భర్తల మార్పిడి – భాగం 104

Posted on

…ఏయ్!…ముద్దాడచ్చుగా!…శుభ్రంగా స్నానం చేసొచ్చాడు…మా చిన్నా…గాడు…అంటూ అందిన చేయట్టుకుని నీ …వాడి…మీదికి లాక్కుని , ఆవిడ వేళ్లతో నా గుళ్ల దగ్గరమొదలెట్టి , గుండు దాకా నిమిరించా…

… ఛీ! …కొట్టి , చెయ్యి బిగపడ్తూ మొహం మరో వైపుకి తిప్పుకుంది…మొదటిసారి…
…విదలకుండా మరో రెండు మూడు సార్లు నిమిరించా…
…ఆవిడ చేతిబిగువు తగ్గింది… వేళ్ల సహకారం పెరిగింది… మొహం ఇంకా మరో వైపున్నా, తల కాస్త తిప్పి నీ…వాడి వైపు ఓర చూపులు చూడ్డం మొదలెట్టింది…
…మూడ్ లోకొస్తూందీవిడ… అని గ్రహించి , ఆవిడ చెయ్యొదిలేసి నీ ఇష్టం!…నాక్కావల్సింది నే తీసుకుంటున్నా!…అంటూ ఆవిడ తొడల్ని విడదీస్తూ మధ్యలో తల దూర్చేసి , ఆవిడ …బ…ట…న్…ని పెదాలమధ్యకి లాక్కున్నా!
…ఆఁ…అని మూలిగిందేగానీ ,నీ …వాడ్ని…విదల్లే సంధ్యా ఆవిడా!…’ అంటూ నా కళ్ళల్లోకి చూసి , నా చేతిని తన గూటం మీదికి లాక్కున్నాడే వకూ!… అంటూ ఆగిపోయాను బరువుగా ఊపిరి పీలుస్తూ…
…‘… మీ ఇంట్లో…మా…మొట్టమొదటిసారి…తన…దా…న్ని…నే నోట్లోకి తీస్కునేదాకా నన్నూ ఇలాగే రెచ్చ గొట్టాడులే తల్లీ! … ఆవిడేం చేసిందిటా?!…త్వరగా చెప్పవే!…’ అంది వకుళ జీర పోతూన్న స్వరంతో నన్నో గిల్లుగిల్లి……
…అబ్బ!…అంత ఓపలేకుండా ఉంటే మాఇంటికొచ్చి , మా ఆయన పక్కలో ఆరూ…తొమ్మిదిగా పడుక్కుని నువ్వే అడగవే తల్లీ!.. అన్నాను…అది గిల్లిన చోట రుద్దుకుంటూ
‘…ఆఁ…వస్తాలే , మా ఆయన్ని తీసుకుని…మా ఇంట్లో మొదటిసారిలా , నీ నోట్లోకి మొరటుగా దోపేస్తేయిస్తా…అప్పుడుగానీ నీ తిక్కణగదు…’ అంది వకుళ…
…అమ్మో!…ఇవాళొద్దు తల్లీ!…నెక్స్ట్ వీక్ లో పెట్టుకుందాం!… నిన్న పొద్దుటినుంచి మధ్యాహ్నం దాకా ఆ వినోద్ గాడు నన్ను దున్ని , దున్ని పెట్టాడమ్మా!…సరిగ్గా నడవలేక ఛస్తున్నానంటే నమ్ము…నిన్న రాత్రి వైజాగ్ ఏర్పోట్ లోనూ ,ఇక్కడ మన ఏర్పోర్ట్ లోనూ మగ పశువులు ఒకటే చూడ్డం…ప్రాణాలు సిగ్గుతో చచ్చిపోయాయంటే నమ్ము… అన్నాను…
‘…ఎందుకు నమ్మనమ్మా!…వాడికి తోడు , ఇంటికొచ్చింతరవాత మీ ఆయన కూడా ఓ చెయ్యేశాడేమో!…పొద్దున్నా అలాగే నడిచావ్ లే!… మాంఛి పని …వాడ్లా ఉన్నాడే వాడూ!…నాకెప్పుడు పరిచయం చేస్తావే??…’ అంది వకుళ ఆబగా నా భుజమట్టుకుని కుదిపేస్తూ…
…అబ్బ!…ఉండవే!…అలాగేలే!!…ప్లాన్ చెయ్యాలి…అన్నాను…
…‘సరేలే!…సుశీల విషయం చెప్పు…తన బటన్ ని మీ ఆయన అలా పీల్చేసుకుంటే ఏం చేసిందిటా?…తన కాడ్బరీ బార్ ని పూర్తిగా మింగేసిందా?… ’ అంది వకుళ పచ్చిగా!…
…నేనూ అదే అడిగాలే!…తన…దా…న్ని…రుద్దుతూ… అంటూ కంటిన్యూ చేశాను
…ఊఁ…కొట్టిందది…
‘…వింటూండూ!…అదే తెలుస్తుంది…’ అంటూ దాటేశాడే…
…రెచ్చగొడితే …తీసు…కోక ఛస్తుందేంటీ!?…వివరాలు చెప్పూ!… అంటూ తన …దా…న్ని…ఒత్తాను……
‘…నీ వాడ్ని ఆవిడ చేతికందించి , ఆవిడ మీద తలక్రిందులుగా వాలిపోయి ,ఆవిడ …బ…ట…న్…ని పెదాలమధ్యకి లాక్కున్నానన్నానా!
నీ …వాడ్ని…విదలకుండా తొడలిప్పుకుందప్పుడు…
…ఆవిడ బటన్ ని ఇంకాస్త లోపలికి లాక్కుని మెత్తగా ఒత్తా!…’ అంటూ నామీదెక్కిపోయి , కసు…క్కున దిగేశాడే పిల్లా!…
…ముచ్చటనిపించినా పైకి మాత్రం …అబ్బ!…ఇష్ష్…!…అంటూ తనని పెనవేసేసుకుని, ఎన్ని సార్లూ!…తన జబ్బని గిల్లానే!
…‘…రెండో సారేగా!?…’ అంటూ గుంజి ,గుంజి దంచడం మొదలెట్టాడే!…
…ఎహె!…నెమ్మదీ!…ఇది…నా…లు…గో…సారి!… అన్నానే తన స్పీడుని తట్టుకోడానికి ,మంచం తలకట్టుని రెండు చేతుల్తోనూ పట్టుకుంటూ…
‘…తప్పుడు లెక్క!…ఇది ముచ్చటగా మూడోసారే!…’ అన్నాడు, మాట చెప్పడానికాగి ఆ పైన దంపుడు లంకించుకుంటూ…
…ఏదో ఒకటి! ఆవిడనుకుని నిద్రపోనీవేటీ , నన్నీరాత్రికీ!…తొం…ద…రగా ముగించీ బాబూ!… అంటూ వగలుపోయానే!…
…‘…ఏంటీ ముగించేదీ?…ఈ పనా?…ఆవిడ ఊసా!?…’ అన్నాడే …వీ…టి…ని వంతులవారీగా ముద్దాడుతూ!…
…రెండూనూ!…అన్నాను నా గుబ్బల్ని నిమురుకుంటూ
‘…ఏవిటో లింకు?!…’ అన్నాడు
మొదటిదుంటే రెండోది పెరుగుతూ పోతూంది!…అన్నా…
‘…సర్లే! రెండూ సైమల్టేనియస్ గా కానిస్తా!… అని మొదలెట్టి…
‘…మహాఁ…సిగ్గరి సంధ్యా…ఆవిడ!…ఇష్ష్…అని మూలుగుతూ …నీ …వాడ్ని… దగ్గరకి లాక్కుంది గానీ , మొహమాటమేసిందేమో!…ఛీ!…ఏంటిదీ!…అని గొణు…గుతూ , నా మొ…త్తని దూరం గా తోసేస్తూంటే తలెత్తి చూశా…’ అన్నాడు , నా లో లంగరేసి ఊపిరి తిప్పుకుంటూ…
…ఊఁ…అంటూ తనని ప్రోత్సహించా , తన వీపుని దువ్వుతూ…
‘…మొహమాటమెందుకూ!…అంటూ ఆవిడని ప్రోత్సహించా!……
…ఇప్పుడదొకటే తక్కువౌత!…అందావిడ బుగ్గకంటిన నీ…వాడి…గుండు మీది తడి ని తుడుచుకుంటూ…
….. అదా!…, మా చిన్నా గాడికి కి నీ మీదున్న …ఇ…ష్టం…నాలుక తో తుడిచేయచ్చు… అంటూ కన్ను గీటాను…
…ఛీ!…కొడ్తూ నా తొడని గిల్లిందావిడ…
…నీ ఇష్టం!…గిఫ్ట్ ఆఫర్ కొద్దిటైం వరకే!… అంటూ మళ్ళీ నా తలని ఆవిడ తొడల మధ్య దూర్చేశా!…

..కాసేపు తరవాత నీ…వాడి గుండు మీద …ఆవిడ నాలిక స్పర్శ…
…కొంచెం తలెత్తి ,ఓరగా చూశాను…కొన నాలికతో తడిని శుభ్రంగా నాకేయడం మొదలెట్టింది…
…నా చూపు గమనించిందేమో! ఏంటా పాడు చూపూ!…అంటూ తల తిప్పుకుంది , నీ…వాడ్ని…. విదలకుండానే…
…వెంటనే తల కిందికిదించేసి , నా నాలుక పని కంటిన్యూ చేస్తూనే ఓరగాచూశా ఆవిడ వైపు!…
…పెదాల్ని కొద్దికొద్దిగా విప్పుతూ గుండు సైజుకి ఎడ్జెస్ట్ చేసుకుంటూంది…
…చిన్నా…గాడేంటీ!?…ఎం…తుం…దో!…అందావిడ స్వగతంగా అంటూన్నట్లు!…
…పోనీ!…పట్టి…నంత… వరకే తీసుకో!… అన్నాను…
….ఛీ!…అంటూ తన తొడల్ని నా మెడచుట్టూ పెనవేసి , నా తలని తన పూరెమ్మలకదుముకుంటూనే నీ వాడి గుండుని నోట్లోకి లాక్కుంది…
…అప్పుడే చప్పుడు చేస్తూ నేనావిడ బటన్ ని నోట్లోకి పీల్చుకున్నా!
…ఇష్ష్ … అంటూ నీ వాడ్ని ఇంకాస్త లోపలికి లాక్కుందావిడ…
…అదీ!…అలాగే!…అంటూ, ఆవిడ బటన్ ని మునిపంటితో చిన్నగా కొరికా!…
… అ…బ్బ!….అంటూ చటుక్కున నడుమెత్తి, నీ వాడి కండలో తన పళ్ళు దిగేసింది
….మరోసారదే పని చేశా!… ఈసారావిడ ఎగజిమ్మేసి… ఇక…నా…వల్ల కాదు బాబూ!…అంటూ నీ వాడ్ని బైటికి తోసేసింది…
…ఇక నా వల్లా కాదూ!… అంటూ లేచిపోయి , సరిగ్గా తిరిగి, ఆవిడ మీదెక్కేసి , బురదబారిపోయిన ఆవిడ మానం లో నీ వాడ్ని కసు…క్కున దిగేశా సంధ్యా!…
…అఁ…మ్మోఁ… ఛంపేశావ్!…అని ఎన్నడూ లేని ఏకవచన ప్రయోగం చేస్తూ నా దండల్లో గోళ్లు దిగేసిందావిడ…’… అంటూ నా కళ్లల్లోకి చూశాడు…
…ఆ టైముల్లో మర్యాదలేమీ ఉండవులే!…కానీ!… అన్నాను…
‘…కాబోసు… అంచేతే …ఎహె!…ఎన్నాళ్ళైనా అదే కూత!… అంటూ నీ వాడ్ని గుండు దాకా బైటికి లాగేసి, మళ్ళీ కొసకంటా గెంటడం మొదలెట్టా!… అంటూ మళ్ళీ దంపుడు మొదలెట్టాడే రెచ్చిపోయి!…
…అ…బ్బ …తనేమందీ!?… అన్నాను తన నడుంచుట్టూ తొడలు పెనవేస్తూ…
…‘…ఏవంటుందీ!…తనూ ఇలాగే , తొడలు పెనవేసి… రోజు..కో ర..కంగా… నా… ప్రాణా…లు… తోడే…స్తూంటే …ఛస్తానా!… ఆహ్ఁ…నెమ్మదీ!…అసలే నేను… అంటూ ఆవిడేదో చెప్పబోయింది…
వినే మూడ్ లేక , చటుక్కున ఆవిడ మీదడిపోయి తన నోరు మూసేసి , పక్…పక్క్…పక్పక్క్…అంటూ చప్పుళ్లొచ్చేలా నాకోపినంత సేపు ఆవిడని దున్నేసి, ’… అంటూ నన్నూ దిమ్మతిరిగేలాగ వాయించేసి …హాఁ…హాఁ…హాఁమ్మ్ఁ… అని అరిచేస్తూ , నీ వాడ్ని వీలైనంత లోతుకి తీసికెళ్ళి , చిప్పిల్లి పోయి ఆవిడ మీద సోలిపోయా సంధ్యా!…’ అంటూ నా…లోకీ విదిలేశాడే , ఆవిడ మీది కోరికనీ!… ఆ…లోప…ల…కాలిపోయిందటే నమ్ము!…’ అన్నాను తలపుల ఆయాసంతో కాసేపాగిపోయి…
‘ ఊఁ…’ కొట్టింది వకుళ , కానీమన్నట్లు…
…కాసేపు తనని సేద తీరనిచ్చి ,…అపుడేంచేసిందీ!?… అన్నాను
‘..ఉఁ…ఊఁ..ఊఊ~మ్..అటూ పెనగులాడి , ఎలాగో తన పెదాల్ని విడిపించుకుని…ఛీ!…అందావిడ సిగ్గుతోనో, కోపంతోనో ఎఱ్ఱబడ్డ మొహంతో, ఆయాసంతో ఊగిపోయే.గుబ్బల్తో…
…తన కోపాన్ని గమనించి , కాసేపావిడ కళ్ళల్లోకి చూసి …ఏయ్!…ఏమైందీ!?…అంటూ ఆవిడ చెవిలో గొణిగాను…తన మెడ వంపులో ముద్దెట్టి
…‘…ఛి…ఛీ!… ఒద్దంటే వినరేం!?…ఎక్క…డ …పడితే అక్కడ నోరెట్టేసింది చాలక , ఆ పాడు జిగటని మూతికంటించుకుని ఎక్కడ పడితే అక్కడ ముద్దులెట్టుకోడం కూడానూ! ’ అంటూ నన్ను దూరంగా తోసేసి, కళ్లు మూసేసుకుంది…

…ఏయ్…ఇటు చూడు …అని బ్రతిమాలుతూ తన చేత కళ్ళు తెరిపించి…ఎప్పుడో కలిసిపోయాంకదా సుశీ…మనిద్దరం!…ఇక తేడా ఏముంది చెప్పు!?…అంటూ తన కళ్లల్లోకి సూటిగా చూశాను…
…ఓ లిప్త నా కళ్లతో కళ్ళు కలిపి , …ఊఁ… అంటూ మరుక్షణం కనురెప్పలు వాల్చేసుకుని, చటుక్కున నన్ను బిగియారా కౌగలించేసుకుని… అంచేతేగా నీ ప్రతిరూపం నాలో పెరుగుతూంట!… అంటూ నా చెవిలో గొణిగిందావిడ…
ఒక్క క్షణం నా గుండె ఝల్లుమందనుకో! …ఇదేంట్రా బాబూ! ఏంకాబోతూందీ?…అనిపించేసరికి… ఏవనాలో తెలీక మౌనంగా ఉండిపోయాను సంధ్యా!…
…ఆవిడెదురుచూసిన ఆనందం కనిపించలేదేమో నాలో!…
…బాధ పడకు… నా కొడుకు నీ ఆస్తిలో వాటాకేం రాడులే!!… అందావిడ ఘాటుగా
…ఛ!…మీ ఆస్తిపాస్తుల్తో పోలిస్తే నాదెంత?….అదికాదు సంగతి…ఈ మధ్య మీ ఆయన కూడా బాగా పుంజుకున్నాడంటున్నావ్!… మనమూ జాగ్రత్తగానే ఉంటున్నాం!…అంచేత…రాబోతూన్న వాడు తన కొడుకేమో అనీ!… అంటూ నీళ్లు నమిలాను సంధ్యా…’ అంటూ నా మొహం లోకి చూశాడు…
…ఆత్రత పట్టలేక ‘…ఏవన్నావే నువ్వూ?ఏవందిటా‘ఆవిడా!?…’ అంటూ నన్ను కుదిపేసింది వకుళ
…నేనూ అదే అడిగానమ్మా!… …ఎవరూ జాగ్రత్తగానే ఉంటూన్నదీ?!… అని ఎదురడిగిందిట… స్టన్ ఐపోయా సంధ్యా ఆ మాట వినీ!… అన్నాడే!…
…ఏంటా మాట?…అని ఆవిడ్ని నిలదీయలేదా నువ్వూ?… అన్నాను…
‘…అడిగాలే ఏంటి నీ ఉద్దేశ్యం!?…అనీ!…తనేమందో తెలుసా!… అన్నాడు
…నువ్వు చెప్తేనేగా తెలిసేదీ!!…అన్నాను
‘…నాను బుఱ్ఱ లేదనుకున్నావా?… అంటూ మొదలెట్టింది సంధ్యా!…
ఛ…అదేంటీ !…నేనెందుకనుకుంటా అలా!?… అన్నాను షాక్ నుంచి కోలుకుంటూ…
ఆడదంటే మీ మగాళ్లకంత చులకనా!?…నన్నో ఆట బొమ్మనుకున్నావా, నీ కోరిక తీర్చుకునొదిలేయ డానికీ?…నాకేం కావాలో ఎన్నడైనా అడిగావా?… అంటూ రకరకాలుగా ఓ రెండు నిముషాలు నన్నూ , మగ జాతినీ దులిపేసిందనుకో!…’ అన్నాడే మొహం ముడుచుకునీ…
…మంచిపని చేసింది…ఫోన్ చేసి కంగ్రాట్యులేట్ చేస్తా!… అంటూ కాసేపు ఆట పట్టించా…
‘…రెండేళ్ళక్రితం మాట సంధ్యా అది…ఓ పావుగంట తరవాత చల్లబడిపోయిందిలే , నా ఉద్దేశ్యం తెలిసింతరవాత…ఇప్పుడెందుకూ కెలకడం!…’
…అంటూ నాకు నచ్చచెప్పడానికి తెగ తంటాలు పడ్డాడమ్మా నీ సరసుడూ!… నా ముచ్చటతీరా తనని ఉడికించి , …సర్లే!… ఒకళ్ళ ఉద్దేశ్యాలేమిటో మరొకళ్లకి చెప్పుకున్నారా?…ముందెవరు మొదలెట్టారేంటీ? …అంటూ కూపీ లాగా!…
…‘…ఇంకెవరూ!…నేనే!!…మీ ఆడాళ్ళ కాళ్ళా వేళ్ళా పడడం అనాదిగా వస్తూన్నదేగా!…’ అంటూ నన్ను దెప్పడానికి ప్రయత్నించాడు…
…సర్లే!…విషయం చెప్పు…అన్నాను…
‘…ఒక మాట ఒప్పుకోవాలి సుశీలా!…’ అంటూ మొదలెట్టి …‘ మా చిన్నాగాడి తో సమానంగా‘ నువ్వు పరుగులెత్తుతూ ,ఆటలాడుతూంటే, అల్లల్లాడే నీ ఒంపు సొంపుల్నీ, కందిపోయిన నీ మొహాన్నీ , అలసట వల్ల మెడమీదా , నడుం మడతల్లో పట్టిన చిరు చిరుచెమటల్తో మెరిసిపోయే నీ ఒంటినీ ,ఎన్నిసార్లు చాటుగా చూశానో! దగ్గరకి తీసుకుని ఆ చెమట్ల్నొత్తాలనీ , చిరునవ్వుల్తో విచ్చుకునే పండు తమలపాకుల్లాంటి నీ పెదాల్ని , నా పెదాల్తో మృదువుగా స్పృశించాలనీ, ఎన్నిసార్లనిపించిందో చెప్పలేను… కానీ దగ్గర స్నేహితుడి భార్యవని నా మనస్సునదుపు చేసుకుని దూరంగా ఉన్నా!…
…కానీ అవకాశం వచ్చేసరికి వదులుకోలేకపోయా!…అంచేతే, నావల్ల మీఇద్దరికేమీ ఇబ్బంది కలగకుండా జాగ్రత్తగానే మెసిలా!… వీలైంత సుఖాన్ని నీకందించి , అందినంత మేరకి సుఖం జుఱ్ఱుకుందామనేగానీ , ఈ పరిస్థితి ఒస్తుందనుకోలేదు సుశీ! అంటూ , నిజమొప్పుకున్నా…’ అన్నాడే!…అంటూ కాసేపాగా , ఊపిరి తిప్పుకోడానికి…
‘…ఇదంతా వింటూంటే నాకేమనిపిస్తూందో తెలుసా!?…’ అంది వకుళ , నా మొహం లోకి చిలిపిగా చూస్తూ…
…చెప్పూ!…అన్నాను…
…‘…ఆవిడ పేరు అహల్య , నీ మొగుడిపేరు సురేంద్రో , దేవేంద్రో అయితే పోలిక సరిపోయేది…’ అంది వకుళ , ఓ వంకర నవ్వుతో…
…ఏ పోలిక గురించే నువ్వుమాట్లాడేదీ?…ఏంటీ నీ ఉద్దేశ్యం!?… అన్నాను ,
…‘… ఓ సారి మనం ఓ పేరున్న తెలుగు పండితుడి లెక్చర్ విన్నాం గుర్తుందా!?…’అందది
…ఏమో!?…అన్నాను , నాకు కరెక్టుగా గుర్తుకి రాకపోవడంతో…
…‘…మన క్లాసువాళ్ళు మరిద్దరు కూడా తోడొచ్చారు…నాకు గుర్తుందిలే!…’ అందది…
…ఆహాఁ…అయితే ఏంటిటా?… అన్నాను…
…. ‘…ఆయన …అహల్య… అన్నపేరు కర్థం ఏమని చెప్పాడో గుర్తుందా!……హల్యం కానిది ,అంటే మామూలు నాగళ్ళతో దున్నడానికి అనువుకాని క్షేత్రం ( భూమి )కలిగున్నదీ …అనీ , …’ అంటూ అది చెప్పేస్తూంటే ,
…ఆగవే సిగ్గుమాలిందానా!… అన్నాను, దాని ఆలోచనేంటో నాకు లీలగా తట్టేసరికి…
…అదాగుతేనా!… అంచేతక్షేత్రానికి సరిపోయే నాగలిని ఎంచుకోడం తప్పుకాదని ఆయన చెప్పాడ్లే ఆరోజు…నీ సుశీలక్క కూడా అటువంటి కేసే అనిపించిందే నాకూ!…ఐతే ఒకటే తేడా!…నేననుకున్న కేసులో బీడు భూమిని స్పెషల్ నాగలితో దున్ని సాగుకి సిధ్ధం చేయడమే ఉద్దేశ్యం… ఇక్కడ సాగుకి సిధ్ధం చేయడమే కాకుండా కాకుండా నాట్లేయడం కూడా జరిగి పోయింది…’ అంటూ కన్నుగీటిందది…
…ఛీ!…తప్పుడు పోలికలు ఆపు తల్లీ!…కోపమొస్తే పాఠకులు కొట్టీసీగల్రు…అన్నాను…
‘…గుర్తుకొచ్చింది చెప్పానంతే!…సరే!…కధ కానీ!…’ అంది వకుళ…
ఊఁ…మా ఆయన నిజమొప్పుకున్నాడన్నానా!… అపుడావిడ తన.కళ్ళల్లోకి ఓ లిప్త చూసి , ఆపైన కనురెప్పలు వాల్చుకుని ఏమీ అనకుండా మౌనంగా ఉండిపోయిందనన్నాడు… నే …ఊఁ… కొట్టాను…

.‘…ఆవిడ ఏమీ చెప్పకపోవడంతో నా మాటని ఒప్పుకుందనుకుని …అవునూ!…ఈ మధ్య మీ ఆయన ఇంట్రెస్టు పెరిగిందిగా! …అంచేత … అంటూంటే , ఆవిడ చటుక్కుమని కనురెప్పలెత్తి ,నా మనస్సు చురుక్కుమనేలా నావైపు చూడ్డంతో…
…ఏంలేదూ!… కరుణా కావచ్చుగా!…అంటూ నీళ్లు నమిలాను సంధ్యా!…’ అన్నాడు…
…అంటే!…నా కొడుకే!… అని ఏం గ్యారెంటీ…అని నువ్వన్నట్లేగా!… ఆవిడెలా రియాక్టయిందేంటీ?… అన్నాను…
…‘….నా కొడుకు , మా కొడుకుగానే పెరుగుతాడ్లే!…అంది కోపంగా!….
…ఆ మాటతో నాకు కాళ్ళూ చేతులూ ఆడలే సంధ్యా!….బాధ్యత లేనివాడ్ననుకుంటుందేమో!… ఖర్చులకి డబ్బు పంపిస్తా!…అని ఆఫర్ చేద్దామను కున్నా!… తిట్టేస్తుందేమో అని భయపడ్డా … ఇక ఏంచేయాలో తోచక ఆవిడకి సరెండరైపోయా , …నాకేంచేయాలో తోచట్లే సుశీ! …నువ్వే చెప్పు,! అంటూ….
…పుట్టబోయే వాడు నీకొడుకని , కనీసం నాతోనైనా ఒప్పుకుంటేచాలు… అందావిడ కళ్ళనీళ్ల పర్యంతమైపోయి తల దించుకుంటూ …. నాకు నోట మాట రాలేదు కాసేపు…
…ఓ అరక్షణం తరవాత ఆవిడ రెండు చేతులూ పట్టుకుని …ఎంత మాట సుశీ!…అన్నానెలాగో గొంతు పెగుల్చుకుని…
…నా స్వరంలో నిజాయతీ ఆవిడ మనస్సుని తాకినట్లుంది…తలెత్తి , ఓలిప్త నా వైపు చూసి ,భోరుమంటూ నన్నల్లుకుపోయింది … ,
… సర్దుకునేదాకా తన వీపూ , జుత్తూ నిమురుతూ ఉండిపోయాను…ఏమీ మాట్లాడకుండా…
…కాసేపు తరవాత సేద తీరి , నా మొహం లోకి చూసి చిన్నగా నవ్వింది…థాంక్స్ చెప్తూన్నట్లు…
…పరిస్థితి కుదుట బడడంతో…అమ్మయ్య!…అనుకుని…. ఆవిడ పెదాల్ని చిన్నగా ముద్దాడా…
కొద్దిసేపు నా ముచ్చట తీర్చి…నీ జాగ్రత్తలు నే గమనించలేదనుకోకు!…అంచేతే నీకు చెప్పకుండానే ప్లాన్ చెయ్యాల్సొచ్చింది…అంటూ మొదలెట్టిందావిడ….
…మళ్ళీ ఇదేంట్రా!?… అనిపించినా , ఏం చెప్తుందో విందామని … అంటే!?… అన్నాను…
…. అదే!…మనం కలుసుకునే రోజుల్ని ఎంచుకునే నీ పధ్ధతిని నే గమనించలేదనుకోకు….అవునూ!…నా సేఫ్ పీరియడ్ ని నువ్వెలా పట్టావ్?… అందావిడ…
…నువ్వేగా చెప్త… అన్నాను , విషయమావిడకి అర్థమైపోయిందని గమనించి…
……అనుకున్నాలే!….ఓ నెల రోజులు నీ రాకపోకలు గమనించింతర్వాత!!…ఎందుకలా చేస్తున్నావో కూడా అర్థమైపోయింది , కాస్త ఆలోచిస్తే!….అదీ మా మంచికే!… అనిపించి …అనావిడ అంటూంటే,…
…ఏదీ?… అన్నాను…
…నిజంగా తెలీదా?… లేక నానోటితో చెప్తే వినాల్నుందా!?… అందావిడ , కాస్త చురుగ్గా!…
…నేనేం మాట్లాడలేదు…
…నే చెప్తే వినాల్నుంది కదూ!…సరే!…విను… ఆ…కుతి తీర్చుకోడం నీతో… సంతానం పొందడం మా ఆయన తో !…చాలా!?…అంది నన్నో కుదుపు కుదిపి…
…అవునన్నట్లు తలూపాను…
…అందుకే!…మీ స్నేహితుడికి పూర్తిగా సహకరించా!…నా ఫెర్టైల్ పీరియడ్లో ఎన్నో సార్లు కలుసుకున్నాం… కనీసం ఓ మూడు నెల్లు వెయిట్ చేశాను , నెల తప్పుతానేమో అని…కానీ ఫలితం శూన్యం…అందావిడ
…అదేంటీ!?…అన్నాను…
…ఏమో!…కానీ ఆయనతో ఉన్నప్పుడల్లా నువ్వే గుర్తుకొచ్చేవాడివి…అందావిడ తలదించుకుని…
…అలా అంటావేంటీ?…మీ ఆయనక్కూడా …ఆ…వెఱ్ఱి…రోజురోజుకీ ఎక్కువైపోతూందననీ , నిన్ను పక్కమీద …ఛంపేస్తున్నాడనీ, నువ్వేగా చెప్త నాతో!…అన్నాను

అవును… అంచేతేనేమో నీ పొజిషన్సన్నీ ట్రై చేసేస్తున్నాడు… దగ్గరుండి మప్పుతున్నావేంటీ మీ స్నేహితుడికీ!? …అందావిడ చిరుకోపంతో…
…అన్నీ కాదులే!…కొన్నీ! ఏవేం ప్రయోగించాడేంటీ అన్నాను…
…నీ సిగ్గుమాలినవన్నీనూ!…ఇందాకటి…దాన్తో సహా!!…అంది మొహంలోకి రక్తం ఎగజిమ్ముతూంటే…
…మరింకేం!?…కొత్తైనట్లు బాధ పడిపోయావేంటీ?….అన్నాను…
…కొత్తేగా నాకూ!…అంచేతే మా ఆయనకా పర్మిషన్..ఇవ్వలా!…అంది సుశీల…
…ఏమీ??…అన్నాను…
…అ…ది…నీ ఒక్కడికే ప్రత్యేకం… అందావిడ , నా మొహంలోకి చూడ్డానికి తంటాలు పడిపోతూ…
…ఆ మాటవినేసరికి ఆవిడమీద వల్లమాలిన…’ అంటూ వికాస్ ఏదో చెప్పేస్తూంటే…
…ప్రేమపుట్టుకొచ్చి , నన్నూ పిల్లల్నీ విదిలేసి ఆవిడతో లేచిపోదామనుకున్నావా?…అంటూ రెచ్చగొట్టానే వకూ!… అంటూ ఆగాను…
‘…అటువంటి వాడేం కాడులేవే వికాస్… ఏదో ఎంజాయ్ చేసి ,ఆవిడ అవసరం తీర్చాడంతే!…మన మొగుళ్ళకి అటువంటివి రేపెడితే మనకే డేంజరు ’ అంది వకుళ…
…అటువంటి పని చేస్తే ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా పట్టుకుని , జుత్తట్టుకుని ఈడ్చుకురానూ ఇద్దర్నీ?…అన్నాను ఆవేశంగా!…
‘…దానికీ సమర్థురాలివేలే!… ఇంతకీ తనేమన్నాడో చెప్పు!…’ అంది వకుళ…
…ఛ!… …ఆవిడమీద వల్లమాలిన అభిమానం , వాళ్ళాయనమీద జాలీ అనిపించిందా సమయానికి…అంచేత,…అహ్!…థాంక్స్ సుశీ!…అంటూ తనని మరింత దగ్గరకి లాక్కుని , ఓ గాఢమైన ముద్దెట్టి , అంటే నా ప్రయత్నాలు ఫలించాయన్న మాట…ఎంజాయ్ చేశారుగా ఇద్దరూ?!… అనడిగా!
ఆఁ…అదొకటే తక్కువ!…నీ పొజిషన్సు అంటే రిపీట్ చేశాడు గానీ, నీలా నిలబడే పసుండద్దూ మనిషిలో!…మొదలెట్టిన కాసేపట్లో నీరుగారి పోయేవాడు …నాకు చికాకనిపించేది…అందావిడ…
…ఈ మధ్య ఐదునిముషాలు దాటి పోతూందని అన్నాడు!… అంటూ తన కళ్ళల్లోకి చూశాను…
…సిగ్గులేకుండా ఇవన్నీకూడా మాట్లాడుకుంటారా మీరూ!…అందావిడ
…నా సలహాలేమాత్రం పనిచేశాయో తెలుసుకుందామని అడిగాలే!…ఇంతకీ కరుణా చెప్పింది నిజమేనా?!… అన్నాను…
…ఆయన చెప్పింది నిజమేననుకో!…నాకూ బాగానే ఉందనిపించింది ,తన జోరు …కానీ అది ఫలిస్తూందో లేదో చెప్పలేం!… , …నువ్వేమో డిల్లీ వెళ్ళిపోతున్నావ్!…అంచేత రిస్క్ తీసుకోడం ఇష్టం లేకపోయింది!…నాకో చిన్నాగాడు కావాల్సిందే!…అనిపించి ప్రయత్నం చేశాను…అదృష్టంకొద్దీ నువ్వు నా సైకిల్ మర్చిపోయావు!…టక్కుమని ఫలించింది!!…అందావిడ సంతోషంగా…
…దానివల్ల ఒచ్చే సమస్యలు చెబ్దామని అనిపించినా , వెంటనే ఆమాటెత్తి ఆవిడ ఉత్సాహాన్ని నీరుకార్చలేక , మగపిల్లాడే పుడతాడని గ్యారెంటీ ఏంటీ?… అన్నాను…
…అది నా నమ్మకం!…అంతే!!… అనేసిందావిడ , నాకళ్ళల్లోకి సూటిగా చూస్తూ…
…ఇంక వాదించడం బాగోదని ,…దీనివల్ల వచ్చే సమస్యలగురించి ఆలోచించావా!?… అన్నాను…
…అంటే??… అంటూ ఎదురుప్రశ్నేసింది…
…అదే! పోలికా!, రంగూ! వగైరాలు…అన్నాను…
…సాధారణంగా మొదటి మగపిల్లాడికి తల్లి పోలికొస్తూందంటారు…ఇక రంగంటావా?…మా మామగారులేరూ చామనచాయలో!…అంచేత సమస్యేమీ ఉండదు…అందావిడ , ఆ బాధేదో నే పడ్తాగా!…నీకెందుకూ?… అన్నట్లు…
…దాంతో నాకర్థమైపోయింది…ఇంకేం చెప్పినా లాభం లేదని!…
అంచేత… అన్నింటికీ సమాధానాలు సిధ్ధంగా ఉన్నాయన్నమాట!…ఇంకేం?!…అంటూ తనని దగ్గరకి తీసుకున్నాను.. తను గువ్వపిట్టలా నా కౌగిలిలో ఒదిగిపోయింది…కాసేపట్లో మరోరౌండ్ మొదలైపోయింది…
విషయం తెలిసిందికనుక , ఆవిడ మీద బరువు మోపకుండా , అతి నెమ్మదిగా , అరగంట పైగా కానిచ్చాను.. ,కనీసం మూడు సార్లు ఎగజిమ్మేసిందావిడ ,నేను చిప్పిల్లేలోగా!… ఆ పైన అలాగే బిగి కౌగిట్లో నిద్దరోయాం ఇద్దరం…’ అంటూ వికాస్ ఆపేసరికి…
…వెలకిలా పడుకుని చెప్తూన్న వికాస్ నడుం మీద నా కుడి తొడేసి , …ఇంకావిడ్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా , తెల్లారగానే ఆవిడిచ్చిన కాఫీతాగి ఇంటికొచ్చేశావా!?… అన్నానే వకూ!…యధాలాపంగా నా తొడని తన నడుం మీదేసి దాంతోనేతో తన పొత్తికడుపుని రుద్దుతూ!
…కాసేపట్లో…ఎంత పిచ్చిపని చేశానో తెలిసొచ్చిందే తల్లీ!… అని నే చెప్పేస్తూంటే…
‘…యధాలాపంగా ఏంకాదులేవేపిల్లా!… అ…ది…చాల్లేదని చెప్పు!…’ అంది వకుళ…
…ఛ!…అప్పటికే మూడో, నాలుగో వాయింపులైపోతే ఇంకానా!?… నీకుందేమోగానీ , నాకంత …కోరికేం… లేదమ్మా!…అన్నాను , కళ్ళు దించుకుంటూనే దాన్నో గిల్లు గిల్లి…
…‘…అబ్బ!…మీ ఆయన రంకుపురాణం కాదుగానీ , నన్ను గిచ్చి గిచ్చి పెడుతున్నావే తల్లీ!…ఇంతకీ పొద్దున్నే లేచి ఇంటికొచ్చేశాట్టా!…అది చెప్పు…’ అంది వకుళ , నా చెయ్యిపడ్డచోట తన తొడని రుద్దుకుంటూ…