అమ్మ మొగుడు (Mother’s husband) – Part 4

Posted on

కారు లో కూర్చుంటూ అడిగింది ‘ఏసీ కారు తెప్పించావే’ అని.
‘అవును మరి, నువ్వు ఈ ఎండలో మామూలు గా తిరగవలసిన దానివి కాదు నువ్వు. అందులోనూ ఇంత బాగా ముస్తాబయ్యి’ అన్నాను.
మోచేత్తో పొడిచింది. అదే చెయ్యి పట్టుకుని పక్కన కూర్చున్నాను.
దట్టమైన చెట్ల మధ్యనుంచి రోడ్డు మీద పోతుంటే హాయి గా నిద్రపోయేలా ఉంది. కానీ అమ్మతో ఇలా పక్కనే కూర్చున్న ఎక్సైట్మెంట్ లో నిద్ర ఎల్లా వస్తుంది?
ఏదో కబుర్లు చెప్పసాగింది. ‘ఇలా వేరే ఊరికి వెళ్లి చాలా సంవత్సరాలు అయింది’ అంది. అమ్మ మొహం లో చాలా ఉత్సాహం కనిపిస్తోంది. ‘నాకు ఇలా బయట ప్రదేశాలకి వెళ్ళడం అంటే చచ్చే ఇష్టం.’
‘మరి ఎప్పుడు చెప్పలేదేం? నీకు ఇంత ఇష్టమని తెలిస్తే ఎప్పుడో తీసుకెళ్ళే వాణ్ని.’ అన్నాను.
‘జాగ్రత్త మరి, అలవాటు చేస్తే మాన్పటం కష్తం’ అంది నవ్వుతూ.
‘నువ్వు రొజూ ఇలా తయారై వస్తే రొజూ ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి తీసుకెళతాను.’ అన్నాను చుట్టూ చేతులు వేసి పట్టుకుని.
నవ్వింది.
తొడకి తొడ తగులుతూ ఉంది. పాలిస్టర్ చీర తగిలితే ఏదో గమ్మత్తుగా ఉంటుంది, అందుకే అవంటే నాకు చాలా ఇష్టం. తగులుతూ, జారుతూ ఉంటాయి.
క్యాజువల్ గా అమ్మ తోడ మీద చెయ్యి వేసాను. చీర స్పర్శ బలే బావుంది.
ఎలా టైం గడిచిపోయిందో తెలియకుండా కారు వచ్చి బీచ్ దగ్గర ఆగింది.
బయటకి దిగగానే రివ్వుమని సముద్రపు గాలి. చల్లగా ఆహ్లాదం గా ఉంది.
నడుచుకుంటూ ఇసుక లోకి ప్రవేశించాము.
చిన్న పిల్ల లాగా కేరింతలు కొట్టింది. అమ్మకి బాగా నచ్చినట్టుంది ఆ సముద్రం, వాతావరణం.
‘ఎంత బావుందో ఈ ఇసుక చూడు’ అని చేత్తో తీసుకుని కాసేపు ఆడుకున్నాము.
గాలికి పైట రెపరెప లాడుతుంటే ఎంత అందం గా ఉందో!
ఒక చేత్తో గుండెల దగ్గర పట్టుకునే ఉన్నా, అక్కడక్కడ వొంపులు నా కళ్ళల్లో పడుతూనే ఉన్నాయి.
వెనక నుంచి చూస్తే గాలి వల్ల చీర వొంటికి అతుక్కుపోయి, పిరుదుల స్వరూపమ్ తెలియవస్తోంది.
ఆ రోజు పిరుదులు పట్టుకుని నొక్కిన సంఘటన గుర్తుకొచ్చి ఎక్కడో తియ్యగా మూల్గింది.
వాటితో పాటు తొడలు, కాళ్ళ ఆకారం కనిపిస్తోంది. సాయంకాలం ఎండ లో ఆమె రూపం ఇంకా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది.
ఆ అందాన్ని అలా పరిసరాలు మర్చిపోయి ఆస్వాదిస్తుంటే ఉన్నట్టుండి ఒక్క సారి వెనక్కి తిరిగి చూసింది.
నా చూపు గమనించి సిగ్గుపడి కింద కూర్చుండి పోయింది.
నేను ఏమీ బయట పడకుండా పక్కకి వెళ్లి కూర్చున్నాను.
కాసేపు ఏమీ మాట్లాడలేదు. నేనూ ఏమీ మాట్లాడలేదు. సముద్రం కేసి చూస్తోంది రిలాక్స్ గా. గాలికి ముంగురులు కదులుతూ ఉంటే పక్కకి తోసుకుంటూ ఉంది అప్పుడప్పుడు. ఆ సవరించుకోవడం లో కూడా ఎంత అందం!
మళ్ళీ ఏవో కబుర్లు చెప్పుకోవడం మొదలు పెట్టాము.
సాయంత్రం అవడం తో బీచ్ దగ్గర ఇంకా ప్రజలు చేరుతున్నారు.
అక్కడక్కడ జంటలు కనిపిస్తున్నాయి. మాకు అల్లంత దూరం లో ఓ కుర్ర జంట కూర్చుని ఉన్నారు. అతను ఏదో చెప్తుంటే ఆ అమ్మాయి నవ్వుతోంది. అప్పుడప్పుడు ముద్దు పెట్టుకోడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు. ఆ అమ్మాయి తప్పించుకుంటూ నే పెట్టించు కుంటోంది.
కాసేపటికి అమ్మ అంది నాతో, ‘నువ్వు నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో వచ్చి ఉంటే బావుండేది అనుకుంటున్నావు కదా? ఈ ముసలి దాంతో ఎందుకు వచ్చావా అని తిట్టుకుంటున్నావు కదా?’
నాకు చివుక్కు మంది. ఎలా చెప్పాలో అర్థం కాలేదు. నేను అమ్మ కంపెనీ ఇంత ఎంజాయ్ చేస్తుంటే!
‘నువ్వు నమ్ముతానంటే ఒక మాట చెప్తాను. ఈ క్షణం లో గర్ల్ ఫ్రెండ్ కాదు పక్కన ఐశ్వర్య రాయ్ వచ్చినా వెళ్ళను. నాకు నువ్వే కావాలి. ‘ అని చుట్టూ చెయ్యి వేసి సైడ్ హగ్ ఇచ్చాను జెంటిల్ గా.
‘ఆహా? అలాగా? చెవిలో బాగానే పువ్వులు పెడుతున్నావే’ అంది నవ్వుతూ.
‘నిజం అమ్మా. నిజానికి చూసే ఆ కుర్ర వెధవలు ఎవనుకుంటున్నారొ నాకు తెలుసు. వీడు కత్తి లాంటి ఆంటీ ని పటాయించాడు అనుకుంటూ ఉంటారు’ అన్నాను. ఆ మాట అనటానికి కొంచెం ధైర్యం చెయ్యాల్సి వచ్చింది. కాని అమ్మ మంచి మూడ్ లో ఉంది లే అని అనేసాను. ఊరు కాని ఊళ్ళో ఉన్నాం కాబట్టి కొంచెం ఫ్రాంక్ గా మాట్లాడడానికి ధైర్యం వచ్చినట్టు అయ్యింది.
మోచేత్తో చిన్నగా నన్ను పొడిచింది పోమ్మన్నట్టు. కాని మొహం లో కించిత్తు గర్వం తొణికిసలాడింది.
‘ఎరా, మీ వయసు వాళ్ళు ఇలాగే మాట్లాడుకుంటారా వేరే వాళ్ళని చూసి?’ అంది.
నాలిక కరుచుకున్నాను. ‘ఆ నేను కాదు లే, మా ఫ్రెండ్స్ అంటూ ఉంటారు, నేను బుద్దిమంతుడిని’ అన్నాను.
‘నాకు తెలుసులే నువ్వు ఎంత బుద్ధిమంతుడి వో’ అనికొంటె గానవ్వింది.
‘అయినా ఆంటీ అని వింటూ ఉంటాను. ఆంటీల మీద మోజు ఎందుకు ఉంటుంది కుర్రాళ్ళకి?’ అని అడిగింది అమాయకం గా.
‘అయ్యో నీకేం తెలుసు ఆంటీల గ్లామర్, పాపులారిటీ? ఎందుకు అంటావా?’ చెప్పాలో వద్దో అని ఆగాను. సరే అమ్మతో ఈ సంభాషణ బావుంది, కొనసాగిద్దాం అని అన్నాను,
‘ఆంటీలు చక్కగా నిండుగా ఉంటారు చూడటానికి. అమ్మాయిలయితే సన్నగా పీలగా ఏమీ కర్వ్స్ లేకుండా ఉంటారు గాని టెక్కులు మాత్రం పోతారు.’
నవ్వింది.
గమనించలేదు ఇందాక నా మీదకి ఒరిగినప్పుడు తన పైట కొంచెం పక్కకి జారిన విషయం. పైట పిన్ను పెట్టుకోనందువల్ల లూస్ గా ఉంది. దాని మహత్యం అన్నమాట ఇది. అప్పుడప్పుడు సద్దుకుంటూ నే ఉంది గాని ఇప్పుడు నా మీద ఒరిగి ఉండడం వల్ల నాకు, తనకి మధ్య ఇరుక్కుపోయింది.
దాని వల్ల అది ఎత్తైన గుండెల్ని పూర్తిగా కవర్ చెయ్యకుండా స్తనాల మధ్యలో నిలచింది. అటు వైపు స్తనం బయటకి తొంగి చూస్తోంది.
గుండ్రటి ఆకారం స్పష్తం గా కనిపిస్తోంది. స్తనాల మధ్య క్లీవేజ్ మాత్రం కవర్ చేస్తోంది పైట. ఇంకా కొంచెం పక్కకి ఉంటే ఎంత బావుండేది! అనుకున్నాను.
ఆ ఇన్స్పిరేషన్ తో ఆంటీల పొగడ్త కొనసాగించాను ముందుకి.
‘ఆంటీలు నిండు గా వొంపులు తిరిగి ఎత్తు, పల్లాలతో సెక్సీ గా ఉంటారు.’ తలకి తల ఆనించి కిందకి అంటే తన జాకెట్ లోకి చూస్తూ అన్నాను ఆ మాటలు. ఏదో మైకం కమ్మినట్టు ఉంది లేకపోతే అమ్మ దగ్గర సెక్సీ అనే మాట వచ్చేది కాదు.
అమ్మ మాత్రం చిన్నగా ‘ఆహా! బాగా అబ్జర్వ్ చేసినట్టున్నావే?’ అంది. తను కూడా చిన్న వాయిస్ లో అంది. కాని ఆ వాయిస్ లో ఏదో తేడా. హస్కీనెస్ అంటారే అది. ఆడది మూడ్ లోకి వచ్చినప్పుడు అలా ఉంటుందనమాట అని నాకు ఇంట్యుటివ్ గా అర్థం అయ్యింది. అసలే అమ్మది సన్నని తియ్యని గొంతు. సెక్సీ గా ఉంది వాయిస్ ఇప్పుడు.
ఈ సంభాషణ ఇంకా సాగదీయాలి అనిపించింది.
అప్పటి వరకు క్యాజువల్ గా తన వెనకాల చీరకి తగులుతూ పెట్టిన చేతిని తీసి నడుం మీద వేశాను.
‘ఇదిగో ఈ నడుం వొంపు ఉంది చూడు, ఇది ఇలా చెయ్యి రెస్ట్ చేసుకోవడానికే కదా,
విశాలమైన రెండు భాగాల మధ్య లోయలాగా. ఇంత అందం గా ఎవరికైనా ఉంటుందా?’ అన్నాను.
ఇండైరేక్ట్ గా కోపం తెప్పించకుండా తనని వర్ణించ గలిగినందుకు నన్ను నేనే అభినందించుకున్నాను.
‘ఊ. ఏమిటది?’ అంది కోపం నటిస్తున్నట్టు అదే వాయిస్ లో.
ఊపు వచ్చేసింది. ఇదే సమయం అని
‘ఇక ఈ కొండలున్నాయే…’ అంటూ చేతిని చర్మానికి రాస్తూ పైకి జరపసాగాను.
జాకెట్ తగిలింది. చెయ్యి వణకడం మొదలుపెట్టింది. అటు పైన మెత్తటి మధురమైన స్పర్శ.
చేతిని దాదాపు ఆ ఎక్స్ పోజ్ అయిన స్తనం మీద పెట్టేసి స్వల్పం గా ప్రెస్ చేశాను.
కల లోంచి సడెన్ గా ఎవరో లేపినట్టు వెనక నుంచి ‘సార్, ఐస్ క్రీమ్?’ అని వినిపించింది.
వెంటనే నా చెయ్యి తోసేసి పైట సద్దుకుంది అమ్మ.
వెధవ, వీడెవడు మధ్యలో అని చిర్రెత్తుకొచ్చింది.
‘సార ఐస్ క్రీమ్ కావాలా?’ అన్నాడు మళ్ళీ వాడు.
‘నాకొద్దులే’ అని మళ్ళీ, ‘మేడం గారు చాలా హాట్ గా ఉన్నారు. మేడం కివ్వు’ అన్నాను.
చిన్నగా నవ్వు వినిపించింది. హమ్మయ్య, బరువైన పరిస్థితి లైట్ అయింది అనుకున్నాను.
వెళ్ళిపోయాడు.
ఐస్ క్రీమ్ కోన్ తీసుకుని మెల్లిగా నాకడం మొదలు పెట్టింది అమ్మ.
ఎర్రటి పెదాలతో, నాలుక తో దాన్ని తినడం చూస్తుంటే అసలే మైకం లో ఉన్న నాకు ఇంకా పిచ్చెక్కిపోతోంది.
వీడు రావటం తో ఫుల్ గా కప్పేసుకుని నన్ను దూరం చేసేసింది.
కాసేపు చూసాను. తను ఎందుకో నన్ను కవ్విస్తున్నట్టు ఉంది. లేకపోతే ఇది నా భ్రమా?
ఏమైనా మళ్ళీ దగ్గరవ్వాలి అని
‘ఐస్ క్రీమ్ మొత్తం నువ్వే తినేస్తావా నాకు పెట్టకుండా?’ అనడిగాను.
‘మరి నువ్వు కొనుక్కోవాల్సింది’ అంది కొంటె నవ్వుతో నా వైపు ఓ చూపు విసిరి.
‘ప్లీజ్ ప్లీజ్’ అని దగ్గరకి జరిగి తనని పట్టుకుని ఐస్ క్రీమ్ దగ్గరకి నోరు పెట్టాను.
‘ఆ ఆశ దోశ’ అని దూరం జరిగింది.
అమ్మాయిలు ఇలా సరదాగా ఇలా ఏడిపిస్తారన్న మాట. రోమాన్స్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడే తెలిసొస్తోంది.
నాతో తెలిసి చేస్తోందో లేక ఈ ప్రదేశం లో ఇలా ఇంటికి దూరం లో ఉండడం వల్ల ఇలా చేస్తోందో గాని తను మాత్రం నన్ను పిచ్చి వాణ్ణి చేస్తోంది.
నాకు దూరం గా ఉంచే తను మళ్ళీ తినసాగింది. ఈ సారి పెదవుల మీదకి ఇంత ఐస్ క్రీమ్ తీసుకుందో లేదో అమాంతం మీద పడి తన పెదవుల మీద డైరెక్ట్ గా నోరు పెట్టి జుర్రేసాను.
‘అబ్బ!’ అని నా తొడ మీద చిన్న దెబ్బ వేసి,
‘దొంగ పిల్లాడా’ అంది మూతి బిగించి ముగ్ధ మనోహరమైన ఎక్స్ ప్రెషన్ తో.
అప్పుడు అర్థమయ్యింది తను కూడా నిజం గానే ఎంజాయ్ చేస్తోంది నా అటెన్షన్, నా మాటలు.
‘సరే, అలా తీసుకోమంటే అలానే తీసుకుంటా’ అని మళ్ళీ మూతి దగ్గర పెట్టబోయాను హాస్యం గా.
ఈ పెనుగులాట లో పైట మళ్ళీ స్థానభ్రంశం చెందింది. నా అదృష్టం కొద్దీ ఈ సారి దాదాపు భుజం కిందకి జారి చేతి మీద ఆగి ఉంది. భుజానికి తగిలీ తగలనట్టు ఉంది. లేకపోతే పూర్తిగా జారినట్టు తెలిసిపోయేది, అదీ మంచిదే.
ఇప్పుడు క్లీవేజ్ పూర్తిగా కన్నుల పండువు గా కనిపిస్తోంది.
పసుపు రంగు జాకెట్ లో రెండు కొబ్బరి బొండాలు పెట్టినట్టు ఉంది. లోపల తెల్లటి బ్రా క్లియర్ గా కనిపిస్తోంది. ఇప్పటి వరకు స్త్రాప్స్ మాత్రమే చూసాను గాని ఇప్పుడు మొట్ట మొదటి సారి అసలు బరువుల్ని మోస్తున్న కప్పులు కూడా కనిపిస్తున్నాయి పల్చటి జాకెట్ లోంచి.
జాకెట్ లో నెక్ కావటం నా అదృష్టం. పాలిండ్లు కలిసిన చోట గీత గీసినట్టు మూడు అంగుళాల క్లీవేజ్.
సెక్స్ గాడెస్ అంటే ఇలా ఉంటుందేమో!
ఇందాక ఏర్పడిన చనువు వల్లనో ఎవరూ లేరనే ధీమా తోనో పైట గుండెల్ని కప్పుకునే ప్రయత్నం చెయ్యకుండా ఆ సముద్రాన్ని, సీనరీ ని ఎంజాయ్ చేస్తోంది హాయిగా. ఏదో చిన్న వాయిస్ లో కబుర్లు చెప్పుకుంటూ నే ఉన్నాము.
ఎవరన్నా చూస్తే మమ్మల్ని లవర్స్ అనుకోవలసిందే!
నేనేమో నా కళ్ళ కెదురుగా ఉన్న సీనరీని ఆస్వాదిస్తున్నాను.
మధ్యలో అంది, ‘చూడు ఆ సముద్రం లో అలలు ఎలా పొంగుతున్నాయో?’ అని.
వెంటనే అన్నాను, ‘ఔను, పాల పొంగులాగా ఎగసి పడుతున్నాయి’ అన్నాను
చూపు మరల్చకుండా.
అదృష్టం కొద్దీ నేను పక్కన కూర్చున్నాను కాబట్టి నా చూపులు ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలిసే అవకాశం లేదు.
అని నేను అనుకుంటున్నాను. లేక తనకి ఇదంతా తెలుసా? తెలిసి ఉండదు. నా చూపుల్లో ఉన్న కామం, కోరిక తెలిస్తే ఈ పాటికి నా మీద కోపం వచ్చి మైలు దూరం లో ఉండేది.
కాని, ప్రేమకి, కోరిక కి మధ్య క్లియర్ గా లైన్ ఉండదు. అసలే ఇద్దరి మధ్య గాఢమైన ప్రేమ ఉన్నప్పుడు. అది ఎలాంటి ప్రేమ అయినా మనసులకి ఆ గుర్తింపు తెలియదు.
ఆడడానికి, మగాడికి ప్రేమ బాగా ముదిరితే అది కామం గా మారి దానికి పరాకాష్ట వారి తనువులు కలవడమే.
ప్రస్తుతం నా మీద అంతులేని అనురాగo ఉన్న ఈమెని ఆ బోర్డర్ దాటించి కోరిక రగిల్చి ఇంకా ఈ దూరం కూడా చేరిపెయ్యడమే నా లక్ష్యం.
ఇవాళ తన రియాక్షన్ చూస్తుంటే తన మనసులో మార్పు వస్తోందేమో అనిపిస్తోంది. నా గమ్యం కనుచూపు మేర లో కనిపిస్తోంది . కాని అన్ని రోజలు ఆపుకోవడం ఎలా! ఈ టెన్షన్ తో బద్దలవకుండా ఉండగలనా?
అలా మునుపెన్నడూ లేనంత దగ్గరగా గడిపాను అమ్మతో. ఈమె తో జీవితమంతా ఇలా గడిపేస్తాను అనుకున్నాను ద్రుఢమ్ గా.
‘ఇక చీకటి పడుతోంది వెళ్దాం పద’ అని పైట సద్దుకుని లేచింది అమ్మ.
చేతులు పట్టుకుని వెనక్కి నడవసాగాము.
అలా నడుస్తూ ఉంటే అంత దూరం నుంచి ఓ నలుగురు మగాళ్ళు అటు వైపు నుంచి వస్తున్నారు. గట్టి గా మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నారు, తాగి ఉన్నారేమో కూడా.
నా చేతిని అమ్మ ఇంకా గట్టిగా పట్టుకుంది. ‘భయం వేస్తోందిరా నాకు ఎందుకో’ అంది.
‘ఛ, ఎందుకు భయం? వాళ్ళేం చేస్తారు వెధవలు?’ అని ఇంకో చెయ్యి తన చుట్టూ వేసి తన పిర్ర మీద వేసి ఉంచాను, నేనున్నాను అన్నట్టు.
నేను దగ్గరకి లాక్కోలేదు గాని తనే ఇంకా దగ్గరకి జరిగి నాలోకి ఒదిగిపోయింది.
గర్వం గా అనిపించింది.
వాళ్ళు వాళ్ళ దారిన వెళ్ళిపోయారు.
అయినా అదే పోజిషన్ లో నన్ను పట్టుకునే నడవసాగింది.
అలా నడుస్తుంటే అనుకున్నాను ద్రుఢం గా, ‘ఆరు నూరైనా నూరు ఆరైనా, నిన్ను నా దానిగా చేసుకుని జీవితాంతం తోడుంటాను’.
కారు లో ఎక్కి కూర్చున్నాము. హైవే మీద వేగం గా పోతోంది కారు. ఏవో సినిమా పాటలు పెట్టాడు టాక్సీ వాడు. రిలాక్సింగ్ గా ఉంది. తను అలసిపోయింది అని నేను ఎక్కువ గా మాట్లాడించలేదు.
‘నిద్ర వస్తున్నట్టు ఉందిరా’ అంది బద్ధకం గా.
‘నా వొళ్ళో పడుకుంటావా కాసేపు?’ అనడిగాను తోడ చూపిస్తూ.
కొంచెం సేపు తటపటాయించింది.
‘పర్వాలేదు లే, నేనేం అనుకోను. కాకపొతే నీ ఒడి అంత మెత్త గా ఉండదు’ అని పక్కకి జరిగాను చోటిస్తూ.
ఓ నవ్వు నవ్వి చివరికి నా ఒళ్లో తల వాల్చింది. కాళ్ళు ముడుచుకుని బెంచి లాంటి సీట్లో పెట్టి ముచ్చటగా పడుకుంది.
తన భుజం మీద జో కొట్టటం మొదలు పెట్టాను. కళ్ళు మూసుకుంది.
నా మనసు ఎక్కడో తేలుతున్నట్టు ఉంది.
సైడుకి పడుకున్న రూపంలో వొంపులు ఇంకా అందంగా ఉన్నాయి.
రెండు చేతులు ఎక్కడో ఓక చోట పెట్టాలి కదా, ఇంకో చెయ్యి తన ఎత్తైన పిర్ర మీద వేసాను.
ఇంకో చేత్తో తల మీద చెయ్యి వేసి నిమిరాను. గాలికి రేగిన కురులు పక్కకి జరిపాను. మబ్బుల లోంచి బయటకు వచ్చిన చందమామ లా మొహం ఇంకా ప్రకాశవంతం గా మెరిసింది.
చెంపల మీద నుంచి జుట్టుని పక్కకి తీసి జుట్టు నిమురుతుంటే చిన్నగా మూల్గింది హాయి గా ఉన్నట్టు.
మెరిసే ఆ చెంపని ముద్దాడాలనిపించింది గాని ఆపుకున్నాను.
ఇంకా ఇంటికి చేరటానికి కనీసం గంట పడుతుంది.
హిప్ బోన్ మీద వేసిన చేతికి చీర గమ్మత్తుగా తగులుతోంది.
చెయ్యి కొంచెం కిందకి జరిపి పిర్ర మీద నిమిరాను. పిర్ర డైమెన్షన్ తెలుస్తోంది నా చేతికి.
ఆ చీర లోపల ఎలా ఉంటుందో అని తలచుకుంటే వొళ్ళు గుగుర్పొడిచింది.
కాసేపు అయిన తర్వాత నాచురల్ గా పక్కన లోతుగా ఉన్న ప్రదేశానికి, అంటే నడుము మీదకి జారుకుంది చెయ్యి.
తన నడుం మీద చెయ్యి వెయ్యడం ఇదేం కొత్త కాదు కాబట్టి ఫర్వాలేదు లే అని వేసాను. కాని ఇప్పుడు తేడా ఏంటంటే చేతితో పాటు కళ్ళకి కూడా విందు చేస్తోంది ఎదురుగా. ఇప్పుడు చూసినా తప్పు లేదు ఎందుకంటే తనే ఎదురుగా పడుకుంది కాబట్టి.
అంతే కాదు, కళ్ళు కూడా మూసుకుంది కాబట్టి ‘ఇక చూస్కో’ అని ఫ్రీ లైసెన్స్ ఇచ్చినట్టే!
పడుకున్నప్పుడు వొళ్ళంతా చీర సద్దుకుని పడుకుంది కాని ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం గా అది పక్కకి తొలగిపోతోంది నా రాపిడికి.
వక్షస్థలం మీద నుంచి మాత్రం జారకుండా జబ్బ కింద పట్టి ఉంచింది చీరని. కాని నా అదృష్టం వల్ల నడుం మాత్రం కవర్ చెయ్యలేదు.
చేతికి వేడిగా తగుల్తోంది నడుము. కాసేపు అక్కడే ఉంచాను చేతిని గాని, ఎంత సేపని ఆపుకోగలను?
అక్కడ స్వల్పం గా తడుముతూనే చేతిని కిందకు జరిపాను. బొడ్డు తగిలింది. అందమైన ఆ శిల్పం మధ్యలో సిమ్మెట్రీ కోసం అక్కడ చిల్లు పెట్టాడు దేవుడు అనిపించింది.
కాసేపు మెత్తటి పొట్ట మీద రుద్దాను. నిద్రలో ఉండి ఉండాలి ఏమీ శబ్దం లేదు.
వెచ్చటి ఊపిరి మాత్రం తగులుతోంది నా తొడకి.
బొడ్డు దగ్గర రుద్దుతుంటే చేతికి తగిలాయి అవి చీర కుచ్చిళ్ళు.
ఎందుకో షాక్ తిన్నట్టు అయింది. ఇది ఆంతరంగిక మందిరం, లోపలి ప్రవేశం లేదు అన్న భావం కలిగింది కుచ్చిళ్ళకి పెట్టిన పిన్ను తగలగానే. గుండె వెయ్యి రెట్లు వేగం గా కొట్టుకుంటున్నట్టు అనిపించింది.
షార్ట్స్ లోని పురుషాంగం గట్టిగా అయిపోయి బయటకు వచ్చేస్తా అంటోంది. కాని ప్రాబ్లం ఏంటంటే కొంచెం అటు ఇటు కదిలినా అమ్మకి తగులుతుంది. అది గాని జరిగితే ఇంకేమన్నా ఉందా! కాని ఆ తలపు రాగానే ఇంకా ఎక్సైటింగ్ గా అయి ఇంకా గట్టిపడి అటు ఇటు ఊగిపోతోంది.
కొంచెం ఆవేశం చల్లారాక చేత్తో చీర నడుం కి ఎలా కట్టబడి ఉందొ ఆ అంచు ని ట్రేస్ చెయ్యడం మొదలుపెట్టాను. హిప్స్ దగ్గర గట్టిగా అతుక్కున్న చీర బొడ్డు కింద అంటే కుచ్చిళ్ళ దగ్గర గ్యాప్ వచ్చింది లోపలికి దారి అన్నట్టు.
కుచ్చిళ్ళ లోపల రెండు వేళ్ళు పోనిచ్చాను. కాలిపోయే అంత వేడిగా ఉంది అక్కడ. చేతికి తడిగా తగిలింది చెమట అయి ఉండాలి. ఇంకా లోపల ఏముంది అని తలచుకుంటే చేతుల్లో వణుకు పుట్టసాగింది. అసలు బంగారం అంతా ఆ లోపల పెట్టుకుని పైకి ఎన్ని distractions!
సడన్ గా కదిలింది అమ్మ. వెంటనే చెయ్యి కాలినట్టు అక్కడ నుంచి తీసేసాను.
తియ్యాల్సి వచ్చినందుకు బాధపడ్డాను గాని తంతే బూరెల బుట్టలో పడ్డట్టు ఆ కదలికలో అమ్మ సైడు నుంచి తిరిగి ఫ్లాట్ గా పడుకుంది, అంటే వెల్లకిలా. పడుకున్నప్పుడు ఒళ్ళు దాచుకోవాలి అని ఉన్నంత శ్రద్ధ నిద్ర మత్తులో ఉండదు కదా!
వెలుతురు పడకుండా మొహం మీదకి పైట చెంగు కప్పుకుంది. దాంతో జరిగిన మంచి ఎంటటే ఒకటి నావైపు చూడలేదు, ఇంకోటి పైట అస్తవ్యస్తం అయి గుండెల మీంచి కొంచెం తప్పుకుంది.
నాకు గుండె ఆగిపోతుందేమో అన్నంత పని అయ్యింది.
ఇప్పుడు నాభి ప్రదేశం మాత్రమే కాదు, ఒక వక్షోజం పూర్తిగా బయటకు ఎక్స్ పోజ్ అయ్యి కళ్ళకు మిరుమిట్లు గొలిపేలా ఉంది.
ఒక్క క్షణం ఎం చెయ్యాలో తోచలేదు. వడ్డించిన విస్తరి లాగా అందమంతా ముందు పెట్టేస్తే చూడడానికి రెండు కళ్ళు కూడా చాలలేదు.
కాసేపు ఆగాను మళ్ళీ కడులుతున్దేమోనని. కాని గాఢమైన ఊపిరి తీసుకోవడం మళ్ళీ మొదలవటం తో నేను ఊపిరి పీల్చుకున్నాను.
ఆ ఊపిరికి పైకి కిందకి ఎగసి పడుతున్నాయి వక్షోజాలు. అంత సుందరమైన దృశ్యాన్ని ఈ జన్మలో చూడలేదు, చూడనేమో కూడా. లోతైన బొడ్డు ఇప్పుడు ఇంకా డైరెక్ట్ గా కనిపిస్తోంది. చూడగానే ముద్దు పెట్టుకోవాలనిపించేలా ఉంది.
చూపు మళ్ళీ పాలిండ్ల వైపు మరలింది. ఒకటే ఎక్స్ పోజ్ అయినా, జాకెట్ హుక్కులు, మధ్యలో గ్యాప్ కనిపిస్తున్నాయి.
హుక్కులు పెట్టిన చోట గ్యాప్ లోంచి చర్మం, తెల్లటి బ్రా కవ్విస్తున్నాయి.
సినిమాల్లో చూసిన దాని కన్నా వెయ్యి రెట్లు సెక్సీ గా ఉంది ఈ బాడీ. సృష్టి లోని అందాన్నంతా ఆడదానిలో పోసి ఎవరికీ కనిపించకుండా లోపల దాచుకోమన్నాడు దేవుడు. అదీ ఈ సౌందర్యవతి లో ఇంకా ఎక్కువ పాళ్ళు పోసి ఉంచాడు. కానీ నాకు అమ్మను చేసి ఇంట్లోనే నాతోనే నా కళ్ళ ఎదురుగానే ఉంచి ఎక్కువ చూడకు, పైపైన మాత్రం చూడు అని అని నన్ను కట్టి పడేశాడు.
సాధ్యమయ్యే పనేనా?
ఎంత కాలం దాగుతుంది?
ఇంత కాలం దాచింది చాలు. ఇంత అపురూపమైన సొగసు ఎవరి కంటా పడకుండా అడవి కాచిన వెన్నెల అయిపోడానికి వీల్లేదు.
నేను చేసేది మాత్రం తప్పు కాదు, లేకపోతే ఇలాంటి అప్సరస ని నాకు ఇంత దగ్గరగా పెట్టి ఉండేవాడు కాదు దేవుడు. అందుకని ఆ భయాలు ఏవీ పెట్టుకోకుండా ఈమెకి తగిన స్వర్గ సుఖాలు నేను అందిస్తాను.
ఈ ఆలోచనలతో నాలో ఇంకా కైపెక్కిపోతోంది.
కుడి చెయ్యి ఎత్తి జాగ్రత్త గా బొడ్డు కవర్ చేస్తూ పొట్ట మీద వేశాను. మెలకువ వస్తుందేమో అని మొహానికేసి చూశాను. ఏమీ రియాక్షన్ లేదు. చీర మొహం మీద కప్పుకోవడం వల్ల పూర్తిగా కనిపించడం లేదు గాని ఊపిరి పీల్చుకోవడం లో ఏమీ మార్పు లేదు. హమయ్య అనుకున్నాను.
చెయ్యి మెల్లిగా ఓ అంగుళం పైకి జరిపాను. జాకెట్ గుడ్డ తగిలింది.
చెయ్యి వణకసాగింది. దాటకూడని లక్ష్మణ రేఖ దాటుతున్నట్టు అనిపించింది.
ఇంకొంచెం ముందుకి జరిపాను. హుక్కుల మీదకి. కొండలు ఎక్కుతున్నట్టు పైకి ఎక్కవలసి వస్తోంది.
చెయ్యి కరెక్ట్జ గా జాకెట్ మధ్య భాగం మీద ఉంచాను లైట్ గా.
ఊపిరులకి లయబద్దం గా కదులుతున్నాయి ఆ రెండు కొండలు. నా గుండె లోపల నుంచి బయటకు వచ్చేసింది అన్నంత కొట్టుకుంటున్నాయి. లోపల బుజ్జిగాడు ఊగిపోతున్నాడు. అదృష్టం చేత అమ్మ తలకి, దానికి గ్యాప్ ఉందిగాని లేకపోతె నా పని ఏమైపోయి ఉండేదో! డ్రాయర్ లో తడి మొదలయినట్టు తెలుస్తోంది నాకు.
ఇక ఆపుకోలేక చేతిని పూర్తిగా ఎక్స్ పోజ్ అయిన చన్ను మీదకి పోనిచ్చాను.
గుండ్రటి ఆ షేపు ని అనుభవిస్తూ వేళ్ళతో కవర్ చేశాను. అయినా నా చేతిలో పట్టేంత సైజు కాదది.
సుతారంగా చేత్తో నొక్కాను. ఆ అనుభవం, స్పర్శ ఈ జన్మ లో మరచిపోలేనిది.
దూది పింజ లా ఉంది. బ్రా ఉంటేనే ఇంత మెత్తగా ఉంది అది లేకపోతే ఎలా ఉంటుందో! అసలు జాకెట్టే లేకపోతే ఎంత బావుంటుందో! నా కళ్ళతో తన గుండెల మీద ప్రతి అంగుళాన్ని గుచ్చి గుచ్చి చూసి తాగేశాను.
అయినా తనివి తీరకుండా ఉంది. తన చర్మం డైరెక్ట్ గా తాకవలసిందే అని చేతిని జాకెట్ మధ్యలోకి పోనిచ్చాను.
కొండల మధ్య అగాధం లా ఉంది అక్కడ. జాకెట్ కవర్ చెయ్యలేని పై భాగం మీద చెయ్యి పెట్టాను.
కొంచెమే అయినా మెత్త గా తగిలింది. మధ్యలో క్లీవేజ్ గ్యాప్ తో.
ఇంకా ఆపుకునే పరిస్థితి కాదు.
వేళ్ళు లొపలికి పోనిచ్చాను. ఈ చేతిది అదృష్టం ఇవాళ.
చెమట గా ఉంది అక్కడ. దాంతో ఇంకా సెక్సీ గా అనిపించింది ఆ చెమట తగలగానే.
అక్కడ ముద్దు పెట్టుకోవాలి అనే ఆవేశం వచ్చింది గాని తమాయించుకున్నాను.
ఇంకా లోపలి తోశాను. ఇంకా ఎక్కువ చర్మం తగిలింది వేడిగా. తర్వాత బ్రా తగిలింది వేళ్ళకి, ఇంక ఇంతే పర్మిషన్ అన్నట్టు. ఎలాగైనా అమ్మ చేత ఈ బ్రాలు మాన్పించాలి అనుకున్నాను.
జాకెట్ పై హుక్కు తీసి లోపలి ఒంపులు ఇంకా చూడాలి అని తపన కలిగింది.
ఆ సళ్ళ భారానికి చాలా గట్టిగా ఉంది. రెండు వేళ్ళతో దగ్గరకి నొక్కి తీసేసాను.
తెల్లటి బ్రా బయటకి కనిపిస్తోంది ఇప్పుడు. సల్లలో దాదాపు పావు భాగం బయటకు వచ్చేసింది. వాటి మీద పూర్తిగా చెయ్యి వేసి చిన్నగా నొక్కాను. స్వర్గం లో ఉన్నట్టు ఉంది. ఇంకో చేత్తో పెలిపోతున్నట్టు ఉన్న మడ్డ మీద చెయ్యి వేసాను. వెంటనే స్ఖలనం అయిపొయింది ఊగుకుంటూ.
ఆ ఊపుకి అయి ఉండాలి మెలకువ వచ్చేసింది అమ్మకి.
చీర సద్దుకుని లేచి కూర్చుంది.
నేను ఇబ్బంది గా కాళ్ళు దగ్గరకి జరిపి అక్కడ చేతులు పెట్టి కవర్ చేసుకున్నాను.
కుచ్చిళ్ళు, చీర, పైట సద్దుకుంటూ లోపల నవ్వుకుంది సిగ్గుగా.
తెలిసిపోయిందేమో అని భయపడుతూనే అడిగాను, ‘ఏంటమ్మా?’ అని.
నా మొహం కేసి చూడకుండా అంది, ‘అహ ఎం లేదు, ఏదో కల వచ్చింది లే’.
‘కల లో ఎం వచ్చిందో నాకు తెలుసులే’ అనుకునాను మనసులో, ‘కల లో ఎం ఖర్మ, నువ్వు ఊ అంటే నిజం గానే నీకు స్వర్గం చూపిస్తాను’ అనుకున్నాను.
చివరికి ఇంటికి చేరుకునేసరికి బాగా అలసిపోయి పడుకున్నాము.
ఆ రోజు తర్వాత అమ్మ నాకు ఇంకా కొత్తగా కనిపించసాగింది. కొత్త కోణాలు చూసాను కదా, ఇంకా లోపలి వెళ్లి చూడాలి అని తపన పెరిగిపోయింది. పదేపదే ఆ ఎదపొంగుల స్పర్శ గుర్తుకొచ్చి పిచ్చివాణ్ణి చేసేస్తోంది.
ఓ రోజు సాయంత్రం ఆఫీసు నుంచి వచ్చాక స్నానం చేసి నైట్ డ్రెస్ కోసం వెతికితే కనిపించలేదు.
బెడ్ రూం లోంచి అరిచాను, ‘అమ్మా, నా పైజామా కనిపించడం లేదే’ అని.
‘ఓ అదా, ఇవాళ బట్టలు ఉతకడానికి వేసాను, తెస్తాను ఉండు’ అని తీసుకుని వచ్చింది అమ్మ.
‘థాంక్స్ అమ్మా’ అని పైజమా తీసుకున్నాను వేసుకోవటానికి. లోపల డ్రాయర్ ఉంది గాని ఇంకా టవల్ లోనే ఉన్నాను.
ఎప్పుడూ కొంచెం శ్రద్ధ గా ఉండేవాణ్ణి ఎందుకో ఇవాళ అమ్మ ఉందన్న విషయం మర్చిపోయి టవల్ కిందకి పడేసి పైజమా వేసుకోవడం మొదలు పెట్టాను.
పైన చొక్కా కూడా లేకపోవడంతో ఒక్క డ్రాయర్ మాత్రమే ఉంది ఒంటి పైన.
అమ్మ గమనించి వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపో బోయింది.
తను వెళ్ళటం ఇష్టం లేక ఏదో ఒకటి చెప్పి అక్కడే ఉంచాలని ‘అమ్మా’ అని పిలిచాను.
వెనక్కి తిరిగింది. నేను అలాగే పైజమా చేత్తో పట్టుకుని రెండు అడుగులు ముందుకి వేసాను.
అలా అమ్మ కళ్ళ ముందు పడడం కొంచెం సిగ్గు గా అనిపించినా, కామం అనేది కమ్ముకుని అమ్మ నన్ను చూడాలి అనే కోరిక పుట్టింది.
‘ఆ ఏంటి రా పిలిచావు’ అని వెనక్కి తిరిగి చూసింది.
అనుకున్నట్టే తన కళ్ళు నా మొల భాగం మీద పడ్డాయి. సిగ్గు పడింది. కాకపొతే వెంటనే తిప్పుకోలేదు. కాసేపు చూపు అక్కడ నిలిచింది. అప్పటికే కొంచెం లేచిన నా మడ్డ తన చూపు పడి ఇంకా పైకి లేచింది.
కట్ డ్రాయర్ లోంచి బయటికి తెలుస్తోంది నిటారుగా.
‘ఆ ఈ రాత్రి డిన్నర్ కి ఎం చేస్తున్నావు?’ అనడిగాను.
‘ఎం చెయ్యమంటావు?’ అని నన్నే అడిగింది. చూపు తిప్పుకున్నా గాని మళ్ళీ అటు వైపే చూస్తోంది అప్పుడప్పుడు.
‘గుత్తి వంకాయ చెయ్యి, నీక్కూడా ఇష్టమే కదా’ అన్నాను.
‘ఆ!’ అంది తడబాటుగా. ఆ సందర్భంలో గుత్తివంకాయ అన్నందుకు నాక్కూడా నవ్వొచ్చింది.
పైజమా తొడుక్కుని బొంది వేసుకోకుండా అమ్మతో అన్నాను, ‘అమ్మా, ఈ బొంది కట్టుకోవడం నాకెప్పుడూ సరిగ్గా రాదు. నువ్వు కట్టావా ప్లీజ్’ అనడిగాను.
‘అది కూడా రాదా? నువ్వేం చిన్న పిల్లాడివా?’ అంది నవ్వుతూ.
‘ప్లీజ్ ప్లీజ్, చిన్నప్పుడు నువ్వే నాకు బట్టలు వేసేదానివి కదా, అలాగే అనుకో’ అని గోముగా అంటూ దగ్గరకి వెళ్లాను.
నవ్వుతూ కిందకి కూర్చుని నా పైజమా బొందు పట్టుకుంది బిగించడానికి.
నా డ్రాయర్ కి న చేతులు తగలగానే ప్రాణం జివ్వుమంది.
కిందకి చూసాను. వంగున్న తన జాకెట్ లోంచి పాల పొంగులు కనిపిస్తున్నాయి.
దాంతో మడ్డ ఇంకా పైకి లేచి కదలసాగింది.
అమ్మ కేసి చూసాను ఏమన్నా ఎమన్నా రియాక్షన్ కోసం.
తన కళ్ళు నా మడ్డ కేసే చూస్తున్నట్టు అనిపించింది.
చేతులతో నెమ్మదిగా బొందు బిగించి లేచి నిల్చుంది.
‘థాంక్స్ అమ్మా, రొజూ నువ్వే వెయ్యాలి నాకు లాగు చొక్కా?’ అన్నాను ముద్దుగా. ఆ వాయిస్ లో అంటే ఎప్పుడూ అమ్మకి ముద్దు వస్తానుట ఎప్పుడో చెప్పింది.
‘ఇంకా నయం, డ్రాయర్ కూడా వెయ్యమనలేదు’ అంది కొంటెగా నవ్వుతూ.
ఇప్పుడు షాక్ తినడం నా వంతయింది.
ఇంకా నయం, డ్రాయర్ కూడా వెయ్యమనలేదు’ అంది కొంటెగా నవ్వుతూ.
ఇప్పుడు షాక్ తినడం నా వంతయింది. కాని ఛాన్స్ దొరికింది కదా,
‘నువ్వు వేస్తానంటే ఇది కూడా వేసుకోకుండా వస్తా’ అన్నాను తన కళ్ళల్లోకి సూటిగా చూస్తూ.
‘ఆ! చిన్నప్పుడు అలాగే తిరిగే వాడివి బోసి మొలతో’ అంది వేళాకోళంగా.
ఇప్పుడు నాకు సిగ్గేసింది. కాని ఇంత వరకు వచ్చాక తగ్గకూడదు అనుకొని,
‘ఐతే నీ దగ్గర దాచేదేముంది? అలాగే తిరుగుతాను ఇప్పుడు కూడా’ అని అమ్మకి దగ్గరగా జరిగాను వొంటికి తగిలేలా.
ఏ చొక్కా లేని నా పై శరీరం వైపు చూసింది. ఇంత తక్కువ బట్టలతో అమ్మకి ఇంత దగ్గరగా రావటం కూడా అరుదే.
అందువల్లే అనుకుంటా కొత్తగా చూస్తోంది అమ్మ నాకేసి.
నేనేమంత బాడీ బిల్డర్ ని కాను గాని నేను పొడుగ్గా సరయిన కొలతలతో బాగానే ఉంటానని నా ఉద్దేశం. ఈ మధ్యే మొదలుపెట్టిన ఎక్సేర్సైజు లతో చాతీ మీద మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి.
అమ్మ అలా చూసేసరికి కొంచెం సిగ్గు, కొంచెం గర్వం గా అనిపించింది.
ఇందాకటి దానికి సమాధానంగా అంది అమ్మ,
‘నువ్వు ఇప్పుడు చిన్న పిల్లాడివి కాదు, చాలా పెద్ద వాడివి అయ్యావు’ అంది.
నా డ్రాయర్ లోని ప్యాకేజి ని ఉద్దేశించి అని ఉండాలి ఆ మాట. ‘పెద్ద వాడివి’ అన్నప్పుడు తన గొంతు కంపించింది క్లియర్ గా.
ఆ తలపు రాగానే ఇంకా నిటారుగా అయ్యి తనకి తగలడం మొదలుపెట్టింది.
హాయిగా అనిపించింది ఆ స్పర్శ, చీర లోంచి అయినా, అసలు ఆ అంగం తో తనని తాకుతున్నాను అని తెలియగానే.
కావాలని కాకపోయినా ఇంకా కొంచెం దగ్గరగా జరిగి తన తొడకేసి నొక్కాను. తను తప్పకుండా ఫీల్ అయి ఉండాలి ఆ గట్టిదనం.
తన చేతులు నా ఛాతీ మీద వేసి నిమిరింది. ఛాతీ కేసి, చేతులకేసి, కండలకేసి కలయ చూసింది. ఆ చూపులో మెచ్చుకోలు ఉంది. తను నా భుజాల దగ్గరకి వస్తుంది సరిగ్గా.
‘నా చంటి పాపాయి ఎంత ఎదిగిపోయాడో!’ అంది.
‘అవునమ్మా, ఈ శరీరం అంతా నువ్వు ఇచ్చినదే. నీదే. కాని ఎంత ఎదిగినా నేను నీ చంటి పాపాయినే’ అన్నాను ఇంకా దగ్గరకి హత్తుకుంటూ. ‘చంటి’ అంటే చన్నులు అంటుకుని తిరిగేది అని అర్థం. నేను అదే అర్థం తో అన్నాను కావాలని. ఇండైరెక్ట్ గా అయినా తన చన్నుల గురించి అన్నందుకు నాకు తియ్యగా అనిపించింది.
ఆ దగ్గరకి లాక్కోవడం వల్ల తన ఎత్తులు ఆచ్చాదన లేని నా గుండెలకి తగులుతున్నాయి మెత్తగా.
దాని ప్రభావం తన మీద కూడా ఉండి ఉండాలి. తన వేడి ఊపిరులు నా వొంటికి తగలసాగాయి.
కన్నులు కిందకి వాలి ఉన్నాయి. పెదవులు వణుకుతున్నాయి క్లియర్ గా.
నా మీదకి దాదాపు ఒరిగిపోయి ఉంది ఒంటికి ఒళ్ళు పూర్తిగా తగులుతూ. అలా తనని అలా హత్తుకుంటే భలే ఉంటుంది.
నా వొంటి లోని గ్యాప్ లన్నీ తన మెత్తదనం తో నింపినట్టు ఉంటుంది.
‘ఎందుకు వొణుకుతున్నావు’ అని ఒక వేలితో తన గడ్డం కింద పెట్టి పైకి ఎత్తి సూటిగా కళ్ళల్లోకి చూశాను.
తన కళ్ళు లేడి కన్నుల్లా బెదురుతూ అటూ ఇటూ కదులుతున్నాయి.
నాతో కళ్ళు కలిపినప్పుడు చూసాను వాటిలో కోరిక, కామం. ఆడదానికి కోరిక కలిగితే అలా ఉంటుంది అని నాకు ఇన్ స్టంట్ గా అర్థం అయ్యింది.
వణుకుతున్న పెదవులకేసి చూస్తూ నా మొహాన్ని ఇంకా దగ్గరకి జరిపాను, తన పెదవులకి, నా పెదవులకి ఒక్క అంగుళం గ్యాప్ లో ఆపాను. తన వేడి నిట్టూర్పులు మొహం మీద తగిలి ఇంకా వేడెక్కిస్తున్నాయి నన్ను.
అప్పుడు తన పెదవులు విచ్చుకున్నాయి ఎడం గా. అదే ముద్దు పెట్టమని ఆహ్వానం.
ఇప్పటి వరకు దొంగతనం గా తీసుకున్న ముద్దులు కాకుండా మొట్టమొదటి సారి అమ్మ ముద్దు పెట్టుకోమని ఇస్తోంది, ఇంకేం కావాలి? దొండ పండు లాంటి కింది పెదవిని నా రెండు పెదవులతో చుంబించాను.
‘ఊ’ అని సన్న మూలుగు వినిపించింది. అంటే తనకి నచ్చినదన్న మాట.
ఆ ఉత్సాహం తో తన కింద పెదవిని పూర్తిగా నా పెదవుల మధ్య తీసుకుని చప్పరించేశాను.
విడిపించుకోబోయింది.
కింద పెదవి వదిలేసి సన్నటి పై పెదవిని నోటిలోకి తీసుకున్నాను. దానితో నా కింద పెదవి తన నోటిలోకి చొప్పించాను.
తన నోటిలోని తడి నా నోటి తడి తో కలిసిపోయింది. అధరామృతం అని ఎందుకు అంటారో ఇప్పుడు తెలిసింది. అమృతం లా ఉన్నాయి ఆ పెదాలు. ఇంతకు ముందు లా కాకుండా తీరిగ్గా తన ఆధారాల్ని ఆస్వాదించాను. అమ్మ కూడా ఎంజాయ్ చేసే ఉండాలి లేకపోతే ఇంకా బలం గా తోసేసేది కదా ఈపాటికి.
విడిపించుకోబోయింది.
అలా ఎంత సేపు చప్పరించానో తెలీదు గాని అమ్మ ఈ సారి గట్టిగా విడిపించుకుని వెనక్కు తిరిగి రెండు అడుగులు వేసింది.
ఆపటానికి చెయ్యి ముందు చాచి లాగాను. కాని తన భుజం దొరకకుండా పైట దొరికింది. ఆ లాగటం తో పైట ఎద మీద నుంచి జారిపోయింది. సడన్ బ్రేక్ వేసినట్టు ఆగిపోయి వెనక్కి చూసింది నా వైపు బేలగా.
‘ఇచ్చేయ్ ప్లీజ్’ అంది సిగ్గుగా, ముద్దుగా.
నాకు ఇంకా మజాగా అనిపించింది.
‘ఊహు!’ అంటూ రెండడుగులు ముందుకు వేసి దగ్గరకి వెళ్లాను.
అటు తిరిగిపోయి రెండు చేతులతో గుండెల్ని కప్పుకుంది.
వెనక నుంచుని రెండు చేతులు నడుం చుట్టూ చుట్టి పొట్ట మీద వేశాను.
చేతులతో ఆ ఎద సంపద ని కవర్ చెయ్యలేక లేకపోతోంది.
లోతైన క్లీవేజ్ తో పాటు జాకెట్ అవుట్ లైన్ స్టడీ చేస్తున్నాను.
‘అలా చూడకూడదు రా’ అంది చిన్నగా. సిగ్గు తో ఆమె గొంతులో మాట పెగలడం లేదు.
‘అయినా, నేను ఇంతకు ముందు చూడనివి కాదు కదా’ అని నా చేతులతో తన రెండు చేతులని పట్టుకుని
అడ్డం తొలగించి కిందకి దించాను. నా ఉద్దేశం చిన్నప్పుడు పాలు తాగినప్పుడు చూశాను కదా అని!
దాంతో ఇంకా సిగ్గుపడిపోయి తల దిన్చేసుకుంది.
‘తప్పు, అది నువ్వు చిన్నప్పుడు’, అంది చిన్నగా.
అడ్డు తొలగిన ఆ పాలిండ్లకేసి ఆబ గా చూస్తూ అన్నాను, ‘చూడడమేనా లేకపోతే ఇంకా ఏమైనా చేశానా?’
తన గుండె కొట్టుకోవడం హెచ్చి పాలిండ్లు పైకి, కిందకి కంపించడం స్పష్టం గా కనిపిస్తోంది.
బుగ్గల మీద మొహం పెట్టి పెదవులతో బుగ్గ అంతటా తడమసాగాను.
మళ్ళీ పెదవులని గట్టిగా ముద్దు పెట్టడానికి ప్రయత్నం ఇదంతా. తన పెదవుల కొనల దగ్గర వరకూ వెళ్లి ఆపాను.
వేడి ఆవిరులు తనవి నాకు, నావి తనకు తగులుతున్నాయి.
‘ఏంటి రా అమ్మతో ఈ మాటలు?’ అంది చిరుకోపంతో.
‘నా అమ్మవి కాబట్టే ఇంత క్లోజు. లేకపోతే ఇంకెవరివైనా ఈ ఎత్తులు చూశానా, నోట్లో పెట్టుకున్నానా?’ అన్నాను.
‘ఛీ పో’ అని మళ్ళీ విడిపించుకో బోయింది.
ఇక ఉపేక్షించి లాభం లేదని, నా నోటితో తన నోటిని గట్టిగా మూసేసి నాలుకని తన నోట్లోకి చొప్పించాను.
అదో కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్. నాలుకతో తన పెదవుల్ని, లోపల తడిని పూర్తిగా అనుభవించాను.
అలా చేస్తూనే చేతులతో నడుము, నాభి భాగం అంతా తడుముతూ మెల్లిగా ఎత్తుల పైనుంచి పోనిచ్చి ఆ కొండల మీద చేతులు పెట్టి సుతారం గా నొక్కాను.
ఫ్రెంచ్ కిస్ లో లీనమై ఉండడంతో ఏమీ చెయ్యలేకపోయింది.
నా చేతుల్లో పట్టలేనంత ఉన్నాయి అవి. అటు, ఇటు పూర్తిగా తడిమి వాటి చుట్టు కొలతల చుట్టూ చేతులు పోనిచ్చి ఆ కర్వ్ లు అనుభవించాను.
ఇంకా ధైర్యం చేసి ఓ చెయ్యి జాకెట్ మధ్య భాగం లో పెట్టాను.
మెత్తటి పాలిండ్లు డైరెక్ట్ గా తగిలి జివ్వు మన్నాయి నరాలు. ముఖ్యంగా అండర్ వేర్ లో ఉన్నవి.
చన్నుల మధ్య చెయ్యి పెట్టి ఇంకా లోపలి తోశాను.
మెత్తటి చన్నుల మధ్య చెయ్యి తియ్యగా నలిగిపోయింది.
అక్కడ చెమట కి చెయ్యి తడిసిపోయేతట్టు ఉంది.
ఇక అన్ని వేళ్ళు లోపలి పెట్టి బలవంతం గా ఒక చేత్తో ఒక చన్నుని చేతిలోకి తీసుకున్నాను.
ఇంకా బ్రా లోనే ఉంది గాని ఆ స్పర్శ అద్భుతం గా ఉంది.
అలా తీసుకుని నొక్కగానే వెంటనే నన్ను విదిలించుకుని నా చెయ్యి తీసేసి దూరం గా జరిగి చీర సద్దుకుని వెళ్ళిపోయింది.
ఆపటానికి ప్రయత్నం చేశాను గాని వీలు కాలేదు.
ఈసారి నిజంగా కోపం వచ్చినట్టు ఉంది.
ఆ మైకం లోంచి బయట పడడానికి చాలా సమయం పట్టింది. ఈ రోజు ఎంత అదృష్టం చేసుకున్నాను!
మత్తు దిగాక అనిపించింది నిజంగా అమ్మకి కోపం వచ్చిందేమో నని.
ఆ రోజు అలాగే పడుకున్నాను.
మర్నాడు లేచి అమ్మని చూడగానే అర్థం అయ్యింది నిన్న చేసింది ఎంతటి తప్పో.
నాతో కళ్ళు కలపలేదు, మాట లేదు. అలా అని కొప్పడనూ లేదు. అవునులే పైకి ఎలా అంటుంది నా మీద, కాని చాలా దుఃఖం వచ్చింది. నిన్న చాలా శ్రుతి మించి ప్రవర్తించాను. అప్పుడు ఆ మత్తులో తెలియలేదు కాని అంత చొరవగా ప్రవర్తించకుండా ఉండవలసింది.
మరి అలా అని అమ్మ ముందే నన్ను వారించలేదు. తనకి కూడా నచ్చినట్టు అనిపించడం వల్లే అలా చేశాను.
కాని తర్వాత అమ్మకి చెడ్డగా అనిపించి ఉంటుంది.
అయినా ముద్దు పెట్టడం వరకూ ఒక ఎత్తు, కాని జాకెట్ లో చెయ్యి పెట్టి అమూల్యమైన స్తనాలని నొక్కడమా? కన్న కొడుకు చేసే పనేనా అది?
కాని మళ్ళీ అది తలపుకి రాగానే ఒళ్ళు పులకించిపోయింది.
కాని ఇప్పుడు ఎంత అనర్థానికి దారి తీసింది!
అమ్మతో మాట్లాడకుండా నేనుండగలనా?
అలా సతమతమవుతూనే ఆఫీసుకి వెళ్ళిపోయాను.
సాయంత్రం అయ్యింది, కాని అమ్మలో మార్పు రాలేదు.
పోనీ రెండు రోజులు పోయాక మర్చిపోయి క్షమించేస్తుంది లే అనుకున్నాను.
కాని రెండు రోజులయ్యాక ఏదో అవసరానికి మాత్రం అన్నట్టు మాట్లాడుతోంది గాని ఇది వరకటి ఉల్లాసం లేదు.
ఇంతలో నాకు బిజినెస్ పని మీద ముంబాయి వెళ్ళే పని పడింది.
ముందు వెళ్ళాలనిపించలేదు గాని ఒకందుకు అదే మంచిదనిపించింది.
ఇంట్లో ఈ వ్యధ అనుభవించటం కన్నా కొంచెం దూరం గా ఉండడమే మంచిది.
అమ్మ కూడా ఏమీ అనలేదు. ‘ఒక్కడివే ఎలా ఉంటావో జాగ్రత్త’ అని మాత్రం అంది.
ప్రయాణానికి బయలుదేరుతుంటే అమ్మ కళ్ళలో నీళ్ళు తిరిగాయి. నన్ను విడిచి తను కూడా ఉండలేడని నాకు తెలుసు.
కాని బయటకు చెప్పటానికి ఇంతకు మునుపు ఉన్న చనువు పోయింది ఇద్దరి లోనూ.
ముంబాయి చేరుకొని పని లో పడ్డాను.
పగలూ రాత్రీ అమ్మ గుర్తుకొస్తూనే ఉంది.
రెండో రోజు రాత్రి పడుకునే ముందు హోటల్ నుంచి ఫోన్ చేశాను.
‘ఎలా ఉన్నావురా ఒక్కడివి? ఎం తింటున్నావు?’ అనడిగింది సహజమైన తల్లి ప్రేమ తో.
‘ఫర్వాలేదు లే. నీ చేతి వంట కాకపోయినా ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ కదా, ఏదో అడ్జస్ట్ అవుతున్నాను’ అన్నాను.
నవ్వింది అమ్మ. చాలా రోజుల తర్వాత విన్నాను అది.
పది నిమిషాలు మాట్లాడాను. ఇంట్లో కూడా అంత సేపు మాట్లాడలేదు ఈ మధ్య. కొంచెం మనశ్శాన్తి దొరికింది.
ఆ వారం అంతా బిజీ గా గడిచిపోయింది.
ఆదివారం ఆఫీసు కొల్లీగ్స్ తో సిటి లో తిరిగి హోటల్ కి వచ్చేసరికి రాత్రి అయ్యింది. పడుకునే ముందు ఫోన్ చేశాను అమ్మకి.
కాసేపు బాగోగులు మాట్లాడుకుని ‘ఈ రోజు సిటి చూడడానికి వెళ్ళాము. నువ్వు బాగా గుర్తుకొచ్చావు తెలుసా?’ అన్నాను.
‘ఎం ఎందుకని?’ అంది.
‘ఎం లేదు, నువ్వు కూడా తోడూ ఉంటే బావుంటుంది అనిపిస్తుంది. ఎక్కడికైనా వెళితే నిన్ను కూడా తోడు తీసుకేల్లాలనిపిస్తుంది’ అన్నాను.
‘నాకు తెలుసు రా నేనంటే నీకు ఎంత ఇష్టమో, కాని’ అని ఏదో అనబోయింది.
ఇన్నాళ్ళకి మళ్ళీ ప్రియమైన మాట విన్నాను అమ్మ నోట. చాలా సంతోషమేసింది.
‘ఈ రోజు జుహు బీచ్ కి వెళ్ళాము. ఎంత బావుందో. సాయంకాలం వాతావరణం, సన్ సెట్ బావున్నాయి గాని
నువ్వు పక్కనుంటే ఇంకా బ్యూటిఫుల్ గా ఉండేవి’ అన్నాను.
‘మీ ఆఫీసులో అమ్మాయిలూ ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళతో వెళ్ళకపోయావా?’ అనడిగింది.
మనసులో మాట చెప్పడం ఫోన్ లో తేలిక. ఇక చెప్పక తప్పదు.
‘ఇంతకు ముందు చెప్పినదే చెప్తున్నాను. వేరే ఎవరితోనో పోల్చకు. నాకు నువ్వే స్పెషల్. నువ్వే నా దేవతవు. నువ్వే నా కళ్ళల్లోనూ మనసులోనూ కదలాడుతూ ఉంటావు.’ అన్నాను.
కాసేపు మౌనం. ఏమంటుందో నని భయపడ్డాను.
‘తప్పు నాన్నా, నువ్వు ఇంకా చిన్న పిల్లాడివి. నీకు తేడా తెలియడం లేదు ప్రేమకి, ‘ అని కాసేపు ఆగి, ‘మోహానికి’ అంది ఆ చివరిమాట నెమ్మదిగా.
‘అది ప్రేమో, మోహమో నాకు తెలీదు. నువ్వంటే నాకిష్టం. నా ప్రాణం కన్నా ఇష్టం. కాని నువ్వు నన్ను దూరం గా ఉంచడం ఇష్టం లేదు. ఏ దూరం లేకుండా నిన్ను అంటిపెట్టుకుని ఉండాని ఉంటుంది. నీ చల్లటి ఒడి లో పడుకోవాలని ఉంటుంది. నీ బాహువుల్లో ఒదిగిపోవాలని, నీ మెత్తటి గుండెల మీద తలపెట్టి ఉండిపోవాలని ఉంటుంది. నిన్ను చూస్తే నిలువెల్లా హత్తుకోవాలనిపిస్తుంది.’ అని ఆవేశం గా అనేశాను.
కాసేపు ఆగి, ‘తప్పురా కన్నా, అలా మాట్లాడకూడదు.’ అంది.
‘నాకు అందులో తప్పేమీ కనిపించడం లేదు. అసలు నేనంటే నీకు ప్రేమ లేదని చెప్పు. నిజం గా ప్రేమ ఉంటే నన్నిలా వేరుగా చూడవు.’ అన్నాను.
ఏదో చెప్పబోయింది గాని వినాలనిపించలేదు. ఫోన్ పెట్టేశాను.
తర్వాత అనిపించింది మరీ రూడ్ గా ప్రవర్తించానేమో నని గాని కనీసం ఈ రకం గా నైనా నా ఆవేదన తనకి అర్థం అయితే అదే చాలు.
రెండు రోజుల తర్వాత రాత్రి మళ్ళీ నేనే ఫోన్ చేసి,
‘సారి అమ్మా, మొన్న రూడ్ గా ప్రవర్తించాను’ అని చెప్పాను.
అమ్మ నవ్వేసి, ‘ఫర్వాలేదు రా, నేనేం అనుకోలేదు లే’ అంది.
కొంత సేపు ఏమీ మాటలు లేవు. మళ్ళీ తనే అంది,
‘ఒక్క విషయం గుర్తు పెట్టుకో కన్నా. మీ అమ్మ నువ్వు అనుకున్నదాని కన్నా ఎంతో మిన్నగా ప్రేమిస్తుంది నిన్ను’.
ఇంత జరిగిన తర్వాత కూడా ఏ ఉద్దేశం తో అన్నదో అర్థం కాలేదు. కాని మనసుకి ఊరట కలిగింది.
‘ఇక్కడ పని అయిపొయింది. రేపే వస్తున్నాను’ అన్నాను.
‘సరే, నీ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను’ అంది.
నాకు మాత్రం తియ్యగా వినిపించాయి ఆ మాటలు. ఆ ఆలోచనలు రాకూడదు అనుకుంటూనే ఉన్నాను గాని తన గొంతులో ఉన్న మాయ అదే.
ఏది ఏమైనా ఈ గ్యాప్ వల్ల అమ్మ కోపం మరచిపోయినందుకు సంతోషించాను.
ఇల్లు చేరుకునేసరికి రాత్రి పదకొండు గంటలు అయ్యింది.
అమ్మ పడుకుని ఉంటుంది ఈ పాటికి అనుకుంటూ గేటు తీసి లోపలి నడిచాను.
తలుపు కొట్టి లేపాలా అని ఆలోచిస్తూ ఉండగానే తలుపు బారున తెరుచుకుంది.
‘ఇంకా మెలకువ గానే ఉందే’ అనే దాని కన్నా ఇంకా ఎక్కువ ఆశ్చర్యం కలిగించింది తన వేషం.
పడుకునే బట్టలలో కాకుండా కొత్తగా అనిపించే లైట్ బ్లూ కలర్ చీరలో ప్రత్యక్షమయ్యింది.
తలలో పువ్వులు కూడా, కాకపొతే వాడిపోయి ఉన్నాయి. చాలా సేపటి కింద పెట్టుకుని ఉండాలి.
‘రారా’ అని ఆప్యాయం గా పిలిచింది.
లోపలికి అడుగు పెడుతూ, ‘ఏంటి ఇది?’ అన్నట్టు చూసాను.
‘అవును మరి, నా హీరో కోసం ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూపులు చూస్తూ ఉన్నాను’ అంది.
నా మనసు ఉప్పొంగిపోయింది. ఇదివరకటి కళ తిరిగి వచ్చినట్టు అనిపించింది.
‘రా’ అని చెయ్యి పట్టుకుని డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చోపెట్టింది.
‘ఇన్ని రోజులు ఏం తిన్నావో ఏంటో. నీ కోసం నీకిష్టమైనవన్నీ చేశాను’ అని కలిపి నోట్లో పెట్టసాగింది.
నేను అలాగే నోరు అప్పగించి చూస్తూ ఉండిపోయాను.
నిజమే ఇన్నాళ్ళు ఎంత మిస్ ఐపోయాను!
కాని దూరం అయితేనే దగ్గర అవుతారు అంటారు. అమ్మ మీద ప్రేమ ఇంకా పెరిగినట్టు అనిపించింది.
అమ్మకి కూడా అలాగే అనిపించిందేమో. ఒక్కర్తి పాపం ఎలా ఉందో ఇంట్లో.
కొంచెం ఆకలి తీరేసరికి మిగతా సెన్స్ లు పని చెయ్యడం మొదలుపెట్టాయి.
నోట్లో అన్నం పెడుతుంటే కళ్ళు అటు ఇటు సంచరించాయి.
తన ఒంటి లోని ఒంపులు, సొంపులు గమనించ సాగాను.
తను నా చూపులని గమనించింది గాని నవ్వి ఊరుకుంది.
నేనే ఎందుకైనా మంచిదని నా లిమిట్స్ లోనే ఉన్నాను.
తినడం అయ్యాక చేతులు కడుక్కుని తుడుచుకోడానికి టవల్ కోసం చూస్తుంటే తన పమిట అందించింది.
‘ఎందుకు మంచి చీర పాడు చెయ్యడం అన్నాను’
‘ఈ చీర కట్టుకున్నదే నీ కోసం తీసుకోరా’ అంది.
ఆశ్చర్యం వేసింది. అంతే కాదు ఆ మాటలకి కోరిక రగులుకోవడం మొదలుపెట్టింది.
నిజం గా తనలో మార్పు వచ్చిందా లేక నేనే ఎవన్నా ఊహించుకున్తున్నానా అని సందేహం కలిగింది.
నేను ఎక్కువగా మాట్లాడలేదు. అమ్మ మాత్రం హుషారుగా చాలా కబుర్లు చెప్పింది.

4937cookie-checkఅమ్మ మొగుడు (Mother’s husband) – Part 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *