు. మా ఆవిడ మా అబ్బాయి కట్టుకున్న లుంగీ మీదనించీ వాడి మొడ్డ మీద చెయ్య వేసింది.. వాడి మొడ్డ ముడుచుకుపోయి వుంది.
అదేంటిరా ఎప్పుడూ చెరుకుగడలా నిక్కి నిగిడి వుండే నీ మొడ్డ బంగారం అలా వేల్లాడిపోయింది అన్నది ఆశ్చర్యంగా..
ఏముందే ఇంకొకళ్ళు చూస్తుండగా దెంగడం అందరూ చెయ్యలేరే అన్నాను నేను.. అందునా ఇప్పుడు నేను పక్కనుండగా నిన్ను దెంగడానికి వాడికి మొడ్డ ఎలా లేస్తున్దే అన్నను నేను..
ఐతే మీరు కాసేపు బయటకి వెళ్ళండి అన్నది మా ఆవిడ..
అది మాత్రం చస్తే జరగని పని.. వాడు నీ చీర విప్పడం దగ్గరనించీ నీ పూకు మడతల్లో వాడి వీర్యం నింపి నీ మీద వాలిపోఎవరకూ అంతా నేను చూడవలసిందే.. నువ్వే ఏదో ఒకటి చేసి వాడిని రంగంలోకి దించు అన్నాను నేను … మా ఆవిడతో..
సరే ఐతే కొద్దిసేపు మీరిద్దరూ వెళ్లి ముందు గదిలో సోఫాలో కూర్చోండి నేను ఓ ఐదు నిమిషాలలో బట్టలు మార్చుకుని ఒస్తాను అన్నది మా ఆవిడ. నేనూ మా అబ్బాయి ముందుగదిలోకి వెళ్లి కూర్చున్నాం. మా ఇద్దరి మధ్య లో ఎటువంటి మాటలో లేవు. ఎవరి ఆలోచనలలో వాళ్ళు వున్నమ్. ఓ 15 నిమిషాల్లో మా ఆవిడ చీర మార్చుకుని మున్డుగదిలోకి ఒచ్చింది……….
సరే ఐతే కొద్దిసేపు మీరిద్దరూ వెళ్లి ముందు గదిలో సోఫాలో కూర్చోండి నేను ఓ ఐదు నిమిషాలలో బట్టలు మార్చుకుని ఒస్తాను అన్నది మా ఆవిడ. నేనూ మా అబ్బాయి ముందుగదిలోకి వెళ్లి కూర్చున్నాం. మా ఇద్దరి మధ్య లో ఎటువంటి మాటలో లేవు. ఎవరి ఆలోచనలలో వాళ్ళు వున్నమ్. ఓ 15 నిమిషాల్లో మా ఆవిడ చీర మార్చుకుని మున్డుగదిలోకి ఒచ్చింది……………….
—————————————————————- సతివ్రతుడు (భార్య సుఖపెట్టడం కోసం ఏదైనా చెయ్యగలిగే ఓ భర్త కధ) – 5వ భాగం
ముందుగదిలోకి అడుగుపెట్టిన మాఆవిడని చూసి నేను ఆశ్చర్యపోఎను !!!!…. కారణమేమిటంటే .., నేనూ మాఆవిడా రాత్రిళ్ళు దేన్గుకునేటప్పుడు నిజంగా ఒక వేళ మరో మగాడే గనక మా ఆవిడని దెంగడానికి మా ఇంటికి ఒస్తే, ఆ మగాడిని మా ఆవిడ తన ఒంటి ఓంపుసొంపులన్నీచూపిస్తూ ఆ ఒచ్చిన వాడిని ఎలా రెచ్చగొట్టి, ఆపైన అతనంతట అతనుగా చొరవతీసుకుని మాఆవిడమీద చేతులేసి, ఒక్కటొక్కటిగా మాఆవిడ ఒంటిమీది బట్టలు ఒలిచేసి మా ఆవిడని పూర్తిగా నగ్నంగా చేసేసి మాఆవిడని కిందపడేసి వాడు మా ఆవిడ మీదేక్కిపోయి, మాఆవిడని ఆక్రమించుకుంటూ ఆవిడ తోడలని విడదీసుకుంటూ 8 అంగుళాల నించీ10 అంగుళాల పొడవున్నతన బారాటి మోడ్దని అప్పటికే కామ రసాలతో తడిసిపోయిన మాఆవిడ పూకులో దిగేసి కసిగా దెంగేలా చెయ్యడానికి, మా ఆవిడ ఎలా తెయారయ్యి ఎలా అతనిముందు తనని తాను present చేసుకోవాలని మేము మాట్లాడుకునేవాల్లమో అచ్చంగా అలానే మాఆవిడ dress చేసుకుని మా ముందుగదిలోకి అడుగు పెట్టింది.
పడక గదిలోనించీ మా ఆవిడ ఎలా తెయారయ్యి ముందు గదిలోకి మా ఇద్దరి ముందుకీ ఒచ్చింది అంటే ..
మాఆవిడ అతిపలుచని ఎర్ర silk చీర కట్టుకుని దానికి matching గా అంతకన్నాపలుచని ఎర్రని జాకెట్ తొడుక్కుని అందులో నించీ see through బ్రా వేసుకుని ఒంటిమీది బట్టలున్న లేనట్లుగా తన చీర పైట, జాకెట్, బ్రాల గుండా నగ్నంగా తన ఒంటి అందచందాలని ఆరబోస్తూ ఎదురుగా వున్నా మగాడు తన వొంటిమీది బట్టలు విప్పకుండానే తన ఒంటిలోని నగ్నఅందాలనీ ..,, ఆడతనపు వొంపుసొంపులనీ చూపిస్తూ ఆ వొచ్చిన మగాడు మాఆవిడ చీరచాటుగా ప్రదర్సిమ్పబడుతున్నఆమె అందాలని అన్గాలారుచుకుంటూ చూస్తూ రెచ్చిపోయి వేడెక్కిపోయి .. అవకాసం దొరగ్గానే మాఆవిడ మీదపడి కసిగానలిపెస్తూ మాఆవిడని నగ్నంగా చేసేసి 8/10 అంగుళాల పొడవున్నబలమైన, ధృడమైన వాడి మొడ్డని కసుక్కున మాఆవిడ పూకు మట్టానికి తగిలేలా దిగేసి .. మాఆవిడ పూకు అరిగిపోయేలా ఆ రాత్రంతా ఎదతరిపిలేకుండా ఒక్క క్షణం కూడా ఓడలకుండా అరగదేన్గే విదాన్నాన్ని మేమిద్దరం ఎలా ఊహించుకుంటూ రాత్రంతా దేన్గుకునేవాల్లమో సరిగ్గా అదేవిధంగా, అందుకోసమే నేను మా ఆవిడకి కొన్న ఆ అతిపలుచని ఎర్రచీర, అంతకన్నాపలుచని ఎర్ర జాకెట్ వేసుకుని అందులో see through బ్రా వేసుకుని ముందుగదిలో అడుగు పెట్టింది.
అలా గదిలో అడుగుపెట్టిన మా ఆవిడని చూసి మా అబ్బాయి నోరెళ్ళబెట్టి కళ్ళప్పగించి చూస్తూ ఉండిపోయేడు. సృగారాధిదేవతలా …, అపర రతీదేవిలా..,, పోతపోసిన కోరికల అభిసారికలా గదిలోకి అడుగుపెట్టిన మాఆవిడని చూసి నేను వుద్రేకపడిపోతూ ఏంటి అమ్మగారు ఈరోజు కొడుకుతో కసితీరా దేన్గిన్చేసుకోవడానికి సిద్దమైపోయినట్లున్నారు అంటూ మా అబ్బాయి చూస్తుండగానే మాఆవిడని చుట్టేసుకుంటూ, తన పెదవులకి నా పెదవులు కలిపి ఎంగిలి ముద్దులు పెడుతూ, చీరపైనించీ మాఆవిడ సళ్ళని బలంగా కసిగా నలిపెస్తుంటే .., మాఆవిడ నన్ను ఓదిలించుకుంటూ ..
ఇప్పుడు నన్నుతాకవలసింది నువ్వు కాదు, గత పదేళ్లుగా (10 ఏళ్లుగా) నువ్వు ఎం జరగాలని కలలు కంటున్నవో .. ఆ కలలని నిజం చెయ్యగలిగే మగాడు నా కొడుకు ఇదిగో ఈ సోఫాలో కూర్చుని వున్నాడు. ఇప్పుడు నన్నుదోచుకుని నా అందాలని కొల్లగోట్టుకోవలసింది వాడు. ఈరోజు నేను నా కొడుకు పక్కలో పడుకోవడానికి సిద్ధంగా వున్నాను. కానీ నేను అలా నీ కొడుకు చేతుల్లో నలిగిపోతూ వాడిపక్కన పడుకుని వాడితో దేన్గించుకుంటుంటే చూసి తట్టుకునే స్తితిలో నువ్వు వున్నావా అని మాఆవిడ అడుగుతుంటే, మాఆవిడ చేతిని తీసి నిగిడిపోతున్న నామోడ్డమీద వేసి రుద్దుతూ మాఆవిడ కళ్ళలోకి చూస్తూ, ఇంతకన్నాఏమన సాక్ష్యం కావాలా అని అడిగెను.
అలా “fuck me” అన్నట్లు తెయారై ముందుగదిలో అడుగుపెట్టిన వాళ్ళ అమ్మని చూసిన మా అబ్బాయి కళ్ళు కోరికతో విప్పరడమే కాకుండా అలా కళ్ళతోనే మాఆవిడ ఒంటిమీది బట్టలని ఒలిచేస్తు వావ్.. నువ్వు ఈ డ్రెస్ లో ఎంత అందంగా వున్నావు మమ్మీ .. ఇన్నాళ్ళుగా ఎప్పుడూ ఇలా డ్రెస్ చేసుకుని నన్ను ఇలా మురిపించలేదేందుకు అమ్మా అని అడిగేప్పటికి.. మా ఆవిడ వెళ్లి కొడుకు పక్కన కూర్చుంటూ.. మీ నాన్నకి నేను మరో మగాడి పక్కలో పడుకుని వాడితో దేన్గించుకున్తునుంటే చూడాలని కోరిక రా నాన్నా…
గత పదేళ్లుగా ఇదే విషయాన్ని మీ నాన్న పడే పడే నన్ను అడుగుతున్నారు. నాకు నీమీద మనసు వుంది. అలా దేన్గించుకుంటే నా కన్నా కొడుకుతోనే దేన్గించుకోవాలని నా కోరిక. అందుకే నువ్వు పెద్ద వాడివి అయ్యేవరకూ ఆగి మొన్న ఈ మధ్యనే చెప్పెను మీ నాన్నతో.. నేను మరో మగాడితో దేన్గించుకోవడానికి సిద్దంగా వున్నాననీ, మనం అనుకున్నట్లుగా ఆ పలుచని ఎర్ర చీర అవీ తెచ్చి పెట్టండి అని .. కానీ నేను పడుకోబోయే మగాడిని మాత్రం నేనే ఏర్పాటు చేసుకుంటాను. నేను ఏర్పాటు చేసుకున్న మగాడితో దేన్గించుకోవడానికి మీరు అడ్డు చెప్పకూడదు అని.
అందుకు మీ నాన్న ఒప్పుకున్నాడు.. ఇదిగో ఇప్పుడు నేను మీ నాన్న కోరుకున్న విధంగా ఆయన కలలు తీర్చడానికి నీ పక్కన వున్నాను అన్నది.. మా ఆవిడ నవ్వుతూ.. తన కొడుకుతో..
వావ్.. మీ ఇద్దరిదీ అన్యున్యదాపత్యమే అమ్మా అంటూ మా అబ్బాయి వాళ్ళ అమ్మతో కబుర్లు చెపుతున్నాడు. నాకేమో వీళ్ళిద్దరూ ఎంత తొందరగా దెంగుడు పనిలో దిగుతారా చూద్దామని మాహా ఆత్రంగా వుంది. ఓ పక్క వాళ్ళిద్దరూ కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నా.. నా కొడుకు మాత్రం కళ్ళతోనే వాళ్ళ అమ్మ ఒంటిమీది బట్టలు ఒలిచేస్తూ కళ్ళతోనే మాఆవిడని దేన్గేస్తున్నాడు. 18 ఏళ్ళ కొడుకు అలా చొంగలు కార్చుకుంటూ తనని చూస్తుంటే తన అందానికి తానూ గర్వ పడుతూనే మాఆవిడ మరింత ఫ్రీగా సర్దుకుంటూ మరింత ఫ్రీగా తన అందాలని కొడుక్కి చూపిస్తూ కొడుకుని రెచ్చగొట్ట సాగింది.
మరో మగాడు పిచ్చెక్కిపోయి తన అందాలని అలా సొల్లు కార్చుకుంటూ చూస్తుంటే ..ఎ ఆడడానికి మాత్రం గర్వంగా వుండదు? అందునా అలా చూస్తున్నది తన కడుపునే పుట్టిన తన కన్నా కొడుకు ఐతే ఆ ఆడదాని మానసిక పరిస్థితి ఎలా వుంటుంది? ఇప్పుడు మాఆవిడ పరిస్తితి కూడా అలానే వుంది. అదీ కాకుండా ఇప్పుడు ఆ తల్లీ కొడుకుల ఇద్దరి మధ్య ఓ రకమైన sexual టెన్షన్ .. నేను నిన్నుదెంగడానికి సిద్డంగావున్నాను అన్నట్లు కొడుకు తల్లి ని చూస్తుంటే .. నేను నీతో దేన్గించుకోవడానికి సిద్దంగా వున్నాను అన్నట్లుగా మాఆవిడ కూడా తన అందాలని కొడుకు ముందు ప్రదర్శిస్తూ కొడుకుతో మాట్లాడుతున్నది.
ఎంతకీ వాళ్ళిద్దరూ పనిలో పడకపోవడంతో నాకు చీకాకుగా అనిపించి.. ఏదో ఒకటి చెయ్యాలని అనుకుంటూ.. నేను మాఆవిడవైపు తిరిగి .. మనందరికీ కాఫీనో, టీనో ., తెవోచ్చుగదా అని అన్నాను. మా ఆవిడ కాఫీలు చెయ్యడానికి ఒంటగాదిలోకి వెళ్ళింది. ఆమె వెనకాలే నేను లేచి ఒంటగదిలోకి వెళ్ళెను. మాఆవిడ టీ తెయారు చేసి 3 కప్పులో టీ పొయ్యడానికి సర్డుతున్నది. నేను వెళ్లి మాఆవిడని వెనకనించీ చుట్టేసుకుంటూ .. ఏంటి ఆలస్యం.. ఇలా మీరిద్దరూ కబుర్లు చెప్పుకుంటూ కూర్చుంటే ఎలా? నేను లేనప్పుడు బాగానే దేన్గుకున్నారు కదా? ఏంటి ఇబ్బంది అని అడిగేప్పటికి..
మీ ఎదురుగా చెయ్యడానికి వాడు మొహమాట పడుతున్నాడు. నేను వాడిని సిద్దం చేస్తాను గదా. ఒక్క పదినిమిషాలు సహనం పట్టలేరా అనేప్పటికి నాకు మనసు కుదుట పడింది. అప్పటికే ఏదో జరగబోతున్నాదనే anticipation తో నాలుంగీలో నిక్కి నిగిడిపోతున్ననా మొడ్డ మీద మా ఆవిడ తన చెయ్య వేసి పిసుకుతూ .. ఈరోజు మీ మొడ్డగాడి కోరిక తీరుతుంది లెండి .. వెళ్లి ముందుగదిలో కూర్చోండి అని నాకు ధైర్యం చెప్పడంతో నా టీ కప్పుని అందుకుని హుషారుగా ముందుగదిలోకొచ్చి మా అబ్బాయి ఎదురుగా చైర్లో కూర్చున్నాను.
ఇంతలో నా వెనకాలే తన టీ కప్పుతో పాటు కొడుకుకి కూడా టీ పట్టుకొచ్చింది మాఆవిడ. అలా ఒస్తూనే కొడుక్కి టీ అందించి నావైపు ఓ చూపు విసిరి వెళ్లి సోఫాలో కొడుకు పక్కన కూర్చున్నది. అలా మాఆవిడ దేన్గిన్చుకోవదానికని కొడుకు పక్కన కూర్చోవడం చూస్తుంటే .. లుంగీలో నా మోడ్డగాడు ఏదో తెలియని ఆనందంతో ఎగిరెగిరి గంతులేయ్యసాగేడు.
నా కొడుకు ఖాలీయిపోయిన తన టీ కప్పుని కింద పెట్టడానికని ముందుకు ఒంగుతూ సపోర్ట్ కోసమని తన ఎడమ చెయ్యని పక్కన వేస్తున్నట్లుగా వాళ్ళ అమ్మ తొడమీద వేసేడు. ఆ వెయ్యడం కూడా వాళ్ళ అమ్మ తొడకి చాలా.. చాలా.. పైకి అంటే .. వాడి చేతివేళ్ళని మరికొంచెం పైకి తోస్తే వాళ్ళ అమ్మ పూదిమ్మకి తగిలెంత పైకి వేసి వాళ్ళ అమ్మ తోడని పిసుకుతూ వాడి టీ కప్పుని వాళ్ళు కూర్చున్న సోఫా పక్కగా పెట్టేడు.
అలా హటార్తుగా తను ఊహించని విధంగా తన కొడుకు తన పూకుకి తగిలెంత దగ్గరగా తన తొడలమీద చేయ్యవేసి పిసికేస్తూ తన తోడని నలిపెస్తుండడంతో ఒక్క క్షణంపాటు మాఆవిడ బిత్తరపోయింది. అంతలోనే మా ఆవిడ తేరుకుంటూ.. తన కొడుకు చేతిమీద తన చెయ్య వేసి వాడి చెయ్యని తన పూదిమ్మకి తగిలేలా ఒత్తుకుంటుంటే.. మా అబ్బాయి వాళ్ళ అమ్మ కళ్ళలోకి చూస్తూ ఈరోజు నువ్వు చాలా అందంగా వున్నావు అంటూ వాళ్ళ అమ్మని పొగుడుతుంటే.. మాఆవిడ బాగా సిగ్గు పడింది.
మా అబ్బాయి వాళ్ళ అమ్మ కి మరింత దగ్గరగా జరుగుతూ వాడి ఎడమ చెయ్యని వాళ్ళ అమ్మ వీపు మీద వేసి వాడి కుడి చెయ్యని వాళ్ళ అమ్మ తొడమీద మీదకీ, వాళ్ళ అమ్మ పూదిమ్మమీదకీ జరుపుతూ .., ఓ చేత్తో వాళ్ళ అమ్మ వీపు మరో చేత్తో వాళ్ళ అమ్మ పొత్తికడుపు ప్రాతం నిమురుతూ .. నేను అబద్దం చెప్పడంలేదు అన్నాడు. మా ఆవిడ మౌనంగా సిగ్గుపడింది. వాలిద్దరూ కొద్దిసేపు మౌనంగా గడిపేరు. వాళ్ళిద్దరూ ఐతే మౌనంగా వున్నారేకానీ.., మా అబ్బాయి చేతులుమాత్రం వాళ్ళ అమ్మ తోడలనీ వీపునీ నిమురుతూనే వున్నాయి. అలా ఎవరన్నావీపు నిమిరితే మాఆవిడకి బాగా మూడ్ ఒస్తుంది. తెలిసి చెసేడో, తెలియక చెసేడో కానీ కొడుకు చేర్యలకి కారణంగా వాళ్ళ అమ్మలో కోరిక రాజుకుని మళ్ళీ వాళ్ళ అమ్మ మూడ్ లోకి ఒచ్చింది.
మా అబ్బాయి వాడి ఎడమ చేతిని అలా అలా కదిలిస్తూ వాడి చేతిని నిమ్మడిగా వాళ్ళ అమ్మ జాకెట్ కీ నడుము కట్టుకీ మధ్య నగ్నంగా వున్నానడుముఓంపులో ఆపి నగ్నంగా మెత్తగా చేతికి తగులుతున్నమెత్తని వాళ్ళ అమ్మ ఒంటి స్పర్శని అనుభవిస్తూ అక్కడ సుతారంగా తడుముతూ నిమురుతూ .. నిమ్మది గా..వాళ్ళ అమ్మతో ఈ రాత్రంతా నీతో జాగారం చెయ్యాలని వుంది తెలుసా అమ్మా అంటూ వాడు ముందుకు వాలి వాళ్ళ అమ్మ బుగ్గమీద ముద్దు పెట్టేడు.
వాళ్ళ అమ్మ ఎటువంటి response ఇవ్వకుండా కళ్ళు మూసుకున్నది. దానితో వాడు ధైర్యం పుంజుకుంటూ వాళ్ళ అమ్మకి మరింత దగ్గరగా జరుగుతూ వాళ్ళ అమ్మ ముఖాన్నిముద్దులతో ముచేత్తసాగేడు. అప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా మాఆవిడ తన చేతులని కొడుకు తొడలమీద వేసింది. దానితో మా అబ్బాయి వాళ్ళ అమ్మ పెదాలమీద వాడి పెదాలు చేర్చిఒత్తిపెట్టి ఒక్క అరక్షణంపాటు వాళ్ళ అమ్మ పెదాలని ముద్దాడేడు. అప్రయత్నంగా మాఆవిడ చేతులు కొడుకుని పెనవేసుకున్నాయి.
అంతే పెనుగాలిలా మా అబ్బాయి వాళ్ళ అమ్మని చుట్టేసుకుంటూ ఈమారు మరింత బలంగా వాళ్ళ అమ్మ పెదాలని తన పెదాలతో ముడివేసి ఓ సుదీర్ఘమైన ముద్దు పెట్టేడు. మాఆవిడ కూడా కొడుకుని అల్లుకుపోతూ వాడి ముద్దుకు ప్రతిగా తన పెదవులని ముడివేసి వాడికి సహకరించాసాగింది. అంతే .. వాల్లిద్దరిమధ్య గాలికూడా చొరబదలేనంతగా ఒకళ్ళ కౌగిలిలో ఒకళ్ళని కసిగా నలిపెసుకుంటూ ఇద్దరూ గాఢమైన ముద్దులతో ఒకళ్లలోని వేడిని వేరోకళ్ళు ప్రేరేపించుకుంటూ కసేక్కిపోసాగేరు.
వాడి నాలుక వాళ్ళ అమ్మ పెదవులని విడదీసుకుంటూ ఆమె నోట్లోకి చొరబడింది. వాడితో పోటీ పడుతూ మాఆవిడ కూడా తన నాలుకని కొడుకు నోట్లోకి తోసింది. ఇద్దరూ ఒకళ్ళ ఎంగిలిని ఒకళ్ళు జుర్రుకుంటూ ఒకళ్ళనొకళ్ళు కసి కసిగా నలిపెసుకోసాగేరు.
పక్కనే కూర్చుని ఇదంతా చూస్తున్న నాలుంగీలో మొడ్డ నిగిడిపోయి relief కోసం అల్లాదిపోసాగింది. కానీ నిగిడిపోయిన నామొడ్డగాడిని వెచ్చని తన తడి పూకుమడతల్లో దిగేసుకుని రాపాడించి బుజ్జగించి కరిగించి సుఖపెట్టే నా పెళ్ళాం ఇప్పుడు అదేగదిలో నాకళ్ళ ఎదురుగానే నా కన్నా కొడుకు బిగికౌగిలిలో నలిగిపోతున్నది.
ఇది చూడాలనేగా గత 10 సంవత్సరాలుగా మాఆవిడని సతాయించి మరీ ఒప్పించింది? ఇప్పుడు చేసేదేముంది? నిగిడిపోయిన నామొడ్డగాడిని లుంగీపైనించీ నలుపుకుంటూ.. కొడుకు చేతుల్లో నలిగిపోతున్న నా పెళ్ళాం వైపు ద్రుష్టి సారించెను.
ఎప్పుడూ పైట పిన్నులో బంధించబడివుండే మాఆవిడ పైట ఈరోజు అడ్డు లేకపోవడంతో ఆమె భుజాలమీదనించీ కిందకి జారిపోయి 36C కప్ సళ్ళని జాకెట్ లోనించీ మరింత ప్రస్ఫుటంగా బయటకి పొడుచుకొచ్చికనిపిచేలా చేసింది. “kiss is the first step for sex”, అన్ననానుడి నిజం చేస్తూ మాఆవిడకూడా ఇప్పుడు కోరికతో వుద్రేకపడిపోతున్నాది అనడానికి సాక్ష్యంగా మాఆవిడ సళ్ళు బిరుసేక్కిపోయి ఆమె చనుముచికలు నిక్కి నిలుచుని జాకెట్ కిందనించీ పొడుచుకుని బయటకి లేచి నిలబడి కనబడుతున్నాయి.
ఆడదాని పెదవులని సొంతం చేసుకున్నాక మగాడు పొందగోరేవి ఆమె సళ్ళు గనక ఇప్పుడు నా కొడుకు చేతులు వాళ్ళ అమ్మ ఒళ్ళంతా తడిమేస్తూ నలిపేస్తూ అలా అలా పైకి జరుగుతూ వాళ్ళ అమ్మ సళ్ళు మీద ఆగేయి. వాడిలోని కోరికల తీవ్రతనీ కసినీ తెలియచేసేలా వాడు వాళ్ళ అమ్మ సళ్ళని కుదుళ్ళనించీ ఒడిసిపట్టి బలంగా వాళ్ళ అమ్మ రెండు సళ్ళునీ పిసికేప్పటికి.. స్స్స్.. ఆహ్హ.. హ్హా.. కన్నా.. అని వాళ్ళ అమ్మ మత్తుగా మూలుగుతూ, మరింత బలంగా కొడుకుని అల్లుకుపోయింది మాఆవిడ.
నా కొడుకే మరి మాఆవిడని వాల్చేసాడో లేక మా ఆవిడే “నేను ఇక పూర్తిగా నీ సొంతం .. నువ్వేమిచేసుకున్నా నేను సిద్దమే” అని కొడుక్కి తెలియచేప్పడానికని చేసిందో కానీ.. ఇందాకలా హద్దులు లేని పైట జారిపోయినట్లుగా ఇప్పుడు మా ఆవిడ కూడా హద్దులు దాటి కొడుకు పొందుకోసం సిద్దమైపోతూ సోఫాలో వెనక్కి వాలిపోయింది.
సరిగ్గా అలంటి అవకాశం కోసమే ఎదురు చూస్తున్నమా అబ్బాయి .. వెనక్కి వాలిపోతున్న వాళ్ళ అమ్మ మీద నిలువునా వాలిపోతూ వాళ్ళ అమ్మ శరీరాన్ని ఆక్రమించేసుకుంటూ, రెండుచేతులా వాళ్ళ అమ్మ సళ్ళని కసిగా నలిపేస్తూ వాళ్ళ అమ్మ పెదాలని తన పెదాలతో ముడేసి ఘాటైన ముద్దులు పెట్టేస్తూ వాళ్ళ అమ్మ రెండు తోడలమధ్య చోటు చేసుకుంటూ .. తన కాళ్ళతో వాళ్ళ అమ్మ తోడలని విడదీస్తూ నిగిడిన వాడి మోడ్దని వాళ్ళఅమ్మ చీరమీదనించీ వాళ్ళఅమ్మ పూదిమ్మకి ఒత్తిపెట్టి రుద్దేస్తూ చీరమీదనించీ వాళ్ళ అమ్మ పూకుని దేన్గేస్తూనట్లుగా నడుముని కదిలిస్తూ తన మోడ్డతో వాళ్ళ అమ్మ పూదిమ్మని ఒత్తిపెట్టి రుద్దేస్తూ ఒకళ్ళ నోటిలోకి ఒకళ్ళ నాలుకాలని చొప్పించేసుకుని ఒకళ్ళ ఎంగిలిని ఒకళ్ళు జుర్రెసుకుంటూ కైపెక్కిపోతూ ఆకలిగొన్నసింహాల్లా ఒకళ్ళచేతుల్లో ఒకళ్ళు నలిగిపోసాగేరు.
అలా ఓ 10/15 నిమిషాలసేపు ఇద్దరూ పరిసరాల్నిమర్చిపోయి ఒకళ్ళకౌగిలిలో ఒకళ్ళని కసిగా నలిపెసుకుంటూ వేడెక్కిపోయిన వాళ్ళ శరీరాల తపనల దాహాన్ని తీర్చుకోవడానికి అల్లడిపోసాగేరు. మాఆవిడ ముంగురులు చేదిరిపోఎయి. నా కొడుకు మదమెక్కిన దున్నపోతులా వాళ్ళఅమ్మని కుమ్మేస్తున్నాడు.
నా కలలని నిజం చేసేలా మాఆవిడ కన్నా కొడుకు కిందే నలిగిపోతూ వేడెక్కిపోతూ కొడుకుకి ఎంగిలి ముద్దులు పెడుతూ తన సళ్ళని కసిగా నలిపించేసుకుంటూ నా కళ్ళెదురుగానే సోఫాలో పరిసరాల్నిమర్చిపోయి పూకుని ఎగరేసి మరీ కొడుకు మోడ్డని తన పూకుదిమ్మ్లోకి ఒత్తుకోవడం చూస్తూ నన్నునేను control చేసుకోలేక చివ్వు .. చివ్వు .. చివ్వున .. వెచ్చని చిక్కని వీర్యాన్నినా లుంగీలో కార్చేసుకున్నాను. ఆ కామపు మత్తులోనించీ తేరుకోవడానికి నాకు మరో రెండు నిమిషాలు పట్టింది.
నేను మత్తులోనించీ తెరుకునేప్పటికి .. మా అబ్బాయి వాళ్ళ అమ్మ నడుం చుట్టూ వేసిన చేతిని వాళ్ళ అమ్మ ఎడమ సన్ను మీదకి జరుపుతూ .. కుదుళ్ళ దగ్గరనించీ వాళ్ళ అమ్మ సల్లని బలం గా ఒడిసిపట్టి పిసికేప్పటికి .. .. స్స్..స్స్..స్స్.. …ఆహ్..హా.. హబ్బా … నిమ్మాది .. అంటూ మా ఆవిడ కొడుక్కి దగ్గరగా జరుగుతూ కొడుకు కౌగిలిలో ఓడిగిపోతుంటే .. మా అబ్బాయి చొరవగా వాళ్ళ అమ్మ ముఖాన్ని వాడి ముఖం వైపు తిప్పుకుంటూ వాళ్ళ అమ్మ పెదాలని వాడి పెదాలతో ముడేసి .. వాళ్ళ అమ్మని వాడి కౌగిలోకి అదిమేసుకుంటూ వాళ్ళ అమ్మ కాళ్ళమీద వాడి కుడికాలు వేసి వాళ్ళ అమ్మ కాళ్ళని విడదీస్తూ … వాళ్ళ అమ్మ నోట్లోకి తన నాలుక తోసి .. ఈసారి చొరవగా వాళ్ళ అమ్మ గుండెల మీదనించీ ఆవిడ చీరపైటలాగేసి .. ఒక్కొక్కటిగా వాళ్ళ అమ్మ జాకెట్ గుండీలు విప్పేసి .. వాళ్ళ అమ్మ వొంటిమీది బ్రాని పైకి జరిపేస్తూ .. ఆ సరికే కోరికల వేడితో పొంగిపోయి .. ఉబ్బిపోయి బలమైన చేతి పిసుకుళ్ల కోసం అల్లాడిపోతున్న వాళ్ళ అమ్మ సళ్ళు స్వేచ్చగాఊపిరి పీల్చుకుంటూ జలపాతంలా మున్డుకురికేప్పటికి .. మా అబ్బాయి ఆబగా వాడి ముఖాన్ని వాళ్ళ అమ్మ సళ్ళు మీద వేసి రుద్దేసుకుంటూ వాళ్ళ అమ్మకుడి సన్నుని తన నోటినిండా కూరేసుకుని చీకడం మొదలెట్టేప్పటికి .
ఆఅహ్హ్హ … స్స్..స్స్ .. మ్మ్మ్మ్.. ఆఅహ్హ్హ్హ .. కన్నా.. అని మత్తుగా మూలుగుతూ మాఆవిడ తన రెండు చేతులా మా అబ్బాయి తలని తన గుండెలకి అదిమేసుకున్తుంటే .,, వాడి చేతులు వాళ్ళ అమ్మ పొట్టని నిమురుతూ .. అలాఅలా ఆమె బొడ్డులోతులని కొలిచి . ఇంకొంచెం కిందకి జారి చీర కుచ్చిల్లని ఒడిసిపట్టి లాగేసి .. లంగాలోనించీ వాడి చేతిని వాళ్ళ అమ్మ పోత్తిల్లలోకి జరపడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే.. వాళ్ళ అమ్మ చొరవగా వాడి చేతిని తన లంగాలోకి తోసి ఆ సరికే కోరికల తడి వరదల్లో తడిసిపోయి చేరువైపోయిన తన పూరేమ్మల్లోకి దారి చూపెట్టేప్పటికి..
మా అబ్బాయి వాళ్ళ అమ్మ తడి పూరేమ్మలని గుప్పిట ఒడిసిపట్టి బలంగా పిసికేప్పటికి … ఆఅహ్హ్హ … స్స్..స్స్.. ఆఅహ్హ .. కన్నా.. అంటూ మాఆవిడ తన రెండుతోడలనీ దగ్గరకి ఒత్తిపెట్టి వాడి చేతిని కదలనివ్వకుండా తన పూరేమ్మల్లో అదిమిపెట్టి .. అప్పటికే కోరికల భారంతో తపించిపోతున్న ఆమె శరీరం.. ఆపాటి సుఖానికే తట్టుకోలేక ఓ చిన్నపాటి భావప్రాప్తికి లోనౌతూ.. ఒళ్ళంతా జలదరిస్తుండగా .. హబ్బా …. అంటూ వాడిని పెనవేసుకుపోయి వాడి నోటిలోనించీ ఎంగిలి జుర్రెసుకుంటూ వివసురాలైపోతూ తన ఆడతనాన్నిపూర్తిగా కన్నా కొడుకు పరంచేసేందుకు సిద్దపడిపోతూ కొడుకు చేతిని పైకి లాగి తన లంగా బొందు ముడి అందించింది.
మాఆవిడ ఎదురుగా కూర్చుని ఇదంతా చూస్తూ వేరేక్కిపోతున్ననేను, ఆసరికే ఒకసారి కార్చేసుకున్న నేను మళ్ళీ నిగిడిపోయి గట్టిపడిపోయిన నా మొడ్డని .. నా లుంగీ చేరగులు పక్కకి తప్పించి నా మొడ్డని గుప్పిట పట్టి ఊపుకుంటూ . ఆహా .. ఒక్కసారి ఆడది కోరికలవేడిలో వేరేక్కిపోవాలే గానీ .. సొంత మొగుడు పక్కనే వుండి తనని చూస్తున్నాడన్న ఆలోచన కూడా లేకుండా ఎంతలా కన్నా కొడుకు పొందుకోసం అంగలాఋస్తున్నాది మాఆవిడ అనుకోకుండా వుండలేకపోఎను.
ఇంతలో మా అబ్బాయి వాళ్ళ అమ్మ లంగా ముడి లాగేసి రెండుచేతులా వాళ్ళ అమ్మ చీరని లో లంగాతో సహా లాగుతుంటే.. మాఆవిడ నడుమెత్తి తనని పూర్తిగా నగ్నంగా చెయ్యడానికి తన కొడుక్కి సహకరిస్తుంటే .. ఇంకా నేను ఆపుకోలేక జోరు జోరుగా నా మొడ్డని గిలకోట్టేసుకున్తుంటే .. మాఆవిడ నా కళ్ళలోకి చూస్తూ .. నీ కోరిక తీరుతున్నదా రవీ .. అని అడిగేప్పటికి .. స్స్..స్స్.. ఆఆ… స్స్.. స్స్ … ఆఅహ్హ .. అంటూ మరో సారి చివ్వు .. చివ్వున.. వెచ్చని నా వీర్యాన్ని గాల్లోకి పిచికారీ చేసేసెను .. అది ఎగురుకుంటూ వెళ్లి మా ఆవిడ పొట్ట మీద పడింది ..
అప్పటివరకూ ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు దెంగుకోవడానికి తహ తహలాడిపోయిన మా ఆవిడా మా అబ్బయి.. వాళ్ళ దెంగుడు సంగతి మర్చిపోయి నన్నే చూడసాగేరు చిలిపిగా.. ఇంతలో మా అబ్బాయి
అంతలా మోడొచ్చిన్దా నాన్నగారూ అని అడిగేడు అల్లరిగా..
రేపు ప్రోద్దున్న నీకు పెళ్ళై.. నీ పెళ్ళాం కూడా ఇలా నువ్వు చూస్తుండగా మరో maగాడిపక్కలో పడుకుని పచ్చిగా దెంగించుకోవడానికి సిద్దపడిపోతుంటే అప్పుడు నీకు అర్థమౌతుంది అలా పెళ్ళాం మరోడి పక్కలో పడుకుంటే చూస్తూ కలిగే ఆనందం అన్నాను నేను..
అప్పటికి నాలో కోరిక కొంత వరకూ చల్లారడమ్తో.., నేను లేచి లుంగీ సర్దుకుంటూ .. పైన జాకెట్ , బ్రా తప్పమిగితా అంతా నంగ్నం గా అయిపోయిన మాఆవిడని చూస్తూ .. ఇక్కడ ఈ సోఫాలో ఒద్దు. పదండి బెడ్రూం లోకి పోదాం అనేప్పటికి ..
మా అబ్బాయి వాళ్ళ అమ్మని తన రెండుచేతులా ఎత్తుకుని మోసుకుంటూ మా పడకగదివైపు అడుగులువేస్తూ.. అలా గాల్లో ఉండగానే మళ్ళీ వాళ్ళ అమ్మ పెదాలమీద ముద్దు పెడుతూ నిమ్మదిగా వాళ్ళ అమ్మని మంచంమీద దింపి ఆమె పెదవులు ఓడిలిపెట్టకుండానే గబా గబా తన లుంగీ విప్పేసుకుని నిలువునా వాడి అమ్మమీద వాలిపోతూ వాళ్ళమ్మ నగ్నశరీరాన్ని ఆక్రమించుకోవడం మొదలెట్టేడు..
విశాలమైన నున్నని కొడుకు చాతీ బలిష్టమైన కండలు తిరిగిన కొడుకు శరీరం చూస్తూ మా ఆవిడ వెర్రెక్కిపోతూ .. ఆసరికే కొడుకు మగతనం బలుపేమిటో తెలిసిన మా ఆవిడ నేను చూస్తుండగా నన్ను వేర్రేక్కించాలని మాఆవిడ ఆత్రంగా కొడుకు మగతనాన్ని తన చేతుల్లోకి తీసుకుని .. సుమారుగా 8/9 అంగుళాల పొడవున మణికట్టు అంత మందాన బుట్టలోంచి తీసిన కోడె నాగులా బుసలు కొడుతున్న వాడి మొడ్డని తన ముఖమీదకి తెచ్చుకుని తమకం తో కళ్ళుమూసుకుని తన బుగ్గలకి రాసుకుంటూ.. వాడి మగతనాన్నిముద్దుచేస్తుంటే.. నేను మాత్రం నా కొడుకు మొడ్డ సైజు చూసి బిత్తర పోయేను.
అంతకు ముందు నా కొడుకు మొడ్డ మా ఆవిడ పూకులో kaదులుతూ మా ఆవిడని దెంగుతుండగా చూసేను కానీ.. వాడి మొడ్డ అనల లావు.. అంట బలుపు వున్నదని నాకు తెలియదు..
నా మొడ్డ ఫుల్ గా నిగిడితే సుమారు 6 అంగుళాలు మాత్రమె వుంటుంది కానీ నా కొడుకు మొడ్డ .. అమ్మో మగాడినైన నాకే అసూయ కలిగేంత పెద్దగా వుంది వాడి మగసిరి..!! అందుకేనేమో మరి మాఆవిడకి కొడుకు మొడ్డతో దేన్గించుకోవడానికి అంత ఆరాటపడిపోతున్నది అని అనుకోకుండా వుండలేకపోయేను.
మొట్టమొదటిసారిగా ఎందుకో నాకు భయమేసింది. అంతలావు అంత పొడవున్న నా కొడుకు మొడ్డ దెంగుడు రుచిమరిగిన మాఆవిడ ఇంక నామొడ్డతొ తన పూకుని దెంగించు కుంటుందా ?? ఇకమీదట నన్ను తనని దేంగ నిస్తున్దా..? అని.. అయినా ఇంతదూరం ఒచ్చేక వాళ్ళిద్దరినీ ఎవ్వరూ ఆపలేరు. అందువల్ల చేసేదేమీ లేక వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఎలా ఎంత కసిగా దేన్గుకుంటారో అని ఆత్రంగా వాళ్ళకేసి చూస్తున్నాను.
మా అబ్బాయికి మాత్రం వాళ్ళ అమ్మని దెంగాలని తెగ ఆరాటపడిపోతున్నాడు. ఓ పక్క వాళ్ళఅమ్మ వాడి మగతనాన్ని తన చేతుల్లోకి తీసుకుని నిమురుతూ.. పాముతూ.. నిగిడివున్నవాడి మగతనమే తన ప్రపంచం అన్నట్లు వాడి మోడ్డతో ఆడుకుంటుంటే… వాడు మాత్రం వాళ్ళ అమ్మ ఒంటిమీద మిగిలివున్న జాకెట్ ని బ్రాని తీసేసి పూర్తిగా వాళ్ళ అమ్మని నగ్నంగా చేసేసి .. వాళ్ళ అమ్మని మంచం మీద వాలుస్తూ తానూ కూడా వాళ్ళ అమ్మతోపాటూ పక్కమీద వాలిపోతూ వాళ్ళ అమ్మని తనవైపు తిప్పుకుంటూ బలంగా కౌగాలించుకుంటూ ఆమె సల్లని మార్చి మార్చి నలిపేస్తూ వాళ్ళ అమ్మని మరింతగా తన కౌగిలిలోకి పొదువుకుంటూ ఒక చేత్తో వాళ్ళ అమ్మ కుడి తోడని ఎత్తిపెట్టి తన నడుమీద వేసుకుంటూ తన రెండు చేతుల్నీ వాళ్ళ అమ్మ పిర్రలమీద వేసి వాళ్ళ అమ్మ నడుముని తన నడుములోకి అదుముకునేప్పటికి మాఆవిడ పూరేమ్మలు పువ్వులా విచ్చుకున్నాయి. అలా విచ్చుకున్న పూరేమ్మల్లో తడి తీగలు తీగలుగా సాగుతూ మాఆవిడ ఎంతకోరికతోవుందో నాకు తెలియచేస్తూ నా కళ్ళకి విందులు చేస్తున్నాయి.
సతివ్రతుడు (భార్య సుఖపెట్టడం కోసం ఏదైనా చెయ్యగలిగే ఓ భర్త కధ) – 6వ భాగం
ఓ పక్క కన్నా కొడుకు వాళ్ళ అమ్మ రెండు పిర్రలమీద చేతులేసి వాళ్ళ అమ్మ నడుముని తనలోకంటా అడుముకునేప్పటికి గాడిద మోడ్డలా ఇంతబారున్న నాకొడుకు మొడ్డ నిక్కి నిగుడుతూ వాళ్ళ అమ్మ పూరేమ్మల్లోకి ఒత్తుకుంది.. దానితో మా ఆవిడ ఒళ్ళు జలదరిస్తుండగా .. స్స్ .. ఆహ్ ..కన్నా.. అంటూ తాపంతో మత్తుగా మూలుగుతూ తనకొడుకు బిగికౌగిలిలో మరింతగా ఓదిగిపోసాగింది.
నిగిడిన నా కొడుకు మొడ్డ మాఆవిడ పూకుమడతల్లోకి దిగబడే దృశ్యాన్నిమరింత దగ్గరగా చూడాలని అప్పటివరకూ మంచం దగ్గర కూర్చున్న నేను లేచి ఆ మంచం మీద వాళ్ళ కాళ్ళ దగ్గరగా సర్దుకుంటూ కోరికతో రసాలూరి తడిసిపోయిన మాఆవిడ పూకునీ .. కోదేతాచులా బుసలుకోడుతున్న నా కొడుకు మోడ్దని రెప్పవేయ్యడం కూడా మర్చిపోయి చూస్తుండగానే .. మా అబ్బాయి తన నడుముని ముందుకు గూటిస్తూ వాళ్ళ అమ్మ నడుముని మరింతగా తనలోకంటా అదుముకునేప్పటికి నిగిడిన వాడి మొడ్డ వాళ్ళ అమ్మ పూపాయాల్లో గుచ్సుకునేప్పటికి .. స్స్ ..స్స్ .. ఆహ్హ్హ .. అని మాఆవిడ మత్తుగా మూలుగుతూ వాళ్ళ కాళ్ళ మధ్యనే నేనుండి చూస్తున్నన్నన్న స్ప్రుహకూడా లేకుండా .. కొడుకు మోడ్డే తన సర్వస్వం అన్నట్లు కొడుకుని మరింతగా అల్లుకుపోతూ వాల్లిదరిమధ్య తన చేయ్యపెట్టి ఆ చేత్తో కొడుకు మోడ్దని పట్టుకుని విచ్చుకున్న తన పూరెమ్మల పెదవుల్లోనించీ.. తన పూకు కన్నంలోకి వాడి మొడ్డ బుదిపేని దోపుకుంది (అలా మాఆవిడ ఎప్పుడూ నామోడ్డని తనచేత్తో పట్టుకుని తన పూరేమ్మల్లో గుచ్చిపెట్టుకున్నది లేదు)
తడితేరిన పూకు మడతల్లో మెత్తగా తన మొడ్డ బుడిపే ఒత్తుకుంటూ ఉండడంతో .. మా అబ్బాయి తన నడుముని ముందుకి గూటిస్తూ వాళ్ళ అమ్మని మరింతగా తనలోకంటా అదిమేసుకునేప్పటికి వాళ్ళ అమ్మ మానాన్ని రెండుగా ఛీలుస్తూ కస్సున నా కొడుకు మొడ్డ బుడిపే తీగలు తీగలుగా సాగుతున్న వాళ్ళ అమ్మ యోనిరసాల తడిలో జారుతూ, వాళ్ళమ్మ యోనిద్వారాన్ని అన్చులవరకూ సాగదీస్తూ పదునుతేలిన భూమిలోకి పలుగు దిగబడినట్లుగా మెత్తగా కస్సున మా అబ్బాయి మొడ్డ బుడిపె వాళ్ళమ్మ యోనిద్వారాన్ని చీల్చుకుంటూ వాళ్ళమ్మ పూకులోతుల్లోకి దిగబడ్డాడు.
రబ్బర్ బ్యాండ్ లా తన యోనిద్వారాన్ని సాగదీస్తూ తన యోనిమడతల్లోకి జారిపోవడానికి తన కన్నా కొడుకు మొడ్డ చేస్తున్న ప్రయత్నంవల్ల కలుగుతున్న నొప్పికి.. మాఆవిడ .. ఆహ్హ్హ .. హబ్బా … ఆఅహ్హ్హ .. అంటూ కొడుకు కోగిలిలో గిన్జుకుంటూ మాఆవిడ కదులుతుంటే .. (ఎప్పటిలా ఈసారి మా అబ్బాయి వాళ్ళమ్మని కిన్దచేసి తాను వాళ్ళమ్మ మీదెక్కి వాడి మొడ్డని వాళ్ళమ్మ పూకులో దిగెయ్యడంలేదు.. వాడూ వాళ్ళమ్మ పక్క పక్కన పడుకుని వుండగా వాడి నడుం మీద కాలేసిన మాఆవిడ పూకులోకి ఈసారి నిగిడిన వాడి మొడ్డని తోస్తున్నడు.. అందుకే మా ఆవిడ పూకులోకి వాడి మొడ్డ దిగడం ఇబ్బందిగా వుంది) మా అబ్బాయి వాళ్ళ అమ్మని కదలనివ్వకుండా బలమైన తనచేతుల్లో బిగించిపట్టుకుని తన నడుముని మరింతముందుకి గూటిన్చేప్పటికి పిడికిలంత సైజు వున్నామా అబ్బాయి మొడ్డబుడిపే వాళ్ళ అమ్మ యోనిద్వారపు లోపలి పెదాలని హద్దులవరకూ సాగదీసి వాళ్ళ అమ్మ ఆడతనాన్ని చీల్చుకుంటూ కస్సున మెత్తని వాళ్ళ అమ్మ యోనిమడతల్లోకి జారింది ..
కొడుకు మోడ్డసీర్షం వాళ్ళ అమ్మ యోని బొక్క అంచులు చిట్లిపోయేలా సాగదీసుకుంటూ మా ఆవిడ మానం లోకి దిగబడింది అనడానికి సాక్ష్యంగా మాఆవిడ స్స్స్స్.. ఆహ్హ.. హుమ్మం.. ఈ..ఏఎ… అని కీచుగా అరుస్తూ వాడి చేతుల్లో గిన్జుకుంటూ కదిలే ప్రయతనం చెయ్యసాగింది కానీ బలమైన ధృడమైన కొడుకు బిగికౌగిలిలో వాళ్ళిద్దరి మధ్య గాలి కూడా చొరబడలేంత బిగువైన బిగింపులో నలిగిపోతున్న మాఆవిడ తన కన్నకొడుకు చేతుల్లో ఒక్క అంగుళం కూడా కదలలేకపోయింది.
ఎప్పుడైతే మా అబ్బాయి మోడ్డబుడిపే వాళ్ళఅమ్మ యోనిద్వారాన్నిసాగదీసుకుంటూ ఆమె ఆడతనంలోకి జారిపోయిందో.. వెంటనే మా అబ్బాయి వాళ్ళఅమ్మ నోటిని తన పెదాలతో బిగించేసి వాళ్ళఅమ్మ నోటిలోకి తన నాలుక చెప్పించి వాళ్ళఅమ్మ నోరంతా తన నాలుకతో ఎంగిలి చేసేస్తూ అదేవూపున తన రెండు చేతులా వాళ్ళఅమ్మ సళ్ళని బలంగా నలిపేస్తూ .. వాళ్ళఅమ్మ దృష్టిని తన యోనినిండా దిగబడిపోతున్నవాడి మొడ్డ మీదనించీ మొత్తంగా మర్ల్చేప్పటికి .. మరో రెండు నిమిషాలకి మాఆవిడ తన యోని మడతల్లోని నొప్పి మర్చిపోయి తన కొడుకుతో పోటీపడుతూ వాడిని తన బిగికౌగిలిలో నలిపేస్తూ తన పూకునిండా నిండిపోతున్నకొడుకు మొడ్డ దరువులకోసం అసహనంగాకదలసాగింది .
దానితో మా అబ్బాయి వాళ్ళఅమ్మని కింద చేసి తాను ఆమె మీదకి జరుగుతూ వాళ్ళఅమ్మని ఆక్రమించుకుంటూ నిగిడిన తన మొడ్డని మరింతగా వాళ్ళఅమ్మ పూకులోకి అదిమేడు. దానితో సుమారు ఐదారు అంగుళాల మేర మా అబ్బాయి మొడ్డ మా ఆవిడ యోనిమడతల్లోకి జారింది. మాఆవిడ పూకు ద్వారాన్నిసాగదీసుకుంటూ ఆమె యోని మడతల్లోకి జారిన మా అబ్బాయి మొడ్డ, నా మొడ్డ ఏనాడూ సాగాదీయ్యనంత మేరకి వాళ్ళఅమ్మయోని గోడలని సాగదీస్తూ నిమ్మాదిగా వాళ్ళఅమ్మ యోనిలోతుల్లో నిండుగా దిగబడుతూ బిగుతైన ఆమె యోనిగోడలని బలంగా ఒరుసుకుంటూ సమ్మగా వాళ్ళఅమ్మ యోనిలోతుల్లోకి జారిపోసాగింది. మా అబ్బాయి మొడ్డ బుడిపే వాళ్ళఅమ్మ యోనిగోడలను సాగదీసుకుంటూ వాళ్ళఅమ్మ యోని గోడలని బలంగా ఒరుసుకుంటూ మాఆవిడ పూకులోకంటా దిగబడిపోవడాన్నినేను తమకంగా కళ్ళప్పగించి చూస్తూ వుండిపోయేను.
ఐతే మా అబ్బాయి ఎక్కడా వాళ్ళఅమ్మని force చెయ్యడం లేదు.. ఎక్కడా తొందర పడడం లేదు .. తన 9/10 అంగుళాల మోడ్దనీ నిమ్మది నిమ్మాదిగా వాళ్ళఅమ్మ యోనిలోతుల్లోకంటా తోస్తున్నాడు. అప్పటికే ఓ 6 నించీ 7 అంగుళాల వరకూ మా అబ్బాయి మొడ్ద వాళ్ళఅమ్మ పూకులో దిగబడిపోయి వుంది. మా అబ్బాయి మళ్ళీ వాళ్ళఅమ్మ మూతిని అందుకుని వాడి నాలుకని వాళ్ళఅమ్మ నోట్లోకి తోసేడు. మాఆవిడ కూడా ఆప్యాయంగా తన కొడుకు నాలుకని తన నోట్లోకి తీసుకుని చప్పరించాసాగింది. మా అబ్బాయి చేతులు మళ్ళీ వాళ్ళఅమ్మ సళ్ళని నలుపుతూ పిసుకుతూ వాళ్ళఅమ్మ సళ్ళతో ఆడుకుంటున్నాయి.. కన్నా కొడుకు చేస్తున్న చేష్టలకి అనుగుణంగా మాఆవిడ స్పందిస్తూ ధృడమైన కన్నా కొడుకు శరీరంకింద నలిగిపోతూ కళ్ళు మూసుకుని కన్నా కొడుకు అందిస్తున్న కామసుఖాన్ని మత్తుగా అనుభవిస్తున్నది.

7420cookie-checkసతివ్రతుడు |Part 2