దమయంతి ఆంటీ – Part 13

Posted on

నేను కాలేజీలో చేరే రోజు దగ్గర కావడంతో కావలసినవన్ని సద్దుకుని ప్రయాణానికి సిద్ధ మయ్యా. నాన్న నా కూడా వస్తున్నారు, నన్ను వారి స్నేహితుని కి అప్పచెప్పడానికి.
నేను వూరు వెళ్ళే ముందు నాన్నతో “ఒక సారి ఆంటీ ఇంటికి వెళ్ళి వస్తానని చెప్పి ఆంటి ఇంటి కి వెళ్ళా.

అంటీ గౌరి ఇద్దరు బయటకు వచ్చి, అప్పుడప్పుడు వస్తూ వుండ మని చెబుతూ కళ్ళమ్మట నీళ్ళతో వీడ్కోలు చెప్పారు. నేను నాన్న బయలుదేరి కాకి నాడలో ప్లీడర్ స్వామినాధం గారి ఇంటికి చేరాం. నాన్నను చూసి స్వా మినాధం గారు చాలా సంతోషించి వాళ్ళ కుటుంబ సబ్యులను పరిచయం చేసారు.
బార్య సావిత్రమ్మ వయసు 48, పెద్ద కూతురు రాణి వయసు 28, వివాహం కాలేదు, రెండవ కూతురు వాణి పెళ్ళి అయి అత్త వారి ఇంట ఉంతోంది. పెద్ద అమ్మాయికి పెళ్ళి ఎందుకు అవలేదో కారణం తెలియలేదు. నన్ను నాన్నని వాళ్ళ మేడ మీద కి తీసుకు వెళ్ళి నాకు ఇవ్వ బోయే గది చూబించారు.

ఓకటే గది, బాత్ రూం ఉంది. నాకు చాలా బాగా నచ్చింది.
నాన్న నాకు అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు చెప్పి ఊరికి వెళ్ళి పోయరు. మరునాటి నుంచి నా కాలేజీ జీవితం మొదలైంది. నాకు కొన్ని రోజుల పాటు వాళ్ళ ఇంటిలోనే బొజనం, టిఫిను. నేను సిగ్గు పడతానని సావిత్రమ్మగారే మేడ మీదకు తీసుకు వచ్చేవారు. ఒక రోజు రాత్రి, కింద ఇంటిలోంచి ఏవో కేకలు వినిపించాయి. పూర్తిగా వినబడలేదు. మరునాడు ఉదయం టిఫిన్ తెచ్చిన సావిత్రమ్మగారిని అడి గా.
దానికి ఆవిడ ” ఏం చెప్పను బాబు, ఇదంతా మా కర్మ, రాణి కి ఒక పట్టాని పెళ్ళి సంబందాలు కుదరలేదు కొద్దిగా రంగు తక్కువని. దానితో చిన్నది వాణి కి సంబందం కుదురితే పెళ్ళి చేసేసాం. అప్పటి నుంచి దానికి అదేదో మానసిక రోగ మట. రాత్రుళ్ళు అలాగ కేకలు పెడుతూ ఉంటుంది.”
నాకు పాపం రాణి మీద చాలా జాలి వేసింది. నేను ఎప్పుడూ రాణిని సరిగా చూడలేదు. ఎలాగైనా రాణిని చూడలి, వీలైతే ఒక పట్టు పట్టాలి అనుకున్నా. దాని కి

కావలసిన ప్లాను వేసా. కాలేజికి వెళ్ళే ముందు సావిత్రమ్మగారు నాకు లంచ్ బోక్స్ తెచ్చారు.
నేను ఆవిడతో “ఆంటీ అస్తమాను నాగురించి మీరు మేడ ఎక్కడం, దిగడం బాగోలేదు”అన్నా.
దానికి ఆవిడ “నీకేమో మొగ మాటం, కిందకి రావు, నువ్వు వంట పెట్టుకునే దాకా తప్పదు కదయ్యా” అంది.
“అలాగైతే రోజు నేను రాత్రి బోజనానికి కిందకి వస్తానులే ఆంటీ” అన్నా.
దాని కి ఆవిడ చాలా సంతోషించి “ఈ రోజు నుండి నువ్వు మాతోటె బోజనం చేస్తున్నావ్” అంది.
ఆ రోజు రాత్రి బోజనానికి కిందికి వెళ్ళా. సావిత్రమ్మగారు నన్ను రాణి కి పరిచయం చేసారు. నేను రాణిని చూడటం అదే మొదటి సారి. చా మంచాయ రంగుతో ఎత్తు గా బాగానే ఉంది. ఈ అమ్మాయి ఎవరికీ ఎందుకు నచ్చలేదో అర్ధం కాలేదు.నేను తేరిపారా చూస్తోంటే తను కూడా కళ్ళు తిప్పకుండ నావంకే చూస్తోంది.

ఇంక ఎవరైనా చూస్తే బాగుండదని నేనే నా కళ్ళని పక్కకి తిప్పు కున్నా.బోజనం చేస్తున్నంత సేపు రాణి అంగాలని దొంగ చూపులతో కొలతలు వేసాను. ఉండవలసిన వన్ని బాగానే ఉన్నాయి. కాక పోతే మనిషి కాస్త నలుపు. నేను బోజనం చేస్తున్నంత సేపు తను కూడ నన్ను ఓర చూపులు చూస్తోంది.
నేను తిరిగి మేడ మీద కి వెల్గొంటే ” మీకు ఏమైనా ఇంగ్లీషులో అను మానాలు ఉంటే నన్ను అడగంది చెబుతాను” అంది.
దానికి సావిత్రమ్మగారు ” బాబు రవి మా అమ్మాయి ఇంగ్లీషులో ఎం.ఏ చేసిందయ్యా, ఉద్యోగం చేస్తానంటే మీ అంకులే వద్దన్నారు” అన్నారు.
“తప్పకుండా అదు గుతాను, అని మేడ మీద కి వచ్చేసాను.
కాలేజి సెలవు కావడంతో స్నానంచేసి చదువుకుంటున్నాను. గదిలో ఉక్కగా ఉండి కిటికి తలుపులు తీద్దామని గది వెనకవైపుకు వెళ్ళా . అప్పటి దాకా కిటికి తీయని నాకు అద్భుత మైన సీను

కనపడింది. కిటి కి లోంచి కింద వాళ్ళ బాత్రూం మొత్తం కనపడుతొంది.
నేను కిందనుంచి వాళ్ళు చూస్తే బాగుండదని కిటికి తలుపులు దగ్గరకు వేసి కాళి లోంచి చూడసాగాను. రాణి స్నానం చేయడానికి అప్పుడే నీళ్ళగ దిలోకి వెళ్తాంది. వెళ్తూ మేడ మీదకి చూసింది. నేను కిటికి తలుపులు దగ్గరకు వేయడం మంచిదయిందన మాట అనుకుని ఆత్రుతతో ఎదురుచూస్తున్నా రాబోయే సన్నివేశం గురించి కలలు కంటూ.

లోపలికి వెళ్ళిన రాణి ఒక్కటొక్కటే బట్టలు విప్పేస్తోంది. నాకు ఆత్రుత ఆగటంలేదు. అంతా చాలా చక్కగా కనిపిస్తోంది. వోణి తీసి తలుపు మీద వేసి, జాకెట్ విప్పుతోంది. లోపల బ్రా లేనట్లుంది. సళ్ళు రెండూ ఒక్కసారి గా బయట కు ఉరి కాయి. జాకెట్ కూడా తలుపు మీద వేసి, లంగా విప్పింది, పూకు సరిగ్గా కనపడలేదు,
రెండు చెంబులు నీళ్ళు పోసుకుని బాతూం కిటి కి లోంచి ఎదో తీసింది, పేస్టులాగ ఉంది. దానిని చేతినిండ పట్టించి పూకు మీద అంతా రాసింది (అప్పట్లో నాకు హార్ రిమూవర్ ఉంటుందన్నది తెలీదు) కొంచంచే పు అయ్యాక

గుడ్డ తీసి పూకు మీద తుడవటం మొదలు పెట్టింది.. అప్పుడు నాకు అర్ధ మైంది ఆతులు తీస్తోందని. పేస్టు కిటికిలో పెట్టి మళ్ళా మేడ వంక చూసింది. నేను తన కి కనపడను.
రెండు చెంబులు నీళ్ళు వంటి మీద పోసుకుని రెండు చేతులతో పూకు విడతీసి చూసుకుంటొంది. మెల్ల గా పూకులో వేలు పెట్టుకుని ముందికి, వెనక్కి ఆడిస్తోంది. రాను రాను వేగం పెంచి అలాగ గోడ కి చార్ల పడిపోయింది. నాకు రాణి మీద చాలా జాలి వేసింది. మళ్ళీ వేలు పెట్టుకుని ఆడించడం మొదలు పెట్టింది. నేను ఇదే అదనుగా కిటి కి తలుపులు పూర్తి గా తీసి చూడ సాగాను.
తను చేసే పని చూసిన నా మీద ఏమి చెప్పలేదు అన్న
ధైర్యంతొ. ఏదాలాపంగా పైకి చూసిన రాణి కి నేను తనని చూస్తున్నానన్న విషయం గ్రహించి సిగ్గుతో కింద కూర్చుండి పోయింది. నేను కిటికి తలుపులు దగ్గరకు వేసి రూంలోనుండి బయటకు వెళ్ళి పొయాను. మరునాడు సాయంత్రం కాలేజీ నుంచి వస్తోంటే రాణి గుమ్మంలో ఉంది.
నేను తల వంచుకుని మేడ మీద కు వెల్గొంటే నన్ను “రవి, ఒక సారి ఇలా వస్తావా?” అని పిలిచింది.

నేను బయపడుతూ ఇంటిలోకి వెళ్ళా. బహుసా ఆంటీ, అంకుల్ లేరను కుంట. నేను వాళ్ళ హాల్లో కుర్చీ మీద కూర్చున్నాను.
“రవి, నువ్వు పొద్దున్న చేసిన పని ఏమన్న బాగుందా?”
“సారి అండి, నేను గాలి వెయ్యటంలేదని కిటికి తలుపు తీసా, అనుకోకుండా…… అని నసిగాను.
చూ సాకె నా తలుపులు
“తలుపులు తీసిన వాడివి వేసెయ్యా లి కదా”
“సారి చెప్పాను కదా, మిమ్మల్ని అలా చూసాక వెనక్కి
వెళ్ళ లేక పొయాను, మరోలా అనుకోకండి మిమ్మల్ని బాద పెదితే” అని చెప్పి మేడ మీద కి వచ్చేసా.

రూంకి వచ్చి ఆలోచనలో పడ్డా. రాణి కి నిజంగా కోరిక వుంటే తప్పకుండా సహకరిస్తుంది. లేదంటే మళ్ళీ ఆ విషయం ఎత్తదు. పరీక్షలు దగ్గర కావడంతో ఒకింత చదువు మీద కి దుష్టి సారించా.

ఒక రోజు సావిత్రమ్మగారు నన్ను పిలిచి “బాబు రవి, నేను మీ అంకులు ఊరు వెళ్తున్నా మయ్యా, నీకు ఏమి కావాలన్న మా రాణి ని అడుగు, మొగ మాట పద వద్దు అసలే పరిక్షలు కూడా” అని చెప్పారు.
ఆ మాటకి బలే అవకాశం వచ్చింది. తాడో పేడో తేల్చుకోవాలి అనుకున్నా.ఆ రోజు కాలేజీ నుండి తొందరగా వచ్చేసా. రాణి ముందు గదిలోనే కూర్చుని ఉంది.
నన్ను చూసి “రవి, ఈ రోజు నువ్వు మా ఇంటిలోనే పడుకుని చదువు కో, అమ్మా నాన్న లేరు, నాకు ఒక్కదాని కి బయం” అంది.
నేను “అలాగే స్నానం చేసి వస్తాను” అని నా గదిలోకి వెళ్ళి స్నానంచేసి బట్టలు మార్చుకుని పుస్తకాలు పట్టుకుని కిందకి వెళ్ళా. రాణి వంట గదిలో ఉందనుకుంట.
నేను వచ్చిన అతి కిడి కి “ఎవరూ?” అంది.
“నేనే, రవిని” అన్నా.

తను వంట గదిలోనుండి చేతులు తుడుచుకుంటూ వచ్చి. “రవి, రాత్రి కి టిఫిన్ చేయనా, బోజన మా?”
“ఏదైనా పరువాలే దు”
“రవి, నువ్వు చదువుకుంటూ ఉండు, నేను వంట చేసి వస్తానని కొంచం సేపటి కి బట్టలు మార్చుకుని తల తుడుచుకుంటూ వచ్చింది.
అప్పుడే స్నానం చేసింది అనుకుంటా, నేను తల ఎత్తి పరికించి చూస్తోంటే “ఏమిటి అలా చూస్తున్నావ్?”
“మీ అందాన్ని, చూసి తల తిప్పలేక పోతున్నా” నేను తనని కావాలని పొగుడుతున్నానని గ్రహించి.
“రవి, నీకు అమ్మాయిలని బుట్టలో వేసుకోవడం బాగా తెలుసను కుంటా” అంది. ”
“ఉన్నమాటే చెప్పాను గాని, మిమ్మల్ని పొగడటంలేదండి”

“సరేలే, ముందు టిఫిన్ తిని బాగా చదువు కో, పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు చేయకు” అంటూ నాకు టిఫిన్ తెచ్చి, తను కూడా నా ఎదురుగా కూర్చుని టిఫిన్ చేస్తోంది.
నేను తనకేసి చూసినప్పుడు తల తిప్పుకోంటొంది. నేను తల వంచుకుని టిఫిన్ చేస్తోంటే నాకేసే చూడటం నేను గహించాను. పరవాలేదు పిట్ట దారిలో పడుతోంది అనుకున్నా.
టిఫిన్ చేసాక తను “రవి, నేను నా గదిలో పడుకుంటాను, నీకేమైనా టీ కావాలంటే నన్ను లేపు, నువ్వు పడుకునే టప్పుడు లెటు ఆర్పి సోఫాలో పడుకో” అని చెప్పి తన గదిలోకి వెళ్ళి పొయింది.
నేను రాత్రి 12 దాకా చదువుకుని సోఫాలో పడుకున్నా. అప్పుడే నిద్ర పడుతున్న నాకు చిన్న అలికిడి కి మెలుకువ వచ్చింది. కళ్ళు తెరిచి చూస్తే రాణి నేను పడుకున్న గదిలో నేల మీద పక్క వేసుకుని పడుకుంటోంది.
నేను “ఏం, రాణీ, నిద్ర పట్టడం
లేదా ? అని అడిగా.

“నాకు ఒక్కదాన్ని పడుకోవడం అల వాటులేదు అని ముసుగు వేసుకుని పడుకుంది.
పక్కన వయసులో ఉన్న పిల్ల పడుకుని ఉంటే నాకు నిద్ర ఏలా పడుతుంది, దైర్యం చేసి తెగిద్దామని పించింది. రాణీ కి ఏ ఉద్దేశం లేకపోతే ఈ గదిలోకి రాదు కదా అని తెగించడానికి నిర్ణయించుకున్నా. నేను మెల్ల గా నా తలగడ తీసుకుని రాణి కి దగ్గరగా వేసుకుని పక్కకి తిరిగి పడుకున్నా. రాణి కి మెలుకువ వచ్చి నన్ను చూసి ఏమి మాట్లాడ కుండా మరో పక్కకి తిరిగి పడుకుంది.
నాకు చాలా టెంక్షను గా ఉంది. బహుసా రాణి పరిస్తితి కూడా అదేననుకుంట కొద్ది కొద్ది గా కదులుతొంది. నేను
మెల్ల గా రాణి నడుం మీద చేయి వేసి “ఏం, రాణి నిద్ర, రావటంలేదా?” అన్నా. రాణి ఒక్కసారి నావైపు తిరిగి సిగ్గుతో మొహని కి అడ్డంగా చేతులు పెట్టుకుంది. నేను ఆ చేతులు రెండు తప్పించి తన పెదాలను అందుకున్నా. అప్పుడు మొదలైంది అసలు కధ. (ఇంకా ఉంది)