గుడిసెలో దేంగుడు పార్ట్ – 5

Posted on

ఆరోజు రాత్రి భూపతిరాజు గజపతి ఇద్దరు మందు
తాగి పాలేరు పెళ్ళాం రత్తాలు ని దేంగారు భూపతిరాజు గజపతి తో అరే గజపతి నువ్వు
అనూషా తో సెక్స్ విడియె తిస్తాను అంటున్నావు

గుడిసెలో దేంగుడు పార్ట్ – 4→

తీసిన తరువాత అనూష గోడవ చేస్తే ఎమి చేయాలిరా అనూషాకి ముందే చెప్పి డబ్బు ఆశ
చూపించి ఒప్పిందాము
సరేరా భూపతి రేపు అనూషా ని పిలిపించి
మాటలాడదాము
మరుసటి రోజు మద్యాహ్నం అనూష గుడిసె దగ్గరకు వచ్చింది అక్కడ భూపతిరాజు తో పాటు
గజపతి వున్నాడు
అనూషా గుడిసె దగ్గర వాళ్ళ ఇద్దరిని చూసి నేను మళ్లీ వస్తాను అని వెళ్లి పోతుంటే
భూపతిరాజు అనూషా ని పిలిచి వీడు పేరు గజపతి వీడు నీతో మటాలాడతాడు అంట అని చెప్పి భూపతిరాజు అనూష ముందు డబ్బు వున్న
సుటుకేస్ పెట్టి ఇవి 50 లక్షల రూపాయలు నువ్వు మేము చెప్పిన పని చేస్తే ఇ డబ్బు నికే అన్నాడు

అనూషా ఆ డబ్బు చూసి మనస్సులో వీళ్లు నాకు
ఇంత డబ్బు ఇచ్చి నాతో ఎమి చెపిస్తారు అని ఆలోచన లో పడింది
ఇంతలో భూపతిరాజు అనూష ఎమి ఆలోచించావు అనగానే అనూష ఆలోచన లో నుంచి బయటికి వచ్చి ఎమి చేయాలి అని అడిగింది
అప్పుడు గజపతి నీతో ఒక సెక్స్ విడియె తిద్దాము
అనుకుంటున్నాము అని అనగానే అనూష కంగారు పడి ఎంటి నేను మీకు ఎలా కనిపిస్తున్నాను నేను బట్టలు లేకుండా అందరికి కనపడి నేను తల ఎత్తుకుని బయట తిరగగలనా
నాకు ఇష్టము లేదు అని అనూష వెళ్లిపొతుంటే
వెంటనే గజపతి అనూషాతో ఆ వీడియోలో నీ మెుఖం కనిపించకుండా ని మెుఖంలో వేరే అమ్మాయి మెుఖం కనిపించేలా తిస్తాము అనగానే
అనూషా నాతో మెుహం మార్చి విడియె తీస్తే మీకు
ఎమి వస్తుంది
అప్పుడు గజపతి అనూషాతో చూడు అనూషా నిన్ను బట్టలు లేకుండా చూసిన ఏ మగవాడైనా
పిచ్చేక్కిపోతాడు అటువంటి అందం నీది నీకు ఇంకా డబ్బులు కావాలంటే చెప్పు

అనూషా ఆలోచించి నా మెహం కనపడకుండా వుంటేనే తీయాలి లేదుంటే నేను ఒప్పుకోను అనగానే
విడియె చూసిన వారు నువ్వు అని ఎవరు అనుకోరు ఆ విడియె నికు చూపించిన తర్వాతె మేము పబ్లిక్ లో వదులుతాము
అప్పుడు అనూషా సరేనని ఒప్పుకుంది గజపతి
ఇ పేపర్ చదువుకొని నీకు నచ్చితే ఇ పేపర్ మీద
సంతకం చేసి ఇ డబ్బు తీసుకుని వెళ్ళు అనగానే
అనూషా ఆ పేపర్ చదివి తనకి అనుకూలంగా వుంది అని నిర్ణయించుకొని సంతకం చేసి డబ్బు
తీసికొని ఇంటికి వచ్చింది సుందరరావు డబ్బు ఎక్కడిది అనగానే అనూషా నేను లాండ్రీ టికెట్
కొన్నాను ఇ డబ్బులు లాండ్రీ టికెట్ వల్ల వచ్చింది
అనగానే సుందరరావు ఎగిరి గంతేసి ఇవాళ నుంచి
మన కష్టాలు వుండవు అని సంతోషంగా వున్నాడు

ఆ మరుసటి రోజు అనూషా గుడిసే దగ్గరకు వెళ్లింది
గజపతి ఆ గుడిసెలో నాలుగు ప్రక్కల కెమేరా పెట్టి
అనూషా ని బట్టలు తిసి పరుపు మీద పడుకోమన్నాడు ఆ గుడిసెలో గజపతి తో పాటు
ఇద్దరు మగవారు వున్నారు
వీళ్లు ఇద్దరు ఎవరు అని అనూషా అడిగింది
అప్పుడు గజపతి వీళ్లు ఇద్దరు ఒకరు లైట్ ఎటు కావాలంటే అటు తిప్పుతాడు ఇంకొకడు మైక్ మీకు దగ్గర గా కెమెరా కు కనపడకుండా పట్టుకుంటాడు అని చెప్పగానే
ఇంతలో భూపతిరాజు గజపతి ని పిలిచి అరే గజపతి మీ ముందు నేను సెక్స్ చేయలేను నాకు
ఎదోలా వుంది నువ్వు వేరే వారిని చూసుకో అని చెప్పాడు
గజపతి వెంటనే వేరే ఎవరికో ఫోన్ చేసి ప్రక్కకి వెళ్లి మాట్లాడి వచ్చి అరే భూపతి
ఒక కుర్రాడిని పిలిపిస్తున్నాను వాడు వచ్చే సరికి
సాయంత్రం అవుతుంది అని అనూషా బట్టలు తిస్తుంటే గజపతి అనూషాతో విడియె రేపు తిద్దాము నువ్వు ఇంటికి వెళ్లిపో అని చెప్పాడు
అనూషా ఇంటికి వచ్చేసింది
మరుసటి రోజు మళ్లీ ఆ గుడిసెలో రెడి చేసారు అనూషా వచ్చింది గజపతి అనూషా తో నువ్వు ఇ కుర్రాడు తో నే సెక్స్ చేయాలి అని చూపించాడు
అనూషా ఆ కుర్రాడు వైపు చూసింది ఆ కుర్రాడు
వయస్సు 20 సంవత్సరాలు వుంటాయి నల్లగా బక్కగా అసహ్యంగా వున్నాడు అనూషా వీడితోనా
నేను సెక్స్ చేసేది విడు కాకుండా ఇంక ఎవరు లేరా
అని అంటే
అప్పుడు గజపతి మేము ఎవరితో సెక్స్ చేయమంటే వారితో చేయాలి అనూషా వాడిని పెట్టి తీసిన విడియెలు డబ్బు బాగా వచ్చింది ఎందుకంటే వాడి మెుడ్డ చాలా పెద్దది ఇప్పటికీ వాడు పది విడియె లో చేసాడు వాడికి అనుభవం
వుంది అని చెప్పి
నువ్వు బట్టలు తిసి పరుపు మీద కి వెళ్లు నీకు కొత్త కదా ఒకసారి నువ్వు శాంపిల్ గా ఆ కుర్రాడితో సెక్స్ చెయ్యి ఆ తరువాత విడియె తిస్తాము లేకపోతే విడియె లో నీకు నచ్చనట్టు మెుహం పెడితే ఆ విడియె బాగోదు నువ్వు ఆ కుర్రాడు తో ఇష్టంగా ఒకసారి సెక్స్ చెయ్యి అని చెప్పాడు
అనూషా సరేనని బట్టలు తిసి పరుపు మీద కి వెళ్లింది వాడు కూడా బట్టలు తిసి అనూషా మీద పడుకుని సళ్ళు పిసుకుతూ నోటిలో నోరు పెట్టి ముద్దు పెడుతూ నెమ్మది గా ఒక చెయ్యి ని అనూషా పుకు దగ్గర పెట్టి రుద్దుతు నోటిలో నోరు తిసి సళ్ళను చికి నోరుని పుకు దగ్గరకు తెచ్చి పుకు లో నాలుకను తోసి నాకుతుంటే అనూషా సుఖంగా ములుగుతుంది అలా కొంచెము సేపు పుకు నాకి
మెుడ్డ ను అనూషా నోటిలో పెట్టి చికించుకుని మెుడ్డ ను అనూషా పుకు దగ్గర పెట్టి రుద్దుతు ఒక తోపు తోసి దేంగటం మెుదలు పెట్టాడు అనూషా వాడి దేంగుడు అనుగుణంగా మూలుగుతుంటే
వాడు రెచ్చిపోయి సళ్ళను పిసుకుతూ ఇంకా వేగం
పెంచి దేంగుతుంటే గజపతి అనూషా ని వాడి వైపు పెదవి కోరుకుతు కసిగా చుడు అని చెప్పాడు
అనూషా గజపతి చెప్పినట్లు వాడి వైపు కసిగా చుసింది వాడు రెచ్చిపోయి అనూషా నోటిలో నొరు పెట్టి కసిగా దేంగుతున్నాడు అలా కొంచెము సేపు
దేంగి అనూషాని ఒంగోబేటి వెనక నుంచి పుకు లో
మెుడ్డ పెట్టి అనూషా గుద్దలు అదిరేలా దేంగి
వాడికి కారే టైం దగ్గర పడితే పుకు లో నుంచి మెుడ్డ ను తిసి అనూషా నోటి దగ్గర పెట్టి మెుడ్డ పెట్టి మెుహం మీద సళ్ళు మీద కార్చాడు
మిగిలిన కద తరువాత బాగంలో వుంటుంది

9963221cookie-checkగుడిసెలో దేంగుడు పార్ట్ – 5

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *