కాలేజీ లో చదువుతున్నప్పుడు నేను దేన్గించుకున్న – Part 1

Posted on

హాయ్ నా పేరు గీత. ఈ తెలుగు సెక్స్ కథలు లో నేను నా లైఫ్ లో కొన్ని సెక్స్ సన్నివేశాలు ని మీతో పంచు కో బోతున్నాను. నేను డిగ్రీ పూర్తీ చేసి జాబు ట్రైనింగ్ లో ఉన్న. ఇప్పుడు చెప్పా బోయే సంఘటన నా 12th క్లాసు లో జరిగింది. నేను 12 th క్లాసు లో ఉన్నపుడు నేను మత్ లో చాలా మొద్దు.
అందుకని మా నాన్న ట్యూషన్ లో చేరి పించారు. ట్యూషన్ చెప్పే సర్ పేరు రఘు. అప్పుడు రఘు సర్ వయస్సు 4౦ yrs ఉంటది. నా వయస్సు అప్పుడు 18 yrs . నేను పదమూడు ఏళ్ళ కే పెద్ద మనిషి కావడం తో నా సొల్లు చాలా పెద్ద గా తాయారు అయి ఉంటాయి. పెద్ద మనిషి అయిన తర్వాత నా శరీరం లో ఎన్నో మార్పులు వచ్చాయి. నా సొల్లు నా తొడలు పూర్తి శరీరం అలా చాలా అందం గా తాయారు అయ్యాయి.
నేను అప్పుడు 11 th క్లాసు పూర్తీ చేశాను, ఇంకా నన్ను 12 th క్లాసు లో జాయిన్ కావడానికి ముందే నన్ను మా నాన్న గారు ట్యూషన్ లో చేర్పించారు. నేను ఆ రోజు మొదటి సరి ట్యూషన్ కి వెళ్ళాను. 3PM నుంచి 6 PM వరకు రఘు సర్ గవర్నమెంట్ కాలేజీ లో సీనియర్ లెక్చరర్. సర్ ఉన్న ఇంట్లోనే ట్యూషన్ చెప్పే వారు ఆ సిర్. ఇంట్లో సర్ ఒక్కరే ఉండే వారు. సర్ భార్య వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ సొంత ఊరిలో ఉండేవాళ్ళు. సర్ సెలవుల్లో వెళ్లి వచ్చే వాడట.
మొదటి రోజు నేను ట్యూషన్ కి వెళ్ళాను. అక్కడ నాతో పాటు కొంత మంది ఉన్నారు. అందులో 5 మంది అబ్బాయిలు 10 మంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు. అక్కడ ఉన్న అమ్మాయిలలో నేను వాళ్ళందరి కంటే సెక్సీ గా ఉన్నాను. సర్ మొదటి రోజు కాబట్టి అందరి పేర్లు అడిగారు. నేను నిలబడి నా పేరు చెప్పేటప్పుడు నా వంక అదోల చూస్తూ నా పూర్తీ వివరాలు అడిగారు.
ఇంకా ఆ రోజు క్లాసు చెప్పేటప్పుడు నా వంక చూస్తూనే క్లాస్స్చేప్తున్నాడు. నా వీపు చూస్తుండడం తో టెన్షన్ లో ఏమి చెప్తున్నదో నాకు అస్సలు అర్థం కాలేదు పాఠం. తర్వాత రోజు కొంచెం లేట్ గా వచ్చాను. సర్ నన్ను తిడ్తూ నాకు ఏడుపు వచ్చింది అప్పుడు సర్ నన్ను ఏడవకు అని అంటూ వచ్చి నా భుజం పైన చెయ్యి వేసి పిసికాడు. నాకు ఒళ్ళు జివ్వు మన్నది.
సర్ నన్ను ఓదార్చి నట్టుగా నా భుజం పిసికేస్తున్నాడు. క్లాసు వారి ముందు సర్ నాతో ఏడవకు రేపటి నుండి త్వరగా రా అని చెప్పను. ఆ రోజు కూడ నా వంక చూస్తూ క్లాసు చెప్తున్నాడు. ఆ రోజు క్లాసు పూర్తీ అయ్యింది. నేను కూడ నా బాగ్ సర్దు కుంటున్న. సర్ నా వద్దకు వచ్చి ఆ బోర్డు క్లీన్ చేయమని చెప్పాడు. నేను వెళ్లి క్లీన్ చేస్తున్న. ఇంతలోపే క్లాసు లో అందరు వెళ్లి పోయారు.
నేను ఒక్కదాన్నే ఉన్న. సర్ డోర్ దెగ్గర నిలబడి నా విపు చూస్తున్నాడు. నేను బోర్డు క్లీన్ చేసి సర్ కి డస్టర్ ఇచ్చాను. సర్ నాతో ఏంటి నేను ఏమి అన్నానని ఎదిచావు అంటూ చైర్ లో కూర్చొనే నా చేతులు పట్టు కుని పిసుకు తి అన్నాడు. నువ్వు తొదర గా వచ్చి చదువు కుంటే నే నువ్వు మంచి మార్కులు తెచ్చుకుంటావు అని అన్నాడు. వాడి చేతులతో నన్ను వాడి వైపు లాకున్నాడు.
నేను ముందు జరిగి వాడికి టచ్ అయ్యాను. సర్ మోచిప్పలు నా తొడల కు టచ్ అవుతున్నాయి. నేను ఎం అనకుండా ఉన్న. వాడు చేతులను నా భుజాల పై వేసి రేపటి నుండి తొందరగా వచ్చి క్లాసు అయిపోయిన తర్వాత నన్ను బోర్డు క్లీన్ చేసి వెళ్ళమని చెప్పాడు. నేను అలానే అని నా తల ని ఊపాను.
సర్ అయిస్తంగానూ వాడి చేతులు నా పై నుండి తీసి నన్ను వెళ్ళమన్నాడు. నాకు సర్ పై డౌట్ వచ్చింది. సర్ క్లాసు లో ఎవరి వంక అలా చూడకుండా క్లాసు చెప్తున్నపుడు నా వంకే చూస్తునాడు వాడి చూపులో నా పై కోరిక ఉంది అని అని అర్థం అయ్యింది, పాపం వాడి పెళ్ళానికి దూరంగా ఉండడం వాళ్ళ నా పై కోరిక పెంచు కుంటున్నాడు. రఘు సర్ ఏజ్ మా మా నాన్న కన్నా ఒక అయిదు ఏళ్ళు చిన్న చిన్న.
కాని సర్ ని చూస్తుంటే నన్ను లొంగ తీసుకుబెలాగే ఉన్నాడు. నాకు ఎఅవ్రైన చేప లంటే భయం వేస్తుంది. ఎం చేయ లేక పోతున్న. నన్ను సర్ వదలదు. వాడి కోరిక తీర్చు కుంటాడు అని నాకు అర్థం అయ్యింది. నేను తర్వాత రోజు క్లాసు కి వెళ్ళాను. సర్ క్లాసు చెప్పి కొన్ని maths ప్రొబ్లెంస్ ఇచ్చాడు. తర్వాత రోజు వాటిని సాల్వ్ చేయ మని చెప్పాడు. నేను అసలే మత్ లో చాలా మొద్దు, దానికి తోడు సర్ క్లాసు లో నా వైపు చూస్తుంటే నేను టెన్షన్ లో నాకు అర్థం కావడం లేదు. నేను ఇంటికి వెళ్లి ప్రొబ్లెంస్ చేయ డానికి ప్రయత నించాను.
కాని ఒక్కటి కూడ రావడం లేదు నాకు, తర్వాత్ ఆరోజు క్లాసు కి వెళ్ళాలా వద్ద అని ఆలోచిస్తున్న, వెల్ల పోతే నాన్న కి తెలుస్తే ఎం అవుతుందో అని భయం వేస్తుండు. హోంవర్క్ చేయ క పోతే సర్ ఏమంటాడో అని భయం వేసింది. ధైర్యం చేసి క్లాసు కి వెళ్ళాను. సర్ వచ్చి నిన్న ఇచ్చిన హోం వర్క్ అందరి దెగ్గర చెక్ చేసాడు. హోం వర్క్ చేయని వాళ్ళని కొడ్తున్నాడు సర్. నాకు భయం పెరిగి పోతుంది. క్లాసు కి దుమ్మ కొట్టిన దెబ్బలు తప్పేవని మనసులో అనుకుంటున్నా. సర్ నా బుక్ చూసాడు. నేను చేయలేదు అని తిడతాడు ఏమో అనుకుంటే ఏమి అనకుండా వెళ్లి మిగిలిన వాళ్ళ పుస్తకాలూ చూస్తున్నాడు.
నాకు ఇంకా మైండ్ లో సందేహాలు మొదలు అయ్యాయి. ఎందుకు నన్ను కొత్త లేదు అందరికి కొట్టి అని ఆలోచిస్తున్న. నా వద్దకు వచ్చి సర్ నాతో నువ్వు చేసిన ప్రొబ్లెంస్ లో కొన్ని తప్పులు ఉన్నాయి. క్లాసు అయిన తర్వాత వెయిట్ చెయ్యి, నేను నీకు ఉన్న సందేహాలు పోగోద్త అని అన్నాడు. నేను ఏమి అనకుండా తల ఊపాను. ఆ రోజు సర్ క్లాసు అయిన తర్వాత మాకు రెండు రోజులు సెలవులు ఇచ్చారు అని చెప్పాడు. మళ్ళి మూడో రోజు క్లాసు కి రమ్మని చెప్పాడు. నేను క్లాసు అయిన తర్వాత కూడ వెయిట్ చేస్తున్న. అందరు వెళ్లి పోయారు.
సర్ నా వద్దకు వచ్చి నేను కూర్చున్న బెంచి లో కూర్చొని ఏంటి ఒక్క ప్రాబ్లం కూడ చేయలేదు? నీకు నేను చెప్పేది అర్థం కావడం లేదా అని అడిగాడు. సర్ నాకు క్లోజ్ గా నా దెగ్గరికి వచ్చి కూర్చో అన్నాడు. నాతోడలు సర్ తోడ లకు టచ్ అవుతూ ఉన్నాయి. నా భుజం సర్ భుజం తో టచ్ అవుతూ ఉన్నాయి. నాకు ఒంట్లో వేడి రాసుకుంటి. సర్ చెప్పు ఎం ప్రాబ్లం అని అన్నాడు.
నేను సర్ తో నాకు మత్ రాదు సర్ అని అన్నాను. నేను చెప్తాను గా అని నా తోదలా పై చెయ్యి వేసి తొడలు పిసుకుతూ ఉన్నాడు. నా పూకు లో రసాలు కారి నా ద్రావేర్ లో పడుతున్నాయి. అప్పుడు నేను సర్ మొడ్డ వంక చుస. ప్యాంటు పై నుండి పొడుచు కొని ఉంది. నా ఒంట్లో ఒణుకు మొదలు అయ్యింది. సర్ నాతో నువ్వు ఒక్క దానివే రేపు ఇక్కడికి రా నీకు ప్రొబ్లెంస్ సింగల్ గా వివరిస్తాను అని అన్నాడు.
లేకపోతే నువ్వు ఫెయిల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అని అన్నాడు. నేను లేచి వెళ్లి పోయాను. రేపు మర్చి పోకుండా రా అని అన్నాడు. సరే అని అన్నాను. ఆ రోజు రాత్రి రేపు సర్ వద్దకు వెల్లాల వద్ద అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను. వెళ్తే మాత్రం వాడు నన్ను వదిలి పెట్టదు. నన్ను నలిపెస్తాడు అని అర్థం అవుతుంది. వాడు నా అంత కోరిక గా ఉన్నాడు. రఘు సర్ కి 40 yrs ఉన్న చాలా మంచి శరీరం లో ఉన్నాడు.
గవర్నమెంట్ జాబు కాబట్టి నీట్ గా డ్రెస్సింగ్ exercise చేస్తాడేమో, మంచి బాడీ ఉంది. చాలా అందంగా కూడ ఉంటాడు. సర్ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటె నా పూకు మొత్తం తడిచి పోయింది. నేను మొదటి సరి నా పూకు లో వ్రేలు పెట్టు కోవాల్సి వచ్చింది. తర్వాత రోజు నేను సర్ దెగ్గరికి వెళ్ళాను, డోర్ కొట్టాను, సర్ వచ్చి డోర్ తీసి నన్ను లోపలి రమ్మని చెప్పి నన్ను కుండ కూర్చోమని చెప్పాడు.
నేను కింద కూర్చొని బాగ్ లో బుక్స్ తెసుకుంటూ ఉన్న. సర్ షర్టు ప్యాంటు వేసుకొని ఉన్నాడు. నాతో నేను లోనికి వెళ్లి వస్తా అని చెప్పి వాడి బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్ళాడు. నేను బుక్స్ తీసి చదువు కుంటున్న. కొద్ది సేపు తర్వాత సర్ వచ్చాడు. సర్ లోనికి వెళ్లి ప్యాంటు విప్పి లుంగీ కట్టు కొని వచ్చాడు. లుంగీ కూడ తొడలు కనిపించేలా లేపి కట్టు కున్నాడు. నా ముందు ఒక చైర్ వేసుకుని కూర్చున్నాడు.
నన్ను కొద్ది సేపు ఫార్ముల లు చదవ మని చెప్పి పేపర్ చదువుతూ ఉన్నాడు. ఎక్కడి తో మొదటి పార్ట్ పూర్తీ అయ్యింది. తరువాయి పార్ట్ లో మిగతాది చెప్తాను.
కాలేజీ లో చదువుతున్నప్పుడు నేను దేన్గించుకున్న – Part 2»
Aunties and girls contact me for sexual satisfaction dhruvkumaremail@gmail.com