ఫైనాన్స్ కంపెనీ – Part 5

Posted on

రమ్య నడుముని వదిలాడు.రమ్య అక్కడె అలాగె పడిపొయింది.రాజేష్ రమ్య మీద పడుకున్నాడు.కాసెపటి తరువాత లేచి పూల్ లొ స్నానం చేసి బయలుదేరారు.రమ్య కాస్తా మెల్లిగా నడుస్తుంది.ఎమయిందె అని గుద్ద మీద కొట్టాడు.చాలా నొప్పిగా ఉంది సార్ అంది ఎన్నొ రొజులనుండి గుద్ద దెంగలని అనుకున్నా ఎప్పుడు కుదరలెదు ఇరొజు ని గుద్ద దెంగాను అని రమ్యని కౌగిలించుకున్నాడు.ఇద్దరు మెల్లిగా నడుచుకుంటూ లొపలికి వచ్చారు.రమ్య నడక చూసి ఎమయింది అని కుమార్ అడిగాడు.రాజేష్ నవ్వుతూ కుమార్ పక్కన కూర్చొని రమ్య గుద్ద దెంగిన అన్నాడు.రమ్య వెల్లి కుమార్ కి ఇంకొ వైపు కూర్చుంది.రమ్య తొడ మీద చేయి వేసి నొప్పిగా ఉందా అని అడిగాడు అవునన్నట్టు తల ఊపింది.
ఇంతలొ పని మనిషి వచ్చి సార్ బొజనం రెడీ అంది సరె అని అందరు లేచి డైనింగ్ టెబల్ మీద కూర్చున్నారు.పని మనిషి అందరికి వడ్డించింది.అందరు కలిసి బొజనం చేసారు.ముగ్గురు వెల్లి సొఫాలొ కూర్చొని టి.వి చుస్తున్నారు.కుమార్ రమ్య చేతిని పట్టుకొని తన ప్యాంట్ మీద వేసుకున్నాడు.చేతిని వెనక్కి తీసుకొని సార్ ప్లీస్ ఇప్పుడు వద్దు అంది.నికు ముందె చెపము.కాదు వద్దు లెదు అనొద్దని.ఇంతకు ముందు కుడా చెప్పాము.నిన్ను తిసుకొచింద్ది మకు నచ్చినట్టు దెంగడానికి ఆపకుండా దెంగుతూనె ఉంటాము.ఇంకొసారి వద్దు అంటె నిను పంపించెస్తము మన అగ్రిమెంట్ క్యన్సిల్ అవుతుంది అన్నాడు.వెంటనె రమ్య కుమార్ మొడ్డ మీద చేయి వేసింది ప్యాంట్ మీది నుండి రుద్దుతుంది.మెల్లిగా జిప్ తీసి మొడ్డని బయటకి తీసి ఆడిస్తుంది.రాజేష్ తన మొడ్డని బయటకి తీసి రమ్య ఇంకొ చేతికి ఇచ్చాడు ఇద్దరి మొడ్డలని రెండు చేతులతొ పట్టుకొని ఆడిస్తుంది.కుమార్ రమ్య పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు.రాజేష్ రమ్య సన్నులని గట్టిగా పిసుకుతున్నాడు.మెల్లిగా రాజేష్ రమ్య టాప్ తిసెసాడు.కుమార్ రమ్య తలని వచ్చి తన మొడ్డని రమ్య నొటిలొకి తొసాడు.రాజేష్ రమ్య సన్నులని పట్టుకొని పిసుకుతూ వీపు మీద ముద్దులు పెడుతూ నాకుతున్నాడు.రాజేష్ రమ్య ఒక చేతికి తన మొడ్డని ఇచ్చాడు.కుమార్ మొడ్డ చీకుతూ రాజేష్ మొడ్డని ఆడిస్తుంది.రాజేష్ రమ్య సన్నులని గట్టిగా పిసుకుతూ చను మొనలని నలుపుతున్నాడు.
కుమార్ రమ్య రెండు పెదాలని మార్చి మార్చి చీకుతూ రెండు పెదాలని కొరుకుతున్నాడు.రమ్య సన్నుని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు రాజేష్.కుమార్ ఇంకొ సన్నుని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు.రమ్య ఇద్దరి తలలని నిమురుతూ చికండి లొపల ఎమి మగలచకుండా చీకెయండి అంటూ మూలుగుతుంది.కుమార్ లేచి రమ్యని ఎత్తుకొని బెడ్ రూంలొకి తీసుకెల్లి బెడ్ మీద పడెసాడు.కుమార్ వెనకె రాజేష్ కుడా వెల్లాడు కుమార్ రమ్య కాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని రమ్య ప్యాంట్ విప్పెసాడు.పైకి లెచి తన షర్ట్ కుడా విప్పెసాడు.రాజేష్ రమ్య తల దగ్గర కూర్చొని రమ్య సన్నులని చేతిలొకి తీసుకొని పిండి పాకినట్టు పిసుకుతున్నాడు ఒక సన్నుని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ చప్పరిస్తూ చను మొనని గట్టిగా పంటితొ పట్టుకొని కొరికాడు.కుమార్ రమ్య ప్యాంటి లాగెసి పూకు నాకుతున్నాడు.పూకు లొకి నాలుకని తొసి పూకు లొపల మొత్తం తిప్పుతున్నాడు.ఒకరు పైన ఒకరు కింద చంపెస్తున్నారు నాను హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ సార్ మెల్లిగా చెయండి అలా కొరకండి అంటూ మూలుగుతుంది.కుమార్ మొత్తం నొటిని పూకులొ పెట్టి కెలుకుతున్నాడు పూకు పెదాలని కొరుకుతున్నాడు.అమ్మా సార్ మెల్లిగా చంపుతున్నరు ఇద్దరు కలిసి అంటూ మూలుగుతుంది.రాజేష్ తన బట్టలు అన్ని విపెసి నగ్నంగా మారి రమ్య నొటి దగ్గర కూర్చొని రమ్య తల పట్టుకొని రమ్య నొటిలొకి తన మొడ్డని తొసాడు.కుమార్ మాత్రం రమ్య పూకుని నాలుకతొ దెంగుతున్నాడు.రాజేష్ రమ్య తలని పట్టుకొని నొటిని దెంగుతున్నాడు గొంతు వరకు మొడ్డని తొస్తూ బయటకి తీసి లొపలికి నుకుతున్నాడు.కుమార్ పైకి లేచి తన మొడ్డని మొత్తం పూకు చివరికంటూ ఒకె నుకు నుకాడు.కుమార్ మొడ్డ మొత్తం రమ్య పూకులొకి దిగింది రమ్య సన్నులని పట్టుకొని పిసుకుతూ రమ్య పూకుని దెంగుతున్నాడు.రాజేష్ నొటిని దెంగితె కుమార్ పూకుని దెంగుతున్నాడు ఇద్దరు కలిసి పైన కింద వచిపొయెలా దెంగుతున్నారు.రాజేష్ రమ్యని వదిలి బయటకి వెల్లాడు.కుమార్ రమ్యని లేపి వంగొ పెట్టి వెనక నుండి రమ్య పూకులొకి తన మొడ్డని తొసి రమ్య పిర్రల మిద కొట్టాడు దెంగుతున్నాదు.రాజేష్ మందు బాటిల్ తీసుకొని వచ్చి కూర్చొని తాగుతున్నాడు.
కుమార్ ఆపకుండా పిర్రల మీద కొడుతూ పిర్రలని పిసుకుతూ రమ్య పూకు చివరికంటూ నుకుతూ దెంగుతున్నాడు.వంగి రమ్య వీపు మీద ఉన్న చమత నాకుతూ రమ్య సన్నులని పట్టుకొని పిసుకుతూ వీపు దెంగుడు దెంగుతున్నాడు.సార్ ప్లీస్ మెల్లిగా అబ్బా అపండి నావల్ల కావట్లె ప్లీస్ అంటూ అరుస్తుంది.కుమార్ మాత్రం ఆపకుండా దెంగుతూనె ఉన్నాడు.కుమార్ రమ్యని వదిలాడు రమ్య బెడ్ మీద పడిపొయింది.కుమార్ రాజేష్ పక్కన కూర్చొని ఒక పెగ్ ఇవర అన్నాడు.రాజేష్ పెగ్ కలిపి కుమార్ కి ఇచ్చాడు.కుమార్ పెగ్ తాగుతూ రిలాక్స్ అవుతున్నాడు కాని కుమార్ మొడ్డ ఇంక లేచి ఉంది.రాజేష్ ఒక పెగ్ తగి బెడ్ ఎక్కాడు.
రాజేష్ బెడ్ మీదకి వెల్లి రమ్యని వెల్లకిలా తిప్పాడు రమ్య పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ రమ్య సన్నులని చేతిలొకి తీసుకొని పిండి పాకినట్టు పిసుకుతున్నాడు.రమ్య రాజేష్ తలని గట్టిగా పట్టుకొని రాజేష్ పెదాలని చీకుతుంది.రాజేష్ తన నాలుకని రమ్య నొటిలొకి తొసి మొత్తం తిప్పుతున్నాడు రమ్య నొటిలొని జొల్లు ని జుర్రుకుంటున్నాడు ఇద్దరు ఒకరి నాలుతతొ ఇంకొకరు పెనవేసుకుంతున్నారు ఇంతలొ రమ్య ఫొన్ మొగింది ఫొన్ లిఫ్ట్ చేసింది.రమ్య భర్త ఫొన్ చేసాడు.రమ్య మాట్లాడుతుంది.ఎంటి మార్నింగ్ నుండి ఫొన్ లిఫ్ట్ చేయట్లెదు అని అడిగాడు.ఫొన్ రూం లొ పెట్టి బయటకి వెల్లాను అంది.సరె ఎప్పుడు వస్తావు అని అడిగాడు.3 టు 4 డెస్ లొ వస్తా అంది.రాజేష్ రమ్య సన్నులని గట్టిగా పిసుకుతూ నొటిలొకి తీసుకొని గట్టిగా కొరికాడు రమ్య వెంటనె అమ్మా అని అరిచింది.ఎమయింది అని అడిగాడు రమ్య భర్త ఎమి లెదు చీమ కుట్టింది అంది రాజేష్ చేసె పనులకి తట్టుకొలెక సరె నెను తరువాత మాట్లాడుతా అని ఫొన్ పెట్టెసింది.రాజేష్ సన్నులని మార్చి మార్చి చీకుతున్నాడు చను ముచ్చికని పంటితొ పట్టుకొని లాగుతూ కొరుకుతున్నాడు వేళ్ళతొ నలుపుతున్నాడు.సార్ ప్లీస్ కొరకకండి నొస్తుంది అంటూ అరుస్తుంది రాజేష్ తలని నిమురుతూ.రాజేష్ రెండు సన్నులని మార్చి మార్చి పిసుకుతూ చీకుతున్నాడు.చను ముచ్చికలని కొరుకుతూ నలుపుతూ కొరుకుతున్నాడు.అబా సార్ ప్లీస్ మెల్లిగా నొస్తున్నయి మెల్లిగా అంటూ అరుస్తుంది.రాజేష్ కిందికి వచ్చి రమ్య పూకుని నొక్కుతున్నాడు నాలుకని నొటిలొకి తొసి పూకు లొపల తిప్పుతున్నాడు.సార్ నాకండి ఆలగె ఇంకా లొపల నాకండి హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ స్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ మ్మ్ సార్ నాకండి మొత్తం నాకండి మి ఇష్టమొచ్చినట్టు చేసుకొండి అంటూ అరుస్తుంది.రాజేంస్ రమ్యని బొర్లా పడుకొపెట్టి నడుముని పైకి లెపి పిర్రలని పిసుకుతూ రమ్య పూకులొ మొడ్డ దూర్చేసాడు రాజేష్ మొడ్డ మొత్తం రమ్య పూకులొకి దూరింది.పిర్రలని పిసుకుతూ దెంగుతున్నాడు.కుమార్ కి కసి పెరిగింది మొడ్డ మీద నరాలు కనబడుతున్నాయి బెడ్ మీదకి వెల్లి రమ్య నొటిలొకి తన మొడ్డని తొసాడు.
కుమార్ తన మొడ్డని రమ్య నొటిలొ ఆడిస్తున్నాడు.రమ్య జుట్టు పట్టుకొని రమ్య గొంతులొకి నూకుతున్నాడు.రాజేష్ తన మొడ్డని పూకు నుండి తీసి గుద్దలొకి తొసాడు కొంచమె దూరింది.రమ్య తన నొటి నుండి మొడ్డని తీసి అమ్మా సార్ ప్లీస్ అక్కడ వద్దు మార్నింగ్ నుండి నొస్తుంది అని అరిచింది.కుమార్ దాని నొట్లొ మొడ్డ పెట్టు అన్నాడు రాజేష్.వెంటనె కుమార్ తన మొడ్డని రమ్య నొటిలొకి తొసాడు.రాజేష్ పిర్రలని బాగా విడదీసి మల్లి తొసాడు సగం వరకు దూరింది బయటకి లాగి మల్లి తొసాడు మొత్తం దూరింది పిర్రలని పిసుకుతూ రమ్య గుద్దని దెంగుతున్నాడు.అరవడానికి కూడా వీలు లేకుండా నొటినిండా కుమార్ మొడ్డ ఉంది.రమ్య సన్నులని పిసుకుతూ రమ్య గుద్దని దెంగుతున్నాడు.చను ముచ్చికని నలుపూ వీర దెంగుడు దెంగుతున్నాడు.చాలా టైట్ ఆడుతుంది రమ్య గుద్దలొ.వంగి వీపు మీద నాకుతూ గుద్ద దెంగుతున్నాడు బయటకి లాగి మల్లి గుద్ద లొపలికి నూకుతున్నాడు.కుమార్ రమ్య నొటిలొ తన మొడ్డని గొంతు వరకు తొస్తున్నాడు.రాజేష్ రమ్య ని దెంగడం ఆపాడు.కుమార్ రమ్య నొటి నుండి తన మొడ్డని బయటకి తీసి రమ్యని ఎత్తుకొని బయటకి తీసుకొచ్చాడు.రమ్యని గొడకి ఆనించి రమ్య పూకులొకి తన మొడ్డని తొసాడు.కుమార్ మొడ్డ మొత్తం రమ్య పూకులొకి దూరిపొయింది రమ్య కాళ్ళని పట్టుకొని దెంగుతున్నాడు రమ్య పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని కొరికాడు.కుమార్ జుట్టుని పట్టుకొని లాగుతుంది రమ్య.కుమార్ రమ్యని కిందికి దింపి రమ్య చను మొనలని పట్టుకొని పిసుకుతున్నాడు పెదాలని చీకుతూ దెంగుతున్నాడు.రాజేష్ సొఫాలొ కూర్చొని మందు తాగుతున్నాడు.కుమార్ రమ్య కాళిని ఎత్తి పట్టుకొని పూకు మొత్తం చినిగిపొయెలా స్వైర విహారం చేస్తున్నాడు రమ్య పూకుని 30 నిమిషాలు ఆపకుండా దెంగి రమ్య పూకులొ తన రసాన్ని పిచికారి కొట్టాడు.కుమార్ లేచి రాజేష్ పక్కన కూర్చొని గ్లాస్ అందుకున్నాడు.రాజేష్ రమ్యని పక్కన పడుకున్నాడు.సార్ ప్లీస్ ఒల్లు నొస్తుంది నావల్ల కదు ప్లీస్ కాసెపు ఆగండి అంది.రాజేష్ రమ్యని ఎత్తుకొని బాత్ రూం లొకి తీసుకొని కింద దింపి షవర్ ఆన్ చేసాడు చల్లటి నీళ్ళు ఇద్దరి ఒంటి మీద పడ్డాయి రమ్య కళ్ళు మూసుకుంది.రాజేష్ రమ్యని కౌగిలించుకొని రమ్య పిర్రలని పిసుకుతూ రమ్య పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు.రమ్య రాజేష్ తలని నిమురుతూ రాజేష్ పెదాలని చీకుతుంది.రాజేష్ తన నాలుకని రమ్య పెదాల మీద తాకాడు.రమ్య తన పెడాలని తెరచి రాజేష్ నాలుకకి స్వగతం చెప్పింది రాజేష్ తన నాలుకని రమ్య నొటిలొకి తొసి రమ్య నాలుకని తడుముతున్నాడు.
రమ్య కింది పెదవిని గట్టిగా కొరికాడు.ఎప్పుడెప్పుడు రమ్య పూకులొకి దూరుదామా అని రాజేష్ మొడ్డ తహతహలాడుతుంది.రాజేష్ సొప్ తీసుకొని రమ్య ఒంటి మీద రాసాడు రమ్య ఒల్లు మొత్తం సొప్ రాస్తున్నాడు రమ్య పూకులొ కుడా సొప్ పెట్టి రమ్య పూకుని కుడా క్లీన్ చేసాడు.సొప్ రమ్య తీసుకొని రాజేష్ ఒంటికి సొప్ రాసింది రాజేష్ మొత్తం బాడీకి సొప్ రాసింది మొడ్డని పట్టుకొని ఊపింది.పైకి లేచి షవర్ ఆన్ చేసింది.ఇద్దరు ఒకరి ఒంటి మీద ఉన్న సొప్ ఈంకొకరు రుద్దుతున్నారు.ఇద్దరి ఒంటి మీద ఉన్న సొప్ మొత్తం జారిపొయింది.రాజేష్ షవర్ ఆఫ్ చేసి రమ్యని కౌగిలించుకున్నాడు రమ్య పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు మెల్లిగా పెదాలని చీకుతూ రమ్య సన్నులని చేతిలొకి తీసుకొని పిసుకుతున్నాడు రమ్య మెడ మీద ముద్దులు పెడుతూ మెల్లిగా కొరికాడు హ్ సార్ కొరకకండి అంటూ మూలుగుతుంది రాజేష్ రమ్యని మెల్లిగా కింద కూర్చొపెట్టాడు రమ్యకి అర్థం అయి రాజేష్ మొడ్డని పట్టుకొని ఊపుతుంది రమ్య తల మీద చేయి వేసి నిమిరాడు రమ్య రాజేష్ మొడ్డని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది రమ్య జుట్టు పట్టుకొని తలని ఉప్పుతూ రమ్య నొటిని దెంగుతున్నాడు రమ్య రాజేష్ మొడ్డ మొత్తం నొటిలొకి కుక్కుకొని చీకుతుంది రాజేష్ మొడ్డని బయటకి తీసి లొపలికి తీసుకుంటూ చీకుతుంది మొడ్డని పట్టుకొని మొడ్డ మొదలు నుండి మెల్లిగా నాకుతూ చివరకి వచ్చింది రాజేష్ కళ్ళు మూసుకొని స్వర్గంలొ తెలిపొతున్నాడు రమ్య వాడి మొడ్డని పట్టుకొని జుర్రుకుంటుంది మొత్తం గొంతు వరకు తొసుకొని బయటకి తీస్తూ చీకుతుంది.రాజేష్ పట్టాలని నొటిలొకి తీసుకొని చప్పరిస్తూ నాకుతుంది రాజేష్ ఈలొకంలొ లేడు మెల్లిగా రమ్య తలని నిముతుతున్నాడు రమ్య జుట్టు పట్టుకొని పైకి లేపి రమ్య పెదాలని చీకుతూ రమ్యని గొడకి ఆనించాడు రాజేష్ కింద కూర్చొని రమ్య కాళ్ళని దూరంగా జరిపి పూకు మీద ముద్దు పెట్టాడు నాలుకని రమ్య పూకు చుట్టు తిప్పుతు పూకులొకి తొసాడు రమ్య సన్నులని గట్టిగా పిసుకుతూ రమ్య పూకుని నకుతున్నాడు.రమ్య రాజేష్ తలని నిమురుతూ తన పూకుకి అదుముతుంది తన పెదవిని కొరుకుతూ రాజేష్ తలని తన పూకుకి అదుముకుంటుంది.రాజేష్ తన నాలుకని మొత్తం పూకులొకి తొసి పూకు లొపల మొత్తం నాకుతున్నడు రమ్య గొల్లిని టికిల్ చేస్తూ పూకులొ నాకుతున్నాడు రమ్యకి చివరికొచెసి కార్చెసుకుంది రాజేష్ పైకి లేచి రమ్య ఒక కాళిని పైకి లేపి పట్టుకొని రమ్య పూకులొకి తన మొడ్డని దూర్చేసాడు.
రమ్య సన్నుని ఒక చేతితొ పిసుకుతూ ఇంకొ చేతితొ రమ్య కాళుని ఎత్తి పట్టుకొని తన మొడ్డని రమ్య పూకు లొతుల్లొకి నూకుతున్నాడు.రమ్య పెదాలని అందుకొని కింది పెదవిని గట్టిగా కొరికాడు రమ్య చను మొనని వేళ్ళతొ నలుపుతూ దెంగుతున్నాడు.ఈ పొజిషన్ లొ ఎక్కువసెపు చేయలెక పొయాడు రాజేష్.రమ్యని బాత్ రూం లొనె కింద పడుకొపెట్టాడు కాళ్ళని దూరంగా చాపి కాళ్ళ మద్యలొ కూర్చొని తన మొడ్డని రమ్య పూకు లొతుల్లొకి తొసాడు.హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ హ్ సార్ ప్లీస్ మెల్లిగా నావళ్ళ కావడం లేదు సార్ అంటూ మూలుగుతుంది.రాజేష్ తన రెండు చేతులతొ రమ్య సన్నులని పట్టుకొని పిసుకుతూ దెంగుతున్నాడు.రమ్య పెదలని మార్చి మార్చి చీకుతూ గట్టిగా కొరికాడు మెల్లిగా రమ్య సన్నులని నలుపుతూ దెంగుతున్నాడు.చను మొనలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ పంటితొ పట్టుకొని లాగుతూ కొరుకుతున్నాడు.సార్ ప్లీస్ త్వరగా కానివండి నావల్ల అవటం లెదు సార్ ఒల్లు మొత్తం హునం అవుతుంది త్వరగా కానివండి సార్ అంటూ మూలుగుతుంది.రాజేష్ 10 దెబ్బలు దబా దబా వేసి పూకులొ కార్చెసాడు.
పైకి లేచి మల్లి స్నానం చేసి బయటకి వచ్చాడు.రాజేష్ వచ్చిన 15 నిమిషాలకి రమ్య కుడా వచ్చింది.ఇంతలొ కుమార్ రాజేష్ కి చెప్పాడు.డిల్లీ బ్రాంచ్ లొ ఎదొ ప్రాబ్లం వచ్చిందంటా మనం వెంటనె వెల్లాలి అన్నాడు.సరె వెల్దాము అన్నాడు రాజేష్.మన అగ్రిమెంట్ 7 డెస్ కి ఇప్పటికి 3 డెస్ అయయి మేము వచ్చాకా మిగిలిన 4 డెస్ కంప్లీట్ చేద్దాము ఇక నువు వెల్లు అన్నాడు రాహేష్ రమ్యతొ.సార్ కాని మల్లి అంటె కుదురుతుందొ లెదొ అంది.కుదరాలి లెకుంటె మేము చేసెది మేము చేస్తాము అన్నాడు.సరె సార్ మీరు రమ్మనపుడు వస్తాను అంది.మరి ఇక బయలుదేరు డ్రైవర్ డ్రాప్ చేసాడు అనాడు రాజేష్.రమ్య వెంటనె రెడీ అయి బ్యాగ్ తీసుకొని కార్ లొ కుర్చుంది డ్రైవర్ కార్ స్టార్ట్ చేసి పొనిచ్చాడు.ఇంటికి కొంచెం దూరం లొ కార్ ఆపమని కార్ దిగి వెల్లిపొ అని చెప్పింది.డ్రైవర్ కార్ తీసుకొని వెల్లిపొయాడు.రమ్య నడుచుకుంటూ ఇంటికి వెల్లింది.ఇంటికి వెల్లెసరికి రమ్య భర్త సొఫాలొ కూర్చొని టి.వి చుస్తున్నాడు రమ్యని చూడగానె లేచి రమ్యని కౌగిలించుకున్నాడు.నిన్ను చాలా మిస్ అయనురా ఇంకెప్పుడు ఇలా వదిలెసి వెల్లకు అన్నాడు.రమ్య కళ్ళలొ నీళ్ళు తిరిగాయి.తను ఎదొ తప్పు చేసాను అని ఫీల్ అవుతుంది.పనింద్ర తన మొహం చూసి ఎమయింది అని అడిగాడు.నేను కుడా మమ్మల్ని మిస్ అతను అంది.వెల్లి ఫ్రెష్ అయి పడుకొ చాలా అలసిపొయినట్టు ఉన్నావు అన్నాడు.రమ్య లొపలికి వెల్లి బ్యాగ్ పక్కన పెట్టి బెడ్ మీద పడుకుంది.రమ్యకి వెంటనె నిద్ర పట్టెసింది.రాత్రి పనింద్ర లేపిన లేవలేదు.ఉదయానె పనింద్ర లేచాడు అప్పటికి రమ్య పడుకొనె ఉంది.పనింద్ర టిఫిన్ తీసుకొచ్చి టెబల్ మీద పెట్టి ఆఫిస్ కి వెల్లిపొయాడు మెల్లిగా 11 గంటలకి రమ్య లేచింది చాలా ఆకలి మీద ఉంది వెంటనె బ్రెష్ చేసి బయటకి వచ్చి టిఫిన్ చేసుకుందాము అనుకుంది.కాని టెబల్ మీద ఉన్న టిఫిన్ ప్యాకెట్ చూసి టిఫిన్ తినెసింది 3 డెస్ ఆపకుండా దెంగెసరికి తనకి అసలు ఒపిక లేదు.వెల్లి మల్లి పడుకుంది సాయంత్రం పనింద్ర వచ్చి రమ్యని లేపాడు.ఎంటి ఇంతలా పడుకుంటున్నావు అని అడుగాడు.ఎమొ చాలా అలసటగా ఉంది అన్నాడు.మరి ఇప్పుడు పర్వాలేదా అని అడిగాడు.హ ఇప్పు బానె ఉంది అని జవాబు ఇచ్చింది.లేచి ఫ్రెష్ అయి రా బయటకి వెల్దాం అన్నాడు.రమ్య లేచి ఫ్రెష్ అయి బయటకి వచ్చింది.పనింద్ర ముందె రెడీ అయి ఉన్నాడు.ఇద్దరు కలిసి బయలుదేరారు.ఎక్కడి వెల్తున్నాము అని అడిగింది.సినిమాకి వెల్దాము అని చెప్పాడు.తియెటర్ ముందు ఆపాడు.లొపలికి వెల్లి సినిమా చూసి బయటకి వచ్చారు.డిన్నర్ చేసి వెల్దాము ఇపుడెం వండుతావులె అన్నాడు.సరె మీ ఇష్టం అంది రమ్య.వెంటనె రమ్యని ఎక్కించుకొని ఒక రెస్టారెంట్ ముందు ఆపాడు.ఇద్దరు లొపలికి వెల్లి డిన్నర్ చేసి ఇంటికి వచ్చేసారు పనింద్ర డొర్ లాక్ చేసి వెంటనె వెనక నుండి రమ్యని కౌగిలించుకున్నాడు చాలా అందంగా ఉన్నావే.అసలు ఇంత అందంగా ఎలా పుట్టావె అన్నాడు.నన్ను పుట్టించిన దెవుడిని అడుగు అంది.రమ్య మెడ మీద ముద్దులు పెడుతూ నాకుతున్నాడు.రమ్యలొ కుడా కొరిక మొదలయింది.
పనింద్ర జుట్టులొకి చేతులు జొపి తల నిమురుతుంది.రమ్య నడుముచుట్టూ చేతులు వేసి పిసుకుతున్నాడు రమ్యని ఎత్తుకొని బెడ్ రూంలొకి తీసుకెల్లి బెడ్ మీద పడుకొపెట్టాడు తన షర్ట్ విప్పి పక్కన పాడెసి రమ్య పక్కన పడుకున్నాడు రమ్య నడుము చుట్టు చేతులు వేసి రమ్య పెదాల మీద ముద్దు పెట్టాడు.తన పెదాలని తన నాలొకతొ నాకుతున్నాడు.రమ్య తన పెదాలని తెరచి పనింద్ర నాకుకకి దారిచ్చింది.పనింద్ర తన నాలుకని రమ్య నొటిలొకి తొసి రమ్య నాలుకతొ పెనవేసాడు రమ్య నాలుకని నాకుతూ మెల్లిగా రమ్య మీద ఉన్న పైటని పక్కకి జరిపాడు రమ్య పెదాలని చీకుతూ మెల్లిగా మెడ మీదకి వచ్చి ముద్దులు పెడుతూ నాకుతున్నాడు సన్నుల మద్యలొ ముద్దు పెట్టాడు నాలుకతొ సన్నుల మద్యలొ నాకుతూ నాలుకని లొపలికి తొసాడు రమ్య జాకెట్ హుక్కులు తీసి జాకెట్ విప్పెసాడు రమ్య బ్రా కుడా విప్పెసాడు.రమ్య సన్నులని చేతిలొకి తీసుకొని సుతారంగా పిసుకుతున్నాడు రమ్య ఒక సన్నుని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు ఇంకొ సన్నుని పిసుకుతున్నాడు.నాలుకతొ చను మొనని తడుముతూ చీకుతున్నాడు.అబ్బా ఇంకా అలాగె చీకండి మొత్తం పీల్చేసుకొండి అంటూ మూలుగుతుంది.పనింద్ర తలని నిమురుతూ తన సన్నులకి అదుముకుంటుంది చీకండి ఇంకా కసిగా చీకండి అంటూ మూలుగుతుంది.ఎమయిదె అన్నడు.ఎంటి అని అడిగింది నిన్ను ఎప్పుడు ఇల చుడలెదె ఇల ఎపుడు మట్లాడలేదు నువు.చాలా కసిగా ఉందండి ఈరొజు.మిమ్మల్ని ఒకటి అడగనా?అడగవె కొంచెం వైల్డ్ గా చెయండి.సరె కాని నేను ఏం చేసిన వద్దు అనొద్దు నేను ఏం చెప్పినా చేయాలి సరెనా.సరె అండి.పనింద్ర రమ్య సన్నుని ఒకటి నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ చనుమొనని చప్పరిస్తూ కొరికాడు.
[button color=”pink” size=”medium” link=”http://www.telugusexstories.cc/telugu-aunty-sex-%e0%b0%ab%e0%b1%88%e0%b0%a8%e0%b0%be%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%b8%e0%b1%8d-%e0%b0%95%e0%b0%82%e0%b0%aa%e0%b1%86%e0%b0%a8%e0%b1%80-part-6/” icon=”” target=”false”]Continue Reading »[/button]

5672cookie-checkఫైనాన్స్ కంపెనీ – Part 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *