దమయంతి ఆంటీ – Part 12

Posted on

గౌరి నేల మీద కూర్చుని మోకాళ్ళ మీద తల పెట్టుకుని ఏడుస్తోంది.
నేను దగ్గరకు వెళ్ళి గౌరిని రెండు చేతులతోను పైకి లేపి “ఏం గౌరి కోపం వచ్చిందా?” అని అడిగా.
గౌరి తల పైకి ఎత్తి నాకేసి చూసింది. గౌరి కళ్ళు ఎర్రగా ఉన్నాయ్. బహుశా చాలా సేపటి నుంచి ఏడు స్తోంది అనుకుంటా.

“రవీ, నీకు మా అమ్మకు ఎంత కాలం నుంచి ఉంది సంబందం?”
“నిజం చెబితే నమ్ముతావా?”
చెప్పు అన్నట్లుగా తల ఆడించింది.నేను గౌరికి మొదట నుంచి జరిగిందంతా చెప్పాను.

“గౌరి, ఇందులో నా తప్పేమైనా ఉంటే చెప్పు, నాకైతే
మొదటి నుంచి నీ మీదే ఉంది. కాని అలా జరిగి పోయింది” అని ముగించాను.
“మరి నువ్వు ముందు మా అమ్మకి చేసావు కదా. మరి మనం చేసుకుంటే తప్పు కాదా?”
“ఏమి తప్పుకాదు ఇలా చేసుకునే వాటి లో వావి వరసలు చూడరు” అన్నా.
గౌరికి మాత్రం సందేహం తీరలేదనుకుంటా, ఇంకా అను మానంగానే చూస్తోంది.

నేను దానికి వాళ్ళ అమ్మ మీద మరింత సానుభూతి కలగడం కోసం “పాపం మీ అమ్మ మాత్రం ఎలా ఉండగలదు, మీ నాన్న చూస్తే మంచం పట్టాడు, బయట ఎవరితోనైన చేయించు కుంటే అల్లరి అవుతుంది కదా, అదే నేనైతే మీ అమ్మ కన్నా చిన్నవాడిని కాబట్టి ఎవరికి అను మానం రాదు”

నా మాటలకి కొంత నిజమనిపించి “అయితే మనం చేసుకుంటే ఏమి తప్పుకాదా?, మరి నువ్వు నాకు చిన్నాన్న అవుతావు కదా”
“నీ అను మానాలు పాడు కాను చంపుకుతింటున్నావ్?”
“సరేలే ఇంక ఎప్పుడు అడగ ను” అని మూతి బిగించింది.
నేను దాని నడుంచుట్టూ చేతులు వేసి దగ్గరకు తీసుకుని పెదాలను అందుకుని ముద్దు పెట్టి “కోపం తగ్గిందా? ఈ విషయం మీ అమ్మని అడగ కు, బాద పడుతుంది ”

“నేను అడగడానికి నువ్వెప్పుడు చూసావ్, అంటే ఏం చెప్పాలి”
“సరేలే ఇంక ఆ విషయం వదిలెయ్” అని
” మరి మన పని మొదలెడదామా, మళ్ళీ నీకు సినిమా వదిలే టైం అవుతోంది”అంటే దాని కి గౌరి నవ్వుతూ
“అప్పుడే రెడీ అయిందా అబ్బాయిగారికి ”

“నువ్వు పక్కన ఉంటే ఎన్నిసార్లైనా రెడీ”
“ఐతే బాత్ రూంలోకి వెళ్ళి నీది కడుకున్ని రా”
“ఏం మీ అమ్మ రసమేగా అంటుకున్నది, మీ ఇద్ద రిదీ కలవకూడదా?”
” ముందు నేను చెప్పింది చెయ్యి” అని విసుగ్గా ముఖం పెట్టింది.

దీనికే వో సెంటి మెంట్లు కాబోలు అనుకుని బాత్ రూం కి వెళ్ళా. నేను గదిలోకి వచ్చేసరికి బట్టలన్నీ విప్పి పక్కన పడేసి సిగ్గుతో దుప్పటి కప్పుకుంది. నేను దుప్పటి లాగ పోతే
“దుప్పటి లాగొద్దు, నువ్వు కూడా లుంగీ ఇప్పుకుని దుప్పటి లోకి రా” అంది. ”
నేను నా లుంగీ పక్కన పడేసి దుప్పటి లో చేరా.

లుంగీ ఇప్పేటప్పుడు గౌరి నా మొడ్డ కేసి చూసి “అదేంటి అంత చిన్నదై పోయింది”
” మళ్ళీ నువ్వు ఐసు ఫూట్ చేస్తే పెద్దది అవుతుందిలే”
“నువ్వు అది చెయ్య మంటావనే కడుక్కుని రమ్మన్నది”
“చాలా ముందు చూపు ఉందే నీకు” అంటూ సళ్ళ మీద చెయ్య వేసి పిసకడం మొదలెట్టను.

గౌరి చెయ్య కిందకి జాపి నా మొడ్డ పిసుకుతోంది.
అడగనా, మరి నువ్వు ఏమి
” గౌరి నిన్ను ఒకటి అనుకోకూడదు”
“అడు గు ఏమి అనుకోను”
“మరి నిన్ను మొదటి సారి దెంగి నప్పుడు నీకు రక్తం రాలేదే మిటి? నీ కన్నెపొర ముందే చిరిగిందా?”
“అంటే, నువ్వు రమ్మన
గానే వచ్చానని, నన్ను అను మానిస్తున్నావన మాట”

“లేదు గౌరి, నీ మీద నాకు ఎప్పుడు అను మానం లేదు, నాకు ఆ విషయం తెలియక అడిగాను”

“నేను సైకిల్ తొక్కుతాను కదా, సైకిల్ తొక్కే వాళ్ళకి , ఆటలాడే వాళ్ళకి మొదటి సారి కూడా రక్తం రాదట, ఒక సారి మా అమ్మ చెప్పింది సైకిల్ కొన మని గొడవ చేసినప్పుడు”
“మీ తల్లి కూతుళ్ళు చాలా విషయాలు చెప్పుకుంటరన్నమాట, ఇంకేం చెప్పింది. మీ అమ్మ, ఎలా చేయించుకోవాలో కూడా చెప్పిందా”
“తంతాను అలాటి మాటలు మాట్లాడావంటే” అంటూ నా మొడ్డని గట్టిగా నొక్కింది.
“అమ్మో అలా నొక్కకు, ఇంకెప్పుడు మాట్లాడను” అంటూ నా చెయ్యి కింద కి చాపి పూకు మీద చెయ్యి వేసా.
వేలితో పూరె మ్మల మద్య గొల్లిని మీటుతూ “గౌరి నీ పూకు బలే ఉంటుందే తమల పాకులా గా”

” మరి మా అమ్మదె లా ఉంటుందో?”
“బాదం ఆకులాగ ఉంటుందే”
” మరి నావి ఎలా ఉంటాయ్, మా అమ్మ వెలా ఉంటాయ్” అని దాని సళ్ళని చూపిస్తే
“నీవి బత్తాయి పళ్ళ లాగ, మీ అమ్మపి బొప్పాస పళ్ళలా గ ఉంటాయే”
“మరి నీకు ఎవరితో ఉండటం ఇష్టం?”

కాసేపు దీన్ని పొగిడితే పోలే అనుకుని “నీతో ఉండట మే ఇష్టం, కాని మీ అమ్మ ఎంతైన నా గురువు, అప్పుడప్పుడు గురుదక్షిన ఇవ్వాలి కదా”
ఆ మాటకి మురిశి పోయి పక్కకి తిరిగి ముద్దు పెట్టింది. నేను దుప్పటి తీసి పక్కన పడేసి ఒక సన్ను నోటిలోకి తీసుకుని, చీకుతూ, నాలిక ముచిక చుట్టూ తిప్పుతూ, మరో చేత్తో రెండో సన్ను పిసుకుతూ, ముచికలు గిల్లుతూ, చేతులూ, మూతి రెంటికి మార్చుతూ రెచ్చకొడుతొంటే, గౌరి అటూ ఇటూ దొర్లుతూ

