వారసుడు పార్ట్ 11

Posted on

వారసుడు పార్ట్ 11

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరు, వారసుడు మీ అందరికీ ఇంత ఇలా నచ్చుతుంది అని నేను అసలు అనుకోలేదు, అన్ని పార్ట్ లాగే మిగతా పార్ట్ కూడా ఆదరిస్తారని కోరుకుంటూ.

వారసుడు పార్ట్ 10→

ఇట్లు మీ
విజయ్

చెల్లీ ఇచ్చిన టీస్ట్ కీ మతిపోయిన విజయ్ కి చెల్లిని ఏమి డిస్టర్బ్ చెయ్యకుoడా ఝాన్సి msg పెట్టీ పడుకున్నాడు.

తెల్లవారి మెళుకువ వచ్చీ విజయ్ లేచాడు తన పక్కనే ,తన చెల్లి పూర్తిగా బట్టలు లేకుండా పడుకుని ఉండటం అధి కూడా తనని హగ్ చేసుకుని పడుకోవడం విజయ్ వింతగా ఉంది , ఎంత కామాo ఉన్న చెల్లీ చిన్న పిల్ల అనుకుని ఏమి చెయ్యలేక చెల్లిని లేపాడు , నిద్ర మత్తులో ఉన్న ఆనంది లేచి ఎంటి అన్నయ అన్నట్టు చూసింది, ఎంటి ఇది బట్టలు లేకుండా పడుకున్నవు అన్నడు విజయ్, ఒహో అదా రాత్రి ఉక్కబోసింది అని పడుకున్న లే అన్నయ్యా అంటు బెడ్ దిగింది , అయిన అన్నయ్యా ముందు ఎంటే బట్టలు లేకుండా అన్నడు విజయ్ , అన్నయ ఎప్పుడు అల వే అని అనలేదు a మాటకి సిగ్గు పడుతూ నా అన్నయ దగ్గర నాకు సిగ్గు ఎంటి అంటూ బట్టల తిస్కుంది ఆనంది, విజయ్ కూడా బెడ్ దిగి పిర్ర మీద ఒక్కటి మెల్లిగా చరిచి ఇంకా ఎప్పుడు అల చెయ్యకికు ఎవరైన చూస్తే ఎంటి పరిస్థితి అన్నడు విజయ్, ఆనంది పిర్ర మీద రుద్దుకుంటూ అంటే ఎవరు చూడకపోతే నేకు అల ఉండటం ఒక్ నా అన్నయ అంది, విజయ్ ఆనంది దగ్గరకి తీస్కొని నీవు నా దగ్గరా ఎలా అయిన ఉండు కని అధి మన మధ్య ఉండాలి ఒకే నా అన్నడు ప్రేమగా , అలగే అన్నయ్యా అంది నవ్వుతు.

బయట తలుపు చప్పుడు అయ్యింది రేయ్ విజయ్ తలుపు తెయ్ రా అంటూ అమ్మ లక్ష్మీ అర్చిందీ, ఇద్దరు ఒక్క సారిగా కంగుతిన్నరు, విజయ్ వేటనే డోర్ దగ్గరకి వెళ్లి అమ్మ నేను స్నానం చేస్తున్న అన్నడు విజయ్ , సరే తొందరగా చేసి అంటు వెళ్ళిపోయింది అమ్మ, హమ్మయ అనుకుంటూ, ఆనంది బట్టలు వేసుకుని ఎవరు చూడకుండా బయటకి వెళ్ళిపోయింది , అల వెళ్తున్నపుడు ఒక రెండు కళ్లు చూశాయి ( అంతకు ముందు పార్ట్ లో పద్మని కుమారిని సెక్స్ చేస్తునప్పుడు చుసిన కళ్ళు) , విజయ్ కాసేపటికి బయటకి వచ్చాడు, హల్ లో అందరు ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గర కుర్చుని అమ్మ నేను ఇవాళ టూర్కి వెళ్తున్న నైట్ వచ్చే సరికి లేట్ అవుతుంది అన్నడు , ఇప్పుడూ టూర్ ఎంటి రా అన్నాడు పెదనాన్న , ఫ్రెండ్స్ అందరు కలిసి వెళ్తున్నాం పెదనాన్న అన్నడు విజయ్, టూర్ వద్దు ఏమి వద్దు అంది లక్ష్మి, అబ్బా అమ్మ అన్నటికి అల అనకే బాబు అన్నడు విజయ్, నీవు ఊరుకో అక్క ప్రతి డానికి అల అంటవు నీవు వెళ్ళ రా నాన్న అంది సత్యవతీ పిన్ని, ఇక్కడ ఆనంది కి మాత్రం కోపం గా ఉంది కానీ కనీసం కాలేజ్ లో డ్రాప్ చేస్తుడు అనుకున్నది.

టిఫిన్ చేసి రెండు జతల బట్టలు సర్దుకుని బయటకి వచ్చి బాబాయ్ ఇవాళ చెల్లిని నీవు కాలేజ్ లో డ్రాప్ చెయ్యి అన్నడు , అసలే విజయ్ తో ఉండాలి అనుకుంటున్నా ఆనంది బాబాయ్ నీ డ్రాప్ చెయ్యమండోతో కోపం ఇంకాస్త ఎక్కువ అయ్యింది ,సరే రా నీవు వెళ్లి రా అన్నడు బాబాయ్ , సరే అని అందరికి బై చెప్పి బైక్ ఎక్కి వెళ్లాడు.

కొద్ది సేపటికి ఝాన్సి వల్ల ఇంటి దగ్గరకి వచ్చి ఝాన్సి కి కాల్ చేసాడు విజయ్ , హెలో ఝాన్సి ఎక్కడ ఉన్నావు అన్నడు , నేను ఇంట్లొ ఉన్న రా రెడీ అవుతున్న ఇంటికి రా అంది ఝాన్సి , నాకు మీ ఇళ్లు తెలియదు కదా అన్నడు, లొకేషన్ షేర్ చేశా రా అంది ఝాన్సి , లొకేషన్ ఆన్ చేసుకొని ఝాన్సి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాడు విజయ్ అధి ఒక అపార్ట్మెంట్ నీట్ గా లేదు చాలా చిరాకు గా ఉంది , ఝాన్సి కాల్ చెయ్యడంతో ఫ్లోర్ నంబర్ చపాయింది విజయ్ వెతుక్కుంటూ పైకి వెళ్లాడు, డోర్ బెల్ కొట్టాడు ఒక పెద్ద అవిడ వచ్చి తలుపు తీసి ఝాన్సి మీ స్టూడెంట్ వచ్చాడు అంది అమే , కూర్చోమని చెప్పు అమ్మ అంది లోపల నుచి ఝాన్సి , మీ మేడం లోపల స్నానం చేస్తోంది బాబు రా వచ్చి కూర్చో అంది అమే,tq అండి అన్నడు విజయ్ ,అధి చాలా చిన్న హౌస్ ఒక వంట గది ఒక రూం ఒక హల్ మాత్రం ఉంది అధి కూడా అంత బాలేదు మేడం ఇలాంటి ఇంట్లో ఉంటున్నారా అనుకున్నాడు విజయ్, కాసేపు మాట్లాడుకున్నారు ఇద్దరు , ఈ లోపు పక్కింటి అవిడ వచ్చి సరుకులు తీసుకుందాం అన్నావు గా అత్త అంది ఆవిడ , హా వస్తున్న అంది ఝాన్సి వాళ్ళ అమ్మ , ఈ బాబు ఎవరు అత్త అంది అమే , మ ఝాన్సి వల్ల స్తుడెట్ అంది వాళ్ళ అమ్మ, అవునా బలే ముద్దుగా ఉన్నాడు అంది అమే , ఝాన్సి వాళ్ళ అమ్మ నవ్వుకుంటూ ఝాన్సి నేను కిందకి వెళుతున్న నీవు రెడీ అయ్యి కిందకి వచ్చే అని పక్కింటి ఆమెతో కలిసి వెళ్లింది ఝాన్సి వల్ల అమ్మ, సరే అమ్మా అంది ఝాన్సి.

వాళ్ల అమ్మ అలా వెళ్ళగానే విజయ్ ఇలా ఝాన్సి రూంలోకి వెళ్ళి పోయాడు , రూం లో అప్పుడే స్నానం చేసి టవల్ కట్టుకొని బయటకి వచ్చింది , విజయ్ నవ్వుతు ఝాన్సి వైపు చూస్తున్నాడు, ఝాన్సి విజయ్ వైపు చూసి రేయ్ ఇలా వచ్చావు బయట అమ్మ ఉంది కదరా అంది ఝాన్సి, మీ అమ్మ కిందకి వెళ్ళింది కదా అన్నడు విజయ్ .

విజయ్ ఝాన్సి దగ్గరకి వెళ్లి టవల్ పట్టుకొని లాగేశాడు, అతిలోక సుందరి కి ఉన్నటువంటి శరీర సంపద కనువిందు చేస్తుంది, ఝాన్సి సిగ్గుతొ ఒక చేత్తో సళ్ళను ఒక చేత్తో పుకూ కప్పుకుంది , ఇంకా సిగ్గు ఎందుకూ ఝాన్సి నా దగ్గర అన్నడు విజయ్, ఏమో రా నిన్న ఎదో అల చేశా కని ఇవాళ ఎదో లా ఉంది అంది ఝాన్సి.

విజయ్ మెల్లిగా ఝాన్సి తలని పట్టుకుని తన పెదాలతో తన పెదాలని అందుకున్నాడు, ఝాన్సి కూడా విజయ్ ముద్దుకు సహకరిస్తూ పరవసించిపోతు ఒరేయ్ నీవు అల చాయ్యకు నా వల్ల కాదు తట్టుకోవడం అంటుంది ఝాన్సి, ఎంత అందమైన మేడం నా ముందు అనదల్ని అరబొస్తు ఉంటే తిట్టుకోవడం ఎలా అంటున్నాడు విజయ్, విజయ్ మెల్లిగ కిందకి వచ్చి పుకూ నకాడం మొదలు పెట్టాడు, అబ్బా ఉమ్మ్మ్ అంటూ మూల్గితు విజయ్ తల మీద చెయ్యి పెట్టీ పుకూ కి అధుంకఉంటుది , విజయ్ పుకూ దగ్గర గొల్లిని సుతారంగా నకడం మొదలు పెట్టాడు, అబ్బా ఉమ్మ్మ్ hgaaaa shaaaaa సంపతునవు రా నీ నాకుడుకి ఊట ఊరుతోంది రా విజయ్ అంటు మూలుగుతుంది ఝాన్సి, ఈ లోపు ఫోన్ వచ్చింది ఝాన్సి తేరుకుని విజయ్ ఒక్క సారి అపు అంది , ఒకే అన్నట్టు విజయ్ చూసాడు , ఝాన్సి ఫోన్ ఎత్తి మాట్లాడుతుంది , విజయ్ అపిన్నటు అపి మళ్ళీ పుకూ నాకడo మొదలు పెట్టాడు , దెబ్బకి ఝాన్సీ అమ్మ హు అంటు మూల్గింది , అవుతలి వాళ్ళు ఎదో అనడాితో ఏమి లేదు వంట గదిలో ఉన్న గిన్నె కలింది అని మత్తుగా చెప్పింది, విజయ్ ఇంకా స్పీడ్ పెంచి నకుతుఉన్నాడు , ఝాన్సి కళ్ళు ముసుకుని విజయ్ నాకు ఆస్వాదిస్తూ ఫోన్ లో హస్కీ వాయిస్ తో మాట్లాడతoది , విజయ్ గొల్లి పట్టుకుని కొరికాడు , ఝాన్సి కి సుఖం ఎక్కువ అయ్యి ఉమ్మ్మ్మ్ అంటు మూల్గింది , అవతలి వాళ్ళు మళ్ళీ ఏమి అయ్యింది అని అడిగారు , మళ్ళీ కాళింది అంటు ఒగురుస్తూ చెప్పి విజయ్ నెత్తిమీద ఒకటి ఇచ్చింది, విజయ్ కి కోపం వచ్చి గొల్లి ఇంకాస్త గట్టిగా కొరికాడు , (ఆడవాళ్ళ అయువు పట్టు అంత గొల్లి లోనే ఉంటుది కదా గొల్లిని ఎంత రెచ్చగొడితే అంత రెచ్చిపోతారు అన్న విషయo విజాయకి తెలుసు) ఈ సారి తీపి నొప్పితో అబ్బా ఉమ్మ్మ్. Shaaaa అంటు మూల్గుతూ తన మధన రసాల్ని విడిచిపెట్టింది , విజయ్ ఒక్క చుక్క వదలకుండా తాగేశాడు ఆకరున మూతి మీద కొంచం పాలు మీగడ లాగా ఉంది, విజయ్ లేచి నిలబడి ఉన్నాడు , ఝాన్సి అధి చూసి చెయ్య అడ్డుపెట్టుకుని నవుకుంది , విజయ్ కి అర్ధం కాలేదు , ఝాన్సి విజయ్ జుట్టులో వేళ్ళు పోనిచ్చి తన పెదాలతో విజయ్ పెదాల్ని కలిపి మూతి మీద ఉన్న తన మదన రసం నాకింది, ఝాన్సి తన రసాన్ని తను నాకడాo వింత గా ఉంది కానీ యమా టెస్ట్ గా ఉంది , విజయ్ టైం చూసుకుని అయ్యో లేట్ అవుతుంది అని సైగ చేసాడు, ఝాన్సి సరే ఉంట అని ఫోన్ పెట్టేసి, ఒరెయ్ ఎంటి రా నీవు ఫోన్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు అల చేస్తావు అసలు తట్టుకోలేక పోయాను తెలుసా అంది , నిన్నూ చూస్తె అగలెక్పుయను ఝాన్సి అన్నడు విజయ్, సరే గానీ ఎక్కడకి రా విజయ్ అంది, సర్ప్రైజ్ అన్నడు విజయ్, సరే అని ఒక చిర తీస్కొని నీవు బయట ఉండు నేను మార్చుకొని వస్తా అంది, ఝాన్సి నిన్న ఇచ్చిన చిర కట్టకో ఇది అంత బాలేదు అన్నడు , ఆ చిర ఇప్పుడూ కదూ విజయ్ తరతా కట్టకుంట నీవు నాకు ఇచ్చిన మొదటి గిఫ్ట్ అధి , ఇంకా ఎప్పుడు కట్టుకుటవు అన్నడు , సర్ప్రైజ్ అంది ఝాన్సి , సరే ఎదో ఒకటీ కట్టుకో అన్నడు , సరే నీవు బయటకి వెళ్ళు అంది ఝాన్సి , ఎక్కడకి ఇక్కడే ఉంటా నీవు బట్టలు వేసుకో అన్నడు విజయ్.

విజయ్ కి ఒక చిపిలి ఆలోచనా వచ్చింది,ఝాన్సి ప్యాంటీ తీస్కొని వేసుకోబాయింది ఝాన్సి అగు నేను వెస్త్ బట్టలు అన్నడు, అమ్మో నీవు బట్టలు ఊరికే వెయ్యవు ఎదో ఒకటి చేస్తావు అంది ఝాన్సి, ఏమి చెయ్యను బట్టలు ఒకటే వేస్తా అన్నడు విజయ్ , ఆలంటి చిలిపి కొరడాoతో తనికి కూడా బాగా నచ్చి సరే అంది, విజయ్ ఝాన్సి చేతిలొ ఉన్న ప్యాంటీ తీసుకుని కింద కుర్చుని ప్యాంటీ తొడిగి తొడలు వరకూ లాగి , పుకూ దగ్గర ఉమ్మ్మ్ అని ముద్దు ప్యాంటీ తొడిగాడు, ఝాన్సి ఒక్క సారిగా మత్తుగా మూల్గింది కళ్ళు ముసుకుని ఏమి చెయ్యను అన్నావు కధ రా అంది ఝాన్సి , ఏమి చెయ్యను గానీ ముద్దూ పెట్టుకుంటా అన్నడు విజయ్ , ఝాన్సి నీ ఇస్టమ్ రా అంది , విజయ్ లేచి బ్రా తీస్కుని ఝాన్సి రెండు చేతులులో రెండు బ్ర కొసలు తొడిగి రెండు సళ్ళు ముచ్చికల్ని కి ముద్దు పెట్టుకున్నాడు, ఝాన్సి బట్టలు వేస్తూ కూడా ఇంత సుఖాన్ని ఇస్తున్నాడు అనుకుంటూ కళ్ళు ముసుకుని వింత అనుభూతి అనుభవిస్తుంది, విజయ్ విపు భాగానికి వచ్చి విపు మీద ఒక ముద్దు పెట్టీ బ్రా హుక్స్ పెట్టాడు , తర్వతా విజయ్ లంగా తిస్కుని బొడ్డు కిందకి తొడిగి గుద్దా మీద ఒక ముద్దు ఇచ్చాడు , తర్వతా జాకెట్ వేసిడు తర్వత చిర తీస్కుని చివర కుచ్చుని లంగా లో దోపాడు , ఝాన్సి మత్తుతో ఉమ్మ్మ్ అంది, విజయ్ తన చుట్టూ తిప్పి పైట కొంగు మెడ మీద వేసి కిందకి కుర్చునడు,చిర కుచ్చల్ని సర్ది లంగా ప్యాంటీ ఒక్క సారి లాగి చీర కుచ్చిళ్లని పుకుకి టచ్ అయ్యేటట్లు దోపి బొడ్డు దగ్గర ముద్దు పెట్టాడు , గిటార్ మీద తీగ మీటినట్టు తన పుకూ మీద విజయ్ చెయ్య వెలు పడగానే వళ్ళు అంత పులకరించింది , అబ్బా విజయ్ బట్టలు వెయ్యకుండా ఎదో ఎదో చేస్తున్నావు ఎంటిరా అంది ఝాన్సి మత్తూగా , చిరే కడుతున్నలే అన్నడు విజయ్ నవ్వుతూ , ఏమి చేస్తున్నావో చూస్తున్నలే అంది ఝాన్సి విజయ్ చేవి మెలిపెడ్తు.అబ్బా ఝాన్సి ఉండు అన్నడు విజయ్, ఝాన్సి వినలేదు, విజయ్ నడుము మీద చెయ్యి వేసి గట్టిగా పట్టుకుని నలిపాడు , ఒరేయ్ విజయ్ అల నలపకు రా నొప్పి గా ఉంది మత్తుగా , అల అయితే వదులు అన్నడు విజయ్ , ఝాన్సి వెంటనే వదిలింది, మ్మ్ అలా దారికి అన్నడు , సచ్చీనొడా అంది ముద్దుగా,విజయ్ నవ్వాడు .

విజయ్ లేచి నిలబడి తన పైట సర్ది పైటకి పిన్ను పెట్టీ అయ్యిపూయింది అన్నడు , ఝాన్సి డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ దగ్గర నిలబడి తనని తాను చుస్కుందీ .
తనని తాను మైమర్చిపోయింది ఎప్పుడు తన చిర కట్టిన ఇంత అందంగా రాదు బొడ్డు కిందికి కట్టి ఎంతో చుడ్ ముచ్చటగా ఉంది ,విజయ్ వైపు తిరిగి ఎంత అందాగా చేసావు రా నీవు చిర కట్టడం ఎలా నేర్చుకున్నావు రా అంది ఝాన్సి , మా అమ్మ పిన్ని ఇలాగే కడతారు చీరలు అంత అందంగా వాళ్ళని చూసి నేకు కూడా అలగే కట్టాను అన్నడు విజయ్ , విజయ్ నీ ఒక ముద్దు పెట్టుకొని చాలా హ్యాపీ గా ఉంది రా కానీ ఇలా బొడ్డు కిందకి కట్టవు కదా అపార్ట్మెంట్ లో ఎవరైన చూస్తే ఎలా రా అంది ఝాన్సి గోముగా, ఒక సారి ఉండు అని చిరనీ కొంచం సరి చేశాడు ,ఝాన్సి మళ్ళీ అద్దం లో చూస్కుంధి బొడ్డు కనపడ్తే ఎంత బాగుందో బొడ్డు కణపడకపాయిన అంత బాగుంది ,చాలా కలలు ఉన్నాయి రా నీలో అంది ఝాన్సి , TQ TQ అంటు లేట్ అవుతుంది దా వెళ్దాము అన్నడు , విజయ్ ఒక్క నిమిషం అని ఒక బాక్స్ తీసి విజయ్ ఇది నా మెడ లో వెయ్యి అంది ఝాన్సి, విజయ్ సరే అని చైన్ మెడలో వేసాడు అందo ఇంకాస్త పెరిగింది విజయ్ వెనక నుంచి హగ్ చేసుకుని నిన్ను ఇలా చూస్తుంటే ఎంత అందం గా ఉన్నావు తెలుసా అంటూ బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టాడు, అబ్బా రేయ్ ఆగరా బాబు అంది మత్తుగా , విజయ్ లేట్ అవుతుంది అని సరే రా వెల్దాం అని బయటకి వచ్చారు ఇద్దరు బయటకి వస్తూ హల్ లో ఝాన్సీ తన పక్కన ఒక అతను కనిపించారు అధి చూసి విజయ్ తన గూర్చి అడగాలి అనుకున్నడు ,ఒక అమే వెళ్ళ ఇద్దరకీ ఎదురు వాస్తు ఝాన్సి నీ చూసి ఎంటి ఝాన్సి ఇంత బాగా కట్టావు చిర అంది అమే , ఝాన్సి ఒకరు నేర్పారు లే అక్క అంది విజయ్ వైపు ఒర చూపులు చూస్తూ , ఓహో అలాగా ఈ బాబు ఎవరు ఇంత బాగున్నాడు అంది అమే , మా స్టూడెంట్ అక్క అంది మొహం అంగ్రీ ఫేస్ పెట్టీ , అంత కోపంగా చుస్తేవు ఎంటి నేను ఏమి కొర్క్కుతినయను లే అంది అమే , సరే అక్కా లేట్ అవుతుంది ఉంటాను అంది ఝాన్సి, ఇద్దరు కిందాకి దిగారు , అక్కడ కొంత మంది కుర్రాళ్ళు ఎంటి ఇవాళ ఝాన్సి ఇంత అందగ్గా ఉంది అన్నడు ఒకడు ,లేదు రా చిర చూడు ఎంత సెక్సీ గా ఉందో అందు వల్లే అందo ఇంకా పెరిగింది అన్నడు ఒకడు, బొడ్డు కిందికి కడితే ఉంటది రా అబ్బా బలే కసిగా ఉంటది రా అన్నతు ఒకడు, ఇవ్వని విజయ్ చెవిలో పడ్డాయ్ ఆ మాటలు విని విజయ్ రక్తం మరిగి వాళ్ల వైపు వెళ్ళబోయాడు , ఝాన్సి వద్దు వాళ్ళు వెధవలు పద మనము వెల్దాం అంది ,
ఈ లోపు ఝాన్సి వాళ్ళ అమ్మ ఎదురు వచ్చింది సరే అమ్మ వెల్లివస్తం అంది ఝాన్సి, సరే జాగ్రత అంది అమే.

ఇద్దరు బైక్ వెళుతున్నారు sorry జాను అన్నడు విజయ్, విజయ్ జాను అన్న కొత్త పిలుపు చాలా కొత్తగా ఉంది ఎందుకు విజయ్ sorry అంది, నా వల్ల ఆ వెధవలు నిన్ను అన్ని మాటలు అన్నారు కదా నా వాళ్ళే కదా అన్నడు విజయ్ , చీ చీ వాళ్ళ గూర్చి నీవు sorry చెప్పడం ఎంది రా వాళ్ళు రోజు అలగే వగుతరు లే నీవు పట్టించుకోకు అంది , సరే అన్నడు కని తన మనసు లో వాళ్ళ మీద చాలా కోపం ఉంది,

ఒక గంటకి ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చింది ఎంటి రా ఇక్కడకి తీస్కుని వచ్చావు ఎక్కడకి వెళుతున్నాం అంది ఝాన్సి, సర్ప్రైజెస్ అన్నడు విజయ్, ఝాన్సి ఒక్క సారి ఇటు రా అని బొడ్డు కనపడే లా చిర సరి చేశాడు ఎవరు చూడకుండా, రేయ్ ఏంటి రా ఈ పని ఎవరైనా చూస్తే అంది ఝాన్సి, ఏమి కాదు లే ఝాన్సి అన్నడు విజయ్, ఇద్దరు కలిసి వస్తుంటే మగ వాళ్ళు అందరూ ఝాన్సి వైపు చాలా కసిగా చూస్తున్నరు , ఝాన్సి కి గిల్టీ గా ఉన్న లోపల మాత్రం ఒక ఆడది గర్వ పడుతున్ది , ఝాన్సి కీ చాలా ఎక్సైట్మేట్ గ్గా ఎపుడు ఫ్లైట్ ఎక్కలేదు ఇవాళ ఎక్కుతుంది ,విజయ్ hyd కి టికెట్స్ తీస్కుని వచ్చాడు, ఫ్లైట్ కి ఇంకా 30 మిన్ టైం ఉండటత్తో ఇద్దరు కూర్చున్నారు , విజయ్ కి ఝాన్సి గూర్చి తెలుసూ కోవాలి అనిపించి ఝాన్సి నికు marriage అవ్వలేద hall లో ఒక అతను నీవు కలిపి ఉన్నారు ఎవరు అతను అని అడిగాడు, ఝాన్సి అప్పటి వరకు నవ్వుతుంది కాస్త మొహం మాడిపోయింది ఆ మాట వినగానే , ఇస్టమ్ లేకపోతే వద్దు లే అన్నడు విజయ్ , అలా అని కాదు రా తను నా భర్త పెళ్లి అయిన రెండొ రోజే ఎటో వెళ్లిపోయాడు ఎంత వెతికినా దొరకలేదు , అలా నాలుగు సంవత్సరాలు దాటిన దొరక లేదు, పెళ్లికి అమ్మ చేసినా అప్పులు తీర్చడానికి ఇళ్లు కూడా అమ్మల్సి వచ్చింది అప్పటి నుండి ఇస్టమ్ లేకపోయినా ఆ apartment lo ఉండాల్సి వస్తోంది అక్కడకి నా బాధ చుసి అమ్మ నన్ను రెండో పెళ్లి చేసుకోమంది , కానీ నేను చేసుకోలేదు ఎన్నో కలలు కన్న విజయ్ పెళ్లి గూర్చి కాని అన్ని నడి ఆశలే అయ్యాయి అంటు కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టుకుంది , విజయ్ వాటిని తుడిచి ఏమి కాదు ఇంకా నీ లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది అన్నడు విజయ్ , ఝాన్సి నవ్వుతు అవున విజయ్ అంది, అవును అన్నడు విజయ్.

ఫ్లైట్ announcement రావడంతో ఇద్దరు ఫ్లైట్ ఎక్కడినికి వెళ్ళారు , ఎయిర్ హోస్ట్ ఇద్దరు అందరకీ వెల్కమ్ చెపుతున్నారు , విజయ్ అందులో ఉన్న ఒక గర్ల్ మీద పడింది అమే చాలా సెక్సీ గా ఉంది( ఎయిర్ హోస్ట్ ఎలా ఉంట్రో మీకు తెలుసు కదా,) ఇద్దరు లోపలకి వెళ్ళతు విజయ్ అమే వైపు చూసి నవ్వడు, అమే కూడా నవ్వింది , ఇద్దరు లోపల కూర్చున్నారు అధి బిజినెస్ క్లాస్ టికెట్ కావడంతో అక్కడ సపర్టే క్యాబిన్ ఇచ్చారు, ఝాన్సి చాలా హ్యాపీ గా విజయ్ TQ raa విజయ్ నీ వల్ల ఫస్ట్ టైం ఫ్లైట్ ఎక్క అంటు లిప్ లాక్ ఇచ్చింది , అదే టైం ఆ ఎయిర్ హోస్ట్ వచ్చి చూసి సిగ్గు పడింది, ఇద్దరు అమే నీ చూసి విడిపోయారు ఝాన్సి సిగ్గు పడింది , ఫ్లైట్ టేకాఫ్ అయ్యింది , ఎయిర్ హోస్ట్ వచ్చి వేళ్ళు ఇద్దరకీ ఒక డ్రిక్ ఇచ్చింది , విజయ్ మీ పేరు ఎంటి మేడం అన్నడు , అమే నా పేరు స్మిత అంది ,nice name అన్నడు విజయ్ , స్మితా TQ అంది, ఝాన్సి మాత్రం తన వైపు గుర్రుగా చూస్తోంది, మీరు నన్ను పొగడడం మీ వైఫ్k కి నచ్చలేదు అనుకుంటా అంది స్మిత , ఆ మాటకి పైకి ఏమి చెప్పకపోయినా లోపల మాత్రం చాలా బాగుంది ఆ మాట ఝాన్సి కి, విజయ్ వెటనే తను నా వైఫ్ కాదు అన్నడు, oh sorry sir మీ ఇద్దరు క్లోజ్గా ఉండటం చూసి couple అనుకున్న అంది స్మిత , it’s ok అన్నడు విజయ్, ఝాన్సి మాత్రం విజయ్ గుర్రుగా చూడటం ఆపలేదు .

విజయ్ washroom ki వెళ్లి వస్తా అని చెప్పి లేచి వచ్చాడు washroom దగ్గర స్మిత ఉంది , హెలో అన్నడు , స్మిత హాయ్ అంది, మీరు చాలా సెక్సీ గా ఉన్నారు అన్నడు కన్ను కొడ్తూ, oh àvuna tq sir మీ స్మైల్ కూడా చాలా బాగుంది సిర్ andhi స్మిత, TQ madam అన్నడు,మేడం ఎందుకు లెండి స్మిత అనడి అంది సిగ్గపడుతూ, ఒక్ స్మిత మీరు ఇటూ వైపు వస్తె నేను లోపలకి వెళ్తా అన్నడు విజయ్ , oh sorry రండి అంది , అధి ఒక సందు లా ఉండటం తో విజయ్ ఒక వైపు నిలబడి ఉన్నాడు స్మిత విజయ్ కి ఎదురు గా టచ్ చేస్తూ వచ్చింది ఆ టైం లో స్మిత సళ్ళు విజయ్ చెస్ట్జి touch అవుతూ వస్తుంది, విజయ్ ఒక్క సారిగా నడుం పట్టుకుని కసుక్కన నొక్కాడు , దెబ్బకి స్మిత వంట్లో నవ రసాలు పలికాయి .

స్మిత విజయ్ పట్టుకొని లిప్ లాక్ ఇచ్చింది అక్కడా ఎవరు లేకపోవడంతో విజయ్ స్మిత నీ washroom లోకి తీస్కుని వచ్చాడు,స్మిత విజయ్ ఫాంట్ అండర్వేర్ తీసింది , విజయ్ మోడ్డ బుసలు కొడుతు బయటకీ వచ్చింది
నేను ఎన్నొ మొడ్డలు చూసాను కని నీ లంటి మోడ్డ చూడలేదు అంది స్మిత , విజయ్ కి అర్థం అయ్యింది స్మిత పుకూ లో చాలా మొడ్డలు దురాయో అని , స్మిత విజయ్ మోడ్డ పట్టుకొని అబగ నోట్లో పెట్టుకుంది , విజయ్ కళ్ళు ముసుకుని అశ్వదిస్తుండు,స్మిత అల సేపు చీకుతూ ఉంది కని ఔట్ అవ్వలేదు స్మిత కి అచర్యo అనిపించింది నేను ఎన్నో మొడ్డలు చిక కని ఇలా ఔట్ అవ్వకుండా ఉన్న మోడ్డ ఇదే చూడటo అనుకుంది మనసు లో , స్మిత చీకడం అపేశి నిలుచుని తన స్కర్ట్ నడుము వరకు లేపి తన ముందు ఒంగొని దేంగు విజయ్ అంది స్మిత, విజయ్ స్మిత నీ నిలబెట్టి తను బట్టలు అన్నీ విప్పేసాడు , స్మిత తను వంటి మీద బట్టలు లేకుండా ఉంది ,విజయ్ పైన నుచి కింధా వరకు చూసాడు , స్మిత బూబ్స్ మీద ఒక ఫ్లవర్ tatto ఉంది, కిందకి చూస్తే పుకూ దగ్గర అతులు ఒక షేప్ లో పోర్న్ స్టార్ చేసుకునే లాగా ఉంది విజయ్ కి అల అతులు shpe చెయ్యడం నచ్చింది,చాలా సేకలు ఉన్నాయ్ దీన్లో అనుకుని ఇప్పుడూ వంగోవే అన్నడు విజయ్ , అలగే విజయ్ అని తన ముందు వంగుని ఉంది , విజయ్ స్మిత పుకూ దగ్గరా రాశాడు , స్మిత మత్తుగా ఉమ్మ్మ్మ్ shaaa పెట్టు విజయ్ అంది, అలగే నే పెడతా అంటు స్మిత గుద్దా బొక్క కనపడే లాగా విడదీసి తన మొడ్డని పట్టుకుని గుద్దా బొక్క దగ్గర గురి చూసి కసుకూన పొడిచాడు ,స్మిత దెబ్బకి నొప్పి నాషలని అంటుi అమ్మో చంపేసావు విజయ్ ఉమ్మ్మ్మ్ అంటు అరిచింది , విజయ్ పొట్లు పొడవడo మొదలు పెట్టాడు , స్మితకి నొప్పి తగ్గి కొంచం కొంచం తన వంట్లో వేడి రాజుకుకుని హ్మ్మ్ shh అంటు మూల్గుతుంది , విజయ్ స్పీడ్ పెంచాడు, స్మిత్ కూడా ఉమ్మ్మ్మ్ haaaaaaaaa ఆంటు మూల్గులు పెంచింది ,విజయ్ మోడ్డ స్మితా గుద్ధలో సగం వరకే వెళ్తుంది ఇంకా లొపలికి తోసిన వెల్ట్లేదు , స్మిత్ కి పుకూ లో ఔట్ అయ్యింది ,విజయ్ స్మిత గుద్ధలో కార్చడు, గుద్దా నుచి కిందకి తొడలు మీద కారింది విజయ్ రసాలు, స్మిత వాటిని తీస్కుని నాకిఉతు ఎంతో నా పూ డెంగి నాకు కర్పించ లేకోయారు నీవు నా వెనక డెంగి నాకు కర్పిచవ్వు విజయ్ నీవు మంచి పోటుగాడు అంది స్మిత , త స్మిత అన్నడు విజయ్ , కని నీతో పుకి దెంగుచకోవలి అని ఉంది అంది స్మిత , విజయ్ may be next time అన్నడు .

విజయ్ వచ్చీ ఝాన్సి దగ్గరా కూర్చున్నాడు ,ఇంత సేపు ఎంటి అంది ఝాన్సి ఏమి లేదు అన్నడు విజయ్ , ఝాన్సి అనుమన గా చూసింది , విజయ్ నావ్వడు , ఈ లోపు ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చింది ఇద్దరు బయటకి వస్తున్నారు స్మితా డోర్ దగ్గరా ఉంది , విజయ్ కన్ను కొట్టాడు స్మిత నవ్వింది .

ఇద్దరు బయటకి రాగానే ఒక కార్ వచ్చి ఆగింది , కార్ లోంచి ఒక అతను దిగి హాయ్ విజయ్ ఎలా ఉన్నావు అన్నడు , బాగున్న అన్న నీవు ఎలా ఉన్నావు అన్నడు విజయ్ , బాగున్న విజయ్ , మేడం ఇతను పేరు రాజు మా అన్నయ్య ఫ్రండ్, అన్నయ్య ఈమె మా మేడం ఝాన్సి అని ఒకర్ని ఒకరు పరిచయం చేశాడు,విజయ్ కి కార్ ఇచ్చి నేను వెళ్తున్న విజయ్ అని చెప్పి రాజు వెళ్ళిపోయాడు , ఇద్దరు కార్ ఎక్కి కొంత దురాo వెళ్ళాక ఒక function hall వచ్చింది ,బయట బోర్డ్ చూసి ఝాన్సి కి అప్పుడు అర్థం అయ్యింది తన బెస్ట్ ఫ్రండ్ పెళ్లికి విజయ్ తీస్కుని వచ్చాడు అని, ఝాన్సి వెనటేనీ విజయ్ నీ హగ్ చేసుకుని చాలా థాంక్స్ రా విజయ్ న బెస్ట్ ఫ్రెండ్ పెళ్లికి రాలేను అనుకున్న నీ వల్ల పెళ్లికి వచ్చ అని సంతోష పడతు విజయ్ ఒక ముద్దూ పెట్టుకుంది , చట్టు పక్కల వాళ్ళు అంత ఇద్దరు వైపు చుస్తునారు , విజయ్ ఝాన్సి నీ విడిపించుకుని కావాలి అంటే రూం లో ఎంజాయ్ చేద్దాం ఇప్పుడు వదులు అందరు చుస్తునారు అన్నడు, ఝాన్సి ఆటు ఇటు చూసి సిగ్గు పడింది, సరే పద అని విజయ్ ఝాన్సినీ లోపలకి తీస్కుని వెళ్ళాడు , అక్కడ అందరు ఆడవాళ్ళు విజయ్ వైపు చూస్తూనే ఉన్నారు , ఝాన్సి ఎంటి వెళ్ళు ఇలా చూస్తున్నారు అని అనుకుంటూ విజయ్ వైపు చూసింది , వెడ్నే చుస్తునారు అనుకుంటూ విజయ్ పై నుచి కింద వరకూ చూసింది, విజయ్ అరు అడుగులు పొడుగు నూనూగు మీసాల Balck shirt Blue jense లో అజాను బహుడు లాగా అన్నడు ఇంత హాట్ ఉంటే ఎవరు మాత్రం చూడకుండా ఉండలేరు అనుకుంటూ విజయ్ వైపు చూసింది, విజయ్ ఎంటి అన్నట్టు చూసాడు ,ఏమి లేదు అన్నట్టు తల ఊపింది ఝాన్సి .

పెళ్ళికూతురకి ఝాన్సి కనిపించిది ఆమెకి చాలా హ్యాపీ గా అనిపించింది , పెళ్లి తంతు జరగుతుంది ఇద్దరు కూర్చున్నారు, విజయ్ అటు ఇటూ చూస్తున్నాడు, అందరూ ఆడపిల్లలు విజయ్ వైపు చూస్తూన్నారు కొంత మంది అయితే హాండ్స్ కూడా ఊపుతున్నారు విజయ్ ఎదో ల అనిపించింది, విజయ్ చూపు ఒక దగ్గరా ఆగింది అక్కడ ఒక అమే తన వైపే నిలబడి చూస్తోంది అమే చూడటనుకి చాలా అందగా కొంచం బొద్దుగా తెల్లగా మెడలో మంగళ సూత్రం నల్ల పూసలు బంగారు నక్కలెస్ చెవులకి చేవు కమ్మలుట్ నడుముకి వడ్డనo చూడటానికి అచ్చo లక్ష్మి దేవి లాగా ఉంది అన్నట్కి మించి తనకి బాగా కావాల్సిన లాగా అనిపిస్తుంది , విజయ్ అమే నీ అలాగే చూస్తున్నాడు , అమే కూడా విజయ్ నీ అలాగె చూస్తోంది, కానీ విజయ్ కి డౌట్ అమే నన్నే చూస్తుందా అని డౌట్.

విజయ్ కి call రవడొం తో బయటకి వచ్చి call మాట్లాడుతున్నాడు , అమే కాసేపటికి బయటకి వచ్చి ఎవర్తోనో మాట్లాడుతూ విజయ్ వైపు చూస్తుంది , విజయ్ call మాట్లాడి లోపలకి వచ్చాడు పెళ్లి అయ్యిపోవడోతో అందరు పైకి వెళ్లి అక్షింతలు వేసి wish చేస్తున్నారు , ఝాన్సి కూడా పైకి వెళ్తూ విజయ్ నీవు కూడా రా అంది ఇద్దరు కలిసి పైకి వెళ్ళారు .

పెళ్ళికూతురు ఝాన్సి నీ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి అసలు నీవు వస్తావు అనుకోలేదు తెలుసా ఝాన్సి అంది , నేను అనుకోలేదు విజయ్ తీస్కుని వచ్చాడు తెలుసా అంది ఝాన్సి , అవున చాలా థాంక్స్ విజయ్ నా బెస్ట్ ఫ్రండ్ నీ marriage ki తిస్కని వచ్చింనడుకు అంది పెళ్ళికూతురు , వెల్కమ్ అక్క అన్నడు విజయ్ , సరే ఎలాగూ వచ్చారు కదా night party’undhi రండి ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళవద్దు అంది పెళ్ళికూతురు , అమ్మో కష్టం అంది , ఏమి కాదు అండి మేము ఉంటాం లే అన్నడు విజయ్, విజయ్ నీ పక్కకి లాక్కొని వచ్చి ఎలా రా ఉండేది బట్టలు కూడా తీస్కుని రలేచు అంది ఝాన్సి , అవ్వని నేను చూస్కుంటే రా జాను అన్నడు విజయ్ .

ఇద్దరు భోజనం చేసి బయటకి వచ్చి మాంచి షో రూం కి తీస్కుని వచ్చాడు అధి చాలా పెద్ద షాప్ , విజయ్ ఇందులో షాపింగ్ అంటే చాల ఎక్కువ అవుతుంది రా అంది ఝాన్సి . ఏమి కాదు లే రా అని లోపలికి తీస్కుని వచ్చాడు, ఝాన్సి చిర టిస్కుంద అంటుంది, విజయ్ పార్టీ అంటే చాలా స్టయిల్ గా ఉంటది అక్కడా చిర బాగోదు అన్నడు విజయ్, మరి ఏమి తిస్కందావు అంది ఝాన్సి, wait అన్నడు విజయ్ .

విజయ్ ఒక dress తీసి ఇచ్చాడు , అధి తీస్కుని ట్రయల్ రూం కి వెళ్లి మార్చుకొని అద్దం లో చస్కుంది ఆ డ్రెస్ తనకి పిచ్చా పిచ్చగ్ నచ్చింది ఎప్పుడు అలాంటి dress వెయ్యలేదు ఝాన్సి , విజయ్ బయటకి వస్తున్న ఝాన్సి నీ చూసి ఒక్క సారి కళ్ళు మెరిసాయి సూపర్ అన్నడు విజయ్ ,ఝాన్సి లోపలకి వెళ్లి డ్రెస్ మార్చుకుని వచ్చింది , విజయ్ అధి ప్యాక్ చేయించాడు.

అక్కడ సేల్స్ గర్ల్ మేడం ఈ డ్రెస్ కి ఇన్నర్స్ వెరవి తీసుకోవాలి అంది , ఏమి అవసరం లేవు ఝాన్సి, తీసుకుందాం అన్నడు విజయ్ , పై ఫ్లోర్ లో ఉంటాయి సర్ వెల్లడి అంది అమే, ఒక్ అని ఇద్దరు పికో వెళ్ళారు , అక్కడ సేల్స్ గర్ల్ కి డ్రెస్ చూపించి e డ్రెస్ మేదనికి ఇన్నేర్స్ కావాలి అన్నడు అమే సిగ్గు పడుతూ కొన్ని చూపించి ఇవి బాగా ఉంటాయ్ మేడం అంటు కావాల్సినవి తిస్కొంది నేను పక్కన వెయిట్ చేస్తా అని వెళ్ళింది .
అందులో ఒకటి తీస్కుని చూసంధి అవీ సగం సళ్ళు మాత్రం బయటకీ కనిపిస్తాయి అల ఉంది, ఇవి వేసుకోవాలా అంది ఝాన్సి, తప్దుదు అన్నడు విజయ్ , లోపలకి వెళ్ళీ dress అంత తీసి బ్రా అండ్ ప్యాంటీ వేసుకునే అద్దం లో చుస్కుందు , demi transperant bra లో సగానికి పైగా సళ్ళు బయటకి కనిపిస్తున్నాయి కింద పాంటీ అయితె trasparent గా చివర రెండు తడ్లు ఉండి తన అడతాన్ మత్రేము కప్పింది అధి కూడా బయటకీ కనపడుతుంది , విజయ్ తలుపు తీస్కుని లోపలకి వచ్చదు , అక్కడ ఝాన్సి చూసి నోట మాట రాలేదు ఒక పోర్న్ స్టార్ లాగా ఉండి లెన్నట్టు ఉండే ఇన్నర్ లో చాలా సెక్సీ గా ఉంది ఝాన్సి , సూపర్ సెక్సీ గా ఉన్నావు ఝాన్సి అన్నడు విజయ్ , ఝాన్సి సిగ్గుతో చితికిపోయింది.

ఇద్దరు bill pay చేసి function hall ki వచ్చారు , ఝాన్సి విజయ్ ఇద్దరూ పెళ్ళికూతురు రూం లోకి వెళ్ళారు , ఎక్కడకి వెళ్ళారు అంది పెళ్ళికూతురు , బయటకీ వెళ్ళమో అంది ఝాన్సి , ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నారు , పెళ్ళికూతురు విజయ్ నేను ఒక పని చెప్తా చేస్తావా అంది , ఆ చెప్పండి చేస్తా అన్నడు విజయ్, ఇవి టిస్కుని ఈ బాక్స్ తీస్కుని వెళ్లి రూం 201 లో”” రాణి “”ఒక అమే ఉంటది ఆమెకి ఇచ్చి రా విజయ్ అంది ,సరే అండి అని బాక్స్ తీస్కుని రూం లోకి direct gaa ఎంటర్ అయ్యాడు విజయ్.

అక్కడ జరగుతుంది చూసి కొయ్యబరిపోయాడు , అక్కడ మారింగ్ నుచి చూస్తున్న తనని చూస్తున్న అవిడ అప్పుడే స్నానం చేసి ఒంటి మీద నులు పోగు లేకుండా ఉంది , చూడతికి ఎలా ఉంది అంటే బొద్దుగా పాలరాతి శిల్పంలా పొందిక కల్గినర్ అవయవ సంపద కనువిందు చేస్తుంటే , మేడ లో నల్లపూసలు మంగళ సూత్రం ఇంకాస్త అందాన్ని పెంచయీ , అల చూస్తు ఉన్నవాడు హేయ్ door కొట్టకుండా ఎందుకూ వచ్చావు అంటు( తన లంగా తీస్కుని వంటి మీద కప్పుకుని ) మాటకి ఈ లోకం లోకి వచ్చడూ విజయ్, వెటనే ఇటూ వైపు తిరిగి sorry అండి రాణి గారికీ e box ఇవ్వమని పెళ్ళికూతురు పంపిస్తే వచ్చా అండి అన్నడు విజయ్, సరే నేనే ఆ రాణి నీ అక్కడ పెట్టీ వెళ్ళు అంది రాణి,.

తన పెద్దమ్మ రాధిక అత్త అంతటి అపురూపమైన అందాన్ని విజయ్ కళ్ళ లో నిపుకుని బయటకీ వచ్చాడు , ఎదో ట్రాన్స్ లో ఉన్న వాడు విజయ్ అన్న పిలుపుకి ఈ లోకం లోకి వచ్చుడు.

Sorry Lalitha reply pls

TQ అందరకీ నా స్టొరీ ఇంతా ఇలా అధరించినదుక్ కొంచెం వర్క్ వల్ల పార్ట్ లేట్ అయ్యింది sorry అందరకీ, స్టొరీ నచ్చితే కచ్చితంగా ఫీడ్ బ్యాక్ ఇవ్వండి .
rrajuu977@gmail.com hangout cheyyandi

745164cookie-checkవారసుడు పార్ట్ 11

1 comment

  1. కథ చాలా బాగుంది
    మిగతా పార్ట్స్ త్వరగా పెట్టండి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *