మా వారి కొత్త జామపండు

Posted on

ముందు మాట:
చాలారోజులుగా మీముందుకు రాలేనందుకు నాకు చాలా భాధగా ఉంది.. రవి, భాస్కర్ల సహచర్యముతో మీ కందించిన “ఏ దిండు కావాలో తీసుకో… మూర్తి గారి

ముంత నాకుళ్ళు సీరియళ్ళను మీరందరూ
ఆదరించినందుకు ధన్యవాదాలు..
బాగా
నాకు ఈమధ్యన ఆక్సిడెంటయిన విషయము విని భాస్కర్ గారు బాధ పడిన విషయము వాస్తవమే.. తను ఎంతో ఆసక్తిగా రాసి పంపిన “గొడ్డు కారెం దంచన్నా” అన్న సీరియల్ మొదటి భాగము నేను చదవకుండానే ఆక్సిడెంట్ కావడము వళ్ళ……. మని షినయ్యేంత వర కూ తను కథలు
నేను
మాములు
రాయడ ము
మానేశారు.. నేను మళ్ళీ తనని చాట్ లో కలిశాక తనకు

ఊపిరి వచ్చినట్లయింది మరి.. మొదలుపెడదామా అంటే సరే అన్నాడు…
కాని అనుకోకుండా రవి ఉద్యోగములో చేరడముతొ వాడికి ఈ ఆలోచనలు ఎందుకని వాడిని కొన్ని నెలలు పరుపులు దిండ్లు చూసుకోకుండా చూసుకోరా బాబూ అని తరిమేశాము ..
ఉద్యోగ ము
మావారి ముంత నాకుళ్ళు మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దామని రెండవ ముంత కథ భాస్కర్ గారి కి చెపుతూ వస్తున్నప్పుడు.. భాస్కర్ గారుండి,
“సత్యా మీవారి డైరీ చదివి చెపుతుంటె నాకంత థ్రిల్ కల గట ములేదు..ఎప్పుడొ 10 ఏళ్ళకిందట రాసింది కదా అది..అందులో కథను మార్చలేము.. కథ డల్ గా ఉందేమో అని పిస్తుంది.. అదే కనుక మీవారి కి కొత్త ముంత దొరకడములో మీరు ప్రత్యక్షముగా పాలు పంచుకునే సన్నివేశము అయితే మీకు లైవ్ షో చూసినంత థ్రిల్ గా
ఉంటుంది కదా..
రవి విషయములో మనిద్దరం కలిసి ప్లాన్ వేసి వాడిని ఎంత మంది ఆంటిల మీద పడుకోపెట్టాము… వాడిప్పటికి

మన మంటే దాసోహమంటున్నాడు….
మీ వారికి కూడా
మీకై మీరే ఒక ముంతను ప్రజెంట్ చేస్తె బాగుంటుంది కదా.. చూడండి…. అది ఒక మధురమైన మరపురాని
సంఘటనగా ప్లాన్ వేద్దాము
కొత్త ముంత ఎవరైనా ఉన్నారా..”,
మీవారి దుృష్టిలో
భాస్కర్ రేకెత్తించిన ఆ “లైవ్ షో” అన్నపదం నా మనసులో నాటు క పోయింది.
మా అద్రుష్టమేమో….. మరు సటి రోజే
“అబ్బా!
ఎవరే

జాంపండూ…
కొరుక్కుతినేలాగుంది”, అన్న మాటలకు ఉలిక్కిపడ్డం నావంతైంది. తీరా చూస్తే ఎప్పుడొచ్చారో మావారు నా పక్కనే నిలబడి బయట గార్డెన్ లో తిరుగుతున్న ఆవిడ వైపే చూస్తూ…….
నాకు వంట్లో వక్కసారి కుత కుత మన్నది.. ఓహో! ఈయనగారి చూపు ఈవిడ మీద కూడా పడింది. ఎత్తు పిర్రల ఆడది కనపడితే చాలు మావారికి ఎప్పుడెప్పుడు

వెనుకనుండే

గూటం
దింపేద్దామా
అనిపిస్తుంది.
అందులో ఈవిడను చూస్తే ఇక తట్టుకుంటాడా మరి .
మావారి వంక కొరకొరా చూస్తూ….
“ఛా! ఇవేమి బుద్దులండి బాబూ.. ఆవిడ రమకు దగ్గరి చుట్టమే.. తన కూతురును చూడాలని అమెరికాకు వచ్చి మమ్మల్నికూడా చూసి వెళదామని మొన్ననే వచ్చింది. ఆయినా మీరు నిద్రపోతుంటిరి కదా.. అప్పుడే లేచారే మిటీ .. ఈవిడను చూస్తుంటే కొరుక్కతినాలని వుందా…”,
అని సోఫాలో వచ్చి కూర్చున్న మావారి భుజము మీద వత్తిగిలి ఎవరైనా వింటారేమోనని చుట్టూ చూసి ..
“I
కొంపదీసి ఈవిడను కూడా మీ ఖాతాలో రాద్దామని ఉందా.. అవునులే ఆ ముందున్న కొబ్బరి బోండాములు వెనకున్న ఆ ఎత్తైన పిర్రలను చూస్తే మీరు ఆగుతారా
మరి ..
“ఛా.. పోవే.. నీకు ఎప్పుడూ అదే ఆలోచనలు.. ఏదో కొత్తగా కనపడితే నిన్ను ఉడికిద్దామని అన్నానే గాని.. అయినా మన కంత సీను లేదులే గాని…”


‘ మీకే మండి
బాబూ.. క్రిష్ణపరమాత్ముడిలా దొరికిన ఆడదాన్ని పిచ్చకొట్టుడు కొడుతున్నారు కదా.. ఏమిటీ ఈవిడను కూడా ఒక చూపు చూడాలని ఉందే మిటీ..”
“అబ్బే అదే మీ లేదులే వే.. మన సైజుల్లాగ కనిపిస్తే . అని
న సుగుతుంటే..
“నాదగ్గరెందుకండి ఈ సుబ్బిశెట్టి డైలాగులు… డైరెక్ట్ గా అడ గొచ్చుకదా.. ఈవిడ అమెరికా లో 2 నెలలు ఉంటుందంట మరి.. ఇక్కడ ఎన్నిరోజులు వుంటుందో తెలియదు.. అయినా కూపీ లాగుతాను.. కొత్త ఆవిడకదా వలలో పడుతుందంటారా.. మీ అద్రుష్టమెలా ఉందో ఏమో అబ్బా!…. లైవ్ షో
మరి ..నాకు
కూడా…..
చూడొచ్చన్నమాట ..”,
అని మావారి వక్షము మీద కొడదామని చెయ్యి ఎత్తానో లేదో.. దూరముగా రమ రావడముతో ఎత్తిన చెయ్యి ఎత్తినట్లే అలా ఉంచి వళ్ళు విరుచుకుంటున్నట్లు లేచి నిలబడి.. అక్కడుంటే మావారు మళ్ళీ కొంటె పనులు మొదలుపెడితే కష్టమని.. రమతో వంటింట్లోకి వెళ్ళాను..

ఆవిడ కూడా
ఇంతకూ అసలు సంగతి చెప్పనేలేదు కదా.. రమ ఎవరో కాదు నాకు అమెరికాలో ఉన్న ఏకైక దగ్గరి చుట్టము, వరుసకు పిన్ని అవుతుంది కాని.. నాకన్న 5 ఏండ్లు పెద్ద. మేమున్నది వేరే వేరే ఊర్లయినా, సంవత్సరానికి కనీసము నాలుగైదు సార్లన్నా కలుస్తుంటాము. మావారి ముంతల్లో ఒక నంబర్ మరి. ఆవిడను చూస్తే నాకే ఎక్కాలని పిస్తుంది. అంత వయసులో కూడా ఆవిడ వంపు సొంపులు చూస్తుంటే అందులొ ఆ పసిమి చాయలో అబ్బా ర మ్య క్రిష్ణలా ఎంత ముద్దోస్తుందో!…

నాకు ఆక్సిడెంట్ అయిన తరువాత ఒక నెల తనే వచ్చి మా దగ్గర ఉంది. నేను కొద్దిగా మెరుగయ్యాక స్తలం మార్పిడి ఉంటే త్వరగా కోలుకోవచ్చని అందులో రమ మొగుడు డాక్టర్ అయినందున అవసరానికి పనికొస్తాడని రమనే నన్ను బలవంత ముగా
పిలుచు కొచ్చింది.. చూసిపోతుంటారు.
తన ఊరికి
మావారు వారం వారం వచ్చి

మావారు జాంపండు అన్న ఆవిడ ఎవరో కాదండి నాకన్నా ర మకు దగ్గరి చుట్టమవుతుంది. నన్ను చూసిపోదామని మొన్ననే వచ్చింది.. రమ మొగుడు ఎప్పుడూ తన క్లినిక్ లోనే పడి ఉంటాడు. ఇంట్లో నేను

రమ ఆవిడనే కదా…. అందుకనే కబుర్లు చెప్పుకుంటూ నాతో బాగనే కలిసిపోయింది..
ఆవిడపేరు అనసూయ, చూస్తుంటే పతివ్రతలాగానే ఉంది.. ఆ చీర కట్టూ అదీను.. రమ వయస్సే.. అయితే రమ కన్న కొద్దిగా ఎత్తు ఉండట ముతో సైజులతో భారీ విగ్రహాన్నిచూస్తే బ్రంహ కైనా పుట్టు రిమ్మ తెగులు అన్నట్లు మావారికి కూడా ఈవిడ బాగ కిక్కిచ్చింది మరి..
ఆరోజు రాత్రి మావారు మళ్ళి ఆవిడ గురించి అడుగలేదు కాని.. నా మీద ఆ వీర దూకుడు చూస్తుంటే ఆవిడనే గుర్తుకు తెచ్చుకొని నా వళ్ళు హూనము చేస్తున్నాడా అనిపిస్తుంది.. ఎక్కడ మళ్ళీ నా డ నడుము ఫ్రాక్చర్ అవుతుందో అని భయమేసింది.. ఆవిడను తలుచుకుంటూ ఇలా చేస్తున్నాడే ఇక ఆవిడనే అయితే… అబ్బా! ఆ సీనును ఊహించుకుంటుంటే మనస్సు ఆగటములేదు.. ఎలాగైనా లైవ్ గా చూడాల్సిందే… ఏమో మరి ఆవిడను చూస్తే అచ్చం సతీ అనసూయ లాగుంది.. ఇంతకూ వలలో పడుతుందా మరి… అయినా భాస్కర్ గారు ఉన్నారు కదా… ఇద్ద ర మూ తల్చుకుంటే కానిదేముందని అనుకుంటూ మావారిని అల్లుకుపోయి అలాగే నిద్ర పోయాను…

పొద్దున్నే మావారు ఊరు వెల్తూ నన్ను లేపారు…
“అబ్బ ఏమి దెంగుడండి బాబూ!.. రాత్రి నా వళ్ళు
హూనము చేసారు మరి ..
జాంపండనుకున్నారే మిటీ..”,
కొంపదీసి
నన్నే
అని
మావారిని
ఆట పట్టి ద్దామను కుంటే…
“నా బ్రతుకు వారాలబ్బాయి లాగయిందే మరి .. వారానికొకసారి నీ దిమ్మ దర్శన మవుతుందా..ఇక ఎలా ఎప్పుడెప్పుడొస్తావా అని ఎదురు మళ్ళీ మన
ఓర్చుకో మంటావే!…
చూస్తున్నాను…
పాత రోజులె ప్పుడొస్తాయో!…”

మీకెందుకూ!…
ఏక ముగా
బెడ్రూములో
ఆవిడనే
పిలుచుకొస్తానుకదా.. మీ ఇద్దరి లైవ్ షో చూడందే నాకు నిద్ర పట్టదు మరి ….. ప్రయాణ ము జాగ్రత్త! దారిలో కూడా ఆవిడను కలవరించేరు మరి…!”, అని మావారికి వీడ్కోలు చెప్పి ఎలాగూ లేచాను కదా అని స్నానము చేసి కాఫీ కప్పుతో నెట్ ఓపన్ చేసాను… హమ్మయ్య భాస్కర్ ఉన్నారు..

“ఏ మండోయి.. మీరు
ఏముహుర్తములో నిన్న

చూస్తుంటే మనం ఆవిడనే మన ల ను అని జరిగిందంతా
మాటన్నారో… మావారు కొత్తపిట్టను కలవరించడము మొదలుపెట్టారు.. కానీ ఆవిడ వేషం ఆవిడను మార్చడము కాదు కాని, సన్నాసులుగా చేస్తుందేమొ మరి …”, భాస్కరుకు చెప్తే…
“సత్యా… తను ఎంత ప్రతివ్రతలా ఫోజుబెట్టినా.. తను ఉండేది ఇండియాలో కాదు క దా!.. అదే మన అడ్వాంటేజ్!…. ఆవిడలో ఉన్న వీక్ నెస్ క కనిపెట్టండి.. ఆవిడలో కొద్దిగా ఆ యావ ఉన్నా చాలు.. ఆవిడలో లేనికొరికలు రేపొచ్చు.. మొదట ఆవిడను బాగా పరిశీలించండి.. అవకాశము వచ్చినప్పుడల్లా ఆవిడతో దెంగుడు పురాణము మొదలు పెట్టండి.. అంటే తెలుసు కదా అమెరికాలో విచ్చలవిడి గా ఉన్న సెక్సు గురించి… మరీ అంత జడపదార్థమయితే మనము ఏమి చెయ్యలేము.. అందుకే ఆవిడ ఎన్నడూ ఊహించని విషయాలను మీరు ఆవిడ చెవిలో వినిపించారంటే ఆవిడకు ఒక్కసారి వాటి మీద ఆసక్తి కలిగి, మీ వెంట పడవచ్చు..”
అని
ఎలా చెయ్యాలో చెప్పాడు.. భాస్కర్ చెప్పిన వి

వింటుంటె

మనకి క
తిరుగులేదని పించింది..
వెయ్యేనుగుల బలము వచ్చినట్లయింది.. సరే ఇంకే ముంది.. భోంచేసి ఇక ఆవిడతో మొదలు పెడదామని.. రమ కు సహాయము చెయ్యడానికి వంటగదిలోకి వెళ్ళాను…
రమ నన్ను అప్పుడే పసిగట్టేసింది.. “ఏమిటే! సత్యా అంత కుషీగా ఉన్నావు… రాత్రి నిద్రలేదా…!”,
‘వారము రోజుల డోసు ఒక్కసారి పడితే ఇంకెక్కడ నిద్రవస్తుంది.. నీకు తెలిసిందె కదా మా వారి దెబ్బ… ఆక్సిడెంట్ అయ్యాక ఈ మూడునెల్లూ నాకు ఉపవాసము కదా.. నువ్వేమో మావారితో విందుభోజనాలు చేసావు.. రాత్రి ఏదో మెల్లగా వాయిస్తాడనుకున్న… నువ్వే అను కున్నాడే మో దిమ్మలో గునపము అధిరి పోయిందే తల్లీ!…”
“అనుకున్నానులెయ్యే
నా
సత్యా!..
రాత్రి
దిగినట్లు
చిత క్కొట్టింటాడని.. రాత్రి నన్ను కూడావేస్తాడేమో అని పావు ముక్క వయాగ్రా పొడిచేసి
నీది
జ్యూసులో కలిపి ఇచ్చానే!.. అయినా నీ పూకును చూసి వదులుతాడా… అబ్బా నువ్వు నిజముగా సత్యభామవేనే.. మాపొలాలను ఎక్కడ దున్నుకోనిస్తావు…”,

ఒసె నీయమ్మగాల! అందుకా మావారిది ఇనుప కడ్డీ లాగున్నది… మూడు నెల్లు పిచ్చకొట్టుడు కొట్టించుకొని ఇంకా రాత్రి నాకు షేరు కావాలంటావేమే!… అనుకుంటూ … జాంపండు గురించి చెపుదామనుకున్నా గాని… సడన్ గా భాస్కర్ చెప్పింది జ్నప్తికి వచ్చింది..
“ఎవరికీ చెప్పొద్దు.. ఈ క్రెడిట్ అంతా మీకే రావాలి.. అప్పుడే మీకు థ్రిల్..”,
అందులో తెలి సిందే కదా ర మ నోరు
ఎక్కడ
జారుతుందో అని నిగ్రహించుకోలేక తప్పలేదు మరి…
సోఫాలో
భోజనాలయ్యాక, రమ నిద్రవస్తుందే అని తన రూముకు వెళ్ళిపోయింది.. ఇక నేను అన సూయ కూర్చున్నాము…
ఇంకా ఉంది……

7846524cookie-checkమా వారి కొత్త జామపండు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *