ఈ పూకుని ఇన్నాళ్ళకి లూజు చేసారు జమిందారు గారు

Posted on

Telugu sex stories

ఆ ఊరిలో అశోక్ సుందరగజపతిరాజు గారు ఆయాన దాదాపు 2000 ఎకరాలు ఆ సామి, ఊరికి జమిందారు గారు. మా ఊరి మొత్తానికి బాగా ఉన్నావారు ఈయనే అయనభార్య పేరు కోమల వాళ్ళకి ఇద్దరు అమ్మయిలు ఇద్దరు అబ్బాయిలు నలుగురు పుట్టాకా కూడా కోమల అందం ఏమాత్రమూ తగ్గకపోగా ఒంటికి మాచి నిగారింపు వచ్చి ఆవిడ అందం ఇంకా పెరుగుతుంది ఆవిడ వయసు 42 ఏళ్ళు కాని తనని చూసిని వళ్ళు ఎవరన్నా ఆవిడకి 35 లోపే ఉంటాయనుకునే శరీర లావణ్యం ఆవిడ సొంతం. ఇంక మన గజపతి రాజు గారు ఆజాన బాహుడు ఆరడుగుల ఎతు మాంచి పరసనాలిటీ కోరమీసం ఆయన్ని చూస్తే ఏఆడదానికైనా మనసు జివ్వు మనాల్సిందే అలా ఉంటారు. వీళ్ళ పిల్లలు అందరికి పెళ్ళిళ్ళు చేసేశారు అందరూ వేరే వేరే చోట్ల మంచిగా ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు మన గజపతి రాజు
గారు పొలం పనులు ఇంటి పనులు చూసుకోవడానికి ముగ్గురు పాలేళ్ళు ఉన్నారు ఇంక మన కోమలదేవి ఇంటి పని ఎవారితోనూ చేయించుకోదు తనకి తాను చేసుకున్నా పనే నచ్చుతుంది అందుకే ఎవ్వరిని పనిలో పెట్టుకోలేదు బట్టలు ఉతకడానికి మాత్రం ఒక చాకలి ఉంది రోజు వచ్చి ఇంటికాడే ఉతికేసి వెళుతుంది.
మన గజపతి రాజు గారికి డబ్బుతో పాటు పలుకుబడి దానితో పాటు అహం కొంచెం ఎక్కువే. అదీ కాకుండా మనోడికి పూకుల పిచ్చి ఉంది, దేనిమీదన్నా కన్నేశాడంటే ఆరోజు సాయంత్రం లోపే అది తన మొడ్డ కిందికి వచ్చేయల్సిందే అంతటి కామాంధుడు. తన దేన్గుల్లు అన్ని ఊరిలోనే తీర్చేసుకుని అలసిపోయి ఇంటికి రావడం తినేసి గుర్రు పెట్టి నిద్దరపోవడం పాపం మన కామాక్షి ఈమధ్య ఆ సుఖం లేక ముసలోడి మొడ్డ పట్టుకొని రాత్రంతా పస్తే పడుకుంటుంది.
ఎన్నాళ్ళని అలాపడుకుంతుంది మీరే చెప్పండి అసలే తనున్న వయసులో ఒకటి చాలక ఇంకోటి కావాలనిపిస్తుంది అలంటిది ఉన్న ఒకటే ఒపయోగపడకపోయేసరికి తన భాద ఎవరికి చెప్పుకోలేక అలాగే తాన్లో తనే మధన పడుతుంది. తను చాలా సంసార పక్షంగా ఉంటుంది ఎప్పుడూ చీరలే కట్టుకుంటుంది నుదుటిన పెద్ద బొట్టు మెడలో సూత్రాల తాడుతో పాటు నల్లపూసలు ఒక నెక్లీసు పెట్టుకుంటుంది రెండు చేతుల నిండా బంగారు గాజులు ఎప్పుడూ వంటిమీదే ఉంటాయి మన గజపతి గారిమీద ఉన్నా భయంతో ఊరిలో ఎవరూ కన్నెత్తి వాళ్ళ ఇంటివైపు చూడరు పెద్ద పులులు లాంటి ముగ్గురు పాలేళ్ళు ఎప్పుడూ ఆ ఇంటికి కాపలా కాస్తూ ఉంటారు పొద్దున్నే పొలానికి పోయి పొలం పని అయిపోయాకా ఇంటికి వచ్చి పసువులపని చూస్కుని ఇంటికి పోయి మళ్ళి సాయింత్రం వచ్చి మళ్ళి ఏదన్న పని ఉంటే చుసుకుని రాత్రికి ఇంటికి పోతారు. ఇంటి చాకలి రోజు వచ్చి బట్టలు ఉతుకుతూ కామాక్షి గారికి ఊరిలో విష్యాలు చెపుతూ ఉంటుంది అలా అలా కొన్ని రోజులు గడిచాకా ఒకరోజు ఆరోజు శుక్రవారం అవ్వడంతో కామాక్షి గారు తల స్తానం చేద్దాం అని అనుకుని సరిగ్గా అప్పుడే వచ్చిన రత్తాలు ( చాకలి ) ని ఏమే కొంచెం తలమీద కొంకుండూకాయ పులుసు పొయ్యవే అంది బలేవాళ్ళు అమ్మగారు రండి పొసేసి బట్టలు పని చూస్తాను అంది రత్తాలు.
కామాక్షి గారు చీరా జాకీటు విప్పేసి లంగాని పైకి లాక్కుని ఎదుర్రొమ్ములమీదకి వచ్చేలా కట్టుకుని బాత్రూంలోకి వెళ్ళారు వెనకే రగమ్మ కూడా వెళ్ళి ఏంటి అమ్మ గారు ఇద్దరం ఆడోళ్ళమేగా మద్యలో ఇదెందుకు అంది లంగాని చూపిస్తూ ఉండనివ్వవే అంది కామాక్షి ఎందుకమ్మ దానినిండా పులుసు పడి చిరాకవుతుంది నా మాట విని తీసెయ్యండి అంది చెపితే వినవుగా సరే అని తన వంటిమీద ఉన్నా ఆఖరి వస్త్రం ఆ లంగా కూడా విప్పేసింది కామాక్షి లైట్ గోదుమ రంగులో మిస మిసలడిపోతుంది ఈవయసులోకూడా వంటి నిగారింపు ఏమాత్రం తగ్గకపోయేసరికి రగమ్మ కళ్ళు పెద్దవి చేసి లాగే చూస్తూండిపోతుంది ఏంటే అలా చూస్తున్నావ్ అంది కామాక్షి ఏమి లేదు అమ్మగారు ఈవయసులో కూడా మీరు ఇంత నిగ నిగలడిపోతున్నరు కదా అందే చుస్తున్నాను అంది రత్తాలు వారానికి రెండుసార్లు సున్నిపిండి పెడతానే అందుకే ఈ నిగారింపు అంది కామాక్షి ఎంత సున్నిపిండిపెడితే మాత్రం అంది ఏమే పులుసు పొయ్యడానికి వచ్చవా నాతో కబుర్లు చెప్పడానికి వచ్చావా?? అంది కామాక్షి సరే కుర్చోడి అమ్మ పోస్తాను అని తలమీద పులుసుపొయ్యడం మొదలెట్టింది కళ్ళు గట్టిగా మూసుకోండమ్మ కంట్లోకి పులుసు వస్తే మంటెక్కుతాయి అంది రత్తాలు సరే లేవే నువ్వు సుబ్రంగా పొయ్యి అసలే బగా మాసిపోయింది తల అంది కామాక్షి మీరు అలా ఉండండి నేను చూసుకుంటాను కదా అని పులుసు పోసి సుబ్రంగా తల అంటి అమ్మగారు వీపు రుద్దమంటరా అంది రత్తాలు ఊం కొంచెం రుద్దవే అంది
కామాక్షి చేతిలోకి సబ్బు తీసుకుని మెడదగ్గర మొదలెట్టి కింద పిదురుల వరకూ ముందు సబ్బు రాసి తరవత తన చేతులు కామాక్షి వీపు మీద వేసేసరికి కామాక్షికి వల్లు జళ్ళు మంది రత్తాలు వీపు మీద చేతులు వేసి సుబ్రంగా రుద్దుతూ కామాక్షి వీపంతా చేతులతో మసాజ్ చేస్తూ కింద పిదురులవరకూ వెళ్ళి తన చేతివెళ్ళు కామాక్షి పిర్రల సందులోకి పోనిచ్చి అక్కడ సబ్బు రుద్దుదామని ప్రయత్నిస్తుంది అక్కడ రత్తాలుమ వేళ్ళు తగిలేసరికి కోమలమ ఒంటిలో అగ్గి రాజుకుంది తనలో అణుచుకుంటున్నా కామం ఒకసారే పెల్లిబిక్కింది రత్తాలు వేళ్ళు తన పిదురుల సందులోకి వెళ్ళాగానే మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్మ్ హహహ్హహ అంది. కామాక్షి మూలుగు విని ఏంటమ్మగారు అంది రత్తాలు నీ చేతివేళ్ళు అక్కడ తగిలేసరికి ఏదోలా అనిపించి అంది కామాక్షి ఏంటమ్మగారు అయ్యగారు ఈమద్య దగ్గరకి రాలేదనుకుంట అంది అవునే నీకెలా తెలుసు అంది కామాక్షి చెయ్యి తగిలితేనే ఇంత మూలుగు మూలిగారుగా అంది ఒక్కసారే నీ చెయ్యి అక్కడ తగిలేసరికి ఏదోలా అనిపించిందే అదుకే అంది కామాక్షి నాకు తెలుసులేండి అమ్మ ఇంకించెం కిదకి రుద్దిపెట్టమంటార అంది రత్తాలు నువ్వు అక్కడ చెయ్యి వేస్తేనే ఆగలేకపోయా ఇంకా కిందకి రుద్దుతావా?? వద్దులేవే అంది కామాక్షి పర్లేదు అమ్మగారు ఒకసారి చూడండి మీకు నచ్చకపోతే ఆపేస్తాను అంటూ తన చేతికి సబు బగా పట్టించి సరిగ్గా కామాక్షి ఉపస్తు ని తన కుడి అరచేతితో రుద్దుతూ కామాక్షి పూ రేకులని విడదీస్తూ కామాక్షి మధన కీలని తన చుపుడు వేలితో కదుపుతూ మిగిలిన వేళ్ళని పూకు’ గాడిలో పెట్టి రుద్దుడు మొదలెట్టేసరికి కామాక్షి స్స్స్స్స్స్స్స్ సంస్స్సంస్మ్మంస్ హ్హహహ్హా హిహిహుహుహుహిఊఒహొహ్ మ్మ్మ్మ్మ్మూఒస్స్స్య్య్స్య్స్య్య్స్స్య్ అంటూ బళుక్కున కార్చేసుకుంది ఏంటమ్మగారు ఇంత తొందరగా అవుటైపోయారు అంది.
ఏమి చెయ్యమంటావే ఈమద్య అస్సలు దీనిపని చూడటంలేదు అందుకే వెంటనే కక్కేసింది అంది కామాక్షి. అమ్మగారు దీనిని రోజూ కక్కించకుండా లోపలే దాసుకుంటే ఈమద్య రోగాలు వస్తున్నాయంట అందుకే ఏదోలా దీనిని రోజూ కక్కించేయండి అంది ఈరోజైతే నువ్వు చేసిపెట్టావ్ రోజూ ఎలా కుదురుతుంది అంది కామాక్షి బలేవాళ్ళే అమ్మగారు నేను రోజూ వస్తానుగా ముందు మీ పని చూసి ఆతరవాత బట్టలపని చుస్తాను సరిపోద్ది అంది రత్తాలు ఆపని చేసి పెట్టవే నీకు పుణ్యం ఉంటుంది అంది కామాక్షి ఇంక ఆవిషయం నాకు వదిలెయ్యండి నేను చూసుకుంటాను అంది రత్తాలు.ఆరోజునుండీ ప్రతీ రోజు రత్తాలు రోజూ రాగానే సరాసరి కామాక్షి పడుకునే గదిలోకి ఇద్దరూ వెళ్ళి రత్తాలు కామాక్షికి చేతి పని చేసి మధన రసాలని కారిపించి పక్కనే ఉన్నా ఏదో ఒక బట్టతొ సుబ్రంగా తుడిచి మాసిన బట్తలతో దానిని కూడా కలిపి ఉతికేసి వెళ్ళేది అలా కొంత కాలం బాగానే జరిగింది రాను రాను కామాక్షికి రత్తాలు చేతిపని సరిపోవడం లేదు ఇంకా ఏదో ఉంటే బాగుంటుంది అనిపించింది అదే విషయం రత్తాలుతో అంటే అమ్మగారు ఇంటిలో నీటి వంకాయలు ఉన్నాయ అంది మమోలు వంకాయలు ఉన్నాయి ఆ నీటి వంకాయలు ఏంటి అంది కామాక్షి మన పొడుగు వంకాయలు ఉంటాయి కదా వాటినే లా అంటారులేండి అని వంటింటిలోకి వెళ్ళి మాంచి పొడుగ్గా లావుగా ఊరిన వంకాయని తీసుకుని వచ్చింది ఇప్పుడు అంది ఎందుకే అంది కామాక్షి చూడండమ్మ అంటూ ముందు చేతివేళ్ళతో కామాక్షి పూకు’ని కొంచెం సేపు నలిపి లోపల ఊట ఊరింది అనుకున్నాకా తను తెచ్చిన వంకాయని సరాసరి కామాక్షి పూకు’ బొక్కలో పెట్టి లోపలికి తోస్తుంది కమల్మ్మకి సరిగ్గా మన గజపతి రాజుగారు పెడుతున్నట్టే ఉంది రత్తాలు వంకాయని పూర్తిగా తోసేసి తొడిమని పుచ్చుకుని లోపలికి బయటకి ఆడించడం మొదలెట్టింది కామాక్షి మెలికలు తిరిగిపోతూహహ్హహహాహహహ్ మ్మ్మ్మ్మ్మస్స్స్స్సంసంసంసంస్ స్స్మొమొమొ అమ్మ్మంఓఓఓఓ అచ్చం అది దూరుతున్నట్టే ఉందేఏ అమ్మోఓఓఒ ఆహహహ్హ ఏమి ఉందే సరిగ్గా నాలోపల సరిపోయింది అబ్బహ్హ అదీ కొంచెం స్పీడ్గా ఊపవే అదీ అదీ అమ్మోఓఓ అబ్బాహ్హహాబహబహ్బ కొంచెం లోపలికి నెట్టవే అదీ ఇంకొంచెం అదీ అక్కడే అక్కడే హ్హాహహహహ్హహ్ కొట్టవే కొట్టు అమ్మోఓ అమ్మోఓ స్వర్గం చూపిస్తున్నావు కదే అహహహ్ వంకాయి అచ్చం మొడ్డ లాగా ఇంత సుఖ్ఖాన్ని ఇస్తుందని నాకు ఇప్పటివరకూ తెలియదే రత్తాలు ఏమే ఇంకో చేతితో పూకు’ బొడిపెని కదపవే అంది కామాక్షి. రత్తాలు తన యడం చేతి బొటన వేలు చూపుడివేలుతో కామాక్షి క్లిట్ ని నలుపుతూ నొక్కుతుంటే కామాక్షి తారాస్తాయికి వెళ్ళి కార్చేసుకుంది. అమ్మోఓ నాకు లోపల అచ్చం మొగాడు దెంగినట్టే ఉందే అంది కామాక్షి అందుకే కదమ్మ మొగుళ్ళతో కోరికలు తీరని ఆడవాళ్ళకోసమే దేవుడు ఈ వంకయని కనిపెట్టి భూమి మీదకి పంపింది అంది అవునే నువ్వు చెప్పింది నిజమే ఈవారం నుండీ సంతలో వంకాయలు ఇంకో కిలో ఎక్కువ తెపిస్తాను అంది కామాక్షి ఎందుకమ్మ అంది రత్తాలు ఎందుకేంటే రోజుకొక వంకాయని మనం వాడుకోవాలిగా అని వాడింది ఎలాగో పని చెయ్యదు అంది కామాక్షి ఎందుకు పనిచెయ్యదమ్మా రోజు మీ పూకు’లో నాన పెట్టిన వంకాయని అయ్యగారికి కూర వండి పెట్టండి అంది చీ అదేమిపనే అంది కామాక్షి మరి అయ్యగారు తీర్చలేని కోరికని ఈ వంకాయ తీర్చింది కందండి దానికూర తిని అయ్యగారికి పౌరుషం వచ్చి ఆయన వంకాయతో మీతీట తీరుస్తారు, పంపుసెట్టు కాడ కూడా సరిగా దెంగేదేమి లేదు, పరపతి తగ్గకూడదని పొలం పనికి వచ్చిన అడల్లని పిలిపిచ్చుకొని దబ దబ అని రెండు గుద్దులు గుద్ది పక్కకి వాలిపోతడు. ఈ మద్య జరుగుతోంది అదే అని అయ్యగారితో దెంగిచ్చుకున్న ఆడాళ్ళు చెప్తారు అమ్మగారు అంటూ, అయినా అయ్యగారి వంకాయా ఎంత పెద్దదైన, వయసు అయిపోతే వాడిపోక తప్పదుకదా, ఈ మధ్య జరుగుతున్నది అదే కాబోలు అంది రత్తాలు, క
ామాక్షి నిజమేనా అంటూ ఆరోజువి ఆతరవాత రోజువి తను పని చేసుకున్న వంకాయలు దాచి ఒకసారి కూర వండి గజపతి రాజుగారికి పెడుతుంది కామాక్షి.
telugu sex stories
ఏమే లంజా ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ వంకాయ కూర ఇంత రుచిగా ఉండేది కాదు ఈ కూర మాంచి రుచిగా ఉందేంటే, వంకాయకి రుచి పెరగడానికి కొత్త రకం ఆయిల్ పట్టిస్తున్నానండీ అందుకుకే అలా ఉండి ఉంటుంది అంది కామాక్షి. అవునా అబ్బహ్ బాగా రుచిగా ఉందే ఇంకొంచెం ఉంటే వెయ్యి అని అంతా ఊడ్చుకుని తినేశారు అంత బాగుందా నా పూకులో నానిన వంకాయ కూరా తనలో తను అనుకుంది. కామాక్షి వెనకాలే గజపతి గజపతి గారు వచ్చి ఏమే తరవాత సద్దుకోవచ్చుగానీ ఒకసారి రావే అన్నారు ఎక్కడకండీ అంది కామాక్షి మంచం మీదకే అంటూ కామాక్షిని ఎత్తుకుని మంచం మీద పడేసి ఆవిడమీదకి పెద్దపులిలా ఉరికి ఆవిడ వంటిమీద ఉన్నా బట్టలన్ని లాగేసి తను కూడా పంచె పక్కకు లాగేసి మంచం పక్కన పడేసి అప్పటికే లేచి నుంచున్న ఆయన గారి మొడ్డని కామాక్షి పూకు’ సందులో పెట్టి పైకి కిందకి రుద్దుతూ పూకు’ బొక్కా సరిగ్గా దొరికింది అనుకోగానే ఒక్కతోపుతో మొత్తం దిగబడిపోయారు గజపతి రాజుగారు ఇంక దరువు మొదలెట్టి బాగా లాగి లగి గుద్దటం మొదలెట్టారు కామాక్షి గారు తన చేతులు గజపతి రాజుగారి వీపు మీద వేసి వీపంతా రుద్దేస్తూ తడిమేస్తూ తన గోళ్లతో గజపతి రాజుగారి వీపు మీద గిల్లుతూ హ్మ్హ్మ్హ్మ్హ్మ్హ్మ్ హ్హుమ్హుమ్హ్హుమ్హ్హుహ్మ్ అమమమమం ఆభ్బహ్బహ్బ అహ్బహ్ హొహొహొహొహ్ ఏంఓ ఏమయ్యోఓ ఈమద్య నోరిడిచి అడిగినా పక్కలోకి రాని నువ్వు ఏంటియ్యల కుళ్ళబొడిచేస్తున్నవ్ ఇయ్యాల నీకేదో అయ్యింది అంది కామాక్షి.
అవునే ఆకూరలో ఏమి కలిపావోకాని నాది పూకుకోసం తెగ ఆరటపడటం మొదలెట్టేసింది అంటూ ఆయస పడుతూ తన నడుముని లేపి లేపి కొడుతున్నారు గజపతి రాజుగారు ఈలోపు కామాక్షి గారికి కారిపొయింది అయినా అయన ఊపు ఏమి తగ్గ కుండా ఊపి ఊపి కొంచెం సేపటికి కార్చేసుకుని కామాక్షి గారిమీద పడిపోయి అలాగే ఉండిపోయారు ఆయన తనని నిమురుతూ ఎనాళ్లయ్యిందయ్యా ఇంత ఇదిగా చేసిపెట్టి అంది కామాక్షి అవునే చాలా రోజులు అయ్యింది ఎక్కడా ఈమధ్య పని వత్తిళ్ళతో అసలు మొడ్డ సరిగా లేవటం లేదు అన్నారు గజపతి రాజుగారు. మొగుడి కామ క్రీడలు కామాక్షి గారికి తెలుసు అందుకే ఏమి మాట్లడలేదు కొంచెం సేపు అయ్యాకా ముందు గజపతిగారు లేచి లుంగీ కట్టుకుని అలా పొలానికి వెళ్ళి వస్తా నువ్వు బట్టలు కట్టుకో పాలేరోళ్ళు వచ్చే టైం అయ్యింది అన్నారు సరే అని కామాక్షి లేచి బట్టలు కట్టుకుని రత్తాలు చెప్పింది నిజమే పూకులో నాన పెట్టిన వంకాయ కూర తిని ఎంత రెచ్చిపోయి దెంగాడు?? అబ్బహ్ పెళ్ళైన కాడనుండీ ఎప్పుడూ ఇంత గట్టి దెబ్బ వెయ్యలేదు ఈయనకి రోజూ పూకు వంకాయ కూర వండిపెట్టి గులతీరా దెంగించుకోవాలి అనుకుంది కామాక్షి

21814cookie-checkఈ పూకుని ఇన్నాళ్ళకి లూజు చేసారు జమిందారు గారు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *