అత్త కవ్వింపు​

Posted on

అత్త రాధిక అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. అలాంటిది మా అమ్మ ఈ సమ్మర్ హాలిడేస్ కి వాళ్ళ వూరు వెళుతుంటే అలా అనడం ఏమీ నచ్చ లేదు. అమ్మ ఏమనిందంటే ‘ఒరేయ్..! మీ అత్త తో జాగ్రత్త రా..! అది అసలే మంచిది కాదు…! అక్కడ ఏ గొడవయినా చేసావో… ఇంక నిన్ను ఆ ఊరికి పంపించను..’
చాలా రోజుల తరువాత ప్రతి సమ్మర్ హాలిడేస్ లాగే ఈ సారి కూడా మా స్కూల్ పరీక్షలు అయిన తరువాత అక్కడికే బయల్దేరిన నాకు మా అమ్మ చెప్పిన మాటలు ఇవి. పోయిన సెలవలకు వెళ్ళిన నాకు మా అత్త స్నానం చేపిస్తూ చెవిలో చెప్పిన మాటలు ఇంకా నాకు గుర్తు వస్తూ ఉన్నాయి. ‘ఒరేయ్..! మోనిష్..! నీ సంగతి నాకు అర్ధం అయింది గానీ ఈ సారి నువ్వు పదవ తరగతి పరీక్షలు రాసి వచ్చినప్పుడు నీవు ఇంత వరకూ చూడని రుచులు చూపిస్తాను. ఆ రుచులకి
నీ దిమ్మ తిరగాలి’ అంటూ చిలిపిగా నా పెదవులు గిల్లి ముద్దు పెట్టుకుంటూ ఆమె చెప్పిన మాటలు నాకు చెవుల్లో గింగిరాలు తిరుగుతూ ఉన్నాయి.
నేను చూడ డానికి అంత అందం గా లేక పోయినా అంద విహీనం గా మాత్రం ఉండను. మా క్లాస్ అమ్మాయిలు ఒక రిద్దరు కూడా నాతో క్లోజ్ గా మూవ్ అయ్యే వారు. నాకు తెలిసి వాళ్ళలో ఖచ్చితం గా కొంత మంది నాతో ప్రేమలో కూడా పడి ఉంటారని నా అంచనా…
మా అత్త రాధిక అద్భుత మయిన అందగత్తె…. అఫ్ కోర్స్… నా కళ్ళకి లెండి. కానీ నిజం గా ఆమె అందాలు చాలా బాగుంటాయి. మాంచి పొడగరి. తెల్లని శరీరం. నలభై సంవత్సరాలకి కూడా పిట పిట మనే శరీరం. పల్లెటూరు కావడం వల్ల అదీ కాక మాంచి గా ఆస్తులు ఉండడం వల్ల అత్త చాలా ఆరోగ్యం గా కసి గా ఉంటుంది. విరగ కాసిన మామిడి చెట్టు ని చూస్తే ఎలా ఉంటుందో ఆమెని చూస్తే కూడా అలాగే ఉంటుంది. దిట్ట మయిన శరీరం. ఎద ఎత్తులు అర చేతుల పయిన వెడల్పు ఆ పెరిగి పొయ్యి బలిసి పొయ్యాయి అనిపిస్తాయి. జాకెట్ కి, చీరకీ నడుమ నడుము నుండి లోపలి కి చూస్తే కనిపించే ఆమె బొడ్డు షేపు అదుర్స్… ఇవన్నీ నేను ఎలా చూసానా అని కదూ మీ సందేహం. ఇంతకు ముందు ఆ ఊరికి వెళ్లి నప్పుడల్లా అత్తే నా సదుపాయాలు అన్నీ చూసేది. నేను ఉన్న వారం, పది రోజుల్లో కనీసం రెండు మూడు సార్లు అయినా నాకు కుంకుడు కాయ రసం తో అత్తే తలారా స్నానం చేపించేది.
అలా చేపించి నప్పుడల్లా నాకు ఏమీ అనిపించేది కాదు గానీ… మొట్ట మొదటి సారిగా లాస్ట్ టైం సెలవల్లో ఆమె నాకు స్నానం చేపించి నప్పుడు ఆమె నడుము మీద కుంకుడు కాయ నురుగు పడి ఆ నురుగు కాస్తా జారుకుంటూ నడుము లోపలి కి వెళ్లి కొంగు బిగించి కట్టిన బొడ్డు లోకి శర… శర… జారు కుంటూ ఆ బొడ్డు నిండి నప్పుడు నా చూపు ఆమె తెల్లని నడుము తడి కి మెరుస్తూ ఉంటె అక్కడ చిక్కు కుని ఆ బొడ్డు లోకి వచ్చి అల్లాడి పోయింది. కుంకుడు కాయ రసం మంట ని కూడా లెక్క చెయ్య కుండా నురుగు నిండి కసి గా తయారయిన ఆమె బొడ్డు లోకే చూస్తూ ఉన్న నాకు తెలియ కుండానే కింద అలజడి మొదలయ్యింది. అండర్వేర్ లో నుండి పాము లాగ కదులుతూ ఉబుకు తున్న నా మగ తనం ఆమె కళ్ళల్లో పడనే పడింది. ఆ విషయం కూడా లెక్క చెయ్య కుండా అయస్కాంతం ఇనుముని ఆకర్షించి నట్టు నా తల ఆమె పొట్ట వయిపు వాలు తుండగా నా జుత్తు పట్టుకున్న మా అత్త వెనక్కి లాగి ఇంత కుంకుడు కాయ రసం తీసి నా కళ్ళల్లో కొట్టింది. ఆ మంట కి ఈ లోకం లోకి వచ్చిన నాకు సిగ్గుతోనో, మంట తోనో తెలియదు కానీ నా ముఖం లోకి రక్తం ఎగ చిమ్మడం తెలుస్తూనే ఉంది.
సరిగ్గా అప్పుడు గబా గబా నాలుగు చెంబుడు నీళ్ళు నా ముఖం మీద కురిపించిన అత్త నా కల్లల్లోకే చూస్తూ నిలబడి నా పెదాలని తన చేతులతో గోముగా తాకి తన పెదవులకి ఆనించు కుంటూ పై మాటలు చెప్పింది. అప్పటి నుంచీ ఈ రోజు వరకూ నా మనసులో ఆ రోజు జరిగిన దృశ్యం సినిమా లాగా కదలాడు తూనే ఉంది. ఎప్పు డెప్పుడు నా పరీఖలు అయిపోతాయా…? ఎప్పుడెప్పుడు ఆ ఊరికి పొయ్యి మా అత్తని చూద్దామా అనే ఉంది మనసులో. ఇంతలో ఈ సారి మా నన్న ఈ సెలవులకి వేరే ఊరికి పోరా అన్నా కూడా అలిగి ఈ ఊరికే పంపించే లాగ చేసుకున్నాను. నా బలవంతం మీద ఆ ఊరికే పంపిస్తూ అమ్మ, అత్త గురించి హెచ్చరించే సరికి ఎందుకలా అని ఉంటుంది అనుకుంటూ ఆ ఊరిలో బస్ దిగి అత్త ఇంటి వైపు నడక సాగించాను.
ఇల్లు దగ్గర పడే కొద్దీ నా మనసు ఉవ్విళ్ళూరు తుంది ఎప్పుడెప్పుడు అత్తని చూద్దామా అని. అత్త ఇంటి ముందర చాలా ఖాళీ స్థలం ఉంటుంది. ఆ స్థలం లో కూరల మొక్కలు వేసి పెంచుతూ ఉంటారు. ఇంటి బయట తలుపు తీసుకుని లోపలి వెళ్ళిన నాకు అత్త కనిపించ లేదు గానీ మామ మాత్రం ఆ వసారాలో ఒక కుక్కి మంచం మీద పనుకుని ఖల్లు.. ఖల్లు మంటూ దగ్గుతూ కనిపించాడు. లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చి నప్పుడు బాగానే ఉన్న మామ అంతలో అలా ఎలా అయ్యాడో అర్ధం గాక ఆ మంచాన్ని సమీపించి చేతిలోని బ్యాగ్ ని అక్కడ కింద పెడుతూ ‘మామయ్యా…! బాగున్నారా…?’ అంటూ పలకరించాను. దగ్గుతూనే నన్ను చూసిన మామయ్య ‘ఒరేయ్..! మోనిష్..! నువ్వా..? రా…రా.. కూచో…!’ అంటూ మంచం దగ్గర ఉన్న కుర్చీ చూపించాడు.
నేను ఇంటి లోకి చూస్తూ కుర్హ్చీ లో కూచుని…’ ఏంటి …మామయ్యా..? దగ్గుతూ ఉన్నారు… వంట్లో బాగా లేదా..?’ అన్నాను
‘అవునురా.. రెండు నెలల నుండి ఈ దగ్గు నన్ను చంపేస్తుంది రా… ఏమీ తిన నియ్యడం లేదు… తాగ నియ్యడం లేదు…’
‘మరి డాక్టర్ కి చూపించారా…?’
‘ఆ డాక్టర్ దీన్ని టిబి అని చెప్పాడు రా…’ అన్న మామయ్యని చూస్తుండగానే లోపలి నుండి విస విసా నడుము ఊపుకుంటూ బయటికి వచ్చింది రాధిక అత్త. రావడం రావడం… ‘ఒరేయ్ మోనిష్…! అక్కడ నీకేం పనిరా….? లోపలి రా…’ అంటూ గట్టిగా గదిమింది. ఆమె గొంతు విన్న వెంటనే గప్.. చుప్… అయిపోయ్యాడు… మామయ్య.. తన ముఖ కవళికలు కనిపించ కుండా తల మీద తువ్వాలు కప్పు కున్నాడు. ఆయన్ని అత్తనీ మార్చి మార్చి చూస్తూ అయోమయం గా లోపలికి వచ్చాను నేను నా బ్యాగ్ తీసుకుని.
లోపలికి రాంగాల్నే నా బాగ్ తీసుకుని నాకు ఎప్పుడూ కేటాయించే రూం లో పెట్టి ‘కాళ్ళు, చేతులు కడుక్కు రారా…’ అంటూ నాకు చెప్పి తను కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది అత్త. ఆమె నడుస్తూ ఉంటే లయ బద్దం గా కదులుతున్న పిరుదులూ దాని మీద తోక చుక్క మాదిరి ఊగుతున్న జడనే చూస్తూ మెల్లిగా బాత్ రూం లోకి వెళ్లి పనులు చేసుకుని హాల్ లోకి వచ్చాను. అప్పటికే కాఫీ కలుపుకుని వచ్చిన అత్త నా కోసం ఎదురు చూస్తూ హాల్ లో సోఫా లో కూచుని ఉంది. అత్త పక్కనే కూచుని ఆమె చేతిలో కాఫీ కప్ తీసుకుని సిప్ చేస్తూ ‘ఏంటి అత్తా మామ అలా అయిపోయ్యాడు…?’ అని అడిగాను.
ఆయన మాట వినం గాల్నే ముఖం చిట్లించిన అత్త ‘ఊరి మీద ఆంబోతు లాగ తిరిగితే అదే గతి పడుతుంది రా ఎవరి కయినా’ అంటూ నా తల మీద చెయ్యి పెట్టి జుత్తు ని చెరిపేస్తూ ‘ఆయన సంగతి ఇప్పుడెందుకు లే గా నీ నీ సంగతులు చెప్పు… పరిక్షలు బాగా రాసావా…? ఇంట్లో అందరూ బాగున్నారా..?’ అని అడిగింది. మామయ్య గురించి ఆమె చెప్పిందేమిటో అర్ధం చెసుకోవ డానికి ప్రయత్నిస్తూ ‘అందరూ బాగున్నారు అత్తా…! నన్ను మొదట ఇక్కడికి పంప లేదు అమ్మా వాళ్ళు, కానీ నేనే బలవంతం మీద వచ్చాను… నువ్వేదో రుచులు చూపిస్తావన్నావు కదా అందుకని…’ అని అంటూ ఆమె కళ్ళల్లోకి చూసాను. ‘ఏమి రుచులు చూస్తాను అన్నానురా… ‘అనింది రాధిక ముఖం ప్రస్నార్దాకం గా పెట్టి. ‘చూస్తాను కాదు అత్తా.. చూపిస్తాను అన్నావ్…’ అంటూ క్రిందటి సంవత్సరం జరిగిని విషయాన్నీ వివరించాను నేను.
ఆ విషయం చెప్పినంత సేపూ అత్త ముఖం ఎరుపు రంగు కి మారడం స్పష్టం గా కనిపించింది నాకు.
‘నీ ముఖం! అప్పు డెప్పుడో ఏదో చెప్పిన విషయాన్ని అంతలా గుర్తు పెట్టు కోవాలంట్రా … అదేదో ఊరికే చెప్పింది….’
ఈ సారి షాక్ కి గురి కావడం నా వంతు అయింది. ‘ఇదేంటి అత్తా…! నువ్వు ఇలా అంటావను కోలేదు. ఏది ఏమయినా నాకు ఆ రుచులు చూపిమ్చాల్సిందే…’
‘ఒరేయ్.. పిచ్చి నాగన్న…! నీ కోసం అన్నీ రకాల వంటలూ చేసి పెడతాను లేరా… అన్నీ రుచులు కూడా చూద్దువు గానీ…’ అంటూ నా ముఖం కేసి చూసి ఫక్కున నవ్వింది. అలా నవ్వి నప్పుడు ఎగిసి పడిన ఆమె ఎత్తులు నా కళ్ళ నిండుగా నిండి పొయ్యాయి.
అప్పటి దాకా ఇంకేదో ఊహించు కుంటున్న నాకు ఆమె మాటలకి నీరసమొచ్చింది. ఆ రోజు రాత్రి నాకు అద్భుత మయిన వంట చేసి పెట్టింది అత్త. ఆవురావురు మంటూ తింటూ
‘అత్తా! నీ విందు భోజనం అదిరి పోయింది. కూరలు చాలా బాగున్నాయి అత్తా…’ అన్నాను.
‘అవునా…! గుత్తి వంకాయ కూర గుత్తి కి మంచిదని చేసాను, మునక్కాయ ల వేపుడు మునగ కాయ కి మంచిదని చేసాను, ఇంకా ఈ జీడి పప్పు దట్టించిన పాయసం టిమ టిమ కి మంచి దాని చేసాను. ఇవన్నీ నీ కోసమేరా’ అంటూ ఇంకా దగ్గరికి జరిగింది రాధిక. ఆమె ఒంటి నుండి వస్తున్న సువాసనలకి మనసు ఎక్కడికో పరిగెత్తు తుంటే ఆమె మాటలకి అర్దాలు ఏంటో తెలియక బుర్ర గోక్కున్నాను.
నా ప్రశ్నార్ధకం ముఖం చూసి నవ్వుతూ ‘ఈ మాటలకి అర్ధం మళ్ళీ మళ్ళీ తెలుస్తుంది లేరా…’ అనింది
ఆమె నన్ను కవ్విస్తుందో, ఆహ్వానిస్తుందో లేక ఎదిపిస్తుందో అర్ధం కావడం లేదు. చిరు గాలికే అల్లల్లాడు తున్న ఆమె పైట చాటు నుండి బొడ్డు ఏమన్నా కనిపిస్తుందేమో అని దొంగ చూపులు చూస్తూ తిండి తినేసి రూం కి వెళ్లి పనుకున్నాను.
ప్రయాణపు బడలిక వల్ల వెంటనే ఘాడ నిద్ర లోకి వెళ్లి పొయ్యాను. ఒక గంట సేపు నిద్ర పోయ్యానో లేదో నా చెంపల మీద వేడి గాలి తగులు తుంది అనిపించి కళ్ళు కొద్దిగా తెరిచాను మత్తుగా. నా కదలిక పసిగట్టిన ఆత్త తటాలున దూరం జరిగి నన్నే చూస్తూ ‘ మొనిష్..! అప్పుడే నిద్ర పోయ్యావురా?’ అంటూ నుదిటి మీద ముద్దు పెట్టుకోవడానికి వంగింది. సమయం చూసి కళ్ళు తెరిచిన నేను సరిగ్గా నా పెదవులు ఆమె పెదవులకి తగిలేట్టు ఎత్తాను నా ముఖాన్ని. ఎర్రని తడి దేరిన ఆమె పెదవులు నా పెదవుల మీద అచ్చు వేసాయి. అనాలోచితంగా నా చేతులు ఆత్త ముఖాన్ని పట్టుకున్నాయి. ఆమె గింజుకుంటున్నా వదలక ఆ ఎర్రని పెదవులని తనివి తీరా చీక్కుంటూ నా నాలికని ఆమె పెదవుల మధ్యకి జోనపడానికి ప్రయత్నించాను. విసురుగా నన్ను విడివడిన ఆత్త నా చెంప చెల్లు మనిపించి దూరం గా జరిగి కోపం గా చూడసాగింది. నేను కావాలనే నిద్ర లో అదంతా చేసినట్టు నటిస్తూ చెంప నిమురుకుంటూ అటు తిరిగి గమ్ముగా పనుకుండి పొయ్యాను.
కాసేపు నన్ను వెనక నుండి చుర చుర చూసిన ఆత్త ఎమాలోచించు కుందో ఏమిటో గానీ నా వెనకనే పనుకుని నన్ను నిలువునా హత్తుకునింది. ఒక్క క్షణం ఆలస్యం చెయ్య కుండా ఇటు తిరిగి ఆమెని పెనవేసుకు పొయ్యాను నేను కళ్ళు మూసుకునే. నా ముఖానికి ఆమె శ్వాస వెచ్చగా తగులుతూ తెలుస్తూనే ఉంది. ఆమె బలిసిన వక్షోజాలు నా ఎద కి తగులుతూ అదో రకం గా అనిపిస్తున్నాయి.
‘అరె..! పాపం నిద్ర పోతుంటివి కదరా.. వెనక బంతుల తోట తగిలిన వెంటనే ఇటు తిరగాలని ఎలా అనిపించిందిరా. పాపం..?’
నాలుక కరుచుకుని కొద్దిగా కళ్ళు తెరిచి ఆత్త అందమయిన ముఖాన్ని తనివితీరా చూసు కుంటూ… ‘మరి బంతులతో సరి అయిన ఆట ఆడుకోక పోతే వడలి పొయ్యి ఎందుకూ పనికి రాకుండా పోతాయి కదా…!’ అన్నాను
‘ఆహా…! నీకు అప్పుడే ఇన్నిన్ని మాటలు వస్తున్నాయి అంటే.. ఎక్కడో నీ పంపు తో ఏ తోట లోనో వ్యవసాయం చేసి నట్టుందే…?’
ఆమె బూరె బుగ్గలని తనివి తీరా నా ముఖం తో పాముతూ, రాస్తూ సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్న నాకు ఆమె మాటలు ఇంకా కసేక్కించాయి.
‘నా వ్యవ సాయం సంగతి నీకు ఇప్పుడు తెలిసి పోతుంది కదా అత్తా..! ఇంతకీ నీ చామంతి తోట బాగుందా…’ అంటూ ఆమె కొంగు చాటున నున్నటి పొట్ట మధ్యలో సుడులు తిరుగుతూ ఇన్ని రోజులూ నన్ను కవ్వించిన ఆమె బొడ్డు మీద చెయ్యి పెట్టి అదిమాను. నా బలానికి మెలికలు తిరిగిందో లేక నా లాంటి కుర్ర వాడితో పొందు అనుభవించ బోతున్నాను అనే భావనతో మెలికలు తిరిగిందో తెలియదు గానీ ‘స్స్…నా రాజా…’ అంటూ ఆమె కసిగా పలికిన పలుకులకి నా దడ్డు దబక్కున లేచింది… ఆమె ఊరువుల మధ్య ఉన్నట్టు ఉంది రాడ్డు లాగా తగిలిన దాని స్పర్సకి ఇంకా ఇంకా అదుము కుంటూ… ‘చిన్న పిల్లవాడి వని నా తోట ని కొంచెం చూసి పెట్టారా అని నీ కిస్తే దాన్ని కౌలుకి తీసుకుని వ్యవసాయం చేసేట్టున్నావు కదరా…?’ అంటూ నా పెదవులని ఆమె పెదవులతో కోరికేస్తూ మింగేస్తూ నా మీద పడి పిచ్చెక్కిన దాని లాగా నా ముఖం నిండా ముద్దులు పెట్టింది ఆత్త.
‘అత్తా..! నీ పొలం కౌలు కి కాదు.. దాని మీద అన్ని హక్కులతో నాకు రాసిచ్చెయ్యాలి ….’
‘ఒరేయ్..! నా కన్నా..! నువ్వు రావడం రెండు రోజులు ఆలస్యం అయుంటే.. నా పువ్వు ని ఎవరో కోసుకు వెళ్లి పోయి ఉండే వారు…’
‘అదేంటి అత్తా..! మామ ఉన్నాడుగా… నీ తోట ని సాగు చేసుకోడానికి…!’
‘అయ్యో..! ఆయన గురించి ఏమి చెప్ప మంటావులే… ఆయన నా దగ్గరకి అసలు రాడు.. కానీ ఊర్లో చాలా ఖాతాలు ఉన్నాయి. అక్కడే ఎక్కడో ఈ రోగం తగిలించు కుని వచ్చాడు. ఆయన టిబి అని చెప్తున్నాడు గానీ నాకు ఇంకేదో జబ్బు అని అనుమానం. ఒక రోజు ఇలాగే తాగి వచ్చి గొడవ చేస్తుంటే చీపురు తిరగేసి ఇరగ తీసాను. ఇంక అప్పటి నుండి నా జోలికి అసలు రాడు.’
‘అయ్యో ! అదేంది అత్తా.. నీ అందం అంతా అడివి కాచిన వెన్నెల అయిందా ఇన్నో రోజులూ…’ అంటూ ఆమె ఎత్తులని జాకెట్ మీదే పిసక సాగాను. నా చేతి ఒత్తిడికి మూలుగుతూ…
‘ఇంక అప్పటి నుండి నా పొలానికి నీరు లేక ఎండి పోతూ ఉంటె ఆ బాధని తట్టుకోలేక ఏదయినా పంపు ని అద్దెకి తీసుకుండా మనే ఆలోచన లు కూడా ఈ మధ్య వస్తూ ఉన్నాయి. నువ్వు వచ్చి నప్పుడు మొదట నాకు ఏమా పనిపించ లేదు గానీ నీ ఆకలి చూపులు చూసిన తరువాత నాకు నీ కంటే మొగాడు ఎవరు అనిపించింది. నీ జంభాన్ని ఇందాక కొలిచిన తరువాత ఇంత కంటే కొడవలి అవసరం లేదు అనిపించింది నా పొలాన్ని సాగు చేసుకోవడానికి…’ అంటూ తన బత్తాయిలని నా నోటికి అందించింది.
ఆత్త పొంగులని నోటి నిండా కుక్కు కుంటూ ‘ఆహా…! ఏమి నా అదృష్టము… ఇంతటి అందాల రాసి ని తని వి తీరా అనుభవించే అవకాశం వచ్చింది నాకు… నా చిన్నోడు పెట్టి పుట్టాడు’ అనుకుంటూ.. ఆమె చీరని తప్పించి పొట్ల గిట్టలా కలబడ్డాను. ఇన్ని రోజులుగా నిద్ర పోతున్న రాధిక ఆడ తనం నా వత్తిడికి బుసలు కొడుతూ లేచి నుంచింది. నా లుంగీ ని పక్కకి తప్పించి లోపలి చూసింది. నాగు పాము లాగ వెల్లికిలా లేచి నిలబడి ఉన్న నా మగసిరి ఆమె కళ్ళ పదం గాల్నే ఆమెకి ఒళ్ళు జిగేల్ మనింది. ఒళ్లంతా సెగలు, జాకెట్ లో సలపరము మొదలయింది. జాకెట్ లో బంతులు ఉబ్బుతుంటే నా కేసి అదుము కుంటూ ‘ఇప్పుడు చెప్పురా నాలో నీకు నచ్చింద దేంటి అని అడిగింది’ నన్ను. ఆమె బొడ్డు మీద నా పెదవులతో ఆడుకుంటూ ఉన్న నా తలని పొట్ట కేసి అదుముకుంటూ.
‘నీలో నాకు నచ్చనిది ఏది..? అని అడిగితే కూడా నా దగ్గర ఏ సమాధానమూ లేదు…’ అన్నాను..
రాధిక వాడితో మాట్లాడుతూనే తన చేతిని లుంగీ లోకి పోనించి నా ఆయుధాన్ని గుప్పిట పట్టుకుంది. ఆమెకి ఒక్క సారిగా తేలు కుట్టి నట్టు అయింది. దాదాపు జానెడు పైన చేతి కి చాలా కుండా ఉబ్బి ఉన్న దాని బలానికి రాధిక కి చిమ చిమ లాడింది కింద. ‘అల్లుడూ…! నేను అంటే నీకు ఎందుకురా అంత ఇష్టం.. ఈ వయసు లోనే నిన్ను చెడిపెయ్యడం నాకు ఇష్టం లేదు కానీ కింద అల్లాడి పోతున్న నా బుజ్జి ముండ దెబ్బకి తట్టుకో లేక నీ బరిసె పూజ చేపించు కుంటున్నాను. రేపటి నుండి నా పువ్వు చుట్తో తిరగక బుద్దిగా చదువు కోవాలి తెలిసిందా…? నీకు కావలసి నప్పుడల్లా నా లోయలో తెడ్డు వేసుకో వచ్చు… సరేనా…?’ అంటూ నన్ను నిలువెల్లా హత్తు కుంటూ తనివి తీరని సుఖాన్ని జుర్రు కోవడానికి రెడీ అయిపొయింది ఆత్త. ఆమె పీట భూమి యొక్క అందాలని నా మొదటి ప్రయతం లోనే గెలుచు కుని దాని మీద నా జెండాని పర్మినెంట్ గా పాతేసాను.

10403cookie-checkఅత్త కవ్వింపు​