అనుమానం

Posted on

బార్య అనసూయ బాత్రూం లోకి స్నానానికి దూరటం చూసిన పరమేశం అదే సందు అనుకోని హాలును ఊడుస్తున్న పని మనిషి చీర అంచులు పట్టి పైకెత్తి దద్డును లాగి లాగి దంచుతున్నాడు.
అనసూయకు మొగుడి మీద చాల అనుమానం ఎక్కువ. పని మనిషి ఇంట్లో వుందని గుర్తుకు రాగానే “ఏవండోయ్… ఆ టోవేల్ తీసుకొని ఇలా రండి” అంటూ బాత్ రూం లోంచి అరిచింది.
ఇదెక్కడి కర్మ రా బాబు అనుకొంటూ… ” అలాగే వుండు టోవేల్ ఇచ్చి వస్తా అంటూ ఆమె బొక్కలోంచి దడ్డు ని తీసి టోవేల్ తీసుకొని బాత్ రూం తలుపు దగ్గర
కెళ్ళి తలుపు మీదగా చెయ్యి పెట్టి ఇదిగో టోవేల్ అన్నాడు”.
నా స్నానం అయ్యేంతవరకు అలాగే పట్టుకొని నుంచోండి అంది అనసూయ.
బిక్కమొహం వేసాడు పరమేశం. దడ్డు టింగు టింగు మంటుంది. పరమేశం ఎంతకీ రాక పోయేసరికి పనిమనిషి గుడరానేట్టుకొని అక్కడకు వచ్చింది. దగ్గరగా వచ్చి ఒంగోమని సైగ చేసాడు పరమేశం. పనిమనిషి వచ్చి అలాగే వంగుంది. దాని బొక్క లోకి దడ్డును తోసి ఊపుతున్నాడు.
” ఇదేమిటి చెయ్యి ఇలా కదులుతుంది ?” బాత్ రూం లోంచి అడిగింది అనసూయ.
ఎంతసేపని ఎత్తి పెట్టి ఉంచాలి అన్నాడు పరమేశం విసుగ్గా.
“అదేంటి తపక్ ..తపక్ మని శబ్దం వస్తుంది … ఎం చేస్తున్నారు ” బాత్రూం లోంచి అడిగింది అనసూయ.
“బాత్ రూం లో నీ నగ్న రూపం ఊహించుకొని దూల కి ఆగలేక చేత్తో కొట్టుకుంటున్న ” అన్నాడు ఇంకా విసుగ్గా పని మనిషి బొక్క లో దడ్డు ని జోరుగా ఆడిస్తూ.
” అయ్యో …. నేనుండగా మీకు అదేమ కర్మ” అంటూ బళ్ళున బాత్ రూం డోర్ తీసి ” రండి ” అంటూ అలాగే చూస్తూ నిర్ఘంతపోయింది. మొగుడి మొడ్డ పనిమనిషి పూకుని పచ్చడి చేస్తుంటే……

9986cookie-checkఅనుమానం