మూల్గుతోంది. నేను ఒక సన్ను ఒదిలి నా చెయ్యని కిందకి పెడితే దానికి అర్థమె రెండు తొడలు ఎడమ చేసింది.
.
నేను నా వేలితొ దాని గొల్లిని మీటుతూ, వేలు లోపల దాకా దూర్చి పూకు అన్ని వేపులా తిప్పుతూ ఆడించ సాగాను. గౌరి ఆగలేక పైకి లేచి దుప్పటి పక్కన పడేసి నా మొడ్డ వంక చూస్తోంది. దాని కళ్ళలో నాది చీ కాలనే కోరిక కనపడుతోంది. నేను దాని నడుం దగ్గర పట్టుకుని వెనక్కి తిప్పి నా మొడ్డ కేసి తోస్తే కిందకి జరిగి నోటితో సుతారంగా నా మొడ్డని అందు కుని నాలి కతో గుండు చుట్టు తిప్పుతో నన్ను వేడెక్కిస్తోంది.
నేను దాని పూకు నా మొహం మీద కు తెచ్చి, రెండు కాళ్ళు ఎడంచేసి నాలుక పూకులో పెట్టి ఆడి కొంటె ఆగలేక మద్య మద్య గుద్ద పైకి ఎత్తుతోంది. నేను నాలికి మరింత లోపలికి దూర్చి ఆడిస్తోంటె రెచ్చిపోయి పూకు గట్టిగా నా మొహాని కి అదుముతోంది.

మరింత సేపటికి ఆగలేక “రవి ఇంక చేసుకుందాం” అన గానే

“సరే ఇంకో రకంగా చేసుకుందాం, నువ్వు పైకి లేచి మంచం దిగు”
దానికి ఏమి అర్ధం కాక దిశ మొలతో మంచంది గి పక్కన నిల్చుంది.
నేను మంచం దిగి “గౌరి, నువ్వు వంగుని మంచం మీద చేతులు వేసి గుద్ద పైకి బాగా ఎత్తు”
“దానిలో గాని పెడతా వా ఏంటి?”
“గుద్ద లో పెట్టను లేవే జంతువులలాగ దెంగుకుందాం” అని దాన్ని వంగో పెట్టి గుద్దబాగా పైకి ఎత్త మని రెండు కాళ్ళ మద్య చేతులు పెట్టి పూకు విడదీసి చూస్తే పూకు ఎర్ర గా, తడితడిగా మెరుస్తోంది.
రసాలు వూరుతున్నాయ్. తడి గా ఉన్న నా మొడ్డని చేత్తో పట్టుకుని దాని పూపెదాల మీద రాస్తోంటే మూలుగుతు గుద్ద గుండ్రంగా తిప్పుతోంది. నేను దాని పూకు రెమ్మలు రెండు విడదీసి నా గుండుని మద్యలో పెట్టి ఒక్కసారిగా లోపలిదాకా కుమ్మా. అసలే పూకు తడిగా ఉందేమో మొడ్డ సరు మని లోపలికి వెళ్ళింది

గౌరి “అమ్మో మెల్ల గా, మెల్ల గా” అంటోంది.
నేను దాని నడుం దగ్గర పట్టుకుని కసిగా పూకులోపలి కంటా పొడుస్తూ ఊపుతున్నా. గౌరి కూడా తన వంతు కృషిగా నడుం వెనక్కి ముందికి ఊపుతోంది. రాను రాను నేను వేగంగా దంచుతూ నడుం వదిలి
చేతులు రెండు చాచి దాని సళ్ళు పట్టుకుని పిసుకుతున్నా.

గౌరి బాగా కసి ఎక్కి “ఇం కా, ఇం కా” అంటూ నన్ను రెచ్చ గొడుతొంది.
నేను దాంతో రెచ్చిపోయి దాని కాళ్ళు మరింత విడదీసి పూకులో మొడ్డ పక్కనుండి వేలు పెట్టి లోపల కెలుకుతూ దెంగ సాగాను. దానితో అది రెచ్చిపొయి రసం కార్చడం మొదలు పెట్టింది. దాని రసం చుక్కలు చుక్కలు గా నేల మీద పడుతోంది. నేను మరింత సేపు అలానే దెంగి నా రసం మొత్తం దాని పూకులో కర్చి దాని నడుం మీద వాలి పోయా.
(ఇంకాఉంది)