ఫైనాన్స్ కంపెనీ – Part 8

Posted on

రమ్య పూకు గొడలని రాసుకుంటూ పూకు చివరివరకు దిగింది కుమార్ మొడ్డ రమ్య తడలని తడుముతూ రమ్య పూకులొ తన మొడ్డని ఊపుతున్నాడు రమ్య సన్నులని మొదళ్ళ నుండి పట్టుకొని సన్నులని పిండుతూ ఊగుతున్నాడు ప్రతీ పొటు రమ్య పూకులొ ఎక్కడొ తగులుతుంది.రమ్య కి స్వర్గం కనిపిస్తుంది.కుమార్ వంగి రమ్య సన్నులని మార్చి మార్చి చికుతూ గట్టిగా కొరుకుతున్నాడు సార్ కొరకకండి నొస్తున్నాయి ప్లీస్ అంటూ అరుస్తుంది.కుమార్ మెల్లిగా సన్నులని పిసుకుతూ చికున్నాడు తన బలానంతా నడుములొకి తెచ్చుకొని దెంగుతున్నాడు.సార్ మెల్లిగా నొస్తుంది హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ సార్ మెల్లిగా అంటూ అరుస్తుంది.కుమార్ రమ్య అరుపులు బయటకి రాకుండా రమ్య పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు.లాగి లాగి దెంగుతున్నాడు రమ్యని.తన మొడ్డని రమ్యా పూకులొకి తొసి మెల్లిగా రమ్యా కిందికి చేతులని పొనిచ్చి మెల్లిగా లింక్ పొకుండా పక్కకి జరుగుతూ రమ్యని తన మిదకి ఎక్కించుకున్నాడు.రమ్య పెదలని చికుతూ తన చేతులని రమ్య వీపు మీద తడుముతూ పిర్రలని పట్టుకొని మెల్లిగా పైకి కిందికి ఊపాడు రమ్య తన చేతులని కుమార్ చాతి మీద పెట్టి పైకి కిందికి ఊగుతుంది.
రమ్య సన్నులు కుడా ఊగుతున్నాయి కుమార్ రమ్యా సన్నులని పిసుకుతూ రమ్యాని లాగి తన పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు రమ్యా కుమార్ తలని నిమురుతుంది.రాజేష్ వీళ్ళని చూస్తూ తాగుతున్నాడు.తన మొడ్డని ఊపుకుంటూ వచ్చి బెడ్ మీదకి ఎక్కాడు రమ్య నడుముని ఖొంచెం పైకి లేపి తన మొడ్డని రమ్యా గొంతులొకి తొసాడు.రమ్య జుట్టు పట్టుకొని లాగి రమ్యా గుద్దని దెంగుతున్నాడు రాజేష్.సార్ ప్లీస్ మెల్లిగా నొస్తుంది అబ్బా సార్ నొప్పి ఆపండి సార్ మెల్లిగా హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ అహ్ అహ్ అహ్ అహ్ అహ్ అహ్ అహ్ అహ్ అహ్ అహ్ అహ్ అహ్ సార్ నొస్తుంది అబ్బా సార్ నొప్పి అంటూ అరుస్తుంది.కుమార్ రమ్య సన్నులని పిసుకుతూ చికుతూ కొరుకుతున్నాడు.సార్ ప్లీస్ కొరకకండి నొస్తున్నాయి ప్లీస్ అంట్టూ అరుస్తుంద్.రాజేష్ రమ్య పిర్రలని గత్తిగా పట్టుకొని పిసుకుతూ పిర్రల మీద కొడుతూ రమ్య గుద్ద దెంగుతున్నాడు.సార్ ప్లీస్ మెల్లిగా నొస్తుంది అబ్బా సార్ నొప్పి ఆపండి సార్ మెల్లిగా హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ మెల్లిగా కొట్టకండి అంటూ అరుస్తుంది.రాజేష్ కుమార్ ఒకరుని మించి ఒకరు వేగంగా దెంగుతున్నారు.ఒకరు మిది నుంది దెంగితె ఒకరు కింది నుండి ఎదురొత్తులు ఇస్తూ దెంగుతున్నాడు రాజేష్ రమ్య పిర్రలని గత్తిగా పట్టుకొని పిసుకుతూ తన మొడ్డ మొత్తం గుద్దలొకి నుకుతూ బయటకి లాగి మల్లి లొపలికంటూ నుకుతున్నాడు.
రమ్య గుద్దలొ రాజేష్ మొడ్డ చాలా బిగుతుగా ఆడుతుంది.కింద కుమార్ తన నడుముని ఎగిరెస్తూ రమ్య పూకు దెంగుతున్నాడు రమ్యా సన్నులని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ రమ్య నడుముని పట్టుకొని తన మొడ్డని రమ్య పూకు చివరివరకు నూకుతూ దెంగుతున్నాడు.తన నరాలని బిగించింది రమ్య రాజేష్ మొడ్డ మరింత బిగుతుంగా లొపలికి దూరుతుంది.రాజేష్ కి చివరికొచ్చి తన వేగాన్ని పెంచి రమ్య గుద్దలొ తన రసాన్ని కార్చెసాడు మెల్లిగా పక్కన పడుకున్నాడు.రమ్య జుట్టు పట్టుకొని లాగి రమ్యా పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు.రమ్య సన్నులని పిసుకుతూ కింది నుండి ఎదురొత్తులు ఇస్తూ దెంగుతున్నాడు మెల్లిగా రమ్యని పట్టుకొని పక్కకి జరుగుతూ రమ్య మిదకి ఎక్కి ఊగుతున్నాడు రమ్య పెదాలని మార్చి మార్చి చికుతూ కొరుకుతున్నాడు లాగి లాగి పొట్లు వేస్తున్నాడు రమ్య నాలుకని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ రమ్య సన్నులని పిసుకుతూ ముచ్చికలని నలుపుతున్నాడు.రమ్యకి పిచ్చెక్కుతుంది కుమార్ వీపు మీద చేతులొ రక్కుతూ ఎదురొత్తులు ఇస్తుంది కుమార్ తన మొడ్డని రమ్యా పూకులొకి నూకి దెంగుడు ఆపి రమ్య జుట్టు పట్టుకొని రమ్య కళ్ళలొకి చూస్తూ మెల్లిగా రమ్యా సన్నులని అందుకొని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ రమ్య పూకు దెంగుతున్నాడు.ఎగిరెగిరి తన మొడ్డని మొత్తం బయటకి లాగి మల్లి లొపలికంటూ నుకుతున్నాడు.సార్ మెల్లిగా అబ్బా అసలు వినరు మీరు అంటూ కురాం వీపు మీద చేతులొ రక్కుతుంది.
కుమార్ రమ్య సన్నులని నొటిలొకి కుక్కుకొని కొరుకుతున్నాడు సార్ కొరకకండి నొస్తున్నాయి ప్లీస్ వినండి సార్ నొప్పి అంటూ అరుస్తుంది.కుమార్ కి అయిపొవచ్చి లాగి లాగి దెంగుతూ రమ్య పూకు లొతుల్లొకి తన మొడ్డని తొసి తన తన వీర్యాన్ని చిమ్మాడు మెల్లిగా రమ్యా మీద నుండి ఇంకొ పక్కకి జరిగాడు.ఇద్దరు చెరొ వైపు నుండి సన్నులని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ కాళ్ళు రమ్య మీద వేసారు.ముగ్గురికి ఆకలి అవుతుంది రమ్య టైం చూసింది 2 అవుతుంది సార్ వదలండి టైం చూడండి 2 అవుతుంది ఫ్రెష్ అవండి వంట చేయాలి.ఆకలి అవుతుంది సార్ అంది కుమార్ సన్నుని వదిలి నువెం వంట చెయనవసరం లేదు నేను ఆడర్ పెడతను అని ఫొన్ తీసుకొని రెస్టారెట్ కి ఫొన్ చేసి బిర్యాణి ఆర్డర్ పెడతాడు మల్లి సన్నుని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు.సార్ వదలండి ఫ్రెష్ అవలి అంది కుమార్ మెల్లిగా రమ్యని వదిలాడు.కాని రాజేష్ మాత్రం రమ్యని వదలడం లెదు మెల్లిగా రాజేష్ తలని నిమురుతూ సార్ వదలండి టైం చూడండి ఫ్రెష్ అవలి వదలండి అంది రాజేష్ సన్నుని కొరికి ముచ్చికని లాగి వదిలాడు మెల్లిగా రమ్యా మీద నుండి పక్కకి జరుగాడు.రమ్య వెంటనె లేచి కబొర్డ్ నుండి తన నైటిని తీసుకొని బాత్ రూం లొకి వెల్లింది.షవర్ ఆన్ చేసింది చల్లటి నీళ్ళు తన ఒంటి మీది నుండి జారుతుంటె ప్రాణం పొసినట్టు అవుతుంది కాసెపు అలాగె నిలబడింది మెల్లిగా సబ్బు తీసుకొని ఒంటికి రాసుకుంది సన్నుల మీద సబ్బు పెట్టుకొగానె మండింది ఒల్లు.చూస్తె సన్నుల గాట్లు ఉన్నాయి.వెదవలు కొరికి కొరికి గాట్లు పెట్టారు అనుకుంది మెల్లిగా స్నానం ముగించి నైటి వేసుకొని బయటకి వచ్చింది.సార్ మీరు కుడా ఫ్రెష్ అవండి అంది కుమార్ లేచి రమ్యా పిర్రల మీద కొట్టి బాత్ రూం లొకి వెల్లి స్నానం చేసి వచ్చి హాల్ లొ కుర్చున్నాడు.రాజేష్ బాత్ రూం లొకి వెల్లాడు.ఇంతలొ రెస్టారెట్ నుండి పార్సిల్ వచ్చింది.
కుమార్ మనీ పే చేసి పార్సిల్ తీసుకున్నాడు.రమ్య లొపలి నుండి వచ్చి పార్సిల్ తీసుకొని కిచెన్ లొకి వెల్లింది.కాసెపటికి రాజేష్ స్నానం చేసి రూం లొ ఉన్న మందు బాటిల్ తీసుకొని హాల్ లొకి వచ్చాడు.బాటి ఒపెన్ చెసి కుమార్ కి ఒక పెగ్ ఇచ్చి తను కుడ పొసుకొని చీర్స్ చెప్పుకున్నారు ఒక ర్వండు పెగ్గులు తాగాక ఎంతసెపు త్వరగా తీసుకిరా అని అరిచాడు కుమార్ వెంటనె మూడు ప్లేట్స్ లొ బిర్యాణి పెట్టుకొని ఇద్దరికి చెరొ ప్లేట్ ఇచ్చింది ఇద్దరు ప్లేట్స్ తీసుకొని తింటున్నారు తను కుడ ప్లేట్ తెచ్చుకొని తింటుంది కసెపటికి ఇద్దరిది తినడం పూర్తి అయింది ఇద్దరు ప్లేట్స్ లొనె చేతులు కదుక్కునారు.కాని రమ్యది ఈంకా కాలెదు రమ్య తింటూ ఉంది ఖసెపటికి రమ్యది కూడా అయింది.ముగ్గురి ప్లేట్స్ తీసుకొని కిచెన్ లొకి వెల్లింది తిన ప్లేట్స్ కడిగెసి పక్కన పెట్టింది.ఒకసారి కిచెన్ మొత్తం ఒకసారి చూసింది మొత్తం బానె ఉంది ఫ్రిడ్జ్ డొర్ ఒపెన్ చెసి బాటిల్ తీసుకొని నీళ్ళు తాగుతుంది.కుమార్ వెనక నుండి వెల్లి రమ్యని పట్టుకొని పిసుకుతూ మెడ మీద నకుతున్నాడు.
సన్నులని చేతుల నిండా దొరికిచ్చుకొని పిండుతున్నాడు లొపల ఏమి వేసుకొక్స్పొయెసరికి సన్నులు చేతుల నిండా దొరికాయి సార్ ప్లీస్ నావల్ల కాదు వదలండి నాకు ఒపిక లేదు అంటూ మూలుగుతుంది.కుమార్ రమ్యని తిప్పి నీకు ముందె చెప్పాము మేము ఎమి చేసినా నొరుమూకొని ఉండాలి అనాడు.రమ్య ఎమి మాట్లాడకుండా నిలబడింది.రమ్యని గొడకి తొసాడు.తను రమ్య సన్నులని పిసుకుతూ ముచ్చికలని నలుపుతున్నాడు నైటి మీది నుండి.మెల్లిగా రమ్య పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు రమ్యా పెదాలని మార్చి మార్చి చికుతూ ఖింది పెదవిని నొతిలొకి తిసుకొని చప్పరిస్తున్నాడు కింది పెదవిని నొటిలొకి తిసుకొని కొరుకుతున్నాడు రమ్య నైటిని పైకి లేపి తీసెసాడు రమ్య సన్నులని పిసుకుతూ పెదాలని చీకుతూ కొరికాడు.కుమార్ చేతులు రమ్య ఒంటిని తడుముతున్నాయి రమ్య మంగళసూత్రం తన రెండు కుండల మద్య వేలాడుతుంది.ఒక చేతిని రమ్యా పూకు మీదకి తీసుకెల్లి రమ్యా పూకుని తడుముతూ రుద్దుతున్నాడు.ఒక సన్నుని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ ఇంకొ సన్నుని గట్టిగా పట్టుకొని పిండుతున్నాడు.మిచ్చికని పట్టుకొని నలుపుతున్నాడు.
మెల్లిగా రమ్య ఒంటిలొ కొరికల ప్రవాహం పెరిగింది రమ్య పూకులొకి చూపుడు వేలిని మద్య వేలిని తొసి ఆడిస్తూ తన బొటన వేలిని రమ్య గొల్లికి ఆనించి తడుముతున్నాడు రమ్య కుమార్ తలని పట్టుకొని తన సన్నులకి నొక్కుతుంది కుమార్ తన వేల్లని పూకులొ ఆడిస్తూ గొల్లిని తడుముతున్నాడు రమ్య తట్టుకొలెకపొతుంది మెల్లిగా సన్నులని దగ్గరి నుండి నాకుతూ బొడ్డు దగ్గరకి వెల్లి బొడ్డు చుట్టు నాకుతున్నాడు వేళ్ళని మాత్రం పూకులొ ఆపకుండ ఆడిస్తున్నాడు కుమార్ మెల్లిగా కింద కూర్చొని రమ్యా కాళ్ళని ఎడం చేసాడు రమ్య పూకు విచ్చుకొంది.కుమార్ రమ్య పూపెదాలని రెండు బొటన వేళ్ళతొ పట్టుకొని మెల్లిగా విప్పాడు తన నాలుకని పూకు లొకి తొసి నాకుతునాడు.సార్ ప్లీస్ వద్దు నావళ్ళ కావడం లేదు హ్ హ్ హ్ సార్ ప్లీస్ మెల్లిగా అహ్ అహ్ మెల్లిగా హమ్మా హ హ సార్ అంటూ మూలుగుతుంది.రాజేష్ తన బట్టలని విప్పెసి వచ్చి రమ్యా చేతిన పట్టుకొని తన మొడ్డ మీద వేసుకున్నాడు.రమ్య కళ్ళు తెరచి రాజేష్ వైపు చూసింది.రజేష్ రమ్య సన్నులని మొదళ్ళ నుండి పట్టుకొని గట్టిగా పిసుకుతున్నాడు.రమ్య చేతి మీద చేయి వేసి ఉప్పమనట్టు ఆడించాడు.రమ్య రాజేష్ మొడ్డని ఊపడం మదలు పెట్టింది.రమ్య చేతిలొ రాజేష్ మొడ్డ ఇంకా పెరుగుతుంది అప్పుడె నిప్పులనుండి తీసిన ఇనుప రాడ్ లా కాలిపొతుంది రాజేష్ రమ్య సన్నులని పిసుకుతూ పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు.తన నాలుకని రమ్య నొటిలొకి తొసి రమ్యా నాలుకని తడుముతూ దవడలని తడుముతున్నాడు.కింద కుమార్ రమ్యా పిర్రలని గత్తిగా పట్టుకొని పూకులొ తన నాలుకతొ శొదిస్తున్నాడు.రమ్య గొల్లిని నాలుకతొ తడుముతూ పెదాలతొ గొల్లిని నొక్కుతున్నాడు.మెల్ల్గా నాకుతూ గొల్లిని లాగి వదులుతున్నాడు.రమ్య పిర్రలని పిసుకుతూ పిర్రల మద్య తన వేలితొ తడుముతున్నాడు.
రమ్య నిటినుండి మాటలు రావడం లెదు.రమ్య కసి తీరం దాటి కార్చేసింది.కుమార్ రమ్య రసాలని మొత్తం నాకెదాడు కుమార్ తన నాలుకతొ రమ్య పూకుని శుభ్రం చేసాడు.రమ్య పూకులొ మిగిలిన రసాన్ని కుడా జుర్రుకున్నాడు.మెల్లిగా పైకి లేచి రమ్యాని కింద కి తొసాడు రమ్య తన కాళ్ళని మడిచి కింద కూర్చొని కుమార్ షార్ట్ విప్పెసింది కుమార్ మొడ్డ త్రాచు పాములా బుసలు కొడుతుంది రమ్య కుమార్ మొడ్డని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది కుమార్ మొడ్డని బయటకి తిసి కింది నుండి పై వరకు నాకుతుంది కుమార్ పట్టాలని నాలుకతొ తడుముతూ కుమార్ మొడ్డ చీకుతునది ఒక చేతితొ రాజేష్ మొడ్డని ఊపుతుంది కుమార్ రమ్యా జుట్టు పట్టుకొని రమ్య గొంతులొకి తన మొడ్డని తొస్తూ బయటకి లాగి మల్లి లొపలికంటూ తొస్తున్నాడు పూకుని దెంగినట్టు నొటిని దెంగుతున్నాడు.రమ్య ని పట్టుకొని పైకి లేపి కాస్తా ముందుకి లాగి ఒక చేతితొ రమ్య ఎడమ కాళిని పైకి ఎత్తి పట్టుకున్నడు.ఇంకొ చేతితొ తన మొడ్డని పట్టుకొని రమ్య పూకు మీద పైకి కిందకి రాస్తూ రమ్య పూకులొకి తొసాడు.రమ్య పడిపొబొయింది.రాజేష్ రమ్యని పట్టుకొని రమ్య వేనక నిల్చున్నాడు.కుమార్ రమ్య పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ రమ్య పూకు దెంగుతున్నాడు.కాని కుమార్ కి వాటంగా లేదు.కుమార్ రమ్యని ఎత్తుకొని బెడ్ రూం లొకి తీసుకెల్లి బెడ్ మీద పాడెసాడు.రాజేష్ హల్ లొ నుండి మందు బాటిల్ తీసుకొని వచ్చి తాగుతున్నాడు.కుమార్ రమ్య కాళ్ళని ఎడం చేసి తన మొడ్డ మొత్తం ఒకెసారి రమ్య పూకులొ దింపాడు.రమ్య కెవ్వుమంది కుమార్ వంగి రమ్యా పెదాలని తన పెదాలతొ మూసెసాడు లాగి లాగి రమ్య పూకు దెంగుతున్నాడు తన బలానంతా నడుములొకి తెచ్చుకొని దెంగుతున్నాడు.అలా ఒక గంట సెపు ఆపకుండా రకరకాలుగా దెంగి తన వీర్యాన్ని రమ్య పూకులొ కార్చెసాడు.రాజేష్ పక్కన కూర్చొని గ్లస్ లొ మందు పొసుకున్నాడు.రమ్య బాత్ రూం లొకి వెల్లి స్నానం చేసి వచ్చింది.రాజేష్ తన ఒంటి మీది ఉనా టవల్ లాగెసి బెడ్ మీదకి తొసి రమ్యా మెడ మీద కొరుకుతూ మొడ్డని రమ్యా పూకులొకి తొసి దెంగడం షురు చేసాడు.రాతిరి వరకు ఒకరు దెంగగానె స్నానం చేసి రావాలి ఇంకొకరు దెంగాలి.
రాతి బొజనం కాగానె మదలు పెట్టారు.రాత్రి మొత్తం గుద్ద, పూకు, నొటిని ఖలిపి వాయించారు.ఉదయం ఎప్పుడొ 5 గంటలకి పడుకున్నారు.మల్లి 10 గంటలకి వాల్లలొ కామం బుసలు కొట్టింది మల్లి రమ్యని ఒకరి తరువత ఒకరు దెంగారు.తన భర్త చేసిన ఒక చిన్న తప్పు వల్ల ఇప్పుడు తనకి ఈగతి పట్టింది అని తిట్టుకుంటూ దెంగిచ్చుకుంది.రెండు రొజులు ఇద్దరు తాగుతూ దెంగుతూనె ఉన్నారు.మూడవ రొజు(వాళ్ళ అగ్రిమెట్ ప్రకారం చివరి రొజు) సాయంతరం హాల్ లొనె పని మదలు పెట్టారు.అనునొకుండా సెడెంగా డొర్ ఒపెన్ అయింది.
తన భార్యకి షాక్ ఇద్దామని తన భార్యకి ఫొన్ చేయకుండా వచ్చిన పనింద్రకి తన భార్య షాక్ ఇచ్చింది.తన ఇంటిలొ తన బాస్ ఒకసారి ఇద్దరితొ దెంగిచ్చుకుంటుంది ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపొయాడు పనింద్ర.కుమార్ మరియూ రాజేష్ వాళ్ళ బట్టలు వేసుకొని వెల్లిపొయారు.రమ్య ఎడుస్తూ అలాగె కూర్చుంది తనకి ఎం చెయాలొ అర్థం అవడం లెదు.కాసెపటికి పనింద్ర తేరుకొని గుమ్మం డొర్ లాక్ చెసి లొపలికి వెల్లు అన్నాడు కాని రమ్య అలాగె కూర్చొని ఎడుస్తుంది.నేను కావాలని చేయలెదు ప్లీస్ నన్న్య్ క్షమించండి అంటూ ఎడుస్తుంది.లొపలికి వెల్లి ఫ్రెష్ అయి రా అన్నాడు అన్యినా రమ్య అలాగె కూర్చొని ఎడుస్తుంది లొపలికి వెల్లి ఫ్రెష్ అయి రా అని గదమాయించాడు.అప్పటి వరకు పనింద్ర లొ ఇంత కొపం ఎప్పుడు చూడని రమ్య వెంటనె లొపలికి పరుగెత్తింది.టవల్ నైటి తీసుకొని బాత్ రూం లొకి వెల్లి స్నానం చేసి నైటి వేసుకొని వచ్చింది బయటకి.వచ్చి పనింద్ర కాళ్ళ మీద పడి నన్ను క్షమించండి నేను కావాలని చేయలెదు ప్లీస్ నన్ను క్షమించండి అంటూ ఎడుస్తుంది.పనింద్ర రమ్యని పైకి లెపబొయాడు.మిరు నన్ను క్షమిస్తె కాని నేను నీ పాదాలని వదలను.నాకు ఎ శిక్ష అయినా వేయండి అంటూ వెక్కి వెక్కి ఎడుస్తుంది.పనింద్ర మెల్లిగా రమ్యని లేపి తన పక్కన కూర్చొపెట్టుకొని అసలు ఎం జరిగింది అని అడిగాడు.కాని రమ్య ఏమి చెప్పకుండా వెక్కి వెక్కి ఎడుస్తుంది.పనింద్ర లొపలికి వెల్లి వాటర్ తీసుకొచ్చి రమ్యకి ఇచ్చాడు.రమ్య వాటర్ తీసుకొని తాగింది.మెల్లిగా రమ్యకి ఏడుపు తాగింది.రమ్య పక్కన కూర్చొని రమ్యని ఒడిలొకి తీసుకున్నాడు.రమ్య పనింద్ర బుజం మీద తల వాల్చింది.అసలు ఏమయింది అని అడగాడు.మీ కంపెనీలొ మనీ పొయింది కదా అని జరిగింది చెప్పడం మదలు పెట్టింది.పనింద్ర కళ్ళలొ నీళ్ళు తిరిగాయి.పురాణాల్లొ సతీ సుమతి తన భర్తకి కుష్టు రొగం ఉంటె తన భర్తని వేష్య దగ్గరకి తీసుకెల్తుంది.తను పతీవ్రత అయితే.నాకొసం ఈపని చేసిన రమ్య కుడ పతీవ్రతె అనుకున్నాడు.కాని అవకాసం చూసి తన భార్యని లొబరచుకున్న తన బసుల మీద అసహ్యం వేసింది కాని ఏమి చేయలెకపొయాడు ఆరొజు రమ్య,పనింద్ర ఎమి మాట్లాడుకొకుండా తినకుండా అలాగె పడుకున్నారు.ఉదయానె పనింద్ర లేచాడు కాని రమ్య లేవలెదు.ఉదయానే మెలుకువ వచ్చింది కాని తన భర్త మొహం చూడలెక అలాగె పడుకుంది.
పనింద్రకి రమ్య పరిస్తితి అర్థం అయింది పనింద్ర ఫ్రెష్ అయి రమ్య దగ్గరకి వెల్లి.నేను ఆఫిస్ కి వెల్తున్నాను.నేను బయటనె టిఫిన్ చేస్తా నువు లేచి ఫ్రెష్ అయి బయటకి వెల్లి టిఫిన్ తెచ్చుకొని తిను.జరిగింది మర్చిపొ మునుపటిలా ఉండు అని చెప్పి వెల్లిపొయాడు.పనింద్ర వెల్లిపొయాక రమ్య లేచి స్నానం చేసి టిఫిన్ చేసుకొని తిన్నది హాల్ లొ కూర్చొని ఆలొచిస్తుంది ఇంత పెద్ద తప్పు చేస్తూ తన భర్తకి దొరికిపొయినా తనని ఏమి అనకుండా మాములుగా ఉంటున్నాడు.ఇంకా తనని మాములుగా ఉండమంటున్నాడు.అసలు ఇలాంటి భర్త దొరకడం నా అదృష్టం.ఎలాగొ అగ్రిమెట్ ప్రకారం వల్లు చెప్పిన టైం అయిపొయింది ఇక మీదట ఎటువంటి తప్పు చేయకుడదు అని ఆలొచిస్తూ కూర్చుంది.ఇంతలొ కాలింగ్ బెల్ మొగింది.రమ్య వెల్లి డొర్ ఒపెన్ చేసింది తన గుందండె ధడ పెరిగింది.ఎదురుగా కుమార్ రాజేష్.లొపలికి వచ్చి కూర్చున్నారు రమ్యని కూర్చొమని చెప్పారు.మన అగ్రిమెట్ ప్రకారం నిన్నటితొ అయిపొవాలి కాని మద్యలొ పనింద్ర రావడం వల్ల ఆగిపొయింది ఇరొజు పూర్తి చేద్దామా అని అడిగారు.రమ్యకి గుండెలొ ధడ తగ్గడం లేదు కాని దైర్యం చేసుకొని.సార్ మీరు నా ఇంటిలొ కాకుండా ఇంకా ఎక్కడికైనా రమ్మనుంటె అక్కడికి వచ్చెదానిని మన అగ్రిమెట్ పూర్తి అయిపొయెది.కాని మీరు ఇక్కడకి వచ్చారు.మా ఆయన వస్తాడని నాకు తెలీదు కదా.కాబట్టి ఇందులొ నా తప్పు లేదు సొ నేను ఇక ఒప్పుకొలేను.వెంటనె ఒక పేపర్ ఇతీసి రమ్యకి ఇచారు అందులొ వాళ్ళ ఆఫిస్ లొ పనింద్ర క్తాషియర్ గా పని ఛెస్తున్నాడు అని వాళ్ళ ఆఫిస్ లొ మనీ పొయింది కాని అతను మనీ కట్టెసాడు అని రాసింది ఉంది కింద ఇద్దరి సంతకాలు పెట్టరు.కుమార్,రాజేష్ వెల్లిపొయారు.హమ్మయ ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం పొయింది అనుకుంది.ఇక తన సంసారం లొ ఎలాటి ప్రాబ్లం రాకుడదు అనుకుంటూ ఎదొ పని చేస్తూ ఉంది.పనింద్ర ఆఫిస్ కి వెల్లాడు కాని తనకి అక్కడ పని చేయడానికి మనసు ఒప్పుకొవడం లేదు వెంటనె లీవ్ పెట్టి ఇంటికి వచ్చెసాడు.ఇంటికి వచ్చెటప్పటికి రమ్య హాల్ క్లీన్ చేస్తుంది.పనింద్ర లొపలికి రాగానె రమ్య బెడ్ రూం లొకి వెల్లింది కాసెపటికి పనింద్ర కుడా బెడ్ రూం లొకి వెల్లాడు.వెంటనె రమ్య బయటకి వెల్లింది.పనింద్రకి అర్థం అయింది రమ్య ఫీల్ అవుతుంది అని ప్రభాకర్ ఫ్రెష్ అయి బయటకి వచ్చాడు.రమ్య అక్కడ ఉండలెక లొపలికి వెల్లబొతుంటె రమ్య చేతిని పట్టుకొని ఆపాడు రమ్యని దగ్గరకి లాక్కొని కౌగిలించుకున్నాడు.రమ్య వీపు మీద తడుముతూ జరిగింది ఎదొ పీడ కళ అనుకొని మర్చిపొ అన్నాడు.
రమ్య పనింద్రని గట్టిగా కౌగిలించుకుంది వెక్కి వెక్కి ఎడుస్తుంది.పనింద్ర రమ్యని వదిలి వెల్లి ఫ్రెష్ అయి రా బయటకి వెల్దాము అన్నాడు.రమ్య లొపలికి స్నానం చేసి మంచి చీర కట్టుకొని వచ్చింది.ఇద్దరు బయటకి వచ్చి ఇంటికి తళం వేసారు.బైక్ మీద బయలుదేరారు కాని ఎక్కడికి వెల్లలొ తెలియడం లేదు దారిలొ ఒక తియెటర్ కనిపించింది బైక్ తియెటర్ లొపలికి పొనించాడు ఇద్దరు తియెటర్ లొకి వెల్లారు సినిమా మొదలయింది ఎం సినిమానొ తెలీకుండానె లొపలికి వెల్లారు అది ఒక రొమంటిక్ హింది సినిమా మొదలయింది.కొంచెం సెపటికి ఒక రొమంటిక్ సాంగ్ వస్తుంది మెల్లిగా పనింద్రకి మూడ్ వస్తుంది తన చేతిని రమ్యా బుజం మీద వేసాడు మెల్లిగా బుజాని నొక్కుతున్నాడు.రమ్యలొ కుడా కామాగ్ని రాజుకుంది.మెల్లిగా పనింద్ర తన చేతిని కిందికి జరుపుతూ రమ్య సన్నుని అందుకొని పిసుకుతున్నాడు.రమ్య తన కొంగుని తీసి పనింద్ర చేతి మీద వేసింది.ప్రభాకర్ తన చేతిని రమ్యా జాకెట్ లొకి తొసి బ్రా మీది నుండి పిసుకుతున్నాడు.పనింద్ర బాసులు కొరికిన చొట పనింద్ర చేయి పడగానె నొప్పితొ అమ్మా అని చిన్న సౌండ్ రమ్య నొటి నుండి బయటకి వచ్చింది మెల్లిగా రమ్యా సన్నుని పిసుకుతూ ముచ్చికని పట్టుకున్నాడు ఇద్దరికి చమటలు పడుతున్నాయి.వెంటకె పనింద్ర తన చేతిని వెనక్కి తీసుకొని సినిమా చూస్తునాడు కాసెపటికి వెల్లిపదామా అని అడిగాడు సరె నీ ఇష్టం అంది ఇద్దరు బయటకి వెచ్చారు బైక్ స్టార్ట్ చేసాడు రమ్య బైక్ ఎక్కింది పనింద్ర నడుము చుట్టూ చేయి వేసి పనింద్రని ఆనుకొని కూర్చుంది.పనింద్ర బైక్ ఒక రెస్టారెట్ ముందు ఆప్పాడు ఇద్దరు లొపలికి వెల్లారు పనింద్ర రమ్య ఒక టెబల్ మీద ఎదురెదురుగా కూర్చున్నారు బెరర్ వచ్చి సర్ ఆర్డర్ ప్లీస్ అన్నాడు పనింద్ర మెను చర్డ్ తీసుకొని చూస్తూ మటన్ బిర్యాణి ఆర్డర్ ఇచ్చాడు.రమ్యకి మటన్ బిర్యాణి అంటె చాలా ఇష్టం బెరర్ వెల్లిపొయాడు.పనింద్ర రమ్య చేతిని తన చేతుల్లొకి తీసుకొని జరిగిందంతా మన మంచికె అనుకొ అంతా మర్చిపొ కొత్త జీవితం స్టార్ట్ చేద్దాము ఆన్నాడు.థాక్స్ అండి నెను ఏ పదిస్తితిలొ అలా చెసానొ అని నన్ను అర్థం చేసుకున్నందుకు నువ్వు నాకొసమె చేసావు.నీ మీద నా ప్రేమ ఇంకా పెరిగిందె తప్ప తరగలేదు.మీరు ఆ మాట అన్నారు నా మనసు కొంచెం కుదుట పడింది.ఇంటికి వెల్లాక మొత్తం కుదుటపడెలా చేస్తా అన్నాడు.రమ్య సిగ్గుపడింది.ఇంతలొ బెరర్ బిర్యాణి తీసుకొని వచ్చాడు.స్పూన్ తొ మొదట రమ్యకి తినిపించి తాను తినడం మదలు పెట్టాడు.ఇద్దరు తినడం పూర్తి చేసి బిల్ల్ కట్టి బయలుదేరారు.దారిలొ రమ్యా పనింద్రని అల్లుకొని కూర్చుంది రమ్య ఎత్తులు పనింద్రకి తగులుతునాయి ఫాస్ట్ గా బైక్ ని నడుపుతున్నాడు 20 నిమిషాలలొ ఇంటికి చేరుకున్నారు.ఇంటికి వెల్లగానె రమ్యా బైక్ దిగి లాక్ ఒపెన్ చేసి లొపలికి వెల్లింది.
రమ్య వెనకానె పనింద్ర లొపలికి వెల్లాడు రమ్యని వెనక నుండి కౌగిలించుకొని మెడ మీద ముద్దు పెట్టాడు.రమ్యని తన వైపు తిప్పుకొని రమ్య పెదాల మీద ముద్దు పెట్టాడు మెల్లిగా రమ్యా సన్నుల మీద చేతులు వేసి పిసుకుతున్నాడు.రమ్య సన్నులలొ మార్పు పనింద్ర కి తెలుస్తుంది రమ్య ఎంటి కొంచెం లూస్ అయ్యయి అని అడిగాడు.మీ బాసులు గట్టిగా పిసికె వాళ్ళు అని అంది తల కిందికి వంచి.మీరు ఎమి అనుకొను అంటె ఒకటి అడగాలని ఉంది అంది.ఎంటొ అడుగు అన్నాడు ఇరొజు వద్దు ఒల్లు మొత్తం నొప్పులు అంది రెండు రొజులు నుండి అసలు పడుకొలెదు అంది.పనింద్ర రమ్య తలని పైకి లేపి తన కళ్ళలొకి చూసాడు.రమ్య మొహం లొ అలసట కనబడుతుంది శరె ని ఇష్తం అని బెడ్ రూం లొకి వెల్లి డ్రెస్ మార్చుకొని పడుకున్నాడు.రమ్య కుడా చీర విప్పెసి నైటి వేసుకొని పనింద్ర పక్కన పడుకుంది.పనింద్ర ని వెనక నుండి కౌగిలించుకుంది.పనింద్ర రమ్య వైపు తిరిగి రమ్యని కౌగిలించుకున్నాడు.రమ్య త్వరగానె నిద్రలొకి జారుకుంది.పనింద్ర కుడా మెల్లిగా నిద్రలొకి పొయాడు.ఉదయానె లేచెసరికి రమ్య లేదు లేచి బయటకి వెల్లి చూస్తె కిచెన్ లొ వర్క్ చేస్తుంది పనింద్ర బాత్ రూం లొకి వెల్లి స్నానం చేసి వచ్చి హాల్ లొ కుర్చున్నాడు.రమ్య టిఫిన్ తీసుకొచ్చి పనింద్రకి పెట్టింది పనింద్ర ఆఫిస్ కి బయలుదేరాడు.రమ్య కుడా టిఫిన్ చేసి తన పనిలొపడతారెమొ పడిపొయింది.ఆఫిస్ లొ పనింద్ర వర్క్ చెస్తున్నాడు.ఒకతను పనింద్ర దగ్గరకి వచ్చి సార్ ఒక 10 రొజుల ముందు నేను నీ ఆఫిస్ కి వచ్చాను నాకు 70 లక్షలు ఇవల్సింది 80 లక్షలు ఇచ్చారు.నాకు వెరె ఊరిలొ అర్జ్ర్ట్ పని ఉండడం వల్ల రాలేకపొయాను ఇదిగొండి మీరు ఎక్కువ ఇచ్చిన 10 లక్షలు అని పనింద్ర కి ఇచ్చాడు.అతను వెల్లిపొయాడు.ఈ మనీ వల్ల నా బాసులు నా భార్యని లొబరచుకున్నరు.నువ్వు అప్పుడె ఇచ్చి ఉంటె నా భార్య నా బాసుల చేతిలొకి వెల్లెది కాదు అనుకున్నాడు.పక్కన నుండి చూస్తునా ప్రభాకర్ వచ్చి ఎంటిర వాడు నీకు మనీ ఇచ్చాడు అని అడిగాడు.అతను నీకు తెలుసా అని ప్రభాకర్ ని అడిగాడు.వాడు మన బాస్ ఫాం హౌస్ లొ పని వాడు రా అని చెప్పాడు.ఎంటి రా నువ్వు అనేది అన్నాడు పనింద్ర.అవును రా వాడు మన బాస్ ఫాం హౌస్ లొ పనొడు నీకు ఎందుకు మనీ ఇచ్చాడు అని అడిగాడు.పనింద్ర ప్రభాకర్ ని బయటకి తీసుకెల్లి జరిగింది మొత్తం చెప్పాడు.
ప్రభాకర్ షాక్ అయినట్టు నటిస్తూ అరెయ్ నీకు ఒకాటి చెప్పుతా నువ్వు నమ్మితె నమ్ము లేకుంటె లేదు అన్నాడు.ఎంటొ చెప్పు అన్నాడు.మన బాసులకి అమ్మాయిల పిచ్చి వాళ్ళు ప్లాన్ చేసి నీ భార్యని ట్రాప్ చేసారు అని చెప్పాడు ప్రభాకర్.పనింద్ర మొత్తం ఆలొచించాడు తంకి కుడా అదె అనిపించింది అపటి వరకు అసహ్యం ఉన్న బాసులు మీద కొపం మొదలయింది.ఇక అక్కడ పని చేయడం ఇష్టం లేక రిజైన్ చేసి ఇంటికి వచ్చెసాడు.ఎంటి అప్పుడె వచ్చెసారు అని రమ్య అడిగింది.పనింద్ర జరిగింది మొత్తం చెప్పాడు.రమ్య ఎడవడం మొదలు పెట్టిది.రమ్యని దగ్గరకి తీసుకొని ఒదారుస్తున్నాడు.4 రొజులనుండి చెయకపొయెసరికి పనింద్రకి మూడ్ పెరిగిపొయింది.రమ్యని కౌగిలించుకొని రమ్య మొహాన్ని చేతిలొకి తీసుకొని నేని రిజైన్ చేసాను అన్నాడు రమ్య ఎమి మాట్లడటం లేదు.రమ్య పెదాల మీద ముద్దు పెట్టాడు రమ్య పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు రమ్యని ఎత్తుకొని బెడ్ రూం లొకి తీసుకెల్లి బెడ్ మీద పడుకొపెట్టి నైటి వెప్పెసాడు తన బట్టలు కుడా విప్పెసి రమ్య మీద పడుకొని సన్నులని పిసుకుతూ చీకుతున్నాడు పనింద్ర రమ్య బ్రా, ప్యంటి విప్పెసి సన్నులని పిసుకుతూ తన మొడ్డని రమ్యా పూకులొకి తొసి దెంగుతున్నాడు.తన బాసుల మీద ఉన్న కొపాన్ని రమ్య మీద తీర్చుకుంటున్నట్టు దెంగుతున్నాడు.మెల్లిగా ఎమండి ఏమయింది ఇలా చెస్తున్నారు అంటూ మూలుగుతుంది.పనింద్ర ఆపకుండా దెంగి రమ్య పూకులొ కార్చెసాడు మెల్లిగా రమ్య పక్కన పడుకున్నాడు.ఎమయింది ఎప్పుడు లెనిది ఇలా చేసారు అంది రమ్య.సారి డార్లింగ్ నా బాసులు మీద ఉన్న కొపం వల్ల అలా చేసాను అన్నాడు.ఎదొ గుర్తొచ్చినట్టు లేచి డ్రెస్ వేసుకున్నాడు రమ్య కుడా తన నైటి వేసుకుంది.నేను బయటకి వెల్లి వస్తా అని బయటకి వెల్లాడు పనింద్ర.బైక్ స్టార్ట్ చేసి వెల్తున్నాడు ఎలాగైన కుమార్,రాజేష్ మీద పగ తీర్చుకొవాలి అనుకున్నాడు.కావాలని తన భార్యని ట్రాప్ చేసారు అని నెరుగా కుమార్ ఇంటికి వెల్లి ఇంటి ముందు.
కుమార్ ఇంటి ముందు కాపలా కాస్తున్నాడు ఎదొ ఒక చాన్స్ దొరుకుతునది అని.కాని ఎక్కడ ఎమి దొరకలెదు తను అనుకున్నట్టు అయినా కుమార్ ఇంటి ముందె ఉన్నాడు రాత్రి అవుతుంది అయినా అక్కడి నుండి కదలలెదు రమ్య ఫొన్ చేసింది ఎక్కడికి వెల్లారు అని అడిగింది బయట ఉన్న చెప్పు అన్నాడు ఎప్పుడు వస్తారు అని అడిగింది లెట్ అవుతది నువు తిని పడుకొ అని చెప్పాడు ఇంతలొ కుమార్ ఇంటి నుండి ఒక కార్ బయటకి వచ్చింది.పనింద్ర ఫొన్ కట్ చెసాడు.కార్ గ్లాస్ ఎక్కించి ఉన్నాయి లొపల ఉన్నది ఎవరొ తెలీలేదు వెంటనె బైక్ స్టార్ట్ చేసి కార్ వెనకానె ఫాలొ అయ్యాడు కార్ ఒక పుబ్ లొకి వెల్లింది అందులొకి బైక్ ఎంట్రి లేదు సొ పనింద్రని బయటనె ఆపెసారు కాని బయట నిల్చొని చూస్తున్నాడు కార్ లొంచి ఒక అందమైన అమ్మాయి దిగి లొపలికి వెల్లింది.చుట్టు చుసాడు మొత్తం పాష్ అరియాలా ఉంది పుబ్ కుడా ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ లొ ఉంది అక్కడ ఉంటె ఎమయినా ప్రాబ్లం వస్తుంది అని తాను వచ్చిన దారిలొనె వెనక్కి వెల్లాడు కొంత దూరం ఆగాడు ఏంత సెపు అయినా కార్ రాలెదు.టైం చుసాడు 3 అవుతుంది.ఫొన్ మొగింది తీసి చూసాడు.రమ్య ఫొన్ చేసింది ఫొన్ ఎత్తి హలొ అన్నాడు.ఎక్కడ ఉన్నారు 12 అవుతుంది ఎప్పుడు వస్తారు అని అడిగింది.నేను రెపు మార్నింగ్ వస్తా నువు పడుకొ అని ఫొన్ కట్ చెసాడు.అలాగె అక్కడె ఉండి చూస్తున్నాడు టైం 3 అవుతుంది కాని కార్ రాలేదు వెరె దారిలొ వెల్లిపొయిందెమొ అనుకున్నాడు ఇప్పటి వరకు చూసాను కదా ఇంకొ అరగంట చూసి వెల్తా అనుకున్నాడు ఒక 15 నిమిషాలకి కార్ రావడం గమనించాడు వచ్చింది అదె కారు మల్లి కార్ వెనకానె ఫాలొ అయ్యాడు కాని ఖొంచెం తాగినట్టు ఉంది కార్ తిన్నగా పొవడం లేదు అటు ఇటు తిరుగుతుంది.కార్ మల్లి కుమార్ ఇంటిలొకి వెల్లింది.ఆ అమ్మాయి కార్ దిగి లొపలికి వెల్లింది తన అనుమానం నిజమె ఆ అమ్మాయి తాగింది కొంచెం తూలుతూ వెల్లింది.పనింద్ర బైక్ స్టార్ట్ చేసి ఇంటికి వెల్లాడు.డొర్ కొట్టగానె రమ్య డొర్ ఒపెన్ చేసింది.ఎంటి పడుకొలెదా అని అడిగాడు లేదు మీరు ఎక్కడికి వెల్లారొ తెలీదు ఎందుకు వెల్లారొ తెలీదు అలాంటప్పుడు నాకు నిద్రలొకి ఏలా పడుతది అంది.సరె పదా పడుకుందాం అని బెడ్ రూం లొకి వెల్లి డ్రెస్ మార్చుకొని పడుకున్నాడు.రమ్య కుడా పనింద్ర పక్కన పడుకుంది.ఉదయమె 5 గంటలకి లేచి రెడీ అవుతున్నాడు పనింద్ర.ఇంత పొద్దున్నె ఎక్కడికి అని అడిగింది.రమ్య దగ్గరకి వెల్లి నీకు అన్ని విషయాలు అన్ని తరువాత చెప్తాను కొన్ని రొజులు ఒపిక పట్టు అన్నాడు.
మీరు నీ బాసుల మీద కొపంతొ వాళ్ళని ఎమి చేయకండి వాళ్ళు ఉన్నొళ్ళు అంది.పనింద్ర రమ్య తల నిమురుతూ చిన్నగా నవ్వి వెల్లిపొయాడు.బైక్ స్టార్ట్ చేసి కుమార్ ఇంటి ముందు ఆగాడు అప్పుడె కార్ ఒకటి కుమార్ ఇంటిలొకి వెల్లింది అది కుమార్ కార్ కుమార్ దిగి లొపలికి వెల్లాడు.పనింద్ర అక్కడె నిలబడి చూస్తున్నాడు అక్కడె పక్కన ఉన్న హొటెల్ లొ టిఫిన్ చెసాడు.అక్కడె ఉండి చూస్తున్నాడు.కుమార్ ఇంటి నుండి ఒక పిల్లాడు బయటకి వచ్చాడు.పనింద్ర ఆ పిల్లడి దగ్గరకి వెల్లాడు వాడు పాల వాడు వాడి దగ్గర ఇంకా పాలా ప్యాకెట్స్ ఉన్నాయి వాడిని అడిగాడు ఆ ఇంటిలొ ఎవరు ఉంటారు అని నేను ఎందుకు చెప్పాలి అన్నాడు.పనింద్ర తన జెబులొంచి ఒక 500 తీసి ఇచ్చాడు.ఎమొ సార్ బెల్ కొట్టగానె ఒకతను వచ్చి ప్యాకెట్స్ తీసుకొని వెల్తాడు అని చెప్పాడు.సరె అని వడిని పంపించెసాడు పనింద్ర మల్లి ఇంటి నుండి కొంచెం దూరం వెల్లి ఆగాడు అక్కడి నుండి కుమార్ ఇంటి వైపె చూస్తున్నాడు.ఫొన్ వస్తె చుసాడు.రమ్య చేస్తుంది ఫొన్ కట్ చెసాడు.కుమార్ ఇంటి నుండి కుమార్ కార్ బయటకి వచ్చింది.కుమార్ కార్ నుండి కొంచెం దూరంలొ ఫాలొ అయ్యాడు కుమార్ కార్ వళ్ళ ఆఫిస్ ముందు ఆగింది.కుమార్ తన ఆఫిస్ లొకి వెల్లాడు.పనింద్ర మల్లి కుమార్ ఇంటికి వెల్లాడు.
[button color=”pink” size=”medium” link=”http://www.telugusexstories.cc/telugu-sex-stories-%e0%b0%ab%e0%b1%88%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%b8%e0%b1%8d-%e0%b0%95%e0%b0%82%e0%b0%aa%e0%b1%86%e0%b0%a8%e0%b1%80-part-9/” icon=”” target=”false”]Continue Reading »[/button]

5731cookie-checkఫైనాన్స్ కంపెనీ – Part 8

1 comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *