రాబర్ట్ తో మేనేజర్ స్వాతి దెంగులాట|Telugu Sex Stories

Posted on

స్వాతి అసహనంగా ఉంది. గది లో అటూ యిటూ పచార్లు చేస్తోంది రాబర్ట్ కోసం.అతను వస్తానన్న టైమ్ దాటిపోయిందో. వస్తాడో రాడో అన్న అనుమానం పీకేస్తోంది స్వాతి కి. మళ్ళీ ఒకసారి గడియారం వైపు చూసింది. ఏడు అయింది సాయంత్రం. ఆరున్నర లోపల వస్తానన్నాడు రాబర్ట్. ఫోన్ కూడా చేయలేదు లేట్ అయిందని. నిరాశ తో సోఫాలో కూలబడింది. తల వెనుకకు వాల్చి నిన్న సాయంత్రం జరిగిన సంఘటన నెమరువేసుకోసాగింది. స్వాతి వయస్సు 35 సంవత్సరాలు. పెళ్ళి చేసుకోలేదు. కెరీర్ మీద ధ్యాస పెట్టి పెళ్ళి వెనుకకు తోసేసింది. ఆఫీస్ లో కష్టపడి పనిచేసి జనరల్ మేనేజర్ స్థాయి కి ఎదిగింది. ఎందరో లైన్ వేయాలని ప్రయత్నించారు కానీ, స్వాతి ఎవ్వరికీ లొంగ లేదు. తను ఎంచుకున్న బహు కొద్ది మంది తో తొడ సంబంధం పెట్టుకుంది. వాళ్ళెవరూ ఆఫీస్ తాలూకా కాదు. ఏరి కోరి తన సెక్స్ కోరికలు తీర్చడానికి అనువైన వాళ్ళ తోనే గత పదిహేను సంవత్సరాల గా అటువంటి వ్యవహారం గుట్టుగా నడుపుతోంది.
కంపెనీ మానేజింగ్ డైరెక్టర్ గా ఒక కొత్త అతను బాధ్యతలు స్వీకరించాడు నిన్న ఉదయం. అతని కి వెల్కం పార్టీ ఏర్పాటు తన భుజస్కంధాల పైన వేసుకొని ఏ లోటూ జరగకుండా అన్నీ తనే దగ్గర ఉండి ఏర్పాట్లు చేయించింది గత వారం రోజులుగా. ఆ పనుల లో తనకు ముఖ్య సహాయకుడుగా ఉండడానికి రాబర్ట్ ను
ఎన్నుకుంది. అతనికి సుమారుగా 32 ఏళ్ళు ఉంటాయి. మంచి దూరదృష్టి. బలమైన ఛాతీ, కండల తో వెయిట్ లిఫ్టర్ లాగా ఉంటాడు. ఆఫీస్ పని లో అతని శ్రద్ధ స్వాతి ని బాగా ఆకర్షించింది. ఇచ్చిన ఏ పనైనా చాలా కరెక్ట్గుగా, వేలెత్తి
చూపడానికి ఆస్కారం లేకుండా చేస్తాడని అతను పేరు తెచ్చుకున్నాడు. అంచేతే పార్టీ ఏర్పాట్ల పనులకు అతనిని ఎంచుకుంది. వారం రోజులుగా ప్రతి రోజూ పని ప్రగతి, ఇంకా మిగిలిని ఉన్న పని గురించి చక్కని రిపోర్ట్ తయారు చేసి తన టేబుల్ మీద పెట్టే వాడు. అతని రిపోర్టింగ్ విధానం బాగా నచ్చింది స్వాతికి.
నిన్న ఉదయం కొత్త మేనేజింగ్ డైరెక్ట్ ర్ పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టాడు ఆఫీస్ లో. అందరినీ పరిచయం చేసాక ఆయన తో కూర్చుని ఆఫీస్ వ్యవహారాల గురించి క్షుణ్ణంగా చర్చించాకచేయవలసిన పనుల గురించి మాట్లాడడానికి రాబర్ట్ ని తన కాబిన్ కి పిలిచింది స్వాతి. అతను వచ్చి తన కుర్చీ కెదురుగా కూర్చొని ఆమె చెప్పినవన్నీ శ్రద్ధగా విన్నాడు. అతని తీరు,పర్సనాలిటీ స్వాతి ని బాగా ఆకట్టుకున్నాయి. తనకి తెలియకుండానే రాబర్ట్ గురించి రకరకాలుగా ఆలోచించసాగింది. సాయంత్రం పార్టీ అప్పుడు గూడా అతని తో చాలా సేపు గడిపింది.
ఇద్దరూ ఒకరినొకరు బాగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు లాగా కనిపించారు చూసేవారికి. తను యింత కాలం నిరీక్షించిన వ్యక్తి యితనే నా అనిపించసాగింది స్వాతికి. కావాలనే అతని తో పార్టీ లో చాలా సన్నిహితంగా తిరుగుతూ వీలున్నప్పుడల్లా అతని వంటికి తన ఒళ్లు తగిలిస్తూ రాబర్ట్ కళ్ళ లో అతని ప్రతిక్రియ కోసం పరితపించింది స్వాతి. రాత్రి ఫది అయింది పార్టీ అయ్యేటప్పటికీ, ఆఫీస్ లో చివరిదాకా వాళ్ళిద్దరే ఉన్నారు. వాచ్ మన్ ఆఫీస్ మూసేసి తాళం చెవులు స్వాతికి అందించి వెళ్ళిపోయాడు. స్వాతి రెండు వైన్ సీసాలు పట్టుకొని లిఫ్ట్ వద్దకు రాగానే వెనక వస్తున్న రాబర్ట్ లిఫ్ట్ తలుపు తీసి ఆమెను ముందర వెళ్ళమన్నాడు. ఆమె వెనుకనే తను కూడా లిఫ్ట్ లో కిందకు దిగడానికి తలుపు మూసాడు. రెండు అంతస్థులు దిగగానే కరెంటు పోయింది. చీకటి ఆవరించింది చుట్టూ. స్వాతి భయపడకుండా ఉండడానికి రాబర్ట్ తన లైటర్ వెలిగించి ఆమె కేసి చూసాడు. స్వాతి కళ్ళ లోని భావం యిట్టే చదివిన రాబర్ట్ ఆమె దగ్గరగా జరిగి నుంచుని వాచ్ మన్ కి ఫోన్ చేసి జెనరేటర్ నడపమని చెపుతూండగానే అతను ఆన్చేసాడు. మళ్ళీ లిఫ్ట్ కదలి కిందకు చేరింది.
స్వాతి తన కారు వైపు నడుస్తూ ” రాబర్ట్ నా తో రా నిన్ని మీ యింటి దగ్గర దింపుతాను” అని చెప్పి అతనిని తన పక్క సీటు లో కూర్చోబెట్టుకొని కారు స్టార్ట్ చేసింది. మధ్య మధ్య లో అతని తొడ పైన ఆమె చేయి తగుల్తుంటే
భలేగాఅనిపించింది ఇద్దరికీ. పావుగంట మౌనంగా ఉన్న వాళ్ళు ఒకరి మనసు లోని భావాలను ఒకరికి చెప్పలేకపోయారు. ఆమె తన కన్న పై అధికారి అని రాబర్ట్ జంకితే, స్వాతి తన కన్న తక్కువ హోదా వున్న వ్యక్తి తో అటువంటి మాటలు ఎలా చెప్పాలా అని తటపటాయించింది. ఆ సందిగ్ధం లో ఉండగానే రాబర్ట్ దిగవలసిన స్థానానికి వచ్చేసారు. ఇంక తెగించి స్వాతి అతనిని తన యింటికి మరునాడు సాయంత్రమ్ రమ్మని చెప్పింది. సన్నగా నవ్వుతూ సరే అని తల ఊపి రాబర్ట్ ఆమెకు థాంక్స్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు. రాబర్ట్ ఎందుకు రాలేదో అర్థం గాని స్వాతి మళ్ళీ గడియారం వైపు చూసింది. ఏడు అవడానికి ఐదు నిమిషాలు ఉంది. “ఛ.. ఈ రోజంతా వృధా అయిపోయింది. ఫోను కూడా చేయలేదు రాబర్ట్” అని అనుకుంటూండగానే కాలింగ్ బెల్ మోగింది. స్వాతి హుషారుగా మైన్ డోర్ తీయగానే ఎదురుగా రాబర్ట్ నిల్చుని ఉన్నాడు. లోపలికి వస్తూనే ఆలస్యం
అయినందుకుక్షమించమని అడుగుతూ ఆలస్యానికి కారణం వివరించసాగాడు. దారి లో ఒక బేకరీ దగ్గర తన కారు ఆపి కేక్ కొందామని వెళ్ళిన రాబర్ట్ పొరపాటున తన కారు తాళం చెవులు కారు లోనేఉంచి కారు తలుపు వేసేసాడుట. మళ్ళి యింటికి ఆటో లో వెళ్ళి రెండో తాళం చెవి తెచ్చి కారు తలుపు తీసేటప్పటికీ యింత ఆలస్యం అయిందని చెప్పుకొచ్చాడు. అతను తెచ్చిన కేక్ ను స్వాతి అందుకొని టేబుల్ పైన పెట్టి అతని పక్కనే సోఫాలో కూర్చుంది.
“ఏమిటి మేడమ్, ఏదో పని ఉందని రమ్మన్నారు నన్ను” అని అడిగిన రాబర్ట్ కేసి కోరిక గా చూస్తూ ” నీకు ప్రమోషన్ త్వరగా రావాలంటే నేను చెప్పిన పని కాదనకుండా చెయ్యి” అంటూ అతనికి దగ్గరగా జరిగి అతని తొడ మీద చేతులు
వేసింది. రాబర్ట్ కి సీన్ అర్థం అయిపోయింది పూర్తిగా. మేడమ్ గారు మాంఛి వేడి మీద ఉన్నారు. తన వేడి నంతా ఆమె లోకి దించాలియిప్పుడు అనుకుంటూ ఆమె చేతిని గట్టిగా నొక్కాడు. అతని లోని ప్రతిస్పందన చూసి స్వాతి ముందరకు వంగి తన పెదాల తో అతని పెదాలను చుట్టెసింది.
రాబర్ట్ తన చేతుల తో ఆమె వీపు ని నొక్కుతూ ఆమె అధరామృతాన్ని గ్రోల సాగాడు తన్మయత్వం తో. ఆమెను తన మీదకు లాక్కుని ఆమె సళ్ళను తన ఛాతీ తో నొక్కుతూ ఆమె స్కర్ట్ లోకి తన చేతిని మెల్లగా దూర్చాడు. ఆమె తొడ మీద తన చేయి పై పైకి జరుపుతూ ఆమె త్రికోణాన్ని చేరుకున్నాడు. అక్కడ వెచ్చగా ఉంది. ఆవిర్లు కక్కుతున్నట్టుంది ఆమె మదనమందిరం. పాంటీ కొంచెం కొంచెంగా తడిసింది ఆమె పూకు రసాల వలన మత్తిక్కించే వాసన వస్తోంది అక్కడనుంచి. తన వేళ్ళను ఆమె పాంటీ లోకి దూర్చి స్వాతి బిళ్ళని గట్టిగా ఒడిసి పట్టుకున్నాడు. బలిష్టమైన అతని చేయి తాకిడికి స్వాతి నరాలు జివ్వున లాగాయి. ఆమె తన నాలిక తో అతని నోట్లోని లాలాజలం జుర్రేస్తోంది ఆబగా. రాబర్ట్ చేయి తన పని చేసుకుంటు పోతూనే ఉంది. అతని వేళ్ళకదలిక కి ఆమె పూకంతా కలియబెట్టినట్టు గా ఉంది. రసాల తో ఊరిన స్వాతి పూకు లో అతని వేళ్ళు మెత్తగా జారుతున్నాయి.
రెండో చేత్తో ఆమె టాప్ గుండీలు ఊడదీసి ఆమె బ్రా లోపలి సరుకు ని చూసి కళ్ళు పెద్దవి చేసాడు రాబర్ట్. అతను ఊహించిన దానికన్నా పెద్దగా ఉన్నాయి స్వాతి సళ్ళు. అంతే కాదు, చాలా గట్టిగా, బ్రా లేకుండానే నిటారుగా నిల్చునే లా ఉన్నాయి.
స్వాతి ఎంతో మంది తో సంభోగించింది కానీ ఆమె స్థనాల ను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటుంది ఎప్పుడు. వాటిని ఎక్కువ నొక్కనివ్వదు ఎవ్వరినీ. సుతారంగా చీకడానికి మాత్రమే పర్మిషన్ యిచ్చేది తన ప్రియుళ్ళకి. ఒకరిద్దరు ఆమె సళ్ళను ఆబగా పిసకడానికి తయారవుతుంటే వాళ్ళను తోసేసి మళ్ళీ తన దగ్గరగారానీయలేదు యిదివరలో. కానీ రాబర్ట్ చేతుల్లో ఏమి మాయ ఉందో కానీ అతని చేయి తన సళ్ళ మీద పడగానే ఆమె శరీరం వశం తప్పింది. అతని తోటి బాగా పిసికించుకోవాలని, చీకించుకోవాలని కసితీరా అతని చేతుల లో నలిగిపోవాలని తపన ఎక్కువైంది స్వాతికి. దబ్బపండు లాంటి ఆమె సళ్ళ కేసి ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్న రాబర్ట్ ఒక్క క్షణం పాటు బ్రా విప్పాలని కూడా మరిచిపోయాడు. అతని పరిస్థితి గ్రహించి స్వాతి తన మోచేతి తో అతని డొక్క లో పొడిచి కర్తవ్యం గురుచేయవలసి వచ్చింది రాబర్ట్ తన తప్పు గ్రహించి వేగంగా ఆమె బ్రా హుక్స్ విడదీసి ఆ సళ్ళను బందీ నుంచి విముక్తి కలిగించాడు. తన తల ముందుకు వంచి ఆమె సళ్ళను ఒక దాని తరువాత ఒకటి నోట్లో దోపుకొని ఆమె మొదళ్ళు కదిలిపోయేలాగా చీకసాగాడు. ఆ చీకుడికి స్వాతి విలవిలలాడిపోతూ అతని పాంటు కిందకు లాగేసి ఎర్రగా కాలిపోతున్న రాబర్ట్ మోడ్డ ను తన గుప్పిట బిగించింది.
అతని మోడ్డ పై నున్న బల్బ్ నున్నగా లైటు కాంతి లో మెరిసిపోతోంది. కొంచెం గా తడిసిన అతని మోడ్డ పొడవును, లావును చూసి స్వాతి పూకు లో రసాలు ఉవ్వెత్తున ఊరసాగాయి. “అమ్మో! ఇంత బారాటి మోడ్డ నా చిన్న పూకు లో దూరుతుందా? నా పూకు చిరిగిపోతుంది నాయనోయ్” అనుకుంటూ తన చేతిని పైకి కిందకి ఆడించసాగింది. అతని మోడ్డ ఆమె అరచేతి లో యిమడట్లేదు. రాబర్ట్ తన చీకుడు ఆపి ఆమె స్కర్ట్ పుర్తిగా లాగేసాడు. ఆమెను వెనుకకు ఒంగో పెట్టి ఆమె పిర్రల మీద చరుస్తూ పిర్రల కిందకి తన చేయి దూర్చి ఆమె మదనమందిర
ద్వారం పైన తన మోడ్డను రాయసాగాడు. రాబర్ట్ ఆమె తొడలు బాగ ఎడం చేసాడు. గూటం లాగా ఉన్న తన రాడ్ ని మెల్లగా ఆమె పూకు లోకి తోసాడు. ఆ తోపుడి కి స్వాతి శరీరం అంతా కంపించి పోయింది. కాళ్ళలో ఒణుకు రాసాగింది. తన పుకు లో తియ్యని మంట మొదలైంది. అయినా ఆమె పూరెమ్మలు విడదీసి అతని మోడ్డ బాగా లోపలి దాకా పోవడానికి తన పిర్రలు బాగా ఎత్తి ఊపుతోంది స్వాతి కసిగా.
అతని వట్టలు ఆమె పిర్రలకి తగిలి తపక్ మని శబ్దం వస్తుంటే ఆమె వెర్రెత్తిన దానిలాగా మూలుగుతూ ” తొయ్యి.. బాగా దిగబడేదాకా తొయ్యి నీ మోడ్డని.. కెలికేయి నా పూకంతా నీ మోడ్డ తో: అంటూ చిన్నగా మూలుగుతోంది స్వాతి.
రాబర్ట తన గుద్ద ముందరకీ వెనుక కు ఊపుతూ ఆమె పుకు లొకి తన మోడ్డను గోడ మీద మేకు లాగా దిగేస్తున్నాడు. దెబ్బ దెబ్బ కి ఆమె పూకు లో రసాలు ఊరుతున్నాయి. ఆమె పుకు చిన్న సైజు కాలవలాగా తయారైంది. తన తొడల తో ఆమె తొడలపైన గట్టిగా నొక్కుతూ ఆమె పూకు లోకి మోడ్ద గూటిస్తుంటే స్వాతి పూకు తారాస్థాయి కి వెళ్ళిపోతోంది. ఆమె తన పిర్రలుబిగించి తన పుకు కండరాలు బిగపట్టి అతని మోడ్డను గట్టిగా పట్టుకొని తన చేతుల తో సళ్ళను నలిపేసుకుంటూ పిర్రలు ఊపేస్తూ ఆమె భావప్రాప్తికి దగ్గరగా చేరుకుంది. అది గమనించిన రాబర్ట్ తన దెంగుడు వేగం పెంచి బలంగా తన మోడ్డ ను ఆమె పూకు అదిరిపోయేలాగా తోస్తూ తన మోడ్డ రసాలు ఆమె పూకు లోకి చిమ్మేసాడు. తెరలు తెరలుగా వస్తున్న అతని రసాలు ఆమె పూకు ని నింపేసాయి. ఆమె కి కూడా కారిపోయింది వాటి ధాటి కి.

1772cookie-checkరాబర్ట్ తో మేనేజర్ స్వాతి దెంగులాట|Telugu Sex Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *