ఈ వదినను రాచి రంపాన పెట్టడానికే మళ్ళి వొచ్చా

Posted on

Telugu Sex Stories బాత్రూం లోకి వెళ్లి వొచ్చి పడుకున్న మాహి కి అన్ని ఏవేవో పిచ్చి పిచ్చి కలలు పడుతూనే ఉన్నాయి, అలా ఎపుడు నిద్ర పోయిందో తనకే తెలియదు. “మాహి..మాహి…..”అంటూ కుదుపుతూ లేపుతున్న అత్త పిలుపుకి బద్దకంగా నిద్ర లేచింది మాహి. “ఏంటి మాహి…..తొమ్మిది అవుతుంది…నిద్ర సరిగ్గా పట్టలేదా రాత్రి…”అంది అత్త. అవునన్నట్టుగా తల ఊపింది మాహి. అత్త తలారా స్నానం చేసి నట్టుగా ఉంది. ఏమి తెలియనట్టుగా ఎంత బాగా నటిస్తుందో అని అనుకునేసరికి పెదవుల మీద చిరునవ్వు లాంటిది వొచ్చింది మాహికి. “ఏంటి మాహి…నీకు నువ్వే నవ్వుకుంటున్నావు…..”అంది నవ్వుతు మాహి వాళ్ళ అత్త. “ఏ..ఏ. ఏంలేదు అత్తయ్య…..మీరు అప్పుడే స్నానం కూడా కానిచ్చారు…నేను ఇంకా లేవను కూడా లేదు …అందుకే నవ్వు వచ్చింది…”అంది
కవర్ చేస్కుంటూ మాహి. “ఈ రోజు మీరు మెరిసిపోతున్నారు…”అంది కావాలనే మాహి. అత్త సిగ్గు పడుతూ “అవునా…..”అంది రాత్రి జరిగింది గుర్తొచ్చింది కాబోలు బుగ్గలు ఎరుపెక్కిపోతుంటే. “సరే నువ్వు లేచి రెడీ అవ్వు…టీ తాగుదువు గాని …”అని అత్త వెళ్ళిపోగానే, మాహి లేచి, బద్దకంగా వొళ్ళు విరుచుకొని బాత్రూం లోకి దూరింది.
రెడీ అయ్యి బయటకు వొచ్చేసరికి చిన్న మామయ్య సోఫా లో కూర్చొని పేపర్ చదువుతున్నాడు. అతన్ని చూడగానే రాత్రి చూసింది, మళ్లి తన కల కూడా గుర్తొచ్చి, గుండె వేగంగా కొట్టుకుంటుంటే వడి వడిగా కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది మాహి. కూనిరాగాలు తీస్తూ టీ పెడుతుంది అత్త. “ఏంటి అత్తయ్య….చాల హుషారుగా ఉన్నారు ఈ రోజు….ఏమైనా స్పెషల్ నా…”అంది మాహి. “అలాంటిది ఏమిలేదు మాహి…ఏదో పాట గుర్తొచింది…..”అంటూ అక్కడ ఉన్న టీ కప్స్ లో టీ పోసి “ఒకటి నువ్వు తీస్కొని…ఇంకోటి శ్రీను కి ఇవ్వు ….”అంది అత్త. సరే అంటూ తిస్కేల్లి “టీ…మామయ్య గారు …”అంది టీ ఇవ్వడానికి మాహి వొంగేసరికి , తల పైకెత్తి చూసాడు శ్రీను. యాదాలాపంగా టీ అందుకుంటూ మాహి సల్ల కేసి చూసాడు. దోరగా, అప్పుడప్పుడే మంచి షేప్ కి వొస్తున్న అవి కనపడేసరికి చూపు మరల్చుకోలేకపోయాడు. చిన్న మామయ్య చూపు ఎక్కడ పడిందో అర్ధం అయ్యేసరికి పైట సరిచేసుకుంది మాహి. దొరికిపోఎసరికి తల దించుకున్నాడు.
శ్రీను కి ఎదురుగ కూర్చుంది మాహి. “ఏంటి మామయ్య..మీరు కూడా అప్పుడే స్నానం చేసేసార…..”అంది టీ సిప్ చేస్తూ మాహి. “హ…మాహి….నాకు ఉదయమే చేయడం అలవాటు….”అన్నాడు మాహి వైపు చూస్తూ నవ్వుతు శ్రీను. అంతలో టీ కప్ పట్టుకొని శంకర్ వాళ్ళ అమ్మ కూడా అక్కడికి వొచ్చింది. “ఏంటి ….మామ కోడళ్ళు ఏదో discuss చేస్తున్నారు…”అంటూ వెళ్లి శ్రీను పక్కన కూర్చుంది. “ఏంలేదు ..అత్తయ్య…మామయ్య కూడా మీ లాగే త్వరగా స్నానం చేసారు కదా …దాని గురించి అడుగుతున్నాను….”అంది మాహి అత్తయ్య వంక చూసి నవ్వుతు. “ఇప్పుడు నువ్వు చిన్నా ఎంత బాగా క్లోజ్ గా ఉంటారో ..మేము కూడా అంతే మాహి…నా పెళ్లి ఐన కొత్తలో….మీ మామయ్య చాల బిజీ గా ఉండేవారు, ఇప్పుడు శంకర్ ఉన్నట్టుగా….నాకు ఏమి తోచేది కాదు..ఎంతసేపు అత్తయ్య నేనునే ఇంట్లో..బోర్ కొట్టేది…శ్రీను నే వచ్చి మాతో సరదాగా ఉండేవాడు…అప్పటికి ఇంకా శ్రీను కి పెళ్ళికాలేదు….”అంటూ చెప్పుకొచ్చింది శంకర్ వాళ్ళ అమ్మ. ఆ తర్వాత ఎం జరిగిందో ఉహించి చిరునవ్వు నవ్వింది మాహి. టీ తాగక శ్రీను లేచి నిల్చొని “సరే వదిన…నేను ఫ్రెండ్స్ ని కలిసేసి సాయంత్రం వొస్తాను…..”అంటూ వెళ్ళిపోయాడు. “అవును…అత్తయ్య…మామయ్య అంత బిజీ గా ఉండేవారా…..”అంది మాహి నవ్వుతు. “హ ..అవును ..మాహి….ఇప్పుడు ఉన్నంత సంపాదన అప్పుడు ఉండేది కాదు కదా….చాల కష్టపడేవాడు మీ మామయ్యా….”అంటూ నిట్టూర్చింది అత్త. “అవునా…..మీ కొడుకైన ఉన్న దానితో తృప్తి పడి ఇంటి పట్టున ఉండి ……ఇక్కడే బిజినెస్ చెస్కొవచ్చుకద……” కొంచెం బాధగా నిట్టుర్చుతూ అంది మాహి. “ఈ మగాళ్ళు చెప్తే వింటారా…..పెళ్ళాల మాటలు అస్సలు పట్టించుకోరు కదా…వాళ్ళు సరిగ్గా పట్టించుకుంటే మనకు ఎందుకు ఇన్ని తిప్పలు…”అంది అత్త. “మీకు అంటే అపుడు మీ మరిది ఉండే….బోర్ కొట్టకుండా…ఉన్న ఒక్క నా మరిదిని పంపించారు…..”అంది నిస్తురంగా మాహి. “వెళ్లి చూసి రండి …రేపు శంకర్ వొస్తున్నాడు కదా….ఇద్దరు కలిసి వెళ్లి రండి…..”అంది నవ్వుతు అత్త. మంచి ఐడియా నే ఇచ్చింది అత్తయ్య అనుకుంటూ మనసులో థాంక్స్ చెప్పుకుంది. “ఐన…మీ అబ్బాయి వొస్తాడో రాడో…..ఎప్పటిలా బిజీ బిజీ అంటాడేమో…..”అంది సందేహ పడుతూ మాహి. “ఒక వేళా అలా అంటే…మన ఇద్దరం వెల్దాములె….. “అంది అత్త నవ్వుతు. రాత్రి చూసింది గుర్తోచేసరికి కొంచెం వొళ్ళు భారంగా అవుతుంటే, తప్పదు వెళ్లి చిన్నా తో చేయిన్చుకుంటేనే గాని ఈ భారం తప్పదు అని అనుకున్నాక మనసు కొంచెం కుదుట పడింది మాహికి. “థాంక్స్ …అత్తయ్య….”అంది.
ఇద్దరు బోజనాలు చేసాక ఒక కునుకు తీసారు. రాత్రి ఎనమిది అవుతుంటే శ్రీను వొచ్చాడు. కాసేపు పిచ్చాపాటి మాట్లాడక బోజనాలు కానిచ్చారు. వాళ్ళ ప్రైవసీ కి ఎందుకు అడ్డు అనుకొని “అత్తయ్య..నాకు నిద్ర బాగా వొస్తుంది…నేను వెళ్తాను…..”అంది మాహి లేస్తూ. హమ్మయ్య త్వరగానే వెళ్తుంది మాహి అని మనసులో ఆనందపడుతూ “సరే…మాహి….వెళ్లి పడుకో….”అంది అత్త ముఖం వెలిగిపోతుంటే. అత్త ముఖంలో ఆ మెరుపు చూసి ముసి ముసిగా నవ్వుకుంటూ మాహి బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళిపోయింది.
బెడ్ మీద పడుకుంది అన్న మాటేగాని నిద్ర రావడంలేదు మాహికి. రాత్రి జరిగింది మల్లి ఒకసారి కళ్ళ ముందు కదలాడేసరికి మత్తులాగా అనిపించి చేయిని పువ్వు మీద పెట్టినొక్కుకుంది. ఒక గంట అలాగే మెసిలింది నిద్ర రాక. బయట ఎం జరుగుతుందో చూడాలని curiosity , వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్కోనివ్వు నీ కెందుకు అంత ఇది, నువ్వు కూడా నీ మరిదితో బానే ఎంజాయ్ చేసావు కదా… అంటూ మనసు హెచ్చరిక. గందరగోళంలో వయసు చేసే పోరే నెగ్గి, కనీసం చూసి ఐన ఎంజాయ్ చేద్దాము అని మెల్లిగా లేచి కూర్చుంది మంచం మీద మాహి.
బెడ్ రూం డోర్ తెరిచి మెల్లిగా అడుగులో అడుగు వేస్కుంటూ హాల్ లోకి వొచ్చింది. అత్తయ్య మూలుగులు వినపడుతున్నాయి. మెల్లిగా వాళ్ళు ఉన్న రూం వరకు వెళ్లి కిటికి పక్కన నిల్చుంది. అక్కడ జరుగుతున్నది చూసి గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం ఆరంబించింది మాహి కి. మాహి వాళ్ళ అత్తను గోడకు నిల్చోపెట్టి వెనక నుండి దెంగు తున్నాడు శ్రీను. అసలే చిన్నపాటి రాక్షసుడిలా ఉంటాడు వొళ్ళంతా వెంట్రుకలతో. అతను అలా వెనక నుండి చేస్తుంటే అతని ముందు ఉన్న అత్త కనిపించడంలేదు మాహికి. శ్రీను తన బాడీ తో మొత్తం కవర్ చేసి దెంగు తున్నాడు. “స్స్…అబ్బా…అత్తయ్యకు …వాచీ పోతూ ఉండి ఉంటుంది……”అని అనిపించేసరికి పుకంత భారంగా అవుతుంటే, చేతిని పూకు మీదకు తెచ్చుకుంది మాహి. “స్స్స్…శ్రీను….మెల్లిగా…..అబ్బా…చంపుతున్నావు…..ఎంటా నాటు కొట్టుడు…..ఈ మధ్య అలవాటు పోయింది నాకు…..ఇపుడు కూడా నాకు పెళ్ళైన కొత్తలో లా చేస్తే ఎలా….నీ దూకుడు ఇప్పటికి అలాగే ఉంది…ఈ వదినను రాచి రంపాన పెట్టడానికే మళ్ళి వొచ్చావా…..స్స్స్…అబ్బా…అలా లాగి లాగి కుచ్చకు…..అమ్మ……స్స్స్.హ..హా…స్స్స్…హా…..”అంటూ కొంచెం గట్టిగానే గొనుగుతుంది మాహి వాళ్ళ అత్త. “స్స్స్..వదినా….నీ పూకు అప్పటిలాగే ఉంది…దెంగు తుంటే సమ్మ సమ్మగా ఉంది…అప్పటికంటే కొంచెం పిర్రలు లావు అయ్యాయి….అన్న ..దెంగు తున్నడా గుద్దని…..”అంటూ పుకులో నుండి మద్దను లాగి గుడ్డలో కుచ్చాడు శ్రీను. “స్స్..అబ్బా….అంత దూకుడు గా పుకులో కుచ్చినట్టుగా దానిలో కూడా కుచ్చేతే ఎలా….స్స్స్..అబ్బా…మెల్లిగా….మొత్తం లాగి కుచ్చకు…..హ…మీ అన్నకు కూడా గుద్దంటే చాల ఇష్టం…..ఒక్క మీ అన్నకేంటి…మీ మగాల్లందరికి….గుద్దలంటే ఇష్టం కదా…స్స్.అబ్బా….మొత్తం బయటకు లాగి అలా పొడవకు….స్స్స్..అమ్మ….”అంటూ ఉంది మాహి వాళ్ళ అత్త. అత్త గుద్దని చిన్న మామయ్యా ఆక్రమించాడు అనే ఉహకె పిచ్చెక్కిపోయింది మాహికి. పుకులో ఉటలు ఊరుతుంటే, గట్టిగ పట్టుకుంది పూకుని మత్తెక్కిపోతుంటే. “హా..వదినా…. గుద్ద దెంగుతుంటే …ఆ మజా నే వేరు….మీ చెల్లి కూడా….ఇలాగే గోడకు నిల్చోపెట్టించుకొని దెంగించు కుంటది …పూకు ని దెంగకపొయినా పర్లేదు కాని…గుద్దని మాత్రం బాగా దెంగు అంటది… “అంటూ శ్రీను కసి కసిగా మాహి అత్త గుద్దని దెంగుతుంటే, మాహి పూకు వరద గోదారే అయ్యింది.
అలాగే లింక్ తెగకుండా పట్టుకొని సోఫా మీద కూర్చుంటూ పైన కుర్చోపెట్టుకున్నాడు శ్రీను. పిర్రల కింద చేతులు పెట్టి ఈజీ గా అత్తను లేపి కులేసుకున్తున్నాడు చిన్న మామయ్య. అలా లేపి కులేసుకున్తుంటే, శ్రీను మడ్డ అత్త గుద్దలోకి దిగేది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది మాహి కి. అలా చిన్న మామయ్య మడ్డ త్వర త్వరగా తన కళ్ళ ముందు మాయం అవుతుంటే, సల్లు మోయలేనంత భారంగా అవుతుంటే గట్టిగ గోడకి నొక్కి పట్టింది మాహి. అబ్బా….దెంగించు కోవడంలోనే కాదు….ఇలా లైవ్ గా చూడడంలో కూడా ఇంత తృప్తి ఉంటుందా …ఎంత బాగా దెంగు తున్నాడు అత్తయ్యను చిన్న మామయ్యా….మరుదులు ఉన్న వదినలందరూ అదృష్టవంతులు …చిన్నా, చిన్న మామయ్యా లాంటి మరదులు ఉంటె ….అత్తలాంటి ,,నా లాంటి వదినల పూకులకి జాతరే రోజు.. అంటూ కసెక్కిపొతు పిచ్చి పిచ్చిగా నలుపుకుంటుంది పూకుని మాహి. “హా…..స్స్స్…అబ్బా…హా …చూసాను నీ పెళ్ళాన్ని…లాస్ట్ టైం వొచ్చినప్పుడు…..బాగా పెంచింది గుద్దని……అప్పుడే అనుకున్నాను…..ఇరగ దిస్తున్నావు చెల్లి గుద్దని అని….ఇంతకీ నా గుద్ద బాగుంటుందా ….లేక నీ పెళ్ళాం గుద్ద బాగుంటుందా…. ” అంది మత్తుగా మాహి వాళ్ళ అత్త. “హ్మ్మ్….నీ గుద్దనే వదినా…..ఫస్ట్ దెంగిన గుద్ద నీదే కదా….మీ చెల్లిది కూడా బానే ఉంటుంది కాని…నీది కసెక్కించే గుద్ద…..”అంటూ వదిన పిర్రలు పట్టి నలుపుతూ స్పీడ్ పెంచాడు శ్రీను. “స్స్స్…అబ్బా….స్స్స్…హ…హ….అలాగే….అలాగే…..అలా దింపి దింపి చంపు….నా గుల మొత్తం తీర్చు…..స్స్స్.అది…అది…అలా లేప్కొని …లేప్కొని కుల్ల పొడువు…..స్స్..అబ్బా….ఈ సుఖం నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను…..శ్రీను….అబ్బా…శ్రీను….స్స్స్స్స్….శ్రీ…శ్రీ……sriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii………”అంటూ పుకులో నుండి రసాలు విడతలు విడతలుగా వదిలేసరికి, రసాలు కిందకు జారి, గుద్దని దెంగుతున్న మరిది మడ్డను తడిపే సరికి, రసం లుబ్రికాంట్ గా మారి, వింత వింత శబ్దాలు వస్తు ఉంటె.. వాళ్లకు ఏమో గాని మాహి కి పిచ్చెక్కి పోయినంత పని అయ్యి, తను కూడా విడతలు విడతలు గా తన రసాన్ని వదిలేసింది. నీరసం అవహిస్తుంటే, ఇంకా అక్కడ ఉండలేక బెడ్ రూం లోకి వొచ్చి బెడ్ మీద పడిపోయింది మాహి.

23000cookie-checkఈ వదినను రాచి రంపాన పెట్టడానికే మళ్ళి వొచ్చా

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *