కన్నె కోరిక

Posted on

స్నేహ కంగారుగా రాజు వద్దకు వచ్చింది అన్నయ్యా ఆయనకి జాబు పోయింది ఎలాగైనా నువ్ నాకు హెల్ప్ చేసి జాబ్ ఇప్పించాలిరా అంది. ఆ వేస్టుగాడు కి జాబ్ ఎందుకే వదిలేయి నీ విషయం నీ చూసుకొంటాను అన్నాడు రాజు.

అబ్బా నాకు రా జాబ్ నీకు ఏమి కావాలన్నా ఇస్తారా ప్లీజ్ అంది స్నేహ సరే ఇప్పిస్తాగానీ నువ్ నాకు ఓపెన్ గా ఉండాలి వుంటావా అన్నాడు వుంటారా చెప్పు అంది స్నేహ అయితే నిన్ను వేస్టుగాడు అదే నీమొగుడు నీకు సరిగ్గా చేయడం లేదు నిజమేనా అన్నాడు రాజు.

స్నేహ అవునురా వాడికి ఏది సరిగ్గా చేయడం రాదు అందుకే జాబ్ కూడా పోయింది సరే స్నేహ జాబ్ ఇప్పిస్తా కానీ నువ్వు ఏది పట్టించుకోకూడదు అసలు మారీడ్ లేడీ లా ఉండకూడదు ఉన్మారీడ్ అమ్మాయిలా ఉండాలి ఓకేనా అయితే తాళి తీసేయాలా మరి అంది స్నేహ కాదు అది కన్పించకూడా మేనేజ్ చేయి నెక్స్ట్ బాస్ తో రిలేషన్ బాగా మైంటైన్ చేయాలి నో చెప్పకూడదు అలాగే రా మరి అంది స్నేహ.

ఓకే లాస్ట్ నీకు జాబ్ వచ్చాక నన్ను ఎలా చూసుకొంటావు మరి అన్నాడు కొంటెగా నవ్వుతో ఏంటి ఎలా చూసుకోవాలో అంది చిలిపిగా నీ లవర్ గా ఓకేనా అన్నాడు అబ్బా ఆశ నువ్ నాకు జాబ్ ఇప్పిస్తే నీకు లవర్ గాకాదు నా అంతకంటే ఎక్కువగా……

లా వుంటా రా అంది సరే నా ఫ్రెండ్ కి చెప్తా రేపు వాళ్ళ ఆఫీస్ కి వేళ్ళు కానీ ఇలా కాదు మోడరన్ గా బాగా సెక్స్ లుక్ lo వెళ్తే ఆకు జాబ్ ఓకే అవుతాది అన్నాడు అంటే సెక్సీ గా అంటే మావారు ఏమంటారో అంది చూడు స్నేహ నెలకి 50000 శాలరీ ఇచ్చిజాబ్ కి అలానే వెళ్ళాలి వాళ్ళకి సాటిస్ఫయ్ చేస్తుండలి మరి ఆలా ఇష్టం అయితే వేళ్ళు అన్నాడు ఇంటికి వచ్చింది స్నేహ శేఖర్ తో ఏమండీ జాబ్ వచ్చేలా వుంది naku50000 శాలరీ కానీ బాస్ తో క్లోజ్ ఉండాలంట అంది చూడు ఈరోజుల్లో అంతశాలరీ వచ్చే జాబ్ రావడం గ్రేట్ జాబ్ అన్నాక కొన్ని చోట్ల పట్టింపులు ఉండకొండ జాబ్ చేసుకోవాలి నువ్

ఏమి చేసిననాకు ఓకే అన్నాడు అంటే బాస్ బెడ్ పైకి రమ్మంంటే వెళ్లి పడుకోవాలా అంది కోపంగా అబ్బా స్నేహ ఆలా ఎందుకు అనుకొంటావు అంటూ హాగ్ చేసుకొని చెవిలో నీకు ఓకే కోరిక వుంది నాకో కోరిక వుంది మనిద్దరి కోరికలు తీరుతాయి పైగా మనకి మనీ కూడా అవసరం కదా ఏమంటావు అన్నాడు పాప బాబు వున్నారు ఇపుడు నేను ఆలా చేస్తే బయటవాళ్ళు కి తెలిస్తే మన ఎలా ఉంటాము చెప్పండి అంది స్నేహ బయట వాళ్ళకి నువ్ జాబ్ చేస్తున్నావు

అంతే నువ్ నీ బాస్ ని మన ఇంటికే వచ్చేలా చూసుకో ఆఫీస్ ఇల్లు నువ్ మేనేజ్ చేసుకో ఇంట్లో పిల్లలు ని నేను మేనేజ్ చేస్తా ఓకే నా అన్నాడు మీరు కోప్ చేస్తే సరే అంది స్నేహ నేను హేల్ప్ చేస్తా నువ్ కూడా నాకు హేల్ప్ చేయాలి అది నీకు తెలుసుగా అన్నాడు హా మీ కోరిక తెరుస్తాను కానీ పిల్లలు కి తెలియకూడదు మరి పాప ఓకే బాబు ని నువ్వే కంట్రోల్ చేసుకో వాడు నీ ముద్దుల కొడుకు కదా సర్లెండి వాడు విషయం నీ చూసుకొంటాను

8636795cookie-checkకన్నె కోరిక

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *