ప్రమీల చెప్పిన కధ 8

Posted on

“రవీ నువ్వు బట్టలు మార్చుకొని రావయ్యా, నీ మరదలకి గాజులు తొడగాలి,నువ్వు-ప్రమీల కలిసి బట్టలు పెట్టాలి ” అంది అత్తయ్య సుబ్బలక్ష్మి. “తప్పదా ” అన్నాడు రవి నన్ను చూస్తూ. ”

ప్రమీల చెప్పిన కధ 7 →

రవీ నేనే రజనీకి అన్నీ, అంచేత ఇద్దరము కలిసి చెయ్యాలి.10 మంది కన్నాఎక్కువ లేరు పద ” అంది.

రజనికి నేను రవి మొదట గాజులు తొడిగాము. రవి రజనికి బొట్టు పెడితే- ఇద్దరము కలిసి -బట్టలు,రవి రజని కోసము కొన్న గౌనులు,ఇచ్చాము. నేను రవి చేత – రజనికి చెవి జుంకాలుపెట్టించి- మెడలో గొలుసు వేయించాను. సుబ్బలక్ష్మి కి రవి నేను బొట్టు పెట్టి బట్టలు-బంగారు పూతతో చేయించిన ముడిపిన్నులు- రవి డిజైన్ చేసిన ముడి వెనుక ఆభరణము ఇచ్చాము. రవి వాటిని చూపిస్తూ ” పిన్నీ అందరిముందు అలంకరించనా ” అన్నాడు. సుబ్బలక్ష్మి నవ్వుతూ ” పెట్టవయ్య నువ్వే చేయించావటగా” అంది.రవి సుబ్బలక్ష్మి వెనక్కి వెళ్ళి- ఆభరణాన్ని అందరికీ చూపించి-అత్తయ్య ముడి మధ్య చిన్నా గుండ్రటిది దూర్చి- 12 చైనులని ,ముడి మీదుగా గుండ్రంగా పెట్టి- సుబ్బలక్ష్మి ని వెనక్కి తిప్పి అందరికీ చూపించాడు.అలాగే వెండి పిన్నులు తీసి-మెరుస్తున్న కొత్త పిన్నులని ముడి పువ్వులు చెదరకుండా పెట్టాడు. ఫంక్షన్ గంటలో పూర్తి చేయించేసాను.

“రవీ రజనీ కి అత్తయ్యకి అనీ తీసి జడలు వేసెయ్యి-రజని ఎక్కువ సేపు కూర్చోలేదు ” అన్నా.”తెలుసు ప్రమీ నువ్వువస్తే రజనీకి అన్నీ తీసేసి గౌను వేసుకొంటే హాయిగా ఉంటుంది” అన్నా. నేను రవి కలిసి రజని ఆభరణాలు తీసేసి-పట్టు చీర జాకెట్టు తీసేసి- మేము తెచ్చిన గౌను చూపించి తొడిగాము.

రవి వెనుక జిప్ పైవరకు పెట్టాడు. రజని పూల జడ కొంతసేపు ఉంచుకుంటానంది. నేను ,రవి , భవానీ మా గదిలోకి వచ్చి- “రవీ పువ్వులు పట్టుచీరలు చాలు ” అన్నాము. రవి నవ్వుతూ భవానీ చీరని విప్పి- చేవులవి,మెళ్ళో గొలుసులు,గాజులు తీసి లోపల డ్రయర్లో పట్టాడు. జాకెట్టు విప్పి- తడిసిన చంకలు రాస్తూ ” భవీ నీకు పట్టువి పనికి రావే ” అంటూ చంకలు పైకెత్తి ముద్దు పెట్టుకొన్నాడు.భవానీ ముడిలోని పువ్వులని పిన్నులు తీస్తూ అన్నీ తీసేసి-చెత్త బుట్టలో వేసేసాడు.”అబ్బా హాయిగా ఉందిరా ” అంటే ” ప్రమీ భవానీ గౌను ఇయ్యి ” అన్నాడు భవానీ లంగా బొందు విప్పుతూ. భవానీకి గౌను సరిపొయింది కొంచెం పొట్ట కనిపిస్తొంది.

రవి నాకు కూడా జాగ్రత్తగా అన్నీ విప్పేసి-పూలు తీసేసి-పిక్కల వరకు ఉన్న గౌను తొడిగాడు.బ్రా తీసేసి- పేంటీ ఉంచాడు. తడిసిన నా చంకలని తనివితీరా నాకాడు.చంకలు నాకించుకుంటున్నప్పుడు ,సుబ్బలక్ష్మి వచ్చి-“రవీ రజనీకి పూలజడ విప్పాలిట వస్తావయ్యా” అంది. నా చంకల నాకుడులో మునిగిపోయిన రవి రవి జవాబివ్వలేదు.”పంపిస్తాను అత్తయ్యా మీరు పదండి ” అన్నను. అలా నా చంకలని 15 నిమిషాలు నాకి అప్పుడు వదిలాడు.”ప్రమీ ఇవాళ అన్నీ కలిసిన వాసన మస్తుగా ఉంది ” అన్నాడు నా పెదాలు కొరుకుతూ..” ఒరే రజని పూల జడ విప్పేసి రారా ” అన్నను.

రజని పూల జడని జాగ్రత్తగా విప్పి చెత్త బుట్టలో వేసి- రజని కి తల దువ్వుతున్నప్పుడు నేను భవానీ వెళ్ళాము.ఈ గౌను హాయిగా ఉందే అక్కా అని రజని అంటే-” రవి దగ్గరుండి కుట్టించాడు “అన్నా. అత్తయ్యకి కూడ తలలో పూలు తీసేసాదు-ముడికి పెట్టినది తీసి – డబ్బాలో పెట్టాడు.

రాత్రి భోజనాలు అయాక, ముగ్గురికీ ముడులు విప్పి- చక్కగా తల దువ్వాడు. నాకు ,భవానీకి తల దువ్వి వదిలేసాడు, రాత్రి ఇద్దరిని వదలనని అన్నట్లు. అత్తయ్యకి చాల్లా సేపు తల దువ్వుతూ పేలు తీస్తున్నాడు. మధ్యలో నడుము మీదచెయ్యి వేసి దగ్గరగా సర్దుకున్నా,అత్తయ్య ఏమీ అనలేదంటే రవి చేతిలోని మాధుర్యమే. కనీసం సుబ్బలక్ష్మి కి గంటసేపు తల దువ్వి పేలు తీసాక” జడ వేసీ వయ్యా, నిద్ర వస్తోంది ” అంది సుబ్బలక్ష్మి. రవి నవ్వుతూ నా వైపు చూసి, తీరిగ్గా జడ వెయ్యడానికి ఇంకో 20 నిమిషాలు తీసుకొని ,జడ వేసాక ,నడుము పట్టుకొని ” అయిపోయింది పిన్నీ , పోయి పడుక్కో” అని దువ్వెన చేతిలో పెట్టాడు.

రవి నన్ను గోడకి నొక్కి దూర్చి వాయిస్తూ ఉంటే,భవాని రవికి భారీ సళ్ళని నొక్కి పట్టి వాటేసుకొని-” రవీ రేపు నలుగు పెట్టి తలంటరా, నెల అయిపోయింది” అంది.కుడి చేతిని నానడుము చుట్టూ వేసి ఊగుతూ- ఎదం చేత్తో భవానీ జుత్తుని పట్టి ముందుకు లాగి గోడకి తోస్తూ ” ప్రమీ దీని బొక్కలో దూర్చీనా ” అన్నాడు .”దూర్చరా భవానీ బొక్కని వాయించీ” అంటూ రవి బుజ్జిగాణ్ణి నా బొక్కలోంచి తీసి భవానీ బొక్కలోకి దూర్చి రవిని వెనక నుంచి వాటేసుకున్నాను. అలా ఇద్దరినీ మార్చి మార్చి వాయించి , నా బొక్క నింపేసాడు.

ఇద్దరినీ చెరోపక్క పడుక్కోపెట్టుకొని- ఇద్దరి జుత్తులూ సవరిస్తూ” రేపు భవానీ అత్తమ్మకి పండగే ” అన్నాడు.
పొద్దున్న బాత్రూం లోంచి- “రవీ అది తీసుకొని రా ” అన్నా. శానిటరీ నేప్కిన్ పేంటీ తీసుకొచ్చి- కడిగి తుడిచి-నేప్కిన్ సర్దిన పేంటీ తొడిగాడు. ” ఈ మూడు రోజులు భవానీ నే వాయించాలా ” అన్నాడు బుంగమూతి పెడుతూ. “ఇవాళ తప్ప ,మిగిలిన రెండు రోజులూ రాత్రే దొరుకుద్ది.బుద్ధిగా సుబ్బలక్ష్మి అత్తయ్యకి పేలు తీసిపెట్టు ఈ మూడు రోజులూ, నేను పక్కన కూచుంటాలే ” అన్నా.