నాదేమి తప్పు…అవి అలా ఉన్నాయి

Posted on

శంకర్, మాహి లు స్నానాలు చేసి కార్యం గది నుండి బయటకి వొచ్చారు. ఆడల్లందరూ ముసి ముసిగా నవ్వుకుంటూ ఇద్దర్ని చూసారు. ఇద్దరు సిగ్గు పడుతూ, మహి వంటగది వైపు, శంకర్ బయటకు వెళ్ళాడు. వొంట గదిలోకి వొస్తున్న మాహి ని ముసి ముసిగా నవ్వుకుంటూ, మాహి వాళ్ళ అమ్మ, సరయు వాళ్ళ అమ్మ చూసారు. సిగ్గుపడుతూ మాహి వాళ్ళ దెగ్గరకు వెళ్ళింది. “మాహి….టీ కావాలా….”అంది మాహి వాళ్ళ అమ్మ. “టీ ఎందుకు వొదిన…బూస్ట్ ఇవ్వు….” అంది నవ్వుతు సరయు వాళ్ళ అమ్మ. మాహి సిగ్గు పడుతూ “టీ ఇవ్వు అమ్మ….”అంది గోముగా.
“నువ్వేనా తాగేది..మరి శంకర్ కి ఇవ్వవా….” అంది సరయు వాళ్ళ అమ్మ నవ్వుతు. “నువ్వెళ్ళి ఇచ్చి రా అత్తా…నీ కొడుక్కి…”అంది మాహి సరయు వాళ్ళ అమ్మతో. సరే అంటూ టీ తీస్కొని సరయు వాళ్ళ అమ్మ వెళ్ళింది శంకేర్ కి ఇవ్వడానికి. “సంతోషం గా ఉన్నావా మాహి….” అంది మాహి వాళ్ళ అమ్మ మాహితో చిరునవ్వుతో. “హా..అమ్మ..చాల సంతోషంగా ఉన్నాను….శంకర్ చాల మంచి వాడు…” అంది రాత్రి, ఉదయం జరిగినవి గుర్తొస్తుంటే. “అన్నట్టు మరిచిపోయాను…నీ మరిది పాలు అడిగాడు పొద్దున్న….నేను వెళ్లి ఇచ్చి వొస్తాను….” అంది పాలు గ్లాస్ లో పోస్తూ మాహి వాళ్ళ అమ్మ.
“నా మరిదికి నేనే ఇస్తాను….వాడితో నిన్నటి నుండి సరిగా మాట్లాడలేదు…” అంటూ గ్లాస్ తీస్కొని మాహి శరత్ దెగ్గరకు వెళ్ళింది. కాలి గజ్జల సౌండ్ వినపడేసరికి తన రూం లోకి వొదిన వొస్తుంది అని అర్ధం అయ్యి, శరత్ పేస్ వెలిగిపోయింది. తన వైపు వొస్తున్న వొదిన ని ఆశ్చర్యంగా చూసాడు శరత్. మాహి కి అర్ధం కాక తన వైపు చూస్కొని “ఏంటి చిన్న…సారీ బాగోలేదా…” అంది నవ్వుతు పాల గ్లాస్ మరిదికి ఇస్తూ. “ఆ..ఆ.. అదేమిలేదు వొదిన..చాల బాగున్నావు..ఏదో తెలియని మెరుపు వొచ్చింది నీ పేస్ లో..ఏంటి అలా కుంటూ తున్నావు కొంచెం, కాలు బెనికిన్దా…” అన్నాడు అమాయకంగా వాడు. మీ అన్న వల్లే ఈ మెరుపంతా, ఈ కుంటుడు కూడా అని అందాము అనుకొని తమాయించుకొని “నిజామా….పేస్ లో గ్లో వొచ్చిందా….కొంచెం కాలు బెనికిన్దిలె …అందుకే ” అంది నవ్వుతు వాడి పక్కన బెడ్ మీద కూర్చుంటూ. వొదిన వొంటి మీద నుండి వొస్తున్న యవ్వనం సువాసనకి వాడికి మత్తుగా అయ్యింది, కళ్ళు ముస్కోని గ్లాస్ లో ఉన్న పాలని సిప్ చేసాడు. మాహి కి అర్ధం అయి ముసి ముసిగా నవ్వుకుంది. “సరే చిన్న నేను వెళ్తాను .. వొంటింట్లో పని ఉంటుంది కదా ..” అంటూ వాడి జుట్టుని వేళ్ళతో సవరించింది. వాడు సరే అన్నట్టుగా చూసాడు.
వెను తిరిగి వెళ్తుంటే, మాహి జడ గంటలు పిరుదుల మీద అటో దరువు ఇటో దరువు వేస్తుంటే అక్కడ చూడకుండా ఉండలేకపోయాడు శరత్.
సాయంత్రం వరకు అందరు చుట్టాలు వెళ్ళిపోయారు. మాహి, సరయు, శంకర్ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు మాత్రమే మిగిలారు. అందరు ఒక చోటో కూర్చొని పిచ్చాపాటిగా మాట్లాడుకుంటున్నారు. “మొత్తానికి…చాల బాగా జరిగింది మన వాళ్ళ పెళ్లి….” అన్నాడు ఆనందంగా శంకర్ వాళ్ళ నాన్న. “అవును…అన్నయ్యగారు…..మనం అనుకున్న దాని కంటే చాల బాగా జరిగింది పెళ్లి….” అంది తృప్తిగా మాహి వాళ్ళ అమ్మ. “ఈ పెళ్లి లో ఎక్కువ కష్టపడ్డవాడు అంటే….చిన్న నే….చిన్న చిన్న పనులు మొత్తం వాడే చుస్కున్నాడు….” అంది శరత్ వైపు చూస్తూ వాళ్ళ అమ్మ మెచ్చుకోలుగా. “హా …నా మరిది అంటే ఏమనుకున్నారు…..అన్ని బాగా చేస్తాడు…..” అంటూ వాడి పక్కన వెళ్లి కూర్చొని తల మీద నిమిరింది మాహి. వాడు సిగ్గుతో తల దించుకున్నాడు ఏమి మాట్లాడాలో తెలియక. “చిన్నా…ఉన్నాడు కాబట్టే నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చాల హ్యాపీ గా ఫీల్ అయ్యారు…వాళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ వాడే దెగ్గర ఉంది చుస్కున్నాడు….” అన్నాడు తమ్ముడిని మెచ్చుకోలుగా చూస్తూ శంకర్. “మీ అన్న తమ్ముల అనుబందం ఇలాగె ఉండాలి ఎప్పుడు….” అన్నాడు ఆనందంగా మాహి వాళ్ళ నాన్న కల్పించుకుంటూ. “ఇద్దరు ఇద్దరే…..మంచి పొట్ల గిత్తల్ల ఉన్నారు….” అంది సరయు వాళ్ళ అమ్మ. “నా బిడ్డలకు దిష్టి పెట్టకు ….” అంది నవ్వుతు సరయు వాళ్ళ అమ్మ వైపు చూస్తూ శంకర్ వాళ్ళ అమ్మ. అందరు హ్యాపీ గ నవ్వుకున్నారు కాసేపు. “ఎలాగు మనమే ఉన్నాము కదా …సాయంత్రం పార్టీ arrange చేస్తాను బావగారు….ఏమంటారు …” అన్నాడు శంకర్ వాళ్ళ నాన్న, మాహి వాళ్ళ నాన్నతో. “మీరు మందు పార్టీ పెట్టుకుంటే మేమేమి చేయాలి ఆడల్లము..” అంది శంకర్ వాళ్ళ అమ్మ నవ్వుతు. “మీరు కూడా కంపెనీ ఇవ్వండి….మాకు..” అన్నాడు నవ్వుతు శంకర్ వాళ్ళ నాన్న. “హా…అదొక్కటే తక్కువ…..” అంది నవ్వుతు శంకర్ వాళ్ళ అమ్మ.
రాత్రి 8 వరకు వంటలు, పార్టీ కి కావలసినవన్నీ సమకూర్చుకున్నారు. మగాళ్ళందరూ మందు పార్టీ లో నిమగ్నం అయ్యారు పిచ్చాపాటిగా మాట్లాడుకుంటూ. సరయు వాళ్ళ అమ్మ శంకర్ రూం లో వాళ్ళకు కావాల్సినవన్నీarrange చేసి వొచ్చింది. శంకర్, మాహి లు బోజనాలు చేసి రూం లోకి దూరిపోయారు.
పిచ్చాపాటిగా మాట్లాడుకుంటూ మందు పార్టీ ముగించారు పెద్దవాళ్ళు. మగాల్లందరికి మత్తుగా ఉంది, ఏదో బోజనాలు అయింది అనిపించారు. సరయు నిద్రోస్తుందని వెళ్లి పడుకుంది. శరత్ కూడా నిద్రకు ఆగలేక వెళ్లి తన బెడ్ రూం లో పడుకున్నాడు. అందరి బోజనాలు అయ్యాక “అబ్బ అలసిపోయము పడుకుందామా….” అంది శంకర్ వాళ్ళ అమ్మ కొంగికి చేతులు తుడుచుకుంటూ. “పక్కలు ఎక్కడ వేయాలి…” అంది మాహి వాళ్ళ అమ్మ వియ్యపురాలితో. “అబ్బ…కింద ఎం పడుకుంటాము వొదిన…మీరు ఒకరు చిన్నా రూం లో పడుకోండి, ఇంకో బెడ్ రూం ఉంది అందులో ఒకరు పడుకోండి …” అంది ఆవలిస్తూ శంకర్ వాళ్ళ అమ్మ. “హ అది కరెక్ట్ నే…బెడ్ మీద పడుకుంటే కొంచెం హాయిగా ఉంటది ” అంది సరయు వాళ్ళ అమ్మ. మహి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఒక రూం లోకి, సరయు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న శరత్ రూం లోకి, శంకర్ అమ్మ నాన్న వాళ్ళ ఇంకో బెడ్ రూం లోకి వెళ్లారు.
శంకర్, మాహి వొడిలో తల పెట్టుకొని పడుకొని మాహి తల పట్టుకొని వొంచి పెదాల మీద ముద్దు పెట్టాడు మెత్తగా.
మాహి శంకర్ జుట్టులోకి చేతులు పెట్టి రాస్తూ మత్తుగా చూసింది శంకర్ కళ్ళలోకి. శంకర్ కూడా మత్తుగా చూస్తూ పైట కొంగుని లాగాడు. అది కుప్పల తన మొహం మీద పడింది. మాహి కిల కిల నవ్వింది. “పిన్ను పెట్టుకోలేదా….”అన్నాడు ముఖం మీద పడ్డ కొంగుని తొలగిస్తూ. “ఎలాగు తీస్తారు కదా మళ్ళి పెట్టుకోవడం ఎందుకు అని….”అని అంది కళ్ళతో నవ్వుతు మాహి. జాకెట్ లో పూర్ణ కుమ్బాళ్ళ ఉన్న మాహి సల్లని తమకంగా చూసి ఒక దాని మీద చేయి వేసి నొక్కాడు మెల్లిగా. “స్స్స్……” అంది మత్తుగా కళ్ళు మూసుకొని మాహి. “ఒక్క రోజులోనే కొంచెం పెరిగినట్టున్నాయి …” అన్నాడు తమకంగా గొంతులో జీర లాగ వొస్తుంటే. ” నిన్నటి నుండి ఒకటే వాటి వెంట పడ్డారు కదా….మరి పెరగవా ..” అంది కొంటెగా శంకర్ వైపు చూస్తూ. “నాదేమి తప్పు…అవి అలా ఉన్నాయి…చూడగానే నొక్కాలి ..ఇంకా ఏదో ఏదో చేయాలి అన్పిచేట్టుగా..” అన్నాడు సన్నుని గట్టిగ నలుపుతూ. “స్స్స్స్….అబ్బ…..ఇలా నువ్వు రోజు నలిపితే ఇంకా ఇంకా పెరుగుతాయి….” అంది మత్తుగా మాహి. ఇంకా ఆగలేక మాహి పెదాలని తన పెదాలతో అందుకున్నాడు శంకర్.
తూలుతూ బెడ్ మీద వొచ్చి కూర్చున్న మొగుడితో “ఏంటి అలా తూలుతున్నారు…అంత ఎక్కువ ఎందుకు తాగారు…” అంది అతని వైపు తిరుగుతూ శంకర్ వాళ్ళ అమ్మ. “మాటల్లో పడి కొంచెం ఎక్కువ అయింది….చాల రోజులు అయ్యింది కదా మందు తాగి…” అన్నాడు నవ్వుతు శంకర్ వాళ్ళ నాన్న. “మందు తాగి, గుర్రు కొడుతూ పడుకోవడమే కదా .. మీ పని…ఎదుటి వాళ్ళ నిద్రను పాడు చేస్తూ …” అంది నిస్తురంగా. “నీ నిద్ర ఎందుకు పాడు చేస్తాను..నిన్ను నిద్ర పుచ్చుతా ఈ రోజు…..” అంటూ భార్య వైపు జరిగి మీద చేయి వేసాడు. “చాల్లే..సంబడం….” అంటూ చేయి తీసేసింది.
మద్యం మత్తులో భార్య రతి దేవిలా అన్పించింది అతనికి. కోరికలు పడగ విచ్చుకున్తుంటే భార్య సన్నుని పట్టుకున్నాడు. “ఎయి..ఏంటిది….వొదులు…” అంది ఆమె. ఆ సన్ను మెత్తదానికి పిచ్చెక్కి పోతుంటే ఇంకా గట్టిగ పట్టాడు సన్ను ని. “స్స్…ఏంటి అయ్యగారికి ఎక్కడలేని మూడ్ వొచ్చింది….” అంది అలా నొక్కుతుంటే తనకు కూడా కోరిక రాజుకుంటుంటే. “ఇంత అందమైన భార్య ఉంటె మూడ్ రాదా…..” అన్నాడు పైటని కిందకి లాగి రెండు సల్లు పట్టుకుంటూ. “స్స్స్స్….మెల్లిగా నొక్కండి…ఈ అందం ఇన్ని రోజులకి గుర్థొచిన్దా…..అది మందు తాగక…” అంది నిస్తురంగా. దెగ్గరకు లాక్కొని సల్ల మీద ముఖాన్ని తమకంగా రాసాడు. “స్స్స్స్…” అంటూ గట్టిగ మొగుడి తలని అదుముకున్ది సల్లకేసి గట్టిగ. ఇంకా ఆగలేక జాకెట్ హుక్స్ ని విప్పేసాడు. బ్రా ని పైకి లేపి సల్ల మీద ముఖాన్ని గట్టిగ రుద్ది ఒక చనుమొనని నోట్లోకి తిస్కున్నాడు. “స్స్స్స్..అబ్బ….మెల్లి మెల్లిగా చీకండి….” అంటూ గట్టిగ హత్తుకుంది మొగుడి తలను సల్లకేసి.
****
మాహి పెదాలను ఇష్టం వొచ్చినట్టుగా చికుతూ సల్లు పిసుకుతున్నాడు శంకర్. అలా శంకర్ చేస్తుంటే మాహి కి పిచ్చేక్కిపోతుంది. ఇంకా ఇంకా ఏదో ఏదో చేయించుకోవాలి అని. వొడిలో నుండి లేచి మాహి ని నిల్చోపెట్టి, కసిగా చూస్తూ రెండు సల్లు పట్టి పిసుకుతూ వొంగి బొడ్డు మీద ముద్దు పెట్టాడు. “స్స్స్…అబ్బ….ఏదో ఏదో చేస్తున్నారు….”అంది మత్తుగా మాహి. బొడ్డుని కసిగా కొరికాడు. “స్స్స్.అమ్మ…..మెల్లిగా….” అంది శంకర్ తల మీద చేతులు పెట్టి గట్టిగ నొక్కుతూ.
****
“ఏంటి నిద్ర పోయావా…”అంటూ బాత్రూం లో నుండి తూలుతూ పెళ్ళాం దెగ్గరకు వొచ్చాడు మాహి వాళ్ళ నాన్న.
“హా .నిద్రొస్తుంది…” అంది బెడ్ మీద వెల్లకిలా పడుకుంటూ మాహి వాళ్ళ అమ్మ. అలా తిరగడంతో పైట పక్కకు తప్పుకొని, చీర బొడ్డు కిందకు వెళ్ళింది. అసలే లోతైన వెడల్పైన బొడ్డు తనది. అలా పెళ్ళాన్ని చూసేసరికి తాగిన మత్తులో ఉన్న మాహి వాళ్ళ నాన్నకు కోరిక రాజుకోవడం స్టార్ట్ అయ్యింది. వొంగి పెళ్ళాం బొడ్డు ని గట్టిగ పట్టాడు కసిగా. “స్స్స్.ఏంటది…ఎక్కడ ఉన్నాము మనం….వొదులు…” అంది మొగుడి చేతిని పట్టుకొని. “ఎక్కడ ఉంటె ఏంటి….ఇప్పుడు దొరికింది కదా ఛాన్స్….” అన్నాడు వోదలకుండా పెళ్ళాం బొడ్డుని నొక్కుతూ. “స్స్స్..అబ్బ…నీకు కూడా శొబనమ్ కావల ఇపుడు..సిగ్గులేకపోతే సరి…” అంది మూతిని తిప్పుతూ. “అబ్బ ఏమి ఉంటాదే నీ బొడ్డు…పెళ్ల్లి అయినప్పటినుండి చూస్తున్న చిన్నగా ఉండేది…..ఇపుడు చూడు ఎంత లోతుగా అయిందో….” అంటూ వేళ్ళని కసిగా కుచ్చాడు బొడ్డులో. “స్స్స్…అబ్బ…ఎపుడు ఆ బొడ్డు వెంట పడి పడి దాన్ని పెద్దగ చేసారు…” అంది తనకి కూడా కోరిక విచ్చుకున్తుంటే తొడలు వెడల్పు చేస్తూ మాహి వాళ్ళ అమ్మ. పక్కన కూర్చొని పెళ్ళాం రెండు సల్లు గట్టిగ పట్టాడు. “స్స్స్స్స్..అబ్బ….” అంది తొడలు దెగ్గరకు చేస్కుంటూ.
****
చేతులు పైకి లేపి మాహి రెండు సల్లు పట్టాడు శంకర్ బొడ్డుని నాలుకతో కెలుకుతూ. మాహి మత్తులో తేలిపోతూ శంకర్ తల మీద చేతులు పెట్టి నొక్కుతుంది తన బొడ్డుకేసి శంకర్ ముఖాన్ని. మధ్య మధ్య బొడ్డు అంచులు కొరుకుతూ, బొడ్డుని చికుతూ, బొడ్డులో నాలుకని కుచ్చుతూ ఇష్టం వొచ్చినట్టుగా సల్లని పిసుకుతూ ముఖాన్ని రుద్దుతున్నాడు శంకర్ మాహి బొడ్డుకేసి. ” చంపేస్తున్నారు…..” అంది మత్తుగా మాహి. అలాగే లేచి నిల్చొని గట్టిగ హత్తుకునాడు మాహిని. మాహి సల్లు శంకర్ chest కి అడుముకున్నాయి గట్టిగ. నడుముని పిర్రలు, వీపుని ఇష్టం వొచ్చినట్టుగా పిసికాడు రెచ్చి పోతు శంకర్. “స్స్స్.అహ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్హ్…మెల్లి మెల్లిగా నొక్కండి .. ఎంటా… మోటు సరసం….” అంది మత్తుగా మాహి. “సరసం మోటుగా కూడా ఉండాలి….నువ్వు బూతులు మాట్లదోచు కదా…..” అన్నాడు కసిగా పిర్రలు పిసుకుతూ శంకర్. “ఛి…భూతుల….నేనా….no way ……” అంది సిగ్గుపడుతూ మాహి. “ఎం కాదు మాట్లాడు..ఇంకా కసేక్కిపోతది….” అన్నాడు పిర్రల కింద వేళ్ళను కత్తెరలా చేసి నొక్కుతూ. “నాకు రావు….” అంది మత్తుగా అలా నొక్కుతుంటే పిచ్చేకిపోతు మాహి. “నేను నేర్పుతాను ….కదా….” అన్నాడు ఇంకా గట్టిగ నొక్కుతూ పిర్రల కింద. “ఛి…మీకు బూతులు కూడా వొచ్చా….గుడ్ బాయ్ అనుకున్నాను….” అంది teasing గా మాహి. “దెంగుడు అలవాటు అయ్యాక అన్ని వొస్తాయి వాటంతట అవే….” అన్నాడు పిర్రలు గట్టిగ పిసుకుతూ. “ఛి ఎంటా బూతు….అబ్బాయిగారికి బయం లేకుండా పోతుంది…” అంది గోముగా పిర్రలు మొగుడికి ఇష్టానికి వొదిలేసి. “అబ్బ ఎమున్నాయే నీ పిర్రలు…..పిచ్చేక్కిపోతుంది నాకు…” అన్నాడు కసి కసిగా నలుపుతూ. “ఛి….పాడు….పిల్లాడికి తిమ్మిరి బాగా ఎక్కింది…” అంది మత్తు మత్తుగా
మాహి. “హా …నీ పిర్రలు చుస్తే ఎవరికైనా పిచ్చేక్కల్సిందే….” అన్నాడు గట్టిగ నలుపుతూ పిర్రలు. శంకర్ అలా అనేసరికి, అపుడప్పుడు శరత్ తన వెనక చూడడం గుర్తోచింది. చిన్నగా నవ్వుకుంది. “ఏంటి నవ్వుతున్నావు….” అన్నాడు పిర్రలు అలాగే పిసుకుతూ. “ఏ..ఏ…ఏమిలేదు..మీరు అలా బూతులు మాట్లాడుతుంటే గమ్మత్తుగా ఉంది….” అంది మత్తుగా. ఇంకా ఆగలేక లంగా బొందుని పట్టి లాగేసాడు సర్రున చీరతో పాటు లంగా కుప్పల మాహి కాళ్ళ మీద పడింది. “ఛి…. ఎంటా… అల్లరి ….” అంది కళ్ళు మూసుకుంటూ. మాహి పూకు ని తనివి తీర చూసి. “అబ్బ ఏముందే…నీ పూకు….లేత తమలపాకులా….” అన్నాడు గొంతులో జీర వొస్తుంటే కసిగా. “అంత బాగుందా….నా….పు……” అంటూ సిగ్గుతో ఆపేసింది. “హే…ఫిల్ ఇన్ ది blanks లా అపేయకు…ఆ పదం మొత్తం పలుకు….” అన్నాడు బొడ్డు నుండి వేలుని కిందకు తెస్తూ. “ఛి నేను పలకను….”అంది సిగ్గుపడుతూ మాహి. “నీ…” అంటూ పూకు ని గట్టిగ పట్టాడు వెల్ల మధ్య. “స్స్స్స్.అబ్బ….అలా నొక్కకు…నొప్పి వెస్తది ….” అంది మత్తుగా శంకర్ వేళ్ళు రఫ్ గా తన లేత పూకు కి గుచ్చుకుంటుంటే. “మరి చెప్పు….”అన్నాడు మెల్లిగా నొక్కుతూ పూకు ని. “స్స్స్..అబ్బ…ఎం చెప్పాలి…” అంది మత్తుగా. “అదే…నేను దేన్నీ పట్టుకున్ననో దాని పేరు….” అన్నాడు మెల్లిగా పాముతు పూకు ని. “స్స్స్స్…..మీకు తెలుసు కదా మళ్ళి అడగడం ఎందుకు….” అంది అలా పాముతుంటే సమ్మగా అనిపించి మత్తుగా. “చెప్తావ… లేదా…..” అంటూ గట్టిగ పట్టాడు పూకు ని వేళ్ళ మధ్య ఇరికించి. “స్స్స్..అబ్బ …అలా నలపకు….” అంది మైకం కమ్ముకుంటుంటే మాహికి. “మరి చెప్పు….” అన్నాడు తన కళ్ళలోకి కసిగా చూస్తూ. “అబ్బ..వోదలరు కదా…. పూ….కు…..చాలా…..” అంది సిగ్గుపడుతూ ముద్ద ముద్దగా మాహి. “అబ్బ ఏమన్నావు …చిన్నా పిల్లలా…ముద్ద ముద్దగా….” అంటూ కసిగా నలిపి పూకు ని, బెడ్ మీదకు తోసాడు మాహిని.
****
సరయు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న శరత్ రూం లోకి వొచ్చారు. శరత్ బెడ్ మీద మూలకి పడుకొని ఉన్నాడు. “చిన్నా…”అని పిలిచాడు సరయు వాళ్ళ నాన్న మత్తులో నాలుక తడపడుతుంటే. “ఏంటి..ఎందుకు లేపుతున్నారు అతన్ని..పడుకున్నాడు కదా… మీరు కూడా గమ్మున పడుకుంది..” అంది సరయు అమ్మ, తన మొగుడితో డోర్ ని లాక్ చేసి బెడ్ దెగ్గరకు వొస్తు. “పడుకున్నాడ లేదా …అని చుస్తున్నానే…” అన్నాడు బెడ్ వైపు వొస్తున్న భార్యని చూస్తూ. తాగిన మైకంలో ఉన్న అతనికి వొయ్యారంగా నడిచి వొస్తున్న పెళ్ళాం, అప్సరసల అనిపించింది. ఆమె వొచ్చి బెడ్ మీద కూర్చొని శరత్ కాళ్ళ దెగ్గర ఉన్న బెడ్ షీట్ వాడి మెడ వరకు కప్పింది. వాడు ఫుల్ నిద్రలో ఉన్నాడు. వాడి పక్కన పడుకుంటూ, “ఇంకా పడుకోండి….ఎలా ఉగుతున్నారో చూడు…అంత ఎందుకు తాగాలి…” అంది మొగుడి వైపు చూస్తూ రుస రుస లాడుతూ. “సరదాగా మాట్లాడుకుంటూ తాగితే తెలియలేదే..” అన్నాడు పక్కన వొచ్చి కూర్చుంటూ. “అబ్బ..నాకు నిద్ర వొస్తుంది…..” అంటూ వొళ్ళు విరుచుకుంది. అలా వొళ్ళు విరిచేసరికి పైట సల్ల మధ్యకి వొచ్చింది రెండు సల్లని వేరు చేస్తూ. అతని చూపు పెళ్ళాం సల్ల మీద పడి ఒక సన్నుని నొక్కాడు గట్టిగ. “ఛి వోదలండి..పక్కన చిన్నా ని పెట్టుకొని …” అంది మొగుడి చేతిని తోసేస్తూ. “చిన్నా పడుకొని ఉన్నాడు….కావాలంటే చూడు….”అంటూ “చిన్నా….బాబు..చిన్నా…” అంటూ గట్టిగ పిలిచాడు. శరత్ మొద్దు నిద్రలో ఉన్నాడు. “చూడవే ….హాయిగా పడుకొని ఉన్నాడు….”అన్నాడు. “ఐతే….”ఏంటి అన్నట్టుగా చూసింది మొగుడి వైపు. పెళ్ళాం దెగ్గరకు జరిగి రెండు సల్లు పట్టాడు గట్టిగ, “స్స్స్స్స్….వొద్దు..పిల్లడు లేస్తే బాగోదు…” అంది మత్తుగా సరయు వాళ్ళ అమ్మ.
****
శంకర్ అలా తోసేసరికి మహి బెడ్ మీద వెల్లకిలా పడిపోయింది. “ఏంటి…మెల్లిగా…మొత్తం మోటుగా చేస్తున్నారు ఈ రోజు….” అంది మత్తుగా మొగుడి వైపు చూస్తూ మాహి, తొడలు దెగ్గరగా జరుపుకుంటూ. కసిగా మాహి కళ్ళలోకి చూస్తూ తొడలు పట్టి వెడల్పు చేస్తుంటే, పూకు పువ్వుల విచ్చుకుంది. “ఛి…మీకు సిగ్గు లేకుండా పోతుంది….అల్లరి ఎక్కువ అవుతుంది….” అంది తన విచ్చుకున్న పూకుని చూస్తున్న శంకర్ తో, తొడలు దెగ్గరకు ముడవడానికి ట్రై చేస్తూ. “అబ్బ ఏముంది నీ పూకు..ఎలా విచ్చుకుందో చూడు.. చుడనివ్వు తనివితీరా…” అన్నాడు తమకంగా పుకునే దీక్షగా చూస్తూ. “రాత్రి నుండి చూస్తూనే , చేస్తూనే ఉన్నారు కదా….ఇంకా తీరలేద మీ తనివి….” అంది మత్తుగా మాహి. “తీరడం ఏమో కాని ఇంకా పెరుగుతుంది….” అన్నాడు. శంకర్ మొడ్డ వైపు చూస్తూ “హా.. తెలుస్తుంది….”అంది ముసి ముసిగా నవ్వుతు. “ఎం తెలుస్తుంది…” అన్నాడు కొంటెగా శంకర్. “అబ్బాయిగారిది పెరుగుతుంది.. తాపం…అని…” అంది మత్తుగా కసిగా శంకర్ మొడ్దని చూసి. “ఎం పెరిగిందో చెప్పు….” అన్నాడు గోముగా శంకర్ మహి పూకుని తదేకంగా చూస్తూ. “మీదే….” అంది మత్తుగా నవ్వును ఆపుకుంటూ. “ఇలా చెప్పవు నువ్వు … పిండల్సింది పిండితే చెప్తావు… “అంటూ పూకుని గట్టిగ పట్టాడు చేతి వేళ్ళతో. “స్స్స్..అబ్బ….” అంది తొడలు వెడల్పు చేసి సిగ్గుని వొదిలేసి. గట్టిగ చపాతీ పిండిని పిసికినట్టుగా పిసికాడు పూకు పెదాలను. “స్స్స్…అబ్బ చంపేస్తున్నారు…..” అంది మొత్తని ఎగరేస్తూ మోయలేని బారంతో ముద్ద ముద్దగా మాహి. “చెప్పు మరి….” అన్నాడు పట్టు సడలించకుండా శంకర్.
“మీ మొడ్డ….” అంది ఇంకా ఆ పిసుకుడుని తట్టుకోలేక. “హ్మ్మం…అది …దారిలోకి వోచ్చావు….” అన్నాడు పూకు మీద పట్టు సడలించి పూకు పెదాలని నిమురుతూ. “నేను రావడం కాదు…మీరే తెచ్చుకున్నారు మీ దారిలోకి…” అంది మత్తుగా కైపుగా శంకర్ కళ్ళలోకి చూస్తూ మొత్తని శంకర్ వేళ్ళకి వదిలేసి. “తర్వాత ఏమి చేయాలి చెప్పు….”అన్నాడు పూకు నిమురుతూ. “స్స్స్..అబ్బ…..అలాగే …మెల్లి మెల్లిగా నిమరండి..హాయిగా ఉంది…..” అంది మత్తుగా. “దేన్నీ నిమరాలి…నేర్పాను కదా సూటిగా చెప్పు…” అన్నాడు మత్తుగా శంకర్. ” నా పూకు ని బాగా నిమరండి…..హాయిగా ఉంది…” అంది మత్తు మత్తుగా. “హ్మ్మ్ అలా చెప్పు..ఏమి కావాలో….” అంటూ ఒక సన్ను ని నోట్లోకి తిస్కున్నాడు, పూకుని నిమురుతూ.
****
మొగుడు సల్లని మార్చి మార్చి చికుతుంటే పిచ్చెక్కిపోయింది శంకర్ వాళ్ళ అమ్మకి. “ఏంటి అయ్యగారికి చాల రోజులకి మూడ్ వొచ్చింది….” అంది సల్లని బాగా అందిస్తూ. ” ఈ మధ్య పనుల వొత్తిడిలో పడి నీ పూకుని సరిగా పట్టించుకోలేదు….” అన్నాడు రెండు చనుమోనలని మార్చి మార్చి చికుతూ నొక్కుతూ. “స్స్స్…అబ్బ…అప్పుడపుడు పట్టించుకోండి….లేకపోతె అలవాటు తప్పిపోతుంది….” అంది మత్తుగా మొగుడి తల మీద మురిపెంగా రాస్తూ. “హా..ఇంకా పనులేమి లేవు కదా…ఇంకా నీ పూకు పని నే రోజు….” అన్నాడు చేతిని పూకు మీదకు తిస్కేల్టు.
“అమ్మో రోజునా….కుదరదేమో…..పిల్లలు, కోడలు ఉంటారు కదా…” అంది మత్తుగా తొడలు వెడల్పు చేసి మొగుడి చేతికి అన్దేట్టుగా పూకు ని పెట్టి. గట్టిగ పట్టి నొక్కాడు పూకు ని. “స్స్స్..అబ్బ..చింత చచ్చిన పులుపు చావనట్టు…యావ మాత్రం తగ్గలేదు .. మీకు….” అంది మత్తుగా మొగుడి కళ్ళలోకి చూస్తూ. “హా….నీ పూకు సల్లు తగ్గనిస్తాయ నా యావని…..” అన్నాడు రెచ్చిపోతు. “హా ఎదురుగ ఉన్నాయి కదా …తీర్చుకోండి….మీ ఇష్టం వొచ్చినట్టుగా….”అంది కసేక్కిపోతు. “హా…నీ పూకు పచ్చడి చేస్తాను ఈ రోజు….” అన్నాడు ముద్ద ముద్దగా మైకం నషాళానికి ఎక్కుతుంటే.
“హా ఎక్కి దంచండి నా పూకు ని…..మీ రోకలి తో…మీ నాగలి పోటు పడక ఎన్ని రోజులు అయింది చూడండి….” అంది మొత్తని పైకి ఎత్తుతూ. ” హా దంచుతానే నీ పూకుని నా ముద్దుల పెళ్ళామా…..” అంటూ మొడ్దని పట్టుకొని పెళ్ళాం పైకి ఎక్కుతూ కస్సున దించాడు పుకులో మొడ్దని “స్స్స్..ammmmmmmmmmmma….” అంటూ గట్టిగ అరిచి బెడ్ షీట్ ని గట్టిగ పట్టుకుంది శంకర్ వాళ్ళ అమ్మ, మొగుడి పోటుకి పిచ్చేక్కిపోతూ. పెళ్ళాం రెండు సల్లు పట్టి దెంగుడు స్టార్ట్ చేసాడు శంకర్ వాళ్ళ నాన్న.
****
“స్స్స్ …అబ్బ అలాగే చికండి….బాగా చికుతారు మీరు. .పిచ్సుక్కిస్తారు చీకి చీకి సల్లని….స్స్స్స్…హా…అలా రాయండి ….పెదాలతో నా చనుమొనల మీద….స్స్స్..ఆఅలెగె…స్స్స్..అబ్బ….హా అలాగే నలపండి కింద నా పూకు ని …గోర్లు కుచ్చకండి….స్స్స్..అబ్బ….” అంటూ తాపంతో మొత్తని ఎగరేస్తుంది మాహి. ఇంకా తట్టుకోలేక మడ్డ చేతిలో పట్టుకొని మాహి పూకు మీద తప తప కొట్టాడు పూకు పెదాలు అదిరేట్టుగా శంకర్. “స్స్స్స్…abbaaaaaaaaaaaaa…….” అంటూ గట్టిగ పట్టుకుంది శంకర్ ని మాహి.
****
రెండు సల్లు మొగుడు గట్టిగ పిసుకుతుంటే మాహి వాళ్ళ అమ్మ పూకులో ఊటలు ఊరాయి. “స్స్స్..మెల్లిగా నలపండి…తాగేసి ఇష్టం వొచ్చినట్టుగా నలుపుతున్నారు….” అంది గోముగా మొగుడితో. “నీ సల్లు అంటే ఎంత ఇష్టమో నీకు తెలుసు కదే….” అంటూ జాకెట్ హుక్స్ లాగేసి బ్రా ని ఎత్తి పట్టి పెళ్ళాం నగ్న సల్లని పిసుకుతున్నాడు మాహి నాన్న. “స్స్స్…రోజు రోజు కి మీ మోటు సరసం ఎక్కువ అవుతుంది….కూతురు పెళ్లి ఐన కూడా ఇంకా తగ్గలేదు మీకు….” అంది ఆ పిసుకుడిని ఎంజాయ్ చేస్తూ మాహి అమ్మ. “నీకు మాత్రం తగ్గింద….ఎలా పిట పిట లాడుతున్నవో చూడు కన్నె పిల్ల లా….” అంటూ సన్ను ని నోట్లోకి తీస్కొని చప్పరించడం స్టార్ట్ చేసాడు. “స్స్స్..అబ్బ ..ప్రాణాలు తోడేస్తారు సందు దొరికితే చాలు… .రోజు రోజు కి మీ యావ పెరిగిపోతుంది….” అంది గోముగా మొగుడి తలని రాస్తూ మాహి వాళ్ళ అమ్మ. “ఇలా పెంచుకొని తిరిగితే వొదులుతార ఏంటి…” అన్నాడు సన్ను ని చికడం ఆపి పెళ్ళాం ని కసిగా చూస్తూ. “ఇది మరి బాగుంది…నేనేమి పెంచుకున్నాను…మీరే పెంచారు అన్ని…” అంది మత్తుగా మొగుడి కళ్ళలోకి చూస్తూ. “నేనేమి పెంచాను…” అన్నాడు అమాయకంగా పేస్ పెడుతూ మాహి వాళ్ళ నాన్న. “అబ్బో..ఏమి తెలియని పిల్లోడిలా భలే పెట్టారు పేస్…చేసిందంతా చేసి…” అంది మత్తుగా మొగుడితో. “నేనేమి చేసానో చెప్పు….” అన్నాడు సల్లు పట్టి నలుపుతూ. “స్స్స్…నా సల్లని, పూకుని పెద్దగ చేసారు కదా…చివరకు బొడ్డు ని కూడా వోదలలేదు….దాంట్లో కూడా పెట్టి పెట్టి పెద్దగ చేసారు…. అందుకే ఆకతాయి పిల్లలు నా బొడ్డు ని ఆబగా చూస్తారు….” అంది కసి కసిగా మొగుడి కళ్ళలోకి చూస్తూ. “ఇంకోటి కూడా పెద్దగ చేశాను కదా…అది చెప్పవేం….” అన్నాడు complaint గా పెళ్ళాని చూస్తూ.
“ఇంకా నా….ఇంకా ఏమి చేసారు….” అంటూ ఆలోచిస్తుంటే మళ్ళి తనే ” నీ గుద్ద ని కూడా చేశాను కదా పెద్దగ…” అంటూ రెండు పిర్రలు కసిగా పిసికాడు. “హ వోద్దన్న వినకుండా మూడు రోజులు ఉపవాసం ఉండి సాదిన్చుకున్నారు ….పెళ్ళైన కొత్తలో…..” అంది మాహి వాళ్ళ అమ్మ పెళ్ళైన కొత్త రోజులు గుర్తుకు తెచుకుంటూ. “హ..మొదట్లో బెట్టు చేసావు కాని….రోజు ..చివర్లో గుద్ద దేన్గకుంటే ఊరుకునేదానివి కాదు….” అన్నాడు కసిగా పిర్రలు పిసుకుతూ.
“మీరు మాత్రం….పూకు ని దెంగకున్న గుద్దని, బొడ్డుని బాగా దేన్గేవాళ్ళు కదా…..” అంది ఊటలు ఊరుతుంటే పూకులో. “హా అలా దేన్గించుకొనే గుద్ద ఇలా పెంచావు…కుర్రాళ్ళ మతి పోగోడుతున్నావు… ఆ చిన్నా చూడు నీ గుద్దని ఎంత ఆబగా చూస్తాడో….” అన్నాడు తాగిన కిక్ నషాళానికి ఎక్కుతుంటే. “ఛి..సిగ్గులేదు మీకు…చిన్నా అంటే గుర్తోచింది….వాడు మాహి ని కూడా అలాగే చూస్తాడు ….” అంది ఏదో ఆలోచిస్తూ మాహి వాళ్ళ అమ్మ. “ఇప్పుడే వయసులోకి వొస్తున్నాడు కదా…అలాగే ఉంటది…ఎవరిదైన అలాగే చూస్తారు కుర్రాళ్ళు కదా…” అన్నాడు తన కుర్ర తనం రోజులు గుర్తుకువోచ్చి. “హా …అది కరెక్ట్ నే కదా….అలా చూస్తేనే మాకు కూడా కిక్….” అంది మొగుడి మొడ్దని పట్టుకుంటూ మత్తుగా. “నీకు బాగా జిల ఎక్కువ…ఎపుడో ఒకసారి ఆఅ చిన్నా తో దేన్గిస్తాను నిన్ను….” అన్నాడు కసేక్కిపోతు. దేన్గేటప్పుడు అలా మాట్లాడడం అలవాటు అతనికి వాళ్ళతో వీళ్ళతో దేన్గిస్తాను అని. “అంతకంటేనా….చిన్నా కి…రసపట్లు మొత్తం నేర్పిస్తాను.. ఛాన్స్ వొస్తే….” అంది పూకులో ఊటల ప్రవాహం పెరుగుతుంటే మొగుడికి దీటుగా జవాబిస్తూ.
“నేనే …దేగ్గరుంది నీ పూకుని దేన్గిస్తాను….” అంటూ పెళ్ళాం మీదకు ఎక్కాడు మాహి వాళ్ళ నాన్న. “ఇప్పుడ ఐతే మీరు దేన్గండి….తర్వాత సంగతి తర్వాత…అసలే ఊటలు ఊరి పోయాయి…” అంటూ మీదకు లాక్కుంది మొగుడిని కాళ్ళు వెడల్పు చేస్తూ. పెళ్ళాం కళ్ళలోకి మత్తుగా చూస్తూ మడ్డ చేతితో పట్టుకొని తడుముకుంటూ పూకు దెగ్గరకు తిస్కేల్లి పూకు మీద రాసి మెల్లిగా తోసాడు పూకులో. “స్స్స్…అబ్బ….” అంది మత్తుగా. మొగుడు దెంగడం స్టార్ట్ చేసేసరికి పిచ్చేక్కిపోతు, “ హా పెట్టండి …నేట్టండి….దూర్చండి….కుర్ర పూకుని దేన్గినట్టుగా నా పూకుని దేన్గండి…..పగల దేన్గండి నా పూకుని…..అది..అలా లేపి లేపి కొట్టండి పూకులో….అమ్మ…..స్స్స్.అది…అది….అది దెబ్బంటే…..అలా పడాలి…అలా పడితే గాని ఈ పూకు జిల తీరదు…..బాగా తీర్చండి నా పూకు జిల.. లేకపోతె ఎవరో ఒకరు కబ్జా చేస్తారు దాన్ని….అది అది …అలా కొట్టండి…లేపి లేపి….దంచండి …దండించండి నా పూకుని మీ రాడ్ తో…. ఇదిగో నోట్లో పెట్టుకోండి సల్లని చికుతూ సమ్మగా దేన్గండి నా పూకుని….అది ..అబ్బ…చంపేస్తున్నారు…..” అంటూ గోనుగుతుంది మాహి వాళ్ళ అమ్మ ఇష్టం వొచ్చినట్టుగా మొగుడి దేన్గుడికి అనుగుణంగా , మొత్తని మొగుడికి వొదిలేసి.
****
మత్తుగా మాహి కల్లోలోకి చూస్తూ మడ్డ ని పూకు పేదలchu1 మీద నిలువుగా రాసాడు శంకర్. “స్స్స్..అమ్మ……చంపేస్తారా ఏంటి …పెట్టండి త్వరగా….తట్టుకోలేకపోతున్నాను….” అంది పూడుకుపోయిన గొంతుతో మాహి. ఇంకా శంకర్ కూడా ఆగలేక కసిగా మాహి కళ్ళలోకి చూస్తూ పూకు పెదాల మీద మల్లి గట్టిగ రాసి కస్సున దించాడు మడ్డని పూకులో. “స్స్స్స్.ummmmmmmmmmmmmmmaaaa….” అంటూ గట్టిగ అరిచింది పూకులో వాటంగా మడ్డ దిగేసరికి మాహి. మాహి రెండు సల్లు పట్టుకొని దెంగడం స్టార్ట్ చేసాడు శంకర్. “అబ్బ ఏముందే నీ పూకు….సమ్మగా ఉంది …..దేన్గుతుంటే….నా కోసమే దాచి దాచి పెట్టావా ఈ లేత పూకు ని….” అంటూ కసి కసి గ సల్లని నలుపుతూ, చికుతూ, పూకు అదిరేలా దేన్గుతుంటే “అమ్మ….ఎక్కడ నేర్చావు ఈ పోట్లు….చంపేస్తున్నారు……అబ్బ..నేను తట్టుకోలేను…అమ్మో మెల్లిగా పొడవండి….రెండు రోజులకే అదర కొడుతున్నారు…..నా ఫ్రెండ్ చెప్తే ఏమో అనుకున్నాను…..ammaaaaaaaaaaaaaaa …..స్స్స్స్స్……చాలు…..చాలు…అబ్బ….అబ్బ….మెల్లిగా పొడవండి…..మీ ముందే ఉంది కదా ఎందుకు అంత ఆత్రం…..మీకు ఒప్పచేప్పను కదా …..ఎందుకు ఆ దూకుడు….. ” అంటూ గొనుగుతుంది మాహి , శంకర్ కసిగా దేన్గుతుంటే. “ఎం వోప్పచేప్పావు….చెప్పు…” అన్నాడు ఇంకా కసిగా పూకుని దేన్గుతూ వోగార్చుతూ శంకర్. “హాఆఆఆఅ…..నా పూకు ని….నా కన్నె పూకు ని….” అంది కసి రేగిపోతుంటే మహి. ఆఅ మాటలకి ఇంకా రేచిపోయి కసిగా దున్నేస్తున్నాడు మాహి పూకుని శంకర్.
****
సరయు వాళ్ళ అమ్మ సల్లు పట్టి గట్టిగ నొక్కుతూ “ఎం లేవడు….మంచి నిద్రలో ఉన్నాడు….” అంటూ పైకి ఎక్కాడు. “అబ్బ అప్పుడేనా…..కాసేపు సల్లు చికండి….నన్ను రెచ్చకొట్టి అప్పుడు ఎక్కండి….” అంది మత్తుగా సరయు వాళ్ళ అమ్మ, మొగుడితో. “చిన్న లేస్తాడు లేస్తాడు అని అంటున్నావని డైరెక్ట్ గా ఎక్కేద్దమానుకున్నాను…..” అంటూ పైటని లాగేసి జాకెట్ బ్రా ని విప్పి పక్కకు పడేసి సల్ల మీద దాడి ప్రారంబించాడు. మొగుడు అలా చికుతుంటే శరత్తో సినిమా థియేటర్ లో, రాత్రి ఇంట్లో జరిగినవి గుర్తొచ్చి పూకు భారంగా అవుతుంటే, మొగుడికి సల్లు ఒప్పగించి ఉహల్లొ ఉండిపోయింది సరయు వాళ్ళ అమ్మ. పెళ్ళాం సల్లు ఇష్టం వొచ్చినట్టుగా చీకి చీకి ఇంకా తట్టుకోలేక చీరను లేపి కస్సున దించాడు పూకులో మడ్డని. అలా మడ్డ పూకులో దిగగానే ఉహల నుండి బయటకు వొచ్చి “స్స్స్.అబ్బ…పెట్టేసార….” అంది మత్తుగా మొగుడి పిర్రలు పట్టుకొని తన మొత్తకేసి నొక్కుకుంటూ. మొగిడి నిగిడిన మొడ్డ తన పూకుని తొలుస్తుంటే శరత్ ని ఉహించుకుంటూ ఇంకా కసేక్కిపోతు, ఎదురొత్తులు ఇస్తుంది మొగుడికి. అలా ఎదురొత్తులకి కసెక్కిపొతు స్పీడ్ పెంచాడు సరయు వాళ్ళ నాన్న.
****
అలా నాలుగు పుకులతో, నలుగురు మొగాళ్ళు ఆడుకుంటుంటే ఇవన్ని ఏమి తెలియని సరయు, శరత్ లు హాయిగా నిద్ర పోతున్నారు.

25290cookie-checkనాదేమి తప్పు…అవి అలా ఉన్నాయి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *