సారి జాకెట్టు నలి గి పోయింది, ఆంటీ, ఇన్ని ఏర్పాట్లు చేశాను….. నువ్వు – నేను మీ ఊరొచ్చినప్పుడు శర్మ చేత చేయించు కున్న రోజున కట్టుకున్నావే….. ఆ తెల్ల చీర

పరుగెత్తి నా రూమ్ లోకొచ్చి పడ్డానన్న మాటేగాని నా గుండెల్లో దడ ఇంకా తగ్గలేదు. కాళ్ళు వణుకుతుంటే అలాగే నా మంచం మీద కూలబడ్డాను. నేను-నా దేవత పార్ట్-5→ ఎంత వద్దనుకున్నా,

ఒకరోజు నేను అమ్మతో ” అమ్మా, మనకి అనుకున్నదానికంటే చాలా ఎక్కువ ఆస్తులు ‌వచ్చాయి, కొన్ని తరాల వరకు తరగని ఆస్తి సమకూడింది. ఆస్తి మరింత పెరిగితే భవిష్యత్తులో మనఃశాంతి కోల్పోయే

మీరిస్తున్న ప్రోత్సాహానికి, ఫీడ్ బ్యాకులకీ, మెయిల్స్ కి అబ్బో.. ఒకటేంటి.. అన్నింటికీ ఒక్క మాటలో థ్యాంక్స్.. 15వ భాగంలోకి వెళ్ళిపోదాం.. ఇక స్టోరీలోకి వెళుతున్నాను.. కరెంటు పోయింది.. సరోజ పెదవులు నా

నేను విసుగ్గా వాచ్ చూసుకున్నాను. ఇంకా గంటన్నర టైం పాస్ చెయ్యాలి. నా భర్త రాజ్ ని ఆఫీస్ నుంచి పికప్ చేసుకోవాలి. ఏమి చెయ్యాలో తోచక సినిమా లో కూర్చుంటే,