కోమలి: ఒక దూల లంజ | End

Posted on

నేను కాళ్ళు రెండు ఎడం చేసి వాటిని యెత్తి పట్టుకుంటే, వాడు కిందా కూచొని నా దిమ్మని అరగదియ్య సాగాడు.ఆ నాకుడికి నా గొల్లి మొడ్డ లాగ నిగిడింది. వాడు దాన్ని నాలుకతో రాపాడించి నాకు తున్నాడు.అలా నాకుతూ నాలుకతో దెంగడం ప్రారంభించి నాకు అయిపొయెట్టు చేసాడు.తరువాత నా రసాన్నంతా వాడే నాకేసి మళ్ళి సుభ్రంగా చెసేసాడు. వాడిని నిలబడమని పేంట్ జిప్ తీసి వాడి దండాన్ని బయటికి తీసి చూసాను లావుగా, పొడుగ్గా 8 అంగుళాలు వుండొచ్చు.మురిపెంగా ఒక సారి చూసి చెర్మాన్ని వెన్నక్కి లాగి సుతారంగా బల్బు మీద ముద్దు పెట్టాను. వాడికి వొళ్ళు జలదరించినట్టు వుంది,ఒక్కసారిగా వనికి పోయినట్టు అయ్యాడు.నేను ఇక వాడి మొడ్డని మొదలంటా చీకు తున్నాను, 5 నిమిషాలు చీకేసరికి లావా బయటికి వచ్చింది, వెంటనే గుటుక్కున మింగేసాను.
ఇద్దరం లేచి బట్టలు సరి చేసుకొని వాడిని ముందు వెల్లమని, ఒక 5 నిమిషాల తరువాత నేను బయటికి వచ్చాను.స్మిత వాడి తో మాటాడుతోంది.
స్మిత: ఏమి చెసావురా లొపల ఇంతసేపు?
అతను: (సిగ్గు పడుతూ)ఏం లేదండి. మేడం ఏం చెయ్యమంటే అదే చేసాను.
స్మిత: ఏం చెయ్యమంది అని అడుగుతున్నాను.
కోంలి: నేను చెబుతాగా, పూకు నాకించుకొని వాడి మొడ్డ రసం తాగాను.వెదవ చాలా రొజుల నుండి నిలవ వుంచి నట్టు వున్నాడు.గంపెడు కార్చేడు.
స్మిత: ఉమ్మ్, లంజ నువ్వు నిజంగా దూల లంజవేనే.
కోమలి: సరేలే, పదే పోదాం ఇంకొకసారి వద్దాం లే.
స్మిత: పదవే అంటూ బయలు దేరింది.
ఇద్దరము బయిటికి వచ్చెసాము.అప్పుడు టైం రాత్రి 8 అవుతోంది.
స్మిత: డిన్నర్ చేసి పడుకుందామే, రేపు రాత్రి అంతా నిద్ర ఉండదు కద.
కోమలి: పద, ఆ ఎదురుగా ఉన్న హొటల్ కి వలదాం.
ఇద్ద్రం హొటల్ కి వెళ్ళి భోజనం ముగించి రూం చెరుకుని, పడుకున్నాము.బాగా అలసిపొయాం కదా వెంటనే నిద్ర పట్టేసింది.
కోమలి:స్మిత టైం 8 గంటలు అయిపోయింది. లెగవే తొందరగా బయలు దేరాలి.
స్మిత: అంత టైం అయిందా, పదవే ఫ్రెష్ అయి బయలు దేరదాం.
ఇద్దరము తయ్యారయ్యి బయలు దేరాము.9 గంటల కల్లా అనురాధ పార్లర్ చేరు కున్నాము.అనురాధ బయటికి వచ్చి మా ఇద్దరినీ లోపలికి తీసుకు వెళ్ళింది.
అనురాధ: ముందు టిఫిన్ చెయ్యండి.
కోమలి: తేంక్యు అనురాధ.
అనురాధ: ఎందుకే.
కోమలి: చాలా రోజుల తరువాత పార్టీ కి తీసుకెళుతున్నావుగా అందుకని.
అనురాధ: నాదే ముందే అతను లంజలు కావాలి అని అడిగాడు కాబట్టి నేను తీసుకెళు తున్నాను.అక్కడి కి వెళ్ళిన తరువాత ఆడి మొడ్డకి చెప్పుకో నీ తేంక్యు.
స్మిత: అది నువ్వు చెప్పక్కర లేదే, మంచి కాక మీద ఉందే కోమలి.ఆది మొడ్డలో రసం ఇంకిపోయే వరకు వదలదు, చచ్చాడు దీని చేతిలో ఈరోజు.
టిఫిన్ ముగించాక అనురాధ మా ఇద్దరినీ పక్క రూంలోకి తీసుకు వెళ్ళింది.అక్కడ ఉన్న అమ్మాయిలని పిలిచి మా ఇద్దరికి పూర్తిగా వల్లంతా బ్యూటీ ట్రీట్మెంట్ చెయ్యమంది.మొత్తం పని పూర్తయ్యే సరికి 12 గంటలు అయింది.కాలి గోళ్ళ దగ్గరనించి తల వరకు నీటుగా అందం గా తయ్యరు చేసారు.ఇప్పుడు వల్లంతా మ్రుదువుగా నాజూకు గా తయారయింది.మాకు ఇద్దరికీ బొడ్డు దగ్గర ఒక అందమైన రింగు అమర్చారు. ఆ రింగు వల్ల బొడ్డు అందం ఇనుమడించింది.అది ఎలా పెట్టు కోవాలో తియ్యదం ఎలాగో కూడా చెప్పారు.
అనురాధ: మిమ్మల్ని తయ్యారు చెయ్యడం అయింది.
స్మిత: ఎలా వున్నామే మేము చుడ డానికి?
అనురాధ: నాకే కొరుక్కొని తినెయ్యాలని అనిపిస్తోందే.
కోమలి: మరి సాయం కాలం ఏమిటో ఎలా చెస్తామో కొద్దిగా ముందు అనుకోవాలి కదా.
స్మిత: దీనికి తొందరగా ఉందే చూడవే.
అనురాధ: రావే కోమలి, ఇవిగో చూడు, ఇవి మనం వేసుకొనే బట్టలు అని పెద్ద బాక్స్ చూపించింది, ఇంకొ బాక్స్ లో మేకప్ సామాను వున్నాయి.
కోమలి:చాలా బగున్నాయే.
స్మిత: ఇప్పుడు ఒప్పు కుంటావా? అనురాధ అన్ని ఏర్పాట్లు చేసిందని.
కోమలి: ఒప్పు కుంటానే. ఏర్పాట్లు చాలా బాగా చేసింది.
అనురాధ: అందరం భోజనం చేసి కొద్దిసేపు పడుకొని సాయం కాలం బయలు దేరాలి.పదండి మాయింటికి వెలదాం.
ముగ్గురం అనురాధ ఇంటికి వెళ్ళి తినేసి నడుం వాల్చాము.
సాయం కాలం 5 గంటలకు ఇన్నోవా కారు వచ్చింది.అందులో మా లగేజీ సర్దేసారు.ముగ్గురం కారు లో ఎక్కాక కారు ఫార్మ్ హవుస్ వైపు పరుగు అందుకుంది.6 గంటలకు చేరుకున్నాము.పెద్ద తోట మద్యలో వుంది పెద్ద బంగ్లా.దాని చుట్టు పెద్ద ప్రహరీ గోడా. వాచ్ మేన్ గేట్ తేసి పట్టుకుంటే కారు లోపలికి వచ్చి ఆగింది.మాకు కేటా ఇంచిన గది లో మా సామాను దించి డ్రైవర్ వెళ్ళి పోయాడు.
అనురాధ ఫోన్ మోగింది.
అనురాధ: హలో మధన్ గారు, చెప్పండి.
మధన్: మీరు చేరిపోయారా?
అనురాధ: చేరి పోయామండి.
మధన్: బాగా తయ్యారవ్వండి.ఎలా తయ్యారవ్వాలంటే మిమ్మలని చూడ గానే మొడ్డలు లేచి ఆడాలి.
అనురాధ: అదంతా నేను చూసుకుంటాను, మేరే చుస్తారు కదా.
మధన్: మీ గురించి బాగా చెప్పాను, నా మాట పోకూడదు మరి.
అనురాధ: మేరే చూస్తారుగా మా అందంతో, వగలు తో, ఆట తో మిమ్మలని ఎలా మెప్పిస్తామో. 7 గంటల కళ్ళా మేము సిద్దం గా వుంటాము,మీరు వచ్చిన వెంటనే ప్రారంభిస్తాము.మా వైపు నుండి ఎటువంటి లేటు వుండదు.
మధన్: ఒకే అయితే వుంటాను, మేరు రడీ అవ్వండి.
అనురాధ: అలగేనండి. (ఫోన్ పెట్టెస్తూ)కోమలి నువ్వు మొదలు పెడతావా పార్టీ ని?
కోమలి: నేను రడీ.చీరతో మొదలు పెదితేనే బాగుంటుందను కుంటా కధా.
స్మిత: అవునే. మొదటి పాట చీరతో అయితేనే బాగుంటుంది.
ముగ్గురం మేకప్ వేసుకున్నాము.మంచి కసిగా తయ్యారయ్యాము.కోమలి పలచని ఆరెంజ్ రంగు లంగా బొడ్డు కి జానెడు కిందకి కట్టింది.పైన అదే రంగు బ్రా వేసుకొంది.దాని పైన స్లీవ్ లెస్ తెల్లని జాకెట్ వేసుకొని తెల్లని పలచని చీర కట్టింది.స్మిత ముడుకుల వరకు వచ్చేట్టు స్కర్ట్ వేసుకుంది.పైన స్కిన్ టైట్ టీ షర్ట్ వేసుకొంది.ఇక అనురాధ పచ్చని పట్టు లంగా వేసుకొంది.పైన అదే రంగు జాకెట్ వేసుకొంది.అనురాధ సైజులు 38-32-38.ఇంతలో మధన్ వచ్చాడు.
అనురాధ: రా మధన్ కూచో.
మధన్: రడీ కధ.
అనురాధ: మేము రడీ. మీదే లేటు.దీని పేరు కోమలి.
కోమలి: (ముందుకి ఒంగొనే సరికి పైట జారిపోయింది)నమస్కారమండి.
మధన్: (జాకెట్ లోనుండి పొంగి కనిపిస్తున్న సల్లని చూస్తూ) బాగుంది,మంచి కసిగా ఉంది.
కోమలి[IMG]పైట అలాగే కిందకి వదిలేసి,అతని దగ్గరకి వస్తూ)మీ తమ్ముడు కి తేంక్స్ చెప్పాలండి.
మధన్: నాకు తమ్ముల్లు ఎవరు లేరే.
కోమలి: (పేంట్ మీద అక్కడ పాముతూ) వీడే నండి మీ తమ్ముడు.
మధన్: నీ లాంటి కసి లంజని ఇంతవరకు చుడలేదే.
కోమలి: ఇక ముందు కూడా తగలదు నా లాంటిది.వీడు పిలమంటేనే కధా మమ్మల్ని పిలిచింది. అందుకే వీడికి నేను తేంక్స్ చెప్పాలి (పేంట్ జిప్ తీసి మొడ్డని బయటి కి తీసి మురిపెంగా చుస్తూ పై చెర్మాన్ని వెనక్కి లాగి టోపీ మీద సుతారంగా ముద్దు పెట్టి)తేంక్స్ రా కన్నా.
మధన్: ఉమ్మ్, పిచ్చెక్కిస్తున్నావే కోమలి.అనురాధ సరయిన దాన్ని తెచ్చావే.
అనురాధ: (వాడి దగ్గరకి వచ్చి బుగ్గ మీద ముద్దు పెడుతూ) మీ టేస్ట్ నాకు తెలుసు కదా.
కోమలి: అమ్మొ ఎంత వెడిగా ఉన్నావురా కొలిమి లోనుండి తీసిన ఇనప కడ్డీ లాగ ఉండు నీ తాపం తీరుస్తాను, నా దాహం తీర్చుకుంటాను (అని నాలుక తో పై నుండి కింద వరకు నాకుతూ మధన్ కళ్ళలోకి అదోలా చుస్తూ మొడ్డని చీకడం మొదలు పెట్టింది. అలా 10 నిమిషాలు చీకే సరికి, మొడ్డ కక్కేసింది. రసాన్ని ఒక్క చుక్క కూడా వదలకుండా తాగేసింది. తరువాత కోమలి నిలబడి మొడ్డని మళ్ళీ లొపలి పెట్టి జిప్ వేసి పెదవుల మీద సుతారంగ ముద్దు పెట్టి) తేంక్స్.
మధన్: అదిరిందే నీ తేంక్స్ చెప్పే పద్దతి.
కోమలి: నా రుటే సెపరేటు తెలిసింది కదా.
అనురాధ: (స్మిత వైపు తిరిగి) ఇది స్మిత.
స్మిత: (అతని దగ్గరగా వచ్చి)నమస్కారం.
మధన్: నీ సెలక్షన్ బాగుందే ముగ్గురు ఒకరిని మించి ఒకరు వున్నారు.ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళంతా హై లెవెల్ వాల్లే.మంచిగా చెయ్యండి.
స్మిత: కుమ్మెస్తాం మాకు వదిలెయ్యండి.(అతని బుగ్గ మేద ముద్దు పెట్టింది)
మధన్; అదే కధ నాకు కావలసింది.ఇదిగో ఆ అల్మరా లో ఇంపోర్టెడ్ మందు ఇంక సిగరెట్లు ఉన్నాయి.అవి మీకోసమే ఇక్కడ పెట్టించాను.మందు తో తినదానికి ఏమి కావాలో ఆర్డర్ ఇస్తే వస్తాయి.
మధన్: (కోమలి దగ్గరకి వచ్చి) నీ సంగతి పార్టీ తరవాత చూస్తా (అంటూ కోమలి ఒక సన్ను పట్టు కొని పిసికి వదిలాడు.
కోమలి: ఏం ఇప్పుడు చూడ కూడదా?(అంది వాడి పేంట్ మీద నుండే మొడ్డను నిమురుతూ)
మధన్: పార్టీ ఇస్తున్నది నేనే కాబట్టి ఇప్పుడు కుదరదే లంజ నీ దూల తీర్చేస్తాము కొద్దిగా ఓపిక పట్టు.
మధన్: అందరూ 10 నిమిషాలలో వచ్చేస్తారు.అనురాధ రడీగా ఉండండి.(అంటూ బయటికి వెళ్ళి పోయాడు).
అనురాధ: మొదటి పాటకి నువ్వే డాన్స్ చెయ్యాలి కోమలి.
కోమలి: కెవ్వు కేక పాటకి చెస్తానే.కొద్దిగా నా మేకప్ చూడు, అంతా బాగుందా.
అనురాధ కోమలికి బుగ్గల మీద కొద్దిగా టచప్ చేసింది.మధన్ గాడి మొడ్డ చీకి నప్పుడు కొద్దిగా చెరిగిందిగా.
స్మిత: కొద్దిగా మందు తీసుకుంటావా?
కోమలి: ఇప్పుడు మందు అక్కరలేదే, ఒక సిగరెట్ తేవే.
స్మిత అల్మరా తీసి 555 సిగరెట్ పేకట్ తీసి ఒకటి నాకు ఇచ్చి ఒకటి తను తీసుకొని ఇంకొకటి అనురాధ కి ఇచ్చింది.ముగ్గురూ సిగరెట్ తాగుతూ….
స్మిత: ఏమే కోమలి ఎలా చెయ్యబోతున్నావే డాన్స్?
అనురాద: ముందు మొదటి పాట ముగ్గురికి పరిచయం పాట అన్న మాట.
కోమలి: అంటే ముగ్గురం మూడు పాటలు కసి కసిగా ఫోజులు ఇస్తూ చేద్దామా?
అనురాద: అలా మూడు పాటలు అయ్యక, ఇద్దరమేసి కలసి కింద వేసుకున్నది ఎత్తి ఊరిస్తూ చెయ్యాలి.
ఇంతలో మధన్ వచ్చి
మధన్: రడీ కదా.
స్మిత: మేము రడీనే.
మధన్: పార్టీ మొదలయింది.
కోమలి: డాన్స్ మొదలు పెట్టెద్దామా ?
మధన్: మొదలు పెట్టండి.
అనురాధ: 2 నిమిషాలలొ మొదలు పెట్టేస్తాము. మీరు వెళ్ళండి.
కోమలి నీకు చెప్పక్కర లేదు కదా.మేకప్ చూసుకో ఒక సారి.
కోమలి: ఒకేనే.వెళ్ళనా.
స్మిత: ఇరగదియ్యవే.
హాల్ లో స్టేజ్ చుట్టూ టేబుల్స్ వేసి ఉన్నాయి, ఒక్కో టేబుల్ కి ఇద్దరేసి కుర్రాళ్ళు కూచోని వున్నారు. వారికి మందు రక రకాల స్టఫ్ సర్వ్ చేస్తున్నారు.వారంతా మందు కొడుతూ లంజల డాన్స్ కోసం ఎదురు చుస్తున్నారు.
గబ్బర్ సింగ్ లోని కెవ్వు కేక……..పాట మొదలైంది.
కోమలి మ్యూజిక్ కి తగ్గట్టుగా డాన్స్ చేస్తూ మధ్య మధ్య లో కుర్రల్లకి కన్ను కొడుతూ, కసి కసి గా డాన్స్ చెస్తోంది.ముందుకి వంగే సరికి పైట జారి జాకెట్ లో నుండి తన స్తనద్వయం దర్సనమిచ్చింది.వాటిని ఒక వేలి తో చుపిస్తూ కావాల అన్నట్టు కళ్ళ తోనే అడుగుతోంది డాన్స్ చెస్తూనే, మళ్ళి పైట సర్దుకుని కసిగా చూసి నవ్వుతూ ఇప్పుడే కాదు అని సైగ చేసి గెంతుతోంది. అది డాన్స్ చేస్తుంటే జాకెట్ లోనుంది తొంగి చుసే సల్లను చుస్తూ, అది ఊపే నడుము, గుద్దలు చూస్తూ కసెక్కి పోతున్నారు కుర్రాళ్ళు.పాట అయిపోయింది. కోమలి వచ్చి కుర్చీలో కూచుంది.
స్మిత వెల్లడానికి రడీగా ఉంది.మధన్ స్టేజు మీదకి వచ్చి….
మధన్: ఎలా ఉందర్రా బాగుందా గుంట.
అందరు గోల గోల గా కేక రా మామ, లంజ మస్తుంది.ఇరగదీసింది.
రవి: దాని పేరు చెప్పు మామ.
మధన్:పిలుస్తాను దాన్నే అడగండి.ఓ కెవ్వు కేక రావే.
కోమలి సిగరెట్ తాగుతూ వచ్చి…
కోమలి: చెప్పండి.(అంది సిగరెట్ పొగ గాలి లోకి స్టైలుగా వదులుతూ)
మధన్: నువ్వు నీ మట్టుకు డాన్స్ చెసి ఎలిపోతే ఎలాగే.వీళ్ళు నీతో మాట్లాడాలట. అడగండ్రా.
బాలు: నీపేరు చెప్పవా
కోమలి: నా పేరు కోమలి.
ప్రసాద్: నీ సల్ల సైజు?
కోమలి: నీ పేరేంటి?
ప్రసాద్: ప్రసాద్.
కోమలి: ప్రసాద్ నీకు ఒక అవకాసం ఇస్తాను, నా సల్ల సైజు నువ్వు చెప్పగలిగితే
ప్రసాద్: ఆ చెబితే
కోమలి: చెబితే వాటిని ఒక సారి పిసుక్కొ వచ్చు, చెప్ప లేక పోతే 1000 రూపాయిలు ఇవ్వాలి.ఒకేనా.
ప్రసాద్: ఒకే, పైట తీసి ఒకసారి చూపించు.
కోమలి: (పైట తీసి ముదుకు వంగి కన్నుకొడుతూ) చూసావా ఇక చెప్పు.
ప్రసాద్: 36
కోమలి: రా పైకి రా.వచ్చి నా సల్లని కుమ్ముకోరా.(పైట కింద పడేసి కసిగా చూస్తూ సల్లను ముందుకి ఎక్కు పెట్టింది)
ప్రసాద్ వెల్లి జాకెట్ మేద నుండే వాటిని మర్దనా చెస్తున్నాడు, మిగిలిన వాళ్ళు గోల గోల గా అరుస్తున్నారు.
కోమలి: నీకు ఇచ్చిన టైం అయిపోయింది, ఇక చాలు వెళ్ళు బాబు.
మధన్: ఇది అంతా తరువాత ముందు డాన్స్ చూడండి రా.కోమలి నువ్వు లోపలికి వెళ్ళు.
కోమలి వగలు పోతూ చిన్నగా మధన్ బుగ్గ మేద ముద్దు ఇచ్చి లోపలికి వెల్లింది.
మధన్: ఇప్పుడు మీరు చూడ బోయే పాట పోకిరి సినీమా లోనీ ఇప్పటికింకా నా వయసు నిండా పదహారే…….పాట మొదలయింది.
స్మిత స్టేజ్ మీదకు వచ్చి తన సల్లని ముందుకి ఎగరేస్తూ తెగ వత్తులిస్తు డేన్స్ ఇరగదెస్తోంది. టీ షర్ట్ లోపల బ్రా వెయ్యక పోవడం వల్ల దాని సల్లు ఎగిరి ఎగిరి పడుతున్నాయి.మధ్య మధ్య లో నాలుక ను సున్నా లా చుట్టి నాలుకను లొపలికి బయటికి తోస్తూ ఉంటే (పూకు లో మొడ్డ కదిలి నట్టు) కుర్రాల్లు గోల గోల గా అరుస్తున్నారు.
మధన్: ఇది ఎలా వుంది.
స్మిత: నచ్చానా? నా పేరు స్మిత.
రఘు: దుమ్ము లేపావే, ముమైత్ ఖాన్ ని మరిపించే సావు.
శ్రీను: సల్లని బలే వూపావే.
స్మిత: అలా ఊప దానికే లోపల బ్రా వేసుకో లేదు.
మధన్: మరి మా వాల్ల కోసం నువ్వు ఏమి చేస్తావు.
స్మిత: అందరికి ఒక్కో ముద్దు ఇస్తాను, వరుసగా రండి ఒకరి తరువాత ఒకరు.
అందరికి బుగ్గ మీద ముద్దులు ఇచ్చింది.తరువాత స్మిత లోపలికి వెళ్ళిపోయింది.
మధన్: తరువాత పాట చత్రపతి సినీమా లో “మన్నేల తింటివిరా క్రిష్ణా……..”
అనురాధ స్టేజ్ మేదకి వచ్చి మత్తుగా చూస్తూ కసి కసిగా డాన్స్ చేస్తోంది.పట్టు లంగా, జాకెట్ లో లంజ ని చూసి కుర్రాళ్ళు వల్ల మొడ్డలని పాము కుంటున్నారు.అది చూసి అనురాధ తన చుపుదు వేలు తీసి నోటిలో పెట్టుకొని మొడ్డని చీకినట్టు చీకి మరింత రెచ్చ గొడుతోంది.పాట అయిపోయింది.
మధన్[IMG]దాన్ని ఒక చేతి తో తనవైపు హత్తుకొని) దీని పేరు అనురాధ, ఇదే ఆ లంజలని తీసుకొచ్చింది.
అనురాధ: డాన్స్ ఎలా చేసాను? మేము ముగ్గురం నచ్చామా.
శరత్: సూపర్ దుమ్ము దులుపేసారు, మేము అంతా మొడ్డలు పిసుక్కుటూ చుసాము నీ డాన్స్.
అనురాధ:అయితే ఇందాక స్మిత మీ అందరికి ముద్దు ఎక్కడ ఇచ్చింది.
నాయుడు: బుగ్గ మీద.
అనురాధ: అంటే ఇక్కడన్న మాట (అని మధన్ బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టి)మరి నేను ఎక్కడ ముద్దు పెట్టాలి.
మధన్: నువ్వే చెప్పవే.
అనురాధ[IMG]మెల్లగా జిప్ తప్పించి మదన్ దండాన్ని బయటికి తీసి చుప్పున ముద్దు పెట్టింది.
ఇక చెప్పాలా, కుర్రాళ్ళందరూ వరస కట్టారు, వారి జంబాలని చేతి తో పట్టుకొని.అనురాధ అందరి మొడ్డల మీద తన లిప్ స్టిక్ ముద్రలు వేసింది.
అనురాధ: మధన్ తరువాత పాట చెయ్యడానికి మాకు ఓ 10 నిమిషాలు రెస్ట్ కావాలి.
మధన్: అలాగే.
కోమలి: ఏమిటే లంజ ఏకంగా మొడ్డల మీదే ముద్దులు పెట్టేసావు. కుర్ర మొడ్డలు చూడగానే నోరు ఊరిందా.
అనురాధ: నువ్వు మాత్రం తక్కువ తిన్నావా వాడి(మధన్) రాడ్ ని పీల్చి పిప్పి చెయ్యలేదా.
స్మిత: చల్లే ఆపండే, ఇదిగోండి పెగ్గు కలిపాను, తాగండి.
అనురాధ: బాగుందే, బాగా చేసాము.ఇప్పుడు మన ముగ్గురం డేన్స్ చెయ్యడానికి వెలదాం.నేను ఈ జాకెట్ తీసేసి బ్రా వేసు కుంటాను.
కోమలి:స్మిత నువ్వు టీ షర్ట్ తీసేసి బ్రా వేసుకోవే.
స్మిత: అలగే. నువ్వు కుడా ఆ చీర, జాకెట్ ఇప్పెయ్యవే.
ఇప్పుడు స్మిత పైన బ్రా కింద స్కర్త్ వేసుకొంది. కోమలి కుడా పైన బ్రా కింద లంగా తో ఉంది.అనురాధ కూడా పైన బ్రా కింద పట్టు లంగా వేసుకొంది.వాళ్ళిద్దరికి అనురాధ మేకప్ సర్ది చంకల లోన, తొడల దగ్గరా సెంట్ కొట్టి తన మేకప్ కూడా చూసుకొని సెంట్ కొట్టుకుంది.మరో పెగ్గు మందు తాగి, ఒక సిగరెట్ ముట్టించారు.
అనురాధ: ఇక పదండే.ఈ పాట అయిన తరువాత ఇక అసలు దెంగుడు పార్టీ మొదలు పెట్టేద్దాం.
అనురాధ స్తేజ్ మీదకు వెళ్ళి, మధన్ తో ఈ పాట అయిన తరువాత ఇక అసలు దెంగుడు పార్టీ మొదలు పెడతాము మీ ఫ్రెండ్స్ తోపాటు కుచోమని ఇక అంతా మేమే చూసుకుంటామని చెప్పింది.
అనురాధ: రసికులారా ఇప్పుడు మీ ముందుకు వస్తున్నారు,ముగ్గురు ముద్దు గుమ్మలు.మీకు వాళ్ళ అందాలు చుపించ దానికి. మీరు వారి ఆట పాట చూసి మీ మొడ్డలు నిగడేసు కోవాలని కోరు కుంటూ, మీకు ఒక మనవి. మీకు ఎంత మూడు వచ్చినా మీ చేతికి మాత్రం పని చెప్పకండి.మేము ఉన్నది అందుకే కధ.పాట అయిపోయిన తరువాత వాటి సంగతి మేము చూసుకుంటాము. ఇక చూడండి.
అనురాధ,స్మిత, కోమలి స్టేజ్ మీదకి వచ్చారు.
బావలు సయ్య, మరదలు సయ్య ……..పాట మొదలైంది.
ముగ్గురు లంజలు మంచి కైపు గా చూస్తూ డాన్స్ చేస్తున్నారు.స్మిత తన స్కర్టుని పట్టు కొని ఉమ్మ్ నా బుజ్జిదాన్ని చూడాలని ఉందా అని సైగ చేస్తూ, స్కర్ట్ ని ఎత్తి ముందుకి వెనక్కి దెంగించు కుంటున్నట్టు నడుముని ఊపుతుంది.కోమలి కన్ను కొడుతూ సల్లని బ్రా లోనుంది బయటికి తీసి చుడండిరా ఎలా వున్నాయి బాగున్నాయా? అని సైగ చేస్తూ గెంతుతుంది.అనురాధ బ్రా తీసి జనాల మీదికి విసిరి సల్లని చుపిస్తూ కసిగా చుస్తూ డేన్స్ చేస్తుంది.అలా పూకులని సల్లని చూపిస్తూ డాన్స్ చేసారు.
అనురాధ: మా లంజల పరువాలు చూసారుగా.ఇప్పుడు మీరు ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న అసలు దెంగుడు పార్టీ మొదలు పెట్టెస్తాము.మధన్ గారు మూడు సోఫాలు వేయించండి.
ముగ్గురు లంజలు మూడు సొఫాలలో కూచున్నారు.
అనురాధ: మధన్ గారు మీదే ముందు చాయస్. మీ తోనే మొదలు పెడదాం.మీకు ఏలంజ కావలో చెప్పండి.
మధన్: కోమలిని దెంగాలి.
కోమలి: రా రా నా రాజ, నా పూకు నీ మొడ్డ కోసం కలవరిస్తోంది.
మధన్ స్తేజ్ మీదకి వచ్చి కోమలి దగ్గరికి వెళ్ళి తన పేంట్ తీసి దాన్ని ఒంగోబెట్టి తన మొడ్డని వెనక నుండి కసుక్కున దాని పూకు లో దించేసాడు.
కోమలి: ఏముంది రా నీ పోటు, దెంగరా మగడా ఈరోజు నా పూకు చిరిగి పోవాలి.
కోమలి: ఉమ్మ్, ఏం దిగింది మధన్ నీ గునపం,నా పూకుని పచ్చడి చేసెయ్యరా.(అంటూ నడుముని మరింత వెనక్కి తోసి మొడ్డని మరింత పూకు లోపలికి దూర్చు కుంది).
మధన్ మెల్లగా దెంగడం మొదలు పెట్టి క్రమంగా స్పీడ్ పెంచి వీర దెంగుండు దెంగు తున్నాడు.
స్మిత: అను, దాహం గా ఉంది. ఈ దాహం నీటితో తీరేది కాదు. మొడ్డరసం తో తీరేది. నాకు ఒక మొడ్డ కావలే.
అనురాధ: ఒకటేమిటే రెండు ఇస్తాను.మీకు అందరికి మా ముగ్గురిని దెంగడానికి, మొడ్డ చీకించు కోవడానికి, మీకు ఇస్టమైతే పూకు నాకడానికి అవకాసం ఉంటుంది.మీ మొడ్డ రసాన్ని మాత్రం ఒక్క బొట్టు కూడా వ్రుదా చెయ్యకూడదు, పూకు లో అయినా పొయ్యండి. నోటిలో అయినా పొయ్యండి.ఇంకొక మనవి మీరు అంతా ఒంటిమీద ఒక్క నూలు పోగు కూడా వుంచకుండా ఇప్పేయండి.రోహిత్, ప్రసాద్ మీరు ఇద్దరు మీ బట్టలు ఇప్పేసి ముందు స్మిత దుమ్ము దులపండి.
స్మిత ఇద్దరి మొడ్డలని రెండు చెతులతో సవర దీస్తూ……
స్మిత[IMG]స్మిత సోఫా లో పడుకుని) ప్రసాద్ నువ్వు నా పూకు తీట తీర్చు.నేను రోహిత్ మొడ్డ పని పడతాను.
అనురాధ: కోమలి నీకు ఒకరిని పంపిచనా?
కోమలి: మధన్ గారు అలగే దెంగండి.స్వర్గం చుపిస్తున్నారు.మీకు అభ్యంతరం లేక పోతే అది ఒక మొడ్డ ఇస్తానంటుంది తీసుకోనా.
మధన్:నువ్వు ఇంకొకడి మొడ్డ చీకు తుంటే నిన్ను దెంగడంలో ఇంకా మజా వస్తుంది.
కోమలి: ఉమ్మ్, పంపిచవే నాకో మొడ్డ. దాన్ని పీల్చి పిప్పి చేసేస్తాను.
అనురాధ: బాలూ కోమలి కి నీ మొడ్డ రుచి చూపించు.
కోమలి: ఉమ్మ్,బాగుంది రా బాలు, నీ గూటం, వచ్చి ఇక్కడ కూచో, అని వాడి మొడ్డని నాకుతూ లాలీపాప్ ని చీకి నట్టు చీకు తుంది.
అనురాధ: శ్రీను, రఘు రండి నేను మీ సంగతి చూస్తాను.
అనురాధ సూఫాలో కూచొని ఇద్దరి మొడ్డలు పట్టు కొని ఒకటి తరువాత ఒకటి కుడుస్తుంది.ఇద్దరూ దాని సల్లని పిసుకుతున్నారు.
అనురాధ సోఫాలొ పడుకొని రఘు ని దెంగమని తన పూకు అప్పగించింది. శ్రీను తన మొడ్డ తో దాని నోరుని దెంగుతున్నాడు.
ముగ్గురు లంజలు తెగ దెంగించు కుంటున్నారు.రోహిత్ మొడ్డ చీకుతున్న స్మిత నోటిలో తన రసాన్ని కార్చేసాడు. అది ఒక్క చుక్క కుడా వదల కుండా మింగేసి దాన్ని సుభ్రంగా నాకి….
స్మిత: ప్రసాద్ అది అలాగే దెంగు కుల్లబొడిచెయ్యరా నా పూకుని. ఉమ్మ్, రోహిత్ నువ్వు వెళ్ళి ఆ చరన్ ని పంపించు.
చరన్:నిన్ను ఒంగోబెట్టి దెంగుతానే.
స్మిత: ఉమ్మ్, అలాగే. ప్రసాద్, చరన్ నా పూకుని కుక్క దెంగుడు దెంగుటడట, దా నా నోటిని దెంగుదువు గాని (సూఫా లోనుంది లేచి ప్రసాద్ ని కుచోబెట్టి, చరన్ మొడ్డని వెనక నుండి పూకులో దించు కుంది.వాడు వీర అవేసం తో దెంగడం మొదలు పెట్టాడు.ప్రసాద్ స్మిత నోటిని దెంగుతున్నాడు.
బాలు: ఏమి చీకు తున్నావే నా లావడాని దొమ్మరి లంజ.ఉమ్మ్, నాకు అయిపో వచ్చింది.
కోమలి: ఉమ్మ్, ఏమి రుచిగా ఉందిరా నీ రసం.మ్మ్ అని బాలు జంబాన్ని ఒక్క బొట్టు కుడా లేకుండా నాకేసింది.
బాలు: ఏమి సుకాన్ని ఇచ్చావే.ఇంతవరకు ఎన్నో పూకులని దెంగాను, కానీ నువ్వు ఇప్పుడు నువ్వు ఇచ్చిన సుఖం ఇంతకు ముందు ఎన్నడూ కలగ లేదు.
కోమలి: మరి ఏమనుకుంటున్నావు రా కోమలి అంటే. నువ్వు ఓ పది నిమిషాలు రెస్ట్ తీసుకో.ఈలోపు నీ బుల్లోడు రడీ అవుతాడు.
కోమలి: మధన్ ఏమి దెంగు తున్నావురా.కుల్ల పొడిచేస్తున్నావురా.అది ఉమ్మ్ అలాగే దెంగు.
కోమలి: అది దెంగు ఆ అలగే వేగంగా దెంగు ఉమ్మ్, నాకు ఇపోవచ్చింది.ఉమ్మ్ నాకు ఐపోయింది.నా సామి రంగ బాగుంది రా నీ దెంగుడు.నువ్వు పోటు గాడివే రా నీకు సలాం.
మధన్: ఏం కసెక్కిస్తున్నావే, నాకు చివరికి వచ్చేసిందే కోమలి.
మధన్: అంత దూలేటే నీకు. ఈ రోజు నీ దూల తీరుస్తాము లేవే బజారు లంజ.
కోమలి: అవును రా నేను బజారు లంజనే రా. నీకు ఏమైనా అనుమానమా. దెంగరా నాయాల దెంగు ఈ లంజ ముండని.
మధన్: లంజ నీ పూకు తిమ్మిరి తీరిందా? నీ పూకు కన్నె పూకులాగ టైటుగా ఉందే.
కోమలి: నా పూకు దూల అంత తొందరగా తీరదు రా, ఇక్కడ ఉన్న మొడ్డలన్నీ కనీసం రెండు సార్లు దెంగితే గానీ తీరదు.
మధన్: పట్టు నీ నోరు పట్టవే.
కోమలి: ఉమ్మ్, ఆ ఆ………… (నోరు తెరిచింది) మొత్తం ఒక్క సారి మింగేసింది.
ఉమ్మ్, ఏమి రుచిగా ఉంది మధన్ నీ పాయసం అంటూ వాడి మొడ్డని శుభ్ర్హంగా నాకింది.
కోమలి:దీన్ని మళ్ళీ దెంగుడుకి రడీ చెయ్యనా?
మధన్: ఉమ్మ్, చీక వే ఇంకొక ఇద్దరు లంజలని దెంగాలిగా.
కొమలి: ఎవర్తి పూకులో దిగేస్తావురా ముందు ఈ గునపాన్ని? (మొడ్డని ముద్దులాడుతూ)
మధన్:ఇంకెవరు చూడు ఆ స్మితని ఎంత గులగా దెంగించు కుంటోందో. దాని గుల తీర్చాలి.
స్మిత: ఉమ్మ్,అమ్మ ఇప్పటికి మధన్ చూపు నా మీద పడిందన్న మాట.ఓ మధన్ కమాన్ రా ఉమ్మ్,నీ మొడ్డని చుస్తేనే ఇందాకల నాకు కారిపొయిందిరా.ఎప్పుడు నీ పోటు పడుతుందా అని చూస్తున్నాను.దెంగరా చరన్ పగల దెంగు నా పూకుని.నువ్వు దెంగిన తరువాత ఉంది దాని పని దెంగరా దాన్ని గులతో కొట్టునొని నా ప్రాణం తీసేస్తోంది ముండ.
చరన్: నిజంగా దూల లంజలే మీరు. ఇంత గుల లంజలని ఇంతవరకు చూడలేదే.ఇంతవరకు చూసిన వాళ్ళంతా ఎంత తొందరగా కార్చెస్తారు డబ్బులు పట్టుకు పోదాం అని చుసే వాళ్ళే.
స్మిత: డబ్బుల దేముందిరా, ఎలాగైనా సంపాదించు కోవచ్చు. ఇంత సుకం ఎక్కడ దొరుకుతుంది.మ్మ్ అహా అది అలాగే దెంగరా నా కన్న దెంగు.బతక డానికి డబ్బులు కావాలి కాబట్టి కావాలి గానీ మాకు ఈ సుకమే ముఖ్యం రా తరువతే డబ్బులు.
ప్రసాద్:ఆహ, లంజ నాకు అయిపో వచ్చిందే.
స్మిత:ఉమ్మ్, నోటిలో పోస్తావా, పూకు లో పొస్తావా.
ప్రసాద్: నీ పూకు కావలే. ఆ చరన్ గాడు వచ్చి నా దగ్గర నుంది నీ పూకు నీ లాగేసుకున్నాడు.
స్మిత: అమ్మో ఎంత కోపమొచ్చిందో,నా బంగారమే, రా నా పూకు దెంగి కార్చు రా.
చరన్, ప్రసాద్ తమ జాగాలు మార్చు కున్నారు.ప్రసాద్ కసి గా దెంగి తన లోడ్ అంతా స్మిత పూకు లో దించేసాడు.
స్మిత: మధన్ నా పూకు రడీ నీదే ఆలస్యం.
కోమలి: పోరా బాబు పో దాని ఇరగ దెంగు వెళ్ళు.
మధన్ స్మిత పూకు ని ఆక్రమిచుకొని దెంగుతున్నాడు. స్మిత సమ్మగా దెంగించుకోంటు చరన్ మొడ్డ కుడుస్తొంది.
కోమలి: బాలు….. ఉమ్మ్ దామ్మ బొట్టు పెట్టి పిలాల ఏమిట్రా.రారా వెదవా దెంగు.ఇంకెవడి మొడ్డలు కాళీగావున్నాయో అందులో ఒక ఇద్దరు రండి.
కిరణ్,రాజు స్టేజ్ మీదకు వచ్చి వాళ్ళ లావడాలని కోమలి చేతిలో పెట్టారు. వాళ్ళ మొడ్డలని సవరదీస్టూ కసిగా చుస్తూ రెండు మొడ్డలనీ ముద్దులు పెడుతూ నాలికతో నాకుతూ మొడ్డలని చీకుతుంది.వెనక నుండి బాలు దీని పూకుని పగల దెంగుతున్నాడు. వాడి పోటులకి ఎదురు వత్తులు ఇస్తూ ఆరెండు గుటాలనీ చీకుతుంది.
అనురాధని దెంగుతున్న రఘు చివరికి వచ్చేసాడు.మొడ్డని చీకిచుకుంటున్న శ్రీను కూడా చివరికి వచ్చేసాడు. వాడి మొత్తం లోడ్ని అనురాధ నోటిలో చిమ్మేసాడు. ఉమ్మ్, అహా అంటూ మింగేసి……….
అనురాధ: దెంగరా వేగంగా దెంగు నాకు అయిపోవచ్చింది. దెంగు నా రాజా దెంగు ఉమ్మ్ నాకు కారిపోయింది.
రఘు: ఉమ్మ్, అహా నీ అమ్మని దెంగా లంజ ముండా కాసుకోవే అంటూ ఎదేదో అరుస్తూ అవుట్ అయిపోయాడు.
వీరి తరువాత మరొక ముగ్గురు అనురాధ ని ఆక్రమిచుకున్నారు.మధ్య మధ్య లో మందు తాగి, సిగరెట్లు తాగుతూ రాత్రంతా ఆ ముగ్గురు లంజలకి ఒక్క క్షనం కుడా విస్రాంతి ఇవ్వ కుండా దెంగుతూనే వున్నారు కుర్రాల్లు. తెల్లవారు జామున 5 గంటలు అయ్యేసరికి అందరు అలసిపోయి నిద్రపోయారు
మేము మా రూంకి వెల్లి నిద్ర పోయాము.
ఉదయం 10 గంటల సమయంలో మా రూం తలుపు కొడితే కోమలి లేచి వెళ్ళి తలుపు తీసింది.ఎదురుగా మధన్ నిలబడి ఉన్నాడు.
కోమలి: రండి మధన్ కూచోండి.
మధన్: వీళ్ళు ఇంకా లెగలేదా?
కోమలి: ఇంకా లెగ లేదు. నేను కూడా మీరు తలుపు కొట్టినప్పుడే లేచాను. మీ స్నేహితులకి నచ్చిందా మా పూకుల పార్టీ.
మధన్: ఆ అందరు బాగా ఎంజోయ్ చేసారు.మీరు మంచి కసిగా దెంగించు కున్నారు.ఇంత బాగా జరుగుతుందని అనుకోలేదు.
కోమలి: మా మీద నమ్మకం ఉంచి మమ్మలని పిలిచినందుకు మీకు మాట రా కూడదు కదా.( ఇంతలో అనురాధ, స్మిత లేచారు.)
అనురాధ: మధన్ మేము బాగా చేసామా.
మధన్: బాగా ఏమిటి, కుమ్మేసారు.
స్మిత కసిగా మధన్ ని చూస్తూ వాడి దగ్గరగా వెళ్ళి వాడి పేంట్ జిప్ లాగి తన జంబాన్ని సవర దీస్తూ కుతిగా చీకు తోంది.
మధన్: దీనికి ఇంకా జిల తీరినట్టు లేదు.చీకవే లంజా ఉమ్మ్, రంకు ముండా చీకు.
కోమలి: నీ మొడ్డ మీద దానికి ఇంకా మోజు తీర లేదు లంజకి.
మధన్: ఇంత జిల ఏమిటే నీకు. ముందే చెబితే మా వాళ్ళందరినీ ఆపి నీ జిల తీర్పించే వాడిని.
స్మిత: నీ మొడ్డ మీద మోజు రా మగడా అంటే ఇంకెవరితోనో నా జిల తీరుస్తానంటావేమిటి.నీ మొడ్డ రసం తో నా పూకు మునిగి తేలాలి.రా రా దెంగు.
మధన్: చూసుకోవే నీపూకు పచ్చడి చేస్తాను.(అని స్మితని ఒంగోబెట్టి తన గునపాన్ని దిగేసి దెంగుతున్నాడు)
స్మిత: అది ఉమ్మ్, అలాగే దెంగరా నారాజ దెంగు, గట్టిగా పొడవరా, పూకు లో నుండి నోటిలోకి రావాలి నీ మొడ్డ వెయ్యరా పోటు అది అలాగే దెంగు.
అలాగ స్మిత ని 15 నిమిషాలు వీర దెంగుడు దెంగి దెంగి వాడి మొడ్డ రసాన్ని ఆ ముగ్గురు లంజల నోళ్ళలో పిచికారీ చేసాడు.దాన్ని అమ్రుతం లా నాకేసారు.
మధన్: (మధన్ తన బట్టలు సర్దుకొని) ఇదిగో 3 లక్షలు మీ డాన్స్ కి ముందు చెప్పినట్టు లక్ష మీ పూకులకి 2 లక్షలు. ఓకేనా.
అనురాధ: మీరు ఎంత ఇస్తే అంతే తీసుకుంటాను.డబ్బుల దేముంది మీరు మమ్మలని గుర్తు ఉంచుకుంటే అదేచాలు.
మధన్: మిమ్మలనీ మీ పూకులని ఎలా మరచి పోతాము.నేను ఇక వెలతాను. మీరు ఫ్రెష్ అయి టిఫిన్ చేసి బయలు దేరండి. బయట కారు ఉంది.
అనురాధ: అలాగేనండి.వుంటానండి.
అనురాధ ఒక్కొక్కరికి లక్ష రుపాయిలు ఇచ్చింది. తరువాత ముగ్గురం ఫ్రెష్ అయ్యి టిఫిన్ ముగించి ఇంటికి బయలు దేరాము.ఎవరి ఇంటిలో వారిని వదిలి కారు వెల్లి పోయింది.
కోమలికి ఈ పార్టీ బాగా నచ్చింది. ఎప్పుడయినా ఇటువంటి పార్టీలు వుంటే తనని తప్పకుండా పిలవమని అనురాధ కి మరీమరీ చెప్పింది.తరువాత నాలుగు రోజులు పూర్తిగా విస్రాంతి తీసికుంది.
తరువాత రోజు ఉదయం లేచి కోమలి ఫ్రేష్ అవుతుంటే కాలింగ్ బెల్ మోగితే వెళ్ళి తలుపుతీసింది.ఎదురుగా ఇంటి ఓనర్ వున్నాడు.
కోమలి: హాయ్ వేణు అంకుల్ ఎలావున్నారు.లోపలికి రండి.
వేణు: నేను బాగున్నాను. నువ్వు ఎలా వున్నావు.
కోమలి: బాగానే వున్నాను.ఏమిటి ఇలా వచ్చారు.ఊరకరారు మహానుబావులు.
వేణు:ఏమీలేదు కోమలి ఇంటి అద్దె కోసమని వచ్చాను.
కోమలి: అయితే ఈసారి అయినా అద్దె డబ్బులు తీసుకు వెళతారన్న మాట.(అదోరకంగా నవ్వుతూ)
వేణు: అలా అంటున్నావేమిటి కోమలి, నా మీద కోపమా?
కోమలి: ప్రతి నెలా ఇలాగ చేస్తే ఆంటీకి ఏమి చెప్పి నమ్మిస్తున్నారు.
వేణు: దాని గురించి ఇప్పుడు ఎందుకు నాతిప్పలేవో నేను పడతాను.మన పని చూద్దూ.
కోమలి: బాగుంది తెల్లారేసరికి దిగబడిపోయి చూడమంటే ఏమిచూడను.నేను ఇప్పుడే లేచాను.ఆంటీ లేదా.
వేణు: లేదు చుట్టాల ఇంటికి వెళ్ళింది. సాయం కాలం వరకు రాదు.
కోమలి: అదన్న మాట గురువు గారు తెల్లారేసరికి దిగబడిపోవడానికి కారణం. అయితే డబ్బులు అక్కర లేదంటారు, మరి యేమి కావలేమిటి.
వేణు:నీకు తెలుసుగా. నాకు ఏమి కవాలో.
కోమలి: (నవ్వుతూ) ఇది మరీ బాగుంది. మీకు ఏం కావాలో నాకెలా తెలుస్తుంది.
వేణు: ఐస్ క్రేం కావాలి.
వేణు: ఐస్ క్రీం కావాలి.
కోమలి: ఫ్రిజ్ లో వుంది తీసుకొని తినండి.
వేణు: ఆ కప్పులో ఐస్ క్రీం కాదు. నీ పూకులో ఐస్ క్రీం కావాలి.
కోమలి: అదేంటి నాయన ఎప్పుడు వినలేదు.
వేణు: ఐస్ క్రీం నీ పూకులొ వెస్తే అది కొమలి పూకు ఐస్ క్రీం అవుతుంది, ఆ ఐస్ క్రీం కావాలి.
కోమలి: ఏమిటి బాబు నా పూకు ఐస్ క్రీం కావాలా. అంత లేదు నీకెం బాగనే వుంటుంది. నేను ఆ చల్లదనాన్ని బరించలేను, నావల్ల కాదు.
వేణు: ప్లేజ్ కాము ఎప్పటి నుండో అలా చెయ్యలని వుంది, ఒప్పుకోవా.
కోమలి: చాల కోరికలు వున్నట్టు ఉన్నాయే మీకు.
వేణు: నిన్ను చుస్తుంటే నాకు కొత్త కొత్త కోరికలు పుడుతున్నాయి, ప్లీజ్ కాదనకు కాము.
కోమలి: ఇంత బతిమాలు తున్నారు కాబట్టి ఒప్పుకుంటున్నాను. కాని ఇప్పుడు కాదు.ఒక గంట తరువాత రండి మీకు నచ్చిన పూకు ఐస్ క్రీం ఇస్తాను. ఈలోపు నీను ఫ్రెష్ అవుతాను.
వేణు: లేదు నాకు ఇప్పుడే కావాలి ప్లీజ్ కాము.
కోమలి: కొత్త బిచ్చగాడు పొద్దు ఎరగడూ అన్నట్టు, బాగా తగులు కున్నావు నాకు. ఇప్పుడే బాత్రూంకి వెళ్ళి వచ్చాను, ఉచ్చకంపు కొడతాదిరా అక్కడ నోరు పెడితే.
వేణు: ఆవాసనే నాకు ఇస్టమే ఎత్తవే నీ నైటీ. ఐస్ క్రీం పోసి నీ దిమ్మని నాకుతాను.
కోమలి: నీ కర్మ. కందకు లేని దురద కత్తి పీటకు ఎందుకు అన్నట్టు, నీకు ఇస్టమైతే నాకు ఏమి. కానివ్వు.
వేణు: (ఐస్ క్రేం తెచ్చి ) చుపించవే నీ పువ్వుని, కసితీరా నాకి నీ పానకాన్ని జుర్రుకుంటాను.
కోమలి: (సోఫాలో చేరబడి నైటీ తొడలవరకు పైకిఎత్తి పూకుని విస్తరాకులా తెరిచి) రా జుర్రుకో నా పూకుని.
వేణు: (కోమలి కాళ్ళ మధ్యలో కుర్చొని దాని పూకు దగ్గర ముక్కు పెట్టి గట్టిగా పీల్చి వాసన చుస్తూ) ఉమ్మ్మ్, ఎమి సువాసన వస్తొందే కోమలి ఉమ్మ్.
కోమలి: తరువాత నా ఉచ్చ పార్సిల్ చేసి ఇస్తాను తీరికగా వాసన చూసుకొని తాగుదువు గాని, ఇప్పుడు నాక రా నా రంకు నాయాల.
వేణు తన నాలిక తో దాని పూకు మీద చిన్నగా రాస్తూ మెల్లగా నాకుతూ. తన చేతిలో ఐస్ క్రీం కప్పు తేసి రెండు వేళ్ళతో కోమలి పూకు బొక్కను తెరిచి ఐస్ క్రీం ని కొమలి పూకులో పొసేసాడు. కోమలి ఒక్కసారిగ ఎగిరిపడి ఆ చల్లదనాన్ని తట్టుకో లేక రెండు కాళ్ళు మూసేయ్య డానికి ప్రయత్నించింది కానీ వేణు తల మద్యలొ వుండటం వలన వీలు కాలేదు.
కోమలి: నీ జిమ్మడ లంజా కొడకా నీకెం రోగం వచ్చిందిరా. ఇటువంటి వింత కోరికలు కలుగుతున్నాయి. తొందరగా దాన్ని నాకి తాగు నేను తట్టుకో లేక పొతున్నాను.
వేణు: ఇదిగోవే నాకుతున్నానుగా కొద్దిగా ఓర్చుకో. (అంటూ పూకు ఐస్ క్రీం ని అస్వాదిస్తూ తింటున్నాడు)
కోమలి: ఇప్పుదు బాగుంది రా అది అలాగే నాకు. ఐస్ క్రీం పోసి నా పూకులో జిల రేపావు కదరా సుల్లిగా. ఉమ్మ్ నాకు ఏమి నాలుకరా నీది గండడా నాపూకుని అడుగంటా నాకు. (అంటూ ఎదేదో పలవరిస్తుంది)
వేణు మాత్రం నిదానంగా తన పూకు ఐస్ క్రీం తింటున్నాడు. మద్య మద్య లో తన ముక్కుతో పూకుని వాసన చూస్తున్నాడు. ఐస్ క్రీం తో ఉచ్చ వాసన కలసి గమ్మత్తుగా వుంది వేణుకి. కోమలి వళ్ళంతా గాలిలో తేలిపోతున్నట్టు వుంది. అది తన రెండు చేతులతో వాడి తలని తన దిమ్మ మీద అడిచేస్తుంది. వేణు అలాగ నాకుతునే వున్నాడు 15 నిమిషాలపాటు. కోమలి అవుట్ అయిపోయింది. బొల బొల మని తన పూకు రసాన్ని వేణు నోటిలో కార్చేసింది. వేణు ఆ రసాన్ని అమ్రుతం జుర్రినట్టు జుర్రుకొని తాగి దాని గొల్లి మీద ఒక ముద్దు చుప్ మని పెట్టి లేచి కోమలి పక్కన కూర్చున్నాడు.
కోమలి: ఏమి సుకాన్ని ఇచ్చవురా నా రాజ. ఫూకు ఐస్ క్రీం అంటే ఏమో అనుకున్నాను కాని నీకు ఎలా వుందో నాకు మాత్రం బాగా నచ్చింది.
వేణు: నీ ఐస్ క్రీం అదుర్స్ కాము. తేంక్స్ అడిగిన వెంటనే నా మాట కదన కుండా ఇచ్చినందుకు.
కోమలి: నువ్వు అడిగినప్పుడు ఇదిఏమి కోరిక అనుకున్నాను. ఐస్ క్రీం పొసినప్పుడు ఎందుకు ఒప్పుకున్నానురా బాబు అనుకున్నాను. ఇప్పుడు ఒకవేల ఒప్పుకోక పోతే ఎంత మంచి సుఖాన్ని మిస్ అయ్యేదాన్ని అనుకుంటున్నాను. (అంటూ వేణు తలని తన రెండు చేతులతో దగ్గరకు తీసుకోని తన పెదాలతో వాడి పెదాలను మూసి గాడమైన ముద్దు పెట్టింది)

8290cookie-checkకోమలి: ఒక దూల లంజ | End